Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях

ВР Украины
Закон от 28.01.1994 № 3888-ХII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення

З метою посилення захисту економіки від протиправних посягань Верховна Рада України постановляє:

Внести такі зміни і доповнення до законодавчих актів України:

I. У Кримінальному кодексі України:

1. Доповнити Кодекс статтями 148-3, 148-4, 148-5, 148-6, 148-7, 148-8, 155-7, 156-2 і 156-3 такого змісту:

"Стаття 148-3. Порушення порядку заняття підприємницькою
діяльністю

Заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), отримання якого передбачено законодавством, якщо ці дії вчинено протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, -

караються штрафом до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 148-4. Фіктивне підприємництво

Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) без наміру здійснювати статутну діяльність, якщо це завдало матеріальної шкоди державі, банку, кредитній установі, іншим юридичним особам або громадянам, -

карається штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди державі, банку, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам, -

караються позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, з конфіскацією майна чи без такої.

Примітка. Відповідно до статей 148-4, 148-5, 148-6, 148-7, 156-2, 156-3 цього Кодексу матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятдесят і більше разів перевищує встановлений законодавством мінімальний розмір заробітної плати.

Стаття 148-5. Шахрайство з фінансовими ресурсами

Надання громадянином - підприємцем або засновником чи власником суб'єкта підприємницької діяльності, а також службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності завідомо неправдивої інформації державним органам, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків за відсутності ознак розкрадання -

карається позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди державі чи кредитору, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років з конфіскацією майна.

Стаття 148-6. Незаконне збирання з метою використання
або використання відомостей, що становлять
комерційну таємницю

Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю (підприємницьке шпигунство), якщо це завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту підприємницької діяльності, -

карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати.

Стаття 148-7. Розголошення комерційної таємниці

Умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною чи службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих або інших особистих мотивів і завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту підприємницької діяльності, -

карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або штрафом до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Стаття 148-8. Порушення порядку випуску (емісії) цінних
паперів

Випуск (емісія) громадянином або службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності цінних паперів у формі їх відкритого розміщення без реєстрації емісії у встановленому порядку -

карається виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або штрафом до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Внесення громадянином або службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності в документи, які подаються для реєстрації емісії цінних паперів, завідомо недостовірної інформації, а так само затвердження таких документів, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди інвестору, -

карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або штрафом до ста мінімальних розмірів заробітної плати";

"Стаття 155-7. Зговір про фіксування цін

Зговір про встановлення (підтримання) монопольних цін (тарифів), скидок, надбавок, націнок з метою усунення конкуренції між суб'єктами підприємницької діяльності, -

карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією майна чи без такої.

Насильство, завдання шкоди чи погроза ними з метою штучної зміни або штучного фіксування цін -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років або штрафом до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією майна чи без такої.

Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені організованою групою або особою, раніше судимою за злочини, передбачені цією статтею, -

караються позбавленням волі на строк від двох до семи років з конфіскацією майна";

"Стаття 156-2. Приховування банкрутства

Умисне приховування громадянином - засновником чи власником суб'єкта підприємницької діяльності, а також службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності своєї стійкої фінансової неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей, якщо це завдало великої матеріальної шкоди кредитору, -

карається позбавленням волі на строк до двох років або штрафом до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до п'яти років.

Стаття 156-3. Фіктивне банкрутство

Завідомо неправдива заява громадянина - засновника чи власника суб'єкта підприємницької діяльності, а також службової особи суб'єкта підприємницької діяльності про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом -

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

Ті ж дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди кредиторам або державі, -

караються позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без такої".

2. Статті 147 і 148 викласти у такій редакції:

"Стаття 147. Випуск або реалізація недоброякісної продукції

Випуск на товарний ринок або інша реалізація споживачам недоброякісної, тобто такої, що не відповідає встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам, або некомплектної продукції і товарів, здійснені відповідальними за це особами, вчинені протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, -

караються штрафом від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті ж дії, якщо вони вчинені у великих розмірах або завдали шкоди здоров'ю чи призвели до смерті споживача, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років.

