Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием законов "О всеукраинском и местных референдумах" и "О выборах Президента Украинской ССР"

ВР Украины
Закон от 03.03.1993 № 3039-XII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям законів "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" і "Про вибори Президента Української РСР"

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

I. У Законі України від 7 грудня 1990 року "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" в редакції від 26 березня 1992 року (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 28, ст. 378):

1. У статті 1:

у частині четвертій слова "шляхом референдуму" замінити словами "шляхом місцевого референдуму";

доповнити статтю після частини п'ятої новою частиною такого змісту:

"Найменування або перейменування сіл, селищ, міст, районів, областей вирішуються виключно шляхом місцевого референдуму".

У зв'язку з цим частини шосту, сьому, восьму вважати відповідно частинами сьомою, восьмою, дев'ятою.

2. У статті 23:

у частині восьмій виключити слова "або за рішенням місцевого референдуму";

доповнити статтю після частини восьмої новою частиною такого змісту:

"Питання про дострокове припинення повноважень голови Ради може бути винесено на місцевий референдум".

У зв'язку з цим частини дев'яту і десяту вважати відповідно частинами десятою і одинадцятою.

3. Статтю 54 викласти в такій редакції:

"Стаття 54. Місцевий референдум

Місцевий референдум проводиться в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста, району в місті, селища, сільради) за рішенням відповідної Ради народних депутатів з питань, що належать до компетенції цієї Ради, та інших передбачених законом питань.

Рішення, прийняте місцевим референдумом, не потребує будь-якого затвердження державними органами і є обов'язковим для виконання відповідною Радою, місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами, організаціями і установами, громадянами, якщо воно не суперечить закону.

Порядок підготовки, призначення і проведення місцевого референдуму визначається Законом України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".

II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст.ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст.ст. 59, 60, N 12, ст. 194, N 18, ст. 278, N 20, ст. 313, N 22, ст. 367, N 34, ст. 501; 1991 р., N 7, ст. 45, N 8, ст. 56, N 11, ст. 106; Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст. 514, N 40, ст. 527, N 45, ст. 600; 1992 р., N 5, ст. 40, N 32, ст. 457, N 35, ст. 511, N 39, ст. 570): 

1. Доповнити Кодекс статтею 186-4 такого змісту:

"Стаття 186-4. Порушення законодавства про референдум

Публічні заклики або агітація за бойкотування референдуму, перешкодження членам ініціативної групи у збиранні підписів громадян під вимогою про проведення референдуму, а так само будь-яка агітація в день проведення референдуму -

тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до шести офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.

Видача членом дільничної комісії з референдуму бюлетеня для голосування за іншу особу -

тягне за собою накладення штрафу до п'яти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.

Втручання в роботу комісій з референдуму, що перешкоджає виконанню ними обов'язків, пов'язаних з підрахунком голосів або визначенням результатів референдуму, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до шести офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати".

2. Статтю 186-2 викласти в такій редакції:

"Стаття 186-2. Порушення законодавства про вибори Президента
України і народних депутатів

Публічні заклики або агітація за бойкотування виборів Президента України або народного депутата, опублікування або поширення іншим способом неправдивих відомостей про кандидата в Президенти України або депутати, а так само агітація за або проти кандидата в день виборів -

тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до шести офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.

Видача членом дільничної виборчої комісії виборчого бюлетеня для голосування за іншу особу -

тягне за собою накладення штрафу до п'яти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.

Втручання в роботу виборчих комісій, що перешкоджає виконанню ними обов'язків, пов'язаних з реєстрацією кандидатів в Президенти України або депутати, підрахунком голосів чи визначенням результатів або підбиттям загальних підсумків виборів, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до шести офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати".

3. Статтю 221 після цифр "186-3" доповнити цифрами "186-4".

4. Частину першу статті 294 після цифр "186-2" доповнити цифрами "186-3, 186-4".

5. Абзац другий пункту 4 частини першої статті 255 після цифр "186-2" доповнити цифрами "186-4".

6. Частину другу статті 277 після цифр "186-2" доповнити цифрами "186-4".

III. У Кримінальному кодексі України:

1. Доповнити Кодекс статтею 129-1 такого змісту:

"Стаття 129-1. Порушення законодавства про референдум

Перешкодження шляхом насильства, обману, погроз, підкупу або іншим шляхом вільному здійсненню громадянином права брати участь у референдумі, вести агітацію до дня проведення референдуму -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом до десяти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті ж дії, вчинені членом комісії з референдуму або іншою службовою особою, -

караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від семи до п'ятнадцяти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.

Підлог документів референдуму, приписка, завідомо неправильний підрахунок голосів, порушення таємниці голосування, вчинені членом комісії з референдуму або іншою службовою особою, -

караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від семи до п'ятнадцяти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати".

2. Статті 127, 128 і 129 викласти в такій редакції:

"Стаття 127. Перешкодження здійсненню виборчого права

Перешкодження шляхом насильства, обману, погроз, підкупу або іншим шляхом вільному здійсненню громадянином права обирати і бути обраним Президентом України чи народним депутатом, вести передвиборну агітацію -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом до десяти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті ж дії, вчинені членом виборчої комісії або іншою службовою особою, -

караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від семи до п'ятнадцяти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.

