Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украинской ССР и утверждении Положения о лечебно-воспитательном профилактории для больных наркоманией

ПВС УССР
Указ Президиума Верховного Совета от 03.11.1986 № 3070-XI
действует с 01.01.1987

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР і затвердження Положення про лікувально-виховний профілакторій для хворих на наркоманію

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів Української РСР:

1. Частину другу статті 591 Закону Української РСР від 15 липня 1971 року "Про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 29, ст. 245; 1974 р., N 27, ст. 222) після слів "лікувально-трудових профілакторіїв" доповнити словами "а неповнолітні, які досягли шістнадцятирічного віку, - до лікувально-виховних профілакторіїв".

2. В Указі Президії Верховної Ради Української РСР від 14 квітня 1969 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання хворих на наркоманію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969 р., N 17, ст. 133; 1974 р., N 27, ст. 222; 1982 р., N 48, ст. 774):

1) частину другу статті 1 викласти в такій редакції:

"Хворі, які ухиляються від такого лікування, підлягають направленню за постановою районного (міського) народного суду до лікувально-трудових профілакторіїв, а неповнолітні, які досягли шістнадцятирічного віку, - до лікувально-віховних профілакторіїв для примусового лікування на строк від шести місяців до двох років";

2) частину першу статті 2 після слова "лікувально-трудового" доповнити словами "або лікувально-виховного", після слів "порушили клопотання" - словами "батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють"; частину другу цієї ж статті після слова "лікувально-трудового" доповнити словами "або лікувально-виховного";

3) частину першу статті 4 після слів "лікувально-трудового" і "лікувально-трудовому" доповнити відповідно словами "або лікувально-виховного" і "або лікувально-виховному";

4) у статті 5:

частину першу після слова "лікувально-трудового" доповнити словами "або лікувально-виховного", а після слів "з роботи" - словами "виключення з навчального закладу на період лікування";

частину другу після слова "лікувально-трудовому" доповнити словами "або лікувально-виховному";

доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту: "Особам, які перебувають у лікувально-виховному профілакторії, харчування, одяг, білизна, взуття і лікування надаються безплатно";

5) у статті 6:

частини першу і третю після слів "лікувально-трудового", "лікувально-трудовому" доповнити відповідно словами "або лікувально-виховного" і "або лікувально-виховному";

частину другу викласти в такій редакції: "Трудове влаштування і направлення на навчання осіб, які повернулись з лікувально-трудового або лікувально-виховного профілакторію, здійснюється протягом одного місяця після повернення, як правило, за місцем їх попередньої роботи або навчання і покладається на виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів";

6) статтю 7 доповнити частиною другою такого змісту:

"Особа, яка втекла з лікувально-виховного профілакторію, підлягає розшуку і в примусовому порядку поверненню у профілакторій для закінчення лікування і перевиховання";

7) статтю 8 викласти в такій редакції:

"8. Не підлягають направленню до профілакторію:

особи, які страждають на хронічну душевну хворобу або іншу тяжку хворобу, що перешкоджає перебуванню їх у цій установі, інваліди першої та другої груп, вагітні жінки і матері, що мають грудних дітей, а також чоловіки віком понад 60 років і жінки понад 55 років".

3. У Положенні про комісії в справах неповнолітніх Української РСР, затвердженому Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 26 серпня 1967 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1967 р., N 34, ст. 242; 1972 р., N 8, ст. 43; 1977 р., N 17, ст. 180; 1985 р., N 44, ст. 1055):

1) частину першу статті 12 після слова "навчально-виховних" доповнити словами "і лікувально-виховних";

2) у статті 14:

пункт "з" доповнити словами "входити спільно з адміністрацією лікувально-виховного профілакторію з поданням до суду про дострокове звільнення з лікувально-виховного профілакторію; давати згоду адміністрації лікувально-виховного профілакторію входити до суду з поданням про переведення хворих на наркоманію, які досягли вісімнадцятирічного віку, з лікувально-виховного профілакторію у лікувально-трудовий профілакторій";

пункт "й" доповнити словами "а також давати згоду адміністрації лікувально-виховного профілакторію на залишення хворих на наркоманію, які досягли вісімнадцятирічного віку, у профілакторії";

3) пункт "ж" статті 18 доповнити словами "крім лікувально-виховного профілакторію для хворих на наркоманію";

4) частину третю статті 19 після слів "спеціальних лікувально-виховних установ" доповнити словами "крім лікувально-виховних профілакторіїв для хворих на наркоманію";

5) частину першу статті 26 після слів "лікувально-виховній установі для дітей і підлітків" доповнити словами "крім лікувально-виховного профілакторію для хворих на наркоманію".