Стаття 148. Заняття забороненими видами підприємницької
діяльності

Заняття видами підприємницької діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, крім випадків, передбачених цим Кодексом, -

карається штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна чи без такої.

Ті ж дії, якщо вони завдали істотної шкоди інтересам держави, інших юридичних або фізичних осіб, а також якщо вони вчинені особою, раніше судимою за заняття забороненими видами підприємницької діяльності, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років та з конфіскацією майна".

3. У статті 164:

частину першу доповнити словами "або інтересам суб'єктів підприємницької діяльності";

частину другу викласти в такій редакції:

"Під службовими особами у статтях цієї глави розуміються особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також займають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням".

4. Частину другу статті 149, статті 156, 213-1 виключити.

5. Частину другу статті 7-1 після слів і цифр "(стаття 141 частини 2, 3 і 4)" доповнити словами і цифрами "шахрайство з фінансовими ресурсами (стаття 148-5 частина 2)".

6. У статті 25:

абзац третій частини четвертої доповнити після слова і цифр "(стаття 147)" словами і цифрами "фіктивне підприємництво (стаття 148-4 частина 2); шахрайство з фінансовими ресурсами (стаття 148-5 частина 1); незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю (стаття 148-6); розголошення комерційної таємниці (стаття 148-7); порушення порядку випуску (емісії) цінних паперів (стаття 148-8 частина 2)"; після слів і цифр "(стаття 155-6 частина 1)" словами і цифрами "приховування банкрутства (стаття 156-2); фіктивне банкрутство (стаття 156-3 частина 2); зговір про фіксування цін (стаття 155-7 частини 1 і 2)";

з цього ж абзацу слова і цифри "продаж недоброякісних товарів у торговельних підприємствах (стаття 156)" виключити.

II. У Кримінально-процесуальному кодексі України:

1. Частину другу статті 112 після цифр "148-2" доповнити цифрами "148-3, 148-4, 148-5, 148-6, 148-7, 148-8", після цифр "155-6" доповнити цифрами "155-7", цифри "156" замінити цифрами "156-2, 156-3", слова і цифри "частиною 2 статті 149, статтею" і "213-1" виключити.

2. У статті 425 слова і цифри "частиною 1 статті 149" замінити словом і цифрами "статтею 149".

III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. ст. 59, 60, N 12, ст. 194, N 18, ст. 278, N 20, ст. 313, N 22, ст. 367, N 34, ст. 501; 1991 р., N 7, ст. 45, N 8, ст. 56, N 11, ст. 106; Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст. 514, N 40, ст. 527, N 45, ст. 600; 1992 р., N 5, ст. 40, N 32, ст. 457, N 35, ст. 511, N 39, ст. ст. 570, 571, N 47, ст. 648; 1993 р., N 6, ст. 35, N 12, ст. ст. 100, 103, N 15, ст. ст. 131, 134, N 18, ст. 189, N 22, ст. 232, N 24, ст. 256, N 34, ст. ст. 354, 355, N 46, ст. 427): 

1. Доповнити Кодекс статтею 164-3 такого змісту:

"Стаття 164-3. Недобросовісна конкуренція

Неправомірне використання винаходу, раціоналізаторської пропозиції, промислового зразка, товарного знака, знака обслуговування, колективного знака, фірмового найменування або маркірування товару, а також неправомірне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені, -

тягне за собою накладення штрафу до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини або без такої.

Умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця, -

тягне за собою накладення штрафу від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденціальної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".

2. Статтю 164 викласти в такій редакції:

"Стаття 164. Порушення порядку заняття підприємницькою
діяльністю

Заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено законодавством, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до восьми мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої".

3. Статтю 165 виключити.

4. Статті 221 і 294 після цифр "160-2 - 160-4" доповнити цифрами "164-3".

5. У частині першій статті 218 цифри "163-172" замінити цифрами "163, 164, 166-172".

6. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацами такого змісту:

"Державного комітету України з питань інтелектуальної власності (частина перша статті 164-3);

Антимонопольного комітету України і його територіальних управлінь (частини друга і третя статті 164-3)".

IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 

Президент України

Л. КРАВЧУК

м. Київ
28 січня 1994 року
N 3888-ХII

 
 

Опрос