Идет загрузка документа (134 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы управления государственными инвестициями

КМ Украины
Постановление КМ, Положение, Порядок от 22.07.2015 № 571
редакция действует с 30.10.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 липня 2015 р. N 571

Київ

Деякі питання управління державними інвестиціями

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 11 листопада 2015 року N 938
,
від 23 березня 2016 року N 254
,
від 14 грудня 2016 року N 949
,
від 29 березня 2017 року N 198
,
 від 4 липня 2017 року N 452
,
від 13 грудня 2017 року N 997
,
від 5 червня 2019 року N 463
,
від 25 вересня 2019 року N 850
,
від 2 жовтня 2019 року N 860
,
від 3 червня 2020 року N 437
,
від 8 липня 2020 року N 567
,
від 19 серпня 2020 року N 725
,
від 28 жовтня 2020 року N 998

Відповідно до частин четвертої і п'ятої статті 331 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 463)

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів у складі згідно з додатком.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів;

Порядок відбору державних інвестиційних проектів.

3. Установити, що для формування у 2015 році проекту Державного бюджету України на 2016 рік та прогнозу Державного бюджету України на 2017 - 2018 роки на розгляд Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів подаються:

1) головними розпорядниками коштів державного бюджету:

державні інвестиційні проекти, розраховані в цінах починаючи з 1 грудня 2014 р.;

документи, визначені пунктом 18 Порядку, затвердженого цією постановою, до 25 листопада 2015 року;

(абзац третій підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. N 938)

2) Міністерством економічного розвитку і торгівлі - матеріали, визначені пунктом 21 Порядку, затвердженого цією постановою, у десятиденний строк після закінчення строку, зазначеного в абзаці четвертому цього пункту, за умови доведення Міністерством фінансів планового та прогнозних на наступні за плановим два бюджетні періоди загальних обсягів державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів.

31. Установити, що для формування у 2020 році проекту Державного бюджету України на 2021 рік та розрахунку бюджетних показників на 2022 - 2023 роки на розгляд Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів подаються Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства матеріали, визначені пунктом 21 Порядку, затвердженого цією постановою, після доведення Міністерством фінансів планового та прогнозних на наступні за плановим два бюджетні періоди загальних обсягів державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів.

(постанову доповнено пунктом 31 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. N 567)

32. Установити, що для формування у 2020 році проекту Державного бюджету України на 2021 рік головні розпорядники коштів державного бюджету можуть подавати до 6 листопада 2020 р. до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в електронному та паперовому вигляді документи для участі у відборі державних інвестиційних проектів, визначені підпунктами 1 - 4 пункту 18 Порядку, затвердженого цією постановою, щодо державних інвестиційних проектів, річний обсяг видатків за якими у 2020 році було скорочено або за якими відповідно до пункту 27 Порядку, затвердженого цією постановою, за рішенням Кабінету Міністрів України було частково перерозподілено (передано) для реалізації інших державних інвестиційних проектів (від одного головного розпорядника коштів державного бюджету до іншого головного розпорядника коштів державного бюджету), та які передбачалося завершити у поточному році і документи щодо яких не були подані в установленому порядку до 1 березня 2020 року.

(постанову доповнено пунктом 32 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 998)

4. Пункт 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.12.2017 р. N 997)

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 27 Порядку, затвердженого цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2016 року.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 18

 

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, голова Міжвідомчої комісії

Міністр розвитку громад та територій, заступник голови Міжвідомчої комісії

Заступник Міністра економіки, торгівлі та сільського господарства, заступник голови Міжвідомчої комісії

Директор департаменту, який забезпечує формування та реалізацію державної політики з управління державними інвестиціями, Мінекономіки, секретар Міжвідомчої комісії

Міністр фінансів

Міністр інфраструктури

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів

Міністр енергетики

Міністр охорони здоров'я

Міністр соціальної політики

Народні депутати України, члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за згодою)

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. N 452,
від 05.06.2019 р. N 463
,
від 25.09.2019 р. N 850
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.10.2019 р. N 860
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 р. N 437,
від 19.08.2020 р. N 725)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів

(У тексті Положення слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2019 року N 860)

1. Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів (далі - Комісія) є колегіальним органом.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основним завданням Комісії є відбір державних інвестиційних проектів, розроблення та реалізація яких здійснюється з використанням державних капітальних вкладень (крім тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій та проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку) (далі - державні інвестиційні проекти).

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 463)

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) подає Мінекономіки пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів реалізації державних інвестиційних проектів за сферами, визначеними у пункті 24 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. N 571;

2) розглядає державні інвестиційні проекти;

3) вивчає результати діяльності центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, головних розпорядників коштів державного бюджету щодо розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів, поданих на розгляд Комісії;

4) здійснює відбір державних інвестиційних проектів та визначає їх перелік у розрізі головних розпорядників коштів державного бюджету із зазначенням загальної вартості проекту, загальних обсягів витрат державного бюджету, необхідних для розроблення та реалізації проекту, в тому числі для завершення його реалізації, а також обсягів таких видатків на відповідний плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди у розрізі бюджетних програм;

5) готує та подає Мінекономіки для прийняття відповідних рішень пропозиції та рекомендації щодо:

коригування або припинення (зупинення) реалізації державних інвестиційних проектів;

ефективності управління державним інвестиційним проектом, усунення порушень планових строків його реалізації;

проведення незалежної економічної оцінки або експертизи державних інвестиційних проектів;

(абзац четвертий підпункту 5 пункту 4 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 463)

здійснення аналізу альтернативних способів реалізації державного інвестиційного проекту на етапі його відбору або коригування;

(підпункт 5 пункту 4 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 463)

проведення публічного обговорення на будь-якому етапі розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту;

(підпункт 5 пункту 4 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 463)

проведення аналізу здійснення публічних закупівель на відповідність меті та кінцевому результату, якого планується досягти в разі реалізації проекту;

(підпункт 5 пункту 4 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 463)

проведення державного фінансового аудиту за державними інвестиційними проектами, строк реалізації яких завершується або щодо яких виявлено та документально підтверджено факт шахрайства чи корупції, пов'язаний з розробленням або реалізацією державного інвестиційного проекту.

