Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении дополнений и изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР и Кодекс Украинской ССР об административных правонарушениях

ВР Украины
Закон от 07.07.1992 № 2547-XII
действует с 06.08.1992

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу Української РСР і Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Закон введено в дію з дня опублікування - 6 серпня 1992 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 7 липня 1992 року N 2548-XII)

Верховна Рада України постановляє: 

I. Внести до Кримінального кодексу України такі доповнення і зміни:

1. Частину другу статті 6 викласти в такій редакції:

"Закон, що усуває караність діяння або пом'якшує покарання, має зворотну силу, тобто поширюється з моменту набрання ним чинності також на діяння, вчинені до його видання". 

2. У статті 23 виключити частину третю. У зв'язку з цим частини четверту і п'яту вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

3. В абзаці третьому частини четвертої статті 25 слова і цифри "приписки та інші перекручення звітності про виконання планів (стаття 147-1), заняття приватнопідприємницькою діяльністю (стаття 150), комерційне посередництво (стаття 151), незаконна переуступка жилого приміщення та стягання квартирної плати понад установлений розмір (стаття 152)", "незаконний відпуск бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (стаття 155-4 частина 2)", "керування транспортними засобами в стані сп'яніння (стаття 215-1)" виключити, а слова "зберігання і збут самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення" замінити словами "спиртних напоїв і торгівля ними". 

4. У пункті "а" частини третьої статті 43 слова "або у виховно-трудовому профілакторії" виключити.

5. У частині першій статті 47 і частині першій статті 52 слова "чи у виховно-трудовий профілакторій" виключити.

6. Статтю 54 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:

"Особа, засуджена за діяння, караність якого законом усунена, підлягає звільненню від призначеного судом покарання.

Призначена засудженому міра покарання, що перевищує санкцію нововиданого закону, знижується до максимальної межі покарання, встановленого цим Законом".

7. У частині першій статті 55:

доповнити частину пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) особи, які звільнені від відбування покарання або відбули покарання за діяння, караність яких законом усунена";

пункт 2-1 виключити.

8. Доповнити примітку до статті 81 абзацами другим і третім такого змісту:

"У статтях 81 - 84, 86 цього Кодексу розкрадання визнається вчиненим у великих розмірах і вважається таким, що завдало великої шкоди державному чи колективному майну, якщо воно вчинено однією особою чи групою осіб на суму, яка в сто і більше разів перевищує мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством України.

У статті 86-1 цього Кодексу розкрадання державного або колективного майна визнається вчиненим в особливо великих розмірах, якщо воно вчинено однією особою чи групою осіб на суму, що в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством України".

9. Статтю 149 викласти в такій редакції:

"Стаття 149. Виготовлення спиртних напоїв і
торгівля ними

Виготовлення або зберігання з метою продажу самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення або виготовлення з цією метою апаратів для їх вироблення, а так само торгівля зазначеними спиртними напоями чи апаратами -

караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Виготовлення з метою продажу без спеціального дозволу (ліцензії) пива, вина, горілчаних, лікерних та коньячних виробів або торгівля цими алкогольними напоями -

карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років з конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".

10. Примітку до статті 155-6 викласти в такій редакції:

"Примітка. Великим розміром неконтрольованого державою прибутку, передбаченим цією статтею, слід вважати прибуток на суму не менше семи з половиною встановлених законодавством України мінімальних розмірів заробітної плати, а особливо великим розміром - на суму не менше сорока мінімальних розмірів заробітної плати".

11. Статтю 168 доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Великим розміром хабара, передбаченим цією статтею, вважається такий, що в п'ятдесят і більше разів перевищує мінімальний розмір заробітної плати, а особливо великим розміром - що в сто п'ятдесят і більше разів перевищує встановлений законодавством України мінімальний розмір заробітної плати". 

12. Із назви і тексту статті 183-4 слово "виховно-трудових" виключити.

13. Із статті 184 слова "чи виховно-трудового" виключити. 

14. Диспозицію частини першої статті 215 викласти в такій редакції:

"Порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому легкі чи середньої тяжкості тілесні ушкодження".

15. Статті 34-1, 85, 87-1, 87-2, 146, 147-1, 150, 151, 152, частину четверту статті 154, статті 154-1, 155-4, 156-1, 195, 195-1, 196, 197, 214 і 224-1 виключити. 

II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР такі доповнення і зміни:

1. У статті 53-1:

частину першу викласти в такій редакції:

"У разі закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю в діянні складу злочину або за недоведеністю участі особи у вчиненні злочину, а також у разі постановлення виправдувального вироку орган дізнання, слідчий, прокурор і суд зобов'язані роз'яснити особі порядок поновлення її порушених прав і вжити необхідних заходів до відшкодування шкоди, завданої особі внаслідок незаконних засудження, притягнення як обвинуваченого, затримання, застосування запобіжного заходу та у разі незаконного продовження виконання призначеного покарання у випадках, коли кримінальний закон, який усуває караність діяння, набрав чинності";

у частині другій слова "Союзу РСР і Української РСР" замінити словом "України".

