Идет загрузка документа (100 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке создания, регистрации выпуска акций, выдачи банковской лицензии и генеральной лицензии на осуществление валютных операций переходному банку

Национальный банк, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Постановление, Решение от 23.12.2014 № 152, 1808, 836
действует с 11.02.2015

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

23.12.2014

м. Київ

N 152

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2015 р. за N 61/26506

Про затвердження Змін до Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку

Відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та пункту 5 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 04 липня 2014 року N 1586-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 серпня 2013 року N 26, постановою Правління Національного банку України від 20 серпня 2013 року N 327, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року N 1523, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за N 1568/24100, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичною службою забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

 

Директор-розпорядник

К. М. Ворушилін

 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.12.2014

м. Київ

N 836

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2015 р. за N 61/26506

Про затвердження Змін до Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку

Відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та пункту 5 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи" від 04 липня 2014 року N 1586-VII Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 серпня 2013 року N 327, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за N 1568/24100, що додаються.

2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.12.2014

м. Київ

N 1808

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2015 р. за N 61/26506

Про затвердження Змін до Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку

Відповідно до пунктів 1, 3 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", пункту 12 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 серпня 2013 року N 26, постановою Правління Національного банку України від 20 серпня 2013 року N 327, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року N 1523, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за N 1568/24100, що додаються.

2. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

 

Зміни
до Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку

1. У розділі I:

1) пункт 2 після слів "Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" доповнити словами "(далі - Закон)";

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Перехідний банк створюється з метою, визначеною пунктом 1 або пунктом 2 частини шістнадцятої статті 42 Закону.";

3) у пункті 6 слова ", статутний капітал якого утворюється в розмірі, що відповідає мінімальним вимогам щодо статутного капіталу акціонерного товариства" виключити;

4) доповнити розділ після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:

"7. Статутний капітал перехідного банку, створеного з метою, визначеною пунктом 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону, має відповідати мінімальним вимогам щодо статутного капіталу акціонерного товариства.

Статутний капітал перехідного банку, створеного з метою, визначеною пунктом 2 частини шістнадцятої статті 42 Закону, має відповідати мінімальним вимогам щодо статутного капіталу банків.".

У зв'язку з цим пункти 7, 8 вважати відповідно пунктами 8, 9;

5) у пункті 9:

у підпункті 1:

абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції:

"затвердження статуту перехідного банку, створеного з метою, визначеною пунктом 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону, складеного згідно з додатком 1 до цього Положення, або

затвердження статуту перехідного банку, створеного з метою, визначеною пунктом 2 частини шістнадцятої статті 42 Закону, складеного згідно з додатком 5 до цього Положення;";

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

"утворення органів перехідного банку, створеного з метою, визначеною пунктом 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону, або

призначення керівників та утворення органів управління і контролю перехідного банку, створеного з метою, визначеною пунктом 2 частини шістнадцятої статті 42 Закону;";

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів попереднього договору про обслуговування випусків цінних паперів;";

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів попереднього договору про обслуговування випусків цінних паперів;";

6) доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"10. Уповноважена особа Фонду для відкриття накопичувального рахунку для формування статутного капіталу перехідного банку подає до територіального управління Національного банку України або Операційного департаменту Національного банку України документи, визначені нормативно-правовими актами Національного банку щодо відкриття рахунків.

11. Уповноважена особа Фонду після отримання перехідним банком банківської ліцензії в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, відкриває кореспондентський рахунок перехідного банку.".

2. Підпункт 7 пункту 1 розділу II викласти в такій редакції:

"7) копію укладеного з Центральним депозитарієм цінних паперів попереднього договору про обслуговування випусків цінних паперів, засвідчену підписом уповноваженої особи і відбитком печатки Фонду.".

3. У розділі III:

1) у пункті 2:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) клопотання Фонду про надання перехідному банку, створеному з метою, визначеною пунктом 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону, банківської ліцензії та його реєстрацію у довільній формі, або

клопотання Фонду про надання перехідному банку, створеному з метою, визначеною пунктом 2 частини шістнадцятої статті 42 Закону, банківської ліцензії та його реєстрацію за формою, наведеною у нормативно-правовому акті Національного банку України з питань реєстрації та ліцензування банків, підписане уповноваженою особою Фонду;";

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

"6) план врегулювання, затверджений виконавчою дирекцією Фонду;

7) відомості про кількісний склад правління, ревізійної комісії. Письмове запевнення про відповідність професійної придатності та ділової репутації керівників перехідного банку вимогам, установленим Законом України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правовим актом Національного банку України, підписане уповноваженою особою Фонду.";

2) доповнити розділ після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Додатково до документів, що зазначені в підпунктах 1 - 7 пункту 2 цього розділу, до Національного банку України подаються з урахуванням вимог нормативно-правового акта Національного банку України з питань реєстрації та ліцензування банків такі документи:

1) відомості про наявність внутрішніх положень перехідного банку з письмовим запевненням про їх відповідність вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України, підписаним уповноваженою особою Фонду;

2) відомості про наявні банківське обладнання, комп'ютерну техніку, програмне забезпечення та комунікаційні засоби;

3) інформація про наявність необхідних для розміщення перехідного банку приміщень (у тому числі касового вузла), їх технічний стан та організацію охорони з письмовим запевненням про їх відповідність вимогам нормативно-правових актів Національного банку України, підписаним уповноваженою особою Фонду;

4) відомості про організаційну структуру перехідного банку та відповідних спеціалістів, необхідних для забезпечення надання банківських та інших фінансових послуг.".