(підпункт 5 пункту 4 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 463)

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) приймати для розгляду державні інвестиційні проекти або відхиляти їх за результатами розгляду документів, поданих для відбору проектів, або надавати рекомендації щодо можливості застосування інших механізмів фінансування проекту (залучення кредитних коштів міжнародних фінансових організацій, державно-приватне партнерство, концесія тощо).

6. Посадовий склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.

Головою Комісії є Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

(абзац другий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 463
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.10.2019 р. N 860)

Голова Комісії:

затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни;

здійснює керівництво її діяльністю;

затверджує план її роботи на відповідний період та порядок денний засідань.

До складу Комісії входять члени Кабінету Міністрів України, члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням такого Комітету (чисельністю не менш як 50 відсотків складу Комісії), представники центральних органів виконавчої влади та інших державних органів.

Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться у період розроблення проекту Державного бюджету України на плановий бюджетний період та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди та у разі потреби за рішенням голови Комісії.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

7. Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови Комісії.

8. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. N 938)

9. Презентацію державного інвестиційного проекту на засіданні Комісії здійснює керівник відповідного головного розпорядника коштів державного бюджету.

10. Комісія на своєму засіданні здійснює відбір державних інвестиційних проектів відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. N 571.

11. Рішення Комісії приймається на засіданні шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів її членів, що присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Комісія приймає рішення щодо кожного державного інвестиційного проекту окремо.

12. За результатами відбору державних інвестиційних проектів Комісією складається протокол, який підписується головуючим на засіданні та її секретарем і подається Мінекономіки для доведення Мінфіну з метою врахування під час розроблення проекту Державного бюджету України на плановий бюджетний період та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.

13. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінекономіки.

 

ПОРЯДОК
відбору державних інвестиційних проектів

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2019 року N 860)

1. Цей Порядок визначає механізм відбору державних інвестиційних проектів, розроблення та реалізація яких здійснюється з використанням державних капітальних вкладень (крім тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій та проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку), шляхом здійснення заходів щодо ініціювання, проведення економічної оцінки і державної експертизи, визначення доцільності розроблення та/або реалізації державних інвестиційних проектів.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 463)

До державних інвестиційних проектів, що реалізуються шляхом державного інвестування в об'єкти державної власності з використанням кредитів (позик), залучених під державні гарантії з подальшим поверненням і обслуговуванням таких кредитів за рахунок доходу від реалізації державного інвестиційного проекту, застосовується Порядок відбору інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. N 835 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 90, ст. 3321).

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 997)

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) концептуальна записка - опис мети державного інвестування та можливостей її досягнення, на підставі якого приймається рішення про доцільність підготовки державного інвестиційного проекту;

2) вигодоотримувачі - фізичні та юридичні особи, які безпосередньо будуть користуватися результатами реалізації державного інвестиційного проекту;

3) відповідальний виконавець - структурний підрозділ головного розпорядника коштів державного бюджету або підприємство, або установа, або організація, що належать до сфери управління головного розпорядника, визначені ним відповідальними за підготовку державного інвестиційного проекту, управління здійсненням заходів щодо розроблення та реалізації інвестиційного проекту, в тому числі виконання функцій замовника будівництва в разі потреби.

Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України "Про інвестиційну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності".

3. Суб'єкт інвестиційної діяльності в разі необхідності ініціювання нового державного інвестиційного проекту готує та подає головному розпорядникові коштів державного бюджету концептуальну записку, в якій зазначаються такі відомості:

1) мета інвестиційного проекту та її обґрунтування:

проблеми, які будуть розв'язані внаслідок реалізації інвестиційного проекту;

результати аналізу попиту на послуги (товари), надання (виробництво) яких має бути забезпечено в результаті реалізації інвестиційного проекту;

результати попереднього аналізу можливих альтернативних варіантів розв'язання таких проблем;

відповідність мети інвестиційного проекту пріоритетам державної політики;

2) прогнозні обсяги витрат:

розрахункова вартість інвестиційного проекту, включаючи витрати на його розроблення та реалізацію, обґрунтування вибору можливих джерел фінансування;

наявність земельної ділянки, прав, пов'язаних з нею, та план заходів щодо оформлення прав на неї (у разі потреби);

оціночна вартість експлуатації (утримання) об'єкта державної власності після реалізації інвестиційного проекту та обґрунтування визначення джерела фінансування його експлуатації (утримання);

3) результати попереднього аналізу ефективності реалізації інвестиційного проекту:

очікуваний вплив (екологічні, соціальні, економічні вигоди і наслідки реалізації інвестиційного проекту);

вигодоотримувачі;

результати попередньої оцінки ризиків інвестиційного проекту;

4) строк та етапи реалізації інвестиційного проекту, результати попередньої оцінки можливостей реалізації, організації та управління виконанням робіт з реалізації інвестиційного проекту;

5) обґрунтування заходів щодо розроблення інвестиційного проекту (дослідження, проектування).

4. Головний розпорядник коштів державного бюджету може утворювати комісію для визначення доцільності підготовки державного інвестиційного проекту, проведення його державної експертизи та надання висновків за її результатами, проведення внутрішнього моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів.

До складу такої комісії не можуть бути включені представники суб'єкта інвестиційної діяльності, що готував концептуальну записку або відповідатиме за розроблення державного інвестиційного проекту, та відповідального виконавця (включаючи замовника будівництва).

