Идет загрузка документа (704 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов по подготовке кадров в высших учебных заведениях I - IV уровней аккредитации

Министерство образования и науки Украины (2)
Протокол, Справка, Приказ, Заявление от 12.06.2014 № 711
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.06.2014

м. Київ

N 711

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 липня 2014 р. за N 728/25505

Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 2 липня 2015 року N 705)

Відповідно до статті 15 Закону України "Про вищу освіту" та з метою поліпшення організації підготовки кадрів з вищою освітою і вдосконалення документообігу у вищих навчальних закладах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму N Н-1.01.1;

2) форму N Н-1.01.2;

3) форму N Н-1.01.3;

4) форму N Н-1.02;

5) форму N Н-1.03.1;

6) форму N Н-1.03.2;

7) форму N Н-1.04;

8) форму N Н-1.05;

9) форму N Н-1.06;

10) форму N Н-1.07;

11) форму N Н-1.08, частина 1;

12) форму N Н-1.08, частина 2;

13) форму N Н-1.09;

14) форму N Н-1.10;

15) форму N Н-1.11.1;

16) форму N Н-1.11.2;

17) форму N Н-2.01;

18) форму N Н-2.02.1;

19) форму N Н-2.02.2;

20) форму N Н-2.03;

21) форму N Н-2.04;

22) форму N Н-3.01;

23) форму N Н-4.01;

24) форму N Н-4.02;

25) форму N Н-4.03.

2. Керівникам вищих навчальних закладів запровадити з 2014/2015 навчального року форми документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації відповідно до форм, затверджених пунктом 1 цього наказу.

3. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.):

надавати вищим навчальним закладам I - IV рівнів акредитації методичну допомогу щодо використання нових форм документів;

подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І. Р.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

С. М. Квіт

 

Форма N Н-1.01.1

Керівнику ____________________________________________________________________________
                                                                          (найменування вищого навчального закладу)
вступника ____________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на ____________________________ форму
                                                                                                                            (денна, заочна (дистанційна), вечірня, екстернат)
навчання факультету/інституту/відділення ________________________________________________
                                                                                                                                       (найменування факультету/
______________________________________________________________ за програмою підготовки
                                                інституту/відділення)
молодшого спеціаліста/бакалавра/спеціаліста/магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань:

                                                                                        (шифр та назва напряму підготовки/спеціальності)
____________________________________________________________________________________
на основі повної загальної середньої освіти.

                                                             Про себе повідомляю

Закінчив(ла) _________________________________________________________________________
                                                               (найменування навчального закладу, рік закінчення)
____________________________________________________________________________________
______________________________ Відзнака за навчання: немає - є - (золота/срібна медаль)

Результати зовнішнього незалежного оцінювання:

1-й (українська мова та література) -       ____________ (20____);      Середній бал атестата або
                                                                                                 (результат)             (рік)
2-й (__________________________) -    ____________ (20____);       диплома: ______________
                                   (предмет)                                             (результат)             (рік)
3-й (__________________________) -    ____________ (20____);
                                   (предмет)                                             (результат)             (рік)

Підстава для позаконкурсного зарахування: немає - є - (______________________________)
                                                                                                                  (документ, що надає право на позаконкурсне зарахування)

Підстава для першочергового зарахування: немає - є - (______________________________)
                                                                                                                      (документ, що надає право на позачергове зарахування)

Додаткові бали: немає - є - (кількість: 1 - _______; 2 - _______; 3 - _______)
Вища освіта (бакалавр/спеціаліст/магістр): немає - ; отримую - ; є -

Яку іноземну мову вивчав(ла) ______________________ На час навчання поселення в гуртожиток:

потребую - не потребую -

Громадянство України: є - немає -          Стать: чоловіча - жіноча -

Дата і місце народження _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Місце проживання: індекс _________, область ________________, район ______________________,
місто/смт/село _________________________, вулиця _______________________________________,
будинок _________, квартира __________, домашній, мобільний телефон ______________________.

____________
1 - Всеукраїнські учнівські олімпіади; 2 - Всеукраїнські конкурси-захисти учнівських науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України; 3 - підготовчі курси.

Додаткова інформація

Даю згоду на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань), інших конкурсних показників та наявності підстав для особливих умов зарахування.

Повідомлений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про особливі умови зарахування, здобуту раніше освіту, проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування мене з числа студентів.

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію обраного напряму підготовки ознайомлений(а).

"___" _________________ 20__ р.

_______________________________
(підпис)

Примітки:

1. Зазначена форма використовується для допуску до участі в конкурсі щодо вступу до вищого навчального закладу для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалавра або спеціаліста/магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти. Заповнюється абітурієнтом і особисто подається в приймальну комісію вищого навчального закладу.

2. У поле "Додаткова інформація" можуть вноситися додаткові дані про вступника.

3. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-1.01.2

Керівнику ___________________________________________________________________________
                                                                            (найменування вищого навчального закладу)
вступника ___________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на _____________________________ форму
                                                                                                                             (денна, заочна (дистанційна), вечірня, екстернат)
навчання факультету/інституту/відділення ________________________________________________
                                                                                                                                         (найменування факультету/
______________________________________________________________ за програмою підготовки
                                                                   інституту/відділення)
молодшого спеціаліста/бакалавра або спеціаліста/магістра медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань:
                                                                                                           (шифр та назва спеціальності)
____________________________________________________________________________________
на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня _____________________________

                                                                Про себе повідомляю

Закінчив(ла) _________________________________________________________________________
                                                                   (найменування навчального закладу, рік закінчення)
____________________________________________________________________________________

Відзнака за навчання: немає - є - (свідоцтво/диплом з відзнакою)
Середній бал атестата/свідоцтва/диплома     ____________
Підстава для позаконкурсного зарахування: немає - є - (______________________________)
                                                                                                                    (документ, що надає право на позаконкурсне зарахування)

Підстава для першочергового зарахування: немає - є - (______________________________)
                                                                                                                     (документ, що надає право на першочергове зарахування)

Вища освіта (молодший спеціаліст): немає - отримую - є -

Яку іноземну мову вивчав(ла) _______________________ На час навчання поселення в гуртожиток:
потребую - не потребую -
Громадянство України: є - немає -           Стать: чоловіча - жіноча -

Дата і місце народження _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Місце проживання: індекс _________, область______________, район ________________________,
місто/смт/село _________________________, вулиця _______________________________________,
будинок ____________, квартира _________, домашній, мобільний телефон ____________________.

Додаткова інформація

Даю згоду на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань), інших конкурсних показників та наявності підстав для особливих умов зарахування.

Повідомлений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про особливі умови зарахування, здобуту раніше освіту, проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування мене з числа студентів.

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію обраної спеціальності (напряму) ознайомлений(а).

"___" __________________ 20__ р.

_______________________________
(підпис)

Примітки:

1. Зазначена форма використовується для допуску до участі в конкурсі щодо вступу до вищого навчального закладу для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти або кваліфікованого робітника та за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста/магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Заповнюється абітурієнтом і особисто подається в приймальну комісію вищого навчального закладу.

2. У поле "Додаткова інформація" можуть вноситися додаткові дані про вступника.

3. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-1.01.3

Керівнику ___________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування вищого навчального закладу)
вступника ___________________________________________________________________________
                                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на ____________________________ форму
                                                                                                                             (денна, заочна (дистанційна), вечірня, екстернат)
навчання факультету/інституту _________________________________________________________
                                                                                                                   (найменування факультету/
______________________________________________________________ за програмою підготовки
                                                                      інституту)

спеціаліста/магістра
                                                                                          (шифр та назва спеціальності)
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня ________________________________________

                                                                  Про себе повідомляю

Закінчив(ла) _________________________________________________________________________
                                                                            (найменування навчального закладу, рік закінчення)
____________________________________________________________________________________

_______________________________ Відзнака за навчання: немає - є - (диплом з відзнакою)

Підстава для позаконкурсного зарахування: немає - є - (______________________________)
                                                                                                                    (документ, що надає право на позаконкурсне зарахування)

Підстава для першочергового зарахування: немає - є - (_______________________________)
                                                                                                                     (документ, що надає право на першочергове зарахування)

Вища освіта (спеціаліст/магістр): немає - отримую - є -

Яку іноземну мову вивчав(ла) _______________________ На час навчання поселення в гуртожиток:
потребую - не потребую -

Громадянство України: є - немає -            Стать: чоловіча - жіноча -

Дата і місце народження ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Місце проживання: індекс ________, область _______________, район _______________________,
місто/смт/село ______________________________, вулиця _________________________________,
будинок _________, квартира __________, домашній, мобільний телефон _____________________.

Додаткова інформація

Даю згоду на оприлюднення результатів вступних випробувань, інших конкурсних показників та наявності підстав для особливих умов зарахування.

Повідомлений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про особливі умови зарахування, здобуту раніше освіту є підставою для відрахування мене з числа студентів.

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію обраної спеціальності ознайомлений(а).

"___" _________________ 20__ р.

_______________________________
(підпис)

Примітки:

1. Зазначена форма використовується для допуску до участі в конкурсі щодо вступу до вищого навчального закладу для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Заповнюється абітурієнтом і особисто подається в приймальну комісію вищого навчального закладу.

2. У поле "Додаткова інформація" можуть вноситися додаткові дані про вступника.

3. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-1.02

_____________________________________________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Форма навчання
_____________________________________________________________________________________________________________________
(денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат)

ЖУРНАЛ
реєстрації осіб, які вступають до вищого навчального закладу у 20__ р.

Інститут, факультет, відділення _______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                      (найменування інституту, факультету, відділення)

Напрям підготовки _________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                    (шифр і назва)

Спеціальність _____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                             (шифр)                                                                                     (назва)

Освітньо-кваліфікаційний рівень _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                     (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

N
з/п

Номер особової справи

Дата прийому документів

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце проживання/
місце реєстрації

Стать
(чол./жін.) / дата

народження

Найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень

Номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, середній бал документа про освіту

Номер сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та дата видачі, кількість балів з конкурсних предметів

Інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування

Причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання

Підпис абітурієнта в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення
(номер поштової квитанції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Зазначена форма використовується для реєстрації основних відомостей про вступників у послідовності подачі документів. Аркуші журналу нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою вищого навчального закладу і підписуються головою та відповідальним секретарем приймальної (відбіркової) комісії. Для кожного напряму підготовки (спеціальності) відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів денної, вечірньої, заочної (дистанційної) форм навчання, екстернату ведеться окремий журнал.

2. Номер особової справи зазначається відповідно до прийнятої у вищому навчальному закладі системи єдиної нумерації особових справ вступників.

3. Не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем приймальної комісії та скріплюється печаткою приймальної комісії/вищого навчального закладу.

4. Журнал реєстрації може містити поля, що відображають додаткові дані про вступника.

5. Формат бланка - А3 (297 х 420 мм) або А4 (210 х 297 мм), в альбомному виконанні.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-1.03.1

            ОПИС ОСОБОВОЇ СПРАВИ N ________________________________________________
                                                                                      (за журналом реєстрації осіб, які вступають до вищого навчального закладу)

Прізвище __________________________ Ім'я ______________________________________________

По батькові __________________________________________________________________________

Інститут/факультет/відділення __________________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________________________________

Напрям підготовки/спеціальність ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Пред'явлений документ, що посвідчує особу: ______________________________________________
                                                                                                                                 (паспорт/свідоцтво про народження)

серія _____, N _____________, __________________________________________________________
                                                                                                                              (ким та коли виданий)

____________________________________________________ "___" _____________ _____ року

N
з/п

Назва документів

Кількість аркушів

Дата вилучення і місцезна-
ходження документа

Дата повернення документа в особову справу

1

Заява

 

 

 

2

Атестат, диплом, серія _______, N _____________
від "___" _________ 20__ року

 

 

 

3

1. Сертифікат N __________ 20__ року
2. Сертифікат N __________ 20__ року
3. Сертифікат N __________ 20__ року

 

 

 

4

Медична довідка форми N 086-о

 

 

 

5

Інші документи

 

 

 

6

 

 

 

 

Категорія при зарахуванні (вказати необхідне):
  - на загальних підставах          - поза конкурсом             - _________________________

Джерело фінансування (вказати необхідне): - держзамовлення - кошти фізичних/юридичних осіб

Відповідальний секретар приймальної
(відбіркової) комісії

 
___________________
                  (підпис)

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-1.03.2

____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

РОЗПИСКА
в отриманні документів

N _________________

Отримано від ___________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
такі документи:
1. Заява
2. Документ про освіту: атестат, диплом (оригінал/копія)
серія ______, N _________________ від "___" _______________ 20__ року,
виданий _______________________________________________________
3. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання:
    N ____________________________________ _________ (оригінал/копія)
                                                                                                                    (рік)
    N ____________________________________ _________ (оригінал/копія)
                                                                                                                    (рік)
    N ____________________________________ _________ (оригінал/копія)
                                                                                                                    (рік)
4. Фотокартки ______ шт.
5. Медична довідка форма N 086-о (оригінал/копія)
6. Інші документи: _______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Копії замінені на оригінали "___" ______ 20__ р. ______________________
                                                                                                         (підпис відповідального секретаря)

Документи прийняли:
                                             ___________________ (____________________)
                                                                             (підпис)                               (прізвище, ініціали)

Відповідальний секретар
приймальної (відбіркової) комісії ___________________    ______________
                                                                         (назва факультету/інституту)              (підпис)

                                                                     М. П.

Примітки:

1. У разі втрати цієї розписки вступник повинен негайно повідомити приймальну комісію.

2. Копії документів та фотокартки зберігаються протягом одного навчального року, після чого знищуються за актом.

"___" _____________ 20__ р.

____________________
(підпис вступника)

Примітки:

1. Зазначена форма використовується для обліку поданих вступником документів і складається з двох частин: опису і розписки, що мають обліковий номер, який збігається з номером особової справи, внесеним у журнал реєстрації заяв вступників. Розписка про прийом документів видається вступнику при особистому поданні документів. Опис використовується для формування особової справи студента вищого навчального закладу.

2. Формат бланка - А5 (148 х 210 мм), 1 сторінка. У разі необхідності дозволяється застосовувати формат А4.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Розклад вступних випробувань

N
з/п

Назва вступного випробування

Дата

Час початку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ПРИМІТКИ:

1. Аркуш результатів вступних випробувань є перепусткою на випробування.

2. Після закінчення кожного вступного випробування аркуш результатів вступних випробувань повинен бути повернений у приймальну комісію.

3. При отриманні незадовільної оцінки аркуш результатів вступних випробувань залишається в екзаменатора.

 

Форма N Н-1.04

___________________________________________________________
                                            (найменування вищого навчального закладу)

Форма навчання: ____________________________________________
                                                         (денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат)

АРКУШ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

N _______

Прізвище __________________________________________________

Ім'я _______________________________________________________

По батькові ________________________________________________

Інститут, факультет, відділення ________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень ______________________________
                                                             (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

 

 

Фотокартка

3 х 4 см

 

 


 

Відповідальний секретар приймальної (відбіркової) комісії

_________________________________
                                   (підпис)

М. П.


АРКУШ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

N _______

1. Результати оцінювання якості освіти та вступних екзаменів (творчих конкурсів)

N
з/п

Конкурсні предмети
(творчі конкурси)

Сертифікат (номер), атестат/диплом (серія, номер) або характер вступного випробування (усний, письмовий тощо)

Дата видачі документа або дата вступного випробування
(число, місяць)

Кількість балів

Прізвище, ініціали та підписи екзаменаторів
(відповідальної особи)

цифрами

словами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Конкурсний бал (сума балів) __________________________________

М. П.

