Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украинской ССР

ПВС УССР
Указ Президиума Верховного Совета от 27.06.1986 № 2444-XI
действует с 01.07.1986

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Відповідно до указів Президії Верховної Ради СРСР від 19 травня 1986 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Союзу РСР про працю" і від 23 травня 1986 року "Про посилення боротьби з одержанням нетрудових доходів" та "Про доповнення статті 23 Основ кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік", а також з метою дальшого вдосконалення законодавства Української РСР Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів Української РСР:

I. У Кримінальному кодексі Української РСР:

1. Доповнити Кодекс статтями 871, 872 і 1481 такого змісту:

"Стаття 871. Самовільне використання транспортних засобів, машин чи механізмів

Самовільне використання з корисливою метою транспортних засобів, машин чи механізмів, що належать підприємствам, установам, організаціям, вчинене протягом року після накладення адміністративного стягнення за таке ж порушення, -

 карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від трьохсот до однієї тисячі карбованців, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років чи без такого.

Ті ж дії, якщо вони завдали великої шкоди, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років.

Стаття 872. Порушення правил користування енергією чи газом у побуті

Самовільне використання з корисливою метою електричної або теплової енергії чи газу, а так само порушення правил користування електричною або тепловою енергією чи газом у побуті, вчинені протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, або якщо вони завдали істотної шкоди, -

караються позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від трьохсот до однієї тисячі карбованців";

"Стаття 1481. Ухилення від подання декларації про доходи

Ухилення від подання декларації про доходи від заняття кустарно-ремісничим промислом, іншою індивідуальною трудовою діяльністю або про інші доходи, що оподатковуються прибутковим податком, та в інших випадках, коли подання декларації передбачено законодавством, або несвоєчасне подання декларації чи включення до неї завідомо перекручених даних, якщо ці дії вчинено протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, -

караються виправними роботами на строк до двох років або штрафом у розмірі від двохсот до однієї тисячі карбованців".

2. Статті 148, 1541, 168 і 213 викласти в такій редакції:

"Стаття 148. Заняття забороненими видами індивідуальної трудової діяльності

Заняття кустарно-ремісничим промислом або іншою індивідуальною трудовою діяльністю, щодо яких є спеціальна заборона, якщо воно вчинене протягом року після накладення адміністративного стягнення за таке ж порушення, -

карається виправними роботами на строк до двох років або штрафом у розмірі від двохсот до однієї тисячі карбованців, з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини.

Заняття кустарно-ремісничим промислом або іншою індивідуальною трудовою діяльністю, щодо яких є спеціальна заборона, вчинюване у значних розмірах або з використанням найманої праці, а так само особою, раніше судимою за заняття забороненими видами індивідуальної трудової діяльності, -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна";

"Стаття 1541. Скуповування в державних або кооперативних магазинах хліба та інших харчових продуктів для згодовування худобі і птиці

Скуповування в державних або кооперативних магазинах печеного хліба, борошна, крупів та інших харчових продуктів для годування худоби і птиці, а так само згодовування худобі і птиці скуплених у магазинах печеного хліба, борошна, крупів та інших харчових продуктів, вчинені протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, або систематично, або у великих розмірах, -

 караються виправними роботами на строк до двох років або штрафом у розмірі від ста до п'ятисот карбованців";

"Стаття 168. Одержання хабара

Одержання службовою особою особисто або через посередників у будь-якому вигляді хабара за виконання або невиконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії, яку службова особа повинна була або могла вчинити з використанням свого службового стану, -

карається позбавленням волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Ті самі дії, вчинені за попереднім зговором групою осіб, або неодноразово, або поєднані з вимагательством хабара, або одержання хабара у великому розмірі -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, вчинені службовою особою, яка займає відповідальний стан, або раніше судилась за хабарництво, чи одержала хабара в особливо великому розмірі, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна і з засланням на строк від двох до п'яти років чи без заслання, а при особливо обтяжуючих обставинах -

смертною карою з конфіскацією майна";

"Стаття 213. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом

Заздалегідь не обіцяне придбання майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, -

карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до двохсот карбованців, або громадською доганою.

