Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия территориальных органов Государственной фискальной службы Украины, местных финансовых органов и территориальных органов Государственной казначейской службы Украины в процессе возвращения плательщикам налогов по ошибке и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени

Минфин
Порядок, Приказ от 15.12.2015 № 1146
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.12.2015

м. Київ

N 1146

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 грудня 2015 р. за N 1679/28124

Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 06.04.2018 р. N 417)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства фінансів України
від 6 квітня 2018 року N 417

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 11 лютого 2019 року N 60)

Відповідно до статті 43 глави 1, статті 102 глави 9 розділу II Податкового кодексу України, частини другої статті 45 глави 8 розділу II та частини другої статті 78 глави 12 розділу III Бюджетного кодексу України, Митного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 06.04.2018 р. N 417)

2. Управлінню організації обміну та аналізу інформації Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України, Міністерства фінансів України від 30 грудня 2013 року N 882/1188 "Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за N 146/24923.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л., Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. М. Ляпіна

Голова Державної фіскальної
служби України

Р. М. Насіров

В. о. Голови Державної
казначейської служби України

В. П. Дуда

 

Порядок взаємодії
територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 06.04.2018 р. N 417)

(У тексті Порядку слова "серія та номер" замінено словами "серія та/або номер", після слів "грошових зобов'язань" доповнено словами "та пені" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 6 квітня 2018 року N 417)

1. Цей Порядок регламентує взаємовідносини територіальних органів Державної фіскальної служби України (далі - органи ДФС) з місцевими фінансовими органами та територіальними органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені за платежами, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС, з метою належного виконання положень статей 43, 102 Податкового кодексу України, частини другої статті 45 та частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

Дія цього Порядку не поширюється на:

1) відшкодування податку на додану вартість;

2) повернення авансових платежів (передоплати), помилково та/або надміру внесених платниками податків за власним бажанням на рахунки, відкриті на ім'я відповідних органів ДФС, як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних та інших платежів до/або під час митного оформлення, та грошової застави;

3) повернення помилково та/або надміру перерахованих (унесених) платниками коштів, сплачених шляхом надання при митному оформленні податкового векселя;

4) повернення суми акцизного податку, внесеної в рахунок погашення податкових векселів;

5) виконання рішень судів щодо безспірного списання коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених в Податковому, Митному та Бюджетному кодексах України.

3. У разі наявності у платника податкового боргу повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків.

4. Повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені платникам податків здійснюється з бюджету, до якого такі кошти були зараховані.

Якщо платіж, що повертається, був сплачений до загального (спеціального) фонду державного або відповідного місцевого бюджету, але згідно із законодавством не передбачений серед джерел формування відповідного бюджету, повернення здійснюється за рахунок податків та зборів, не віднесених до інших категорій (код класифікації доходів бюджету 19090000) або інших надходжень (код класифікації доходів бюджету 24060300) відповідного бюджету.

У разі повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість, зарахованих до бюджету з рахунку платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначеному пунктом 2001.5 статті 2001 Податкового кодексу України, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість чи на момент фактичного повернення коштів - шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.

(пункт 4 доповнено абзацом третім згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 06.04.2018 р. N 417)

5. Повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені у випадках, передбачених законодавством, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (за винятком повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються органом ДФС на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку), яка може бути подана до територіального органу ДФС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення.

6. У заяві платник вказує суму і вид помилково та/або надміру сплаченого платежу та визначає напрям(и) перерахування коштів, що повертаються:

1) на поточний рахунок платника податку в установі банку;

2) на погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС, незалежно від виду бюджету;

3) готівкою за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в установі банку;

4) готівкою з рахунків банків у разі відсутності у платника податків рахунку в установі банку;

5) поштовим переказом через підприємства поштового зв'язку;

6) для подальших розрахунків як авансові платежі (передоплата) або грошова застава:

на небюджетний рахунок з обліку коштів забезпечення сплати майбутніх митних та інших платежів - рахунок 3734, відкритий на балансі Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві;

банківський балансовий рахунок 2603, відкритий для органу ДФС у відповідному уповноваженому банку (у разі якщо кошти авансових платежів (передоплати), доплати тощо вносилися готівкою).