Відповідальний секретар приймальної (відбіркової) комісії

____________ _________________
         (підпис)             (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Номер аркуша результатів вступних випробувань має відповідати номеру особової справи абітурієнта, зазначеному в журналі реєстрації осіб, які вступають до вищого навчального закладу у 20__ році (форма N Н-1.02).

2. У поле "Примітки" може вноситися додаткова інформація для вступника. Підписується відповідальною особою - відповідальним секретарем приймальної (відбіркової) комісії.

3. Друга сторінка аркуша результатів вступних випробувань використовується для запису результатів усіх конкурсних складових, з яких складається конкурсний (рейтинговий) бал вступника на відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень, напрям підготовки, спеціальність та форму навчання.

4. Формат бланка - А5 (148 х 210 мм), в альбомному виконанні, 2 сторінки. Папір щільний.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-1.05

                  _________________________________________________________________________
                                                                           (повне найменування вищого навчального закладу)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановний(а) ________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові)
Рішенням приймальної комісії Ви допущені до участі у вступних випробуваннях щодо конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня ____________________________
                                                                                                                                                                   (молодший спеціаліст/
____________________________________________________________________________________
                                                                                              бакалавр/спеціаліст/магістр)
за __________________________________ формою навчання
                     (денна/заочна/вечірня/екстернат)
                                                 _________________________________________________
                                                                                   (найменування факультету/інституту/відділення)

Вступні випробування проводяться з "___" __________ 20__ р. по "___" __________ 20__ р.

Вам необхідно прибути до вищого навчального закладу "___" __________ 20__ р.

                                                                           і отримати

                                             аркуш результатів вступних випробувань

Примітки:

1. У разі неприбуття у визначений строк Ви не будете допущені до вступних випробувань.

2. Іногороднім на період складання вступних випробувань надається/не надається гуртожиток.

3. При прибутті до вищого навчального закладу мати при собі це повідомлення, паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці).

 
М. П.

Відповідальний секретар

 
______________ __________________
         (підпис)                    (прізвище та ініціали)


"___" __________ 20__ р.

Примітки:

1. Це повідомлення є підставою для прибуття вступника на вступні випробування. Видається на руки чи надсилається поштою відразу після прийняття рішення приймальної комісії про допуск до вступних випробувань.

2. До цього повідомлення в разі необхідності можуть вноситися додаткові дані (уточнене місце явки та час, нагадування про строки вступної кампанії, конкурсні показники тощо).

3. Формат бланка - А6 (105 х 148 мм), в альбомному виконанні, на щільному папері.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-1.06

____________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат
(підкреслити)

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ N ______

Освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________________________________
                                                                                                        (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)
_________________________________ з _________________________________________________
              (форма вступного випробування)                                                   (назва навчального предмета)
Напрям (спеціальність) ___________________________, група _______________________________
Дата проведення вступного випробування "___" ____________________ 20__ року
Початок вступного випробування ___________________
Закінчення вступного випробування _________________
Прізвища та ініціали екзаменаторів ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________

N
з/п

Шифр

Прізвище, ім'я та по батькові вступника

Кількість балів

Підписи екзаменаторів

цифрами

словами

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар
приймальної (відбіркової) комісії
________ ________________
    (підпис)     (прізвище та ініціали)

Кількість вступників, які проходили випробування
__________________

Екзаменатори:
_____________________________
                           (підписи)
_____________________________
Голова предметної (фахової) комісії
_________ ___________________
      (підпис)           (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20__ року

Примітки:

1. Ця форма є первинним обліковим документом результатів вступних випробувань. На першому етапі оформляється відповідальним секретарем приймальної (відбіркової) комісії. Для усного вступного випробування у відомість вносяться прізвища та ініціали вступників, які допускаються до вступного випробування; для письмового - тільки відповідні їх шифри. Складається на кожну групу вступників для кожного предмета. Результати вступних випробувань підписуються екзаменаторами та головою предметної екзаменаційної комісії. Після закінчення вступного випробування повертається відповідальному секретарю приймальної (відбіркової) комісії.

2. Дозволяється змінювати висоту рядків та ширину стовпців, а також кількість врахованих на одній сторінці вступників без зміни структури бланка.

3. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-1.07

____________________________________________________________________________________
                                                                       (повне найменування вищого навчального закладу)

______________________________________
(штамп вищого навчального закладу / його підрозділу)

Аркуш

усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні з _________________________________
                                                                                                                                                                        (назва(и)

____________________________________________________________________________________
                                                                                   навчального(их) предмета(ів))

Вступник ___________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

Освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________________________________
                                                                                                   (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Інститут, факультет (відділення) ________________________________________________________
                                                                                                                        (найменування)

Напрям підготовки (спеціальність) ______________________________________________________
                                                                                                                         (шифр і назва)
____________________________________________________________________________________

Час початку відповіді _________________________________________________________________

Час закінчення відповіді _______________________________________________________________

Номер екзаменаційного білета _________ Дата випробування "___" _____________ 20__ р.

Зміст відповіді:

Додаткові запитання:

Підпис вступника __________________

Кількість балів _________________________

       Екзаменатори:

       _____________  _____________________
                    (підпис)                   (прізвище та ініціали)
       _____________  _____________________
                    (підпис)                   (прізвище та ініціали)
       _____________  _____________________
                    (підпис)                   (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Форма використовується при підготовці вступника до усної відповіді і документуванні її змісту (у тому числі при проведенні співбесіди). Заповнюється особисто вступником.

2. Враховуючи специфіку вступних випробувань, вкладка може набувати особливого оформлення (в лінійку, в клітинку, містити таблиці для внесення відповідей на тестові запитання, передбачені випробуванням, тощо).

3. У разі використання декількох систем оцінювання необхідно передбачити це у формі бланка.

4. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), двосторонній.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-1.08, частина 1

____________________________________________________________________________________
                                                              (повне найменування вищого навчального закладу)

___________________________
(штамп вищого навчального закладу/
                  його підрозділу)

 

_______________
(шифр)

____________________________________________________________________________________

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА
ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ

З___________________________________________________________________________________
                                                                                             (назва випробування)

Вступник___________________________________________________________________________
                                                                                                         (прізвище,

____________________________________________________________________________________
                                                                                                 ім'я, по батькові)

Освітньо-кваліфікаційний рівень______________________________________________________
                                                                                                     (молодший спеціаліст/бакалавр/спеціаліст/магістр)

Інститут/факультет/відділення _______________________________________________________
                                                                                                                 (повне найменування

____________________________________________________________________________________
                                                                                     інституту/факультету/відділення)

____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (код, найменування

____________________________________________________________________________________
                                                                           напряму підготовки або спеціальності)
Дата проведення випробування "___" _______________ 20__ року

Номер білета вступного випробування, варіант завдання, тема ______________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

                                                                                                Підпис вступника ___________________

Примітки:

1. Форма використовується для шифрування прізвища вступника перед перевіркою письмової роботи. Заповнюється особисто вступником, крім графи "Шифр", яку заповнює відповідальний секретар приймальної (відбіркової) комісії або його заступник безпосередньо перед перевіркою.

2. Формат бланка - А3 (420 х 297 мм), 1 сторінка (зміст титульної сторінки займає її половину). У разі неможливості роздрукування титульної сторінки у форматі А3 дозволяється використовувати формат А4 (альбомне виконання) з відповідним масштабуванням.

3. Додаткові записи на титульній сторінці не дозволяються.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-1.08, частина 2

ВКЛАДКА

______________________________
     (штамп вищого навчального закладу/
                         його підрозділу)

ШИФР __________________

Примітка.

Підписувати, робити будь-які помітки, що розшифровують роботу, забороняється.

