Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины

ВР Украины
Закон от 11.11.1993 № 3582-XII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

I. У Кримінальному кодексі України:

1. Доповнити кодекс статтями 63-1, 187-7 і 187-8 такого змісту:

"Стаття 63-1. Найманство

Вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах інших держав або у насильницьких діях, спрямованих на повалення державної влади або порушення територіальної цілісності, а так само використання найманців -

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Участь без дозволу відповідних органів державної влади у збройних конфліктах інших держав з метою отримання матеріальної винагороди або іншої особистої вигоди -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років".

"Стаття 187-7. Участь у збройних конфліктах інших держав

Участь без дозволу відповідних органів державної влади у збройних конфліктах інших держав без мети отримання матеріальної винагороди або іншої особистої вигоди -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

Стаття 187-8. Порушення законодавства про об'єднання
громадян

Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само участь у діяльності таких об'єднань, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років". 

2. Статтю 187-6 викласти у такій редакції:

"Стаття 187-6. Створення не передбачених законодавством
воєнізованих формувань чи груп

Створення не передбачених законодавством воєнізованих формувань чи груп або участь в їх діяльності -

карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Керівництво зазначеними у частині першій цієї статті формуваннями чи групами, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин або військової техніки -

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна чи без такої.

Участь у складі передбачених частиною першою цієї статті формувань чи груп у нападі на державні, громадські підприємства, установи, організації або окремих громадян -

карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, що призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, -

караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Особа, яка перебувала у складі зазначених у цій статті формувань чи груп, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно вийшла з такого формування чи групи і повідомила про їх існування органи державної влади.

Примітка: Під воєнізованим слід розуміти формування чи групу, які мають організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність і підпорядкованість, дисципліну, а також в яких проводиться військова або стройова чи фізична підготовка". 

3. Частину другу статті 7-1 доповнити після цифр "63" цифрами "63-1".

4. У статті 25:

абзац шостий частини четвертої після цифр "63" доповнити цифрами "63-1";

частину п'яту після цифр "63" доповнити цифрами "63-1".

5. Пункт 1 частини третьої статті 25-1, пункт 1 частини першої статті 26, пункт 2 статті 52-1 після цифр "63" доповнити цифрами "63-1".

II. У Кримінально-процесуальному кодексі України:

1. Частину першу статті 112 після цифр "63" доповнити цифрами "63-1", після цифр "187-5" доповнити цифрами "187-7, 187-8".

III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення:

1. Доповнити Кодекс статтею 186-5 такого змісту:

"Стаття 186-5. Порушення законодавства про об'єднання
громадян

Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само участь у діяльності таких об'єднань -

тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до сто п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати".

2. Статті 221 і 294 після цифр "186-4" доповнити цифрами "186-5".

3. Пункт 1-1 частини першої статті 255 після цифр "185-1" доповнити цифрами "186-5".

IV. У Законі України "Про об'єднання громадян":

1. У статті 14:

частину першу викласти у такій редакції:

"Легалізація (офіційне визнання) об'єднань громадян є обов'язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. Діяльність об'єднань громадян, які нелегалізовані або примусово розпущені за рішенням суду, є протизаконною";

доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:

"Про легалізацію (офіційне визнання) об'єднання громадян легалізуючий орган повідомляє у засобах масової інформації".

2. Статтю 16 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Про відмову у реєстрації об'єднання громадян реєструючий орган повідомляє у засобах масової інформації".

3. Статтю 27 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само участь у діяльності таких об'єднань тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність".

4. Статтю 32 доповнити новими другою та третьою частинами такого змісту:

"Суд одночасно вирішує питання про припинення випуску друкованого засобу масової інформації об'єднання громадян, яке примусово розпускається.

Про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян реєструючий орган протягом п'ятнадцяти днів після набрання рішенням суду законної сили повідомляє у засобах масової інформації".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою.

V. У Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні":

частину третю статті 18 після слова "Закону" доповнити словами "або ліквідації юридичної особи, яка є засновником видання".

 

 

Президент України

Л. КРАВЧУК

м. Київ
11 листопада 1993 року
N 3582-XII

 
 

Опрос