У зв'язку з цим пункти 3 - 7 вважати відповідно пунктами 4 - 8;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Статут перехідного банку не потребує погодження з Національним банком України.

Дата подання документів до Національного банку України для включення відомостей про відокремлені підрозділи банку до Державного реєстру банків, визначених нормативно-правовим актом Національного банку України з питань реєстрації та ліцензування банків, уважається датою включення відомостей про відокремлені підрозділи банку до Державного реєстру банків.";

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. На перехідний банк, створений з метою, визначеною пунктом 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону, не поширюються вимоги, установлені Національним банком України щодо обов'язкових економічних нормативів, лімітів валютної позиції, нормативів обов'язкового резервування коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України, формування резервів на покриття збитків від активів. Протягом строку виконання куратором Фонду передбачених статтею 42 Закону функцій такий банк діє відповідно до плану врегулювання, а також на нього поширюються обмеження, визначені в частинах п'ятій та шостій статті 36 Закону.

На перехідний банк, створений з метою, визначеною пунктом 2 частини шістнадцятої статті 42 Закону, поширюються вимоги, встановлені нормативно-правовими актами Національного банку України.";

5) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"9. Перехідний банк у порядку правонаступництва набуває всіх прав за переданими йому активами (включаючи права за договорами забезпечення), а також набуває обов'язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов'язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів та здійснює діяльність, надає фінансові послуги за цими договорами без повідомлення про це Національного банку України.".

4. У відмітці до додатка 1 до Положення цифру "8" замінити цифрою "9".

5. Доповнити Положення новим додатком 5, що додається.

 

Начальник відділу стратегії та
нормативно-методологічного
забезпечення Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб

Н. О. Лапаєва

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
Національного банку України

Н. В. Іваненко

Директор департаменту
корпоративного управління та
корпоративних фінансів
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

А. В. Папаіка

 

Статут
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЕРЕХІДНИЙ БАНК

____________________________________________________________________________________"

 

Затверджено
Рішення засновника - Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

___ ____________ 20__ року

Протокол N ___

За дорученням засновника

Голова правління ______________________
                                               (підпис, ініціали, прізвище)
      М. П.

_________________________________
(місцезнаходження перехідного банку)

____ рік

I. Загальні положення

1.1. Цей Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕХІДНИЙ БАНК ______________________________________" (далі - Статут) установлює порядок діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕХІДНИЙ БАНК ______________________________________" (далі - Банк).

1.2. Банк створений і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про депозитарну систему України", нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк), інших актів законодавства України та Статуту.

1.3. Перехідний банк є правонаступником визначених відповідно до плану врегулювання, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) від ___ ____________ 20__ року, активів (уключаючи права за договорами забезпечення) та обов'язків за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов'язаннями _________________________________________ (найменування неплатоспроможного банку), зареєстрованого Національним банком ___ ____________ 20__ року за N ____, без необхідності внесення змін до відповідних договорів.

1.4. Засновником Банку є Фонд, якому належать 100 % акцій Банку.

1.5. Повне офіційне найменування Банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕХІДНИЙ БАНК _______________________________________".

1.6. Скорочене офіційне найменування Банку: ПАТ "ПЕРЕХІДНИЙ БАНК ___________________________________________________________".

1.7. Повне офіційне найменування Банку англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "BRIDGE BANK ____________________________________________".

1.8. Місцезнаходження Банку: _________________________________.

1.9. Банк створено на строк не більше ніж один рік з можливістю продовження строку до одного року відповідно до пункту 2 частини шістнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

1.10. Організаційно-правова форма Банку - акціонерне товариство, тип - публічне.

1.11. Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами послуг. Банк створено з метою надання банківських та інших фінансових послуг на підставі банківської ліцензії, а також здійснення іншої діяльності відповідно до законодавства України. Банк здійснює діяльність, надає банківські та інші фінансові послуги в національній валюті, а за наявності відповідної ліцензії Національного банку - в іноземній валюті.

1.12. Банк входить до банківської системи України.

II. Юридичний статус та правоздатність Банку

2.1. Банк є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з дня її державної реєстрації в порядку, передбаченому законодавством України.

У своїй діяльності Банк керується законодавством України, уключаючи вимоги нормативно-правових актів Національного банку, положеннями Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими актами внутрішнього регулювання, прийнятими відповідно до Статуту.

У разі подальших змін у законодавстві України Статут діє в частині, що не суперечить законодавству України.

2.2. Банк має у власності рухоме та нерухоме майно, самостійний баланс, відкриває власні кореспондентські рахунки в Національному банку та інших банках, використовує власні печатки, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

2.3. Банк володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами відповідно до цілей своєї діяльності, передбачених Статутом. Право власності Банку охороняється відповідно до законодавства України.

Банк не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонера. Банк не відповідає за зобов'язаннями держави, Фонду та Національного банку, якщо інше не передбачено законом або договором.

Фонд не відповідає за зобов'язаннями Банку й несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Банку, у межах вартості акцій, що йому належать, та відповідно до договору купівлі-продажу акцій Банку з інвестором.

Національний банк не відповідає за зобов'язаннями Банку.