______________________________
     (штамп вищого навчального закладу/
                        його підрозділу)

ШИФР __________________

Кількість балів _______________________________________________________________________
                                                                                                       (цифрами та словами)

Екзаменатори _______________________ ________________________________________________
                                                       (підпис)                                    (прізвище та ініціали)

                        _______________________ ________________________________________________
                                                       (підпис)                                    (прізвище та ініціали)

                        _______________________ ________________________________________________
                                                       (підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Використовується для письмової відповіді вступника на відповідному випробуванні та знеособленої перевірки письмової роботи. Графу "Шифр" заповнює відповідальний секретар приймальної (відбіркової) комісії, або його заступник безпосередньо перед перевіркою разом з графою "Шифр" на титульній сторінці, які повинні бути ідентичними.

2. Вкладка може набувати особливого оформлення (в лінійку, в клітинку, містити таблиці для внесення відповідей на тестові запитання, передбачені випробуванням, тощо).

3. Кількість вкладок довільна. У разі використання декількох вкладок вони повинні мати послідовну нумерацію і кожна містити шифр, ідентичний шифру на титульній сторінці, та штамп вищого навчального закладу або його підрозділу.

4. Формат бланка - А3 (420 х 297 мм), 1 сторінка. Дозволяється використовувати формат А4 (двостороннє виконання).

5. В окремих випадках при проведенні творчих випробувань (малюнок, живопис, креслення тощо) дозволяється використання інших форм та форматів вкладок, але за умови обов'язкового передбачення знеособленої перевірки.

6. У разі використання декількох систем оцінювання необхідно передбачити це у формі бланка.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-1.09

____________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

ПРОТОКОЛ СПІВБЕСІДИ N ___

____________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові вступника)

пройшов (пройшла) співбесіду "___" ___________ 20__ року

у відбірковій комісії ______________________________________ інституту, факультету, відділення.

За підсумками співбесіди комісія вирішила __________________________________ до зарахування
                                                                                                              (рекомендувати, не рекомендувати)
студентом (студенткою) _________ курсу

освітньо-кваліфікаційного рівня ________________________________________________________
                                                                                                (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)
за напрямом підготовки ______________________________________________________________
                                                                                         (шифр і назва напряму підготовки)
за спеціальністю ____________________________________________________________________
                                                                                             (шифр і назва спеціальності)

                                                      Мотивований висновок:

Голова комісії

__________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

__________________
(підпис)
__________________
(підпис)
__________________
(підпис)
__________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище та ініціали)
_____________________________________________
(прізвище та ініціали)
_____________________________________________
(прізвище та ініціали)
_____________________________________________
(прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Ця форма є основним документом, який використовується приймальною комісією для проведення співбесіди.

2. Записується рішення комісії щодо рекомендації до зарахування вступника студентом відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та напряму підготовки (спеціальності). Подається мотивований висновок за результатами співбесіди. Протокол заповнюється головою комісії, підписується ним та членами комісії.

3. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-1.10

              ______________________________________________________________________
                                                                      (повне найменування вищого навчального закладу)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановний(а) _______________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)

Приймальна комісія повідомляє, що наказом від "___" ____________ 20__ р. N _________________
Ви зараховані студентом(кою) ________ курсу __________________________________________
                                                                                                                   (найменування факультету/інституту/відділення)
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня ___________________________________________
                                                                                                                 (молодший спеціаліст/бакалавр/спеціаліст/магістр)
за ____________________________________ формою навчання
                    (денна/заочна/вечірня/екстернат)
Напрям підготовки (спеціальність) ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Вам необхідно прибути до ____________________________________ "___" __________ 20__ р.
                                                                  (найменування факультету/інституту/відділення)

Примітка.

Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та військовозобов'язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату про зняття з обліку.

Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу.

Відповідальний секретар ______________ ________________________________
                                                                     (підпис)                                    (прізвище та ініціали)
                                                              М. П.                                                    "___" __________ 20__ р.

Примітки:

1. Ця форма є підставою для прибуття студента на навчання до вищого навчального закладу, видається на руки (висилається) відразу після оголошення наказу про зарахування до вищого навчального закладу.

2. У разі необхідності до цього повідомлення можуть вноситися додаткові дані (уточнене місце явки та час, нагадування про необхідність оформлення звільнення з роботи, інформація про поселення в гуртожиток тощо).

3. Формат бланка - А6 (105 х 148 мм), в альбомному виконанні, на щільному папері.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-1.11.1

____________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

НАКАЗ

від "___" ____________ 20__ року

N ______

Про зарахування на навчання

На підставі Правил прийому до ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
                                                                  (повне найменування вищого навчального закладу)
____________________________________________________________________________________

у 20__ році та рішення приймальної комісії від "___" __________ 20__ року, протокол N _____,

наказую:

зарахувати з "___" ____________ 20__ року студентами (курсантами) першого курсу денної (вечірньої, заочної, екстернату) форми навчання за напрямами (спеціальностями) за державним замовленням (за кошти фізичних або юридичних осіб) згідно з додатком.

Додаток: на ____ арк.

Ректор (директор) ___________________ ______________________________________________
                                                             (підпис)                                                                  (прізвище та ініціали)

                                              М. П.

Примітки:

1. Використовується для контролю за правильністю зарахування до вищих навчальних закладів і поширюється на всі вищі навчальні заклади України незалежно від підпорядкування та форми власності. Додаток до наказу про зарахування абітурієнтів до вищого навчального закладу заповнюється у форматі Microsoft Excel відповідно до встановленого законодавством шаблону.

2. Додатки до наказів про зарахування абітурієнтів на денну (вечірню), заочну та екстернатну форми навчання заповнюються окремо.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-1.11.2

Додаток до наказу

Підпорядкування:

Найменування вищого навчального закладу

Наказ від "___" _________ 20__ року

N _____ наказу про зарахування

 

Форма власності
(державна, комунальна, приватна)

Освітньо-кваліфікаційний рівень (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Форма навчання (денна, заочна, вечірня, екстернат)

 

Інститут (факультет):

Фінансування (за державним замовленням, за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб)

 

N з/п

Код та назва напряму (спеціаль-
ності)

Пріз-
вище

Ім'я

По батькові

Серія документа про освітній (освітньо-
кваліфі-
каційний) рівень, на основі якого відбу-
вається вступ

Номер документа про освітній (освітньо-
кваліфі-
каційний) рівень, на основі якого відбу-
вається вступ

Код доку-
мента

українська мова та література (українська мова)

другий предмет

третій предмет

Сума балів творчих конкурсів

Сума додат-
кових балів

Середній бал документа про освітній (освітньо-
кваліфіка-
ційний) рівень

Загальна сума балів

Коди особ-
ливих умов вступу

Спеціальне (військове) звання, група, факультет

рік

номер серти-
фіката

кіль-
кість балів

про-
філь-
ність

код пред-
мета

рік

номер серти-
фіката

кіль-
кість балів

про-
філь-
ність

код пред-
мета

рік

номер серти-
фіката

кіль-
кість балів

про-
філь-
ність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-2.01

____________________________________________________________________________________
                                                          (повне найменування вищого навчального закладу)

Інститут, факультет, відділення _________________________________________________________
                                                                          (найменування інституту, факультету, відділення)

Напрям підготовки ___________________________________________________________________
                                                                                                          (шифр і назва)

Спеціальність ________________________________________________________________________
                                                                                                          (шифр і назва)

Освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________________________________
                                                                                      (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Форма навчання _____________________________________________________________________
                                                                         (денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат)

ОСОБОВА СПРАВА СТУДЕНТА

Прізвище ___________________________________________________________________________

Ім'я          ___________________________________________________________________________

По батькові _________________________________________________________________________

                                       Рік вступу до вищого навчального закладу ____________

Розпочато

"___" ________________ 20__ року

Закінчено

"___" ________________ 20__ року

Передано в архів

"___" ________________ 20__ року

за описом N _______               від

"___" ________________ 20__ року

ДОДАТКОВІ ЗАПИСИ

Усього в цій справі пронумеровано і прошито _____________ аркушів

Відповідальна особа ________________       __________________________
                                                             (підпис)                                      (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Форма ведеться відділом кадрів вищого навчального закладу. Містить документи, що стосуються навчання студента. Після закінчення чи у разі вибуття студента з вищого навчального закладу до неї вносяться також: індивідуальний навчальний план студента, заліково-екзаменаційна книжка, студентський квиток і навчальна картка. Номер особової справи зазначається відповідно до прийнятої у вищому навчальному закладі системи єдиної нумерації особових справ студентів.