За результатами розгляду концептуальної записки (включаючи рекомендації комісії у разі її утворення) головний розпорядник коштів державного бюджету приймає рішення щодо доцільності розроблення нового державного інвестиційного проекту та визначення відповідального виконавця. Про прийняте рішення, зокрема про недоцільність розроблення державного інвестиційного проекту або доопрацювання концептуальної записки, головний розпорядник коштів державного бюджету інформує суб'єкта інвестиційної діяльності листом.

Рішення головного розпорядника коштів державного бюджету про доцільність розроблення нового державного інвестиційного проекту оприлюднюється на його офіційному сайті разом з інформацією про такий проект (його найменування і мета, найменування відповідального виконавця і контактна інформація (зокрема поштова адреса і адреса електронної пошти, ім'я та прізвище особи, що відповідає за облік та узагальнення пропозицій до проекту), місце його реалізації, очікуваний вплив) з метою проведення громадського обговорення державного інвестиційного проекту протягом не менш як 15 днів та отримання відповідних пропозицій, які аналізуються під час підготовки інвестиційного проекту.

5. Новий державний інвестиційний проект або проект, розпочатий у попередні бюджетні періоди, оформлюється у вигляді планово-розрахункового документа, що містить результати дослідження та економічної оцінки інвестиційних можливостей, необхідних та достатніх для обґрунтування інвестування, організації та управління виконанням робіт з реалізації проекту на всіх етапах його життєвого циклу (інвестиційного та експлуатаційного), згідно з додатком 1. Загальна вартість реалізації проекту визначається з урахуванням очікуваного рівня інфляції на весь період реалізації проекту. 

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. N 198)

6. Під час підготовки державного інвестиційного проекту проводиться його економічна оцінка шляхом аналізу залежно від мети (отримання прибутку та/або досягнення соціального ефекту) та масштабності інвестиційного проекту, зокрема його вартості:

до 30 млн. гривень включно - аналіз ефективності витрат;

понад 30 млн. гривень - аналіз витрат і вигод.

Зазначена оцінка проводиться розробником державного інвестиційного проекту з урахуванням міжнародних рекомендацій та рекомендацій, розроблених і затверджених Мінекономіки та розміщених на його офіційному сайті.

Розрахунок показників економічної ефективності реалізації державного інвестиційного проекту здійснюється з урахуванням методичних рекомендацій щодо розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, або щодо підготовки та проведення оцінки державного інвестиційного проекту, затверджених Мінекономіки.

Результати економічної оцінки відображаються у розділі 2 додатка 1.

7. Державний інвестиційний проект підлягає уточненню у разі зміни його вартості більш як на 10 відсотків, у тому числі внаслідок інфляції, зміни технічних рішень та/або включення додаткових витрат, додаткових компонентів (складових частин чи пускових комплексів), не передбачених затвердженою проектною документацією, або інших умов, що впливають на результати реалізації такого проекту.

8. Державний інвестиційний проект підлягає обов'язковій державній експертизі.

9. Головний розпорядник коштів державного бюджету проводить державну експертизу державних інвестиційних проектів.

10. Для проведення державної експертизи державного інвестиційного проекту відповідальний виконавець (або замовник будівництва в разі, коли реалізацію проекту розпочато) подає головному розпорядникові коштів державного бюджету, до сфери управління якого він належить, такі документи:

1) прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом уповноваженої особи відповідального виконавця (або замовника будівництва), а також печаткою (в разі її наявності) копії державного інвестиційного проекту згідно з додатком 1;

2) висновки незалежних експертних організацій (в разі наявності).

11. У разі коли державний інвестиційний проект поданий з порушенням вимог, встановлених у додатку 1, він повертається на доопрацювання відповідальному виконавцю протягом п'яти робочих днів з дати його надходження до головного розпорядника коштів державного бюджету.

12. Державна експертиза державного інвестиційного проекту передбачає проведення аналізу поданих документів і визначення:

відповідності державного інвестиційного проекту вимогам законодавства та його актуальності;

очікуваного впливу (екологічних, соціальних, економічних вигод і наслідків реалізації державного інвестиційного проекту);

впливу результатів реалізації державного інвестиційного проекту на показники бюджету;

обґрунтованості вартості державного інвестиційного проекту та плану його реалізації;

наявності належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення, земельної ділянки (у разі потреби) для реалізації державного інвестиційного проекту.

13. Державна експертиза державного інвестиційного проекту проводиться протягом 30 календарних днів з дати надходження документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку, з урахуванням Методики проведення державної експертизи інвестиційних проектів, затвердженої Мінекономіки.

14. За результатами проведення державної експертизи державного інвестиційного проекту відповідальному виконавцю видається висновок за формою згідно з додатком 2:

позитивний, яким рекомендується реалізація державного інвестиційного проекту;

негативний, який містить чітко сформульовані та обґрунтовані зауваження, врахування яких потребує істотного доопрацювання державного інвестиційного проекту, або обґрунтування неможливості його реалізації.

15. Позитивний висновок державної експертизи державного інвестиційного проекту не може бути наданий у разі, коли відповідальний виконавець:

визнаний банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство;

перебуває у стадії ліквідації;

припинив провадження господарської діяльності;

подав необ'єктивну або недійсну інформацію про державний інвестиційний проект або свій фінансово-економічний стан;

розрахунки щодо аналізу ефективності державного інвестиційного проекту, відображені у розділі II додатку 1, не відповідають позитивним критеріям, визначеним у пункті 20 цього Порядку.

(пункт 15 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 997)

16. У разі отримання негативного висновку державної експертизи державного інвестиційного проекту такий проект подається повторно лише після врахування наданих зауважень та його доопрацювання.

17. Висновок державної експертизи державного інвестиційного проекту є дійсним протягом шести місяців з дати його надання.