2.4. Банк уповноважується цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

2.5. Банк є власником:

майна, переданого йому акціонером Банку у власність;

доходів та майна, отриманих Банком в результаті фінансової, господарської та банківської діяльності в Україні та за її межами;

іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Банку, несе Банк.

Банк здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмета своєї діяльності та призначення майна.

Банк розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів.

III. Мета та предмет діяльності

3.1. Предметом діяльності Банку є надання банківських та інших фінансових послуг на підставі ліцензій та дозволів, виданих Національним банком та/або іншими уповноваженими органами державної влади України, та здійснення іншої діяльності, яка не забороняється, у порядку, передбаченому законодавством України.

3.2. Метою діяльності Банку є надання клієнтам широкого спектра банківських та інших фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування), а також здійснення іншої діяльності, визначеної законодавством України, активне сприяння зміцненню і розвитку економіки України.

3.3. У випадках, передбачених законодавством України, Банк отримує відповідні ліцензії та/або інші дозвільні документи на здійснення окремих видів діяльності.

IV. Види та напрями діяльності Банку

4.1. Банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність.

4.2. Банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг.

4.3. Банк, крім банківських послуг, має право здійснювати також діяльність щодо:

інвестицій;

випуску, розповсюдження та проведення лотерей;

зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;

інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

4.4. За наявності Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій Банк також має право згідно з додатком до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій здійснювати такі валютні операції:

неторговельні операції з валютними цінностями;

операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів);

торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;

залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках;

торгівля банківськими металами на валютному ринку України;

торгівля банківськими металами на міжнародних ринках;

валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та не зазначені в абзацах другому - сімнадцятому розділу II Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2011 року за N 1054/19792;

валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та не визначені в абзацах другому - сімнадцятому розділу II Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2011 року за N 1054/19792.

4.5. Банк за наявності ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на ринку цінних паперів має право здійснювати такі види діяльності:

брокерська діяльність;

дилерська діяльність;

андеррайтинг;

діяльність з управління цінними паперами;

діяльність з управління іпотечним покриттям;

депозитарна діяльність депозитарної установи;

діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

діяльність із зберігання активів пенсійних фондів.

4.6. Види діяльності та здійснення інших угод, що підлягають ліцензуванню або вимагають отримання дозволу на їх провадження, провадяться Банком після одержання відповідної ліцензії або дозволу.

4.7. Зазначений перелік операцій та видів діяльності не є вичерпним і не позбавляє Банк права здійснювати будь-які інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.

4.8. Банк для здійснення банківської діяльності відкриває та веде кореспондентські рахунки в Національному банку та інших банках в Україні, банківські рахунки для фізичних і юридичних осіб у гривнях, іноземній валюті та банківських металах.

V. Статутний капітал Банку

5.1. Статутний капітал Банку формується згідно з вимогами Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", "Про акціонерні товариства", інших актів законодавства України та Статуту.

5.2. Статутний капітал Банку становить ________________ гривень і сформований за рахунок коштів акціонера, який поділено на ________ акції, номінальна вартість кожної становить ______ гривень.

5.3. Акції Банку існують у бездокументарній формі.

5.4. Банк має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу в порядку, установленому законодавством України.

VI. Цінні папери Банку

6.1. Банк здійснює розміщення або продаж акцій відповідно до законодавства України.

6.2. Оплата цінних паперів здійснюється грошовими коштами.

6.3. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає в порядку та строки, що встановлені законодавством України.

VII. Права та обов'язки акціонерів - власників простих акцій Банку

7.1. Акціонер несе відповідальність за виконання прийнятих на себе зобов'язань згідно зі Статутом і законодавством України.

7.2. Акціонер Банку зобов'язаний:

додержуватися Статуту, інших внутрішніх документів Банку;

не розголошувати інформацію з обмеженим доступом про діяльність Банку;

утримуватися від будь-якої діяльності, яка може завдати матеріальних збитків Банку.

7.3. Акція є неподільною.

VIII. Капітал, фонди та резерви Банку. Розподіл прибутків та покриття збитків

8.1. Регулятивний капітал Банку включає:

основний капітал;

додатковий капітал.

8.1.1. Основний капітал Банку включає:

сплачений і зареєстрований статутний капітал;

розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у статутний капітал Банку;

загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій.

Основний капітал не включає збитків за поточний рік і нематеріальні активи.

Розкриті резерви включають й інші фонди такої самої якості, які повинні відповідати критеріям, визначеним Законом України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правовими актами Національного банку.

8.1.2. Банк згідно із законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, до додаткового капіталу може включати:

нерозкриті резерви;

резерви переоцінки;

гібридні (борг/капітал) капітальні інструменти, які повинні відповідати критеріям, визначеним Законом України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правовими актами Національного банку;

субординований борг;

інші інструменти відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

Розмір додаткового капіталу не може перевищувати 100 відсотків розміру основного капіталу.

8.2. Банк формує резервний фонд на покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими зобов'язаннями. Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше п'яти відсотків від прибутку Банку до досягнення ним двадцяти п'яти відсотків розміру регулятивного капіталу Банку. Банк формує інші фонди та резерви на покриття збитків від активів відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

8.3. Прибуток Банку звітного року формується за рахунок доходів від його діяльності і визначається відповідно до законодавства України.

Рішення щодо розподілу прибутку приймається загальними зборами акціонерів Банку (далі - Загальні збори).