2. Формат бланка - А3 (297 х 420 мм), на тонкому картоні, 2 сторінки.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-2.02.1

ЗАЛІКОВА КНИЖКА
СТУДЕНТА

_______________________________________________________________________________________________________________________
     (найменування центрального органу виконавчої влади, іншого центрального органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, в підпорядкуванні якого 
                                                                                                                       перебуває вищий навчальний заклад, власника)
_______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                (повне найменування вищого навчального закладу)

 

 
Фотокартка
3 х 4 см
 

 


 

                  М. П.

ЗАЛІКОВА КНИЖКА N
СТУДЕНТА

Прізвище, ім'я, по батькові ________________________________________________________________________________
 

Спеціальність ___________________________________________________________________________________________
 

Відділення ______________________________________________________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень _____________________________________________________

Зарахований(а)   на _____ курс,   наказ від "___" ____________ 20__ року N _________________

Поновлений(а) (переведений(а)) на ____ курс, наказ від "___" ________ 20__ року N _________

Заступник директора з навчальної роботи ______________ ____________________________
                                                                                                                 (підпис)                               (прізвище та ініціали)

Завідувач відділення          _________________________________________________________
                                                                         (підпис)                                  (прізвище та ініціали)

___________________        _______________________________________
(особистий підпис студента)                               (дата видачі залікової книжки)

 
1-й семестр 20__/20__ навчального року

___________________________________________________________
                                                ЕКЗАМЕНИ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

   ___________________________________________________________
                                                      ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни
(предмета)

Кількість

Прізвище та ініціали екзаме-
натора

Екзаменаційна оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаме-
натора

годин

кредитів

кількість балів

за націо-
нальною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва навчальної дисципліни
(предмета)
 

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітка про залік
(поточний контроль)

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Завідувач відділення ____________________

 
2-й семестр 20__/20__ навчального року

___________________________________________________________
                                               ЕКЗАМЕНИ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

   ___________________________________________________________
                                                      ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни
(предмета)

Кількість

Прізвище та ініціали екзаме-
натора

Екзаменаційна оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаме-
натора

годин

кредитів

кількість балів

за націо-
нальною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва навчальної дисципліни
(предмета)
 

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітка про залік
(поточний контроль)

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                               Переведений на ______ курс             Завідувач відділення ____________________

 
3-й семестр 20__/20__ навчального року

___________________________________________________________
                                               ЕКЗАМЕНИ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

   ___________________________________________________________
                                                      ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни
(предмета)

Кількість

Прізвище та ініціали екзаме-
натора

Екзаменаційна оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаме-
натора

годин

кредитів

кількість балів

за націо-
нальною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва навчальної дисципліни
(предмета)
 

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітка про залік
(поточний контроль)

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Завідувач відділення ____________________

 
4-й семестр 20__/20__ навчального року

___________________________________________________________
                                               ЕКЗАМЕНИ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

   ___________________________________________________________
                                                      ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни
(предмета)

Кількість

Прізвище та ініціали екзаме-
натора

Екзаменаційна оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаме-
натора

годин

кредитів

кількість балів

за націо-
нальною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва навчальної дисципліни
(предмета)
 

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітка про залік
(поточний контроль)

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                               Переведений на ______ курс             Завідувач відділення ____________________

 
5-й семестр 20__/20__ навчального року

___________________________________________________________
                                               ЕКЗАМЕНИ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

   ___________________________________________________________
                                                      ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаме-
натора

Екзаменаційна оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаме-
натора

годин

кредитів

кількість балів

за націо-
нальною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва навчальної дисципліни
 
 

Кількість

Прізвище та ініціали викладача
 

Відмітка про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Завідувач відділення ____________________

 
6-й семестр 20__/20__ навчального року

___________________________________________________________
                                               ЕКЗАМЕНИ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

   ___________________________________________________________
                                                      ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаме-
натора

Екзаменаційна оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаме-
натора

годин

кредитів

кількість балів

за націо-
нальною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва навчальної дисципліни
 
 

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітка про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                               Переведений на ______ курс             Завідувач відділення ____________________

 
7-й семестр 20__/20__ навчального року

___________________________________________________________
                                               ЕКЗАМЕНИ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

   ___________________________________________________________
                                                      ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаме-
натора

Екзаменаційна оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаме-
натора

годин

кредитів

кількість балів

за націо-
нальною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва навчальної дисципліни
 
 

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітка про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Завідувач відділення ____________________

 
8-й семестр 20__/20__ навчального року

___________________________________________________________
                                               ЕКЗАМЕНИ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

   ___________________________________________________________
                                                      ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаме-
натора

Екзаменаційна оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаме-
натора

годин

кредитів

кількість балів

за націо-
нальною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва навчальної дисципліни
 
 

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітка про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                               Переведений на ______ курс             Завідувач відділення ____________________

 
9-й семестр 20__/20__ навчального року

___________________________________________________________
                                               ЕКЗАМЕНИ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

   ___________________________________________________________
                                                      ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаме-
натора

Екзаменаційна оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаме-
натора

годин

кредитів

кількість балів

за націо-
нальною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва навчальної дисципліни
 
 

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітка про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Завідувач відділення ____________________

 
10-й семестр 20__/20__ навчального року

___________________________________________________________
                                               ЕКЗАМЕНИ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

   ___________________________________________________________
                                                      ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаме-
натора

Екзаменаційна оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаме-
натора

годин

кредитів

кількість балів

за націо-
нальною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва навчальної дисципліни
 
 

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітка про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Завідувач відділення ____________________

 
 

                                                                                             ПРАКТИЧНА

Навчальна практика

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

            ПІДГОТОВКА

N
з/п

Вид практики

Курс, семестр

Місце
проходження практики

Керівник практики
(П. І. Б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кількість годин
(тижнів)

Дата складання заліку

Відмітка про залік

Присвоєна кваліфікація та розряд

Підпис керівника практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

                                                                                                 Виробнича

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

        практика

N
з/п

Вид практики

Курс, семестр

Місце
проходження практики

Керівник практики
(П. І. Б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кількість годин
(кредитів)

Дата захисту

Оцінка

Присвоєна кваліфікація та розряд

Підпис керівника практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                  Рішенням Державної кваліфікаційної комісії
Студенту _________________________________________________
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)

присвоєна кваліфікація ______________________________, розряд

Голова Державної кваліфікаційної комісії ______________________
Члени Державної кваліфікаційної комісії _______________________

 

 
 

КУРСОВІ ПРОЕКТИ (РОБОТИ)

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

Державна підсумкова атестація з предметів загальноосвітньої підготовки

N
з/п

Назва навчальної дисципліни
 
 
 

Кількість годин/кредитів

Оцінка

Дата

Підпис викладача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва предмета

Оцінка
(за 12-бальною шкалою)

Дата складання екзамену

Голова Державної екзаме-
наційної комісії
(П. І. Б.)

Підпис

Члени Державної екзаме-
наційної комісії
(П. І. Б.)

Підпис

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Завідувач відділення ____________________

 
 

                                                                                      ДЕРЖАВНІ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

         ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва державного екзамену (дисципліни)

Оцінка

Дата складання екзамену

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Голова Державної екзаменаційної комісії
(П. І. Б.)