18. Головні розпорядники коштів державного бюджету подають щороку до 1 березня в електронному (у форматі doc або pdf та xls (таблиці) та паперовому вигляді Мінекономіки для участі у відборі державних інвестиційних проектів такі документи щодо проектів, які вони пропонують для розроблення та/або реалізації у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах:

1) перелік державних інвестиційних проектів у порядку пріоритетності їх розроблення (реалізації) згідно з додатком 3 (у разі, коли головний розпорядник коштів державного бюджету пропонує для розроблення та/або реалізації більше одного інвестиційного проекту);

2) прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом уповноваженої особи відповідального виконавця, а також печаткою (за її наявності) копії державного інвестиційного проекту згідно з додатком 1 або згідно з розділами I і III додатка 1 (для розпочатого проекту, який відібрано в установленому порядку);

3) висновок державної експертизи державного інвестиційного проекту;

4) результати незалежної експертизи державного інвестиційного проекту (у разі потреби). У разі коли до складу державного інвестиційного проекту включено проекти будівництва, додаються результати експертизи таких проектів (у разі наявності).

Доопрацьовані державні інвестиційні проекти подаються до Мінекономіки не пізніше 15 квітня.

(пункт 18 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. N 254)

19. Мінекономіки розглядає протягом десяти робочих днів подані відповідно до пункту 18 цього Порядку документи та приймає державні інвестиційні проекти для участі у відборі або повідомляє про причини відмови у допуску до участі у відборі.

(абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. N 254)

До участі у відборі не допускаються державні інвестиційні проекти, які не відповідають пріоритетним напрямам розвитку держави, визначеним стратегічними та актуальними програмними документами, затвердженими в установленому порядку, щодо яких подана не в повному обсязі інформація або інформація містить помилки у розрахунках, а також державні інвестиційні проекти з низькою ефективністю їх реалізації з порушенням строків реалізації та/або в разі підвищення їх вартості більш як на 50 відсотків без проведення додаткового аналізу та визначення шляхів і обсягу коштів, необхідних для усунення причин зміни строків реалізації проекту, що зазначається у пункті 2 розділу III додатка 1.

Мінекономіки надає протягом десяти робочих днів Мінфіну прогнозні загальні обсяги фінансування державних інвестиційних проектів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди на підставі показників державних інвестиційних проектів, поданих для участі у відборі.

(абзац третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. N 254)

20. Відбір державних інвестиційних проектів здійснюється на підставі документів, поданих головними розпорядниками коштів державного бюджету, за такими критеріями:

ступінь реалізації проекту (для розпочатих проектів);

позитивний економічний ефект;

позитивна економічна ефективність (для самоокупних проектів);

позитивний соціальний ефект;

позитивний екологічний ефект;

обґрунтування вибору джерел коштів, необхідних для експлуатації (утримання) об'єкта державної власності;

економія витрат на експлуатацію (утримання) об'єкта державної власності порівняно з такими витратами до реалізації проекту.

21. Мінекономіки у семиденний строк після схвалення Бюджетної декларації Кабінетом Міністрів України подає Міжвідомчій комісії з питань державних інвестиційних проектів (далі - Міжвідомча комісія):

(абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 463)

1) інформацію про відповідність державного інвестиційного проекту критеріям, визначеним у пункті 20 цього Порядку, та пропозиції щодо можливості застосування інших механізмів фінансування проекту (залучення кредитних коштів міжнародних фінансових організацій, державно-приватне партнерство, концесія тощо);

2) узагальнену інформацію про розроблення (реалізацію) державних інвестиційних проектів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах, у тому числі прийняті для участі у відборі проекти, в розрізі сфер, визначених в абзацах третьому - сьомому пункту 24 цього Порядку;

3) інформацію про плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди загальні обсяги державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів.

Зазначену інформацію разом з державними інвестиційними проектами секретар Міжвідомчої комісії надсилає в електронному вигляді кожному членові Міжвідомчої комісії.

22. Міжвідомча комісія на підставі поданих державних інвестиційних проектів та інформації, отриманої від Мінекономіки відповідно до пункту 21 цього Порядку, з урахуванням вимог статті 331 Бюджетного кодексу України проводить відбір державних інвестиційних проектів шляхом:

(абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 463)

1) уточнення на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди показників видатків державного бюджету та надання кредитів на розроблення (реалізацію) розпочатих державних інвестиційних проектів, відібраних Міжвідомчою комісією для розроблення та реалізації у поточному бюджетному періоді;

2) визначення нових державних інвестиційних проектів та показників видатків державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди для їх розроблення (реалізації).

23. Міжвідомча комісія може прийняти рішення про недоцільність реалізації державного інвестиційного проекту або доцільність його коригування для подальшої реалізації на будь-якому етапі його життєвого циклу, якщо згідно з поданою головним розпорядником коштів державного бюджету інформацією або за результатами моніторингу стану розроблення (реалізації) проекту підтверджується, що:

фактичний строк реалізації розпочатого державного інвестиційного проекту перевищує запланований строк більш як на один рік та/або вартість проекту підвищилася, зокрема за результатами процедури державних закупівель, більш як на 10 відсотків порівняно з початковою розрахунковою вартістю державного інвестиційного проекту або затвердженого проекту будівництва, що реалізується в складі державного інвестиційного проекту; або

значно знизився очікуваний попит на послуги, які будуть надаватися за результатами реалізації державного інвестиційного проекту; або

виявлено та документально підтверджено факт шахрайства чи корупції, пов'язаний з розробленням або реалізацією державного інвестиційного проекту.

24. Відбір державних інвестиційних проектів проводиться згідно з критеріями, визначеними у пункті 20 цього Порядку, двома етапами.