4. У назві і змісті статті 188 Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "виховно-трудових або лікувально-трудових профілакторіях" замінити словами "виховно-трудових, лікувально-трудових або лікувально-виховних профілакторіях".

II. Затвердити Положення про лікувально-виховний профілакторій для хворих на наркоманію (додається).

III. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 1987 року.

 

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР
 

 
В. ШЕВЧЕНКО
 

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР
 

 
М. ХОМЕНКО
 

м. Київ
3 листопада 1986 року
N 3070-XI
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про лікувально-виховний профілакторій для хворих на наркоманію

Загальні положення

1. У лікувально-виховному профілакторії для хворих на наркоманію тримають працездатних неповнолітніх хворих віком від шістнадцяти років, які ухиляються від обов'язкового лікування в лікувально-профілактичних закладах органів охорони здоров'я або продовжують після проходження такого лікування вживати наркотичні речовини. Зазначені особи направляються до лікувально-виховних профілакторіїв за постановою районного (міського) народного суду.

Строк примусового лікування неповнолітніх обчислюється з моменту прибуття їх до лікувально-виховного профілакторію.

2. Основним завданням лікувально-виховних профілакторіїв є лікування і перевиховання осіб, зазначених у статті 1 цього Положення. З цією метою у профілакторіях проводиться спеціальне протинаркоманійне лікування, встановлюється режим ізоляції, організується загальноосвітнє і професійно-технічне навчання.

3. Лікувально-виховні профілакторії перебувають у безпосередньому підпорядкуванні відповідних управлінь внутрішніх справ виконавчих комітетів обласних Рад народних депутатів.

4. Організація примусового лікування неповнолітніх, хворих на наркоманію, здійснюється органами охорони здоров'я.

Нагляд за неповнолітніми, яких тримають у лікувально-виховних профілакторіях, організація виховної роботи і забезпечення режиму покладаються на органи внутрішніх справ.

5. При лікувально-виховних профілакторіях створюються загальноосвітні школи і професійно-технічні училища з навчально-виробничими майстернями. Особи, які закінчили професійно-технічне училище, підвищують свою кваліфікацію і працюють у навчально-виробничих майстернях. Загальноосвітня і професійна підготовка осіб, яких тримають у лікувально-виховних профілакторіях, покладається на органи, що здійснюють керівництво загальною середньою і професійно-технічною освітою.

6. Діяльність лікувально-виховних профілакторіїв здійснюється під контролем комісій у справах неповнолітніх при виконавчих комітетах відповідних районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів, що подають допомогу адміністрації лікувально-виховних профілакторіїв у роботі по перевихованню і виправленню осіб, яких тримають у них.

7. Організація і ліквідація лікувально-виховних профілакторіїв для хворих на наркоманію, загальне керівництво і контроль за їх діяльністю здійснюються Міністерством внутрішніх справ Української РСР.

8. Діяльність лікувально-виховних профілакторіїв основується на суворому додержанні соціалістичної законності.

Нагляд за додержанням законності в лікувально-виховних профілакторіях здійснюється Генеральним прокурором СРСР і підпорядкованими йому Прокурором Української РСР і нижчестоящими прокурорами відповідно до Закону СРСР "Про прокуратуру СРСР".

9. Інспектування лікувально-виховних профілакторіїв здійснюється особами, які користуються правом перевірки і контролю за діяльністю профілакторіїв, у частині, що їх стосується, на підставі розпоряджень відповідних міністерств і відомств Союзу РСР і Української РСР.

10. Лікувально-виховні профілакторії користуються правам юридичної особи і мають печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

Режим у лікувально-виховному профілакторії

11. У лікувально-виховному профілакторії встановлюється режим, що забезпечує виконання медичних приписів і вимог загальноосвітньої і професійної підготовки особами, яких тримають у ньому, а також нагляд за ними.

12. У лікувально-виховному профілакторії місцевими органами внутрішніх справ за погодженням з відповідними органами охорони здоров'я і народної освіти встановлюються правила внутрішнього розпорядку.