Резервний фонд формується в розмірі, передбаченому законодавством України, за рахунок відрахувань з прибутку Банку.

Кошти, відраховані до резервного фонду, використовуються відповідно до законодавства України та Статуту.

8.4. Чистий прибуток Банку, окрім формування резервного фонду, може бути спрямований, зокрема, на поповнення інших фондів, створених Банком згідно із законодавством України.

Для забезпечення зобов'язань Банку, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Банку можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначаються законодавством України.

8.5. Покриття збитків, понесених Банком, здійснюється Банком відповідно до порядку покриття збитків за рахунок коштів резервного фонду Банку; якщо коштів резервного фонду Банку не вистачає на покриття збитків, то для цих цілей за рішенням Загальних зборів можуть використовуватися кошти з інших фондів Банку та кошти, отримані від продажу майна Банку.

8.6. Порядок розподілу прибутку Банку визначається виключно Загальними зборами. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Банку, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

IX. Органи управління та контролю Банку

9.1. Органами управління Банку є:

Загальні збори;

правління Банку.

9.2. Органами контролю Банку є:

ревізійна комісія;

підрозділ внутрішнього аудиту Банку.

9.3. Члени правління Банку, а також керівник підрозділу внутрішнього аудиту Банку мають відповідати вимогам законодавства України, у тому числі кваліфікаційним вимогам Національного банку щодо ділової репутації, освіти та відповідного досвіду цих осіб.

9.4. Керівники Банку зобов'язані протягом усього часу, упродовж якого вони зберігають свій статус, відповідати вимогам, установленим законодавством України.

X. Загальні збори

10.1. Загальні збори є вищим органом управління Банку, що здійснює управління діяльністю Банку в цілому, визначає цілі та основні напрями діяльності. Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами визначаються відповідно до законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Банку.

10.2. До виключної компетенції Загальних зборів належать:

визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

прийняття рішення про збільшення та зменшення статутного капіталу Банку;

унесення змін до Статуту;

затвердження річних результатів діяльності Банку;

розподіл прибутку Банку;

рішення щодо спрямування коштів резервного фонду на покриття збитків, у тому числі за рахунок продажу майна Банку;

затвердження розміру річних дивідендів;

затвердження звітів та висновків ревізійної комісії;

прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління Банку та ревізійної комісії;

прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

затвердження положень про Загальні збори, правління Банку, ревізійну комісію, акції та дивідендну політику Банку, а також унесення змін до них;

затвердження кодексу корпоративного управління Банку;

обрання голови правління Банку та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою правління Банку та членами ревізійної комісії, установлення розміру їх винагороди;

прийняття рішення про притягнення членів ревізійної комісії до матеріальної відповідальності;

прийняття рішення про внесення пропозиції Національному банку про ліквідацію Банку, приведення діяльності Банку до вимог банківського законодавства України;

вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законами України, Положенням про Загальні збори Банку та Статутом.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.

Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть бути передані правлінню Банку шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

10.3. Повноваження Загальних зборів, передбачені законодавством України, Статутом та внутрішніми документами, здійснюються акціонером одноосібно.

10.4. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

10.5. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Банку.

XI. Правління Банку

11.1. Правління Банку є виконавчим органом Банку, який очолює голова правління Банку.

Правління Банку здійснює управління діяльністю Банку.

До компетенції правління Банку належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням діяльністю Банку, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів.

11.2. Правління Банку підзвітне Загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Банку в межах, установлених законодавством України, Статутом та Положенням про правління Банку.

11.3. До компетенції правління Банку належать:

1) визначення напрямів діяльності та розвитку Банку, підготовка та подання на затвердження Загальним зборам стратегічного плану розвитку Банку, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових);

2) затвердження річного бюджету Банку з поданням на погодження Загальним зборам, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних бюджетів Банку;

3) складання річного звіту Банку та його надання на затвердження Загальним зборам;

4) організація господарської діяльності Банку, фінансування, ведення обліку та складання звітності;

5) попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів;

6) організаційне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

7) здійснення формування фондів, необхідних для проведення Банком статутної діяльності;

8) затвердження актів внутрішнього регулювання діяльності Банку, у тому числі тих, що визначають порядок та умови, облікову політику з проведення банківських операцій, функції та діяльність структурних підрозділів Банку, а також регулюють поточну діяльність Банку, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів;

9) підготовка звітів правління Банку для Загальних зборів щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегічного плану Банку, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень;

10) визначення організаційної структури Банку;

11) визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Банку;

12) керівництво роботою структурних підрозділів Банку та забезпечення виконання покладених на них завдань;

13) прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Банку стосовно забезпечення виконання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

14) прийняття рішення в межах затвердженого Загальними зборами ліміту повноважень правління Банку щодо списання за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями заборгованості (дебіторської заборгованості, заборгованості за цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, заборгованості за кредитними операціями, заборгованості за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках), а також іншої дебіторської заборгованості, що відповідно до законодавства України є безнадійною;

15) визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю, та конфіденційної інформації про діяльність Банку, визначення порядку їх використання та охорони;

16) забезпечення виконання рішень Загальних зборів;

17) прийняття рішень щодо укладення Банком угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених законодавством України;

18) вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів.