На першому етапі кожен член Міжвідомчої комісії розглядає подані Мінекономіки відповідно до пункту 21 цього Порядку документи, визначає пріоритетність напрямів розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів відповідно до пріоритетних напрямів державних капітальних вкладень, визначених в Основних напрямах бюджетної політики на наступний бюджетний період, та орієнтовно розподіляє на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди прогнозні загальні обсяги державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію інвестиційних проектів, зокрема за такими сферами:

соціально-культурна сфера і сфера охорони здоров'я;

паливно-енергетична сфера, видобувна та обробна промисловість, мінерально-сировинна база;

сфера охорони навколишнього природного середовища;

транспортна сфера;

функціонування органів влади та надання ними послуг.

Міжвідомча комісія розглядає державні інвестиційні проекти в порядку пріоритетності напрямів, яких вони стосуються, та приймає одне з таких рішень:

про підтримання розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень;

про відмову у підтриманні державного інвестиційного проекту в разі:

- невідповідності критеріям, визначеним у пункті 20 цього Порядку;

- наявності підстав, передбачених пунктом 23 цього Порядку, та інших підстав, обґрунтованих Міжвідомчою комісією;

про доцільність застосування інших механізмів фінансування інвестиційного проекту (залучення кредитних коштів міжнародних фінансових організацій, державно-приватного партнерства, концесії тощо).

На другому етапі Міжвідомча комісія на своєму засіданні з урахуванням доцільності розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів та орієнтовного розподілу на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди прогнозних загальних обсягів державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів приймає рішення про результати відбору державних інвестиційних проектів, в якому зазначає перелік таких проектів та обсяги державних капітальних вкладень на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з розподілом за сферами у межах загального обсягу державних капітальних вкладень за формою згідно з додатком 3.

25. Мінекономіки у тритижневий строк після схвалення Бюджетної декларації Кабінетом Міністрів України готує за участю Комітету Верховної Ради України з питань бюджету пропозиції щодо розподілу державних капітальних вкладень на середньостроковий період між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами відбору державних інвестиційних проектів шляхом прийняття відповідного рішення Міжвідомчою комісією. Мінекономіки копію такого рішення Міжвідомчої комісії та перелік державних інвестиційних проектів відповідно до вимог пункту 41 частини першої статті 38 Бюджетного кодексу України подає Мінфіну.

(пункт 25 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. N 254,
від 29.03.2017 р. N 198,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 463)

251. Головні розпорядники коштів державного бюджету подають Мінекономіки уточнений розділ III відібраного проекту (з обґрунтуваннями та додатками) згідно з додатком 1 з урахуванням обсягу державних капітальних вкладень, передбачених для його розроблення та реалізації, у місячний строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік (змін до нього) або відповідного рішення Кабінету Міністрів України. Планові показники у розрізі заходів на поточний рік реалізації поданого до Мінекономіки уточненого розділу III державного інвестиційного проекту враховуються головними розпорядниками коштів державного бюджету під час формування відповідних паспортів бюджетних програм.

(абзац перший пункту 251 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 463)

Під час уточнення розділу III державного інвестиційного проекту відповідальний виконавець за погодженням з головним розпорядником коштів державного бюджету може вносити зміни до планових показників реалізації державного інвестиційного проекту у розрізі заходів на поточний рік за умови, що вартість реалізації державного інвестиційного проекту та технічні рішення залишаються незмінними, відсутні додаткові заходи, непередбачені на плановий рік у проекті, що був відібраний Комісією у попередньому році, виконання будівельних робіт здійснюється з урахуванням вимог до організації будівельного виробництва, встановлених державними будівельними нормами України.

(пункт 251 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 463,
у зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати
 відповідно абзацами третім і четвертим)

Копію зазначеного уточненого розділу III в електронному вигляді Мінекономіки надсилає у десятиденний строк до Мінфіну.

У разі коли проект містить декілька компонентів (складових частин чи пускових комплексів, черг будівництва), відповідальний виконавець складає та з урахуванням показників уточненого розділу III державного інвестиційного проекту в межах передбачених бюджетних призначень за погодженням з головним розпорядником коштів державного бюджету затверджує план заходів з реалізації інвестиційного проекту на поточний рік. Після затвердження копія плану заходів надається Мінфіну та Мінекономіки.

(Порядок доповнено пунктом 251 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. N 198)

252. Головні розпорядники коштів державного бюджету у місячний строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік (змін до нього) або відповідних рішень Кабінету Міністрів України подають Мінекономіки згідно з частиною п'ятою статті 121 Закону України "Про інвестиційну діяльність" інформацію про відібрані Міжвідомчою комісією державні інвестиційні проекти у розрізі бюджетних програм, за якими вони реалізуються, за затвердженою Мінекономіки формою для внесення до Державного реєстру інвестиційних проектів.

(Порядок доповнено пунктом 252 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 463)

26. За результатами відбору державних інвестиційних проектів Мінекономіки розміщує перелік державних інвестиційних проектів на офіційному сайті Міністерства. Внесення змін до зазначеного переліку здійснюється з урахуванням рішень Міжвідомчої комісії та результатів моніторингу стану розроблення (реалізації) таких проектів, що проводиться у порядку, встановленому Мінекономіки.

Рішення Міжвідомчої комісії та результати моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів розміщуються на офіційному сайті Міністерства.

(пункт 26 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. N 254)

27. Якщо протягом бюджетного періоду за результатами моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів встановлено порушення строків розроблення або реалізації державного інвестиційного проекту чи підвищення вартості проекту більш як на 10 відсотків або виявлено невідповідність предмета закупівель меті та кінцевому результату, якого планується досягти в результаті реалізації проекту, такі проекти за пропозицією Мінекономіки або інших органів державної влади підлягають повторному розгляду Міжвідомчою комісією в установленому порядку. Рішення Міжвідомчої комісії є підставою для розгляду питання про перерозподіл (передачу) державних капітальних вкладень на проекти, які реалізуються у визначені строки, у встановленому бюджетним законодавством порядку.