Підпис

Члени Державної екзаменаційної комісії
(П. І. Б.)

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


_________Рішення Державної екзаменаційної комісії__________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Голова Державної екзаменаційної комісії
                              ________________________ _____________
                                               (прізвище, ім'я, по батькові)                  (підпис)

Члени Державної екзаменаційної комісії:
                        ________________________ _________
                        ________________________ _________
                        ________________________ _________
                        ________________________ _________
                                       (прізвища, імена, по батькові)      (підписи)

Дата "___" ______________ 20__ року

 

__________________________________________ видано диплом
                   (прізвище, ім'я, по батькові студента)

_____________________________________
                             (з відзнакою, без відзнаки)

N _______ від "___" _________ 20__ року

                    Підпис особи, яка видала диплом _______________

 

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

                               ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА)

Тема дипломного проекту (роботи) ______________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Керівник дипломного проекту (роботи) __________________________
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата захисту проекту (роботи) ______________ Протокол N ________

Оцінка Державної екзаменаційної комісії
за національною шкалою _____________________________________

Кількість балів ______________________________________________

Підписи членів Державної екзаменаційної комісії
                                                          ______________________________
                                                          ______________________________

_________Рішення Державної екзаменаційної комісії_________

Студенту ________________________________________________
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові студента)
присвоїти кваліфікацію _____________________________________
_________________________________________________________
та видати диплом _________________________________________
_________________________________________________________
                          (з відзнакою, без відзнаки)
N ___________ від "___" _________ 20__ року

Голова Державної екзаменаційної комісії
                                                 _____________________ ___________
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)         (підпис)

Члени Державної екзаменаційної комісії:
                                                     __________________ ____________
                                                     __________________ ____________
                                                     __________________ ____________
                                                     __________________ ____________
                                                                    (прізвища, імена, по батькові)      (підписи)
Дата "___" ______________ 20__ року

Студенту _________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
видано диплом ____________________________________________
                                                                  (з відзнакою, без відзнаки)
N _______ від ____ __________ 20__ року

Підпис особи, яка видала диплом ___________________

Примітки:

1. Зазначена форма призначена для запису результатів семестрового контролю знань студента та державної атестації у вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації.

2. Залікова книжка видається студентам, зарахованим на перший курс, протягом першого семестру, але не пізніше ніж за місяць до початку зимової екзаменаційної сесії. Записи у заліковій книжці здійснюються з використанням чорнила або пасти чорного, синього або фіолетового кольору. Виправлення, які не завірено в установленому порядку, не допускаються.

3. У заліковій книжці викладачем виставляються оцінки (в балах та за національною шкалою), одержані студентом за результатами семестрового контролю та державної атестації (з усіх навчальних дисциплін, видів практики, курсових проектів (робіт), видів державної атестації).

4. У випадку відрахування студента з вищого навчального закладу до закінчення курсу навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем залікова книжка передається до навчального підрозділу вищого навчального закладу (відділу), який видає студенту академічну довідку.

5. Дублікат залікової книжки видається лише на підставі наказу керівника вищого навчального закладу. До третьої сторінки дубліката залікової книжки вноситься запис "Дублікат". Усі дані щодо успішності студента за весь період навчання до дати видачі дубліката вносяться до дубліката залікової книжки на підставі відомостей обліку успішності за попередні семестри.

6. Залікова книжка після завершення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою підлягає поверненню для обміну на диплом про вищу освіту.

7. Формат бланка - А5 (105 х 148 мм).

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-2.02.2

 

ЗАЛІКОВА КНИЖКА
СТУДЕНТА

____________________________________________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади, іншого центрального органу виконавчої влади та органу місцевого
самоврядування, в підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад, власника)
____________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

 

 

 

Фотокартка
3 х 4 см
 


М. П.

ЗАЛІКОВА КНИЖКА N
СТУДЕНТА

Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________
___________________________________________________________________

Факультет _________________________________________________________
Напрям підготовки __________________________________________________
Спеціальність ______________________________________________________
Освітньо-кваліфікаційний рівень ______________________________________
Форма навчання ____________________________________________________
Вступив(ла)           на ____   курс з "___" ______________ 20__ р.
Проректор з навчальної роботи _____________ ________________________
                                                                                       (підпис)                     (прізвище та ініціали)

Декан факультету               _________________ ________________________
                                                                               (підпис)                       (прізвище та ініціали)

_______________             ________________________
   (особистий підпис)                        (дата видачі залікової книжки)

1-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
                                                                         ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету ____________________

2-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
                                                                         ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведений на ______ курс

Декан факультету ____________________

3-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
                                                                         ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету ____________________ ____________________

4-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
                                                                         ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведений на ______ курс

Декан факультету ___________________________________

5-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
                                                                         ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету ____________________

6-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
                                                                         ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведений на ______ курс

Декан факультету ____________________

7-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
                                                                         ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету ____________________

8-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
                                                                         ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведений на ______ курс

Декан факультету ____________________

9-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
                                                                         ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету ____________________

10-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
                                                                         ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведений на ______ курс

Декан факультету ____________________

___-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
                                                                         ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету ____________________

___-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
                                                                         ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведений на ______ курс

Декан факультету __________________________________

N
з/п

Назва практики

Курс

Місце
проходження практики

Ким працював

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

ПРАКТИКА

 

Тривалість практики

Прізвище та ініціали викладача, керівника практики

Відмітки про залік

Дата складання заліку

Підпис викладача, який прийняв залік

від
(дата)

до
(дата)

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНІ

N
з/п

Назва державного екзамену

Дата складання екзамену

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

ЕКЗАМЕНИ

 

Екзаменаційні оцінки

Підписи членів Державної екзаменаційної комісії

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету ____________________

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

Тема проекту (роботи) ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Прізвище керівника ___________________________________________________________________
Дата подання проекту (роботи) у деканат (відділення) ______________________________________
Дата захисту роботи __________________________________________________________________
Оцінка Державної екзаменаційної комісії:
                            кількість балів _______
                            за національною шкалою _____________________

Підписи членів Державної екзаменаційної комісії: _____________________
                                                                                    _____________________
                                                                                    _____________________
                                                                                    _____________________

                                                    Рішення Державної екзаменаційної комісії
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

                                                                    Голова ___________________________ ________________
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)                         (підпис)

                                                                    Члени:  ___________________________ ________________
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)                         (підпис)
                                                                                  ___________________________ ________________
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)                         (підпис)
                                                                                  ___________________________ ________________
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)                         (підпис)

Дата "___" ______________ 20__ року

_____________________________________________________________________ видано диплом
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

__________________________________________ N ____________від "___" _________ 20__ року
                                    (з відзнакою, без відзнаки)

                                                                      Підпис особи, яка видала диплом ___________________

Декан факультету _______________________________ ___________________________________
                                                                              (підпис)                                                                (прізвище та ініціали)

N
з/п

Назва практики

Курс

Місце
проходження практики

Ким працював

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

ПРАКТИКА

 

Тривалість практики

Прізвище та ініціали викладача, керівника практики

Відмітки про залік

Дата складання заліку

Підпис викладача, який прийняв залік

від
(дата)

до
(дата)

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНІ

N
з/п

Назва державного екзамену

Дата складання екзамену

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

ЕКЗАМЕНИ

 

Екзаменаційні оцінки

Підписи членів Державної екзаменаційної комісії

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету ____________________

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА)

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

Тема проекту (роботи) _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Прізвище керівника ___________________________________________________________________
Дата подання проекту (роботи) у деканат (відділення) ______________________________________
Дата захисту роботи __________________________________________________________________
Оцінка Державної екзаменаційної комісії:
                             кількість балів _______
                             за національною шкалою _____________________

Підписи членів Державної екзаменаційної комісії: _____________________
                                                                                    _____________________
                                                                                    _____________________
                                                                                    _____________________

                                              Рішення Державної екзаменаційної комісії
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

                                                                    Голова ___________________________ ________________
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)                         (підпис)

                                                                                 ____________________________________________
                                                                     Члени: ___________________________ ________________
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)                         (підпис)
                                                                                  ___________________________ ________________
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)                         (підпис)
                                                                                  ___________________________ ________________
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)                         (підпис)

Дата "___" ______________ 20__ року

_____________________________________________________________________ видано диплом
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові студента)

________________________________________ N _____________від "___" _________ 20__ року
                            (з відзнакою, без відзнаки)

                                                       Підпис особи, яка видала диплом __________________________

Декан факультету ______________________________ ___________________________________
                                                                                (підпис)                                                              (прізвище та ініціали)

Залікова книжка після завершення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою підлягає поверненню для обміну на диплом про вищу освіту.