Компетенція правління Банку може бути змінена шляхом унесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому повноважень до компетенції голови правління Банку, постійно діючих рад/комітетів або керівників структурних підрозділів Банку.

11.4. Голова та члени правління Банку обираються та затверджуються Загальними зборами строком на один рік із правом продовження повноважень ще на один рік у випадку продовження строку діяльності перехідного банку відповідно до абзацу третього частини шістнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Кількість членів правління Банку разом з головою правління Банку має становити п'ять осіб.

Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом ревізійної комісії.

11.5. Голова правління Банку обирається Загальними зборами. Пропозиція про висунення кандидата на посаду голови правління Банку повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці голови правління Банку визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства України, Статутом, Положенням про правління Банку, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з головою правління Банку. Від імені Банку контракт підписує особа, уповноважена Загальними зборами.

Акціонер може достроково відкликати повноваження голови правління Банку. Підстави відкликання повноважень голови правління Банку встановлюються трудовим законодавством та контрактом з ним.

11.6. Голова правління Банку організовує роботу правління Банку, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління Банку має право без доручення діяти від імені Банку. Голова правління Банку уповноважений керувати діяльністю Банку, виконувати рішення Загальних зборів, представляти Банк у його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати правочини, договори (контракти тощо) від імені Банку, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова правління Банку відповідає за ефективну діяльність правління Банку і Банку в цілому, координацію діяльності правління Банку із ревізійною комісією. Голова правління Банку має право надавати пропозиції Загальним зборам за всіма напрямками діяльності Банку.

11.7. До компетенції голови правління Банку належать:

1) без доручення представляти інтереси Банку в державних установах, підприємствах усіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних органах та органах контролю; учиняти від імені Банку правочини; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів та Положенням про правління Банку;

2) представляти Банк у відносинах з іншими суб'єктами господарювання та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

3) видавати від імені Банку довіреності та зобов'язання;

4) скликати засідання правління Банку, визначати їх порядок денний та голосувати на них;

5) розподіляти обов'язки між членами правління Банку та іншими працівниками Банку;

6) наймати та звільняти працівників Банку, у тому числі керівників філій, відділень, представництв та головних бухгалтерів філій (за наявності), уживати до них заходів заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Банку;

7) у межах своєї компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Банку, уключаючи філії, відділення, представництва;

8) установлювати форму, системи та порядок оплати праці працівників Банку згідно з вимогами законодавства України, затверджувати штатний розклад Банку та штатні розклади філій, відділень, представництв, визначати розміри посадових окладів усіх працівників Банку;

9) підписувати колективний договір;

10) затверджувати посадові інструкції працівників Банку;

11) розпоряджатися майном та коштами Банку відповідно до законодавства, Статуту Банку та Положення про правління Банку;

12) уживати заходів з досудового врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Банку в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, у тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

13) виносити у встановленому порядку на розгляд правління Банку та Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Банку;

14) виконувати інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Банку.

11.8. У разі тимчасової відсутності голови правління Банку на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує заступник голови правління Банку. Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу голови правління Банку.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки голови правління Банку за його відсутності, має всі повноваження голови правління Банку, передбачені законодавством України, Статутом та Положенням про правління Банку, у тому числі діє без доручення від імені Банку та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Банку в порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Голова правління Банку може доручати вирішення окремих питань, що належать до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів Банку у межах, передбачених Статутом та Положенням про правління Банку.

11.9. Голова правління Банку видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Банку. Накази та розпорядження голови правління Банку зберігаються за місцезнаходженням Банку і можуть бути видані для ознайомлення акціонеру за його вимогою.

11.10. Право підпису документів від імені Банку без довіреності має голова правління Банку.

Члени правління Банку та інші особи мають право підпису документів від імені Банку на підставі довіреностей, які видає голова правління Банку.

11.11. Голова правління Банку здійснює розподіл обов'язків та має право здійснювати передання своїх прав, визначених Статутом, іншим членам правління Банку та працівникам Банку. Такий розподіл обов'язків та передача прав здійснюються відповідно до актів внутрішнього регулювання Банку, у тому числі шляхом видачі наказів про розподіл повноважень. Положенням про правління Банку може визначатися порядок та умови розподілу головою правління Банку обов'язків та повноважень між членами правління Банку. Голова правління Банку не має права передавати іншим членам правління Банку та працівникам Банку такі права: право представляти Банк без доручення/довіреності; право видавати від імені Банку довіреності та зобов'язання, а саме векселі, поруки, гарантії, майнові поручительства; право наймати та звільняти працівників Банку, у тому числі керівників філій, відділень, представництв та головних бухгалтерів філій (за наявності), вживати до них заходів заохочення та накладати дисциплінарні стягнення; право затверджувати штатний розклад Банку та штатні розклади філій, відділень, представництв; право визначати розміри посадових окладів всіх працівників Банку; право підписувати колективний договір.

Члени правління Банку обираються Загальними зборами строком на один рік із правом продовження повноважень ще на один рік у випадку продовження строку діяльності перехідного банку відповідно до абзацу третього частини шістнадцятої статті 42 Закону. Пропозиції про висунення кандидатів на посади членів правління Банку повинні містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду.