(пункт 27 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 949,
від 29.03.2017 р. N 198
,
від 05.06.2019 р. N 463)

28. Мінекономіки за рішенням Міжвідомчої комісії готує та подає Державній аудиторській службі пропозиції щодо проведення державного фінансового аудиту за державними інвестиційними проектами, строк реалізації яких завершується або щодо яких виявлено та документально підтверджено факт шахрайства чи корупції, пов'язаний з розробленням або реалізацією державного інвестиційного проекту.

(Порядок доповнено пунктом 28 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 463)

 

ДЕРЖАВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

I. Резюме

_____________________________________________________
(найменування проекту)

 

Характеристика, показники, результати аналізу та оцінки проекту

Опис або значення

1.

Мета та короткий опис проекту (його компонентів) і місце його реалізації

 

2.

Основна сфера, якої стосується мета і результати реалізації проекту

 

3.

Головний розпорядник коштів державного бюджету
Відповідальний виконавець
Замовник будівництва (у разі наявності)

 

4.

Балансоутримувач (балансоутримувачі) (у разі створення/придбання нового об'єкта - майбутній балансоутримувач)

 

5.

Обґрунтування необхідності реалізації проекту, результати його реалізації, у тому числі наслідки у разі, коли його не буде реалізовано

 

6.

Відповідність проекту стратегічним і програмним документам

 

7.

Наявність альтернативних способів досягнення мети проекту та результати їх аналізу

 

8.

Загальна вартість реалізації проекту (тис. гривень), у тому числі за етапами:
інвестиційний етап (розроблення проекту),
у тому числі вартість оформлення / придбання необхідної земельної ділянки
інвестиційний етап (реалізація проекту)

 

9.

Строк реалізації проекту (місяців), у тому числі за етапами, і строк введення в експлуатацію основних засобів

 

10.

Джерела фінансування проекту (тис. гривень),
у тому числі:
власні кошти суб'єкта інвестиційної діяльності
кошти, що надаються з державного бюджету
кошти, що надаються з місцевого бюджету
залучені кошти (у тому числі під державні гарантії)
інші джерела (міжнародна технічна допомога тощо)

 

11.

Джерела покриття витрат (тис. гривень), у тому числі доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

12.

Показники економічної ефективності (для самоокупних проектів):
чиста приведена вартість
внутрішня норма дохідності
дисконтований період окупності
індекс прибутковості

Показники аналізу ефективності витрат (для державного інвестиційного проекту до 30 млн. гривень включно)

 

 

Показники економічного ефекту:
співвідношення вигід і витрат (на основі аналізу вигід і витрат)
чиста приведена вартість (на основі аналізу вигід і витрат)

 

13.

Економічні наслідки:
економія енерговитрат та енергоресурсів
економія витрат води
загальна економія витрат на експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після завершення реалізації проекту
збільшення обсягу експорту продукції
зменшення обсягу імпорту продукції

 

14.

Соціальні наслідки:
доступність послуги
покращення якості продукції (товарів, робіт, послуг)
відповідність стандартам і нормам, досягнення європейського рівня/стандартів
збереження робочих місць
створення нових робочих місць
інші

 

15.

Екологічні наслідки (збільшення/зменшення обсягу викидів, забруднення навколишнього природного середовища тощо)

 

16.

Показник бюджетної ефективності:
1) щорічні надходження до бюджету (сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів тощо):
додаткові надходження до державного бюджету
додаткові надходження до місцевого бюджету
зменшення обсягу видатків державного бюджету
зменшення обсягу видатків місцевого бюджету
2) щорічні витрати на експлуатацію (утримання) основних засобів за проектом станом на початок поточного бюджетного року за джерелами фінансування (тис. гривень) (окремо до початку та після завершення інвестиційного етапу)

 

17.

Витрати на закупівлю товарів, робіт і послуг національного виробника, які використовуються під час реалізації проекту (тис. гривень, відсотків)

 

18.

Витрати на закупівлю товарів, робіт і послуг іноземного виробника, які використовуються під час реалізації проекту (тис. гривень, відсотків), обґрунтування їх необхідності

 

19.

Наявні висновки експертизи проекту відповідно до законодавства (ким, коли видані)

 

20.

Потреба та наявність необхідної дозвільної документації для реалізації проекту

 

21.

Контактна особа (прізвище, ім'я, по батькові, посада, підрозділ/установа, адреса, номер телефону і телефаксу, адреса електронної пошти)

 

_____________________________
(найменування посади керівника
відповідального виконавця /
замовника будівництва)

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

II. Техніко-економічний аналіз

______________________________________________
(найменування проекту)

Мета проекту та її обґрунтування

1. Загальна характеристика проблем, на розв'язання яких спрямовано проект:

1) характеристика стану сфери та стратегія її розвитку, можливих варіантів розвитку в разі реалізації та нереалізації проекту;

2) характеристика наявної продукції (товарів, робіт, послуг) або наявних умов для здійснення державної функції, супутньої або пов'язаної з нею продукції (товарів, робіт, послуг), відповідність стандартам і нормам;

3) результати аналізу ринку продукції (товарів, робіт, послуг) та/або відповідного сегмента на основі демографічного аналізу, аналізу конкуренції, SWOT-аналізу, аналізу споживачів та їх кількості, географічних меж ринку, ціноутворення;

4) результати аналізу конкурентного потенціалу відповідального виконавця та/або балансоутримувача, зокрема можливостей розвитку, загрози та проблеми провадження діяльності;

5) результати громадського обговорення проекту та пропозиції, їх врахування або відхилення.

2. Кінцевий результат (характеристика, номенклатура та обсяги виробництва продукції), який планується досягти в разі реалізації проекту, його основні показники.

3. Спосіб досягнення кінцевого результату на основі результатів аналізу альтернативних способів досягнення мети та обґрунтування переваг обраного способу.

