Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об ответственности за действия, направленные против общественного порядка и безопасности граждан

ПВС УССР
Указ Президиума Верховного Совета от 20.04.1990 № 9082-XI

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про відповідальність за дії, спрямовані проти громадського порядку і безпеки громадян

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

1. Встановити, що захват державних або громадських будівель чи споруд з метою незаконного користування ними або перешкодження нормальній роботі установ, організацій, підприємств тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років або виправних робіт на строк до двох років.

2. Заклики до погромів, насильного виселення громадян або до вчинення інших дій, що загрожують громадському порядку і безпеці громадян, а так само розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту (листівок, плакатів і т. ін.) тягнуть за собою кримінальну відповідальність у вигляді виправних робіт на строк до одного року або штрафу в розмірі до п'ятисот карбованців.

Те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, карається позбавленням волі на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років.

3. Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до трьохсот карбованців або виправних робіт на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.

4. Надання службовими особами для проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій приміщень, транспорту, технічних засобів або створення інших умов для організації і проведення зазначених заходів тягне за собою накладення штрафу в розмірі до однієї тисячі карбованців.

5. Попереднє слідство у справах про злочини, передбачені статтею 1 цього Указу, провадиться слідчими прокуратури, а статтею 2 Указу - слідчими органів внутрішніх справ.

6. Справи про правопорушення, передбачені статтями 3 і 4 цього Указу, розглядаються народними суддями районних (міських) народних судів.

Протоколи про зазначені правопорушення складаються уповноваженими на те службовими особами органів внутрішніх справ.

7. У зв'язку з цим внести доповнення і зміни до таких законодавчих актів Української РСР:

1) Кримінальний кодекс Української РСР доповнити статтями 1875 і 2061 такого змісту:

"Стаття 1875. Захват державних або громадських будівель чи споруд

Захват державних або громадських будівель чи споруд з метою незаконного користування ними або перешкодження нормальній роботі установ, організацій, підприємств -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років";

"Стаття 2061. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку і безпеці громадян

Заклики до погромів, насильного виселення громадян або до вчинення інших дій, що загрожують громадському порядку і безпеці громадян, а так само розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту (листівок, плакатів і т. ін.) -

караються виправними роботами на строк до одного року або штрафом у розмірі до п'ятисот карбованців.

Те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років";

2) у Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25 ст. ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22 ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. ст. 59, 60, N 12, ст. 194):

доповнити Кодекс статтями 1731 і 1852 такого змісту:

"Стаття 1731. Поширювання неправдивих чуток

Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі до трьохсот карбованців або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку";

"Стаття 1852. Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій

Надання службовими особами для проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій приміщень, транспорту, технічних засобів або створення інших умов для організації і проведення зазначених заходів -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі до однієї тисячі карбованців";

статтю 221 після цифр "173" доповнити цифрами "1731", а після цифр "1851" - цифрами "1852";

в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 цифри "173, 174" замінити цифрами "173 - 174";

пункт 1 частини другої статті 262 після слів "вуличних походів і демонстрацій" доповнити словами "при поширюванні неправдивих чуток, вчиненні";

частину другу статті 277 після цифр "173" доповнити цифрами "1731";

частину першу статті 294 після цифр "173" доповнити цифрами "1731", а після цифр "1851" - цифрами "1852";

3) у Кримінально-процесуальному кодексі Української РСР частину першу статті 112 після цифр "1873" доповнити цифрами "1875", а частину другу статті після цифр "206" - цифрами "2061".

8. Цей Указ набирає чинності з моменту опублікування в газетах "Радянська Україна" і "Правда Украины".

 

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР 

 
В. ШЕВЧЕНКО
 

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР 

 
М. ХОМЕНКО
 

м. Київ
20 квітня 1990 року
N 9082-XI
 

  

Опрос