Ті самі дії, вчинені у великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк до двох років з штрафом до п'ятисот карбованців чи без такого або виправними роботами на строк до двох років.

Заздалегідь не обіцяні збут або зберігання з метою збуту, а так само придбання з метою збуту майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років з штрафом до п'ятисот карбованців або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією майна або без такої.

Дії, передбачені частиною 3 цієї статті, вчинені у вигляді промислу, або у великих розмірах, або особливо небезпечним рецидивістом, -

караються позбавленням волі на строк до семи років з засланням на строк до п'яти років чи без такого, з конфіскацією майна чи без такої".

3. Частину першу статті 25 після слів "не більше п'ятнадцяти років" доповнити словами "При заміні в порядку помилування смертної кари позбавленням волі воно може бути призначено і на строк понад п'ятнадцять років, але не більше двадцяти років".

4. У частині шостій статті 52 слова "статті 168 частина 2" замінити словами "статті 168 частини 2 і 3".

5. Доповнити статтю 150 частиною другою такого змісту:

"Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, якщо вони призвели до збагачення в особливо великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк до десяти років з конфіскацією майна".

6. Доповнити статтю 151 частиною другою такого змісту:

"Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, якщо вони призвели до збагачення в особливо великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк до десяти років з конфіскацією майна".

7. Доповнити статтю 154 частиною четвертою такого змісту:

"Дрібна спекуляція, вчинена особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за такі ж дії, -

карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом у розмірі від ста до трьохсот карбованців".

8. У частині першій статті 186 і частині першій статті 187 слова "168 частина 2" замінити словами "168 частини 2 і 3".

II. У Кримінально-процесуальному кодексі Української РСР:

1. У пункті 3 статті 34 слова "частиною 2 статті 168" замінити словами "частиною 3 статті 168".

2. У частині першій статті 111 слова "статтею 149, частиною 1 статті 154" замінити словами "статтями 1481, 149, частинами 1 і 4 статті 154".

3. Частину другу статті 112 після цифр "87" доповнити цифрами "871, 872".

III. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415; N 24, ст. 553; N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326):

1. Доповнити Кодекс статтями 511, 1031, 1601, 1641, 1771 такого змісту:

"Стаття 511. Ухилення від відшкодування майнової шкоди, заподіяної злочином підприємствам, установам, організаціям

Ухилення від відшкодування майнової шкоди, заподіяної злочином підприємствам, установам, організаціям, особи, зобов'язаної за вироком або рішенням суду відшкодувати таку шкоду, -

тягне за собою попередження, або накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців, або виправні роботи на строк до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку";

"Стаття 1031. Порушення правил користування енергією чи газом у побуті

Самовільне використання з корисливою метою електричної або теплової енергії чи газу, а так само порушення правил користування електричною або тепловою енергією чи газом у побуті, що не завдали істотної шкоди, -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до п'ятдесяти карбованців";

"Стаття 1601. Порушення порядку придбання будівельних матеріалів

Порушення громадянами встановленого порядку придбання (купівлі-продажу, міни, дарування) у інших громадян будівельних матеріалів -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців з конфіскацією незаконно придбаних будівельних матеріалів або без такої";

"Стаття 1641. Ухилення від подання декларації про доходи

Ухилення від подання декларації про доходи від заняття кустарно-ремісничим промислом, іншою індивідуальною трудовою діяльністю чи про інші доходи, що оподатковуються прибутковим податком, та в інших випадках, коли подання декларації передбачено законодавством, або несвоєчасне подання декларації, чи включення до неї завідомо перекручених даних -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста карбованців";

"Стаття 1771. Продаж громадянами вина домашнього вироблення, що не відноситься до міцних спиртних напоїв

Продаж громадянами вина домашнього вироблення, що не відноситься до міцних спиртних напоїв, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців з конфіскацією вина домашнього вироблення".

