Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в законодательство Украинской ССР об ответственности за административные правонарушения

ПВС УССР
Указ Президиума Верховного Совета от 12.06.1987 № 4134-XI

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення змін і доповнень до законодавства Української РСР про відповідальність за адміністративні правопорушення

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

1. Встановити, що заняття проституцією тягне за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження або штрафу в розмірі до ста карбованців.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою штраф у розмірі до двохсот карбованців.

2. Особи, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони займаються проституцією, викликаються в міліцію для офіційного перестереження про недопустимість антигромадської поведінки. До таких осіб у порядку, передбаченому законодавством Союзу РСР і Української РСР, може бути застосовано уповноваженими на те службовими особами органів внутрішніх справ (міліції) адміністративне затримання, особистий огляд, огляд і вилучення речей.

3. Особи, піддані адміністративному стягненню відповідно до статті 1 цього Указу, з метою виявлення і лікування венеричних захворювань підлягають направленню на медичний огляд у порядку, встановленому законодавством Української РСР.

4. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1 цього Указу, розглядаються адміністративними комісіями при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів.

5. Протоколи про правопорушення, передбачені статтею 1 цього Указу, складаються працівниками органів внутрішніх справ (міліції).

6. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057) такі зміни і доповнення:

1) доповнити Кодекс статтями 1811 і 1812 такого змісту:

"Стаття 1811. Заняття проституцією

Заняття проституцією -

тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до ста карбованців.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до двохсот карбованців.

Стаття 1812. Порушення громадського порядку, що виявилось у приставанні до іноземних громадян з метою придбання речей

Порушення громадського порядку, що виявилось у приставанні до іноземних громадян з метою купівлі, обміну або придбання іншим способом у них речей, -

тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до ста карбованців з конфіскацією придбаних речей або без такої.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до двохсот карбованців з конфіскацією придбаних речей";

2) у частині третій статті 21 та частині другій статті 277 слова і цифри "частиною першою статті 162" замінити словами і цифрами "частинами першою і другою статті 162";

3) частину другу статті 27 викласти в такій редакції:

"При необхідності підвищення відповідальності за окремі види адміністративних правопорушень законодавчими актами Української РСР може бути встановлено штраф щодо громадян - до п'ятдесяти карбованців і службових осіб - до ста карбованців, а за корисливі адміністративні правопорушення - до двохсот карбованців; законодавчими актами СРСР - щодо громадян - до ста карбованців і службових осіб - до двохсот карбованців, а за корисливі адміністративні правопорушення та порушення законодавства про боротьбу з пияцтвом - штраф до трьохсот карбованців";

4) у статті 162:

у частині першій слова "Незаконне" і "до п'ятдесяти карбованців" замінити відповідно словами "Незаконні" і "до ста карбованців"; 

після частини першої доповнити статтю новою частиною такого змісту:

"Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до двохсот карбованців з конфіскацією валюти і платіжних документів";

частину другу статті вважати частиною третьою;

5) у частині першій статті 218 слова і цифри "частиною другою статті 162" і "статтями 182, 183" замінити відповідно словами і цифрами "частиною третьою статті 162" і "статтями 1811 - 183";

6) у статті 222:

у частині першій слова і цифри "частина перша статті 162" замінити словами і цифрами "частини перша і друга статті 162"; після цифр "178" доповнити цифрами "1812";

у пункті 1 частини другої:

в абзаці першому слова і цифри "частиною першою статті 162" замінити словами і цифрами "частинами першою і другою статті 162";

після цифр "178" доповнити цифрами "1812";

доповнити пункт абзацом четвертим такого змісту:

"за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1812 цього Кодексу, крім того, - начальники або заступники начальників органів внутрішніх справ на транспорті, а також начальники відділень міліції, що є в системі органів внутрішніх справ";

7) в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 слова і цифри "частина друга статті 162" замінити словами і цифрами "частина третя статті 162";

8) пункт 1 частини другої статті 262 після слів "громадську мораль" доповнити словами "у випадках, коли є підстави вважати, що особа займається проституцією, при";

9) абзац другий пункту 2 статті 313 після цифр "174" доповнити цифрами "1812".

 

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР 

 
В. ШЕВЧЕНКО
 

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР 

 
М. ХОМЕНКО
 

м. Київ
12 червня 1987 року
N 4134-XI
 

  

Опрос