Примітки:

1. Зазначена форма використовується для запису результатів семестрового контролю знань студента та державної атестації у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації.

2. Залікова книжка видається студентам, зарахованим на перший курс, протягом першого семестру, але не пізніше ніж за місяць до початку зимової екзаменаційної сесії. Записи у заліковій книжці здійснюються з використанням чорнила або пасти чорного, синього або фіолетового кольору. Виправлення, які не завірено в установленому порядку, не допускаються.

3. У заліковій книжці викладачем виставляються оцінки (за національною шкалою), а також кількість балів, одержаних студентом за результатами семестрового контролю та державної атестації (з усіх навчальних дисциплін, видів практики, курсових проектів (робіт), видів державної атестації). Оцінки з навчальних дисциплін виставляються викладачем на сторінці залікової книжки, що відповідає семестру, у якому вивчається ця дисципліна.

4. У випадку відрахування студента з вищого навчального закладу до закінчення курсу навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем залікова книжка передається до навчального підрозділу вищого навчального закладу (управління, відділу), який видає студенту академічну довідку.

5. Дублікат залікової книжки видається лише на підставі наказу керівника вищого навчального закладу. До третьої сторінки дубліката залікової книжки вноситься запис "Дублікат". Усі дані щодо успішності студента за весь період навчання до дати видачі дубліката вносяться в дублікат залікової книжки на підставі відомостей обліку успішності за попередні семестри.

6. Залікова книжка після завершення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою підлягає поверненню для обміну на диплом про вищу освіту.

7. Формат бланка - 105 х 148 мм.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-2.03

____________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Інститут, факультет, відділення _______________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень ___________________________________
                                                                              (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Напрям підготовки ________________________________________________
                                                                                         (шифр і назва)

Спеціальність ____________________________________________________
                                                                                        (шифр і назва)

Спеціалізація ____________________________________________________
                                                                                         (назва)

 

 
Фотокартка
3 х 4 см
 

 


НАВЧАЛЬНА КАРТКА СТУДЕНТА

1. Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________________________

2. Дата народження _________________________________________________________________

3. Місце народження ________________________________________________________________

4. Громадянство ___________________________ 5. Закінчив(ла) ___________________________
__________________________________________________________________ в __________ році
                                                                                   (найменування навчального закладу)

6. Сімейний стан ____________________________________________________________________

7. Місце проживання/місце реєстрації _________________________________________________
                                                                                                   (поштовий індекс, область, район, назва населеного пункту,

____________________________________________________________________________________
                                                                          вулиця, номери будинку, квартири, телефону)

8. Наявність пільг при вступі _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

9. Зарахований(а) наказом від "___" ______________ 20__ року N ________________

1) за конкурсом: із стажем, без стажу (підкреслити)

2) у порядку переведення з __________________________________________________________
                                                                                                                 (найменування навчального закладу)

3) за направленням _________________________________________________________________
                                                                                                             (найменування підприємства, установи)

4) за особливими умовами участі у конкурсі ___________________________________________

5) поза конкурсом ___________________________________________________________________

6) на умовах повного відшкодування: державний кредит, фізична, юридична особа (підкреслити)

10. Трудова книжка _________________________________________________________________
                                                                                                              (номер, коли й ким видана)

11. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ____________________________________
12. Переведення з курсу на курс, перерва в академічному навчанні, заохочення, стягнення

Курс

Номер і дата наказу

Зміст наказу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Виконання навчального плану

Курс

Семестр

Назва навчальної дисципліни, навчальної практики

Загальний обсяг

Семестровий контроль, оцінка

Дата складання семестрового контролю й номер відомості

годин

кредитів ЄКТС*

кількість балів

за національною шкалою

ПЕРШИЙ 20__ - 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПЕРШИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено на другий курс. Наказ від "___" __________ 20__ року N ___

____________
* Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

Курс

Семестр

Назва навчальної дисципліни, навчальної практики

Загальний обсяг

Семестровий контроль, оцінка

Дата складання семестрового контролю й номер відомості

годин

кредитів ЄКТС

кількість балів

за національною шкалою

ДРУГИЙ 20__ - 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТРЕТІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено на третій курс. Наказ від "___" __________ 20__ року N ___

Курс

Семестр

Назва навчальної дисципліни, навчальної практики

Загальний обсяг

Семестровий контроль, оцінка

Дата складання семестрового контролю й номер відомості

годин

кредитів ЄКТС*

кількість балів

за національною шкалою

ТРЕТІЙ 20__ - 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

П'ЯТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШОСТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено на четвертий курс. Наказ від "___" __________ 20__ року N ___

Курс

Семестр

Назва навчальної дисципліни, навчальної практики

Загальний обсяг

Семестровий контроль, оцінка

Дата складання семестрового контролю й номер відомості

годин

кредитів ЄКТС

кількість балів

за національною шкалою

ЧЕТВЕРТИЙ 20__ - 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

СЬОМИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОСЬМИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено на п'ятий курс. Наказ від "___" __________ 20__ року N ___

Курс

Семестр

Назва навчальної дисципліни, навчальної практики

Загальний обсяг

Семестровий контроль, оцінка

Дата складання семестрового контролю й номер відомості

годин

кредитів ЄКТС

кількість балів

за національною шкалою

П'ЯТИЙ 20__- 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДЕВ'ЯТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕСЯТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено на шостий курс. Наказ від "___" __________ 20__ року N ___

Курс

Семестр

Назва навчальної дисципліни, навчальної практики

Загальний обсяг

Семестровий контроль, оцінка

Дата складання семестрового контролю й номер відомості

годин

кредитів ЄКТС

кількість балів

за національною шкалою

ШОСТИЙ 20__ - 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ОДИНАДЦЯТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДВАНАДЦЯТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Виробнича практика

N
з/п

Назва практики

Місце практики

Посада

Оцінка

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Здобуто спеціальності кваліфікованого робітника

Шифр

Назва спеціальності

Розряд

Дата складання кваліфікаційного екзамену

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Державна атестація

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Дата і номер протоколу Державної екзаменаційної комісії

Оцінка

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Отримано за весь термін навчання у вищому навчальному закладі підсумкових оцінок:
                                          усього ___________________, з них (за національною шкалою):

 

"відмінно"      ________
"добре"           ________
"задовільно"  ________

Декан факультету

______________ _____________________________
            (підпис)                            (прізвище та ініціали)

18. Дипломна робота (проект) виконана на тему ________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

і захищена з оцінкою (за національною шкалою): ___________
19. Рішенням Державної екзаменаційної комісії (протокол від "___" ________ 20__ року N ___)
присвоєна кваліфікація ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Декан факультету ____________________ _______________________________
                                                                (підпис)                                            (прізвище та ініціали)

20. Виробнича практика

N
з/п

Назва практики

Місце практики

Посада

Оцінка

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Здобуто спеціальності кваліфікованого робітника

Шифр

Назва спеціальності

Розряд

Дата складання кваліфікаційного екзамену

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Державна атестація

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Дата і номер протоколу Державної екзаменаційної комісії

Оцінка

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Отримано за весь термін навчання у вищому навчальному закладі підсумкових оцінок:
                                           усього ___________________, з них (за національною шкалою):

 

"відмінно"      __________
"добре"           __________
"задовільно"  __________

Декан факультету

______________ _____________________________
           (підпис)                               (прізвище та ініціали)

24. Дипломна робота (проект) виконана на тему ________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

і захищена з оцінкою (за національною шкалою): ___________
25. Рішенням Державної екзаменаційної комісії (протокол від "___" ________ 20__ року N ___)
присвоєна кваліфікація ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Декан факультету ____________________ _______________________________
                                                                   (підпис)                                         (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Зазначена форма використовується для запису персональних даних про студента за період його навчання у вищому навчальному закладі. Ведеться і зберігається в деканаті (інституті, відділенні). Після закінчення вищого навчального закладу або у разі вибуття із закінчення вищого навчального закладу включається до особової справи студента. Виправлення в навчальній картці студента повинні бути обумовлені і підписані деканом факультету (директором інституту, завідувачем відділення).

