Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Нормативный расчет водопользования и водоотвода (обоснование потребности в воде)

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (2)
Форма, Приказ от 23.06.2017 № 234
действует с 11.08.2017

НОРМАТИВНИЙ РОЗРАХУНОК
ВОДОКОРИСТУВАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ
(ОБҐРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ У ВОДІ)

Водокористувач _______________________________________________________________________
                                                       (найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, КВЕД
_____________________________________________________________________________________
                                                 або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце проживання)
Мета водокористування ________________________________________________________________
                                                                                                            (перелік власних потреб та/або
_____________________________________________________________________________________
                                                                    передача для потреб вторинних водокористувачів)
Наявність рибозахисних пристроїв на водозабірних та гідротехнічних спорудах, їх тип
_____________________________________________________________________________________
Наявність та характеристика устаткування для обліку використання вод ________________________
_____________________________________________________________________________________
Інформація про узгодження водокористувачем з орендарем водного об'єкта можливості здійснення спеціального водокористування (стаття 51 Водного кодексу України) __________________________
_____________________________________________________________________________________

Нормативний розрахунок водокористування
(окремо для кожного місця здійснення водокористування)

_____________________________________________________________________________________
                  (тип та продуктивність водозабірної споруди, її відношення до населеного пункту та водного об'єкта,
_____________________________________________________________________________________
                                                 річки / басейну річки вищого порядку або водокористувача, із системи
_____________________________________________________________________________________
                                                               водопостачання (водовідведення) якого отримано воду)

Показник

Одиниця виміру / кількість

Норма витрат (відведення, втрат) води на одиницю виміру, м3/добу / нормативний документ (підстава)

Загальний показник, м3/добу

Кількість днів роботи на рік

Загальний показник, тис. м3/рік

Використання води на власні потреби, усього,
у тому числі:
питні і санітарно-гігієнічні
виробничі
на інші потреби (перелічити)

 

 

 

 

 

Передача води, усього,
у тому числі:
населенню
вторинним водокористувачам

 

 

 

 

 

Втрати в системах водопостачання

Х

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Нормативний розрахунок водовідведення*
(окремо по кожному випуску зворотних вод)

Випуск N ____________________________________________________________________________
                                                              (місце скиду у межах / за межами населеного пункту,
_____________________________________________________________________________________
                                                                    назва та тип приймача зворотних (стічних) вод,
_____________________________________________________________________________________
                                                         спосіб очистки, потужність очисних споруд, тис. м3/рік)

Показник

Одиниця виміру / кількість

Норма витрат (відведення, втрат) води на одиницю виміру, м3/добу / нормативний документ (підстава)

Загальний показник, м3/добу

Кількість днів роботи на рік

Загальний показник, тис. м3/рік

Водовідведення

 

 

 

 

 

____________
* У разі скидання зворотних (стічних) вод у водні об'єкти додаються нормативні розрахунки гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами (з пояснювальною запискою) на кожний випуск (скид) окремо.

Помісячний нормативний розрахунок загальних показників водокористування і водовідведення

Показник

Обсяги води за місяць, тис. м3

Усього за рік, тис. м3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Використання води на власні потреби, усього,
у тому числі:
на питні і санітарно-гігієнічні
на виробничі
на інші потреби (перелічити)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передача води, усього,
у тому числі:
населенню
вторинним водокористувачам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водовідведення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втрати в системах водопостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні показники спеціального водокористування

Показник

Обсяги води

за нормативним розрахунком

фактично за попередній рік,
тис. м3/рік
**

м3/добу*

тис. м3/рік

Забір води, усього,
у тому числі:
з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела)
з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну)

 

 

 

Отримано від іншого водокористувача

 

 

 

Використання води на власні потреби, усього,
у тому числі:
з поверхневих джерел:
     на питні і санітарно-гігієнічні потреби
     на виробничі потреби
     на інші потреби (перелічити)
з підземних джерел:
     на питні і санітарно-гігієнічні потреби
     на виробничі потреби
     на інші потреби (перелічити)
від іншого водокористувача:
     на питні і санітарно-гігієнічні потреби
     на виробничі потреби
     на інші потреби (перелічити)

 

 

 

Передача води, усього,
у тому числі:
населенню
вторинним водокористувачам (без використання)
вторинним водокористувачам (після використання)

 

 

 

Скидання зворотних (стічних) вод, усього,
у тому числі:
у поверхневий водний об'єкт
на поля фільтрації
передача іншому водокористувачу
у накопичувач
у вигріб
в інший приймач

 

 

 

Використання води в системах водопостачання:
оборотного
повторного

 

 

 

Втрати в системах водопостачання

 

 

 

____________
* Максимальний обсяг протягом року з урахуванням сезонного режиму роботи.

** Згідно з формою звітності N 2ТП-водгосп (річна).

Відомості щодо природоохоронних заходів*

N
з/п

Перелік природоохоронних заходів

Термін виконання

Критерії (показники) досягнення результативності

 

 

 

 

____________
* Природоохоронні заходи спрямовуються на охорону вод, зменшення рівня забруднення та забезпечення раціонального використання водних й інших природних ресурсів та повинні мати вимірювані критерії (показники) досягнення результативності й терміни виконання.

 

В. о. начальника Управління
охорони земельних та водних
ресурсів, начальник відділу
охорони земельних ресурсів та надр

Ю. Т. Колмаз

Опрос