Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о службе безопасности дорожного движения министерств, других центральных органов государственной исполнительной власти, предприятий, их объединений, учреждений и организаций

КМ Украины
Постановление КМ от 05.04.1994 № 227
редакция действует с 21.09.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 квітня 1994 р. N 227

Київ

Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 3 листопада 1997 року N 1198
,
 від 19 вересня 2012 року N 868
,
 від 6 березня 2013 року N 136
,
від 4 червня 2014 року N 162
,
від 22 березня 2017 року N 161
,
від 12 вересня 2018 року N 737

Відповідно до статті 11 Закону України "Про дорожній рух" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади, підприємствам, їх об'єднанням, установам і організаціям незалежно від форм власності та господарювання, що мають транспортні засоби, які беруть участь у дорожньому русі, створити службу з безпеки дорожнього руху згідно із зазначеним Положенням, укомплектувавши її кваліфікованими фахівцями, і забезпечити розроблення та проведення заходів щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам.

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО

Інд. 34

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 1994 р. N 227

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
 про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших
центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій

1. Робота щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам у міністерствах, інших центральних органах державної виконавчої влади, на підприємствах, в їх об'єднаннях, установах і організаціях, що мають транспортні засоби, ведеться залежно від чисельності працівників, зайнятих експлуатацією цих засобів, відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього руху або окремими фахівцями з цих питань (далі-служба безпеки дорожнього руху). 

2. Служба безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади підпорядковується безпосередньо їх керівникам або за рішенням керівника - одному з його заступників. Служба безпеки дорожнього руху підприємства, об'єднань підприємств, установи, організації підпорядковується безпосередньо їх керівникам.

Служба безпеки дорожнього руху прирівнюється до основних виробничо-технічних служб і в своїй діяльності взаємодіє з відповідними підрозділами Національної поліції та іншими органами, діяльність яких пов'язана з безпекою дорожнього руху.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 р. N 161)

Особливості створення і функціонування служби безпеки дорожнього руху як уповноваженого органу (підрозділу) Міноборони, Адміністрації Держспецтрансслужби, ДСНС, Головного управління Національної гвардії, Національної поліції, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецзв'язку визначаються відповідно Міноборони, МВС, Адміністрацією Держспецзв'язку.

(пункт 2 Положення доповнено абзацом третім згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.97 р. N 1198
,
 абзац третій пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 06.03.2013 р. N 136
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 р. N 162,
від 22.03.2017 р. N 161
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.09.2018 р. N 737)

3. Усі документи, що розробляються структурними підрозділами міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій погоджуються із службою дорожнього руху з питань її повноважень.

4. Основними завданнями служби безпеки дорожнього руху є:

проведення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху;

здійснення контролю за додержанням працівниками вимог актів законодавства та інших нормативних документів з безпеки дорожнього руху;

аналіз стану аварійності та фактів порушення вимог з безпеки дорожнього руху, розроблення разом з відповідними структурними підрозділами заходів щодо запобігання їм і контроль за проведенням цих заходів;

облік і подання в установленому порядку органам державної виконавчої влади і організаціям звітної інформації про дорожньо-транспортні пригоди та їх наслідки.

5. Відповідно до основних завдань служба безпеки дорожнього руху проводить таку роботу:

а) у міністерствах, інших центральних органах державної виконавчої влади: 

здійснює методичне забезпечення діяльності, пов'язаної із запобіганням дорожньо-транспортним пригодам, до яких причетні транспортні засоби підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, що входять до їх сфери управління (далі підприємства й організації); 

бере участь у розробленні державних і галузевих програм у сфері дорожнього руху та здійснює контроль за їх виконанням;

організує проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з безпеки дорожнього руху;

вживає заходів до вивчення працівниками відповідного міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, підприємств й організацій актів законодавства, правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також перевірки одержаних знань;

забезпечує підвищення кваліфікації працівників служб безпеки дорожнього руху підприємств й організацій, вивчення і поширення передового досвіду роботи в цьому напрямі, видає відповідні інформаційно-пропагандистські матеріали;

дає суміжним підрозділам, а також службам безпеки дорожнього руху підприємств й організацій обов'язкові для виконання письмові приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього руху та одержує від них звіти, довідки й іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам;

проводить наради, семінари, конференції та конкурси щодо удосконалення роботи з питань забезпечення безаварійної роботи транспортних засобів;

перевіряє діяльність підприємств й організацій з безпеки дорожнього руху;