2. Статті 158, 164, 165, 181 викласти в такій редакції:

"Стаття 158. Скуповування в державних або кооперативних магазинах хліба та інших харчових продуктів для згодовування худобі і птиці

Скуповування в державних або кооперативних магазинах печеного хліба, борошна, крупів та інших харчових продуктів для годування худоби і птиці, а так само згодовування худобі і птиці скуплених у магазинах печеного хліба, борошна, крупів та інших харчових продуктів -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста карбованців";

"Стаття 164. Порушення порядку заняття кустарно-ремісничими промислами та іншою індивідуальною трудовою діяльністю

Порушення порядку заняття кустарно-ремісничими промислами та іншою індивідуальною трудовою діяльністю -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста карбованців з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини або без такої.

Стаття 165. Заняття забороненими видами індивідуальної трудової діяльності

Заняття кустарно-ремісничим промислом або іншою індивідуальною трудовою діяльністю, щодо яких є спеціальна заборона, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста карбованців з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини";

"Стаття 181. Азартні ігри, гадання в громадських місцях

Азартні ігри на гроші, речі та інші цінності, а так само прийняття ставок приватними особами на спортивних та інших змаганнях -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі, чи без такої.

Гадання у громадських місцях -

тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до тридцяти карбованців".

3. У частинах другій і третій статті 21 цифри "177 - 180" замінити цифрами "177, 178 - 180".

4. Частину другу статті 27 викласти в такій редакції:

"При необхідності підвищення відповідальності за окремі види адміністративних правопорушень законодавчими актами Української РСР може бути встановлено штраф щодо громадян - до п'ятдесяти карбованців і службових осіб - до ста карбованців, законодавчими актами СРСР - щодо громадян - до ста карбованців і службових осіб - до двохсот карбованців, а за корисливі адміністративні правопорушення - штраф щодо громадян - до двохсот карбованців і службових осіб - до трьохсот карбованців".

5. У частині першій статті 51 слова "від двадцяти до ста карбованців" замінити словами "від двадцяти до двохсот карбованців".

6. Назву і частину першу статті 132 викласти в такій редакції:

"Стаття 132. Самовільне використання транспортних засобів, машин чи механізмів або зберігання транспортних засобів у невстановлених місцях

Самовільне використання з корисливою метою транспортних засобів, машин чи механізмів, що належать підприємствам, установам, організаціям, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до ста карбованців і на службових осіб - до двохсот карбованців, а на водіїв транспортних засобів - накладення штрафу в розмірі до ста карбованців або позбавлення права керування транспортними засобами на строк до одного року".

7. У статті 218:

частину першу після цифр "132" доповнити словами "(крім справ про використання транспортних засобів водіями)"; цифри "158 - 160" замінити цифрами "158 - 1601"; після цифр "174" доповнити цифрами "1771"; слово і цифри "статтями 181 - 183" замінити словами і цифрами "частиною другою статті 181, статтями 182, 183";

у частині другій слово і цифри "статтею 104" замінити словами і цифрами "статтями 1031, 104, статтею 132 (крім справ про використання транспортних засобів водіями)"; після цифр "159" доповнити цифрами "1601", а після цифр "174" - цифрами "1771"; слово і цифри "статтями 181 - 183" замінити словами і цифрами "частиною другою статті 181, статтями 182, 183".

8. У статті 219 слово і цифри "статтями 104" замінити словами і цифрами "статтею 104, статтею 132 (крім справ про використання транспортних засобів водіями), статтями"; після цифр "175" доповнити цифрами "1771"; слово і цифри "статтями 181 - 183" замінити словами і цифрами "частиною другою статті 181, статтями 182, 183".