Загальні збори можуть достроково відкликати повноваження будь-кого з членів правління Банку (або всіх). Підстави відкликання повноважень членів правління Банку встановлюються трудовим законодавством та контрактом з ними. У разі дострокового відкликання повноважень окремих членів правління Банку повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який утворено правління Банку.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці членів правління Банку визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства України, Статутом, положеннями про правління Банку, про оплату праці та матеріальне стимулювання членів правління Банку, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом правління Банку. Від імені Банку контракт підписує особа, уповноважена Загальними зборами.

11.12. Засідання правління Банку проводяться за потреби, але не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини членів правління Банку.

На засіданні правління Банку кожний член правління Банку має один голос. Рішення правління Банку приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів правління Банку. У разі рівної кількості голосів голос голови правління Банку є вирішальним.

Позачергові засідання правління Банку скликаються на вимогу Загальних зборів, голови правління Банку або будь-якого члена правління Банку.

Кожен член правління Банку має право вносити питання до порядку денного засідання правління Банку.

Акціонер, представник первинної профспілкової організації, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління Банку.

За запрошенням голови правління Банку будь-яка інша особа має право бути присутньою на засіданнях правління Банку.

11.13. На засіданні правління Банку ведеться протокол. Протокол засідання правління Банку підписується головуючим на засіданні та членами правління Банку, що брали участь у засіданні. Ведення протоколів засідань правління Банку забезпечується головою правління Банку. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання правління Банку визначаються Положенням про правління Банку. Протоколи засідань правління Банку повинні зберігатися за місцезнаходженням Банку.

Протоколи засідань правління Банку надаються для ознайомлення на вимогу члена правління Банку, акціонера або представника первинної профспілкової організації, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.14. Питання правового статусу голови правління Банку та членів правління Банку, скликання та проведення засідань правління Банку, що не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про правління Банку.

XII. Керівники Банку

12.1. Керівниками Банку є фізичні особи: голова Банку, його заступники та члени правління Банку, головний бухгалтер, його заступники, керівники відокремлених підрозділів Банку.

12.2. Керівниками Банку можуть бути фізичні особи, які відповідають вимогам Законів України "Про банки і банківську діяльність" та "Про акціонерні товариства". Під час виконання своїх обов'язків відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" керівники Банку зобов'язані діяти на користь Банку і клієнтів та ставити інтереси Банку вище власних. Зокрема, керівники Банку зобов'язані:

ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов'язків;

приймати рішення в межах наданих повноважень;

не використовувати службове становище у власних інтересах.

Повноваження керівників Банку визначаються Статутом, положеннями про органи управління Банку, положеннями про відокремлені підрозділи Банку (філії, відділення, представництва), іншими актами внутрішнього регулювання відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку. До повноважень керівників відокремлених підрозділів Банку (філій, відділень, представництв) належать повноваження наймати та звільняти працівників філій, відділень, представництв, уживати до них заходів заохочення та накладати дисциплінарні стягнення.

XIII. Ревізійна комісія

13.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

13.2. Ревізійна комісія:

1) контролює дотримання Банком законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку;

2) розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів (аудиторської фірми) та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;

3) не менше одного разу на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Банку за підсумками попереднього (звітного) року;

4) вносить на розгляд Загальних зборів пропозиції стосовно будь-яких питань, що належать до компетенції ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів.

13.3. Порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів ревізійної комісії визначаються Статутом, Положенням про Загальні збори, Положенням про ревізійну комісію, а також відповідними договорами, що укладаються з членами ревізійної комісії. Такі договори від імені Банку підписуються головою Правління Банку чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такі цивільно-правові договори можуть бути або оплатними, або безоплатними.

13.4. Членами ревізійної комісії не можуть бути:

член правління Банку;

корпоративний секретар;

особа, яка є працівником Банку;

особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

Члени ревізійної комісії призначаються Загальними зборами.

Голова ревізійної комісії призначається Загальними зборами із числа затверджених членів ревізійної комісії.

Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за дорученням Загальних зборів.

Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів (аудиторську фірму).

Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Банку.

Члени ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях правління Банку.

13.5. Засідання ревізійної комісії проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання ревізійної комісії можуть скликатися за ініціативою Загальних зборів.

Ревізійна комісія уповноважена приймати рішення з усіх питань, що внесені на її розгляд, якщо в засіданні бере участь не менше ніж дві третини її членів.

Рішення ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член ревізійної комісії під час голосування має один голос. За умови рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ревізійної комісії.

13.6. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Повноваження члена ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разі:

1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

2) невиконання або неналежного виконання членом ревізійної комісії своїх обов'язків.

Положення про ревізійну комісію може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів може вноситися питання про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів ревізійної комісії.

13.7. Без рішення Загальних зборів повноваження члена ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні - повноваження припиняються після закінчення двотижневого строку з дати одержання Банком відповідної письмової заяви;

2) у разі неможливості виконання ним обов'язків члена ревізійної комісії за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Банком письмової заяви члена ревізійної комісії або у разі неможливості підписання членом ревізійної комісії такої заяви документа від закладу охорони здоров'я;

3) у разі набрання законної сили обвинувальним вироком чи рішенням суду, відповідно до якого виключається можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії, - повноваження припиняються з дати набрання законної сили таким вироком чи рішенням суду;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Банком відповідного документа, що згідно із законодавством України встановлює такий факт.

13.8. Якщо внаслідок припинення повноважень члена (членів) ревізійної комісії кількість членів ревізійної комісії становитиме менше двох третин її кількісного складу, акціонер протягом одного місяця затверджує новий склад ревізійної комісії шляхом проведення позачергових Загальних зборів.