2. Із частини першої статті 111 цифри і слова "85", "частиною 4 статті 154", "155-4, 156-1", "195, 196", "197", "статтями 214, 215-1" і "частиною 1 статті 224-1" виключити. 

3. У статті 112:

у частині першій цифри "147-1" і "195-1" виключити, слово і цифри "статтями 150-153" замінити словом і цифрами "статтею 153";

із частини другої цифри і слова "87-1, 87-2", "статтею 154-1" і "частиною 2 статті 224-1, статтями" виключити; 

із частини третьої цифри "147-1" виключити.

4. Статтю 404 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Вирок не може бути звернено до виконання або виконуватися в частині засудження за діяння, караність якого була усунена нововиданим кримінальним законом".

У зв'язку з цим частини шосту і сьому вважати відповідно частинами сьомою і восьмою.

5. Доповнити Кодекс статтею 405-1 такого змісту:

"Стаття 405-1. Порядок виконання закону, який звільняє від
покарання або пом'якшує покарання

Звільнення від покарання і пом'якшення покарання у випадках, передбачених частинами 2 і 3 статті 54 Кримінального кодексу України, провадиться судом за заявою засудженого або за поданням прокурора чи органу, що відає виконанням покарання.

Ухвала суду про звільнення від покарання або пом'якшення покарання грунтується тільки на обставинах справи, встановлених судом при постановленні вироку, та їх юридичній оцінці, яку дано цим судом".

6. У статті 409:

частину першу після слів "Кримінального кодексу України" доповнити словами "і частиною 6 статті 404 цього Кодексу", а після слів "при виконанні вироку" - словами "включаючи застосування кримінального закону, що має зворотну силу, відповідно до частин 2 і 3 статті 54 Кримінального кодексу України"; 

доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

"Приведення у відповідність з новим законом, який звільняє від покарання або пом'якшує покарання, вироку щодо осіб, які відбувають покарання, вирішується в порядку, передбаченому частинами 2 і 3 статті 54 Кримінального кодексу України, ухвалою суду за місцем відбування покарання".

У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.

7. У статті 425 слова і цифри "85", "156-1" і "частиною 1 статті 215-1" виключити, а слово і цифри "статтями 196, 196-1" замінити словом і цифрами "статтею 196-1". 

8. У назві Кодексу та його тексті найменування "Українська РСР" замінити найменуванням "Україна". 

III. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі доповнення і зміни:

1. У статті 51:

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"Дрібне розкрадання державного або колективного майна, що призвело до розукомплектування автомобілів, тракторів, сільськогосподарської та іншої техніки при перевезенні залізничним, водним та іншим транспортом, а також у місцях постійного або тимчасового зберігання, -

тягне за собою накладення штрафу від одного до чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

у частині третій слова "не перевищує п'ятдесяти карбованців" замінити словами "не перевищує мінімального розміру заробітної плати, встановленого законодавством України".

2. У статті 125 слова і цифри "частиною першою статті 129" замінити словами і цифрами "частинами першою і другою статті 129".

3. У статті 160-2 слова "якщо розмір наживи не перевищує трьохсот карбованців" замінити словами "якщо розмір цього прибутку не перевищує семи з половиною мінімальних розмірів заробітної плати".

4. Статтю 177-1 виключити.

5. Доповнити Кодекс статтею 212-1 такого змісту:

"Стаття 212-1. Повідомлення неправдивих відомостей органам
загсу

Утаювання обставин, що перешкоджають одруженню, або повідомлення завідомо неправдивих відомостей органам запису актів громадянського стану -

тягне за собою накладення штрафу до двох мінімальних розмірів заробітної плати".

6. У статті 218:

частину першу після цифр "212" доповнити цифрами "212-1";

частину другу після цифр "211-2 - 211-6" доповнити цифрами "212-1".

7. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:

"органів запису актів громадянського стану (стаття 212-1)".

8. Із частин першої і другої статті 218, статті 219 та пункту 1 частини першої статті 255 цифри "177-1" виключити. 

IV. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 26 січня 1983 року "Про затвердження Положення про виховно-трудовий профілакторій";

Постанову Президії Верховної Ради Української РСР від 3 січня 1985 року "Про порядок застосування статті 214 Кримінального кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1985 р., N 3, ст. 86).

  

Президент України

Л. КРАВЧУК 

м. Київ
7 липня 1992 року 
N 2547-XII

 
 

Опрос