2. Формат бланка - А3 (297 х 420 мм), на тонкому картоні.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-2.04

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ВИДАНИХ ДИПЛОМІВ

                             ____________________________________________________________________________________

                             ____________________________________________________________________________________
                                                                                                                (повне найменування вищого навчального закладу)

                             ____________________________________________________________________________________

                       Освітньо-кваліфікаційний рівень _______________________________________________________
                                                                                                                                  (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

  

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видано диплом

Назва напряму підготовки, спеціальності

Присвоєна кваліфікація

Дата рішення Державної екзаменаційної комісії

Відмітка про диплом (з відзнакою, без відзнаки)

Серія і номер диплома

Серія і номер додатка до диплома

Дата видачі

Підпис особи, яка видала диплом

Підпис особи, яка отримала диплом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Використовується для обліку видачі дипломів. Ведеться відділом кадрів (навчальним відділом, управлінням) вищого навчального закладу. У журнал вноситься інформація про студентів, які закінчили вищий навчальний заклад, за роками випуску із зазначенням дати видачі диплома та додатка до нього, серій та номерів диплома і додатка до нього. У журналі мають бути особисті підписи особи, що видала диплом, та особи, яка його отримала.

2. Аркуші журналу повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою вищого навчального закладу.

3. Формат бланка журналу - А3 (297 х 420 мм) або А4 (210 х 297 мм), брошура.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-3.01

____________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

ЖУРНАЛ
реєстрації видачі академічних довідок

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Серія і номер академічної довідки

Напрям підготовки (спеціальність)

Курс навчання

Дата і номер наказу про відрахування

Дата видачі

Підпис особи про отримання

Примітка

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Форма призначена для ведення обліку видачі академічних довідок. Ведеться в навчальному відділі (управлінні) вищого навчального закладу.

2. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм).

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-4.01

____________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

ДОВІДКА-ВИКЛИК N ______ від "___" ____________ 20__ року

Керівнику __________________________________________________________________________
                                                             (повне найменування підприємства, організації, установи)
____________________________________________________________________________________

На підставі статей 215 - 220 КЗпП України та статті 15 Закону України "Про відпустки" прошу Вас надати додаткову оплачувану відпустку на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання сесії студенту вечірньої/заочної форми навчання ____ курсу інституту, факультету (відділення) ________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування інституту, факультету, відділення)
____________________________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
на _____ днів з "___" _____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року як такому, що успішно виконує навчальний план.

М. П. Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ____________________________
                                                                                                                                                           (підпис)         (прізвище та ініціали)

____________________________________________________________________________________
                                                                       ЛІНІЯ ВІДРИВУ
____________________________________________________________________________________

                                                             Довідка про участь у сесії

Згідно з довідкою-викликом N _______ студент вечірньої/заочної форми навчання ________ курсу
____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування інституту, факультету, відділення)
____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
який працює _________________________________________________________________________,
                                                                                      (найменування підприємства, організації, установи)
в оплачувану додаткову відпустку вибув "___" _________________ 20__ року.

М. П.                  _______________________________________________________________________
                                                 (посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи підприємства, установи, організації)

Прибув до вищого навчального закладу "___" ______________ 20__ року.
Вибув з вищого навчального закладу "___" ______________ 20__ року, склавши за вказаний строк ____ екзаменів, ____ заліків із запланованих _____ екзаменів, _____ заліків.

М. П. Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ________ ___________________
                                                                                                                                                        (підпис)          (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20__ року.

Прибув на підприємство (до організації, установи) "___" _________________ 20__ року.

Примітки:

1. Форма використовується для виклику студента, який поєднує роботу з навчанням у вищому навчальному закладі, на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання сесії. Містить дані щодо прибуття студента до вищого навчального закладу і вибуття з нього та повернення до місця роботи.

2. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-4.02

____________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

ДОВІДКА-ВИКЛИК ДЛЯ СКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ N ____
від "___" ____________ 20__ року

Керівнику ___________________________________________________________________________
                                                                       (повне найменування підприємства, організації, установи)
____________________________________________________________________________________

На підставі статей 215 - 220 КЗпП України та статті 15 Закону України "Про відпустки" прошу Вас надати додаткову оплачувану відпустку студенту заочної/вечірньої/дистанційної/ екстернату (потрібне підкреслити) форми навчання
____________________________________________________________________________________
                                                                            (найменування інституту, факультету, відділення)
____________________________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
для складання державних екзаменів на ____ днів з "___" _____________ 20__ року по "___" ______________ 20__ року як такому, що виконує навчальний план.

М. П.

Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення
                                       ___________ ______________________
                                                            (підпис)                 (прізвище та ініціали)

____________________________________________________________________________________
                                                                       ЛІНІЯ ВІДРИВУ
____________________________________________________________________________________

                                    Підтвердження про складання державних екзаменів

Згідно з довідкою N _____ студент _______________________________ форми навчання _______
курсу _______________________________________________________________________________
                                                                        (найменування інституту, факультету, відділення)
____________________________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
який працює ________________________________________________________________________,
                                                                             (найменування підприємства, організації, установи)
в оплачувану додаткову відпустку вибув "___" _________________ 20__ року

М. П.           _________________________________________________________________________
                                         (посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи підприємства, установи, організації)

Прибув до вищого навчального закладу "___" ______________ 20__ року.

Вибув з вищого навчального закладу "___" ______________ 20__ року, склавши (не склавши) державні екзамени.

М. П.       Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ________ _________________
                                                                                                                                                                 (підпис)      (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20__ року

Прибув на підприємство, в організацію, установу "___" _________________ 20__ року.

Примітки:

1. Форма використовується для виклику студента, який поєднує роботу з навчанням у вищому навчальному закладі, для складання державних екзаменів.

2. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-4.03

____________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

ДОВІДКА-ВИКЛИК ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)
N _____ від "___" ______________ 20__ року

Керівникові _________________________________________________________________________
                                                                            (найменування підприємства, організації, установи)

На підставі статей 216, 217 КЗпП України та статті 15 Закону України "Про відпустки" прошу Вас надати додаткову оплачувану відпустку для підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) студенту вечірньої/заочної форми навчання
____________________________________________________________________________________
                                                                         (найменування інституту, факультету, відділення)

____________________________________________________________________________________
_________________________________________ ___________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
терміном з "___" ____________________ 20__ року по "___" _________________ 20__ року як такому, що виконує навчальний план.

М. П.               Проректор, заступник директора (директор, декан, завідувач)

 

_______________    ______________________
              (підпис)                          (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Форма використовується для запрошення студента заочної (дистанційної) форми навчання до вищого навчального закладу для підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) з наданням оплачуваної відпустки.

2. Формат бланка - А6 (105 х 148 мм), 2 сторінки.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

Опрос