Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка государственного учета месторождений, запасов и проявлений полезных ископаемых

КМ Украины
Постановление КМ от 31.01.1995 № 75
редакция действует с 24.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 31 січня 1995 р. N 75

Київ

Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 9 січня 1996 року N 24
,
 від 27 серпня 1997 року N 927
,
 від 28 вересня 2000 року N 1481
,
 від 21 червня 2004 року N 792
,
 від 16 грудня 2004 року N 1696
,
 від 25 травня 2006 року N 754
,
 від 31 серпня 2011 року N 911
,
 від 3 червня 2013 року N 483
,
від 4 грудня 2019 року N 1065

Відповідно до статті 42 Кодексу України про надра Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, що додається.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. МАСОЛ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 1995 р. N 75

 

 

 

ПОРЯДОК
державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин

(У тексті Порядку слово "Держкомгеології" замінено словом "Мінекоресурсів" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2000 року N 1481)

(У тексті Порядку слово "Мінекоресурсів" замінено словом "Держкомприродресурсів" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 року N 792)

(У тексті Порядку слово "Держкомприродресурсів" замінено словом "Мінприроди" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року N 754)

(У тексті Порядку слово "Мінприроди" замінено словом "Мінекоенерго" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року N 1065)

1. Державний облік родовищ, у тому числі техногенних, запасів і проявів корисних копалин (далі - державний облік) - це система збору, обробки та зберігання даних про результати геологорозвідувальних та гірничодобувних робіт. Метою державного обліку є постійне визначення стану, перспектив розвитку, раціонального використання та охорони мінерально-сировинної бази.

2. Державний облік здійснює Держгеонадра як по ділянках надр, що використовуються, так і по ділянках надр, не залучених до використання, в тому числі континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. N 911)

3. Державний облік ведеться на підставі звітів про результати геологозйомочних, пошукових, геологорозвідувальних, тематичних, проектно-пошукових та науково-дослідних робіт геологічного профілю, річних звітів гірничодобувних підприємств, звітів про результати технологічних випробувань мінеральної сировини, техніко-економічних обгрунтувань, рішень ДКЗ, інших документів, що стосуються оцінки та списання запасів.

4. Усі родовища корисних копалин, у тому числі техногенні, з запасами, оціненими як промислові, становлять державний фонд родовищ корисних копалин (далі - державний фонд), а всі попередньо оцінені родовища - резерв цього фонду.

Система обліку об'єктів державного фонду включає інформацію державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин (далі - державного кадастру) та державного балансу запасів корисних копалин (далі - державного балансу), а також державну та галузеву звітність підприємств і організацій, що ведуть розвідку родовищ, у тому числі і техногенних, видобуток та здійснюють збагачення корисних копалин.

5. Держгеонадра щорічно готує аналітичний звіт про стан державного фонду.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. N 911)

6. Обліку в державному кадастрі підлягають усі відкриті родовища корисних копалин на території України незалежно від кількості запасів, стану їх розвідки, освоєння і відомчої належності, а також прояви корисних копалин.

7. Підставою для складання державного кадастру є паспорт родовища або прояву корисних копалин, який розробляється для кожної групи корисних копалин. Форма паспорта, методичне керівництво щодо складання паспортів та інструкція щодо ведення державного кадастру розробляються і затверджуються Мінекоенерго.

8. Окремому обліку підлягають:

відпрацьовані родовища загальнопоширених корисних копалин;

прояви загальнопоширених корисних копалин;

нафтогазопрояви;

нафтогазоперспективні площі, структури;

параметричні, пошукові, розвідувальні та експлуатаційні нафтові і газові свердловини;

(пункт 8 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 р. N 1696
,
 у зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий
 вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим)

шліхові ореоли, точки і зони мінералізації, окремі мінералогічні знахідки з високим вмістом цінних компонентів;

геохімічні, геофізичні аномалії.

9. Організація та методичне керівництво веденням державного кадастру, а також збір, облік, систематизація, зберігання, обробка та надання даних державного кадастру заінтересованим користувачам здійснюються Держгеонадра.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. N 911)

Відомості (зміни до відомостей) про об'єкти Державного земельного кадастру, які включені до державного обліку, що веде Держгеонадра, передаються до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. N 483.

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 р. N 483)

10. Обліку у державному балансі підлягають запаси корисних копалин окремо по кожному об'єкту (родовище, ділянка родовища, шахтне поле та ін.) за основними промисловими типами, сортами, марками, технологічними групами корисних копалин відповідно до діючих державних стандартів, а також за способом відпрацювання, з виділенням запасів сировини, придатної для видобутку підземним, відкритим, гідравлічним та іншими способами.

У підсумках по кожному об'єкту обліку виділяються окремим рядком запаси, що знаходяться в охоронних зонах транспортних магістралей, під населеними пунктами, заповідниками тощо.

За ступенем освоєння родовища корисних копалин поділяються на ті, що розробляються, ті, що готуються до розробки, і ті, що не розробляються.

11. Облік запасів корисних копалин у державному балансі здійснюється згідно з Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр.

(пункт 11 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.08.97 р. N 927)

12. Нові об'єкти (родовища) зараховуються до державного балансу на підставі рішень ДКЗ.

13. Запаси супутніх корисних копалин і компонентів, оцінені ДКЗ, підлягають обліку в порядку, встановленому для основної корисної копалини.

14. Облік запасів металічних і неметалічних корисних копалин ведеться по запасах руди, металу, гірської породи, мінералу, окису або іншої хімічної сполуки. Для нафти, газового конденсату, природного і розчиненого газу враховуються загальні запаси і запаси, що видобуваються.

15. Облік запасів корисних копалин ведеться на основі звітних балансів гірничодобувних і геологорозвідувальних підприємств. Форма звітного балансу за групами корисних копалин та інструкції щодо їх заповнення розробляються Мінекоенерго, погоджуються із заінтересованими міністерствами та відомствами і затверджуються Держстатом.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065)

16. Підсумки запасів по кожному виду корисних копалин підраховуються по гірничодобувних підприємствах, вугленосних та рудоносних районах (басейнах), областях та в цілому по Україні включаючи її виключну (морську) економічну зону.

(абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.96 р. N 24)

У підсумках по областях та Україні в цілому включаючи її виключну (морську) економічну зону окремо виділяються запаси родовищ, які експлуатуються і враховуються у державному фонді за підприємствами, що їх експлуатують.

(абзац  другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України  від 09.01.96 р. N 24)

17. Контроль за правильністю обліку, стану та руху запасів корисних копалин на підприємствах здійснюють галузеві міністерства, відомства та Держпраці.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065)

18. Держгеонадра контролює своєчасність подання підприємствами та організаціями звітних балансів запасів корисних копалин, перевіряє їх правильність та відповідність встановленим вимогам і складає державний баланс запасів корисних копалин.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. N 911)

19. Облік параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин, що знаходяться на ділянках нафтогазоносних надр, у тому числі тих, що не використовуються, ведеться відповідно до порядку, який розробляється і затверджується Мінекоенерго за погодженням з Держпраці.

(Порядок доповнено пунктом 19 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 р. N 1696
,
пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065)

——————— 
 

Опрос