7. Після реєстрації в органі ДФС заява платника про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені (крім грошових зобов'язань та пені з митних та інших платежів, які сплачуються під час митного оформлення товарів) передається на розгляд до структурних підрозділів, що виконують функції з адміністрування відповідних податків і зборів та погашення заборгованостей. Не пізніше другого робочого дня, наступного за днем реєстрації, заява з відміткою вказаних підрозділів щодо правомірності повернення передається до структурного підрозділу, на який покладено функцію з підготовки висновку.

Заява платника про повернення помилково або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені з митних та інших платежів, які сплачуються під час митного оформлення товарів, після реєстрації передається до структурного підрозділу митниці ДФС, на який покладено функцію з підготовки висновку.

8. У разі якщо вказана у заяві платника сума (її частина) за даними інформаційних систем обліковується як помилково та/або надміру сплачена, орган ДФС готує:

висновок на повернення такої суми (її частини) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

два примірники реєстру висновків за платежами, належними державному бюджету, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;

три примірники реєстру висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

Контроль за прийняттям/передаванням висновків органи ДФС, місцеві фінансові органи, органи Казначейства здійснюють шляхом проставляння на відповідних примірниках Реєстрів відміток про надходження документів до установи у порядку, визначеному Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242 (із змінами).

За платежами, належними державному бюджету, орган ДФС у строк не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви передає висновки згідно з реєстром висновків за платежами, належними державному бюджету, для виконання відповідному органу Казначейства.

За платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, орган ДФС у строк не пізніше ніж за дев'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви передає висновки згідно з реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, для погодження відповідному місцевому фінансовому органу.

Відповідний місцевий фінансовий орган протягом двох робочих днів погоджує отримані висновки шляхом засвідчення підписом керівника місцевого фінансового органу, скріпленим гербовою печаткою, і не пізніше наступного робочого дня після погодження повертає їх згідно з реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, відповідному органу ДФС.

У разі повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, орган ДФС передає висновки згідно з реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, для погодження Донецькій або Луганській обласній військово-цивільній адміністрації відповідно до пункту 241 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.

(абзац дев'ятий пункту 8 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 06.04.2018 р. N 417)

Відповідний орган, визначений відповідно до пункту 241 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, у строк протягом двох робочих днів погоджує отримані висновки шляхом засвідчення підписом керівника відповідного органу, скріпленим гербовою печаткою, і не пізніше наступного робочого дня після погодження повертає їх згідно з реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, відповідному органу ДФС.

(абзац десятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 06.04.2018 р. N 417)

Орган ДФС не пізніше наступного робочого дня від дати отримання висновку, погодженого місцевим фінансовим органом або відповідним органом, визначеним відповідно до пункту 241 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, передає його згідно з реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, відповідному органу Казначейства.

(абзац одинадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 06.04.2018 р. N 417)

9. Орган ДФС несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі висновку органу Казначейства для виконання.

Якщо висновок підготовлено на частину вказаної у заяві суми, то у день його направлення до органу Казначейства орган ДФС направляє платнику письмове повідомлення з пропозицією щодо проведення звірення його стану розрахунків за відповідним платежем.

10. Висновки реєструються органами Казначейства в Журналі обліку висновків, який ведеться в електронному вигляді, за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

11. На підставі отриманих висновків відповідний орган Казначейства здійснює повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені у визначеному законодавством порядку.

12. Повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені готівкою фізичним особам, які не мають рахунків у банках, здійснюється органами Казначейства:

1) з відповідних рахунків, відкритих органами Казначейства в банках, уповноважених згідно з укладеними договорами здійснювати виплату готівки на підставі чека, виписаного на ім'я фізичної особи;

2) з рахунків банків, уповноважених згідно з укладеними договорами здійснювати виплату готівки за реєстром одержувачів коштів (далі - Реєстр), підготовленим органом ДФС, у якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові одержувача, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті), сума, що підлягає поверненню;

3) поштовим переказом на адресу, визначену у заяві платника податків або у податковій декларації фізичної особи, через підприємства поштового зв'язку за Реєстром, підготовленим органом ДФС.

Орган Казначейства протягом п'яти робочих днів повідомляє відповідний орган ДФС про перерахування сум помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені на рахунки банків та через підприємства поштового зв'язку, уповноважені здійснювати готівкові розрахунки з платниками податків, зазначені у висновку про повернення, після чого орган ДФС у строк не пізніше п'яти робочих днів повідомляє платників податків про можливість отримання належних їм коштів.

Оплата послуг банків та підприємств поштового зв'язку при поверненні платникам податків готівкою помилково та/або надміру сплачених (утриманих) сум грошових зобов'язань та пені здійснюється за рахунок коштів бюджету, з якого повертається цей податок.