9. Статтю 221 після цифр "51" доповнити цифрами "511", а після слів і цифр "частиною третьою статті 178" - словами і цифрами "частиною першою статті 181".

10. У статті 222:

частину першу після цифр "131" доповнити словами і цифрами "частина перша статті 132 (про використання транспортних засобів водіями)";

пункт 2 частини другої після цифр "131" доповнити словами і цифрами "частиною першою статті 132 (про використання транспортних засобів водіями)".

11. У частині першій статті 255:

абзац другий пункту 1 після цифр "50" доповнити цифрами "51"; цифри "156 - 160" замінити цифрами "156 - 1601"; після цифр "174" доповнити цифрами "1771";

в абзаці шістнадцятому слово і цифри "стаття 98" замінити словом і цифрами "статті 98, 1031";

в абзаці двадцять першому слово і цифри "статті 149 - 154" замінити словом і цифрами "статті 1031, 149 - 154";

в абзаці двадцять третьому слово і цифри "статті 164, 165" замінити словом і цифрами "статті 164, 1641, 165";

абзац двадцять п'ятий після цифр "100" доповнити цифрами "1031";

доповнити частину пунктом 32 такого змісту:

"32) судові виконавці, що перебувають при районних (міських) народних судах (стаття 511)".

12. Частину першу статті 294 після цифр "51" і "178" доповнити відповідно цифрами і словами "511" і "частиною першою статті 181".

13. У пункті 1 статті 313 цифри "158" замінити цифрами і словами "1601, 1771, частиною першою статті 181".

IV. У Кодексі законів про працю Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1977 р., N 1, ст. 4; 1984 р., N 1, ст. 3):

1. Частину першу статті 40 доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) державного або громадського майна, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу".

2. Статтю 43 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Адміністрація має право розірвати трудовий договір не пізніш як через один місяць з дня одержання згоди профспілкового комітету підприємства, установи, організації, а при звільненні з підстав, зазначених у пунктах 3, 4 і 7 статті 40 цього Кодексу, - в межах одного місяця з дня виявлення проступку, в пункті 8 статті 40 цього Кодексу, - в межах одного місяця з дня набрання законної сили вироком суду або винесення постанови органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу".

3. Частину другу статті 130 доповнити словами: "Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку робітника або службовця і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством Союзу РСР".

4. У статті 132:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 132. Матеріальна відповідальність у межах середнього місячного заробітку";

у частині першій слова "третини свого середнього місячного заробітку" замінити словами "свого середнього місячного заробітку";

частину другу викласти в такій редакції:

"Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках, зазначених у законодавстві Союзу РСР".

5. У статті 133:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 133. Випадки обмеженої матеріальної відповідальності робітників і службовців";

в абзаці першому виключити слова "понад третину середнього місячного заробітку";

у пункті 1 слова "двох третин свого середнього місячного заробітку" замінити словами "свого середнього місячного заробітку".

6. Статтю 135 після слів "за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації" доповнити словами "розкраданням, умисним зіпсуттям, недостачею або втратою окремих видів майна та інших цінностей, а також".

7. Частину четверту статті 1353 викласти в такій редакції:

"Законодавством Союзу РСР може бути встановлено окремий порядок визначення розміру шкоди, що підлягає покриттю, в тому числі у кратному обчисленні, заподіяної підприємству, установі, організації розкраданням, умисним зіпсуттям, недостачею або втратою окремих видів майна та інших цінностей, а також у тих випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір".

8. Статтю 136 викласти в такій редакції:

"Стаття 136. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником

Покриття шкоди робітниками і службовцями в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням адміністрації підприємства, установи, організації, а керівниками підприємств, установ, організацій та їх заступниками - за розпорядженням вищестоящого в порядку підлеглості органу шляхом відрахування із заробітної плати працівника.