13. Тримання в одному лікувально-виховному профілакторії хворих на наркоманію чоловічої і жіночої статі не допускається.

14. Питання про переведення хворих на наркоманію, які досягли вісімнадцятирічного віку, з лікувально-виховного профілакторію у лікувально-трудовий профілакторій вирішується районним (міським) народним судом за поданням адміністрації лікувально-виховного профілакторію, погодженому з комісією в справах неповнолітніх.

Залишення хворих на наркоманію, які досягли вісімнадцятирічного віку, у лікувально-виховному профілакторії до закінчення строку примусового лікування провадиться за мотивованою постановою начальника лікувально-виховного профілакторію, погодженою з комісією в справах неповнолітніх і санкціонованою прокурором.

Переведення у лікувально-трудовий профілакторій або залишення в лікувально-виховному профілакторії хворих на наркоманію, які досягли вісімнадцятирічного віку, провадиться на підставі медичного висновку з урахуванням особи хворого і результатів лікувально-виховного впливу.

15. Особам, яких тримають у лікувально-виховних профілакторіях, не дозволяється мати при собі особисті документи, гроші і предмети, що заборонено зберігати.

Зберігання особистих документів і грошей здійснюється адміністрацією профілакторію.

У необхідних випадках особи, яких тримають у лікувально-виховних профілакторіях, піддаються особистому огляду, що провадиться тільки особами однієї статі з оглядуваним.

Особи, хворі на наркоманію, в період тримання в лікувально-виховному профілакторії носять одяг встановленого зразка.

16. Порядок тримання, організації лікування, нагляду, здійснення виховної роботи з неповнолітніми, хворими на наркоманію, їх загальноосвітньої і професійної підготовки визначається Інструкцією, затверджуваною Міністерством внутрішніх справ СРСР, Міністерством охорони здоров'я СРСР, Державним комітетом СРСР по професійно-технічній освіті, Міністерством освіти СРСР, погодженою з Прокуратурою Союзу РСР.

Медико-санітарне обслуговування

17. Медичний персонал у лікувально-виховних профілакторіях організує і проводить весь комплекс спеціального лікування, дає рекомендації про професійно-технічну орієнтацію осіб, яких тримають у профілакторіях, стежить за додержанням санітарно-гігієнічних правил, організує санітарно-освітню роботу.

18. Для подання медичної допомоги особам, яких тримають у лікувально-виховних профілакторіях, у разі необхідності використовуються лікувальні заклади органів охорони здоров'я.

Організація виховної роботи

19. Виховна робота у лікувально-виховному профілакторії спрямовується на виховання неповнолітніх у дусі суворого додержання законів, правил соціалістичного співжиття, підвищення професійно-технічного, загальноосвітнього і культурного рівня, а також на переконання їх у необхідності виконання лікувальних призначень.

До участі у виховній роботі залучаються в установленому порядку представники громадських організацій і трудових колективів.

Основні обов'язки і права осіб, яких тримають у лікувально-виховних профілакторіях

20. Особи, яких тримають у лікувально-виховних профілакторіях, зобов'язані:

додержувати встановлених правил внутрішнього розпорядку в профілакторії, виконувати вимоги адміністрації, медичного і педагогічного персоналу;

займатися суспільно корисною працею, в установленому порядку навчатися в школі і професійно-технічному училищі;

додержувати дисципліни і правил техніки безпеки;

бережливо ставитися до соціалістичної власності;

підтримувати чистоту і порядок у жилих, виробничих приміщеннях і на території профілакторію;

сприяти адміністрації в підтриманні порядку.

За допущені правопорушення і заподіяну шкоду особи, яких тримають у профілакторіях, несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

21. Особи, яких тримають у лікувально-виховних профілакторіях, мають право:

одержувати за роботу, виконувану в процесі професійної підготовки, грошову винагороду, що може перераховуватися на особовий рахунок або надсилатися близьким родичам чи особам, які замінюють батьків;

купувати за безготівковим розрахунком на кошти, що є на особових рахунках, продукти харчування і предмети першої потреби на суму до двадцяти п'яти карбованців на місяць;

мати щомісяця короткострокове і шість тривалих побачень на рік з близькими родичами або особами, які замінюють батьків;

одержувати щомісяця посилку або передачу і бандероль;

одержувати і відправляти листи без обмеження їх кількості;

користуватися настільними іграми, музичними інструментами, спортивним інвентарем.