13. Повернення надміру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фізичних осіб на поточний рахунок платника податку здійснюється органом Казначейства на підставі висновку, поданого органом ДФС до відповідного органу Казначейства, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку від дня отримання органами ДФС податкової декларації.

Повернення надміру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фізичних осіб готівкою здійснюється:

1) на підставі чека на одержання готівки, виписаного на ім'я фізичної особи;

2) на підставі Реєстру, складеного органом ДФС у чотирьох примірниках, у якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові одержувача, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті), сума, що підлягає поверненню, та дата отримання податкової декларації (при поверненні через підприємства поштового зв'язку додатково зазначається податкова адреса одержувача коштів, зазначена у податковій декларації).

Один примірник Реєстру, підписаний керівником органу ДФС або його заступником, а також працівником, який його виписав, і скріплений печаткою, разом з двома примірниками Реєстру (без підписів та скріплення печаткою) та висновком, погодженим відповідним місцевим фінансовим органом або відповідним органом, визначеним відповідно до пункту 241 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку від дня отримання органом ДФС податкової декларації за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку передається до відповідного органу Казначейства. Крім того, органу Казначейства надається один примірник Реєстру в електронному вигляді.

(абзац п'ятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 06.04.2018 р. N 417)

Орган Казначейства перевіряє правильність оформлення всіх документів, готує платіжне доручення на повернення коштів фізичним особам готівкою та здійснює повернення надміру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фізичних осіб у визначеному законодавством порядку. У платіжному дорученні зазначаються реквізити банку, який здійснюватиме виплату коштів готівкою, або реквізити підприємства поштового зв'язку, з рахунку якого будуть сплачуватися перекази одержувачам.

Два примірники Реєстру підписуються керівником органу Казначейства (його заступником) і головним бухгалтером (заступником головного бухгалтера) та скріплюються печаткою, після чого перший примірник одночасно з перерахуванням коштів передається до установи банку або підприємства поштового зв'язку, які здійснюватимуть повернення платникам податку надміру утриманого (сплаченого) податку на доходи фізичних осіб готівкою згідно із зазначеним Реєстром, а другий примірник Реєстру залишається в органі Казначейства.

Оплата послуг банків та підприємств поштового зв'язку при поверненні платникам податків надміру утриманого (сплаченого) податку на доходи фізичних осіб здійснюється за рахунок коштів бюджету, з якого повертається цей податок.

14. У разі припинення діяльності відповідного органу Казначейства у населеному пункті Донецької чи Луганської областей, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, орган ДФС передає висновки згідно з реєстром висновків про повернення органу Казначейства, на який покладено виконання функцій щодо повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені.

15. У разі якщо вказана у заяві платника сума за даними інформаційних систем в повному обсязі відсутня як помилково та/або надміру сплачена, орган ДФС у строки, передбачені пунктом 8 цього Порядку для формування та передачі висновку до органу Казначейства, готує та направляє платнику письмову відмову у поверненні коштів з бюджету з пропозицією щодо проведення звірення його стану розрахунків за відповідним платежем.

 

В. о. начальника Управління
організації обміну та аналізу інформації

І. П. Кизимчук

 

Штамп органу ДФС

Додаток 1
до Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені
(пункт 8)

ВИСНОВОК
про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені

 

N _______

від "___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
                                                                                           (найменування органу ДФС)
щодо заяви або результатів розрахунку за загальним річним оподатковуваним доходом фізичної особи
______________________________________________________________________________________
                                                                      (дата та номер реєстрації в органі ДФС податкової декларації)1
платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                    (найменування та код ЄДРПОУ платника податків - юридичної особи або
_____________________________________________________________________________________
                        прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи
                                                 (серія та/або номер паспорта)
2, його податкова адреса3)
про повернення з бюджету помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені з
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (назва податку, збору та код
класифікації доходів бюджету)
на суму
_______________________________________________________________________________________
                                                                                                        (цифрами та словами)

За даними інтегрованої картки та/або інших документів (зазначити)
_______________________________________________________________________________________
у платника податків станом на "___" ____________ 20__ року обліковуються помилково та/або надміру сплачені грошові зобов'язання та пеня з
_______________________________________________________________________________________
                                                               (назва податку, збору та код
класифікації доходів бюджету)
у сумі _________________________________________________________________________________,
                                                                                                             (цифрами та словами)
що виникли "___" ____________ 20__ року або при митному оформленні
_______________________________________________________________________________________
                                                                                                         (зазначити товар)
за митною декларацією N _________________ від "___" ____________ 20__ року

та зараховані на рахунок N ___________________________ за _________________________________,
                                                                                                                                                              (код
класифікації доходів бюджету)

відкритий в ____________________________________________________________________________,
                                                                                            (найменування, реквізити органу Казначейства)
за платіжним(и) дорученням(и) від "___" ____________ 20__ року N __________,
                                                      від "___" ____________ 20__ року N __________.