4. Відповідність проекту напрямам розвитку держави, визначеним стратегічними та актуальними програмними документами, затвердженими в установленому порядку (Програма діяльності Кабінету Міністрів України, Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020" тощо).

Опис проекту та прогнозний обсяг витрат

5. Технічний та/або технологічний аналіз обраного способу досягнення кінцевого результату, нормативна тривалість.

6. Необхідність забезпечення земельною ділянкою або правами на неї (оренда, суперфіцій, емфітевзис) для реалізації проекту.

7. Наявність і розвиток необхідної інфраструктури.

8. Заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

9. Необхідність розроблення проектної документації, стадії розроблення.

10. Організаційні заходи, у тому числі здійснення публічних закупівель у розрізі предмета закупівлі, та графік їх здійснення.

Найменування заходу

Прогнозні строки здійснення заходу

Вартість виконання, тис. гривень

Очікувані результати

початок

закінчення

11. Кадрове забезпечення за етапами життєвого циклу проекту (інвестиційний та експлуатаційний), у тому числі необхідність навчання і професійної підготовки.

12. Сертифікати, ліцензії та інші дозвільні документи, необхідні для реалізації проекту, та їх наявність.

13. Витрати на розроблення та реалізацію проекту.

(тис. гривень)

Витрати за етапами проекту

Витрати за роками реалізації проекту

Усього

 

 

 

 

1. Інвестиційний етап (розроблення):

 

 

 

 

 

дослідження та розроблення проекту (проектування за стадіями)
забезпечення земельною ділянкою (витрати на придбання/оренду, оформлення прав)
інші витрати

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

2. Інвестиційний етап (реалізація):
будівельні роботи
устатковання, обладнання, меблі, інвентар тощо
пусконалагоджувальні роботи
адміністративні витрати
інші витрати

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

14. Витрати на експлуатацію (утримання) (експлуатаційний етап):

1) інформація про балансоутримувача (балансоутримувачів) (у разі створення/придбання нового об'єкта - майбутнього балансоутримувача);

2) витрати на забезпечення функціонування активів (основних засобів) до початку і після завершення реалізації проекту.

(тис. гривень)

Витрати

Щорічний обсяг витрат

Різниця

до початку реалізації проекту (фактичний)

після завершення реалізації проекту (прогнозний)

Матеріальні витрати на сировину та матеріали
Витрати на ресурси (електроенергія, газ, вода тощо)
Заробітна плата
Адміністративні витрати
Амортизаційні відрахування

 

 

 

Разом, у тому числі за джерелами фінансування 

 

 

 

Аналіз ефективності проекту

15. Розрахунок собівартості кінцевої продукції (товарів, робіт, послуг).

16. Розрахунок показників економічної ефективності (для самоокупних проектів):

розрахунок чистого грошового потоку;

розрахунок чистої приведеної вартості (на основі фінансових потоків), внутрішньої ставки дохідності, дисконтованого періоду окупності, індексу прибутковості.

17. Прогноз соціальних та екологічних наслідків.

18. Аналіз та оцінка вигід від реалізації проекту (для проектів вартістю понад 30 млн. гривень), у тому числі потенційних вигодоотримувачів та їх вигод від реалізації проекту.

19. Прогноз економічного ефекту:

розрахунок чистої приведеної вартості (на основі аналізу вигід і витрат);

розрахунок співвідношення вигід і витрат (на основі аналізу вигід і витрат);

розрахунок економічних показників ефективності витрат на реалізацію окремо інвестиційного та експлуатаційного етапу проекту, зокрема:

- інвестиційні витрати на створення одиниці товару/послуги (зокрема на 1 кв. метр, одного споживача);

- експлуатаційні витрати на одиницю товару/роботи/послуги у процесі функціонування об'єкта інвестування до початку і після завершення реалізації проекту;

- економія витрат на експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після завершення реалізації проекту;

- витрат на закупівлю товарів, робіт, послуг національного та іноземного виробника, які використовуються під час реалізації проекту.

20. Прогноз надходжень до бюджетів.

21. Інші проекти, з якими пов'язана реалізація даного проекту.

22. Аналіз ризиків і можливі шляхи їх зниження, запобіжні заходи, страхування ризиків у випадках, передбачених законодавством.

Тип та вид ризику

Можливі негативні наслідки

Заходи щодо зменшення впливу ризиків

Організаційна структура та управління проектом

23. Інформація про відповідального виконавця, у тому числі замовника будівництва:

повне найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ;

ім'я та прізвище, посада, адреса електронної пошти, номер телефону і телефаксу контактної особи;

коротка історія, включаючи фінансовий стан (результати фінансової діяльності на підставі балансу та звіту про дебіторську (кредиторську) заборгованість) за останній звітній період;

внутрішня організаційна структура;

досвід роботи за останні три роки з реалізації інвестиційних проектів або управління ними;

основні види діяльності, продукції (товарів, робіт, послуг);

позиція на ринку.

24. Організаційна схема управління реалізацією проекту.

Додаток:

1. Фотографії, креслення, патентна інформація про продукцію.

2. Результати маркетингових досліджень.

3. Фотографії і схеми.

4. Фінансово-економічні розрахунки (таблиці, графіки).

5. Результати аналізу фінансового стану відповідального виконавця та замовника будівництва.

6. Пакет документів щодо обґрунтування оцінки впливу на навколишнє середовище.

7. Копії установчих документів відповідального виконавця та замовника будівництва (крім структурних підрозділів).

_____________________________
(найменування посади керівника
відповідального виконавця /
замовника будівництва)

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

III. План реалізації, фінансування та стан виконання проекту

______________________________________________
(найменування проекту)

1. План реалізації та фінансування проекту (на весь період виконання інвестиційного етапу)

План реалізації та фінансування проекту на плановий рік за місяцями у розрізі заходів інвестиційного етапу (розроблення та/або реалізація).