22. До осіб, яких тримають у лікувально-виховному профілакторії, можуть застосовуватися такі заходи заохочення:

оголошення подяки;

нагородження похвальною грамотою.

При добрій поведінці, сумлінному ставленні до навчання і виконанні вимог медичного персоналу після відбуття половини призначеного судом строку перебування в профілакторії їм може бути дозволено:

- одне додаткове побачення з родичами на місяць;

- одержання однієї додаткової посилки або передачі на місяць;

- дострокове зняття раніше накладеного стягнення.

23. До осіб, які порушують встановлені в лікувально-виховних профілакторіях правила внутрішнього розпорядку або ухиляються від лікування і навчання, застосовуються такі заходи стягнення:

- попередження або догана;

- позачергове чергування по прибиранню приміщень і території профілакторію;

- позбавлення права одержувати чергову посилку або передачу;

- позбавлення чергового побачення;

- поміщення у дисциплінарний ізолятор на строк до п'яти діб.

24. Правом заохочення і накладення стягнень на осіб, яких тримають у лікувально-виховних профілакторіях, користуються начальники профілакторіїв та їх заступники. Право поміщення в дисциплінарний ізолятор надається тільки начальнику лікувально-виховного профілакторію.

25. Особи, яких тримають у лікувально-виховних профілакторіях, забезпечуються необхідними житлово-побутовими умовами, харчуванням і речовим майном за встановленими нормами, підручниками і навчальними посібниками, газетами, журналами, художньою і політичною літературою, настільними іграми, спортивним та іншим інвентарем.

Звільнення з лікувально-виховних профілакторіїв

26. Особи, яких тримають у лікувально-виховних профілакторіях, звільняються після закінчення встановленого судом строку лікування або достроково.

Дострокове звільнення на підставі медичного висновку провадиться районним (міським) народним судом за місцем знаходження лікувально-виховного профілакторію за спільним поданням адміністрації профілакторію і комісії в справах неповнолітніх.

27. Про осіб, які звільняються з лікувально-виховного профілакторію, адміністрація не менш як за місяць до звільнення повідомляє комісію в справах неповнолітніх при виконавчому комітеті відповідної Ради народних депутатів за місцем їх проживання і обласний наркологічний диспансер для забезпечення необхідного нагляду, а також батьків або осіб, які їх замінюють.

Звільнювані неповнолітні передаються батькам чи особам, які їх замінюють, або супроводжуються до постійного місця проживання працівником профілакторію. Комісія в справах неповнолітніх за місцем попереднього проживання звільнюваного за поданням адміністрації профілакторію вживає заходів до влаштування його на роботу відповідно до набутого фаху або на навчання, а також до створення для нього необхідних житлово-побутових умов. У виняткових випадках, коли направлення неповнолітнього до місця попереднього проживання є недоцільним з виховних міркувань, його місце проживання визначає комісія в справах неповнолітніх за місцем знаходження профілакторію спільно з адміністрацією профілакторію, з урахуванням бажання неповнолітнього. Влаштування неповнолітнього в цих випадках здійснює комісія з справах неповнолітніх за новим місцем проживання за поданням адміністрації профілакторію.

28. У разі виявлення у осіб, яких тримають у лікувально-виховних профілакторіях, ознак захворювання, що перешкоджає їхньому перебуванню в цих установах, адміністрація на підставі медичного висновку порушує перед районним (міським) народним судом за місцем знаходження профілакторію клопотання про їх дострокове звільнення.

При звільненні зазначених осіб адміністрація профілакторію організує їх доставлення у відповідні медичні заклади, якщо це викликається необхідністю.

29. З особами, які вибувають з лікувально-виховних профілакторіїв, провадиться повний розрахунок. Їм повертаються особисті речі, документи, а гроші, що є на особових рахунках, передаються (пересилаються) батькам або особам, які їх замінюють.

30. Строк перебування в лікувально-виховному профілакторії зараховується до загального трудового стажу і заноситься в трудову книжку, а в разі відсутності трудової книжки видається довідка.

31. У необхідних випадках особі, яка звільняється з лікувально-виховного профілакторію, може бути видано одноразову грошову допомогу.

 

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР
 

 
М. ХОМЕНКО
 

Опрос