Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка обеспечения субъектов осуществления обязательного технического контроля бланками протоколов проверки технического состояния транспортного средства и установлении размера платы за предоставление таких услуг

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 08.02.2012 № 146
редакция действует с 05.01.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 лютого 2012 р. N 146

Київ

Про затвердження Порядку забезпечення суб'єктів здійснення обов'язкового технічного контролю бланками протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу та встановлення розміру плати за надання таких послуг

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 грудня 2013 року N 955
,
від 23 грудня 2015 року N 1138

Відповідно до статті 35 Закону України "Про дорожній рух" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок забезпечення суб'єктів здійснення обов'язкового технічного контролю бланками протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу та встановлення розміру плати за надання таких послуг, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
забезпечення суб'єктів здійснення обов'язкового технічного контролю бланками протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу та встановлення розміру плати за надання таких послуг

1. Цей Порядок визначає процедуру забезпечення суб'єктів здійснення обов'язкового технічного контролю бланками протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, що зареєстрований уповноваженими органами МВС, та встановлює розмір плати за надання такої послуги.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138)

2. Замовлення на виготовлення бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу (далі - бланки протоколів), ведення їх обліку та організація видачі суб'єктам здійснення обов'язкового технічного контролю (далі - суб'єкти) здійснює Головний сервісний центр МВС.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138)

Абзац другий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.12.2013 р. N 955)

3. Виготовлення бланків протоколів здійснюється відповідно до законодавства. Вартість бланка протоколу встановлюється з урахуванням його собівартості.

Для формування замовлення на виготовлення бланків протоколів суб'єкт подає щокварталу до 1 числа останнього місяця звітного періоду територіальному органу з надання сервісних послуг МВС письмову заявку про орієнтовну кількість бланків протоколів на наступний квартал.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138)

4. Плата за бланки протоколів, якими забезпечуються суб'єкти, справляється відповідно до законодавства.

За надання послуги із забезпечення суб'єктів бланками протоколів справляється плата у розмірі 22 гривні (без урахування податку на додану вартість та вартості бланка), яка зараховується в установленому порядку як адміністративна послуга до загального фонду державного бюджету.

Кошти, отримані від реалізації бланків протоколів, в установленому порядку зараховуються у повному обсязі до спеціального фонду державного бюджету для покриття витрат на придбання таких бланків.

5. Реквізити рахунків для зарахування коштів, отриманих від реалізації бланків протоколів, та інформація про розмір плати за такі бланки розміщуються на офіційних веб-сайтах (інформаційних стендах) територіальних органів з надання сервісних послуг МВС.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138)

6. Для отримання бланків протоколів суб'єкт подає територіальному органу з надання сервісних послуг МВС за місцем державної реєстрації заяву про видачу бланків протоколів (далі - заява) із зазначенням свого найменування, облікового номера в реєстрі суб'єктів здійснення обов'язкового технічного контролю та необхідної кількості бланків протоколів.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138)

7. Видача бланків протоколів здійснюється не пізніше п'яти робочих днів з дати надходження коштів за них посадовою особою територіального органу з надання сервісних послуг МВС згідно з поданою суб'єктом заявою про видачу бланків протоколів.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138)

Бланки протоколів видаються суб'єктові або уповноваженій ним особі на підставі документа, що посвідчує особу.

8. У разі недотримання суб'єктом установленої цим Порядком процедури територіальний орган з надання сервісних послуг МВС може прийняти рішення про відмову у видачі заявленої кількості бланків протоколів.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138)

Рішення про відмову у видачі заявленої кількості бланків протоколів може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

9. Заяви, розрахункові документи та інші документи, необхідні для отримання бланків протоколів, зберігаються в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС за місцем їх видачі.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138)

10. Облік використання бланків протоколів ведеться суб'єктом у зареєстрованому в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС журналі, сторінки якого прошнуровані, пронумеровані та скріплені його підписом. Форма такого журналу затверджується МВС.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138)

Бланки протоколів зберігаються суб'єктом у металевих шафах (сейфах), які розміщені в окремих приміщеннях або службових кабінетах з обмеженим доступом до них сторонніх осіб.

Відповідальність за зберігання бланків протоколів покладається на спеціально визначену суб'єктом особу.

11. Передача суб'єктом бланків протоколів іншим суб'єктам забороняється.

12. На пошкоджених або зіпсованих бланках протоколів суб'єктом на лицьовому боці протоколу ставиться відмітка "Анульовано". Інформація про такі бланки вноситься суб'єктом до загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технічного контролю та журналу їх обліку.

Суб'єкт знищує пошкоджені або зіпсовані бланки протоколів, про що складає відповідний акт, копію якого надсилає територіальному органу з надання сервісних послуг МВС, який їх видав.

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138)

13. У разі коли суб'єкта виключено з реєстру суб'єктів здійснення обов'язкового технічного контролю невикористані бланки протоколів передаються згідно з актом територіальному органу з надання сервісних послуг МВС, який їх видав. Кошти за такі бланки протоколів суб'єктові не повертаються.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138)

14. Форму заяви, акта про знищення бланків протоколів та акта передачі таких бланків затверджує МВС.

____________

Опрос