2. Стан реалізації інвестиційного етапу проекту (у разі, коли реалізацію проекту розпочато):

1) стан виконання плану реалізації проекту за формою, зазначеною у пункті 1 цього розділу, за етапами та заходами, у тому числі планові та фактичні обсяги виконання і фінансування проекту окремо за попередній рік та у поточному році;

2) план та результати закупівель у рамках проекту (за заходами відповідно до пункту 10 розділу II проекту), зазначивши інформацію про укладені договори.

План та результати закупівель

3) відхилення від раніше запланованого строку реалізації проекту (тривалість, визначена під час першого затвердження / схвалення / відбору проекту), років і місяців, відсотків;

4) відхилення від раніше визначеної вартості проекту (загальна кошторисна вартість, визначена під час першого затвердження / схвалення / відбору проекту), тис. гривень, відсотків;

5) аналіз причин відхилення (зміни строків реалізації або загальної вартості проекту тощо) та обґрунтування здійснення заходів щодо їх усунення, визначення обсягу витрат, необхідних для здійснення таких заходів (додаткових витрат).

Додаток: 1. Фінансовий звіт суб'єкта інвестиційної діяльності на останню звітну дату та фінансові звіти за минулий рік.

2. Результати аналізу фінансового стану відповідального виконавця / замовника будівництва на останню звітну дату.

3. Інформація про отримані позики та довгострокові кредити банків, у тому числі іноземних, а також про відсутність простроченої понад три місяці заборгованості з їх погашення та обслуговування.

4. Інформація про виділення земельних ділянок, стан розроблення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи у разі, коли до складу інвестиційного проекту включено проект будівництва.

5. Інформація про відсутність у суб'єкта інвестиційної діяльності простроченої понад три місяці заборгованості перед державним бюджетом із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

6. Копія титулу будови (об'єкта) для розпочатих проектів.

7. Поточний звіт про реалізацію державного інвестиційного проекту станом на початок поточного року або кварталу (для розпочатих проектів) за формою, встановленою Мінекономіки*.

_____________________________
(найменування посади керівника
відповідального виконавця /
замовника будівництва)

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Починаючи з 2016 року.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. N 254,
від 05.06.2019 р. N 463)

 

ВИСНОВОК
державної експертизи

Державний інвестиційний проект ________________________________________________________
                                                                                                          (найменування проекту)
пропонується _________________________________________________________________________
                                                            (найменування відповідального виконавця та/або замовника будівництва)
для реалізації у сфері ________________________ загальною вартістю _____________ тис. гривень.

Результати державної експертизи:

Критерії, за якими проводиться державна експертиза

Обґрунтування відповідності (невідповідності) проекту критеріям та/або їх позитивного або негативного значення

Наявність інформації, необхідної для проведення державної експертизи

 

Відповідність проекту вимогам законодавства та його актуальність (актуальність та обґрунтованість проблеми, яку необхідно розв'язати шляхом реалізації проекту)

 

Узгодженість із стратегічними цілями розвитку держави та сферою діяльності головного розпорядника бюджетних коштів

 

Рівень охоплення елементів/аспектів проекту, необхідних для розв'язання проблеми, та проведення їх аналізу

 

Відповідність запропонованого технічного рішення проблемі, на розв'язання якої спрямовано проект

 

Наявність вибору альтернативних шляхів розв'язання проблеми

 

Економічні наслідки

 

Економічна ефективність (для прибуткового проекту)

 

Соціальні наслідки

 

Екологічні наслідки

 

Вплив результатів реалізації проекту на показники бюджету

 

Наявність належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення, земельної ділянки (у разі потреби) для реалізації проекту

 

Оцінка можливості реалізації проекту, необхідність внесення змін до законодавства для забезпечення його реалізації

 

Обґрунтованість загальної вартості проекту та плану його реалізації

 

Наявність екологічних, соціальних, економічних наслідків у разі, коли проект не буде реалізовано

 

Оцінка виконання вимог щодо співфінансування (за наявності) або можливості застосування інших механізмів реалізації проекту

 

Оцінка наявних джерел покриття витрат на експлуатацію (утримання)

 

Висновок за результатами державної експертизи*

Рекомендації щодо доопрацювання державного інвестиційного проекту**

______________________________________
(найменування посади керівника органу, що проводить
державну експертизу, або уповноваженого ним
керівника структурного підрозділу)

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

____________
* Зазначається негативний або позитивний висновок.

** У разі негативного висновку експертизи.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. N 198)

 

ПЕРЕЛІК
державних інвестиційних проектів, що пропонуються

______________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету
______________________________________________________________
згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету)

Код бюджетної програми, у рамках якої буде розроблятися (реалізо-
вуватися) проект

Код функціональної класифікації видатків та кредитування, якому відповідає бюджетна програма

Наймену-
вання проекту

Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення

Загальна вартість проекту, тис. гривень

Профінан-
совано у попередні роки, тис. гривень*

Заплано-
ваний обсяг фінансування на рік, що передує плановому, тис. гривень*

Очікуваний рівень будівельної готовності об'єкта на кінець року, що передує плановому, відсотків*

Витрати на розроблення (реалізацію) проекту відповідно до плану його реалізації та строку введення в експлуатацію основних засобів, тис. гривень

Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець року, відсотків

плановий рік

перший наступний за плановим рік

другий наступний за плановим рік

плановий рік

перший наступний за плановим рік

другий наступний за плановим рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________
(найменування посади керівника)

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Для розпочатих проектів.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2145 "Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 48, ст. 2349).

2. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 р. N 241 "Про використання бюджетних асигнувань на виконання енергозберігаючих проектів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 11, ст. 448).

3. Пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 158 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 344).

4. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1041 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 79, ст. 2909).

____________

Опрос