XIV. Інспекційні перевірки та нагляд за фінансово-господарською діяльністю Банку

14.1. Банк є об'єктом перевірки уповноваженими Національним банком особами.

14.2. З метою визначення рівня безпеки і стабільності операцій Банку, достовірності звітності Банку і дотримання Банком законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, інспектори Національного банку чи аудитори, призначені Національним банком, здійснюють планові і позапланові інспекційні перевірки Банку.

XV. Внутрішній та зовнішній аудит Банку, аудиторська перевірка

15.1. Внутрішній аудит

Банк створює підрозділ внутрішнього аудиту, який є органом оперативного контролю Загальних зборів та здійснює перевірки діяльності Банку (його структурних підрозділів).

Підрозділ внутрішнього аудиту та аудитор (аудиторська фірма) перевіряють баланси, звіти та результати поточної фінансово-господарської діяльності Банку з метою визначення рівня надійності балансів та звітів Банку та їх відповідності вимогам законодавства України та актів внутрішнього регулювання Банку.

Підрозділ внутрішнього аудиту виконує такі функції:

здійснює нагляд за поточною діяльністю Банку;

контролює дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку та рішень органів управління Банку;

перевіряє результати поточної фінансової діяльності Банку;

аналізує інформацію та відомості про діяльність Банку, професійну діяльність його працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку;

подає Загальним зборам висновки та пропозиції за результатами перевірок;

інші функції, пов'язані з наглядом та контролем за діяльністю Банку.

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту призначається на посаду і звільняється з неї Загальними зборами. Кандидатура керівника підрозділу внутрішнього аудиту погоджується з Національним банком.

Підрозділ внутрішнього аудиту підпорядковується Загальним зборам та діє на підставі Положення про підрозділ внутрішнього аудиту, затвердженого Загальними зборами відповідно до законодавства України.

Підрозділ внутрішнього аудиту звітує перед Загальними зборами про свою діяльність не рідше ніж один раз на рік.

Підрозділ внутрішнього аудиту несе відповідальність за обсяги та достовірність звітів, які подаються Загальним зборам щодо питань, віднесених до компетенції служби внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Підрозділ внутрішнього аудиту має право на ознайомлення з усією документацією Банку та нагляд за діяльністю будь-якого підрозділу Банку. Підрозділ внутрішнього аудиту уповноважений вимагати письмові пояснення від посадових осіб Банку щодо виявлених недоліків у роботі. Підрозділ внутрішнього аудиту не несе відповідальності і не має владних повноважень щодо операцій, за якими він здійснює аудит.

Працівники підрозділу внутрішнього аудиту в разі призначення на посаду дають письмове зобов'язання про нерозголошення інформації щодо діяльності Банку та збереження банківської таємниці відповідно до вимог законодавства України.

Порядок діяльності підрозділу внутрішнього аудиту та прийняття ним рішень установлюється Положенням про підрозділ внутрішнього аудиту.

15.2. Зовнішній аудит

Річна фінансова звітність Банку підлягає обов'язковій перевірці аудиторською фірмою. Для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності Банк залучає аудиторську фірму, не афілійовану з Банком чи його посадовими особами. Аудиторська перевірка Банку здійснюється аудиторською фірмою, що внесена до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, що ведеться Національним банком.

Аудиторська перевірка діяльності Банку має бути проведена в будь-який час на вимогу акціонера. Акціонер самостійно укладає з визначеною ним аудиторською фірмою договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Банку, у якому зазначається обсяг перевірки. У такому випадку відшкодування витрат на проведення аудиту здійснюється в порядку, установленому Законом України "Про акціонерні товариства", або за рішенням Загальних зборів.

Аудиторська фірма визначається акціонером. Розмір оплати послуг аудиторської фірми визначається акціонером. Відносини аудиторської фірми з Банком визначаються законодавством України та відповідними договорами між аудиторською фірмою та Банком, що укладені в порядку та на умовах, затверджених Загальними зборами.

XVI. Облік і звітність

16.1. Банк організовує бухгалтерський облік своїх операцій відповідно до внутрішньої облікової політики, міжнародних стандартів фінансової звітності, виконує вимоги, установлені законодавством України, зокрема вимоги нормативно-правових актів Національного банку, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації та подає свої баланси, звітність та іншу інформацію Національному банку в належні строки та в установлених ним обсягах і формах.

16.2. Фінансовий рік Банку відповідає календарному року та починається 01 січня і закінчується 31 грудня.

16.3. Фінансові результати Банку повинні відображатися в його денному, місячному, квартальному та річному балансах, у звіті про фінансові результати Банку, а також у річному звіті, підготовленому відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог, установлених законодавством України, зокрема нормативно-правовими актами Національного банку. Банк подає свою звітність до Національного банку у строки, установлені Національним банком, а також до інших суб'єктів у порядку, установленому законодавством України.

16.4. Річний звіт Банку затверджується Загальними зборами відповідно до порядку, установленого Статутом та актами внутрішнього регулювання Банку.

Річна фінансова звітність повинна бути перевірена аудиторською фірмою відповідно до Законів України "Про аудиторську діяльність" та "Про банки і банківську діяльність". Річна фінансова звітність, підтверджена аудиторською фірмою, має бути оприлюднена шляхом публікації в періодичних виданнях та/або поширення окремих друкованих видань чи розміщення в мережі Інтернет не пізніше ніж 30 квітня наступного за звітним року.

