Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок ведения Единого государственного реестра транспортных средств

МВД
Порядок, Приказ от 06.11.2020 № 779
действует с 22.01.2021

ПОРЯДОК
ведення Єдиного державного реєстру транспортних засобів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі - ЄДРТЗ).

2. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про дорожній рух", Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року N 1388 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року N 1371), постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року N 260 "Деякі питання надання інформації про зареєстровані транспортні засоби, їх власників та належних користувачів", Порядку внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року N 1197, Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року N 1024.

3. У цьому Порядку терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України "Про захист персональних даних", "Про Національну програму інформатизації", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про телекомунікації", "Про Національну систему конфіденційного зв'язку", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", постанові Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року N 260 "Деякі питання надання інформації про зареєстровані транспортні засоби, їх власників та належних користувачів", Положенні про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року N 1024.

II. Порядок наповнення та ведення ЄДРТЗ

1. ЄДРТЗ ведеться українською мовою, при цьому допускається використання латинських літер.

2. Ведення ЄДРТЗ здійснюється уповноваженими посадовими особами Головного сервісного центру МВС (далі - уповноважені посадові особи адміністратора ЄДРТЗ) під час виконання покладених на них функцій та завдань відповідно до законодавства шляхом обробки (унесення, накопичення, використання, узагальнення) інформації в ЄДРТЗ про зареєстровані транспортні засоби, їх власників (співвласників), належних користувачів, закріплені номерні знаки та реєстраційні документи на такі транспортні засоби.

Уповноважені посадові особи адміністратора ЄДРТЗ забезпечують повноту та своєчасність унесення ними інформації до ЄДРТЗ.

3. До ЄДРТЗ уноситься інформація про транспортні засоби, що використовуються на вулично-дорожній мережі загального користування і підлягають державній або відомчій реєстрації, відомості про їх власників (співвласників), належних користувачів, закріплені номерні знаки та реєстраційні документи на такі транспортні засоби (далі - об'єкти обліку).

4. Внесення до ЄДРТЗ інформації про об'єкти обліку здійснюється в разі:

1) державної реєстрації транспортного засобу;

2) перереєстрації транспортного засобу;

3) зняття з обліку транспортного засобу;

4) скасування державної реєстрації транспортного засобу;

5) скасування перереєстрації транспортного засобу;

6) скасування зняття з обліку транспортного засобу;

7) відомчої реєстрації транспортного засобу;

8) внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу;

9) передачі права користування та/або розпорядження транспортним засобом іншій особі з видачею тимчасового реєстраційного талона.

5. В ЄДРТЗ формуються та реєструються заяви власників транспортних засобів у сфері державної реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку транспортних засобів, у тому числі заяви про внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу з обов'язковим присвоєнням програмними засобами ведення ЄДРТЗ кожній окремій заяві реєстраційного номера та фіксуванням дати і часу реєстрації.

6. До ЄДРТЗ уносяться такі відомості про власника (співвласника) транспортного засобу:

1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження;

2) повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (для юридичних осіб);

3) адреса реєстрації місця проживання фізичної особи або адреса місцезнаходження юридичної особи;

4) назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та найменування органу, який його видав;

5) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону).

7. До ЄДРТЗ уносяться такі відомості про транспортний засіб:

1) марка;

2) модель;

3) тип (за призначенням);

4) тип (за конструкцією);

5) категорія;

6) тип кузова;

7) колір;

8) рік випуску;

9) номерний знак;

10) кількість дверей;

11) кількість місць;

12) номер кузова;

13) номер рами (шасі);

14) ідентифікаційний номер (VIN);

15) номер двигуна;

16) об'єм двигуна;

17) потужність двигуна (за наявності такої інформації в поданих документах);

18) кількість циліндрів (за наявності такої інформації в поданих документах);

19) вид пального;

20) екологічні норми (за наявності такої інформації в поданих документах);

21) маса без навантаження;

22) повна маса;

23) показники одометра (за наявності такої інформації);

24) дата першої державної реєстрації;

25) дата державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку;

26) серія, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (тимчасового реєстраційного талона);

27) особливі відмітки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

28) реквізити документів, що підтверджують правомірність придбання, отримання, увезення, митного оформлення;

29) реквізити документів, що підтверджують відповідність конструкції встановленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів (за наявності).

8. Унесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до ЄДРТЗ здійснюється відповідно до Порядку внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року N 1197.

9. За потреби внесення змін до реєстраційних документів на транспортні засоби, у випадках передбачених законодавством, а також з метою виправлення технічних помилок та описок посадовими особами адміністратора ЄДРТЗ здійснюється коригування (зміни) відповідної інформації в ЄДРТЗ.

10. Факт унесення, коригування (зміни), видалення посадовими особами адміністратора ЄДРТЗ інформації в ЄДРТЗ засвідчується кваліфікованими електронними підписами таких осіб.

11. Контроль за своєчасністю внесення, коригування (зміни) інформації про об'єкти обліку до ЄДРТЗ здійснюється програмно-апаратними засобами ЄДРТЗ.

III. Пошук відомостей в ЄДРТЗ

1. Посадові особи суб'єктів єдиної інформаційної системи МВС, органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, яким у встановленому законодавством порядку надано відповідні права доступу до ЄДРТЗ (далі - користувачі ЄДРТЗ), здійснюють пошукові дії згідно з наданими правами доступу відповідно до їх повноважень, визначених законодавством.

2. До проведення пошуку відомостей, які містяться в ЄДРТЗ, користувач ЄДРТЗ уносить до ЄДРТЗ дані про підставу отримання запитуваних відомостей (норми закону про покладення на користувача повноважень, для здійснення яких проводиться пошук відомостей, реквізити справи, провадження, договору про надання правової допомоги тощо).

3. Пошук відомостей в ЄДРТЗ здійснюється за одним з таких критеріїв:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) власника (належного користувача) та дата його народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону);

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;

дата або період, за який здійснюється пошук;

номерний знак запитуваного транспортного засобу;

інші критерії, відповідно до законодавства.

4. Адміністратор ЄДРТЗ у разі виявлення факту внесення недостовірних даних про підставу для отримання відомостей та/або поширення користувачем ЄДРТЗ інформації з обмеженим доступом, яка міститься в ЄДРТЗ, обмежує доступ такому користувачу до ЄДРТЗ.

 

Директор Департаменту інформатизації
Міністерства внутрішніх справ України

Ігор БОНДАРЕНКО

Опрос