Зазначена сума підлягає поверненню
з рахунку N ___________________________ за _____________________________________________,
                                                                                                                                         (код
класифікації доходів бюджету)
відкритого в __________________________________________________________________________:
                                                                                                   (найменування, реквізити органу Казначейства)

1) шляхом перерахування на рахунок N _______________ за ___________________________________,
                                                                                                                                                       (код
класифікації доходів бюджету)4
відкритий в ____________________________________________________________________________
                                                                                (найменування, реквізити органу Казначейства/банку)

для ___________________________________________________________________________________
                                                                                                            (найменування та код ЄДРПОУ органу ДФС)5
згідно з підготовленим органом ДФС реєстром фізичних осіб - одержувачів коштів
N ____________, що додається6, код виду сплати7 __________;

2) готівковими коштами фізичним особам, що не мають рахунків у банках (зазначити у віконці):

 на підставі чеків, виписаних органами Казначейства на ім'я фізичної особи;

або

 через підприємства поштового зв'язку (поштові перекази) згідно з підготовленим органом ДФС реєстром фізичних осіб - одержувачів коштів N ____________, що додається, код виду сплати 107.

Керівник (заступник керівника) органу ДФС

 
_____________________
(підпис)

 
________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

Погоджено8:

Керівник місцевого фінансового органу

 
_____________________
(підпис)

 
________________________
(ініціали, прізвище)

                                                 М. П.

____________

1

Не заповнюється митницями ДФС.

2

Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті.

3

Заповнюється у разі повернення надміру утриманого (сплаченого) податку на доходи фізичних осіб.

4

Заповнюється у разі повернення на погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету.

5

Заповнюється у разі повернення на депозитний рахунок митниці ДФС.

6

Заповнюється у разі повернення фізичним особам, що не мають рахунків у банках, готівкових коштів з відповідних рахунків банків за реєстрами одержувачів коштів, підготовленими органами, що контролюють справляння надходжень бюджету.

7

Заповнюється згідно з додатком до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року N 666, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2015 року за N 974/27419.

8

Погоджується виключно у випадках повернення платежів, належних місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами.

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 06.04.2018 р. N 417)

 

______________________________________
                          (найменування органу ДФС)

Реєстр висновків
за платежами, належними державному бюджету

від "___" ____________ 20__ року N ____

N з/п

Висновок

Платник податку

Сума (грн)

Примітки

номер

дата

код ЄДРПОУ та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та/або номер паспорта)*

найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість висновків: _____________ шт.

____________
* Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника) органу ДФС

____________
(підпис)
М. П.

________________
(ініціали, прізвище)

Відмітка про отримання
представником органу Казначейства

____________
(дата)

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 06.04.2018 р. N 417)

 

______________________________________
                           (найменування органу ДФС)

Реєстр висновків
за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами

від "___" ____________ 20__ року N ____

N з/п

Висновок

Платник податку

Сума (грн)

Примітки

номер

дата

код ЄДРПОУ та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та/або номер паспорта)*

найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість висновків: _____________ шт.

____________
* Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника) органу ДФС

____________
(підпис)
М. П.

________________
(ініціали, прізвище)

Відмітка про отримання представником
місцевого фінансового органу

____________
(дата)

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

Відмітка про отримання
представником органу ДФС

____________
(дата)

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

Відмітка про отримання
представником органу Казначейства

____________
(дата)

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 06.04.2018 р. N 417)

 

________________________________________________
                      (найменування органу Казначейства)

Журнал обліку висновків

N з/п

Висновок

Платник податку

Код бюджетної класифікації доходів та назва платежу, що повертається

Сума до повернення

Підлягає перерахуванню

Номер, дата платіжного доручення

номер

дата

код ЄДРПОУ та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та/або номер паспорта)*

найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи)

з рахунку

на рахунок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті.

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 06.04.2018 р. N 417)

____________

Опрос