Розпорядження адміністрації або вищестоящого в порядку підлеглості органу має бути зроблено не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звернено до виконання не раніше семи днів з дня повідомлення про це працівникові. Якщо працівник не згоден з відрахуванням або його розміром, трудовий спір за його заявою розглядається в порядку, передбаченому законодавством.

У решті випадків покриття шкоди провадиться шляхом подання адміністрацією позову до районного (міського) народного суду.

Стягнення з керівників підприємств, установ, організацій та їх заступників матеріальної шкоди в судовому порядку провадиться за позовом вищестоящого в порядку підлеглості органу або за заявою прокурора".

9. Пункт 5 статті 147 викласти в такій редакції:

"5) звільнення (пункти 3, 4, 7 і 8 статті 40)".

V. У Цивільному кодексі Української РСР:

1. Доповнити Кодекс статтею 2271 такого змісту:

"Стаття 2271. Форма договору купівлі-продажу будівельних матеріалів, що укладається між громадянами

Договір купівлі-продажу будівельних матеріалів, що укладається між громадянами, повинен бути нотаріально посвідчений, крім випадків, коли продавець передає покупцеві майно разом з документом про його придбання в торговельній чи іншій організації.

Недодержання цієї вимоги тягне за собою застосування правил, передбачених статтею 48 цього Кодексу".

2. Частину другу статті 228 після слів "встановлюваними погодженням сторін" доповнити словами "якщо інше не передбачено законодавством Союзу РСР і Української РСР".

3. Частину третю статті 244 викласти в такій редакції:

"До договорів дарування жилих будинків і будівельних матеріалів застосовуються відповідно правила статей 226, 227 і 2271 цього Кодексу".

4. У частині першій статті 440 слова "підлягає відшкодуванню у повному обсягу особою, яка заподіяла шкоду" замінити словами "підлягає відшкодуванню особою, яка заподіяла шкоду, у повному обсязі, за винятком випадків, передбачених законодавством Союзу РСР".

VI. Частину другу статті 158 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573) викласти в такій редакції:

"Договір найму жилого приміщення укладається між власником будинку і наймачем у письмовій формі з наступною реєстрацією у виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів або в органі управління, що ним утворюється. Договір повинен містити вказівку на предмет договору, строк, на який він укладається, визначати права і обов'язки наймодавця і наймача та інші умови найму".

VII. Статтю 8 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 26 лютого 1973 року "Про адміністративну відповідальність за дрібне розкрадання державного або громадського майна" (в редакції Указу від 12 січня 1983 року - Відомості Верховної Ради УРСР, 1973 р., N 11, ст. 78; 1983 р., N 4, ст. 52) викласти в такій редакції:

"8. Особи, які вчинили розкрадання державного або громадського майна, поряд з притягненням до адміністративної чи кримінальної відповідальності або застосуванням до них заходів громадського впливу, позбавляються всіх видів премій протягом періоду, що встановлюється адміністрацією за погодженням з трудовим колективом чи з профспілковим комітетом (профспілковим бюро) підприємства, установи, організації, їх структурних підрозділів або радою бригади. Вони також позбавляються винагороди за підсумками річної роботи, пільгових путівок до будинків відпочинку чи санаторіїв; їм може бути за пропозицією трудового колективу адміністрацією підприємства, установи, організації за погодженням з профспілковим комітетом перенесена черговість на одержання жилої площі".

VIII. Статтю 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 23 березня 1977 року "Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення до осіб, звільнених від кримінальної відповідальності згідно з статтею 51 Кримінального кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1977 р., N 14, ст. 129; 1984 р., N 27, ст. 512) після слів "штраф у розмірі до ста карбованців" доповнити словами "а за корисливі правопорушення - до двохсот карбованців".

Цей Указ набирає чинності з 1 липня 1986 року.

 

Голова Президії Верховної
Ради Української РСР
 

 
В. ШЕВЧЕНКО
 

Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР
 

 
М. ХОМЕНКО
 

м. Київ
27 червня 1986 року 
N 2444-XI
 

  

Опрос