за розпорядженням керівника міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади або його заступників організує та бере участь у службовому розслідуванні дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками для виявлення причин і обставин їх виникнення, подає в установленому порядку відповідні матеріали і пропозиції;

готує проекти законодавчих та інших нормативних актів, правила, стандарти і довідки з питань безпеки дорожнього руху;

б) в об'єднаннях підприємств (у межах повноважень, передбачених установчими документами): 

надає практичну та методичну допомогу підприємствам, установам і організаціям, що входять до їх складу (далі - підприємства) у вирішенні питань безпеки дорожнього руху;

розробляє та погоджує в установленому порядку документи, пов'язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху;

надає допомогу у впровадженні на підприємствах досягнень науки і техніки, позитивного досвіду з безпеки дорожнього руху;

проводить наради, семінари, конференції, конкурси та інші заходи щодо удосконалення роботи з питань забезпечення безаварійної роботи транспортних засобів;

розробляє заходи, пов'язані із вивченням керівниками і фахівцями підприємств актів законодавства, правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також перевіркою їх знань;

здійснює контроль за додержанням підприємствами правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху;

дає суміжним підрозділам, а також службам безпеки дорожнього руху підприємств обов'язкові для виконання письмові приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього руху та одержує від них звіти, довідки й іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам;

за розпорядженням керівника об'єднання організує та бере участь у службовому розслідуванні дорожньо-транспортних пригод для виявлення причин і обставин їх виникнення, подає в установленому порядку відповідні матеріали і пропозиції;

з дозволу слідчого або прокурора бере участь в установленому порядку в огляді місць дорожньо-транспортних пригод і причетних до них транспортних засобів підприємств, а також у відтворенні обставин цих пригод;

(абзац десятий підпункту "б" пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

бере участь у роботі комісій з обстеження автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів на маршрутах роботи транспортних засобів підприємств;

готує пропозиції щодо поліпшення організації та умов дорожнього руху, а також закриття руху транспортних засобів підприємств на автомобільних дорогах і вулицях у разі виявлення в їх утриманні недоліків, що загрожують безпеці дорожнього руху;

розробляє і узагальнює пропозиції щодо включення заходів з безпеки дорожнього руху до плану науково-дослідних робіт;

щомісячно звіряє у відповідних підрозділах Національної поліції відомості про дорожньо-транспортні пригоди, до яких причетні транспортні засоби підприємств, і порушення Правил дорожнього руху водіями підприємств;

(абзац чотирнадцятий підпункту "б" пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 р. N 161)

в) на підприємствах, в установах та організаціях (далі - підприємства): 

організує вивчення працівниками підприємства актів законодавства, правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також перевірку їх знань;

організує вивчення та впровадження наукових розробок і позитивного досвіду з безпеки дорожнього руху;

бере участь у роботі атестаційної та кваліфікаційної комісій;

організує і проводить інструктажі для водіїв з безпеки дорожнього руху;

забезпечує постійне функціонування кабінету (класу) безпеки дорожнього руху, інформує працівників про стан аварійності, причини і обставини виникнення дорожньо-транспортних пригод, порушення Правил дорожнього руху;

забезпечує роботу спецмедпунктів і разом з відділом кадрів контроль за періодичним медичним оглядом водіїв;

організує стажування водіїв і контроль за роботою транспортних засобів, додержанням ними режиму праці і відпочинку, вимог Правил дорожнього руху;

дає суміжним підрозділам обов'язкові для виконання письмові приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього руху та одержує від них звіти, довідки й іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам;

щорічно перевіряє роботу всіх служб і підрозділів підприємства, діяльність яких пов'язана з експлуатацією транспортних засобів, щодо виконання ними вимог нормативних документів з безпеки дорожнього руху;

проводить службове розслідування дорожньо-транспортних пригод, вчинених з участю водіїв підприємств для виявлення причин і обставин їх виникнення, подає в установленому порядку відповідні матеріали і пропозиції;

з дозволу слідчого або прокурора бере участь в установленому порядку в огляді місць дорожньо-транспортних пригод і причетних до них транспортних засобів підприємства, а також у відтворенні обставин цих пригод;

(абзац дванадцятий підпункту "в" пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

бере участь у роботі комісій з обстеження автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів на маршрутах роботи транспортних засобів підприємств;