Стаття 128. Підлог виборчих документів, приписка або
неправильний підрахунок голосів

Підлог виборчих документів, приписка або завідомо неправильний підрахунок голосів, вчинені членом виборчої комісії або іншою службовою особою, -

караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від семи до п'ятнадцяти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.

Стаття 129. Порушення таємниці голосування

Порушення таємниці голосування членом виборчої комісії або іншою службовою особою -

карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від семи до п'ятнадцяти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати".

IV. У частині першій статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України цифри "127-134" замінити цифрами "127-129, 129-1, 130-134".

V. У Цивільному процесуальному кодексі України:

1. Доповнити Кодекс главою 30-Б такого змісту:

"Глава 30-Б
СКАРГИ НА ВІДМОВУ ЗАРЕЄСТРУВАТИ ПРЕТЕНДЕНТА
КАНДИДАТОМ У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ ТА НА РІШЕННЯ
ПРО ВИЗНАННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ НЕДІЙСНИМИ

Стаття 243-6. Підсудність справ по скаргах

Скарги на відмову Центральної виборчої комісії по виборах Президента України зареєструвати претендента кандидатом у Президенти України, а також на рішення цієї ж комісії про визнання виборів Президента України недійсними розглядаються Верховним Судом України.

Стаття 243-7. Право на подання скарги

Із скаргою на відмову зареєструвати претендента кандидатом у Президенти України мають право звертатись до суду суб'єкти, які відповідно до закону його висунули, або претендент на кандидата в Президенти України.

Скаргу на рішення про визнання виборів Президента України недійсними вправі подати протягом місяця кандидат у Президенти України.

Стаття 243-8. Порядок судового розгляду скарги

Скарги на відмову зареєструвати претендента кандидатом у Президенти України та на рішення про визнання виборів Президента України недійсними суд повинен розглянути у відкритому судовому засіданні не пізніше трьох днів, включаючи і день надходження скарги, якщо її було подано не пізніше дванадцятої години цього дня.

Стаття 243-9. Особи, які викликаються в судове засідання

У судове засідання для участі в розгляді скарги на відмову зареєструвати претендента кандидатом у Президенти України обов'язково викликаються представник суб'єкта, який висунув претендента на кандидата в Президенти України, претендент на кандидата в Президенти України і представник Центральної виборчої комісії по виборах Президента України.

Для участі у розгляді скарги на рішення про визнання виборів Президента України недійсними викликаються кандидат у Президенти України і представник Центральної виборчої комісії по виборах Президента України.

Стаття 243-10. Рішення по скарзі

Встановивши, що відмова Центральної виборчої комісії по виборах Президента України зареєструвати претендента кандидатом у Президенти України чи рішення цієї комісії про визнання виборів Президента України недійсними не відповідає вимогам Закону "Про вибори Президента Української РСР", суд постановляє рішення про задоволення скарги.

Якщо оскаржуване рішення прийнято відповідно до зазначеного в частині першій цієї статті Закону, суд постановляє рішення про відмову в задоволенні скарги.

Рішення суду по скарзі є остаточним і оскарженню не підлягає.

Суд негайно видає копію рішення відповідно особам, переліченим у статті 243-9 цього Кодексу".

2. У частині першій статті 236:

пункт 1 доповнити словами "та в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі";

доповнити частину пунктом 1-2 такого змісту:

"1-2) скарги на відмову зареєструвати претендента кандидатом у Президенти України та на рішення про визнання виборів Президента України недійсними".

3. Назву глави 30 доповнити словами "та в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі".

4. Статті 238 і 239 викласти в такій редакції:

"Стаття 238. Підсудність справ по скаргах

Скарги на відхилення дільничною виборчою комісією або дільничною комісією з референдуму заяв про неправильності в списках виборців чи в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі, подаються до районного (міського) народного суду за місцем розташування відповідної дільниці.

Стаття 239. Право і строк на подання скарги

Суди повинні приймати на розгляд як скарги осіб, які заявляють про те, що відповідна дільнична виборча комісія або дільнична комісія з референдуму, складаючи списки виборців чи списки громадян, які мають право брати участь у референдумі, допустила щодо них неправильності, так і скарги осіб, які заявляють, що до списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, неправильно включена та чи інша особа, яка не має виборчого права чи права брати участь у референдумі, або не включена особа, яка його має.

Скарга може бути подана не пізніш як за п'ять днів до виборів або референдуму".

5. У статті 240:

у частині першій слова "комісія, яка подала списки виборців для загального ознайомлення" замінити словами "комісія чи дільнична комісія з референдуму, що подала для загального ознайомлення списки виборців чи списки громадян, які мають право брати участь у референдумі";

частину другу після слів "дільничної виборчої комісії" доповнити словами "чи дільничної комісії з референдуму".

6. Статтю 241 після слів "в списках виборців" доповнити словами "чи в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі".

7. У статті 242:

частину першу доповнити словами "чи дільничної комісії з референдуму";

частину другу після слів "до списку виборців" доповнити словами "чи до списку громадян, які мають право брати участь у референдумі".

8. У статті 243:

частину першу після слів "в списках виборців" доповнити словами "чи в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі";

частину другу доповнити словами "чи дільничній комісії з референдуму".

 

 

Президент України

Л. КРАВЧУК

м. Київ
3 березня 1993 року
N 3039-XII

 
 

Опрос