готує для відповідних органів державної виконавчої влади пропозиції щодо поліпшення організації та умов дорожнього руху, а також закриття руху транспортних засобів підприємства на автомобільних дорогах і вулицях у разі виявлення в їх утриманні недоліків, що загрожують безпеці дорожнього руху;

щомісячно звіряє у відповідних підрозділах Національної поліції відомості про дорожньо-транспортні пригоди, до яких причетні транспортні засоби підприємства, і порушення Правил дорожнього руху водіями підприємства;

(абзац п'ятнадцятий підпункту "в" пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 р. N 161)

6. Служба безпеки дорожнього руху має право:

вимагати від посадових осіб відповідного рівня і водіїв письмових пояснень та інших матеріалів щодо порушення правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху;

забороняти експлуатацію транспортних засобів, якщо їх технічний стан загрожує безпеці дорожнього руху, життю та здоров'ю людей;

робити в дорожніх (маршрутних) листах записи про порушення водіями Правил дорожнього руху;

складати висновки за проектами документів, підготовлених іншими підрозділами, в частині, що стосується безпеки дорожнього руху;

з дозволу керівництва відповідного структурного підрозділу залучати фахівців до проведення службового розслідування дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних з безпекою дорожнього руху;

представляти інтереси підприємств, їх об'єднань, установ і організацій у міністерствах, інших центральних та місцевих органах державної виконавчої влади з питань безпеки дорожнього руху;

вносити пропозиції керівництву про заохочення, а також притягнення до відповідальності працівників за невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху.

7. Служба безпеки дорожнього руху для виконання покладених на неї функцій забезпечується спеціальним автомобілем.

Підприємство, установа, організація виділяє приміщення для кабінету (класу) з безпеки дорожнього руху і для проведення медичного огляду водіїв й кошти для обладнання цих приміщень.

8. Структура служб безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ та організацій і чисельний склад їх фахівців визначаються згідно з додатками N 1-3.

Для вивчення кількості фахівців служби безпеки дорожнього руху підприємств, їх об'єднань, установ і організацій слід виходити із збільшеної в 1,4 раза середньооблікової чисельності водіїв, зайнятих на пасажирських перевезеннях.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 1
до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій

 

 

 

СТРУКТУРА
служби безпеки дорожнього руху міністерств, іншого центрального органу державної виконавчої влади

******************************************************************
  Середньооблікова чисельність* Створюваний підрозділ в цент-
  водіїв підприємств, установ* ральному апараті міністерства,
  і організацій        * іншого центрального органу дер-
                * жавної виконавчої влади
******************************************************************
 
   До 50 тисяч              група
 
   Від 50 до 200 тисяч          відділ
 
   Понад 200 тисяч            управління

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 2
до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій

 

 

 

ЧИСЕЛЬНИЙ СКЛАД
служби безпеки дорожнього руху об'єднання підприємств

******************************************************************
Кількість    *Середньооблікова чисельність водіїв підприємств,
підприємств,  *      установ і організацій
установ і    **************************************************
організацій   * до 5000 * від 5001 * від 10001 * понад
        *      * до 10000 * до 20000  * 20000
******************************************************************
 
До 10         1      2      3      4
 
Від 11 до 25     2      3      4      5
 
Від 26 до 50     3      4      5      6
 
Понад 50       4      5      6      7
 
*****************
 
 Примітки:   1. В об'єднаннях, що мають понад 10000 водіїв,
   _________     вводиться  посада  заступника  начальника
           об'єднання з безпеки дорожнього руху.
 
          2. В об'єднаннях, що мають понад 20000 водіїв,
           на кожні додаткові 10000 чоловік у службі
           безпеки дорожнього руху вводиться додатково
           посада фахівця з безпеки дорожнього руху.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 3
до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій

 

 

 

ЧИСЕЛЬНИЙ СКЛАД
служби безпеки дорожнього руху підприємства, установи, організації

******************************************************************
  Середньооблікова чисельність *  Чисельність фахівців з
     водіїв        *  безпеки дорожнього руху
******************************************************************
 
До 50                 за сумісництвом
 
Від 51 до 250                1
 
Від 251 до 500                2
 
Від 501 до 1000                3
 
Понад 1000                   4
 
******************************************************************
 
   Примітка. У підприємствах, установах, організаціях, що мають
   —————————— понад 250 водіїв, вводиться посада заступника
        керівника з безпеки дорожнього руху. На кожних
        додаткових 500 водіїв  понад  1000  вводиться
        додатково посада фахівця з безпеки дорожнього
        руху.

——————— 

Опрос