16.5. Банк зобов'язаний протягом місяця, наступного за звітним періодом, розміщувати на власному веб-сайті в мережі Інтернет, а також у приміщеннях Банку, до яких мають доступ клієнти, у тому числі вкладники, квартальний баланс, звіт про фінансові результати Банку та примітки до звітів, перелік яких визначається Національним банком.

16.6. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Банку, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність Банку акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Банк як про емітента цінних паперів несе голова правління Банку. Голова правління Банку та головний бухгалтер Банку несуть відповідальність, установлену законодавством України, у разі оприлюднення недостовірної (неповної) фінансової звітності, а також недотримання порядку спростування такої звітності.

16.7. Достовірність даних, які містяться в річній інформації Банку, річній бухгалтерській звітності, може бути підтверджена ревізійною комісією.

XVII. Фінансовий моніторинг

17.1. З метою уникнення можливостей використання Банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та для забезпечення виконання вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу Банк розробляє, упроваджує та постійно оновлює правила внутрішнього фінансового моніторингу і програми його здійснення.

17.2. Банк зобов'язаний забезпечити виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку та інших вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу стосовно:

управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму в діяльності Банку;

виявлення і реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

зупинення операцій, що здійснюються на користь або за дорученням клієнта Банку, якщо учасником такої операції або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та в інших випадках, передбачених законодавством України;

ідентифікації та вивчення діяльності клієнтів;

надання необхідної інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму відповідно до законодавства України.

17.3. Відповідальним за організацію виконання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та організацію внутрішньобанківської системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, є голова правління Банку.

17.4. Внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, очолює відповідальний працівник, який є незалежним у своїй діяльності і підзвітним лише голові правління Банку. Відповідальний працівник є членом правління Банку і призначається та звільняється з посади на підставі рішення Загальних зборів. Кандидатура відповідального працівника Банку погоджується з Національним банком.

17.5. Відповідальний працівник Банку має право вносити на розгляд правління Банку пропозиції щодо забезпечення виконання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

У випадку відхилення правлінням Банку пропозицій відповідального працівника останній має право звернутися з відповідними пропозиціями до Загальних зборів. Такі пропозиції відповідального працівника розглядаються Загальними зборами на найближчому засіданні.

17.6. Служба внутрішнього аудиту періодично, але не рідше одного разу на рік здійснює перевірку дотримання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. За результатами таких перевірок служба внутрішнього аудиту готує висновки та пропозиції, які розглядаються Загальними зборами.

17.7. Банк зберігає всі документи, які стосуються фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, та ідентифікації осіб, які брали участь в її здійсненні, протягом п'яти років з дня проведення такої операції. Результати ідентифікації власника рахунку та особи, уповноваженої діяти від його імені, зберігаються Банком протягом п'яти років після закриття рахунку.

XVIII. Банківська таємниця

18.1. Будь-яка інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта Банку, яка стала відомою Банку в процесі обслуговування такого клієнта та/або внаслідок взаємовідносин Банку з таким клієнтом та з будь-якими третіми особами, які надають послуги Банку, є банківською таємницею.

Невичерпний перелік інформації та операцій, які містять банківську таємницю, наведено в Законі України "Про банки і банківську діяльність".

18.2. Банківська таємниця не поширюється на інформацію, яка підлягає опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню, установлюється Національним банком та додатково самим Банком на його розсуд.

18.3. Згідно з вимогами, установленими законодавством України, зокрема нормативно-правовими актами Національного банку, правління Банку затверджує положення про банківську таємницю, що регулює питання реєстрації та оброблення документів, що містять банківську таємницю.

18.4. Працівники Банку під час вступу на посаду беруть на себе зобов'язання зберігати банківську таємницю та підписують відповідні зобов'язання. Керівники та працівники Банку зобов'язані не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою їм під час виконання своїх службових обов'язків, та не використовувати її з вигодою для себе чи для будь-яких третіх осіб. У разі заподіяння Банку чи його клієнту збитків шляхом витоку інформації про Банки та його клієнтів з органів, які уповноважені здійснювати банківський нагляд, збитки відшкодовуються винними органами.

18.5. Банк має право розголошувати будь-яку інформацію, що стосується юридичних та/або фізичних осіб і вважається банківською таємницею, на підставі та в порядку, передбачених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

XIX. Значні правочини

19.1. Значним правочином уважається правочин (крім правочину з розміщення Банком власних акцій), учинений Банком, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

19.2. Затвердження ринкової вартості майна (робіт, послуг), що є предметом значного правочину, здійснюється Загальними зборами в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства".

19.3. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

19.4. Відповідальність за шкоду, заподіяну Банку правочином, учиненим з порушенням вимог цього розділу, несе особа, яка її завдала.

XX. Документи Банку. Інформація про Банк

20.1. За своїм місцезнаходженням Банк зобов'язаний зберігати такі документи:

Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Банку;

положення про Загальні збори, правління Банку та ревізійну комісію, інші акти внутрішнього регулювання, що регулюють діяльність органів Банку, та зміни до них;

положення про кожну філію, відділення, представництво Банку;

документи, що підтверджують права Банку на майно;

принципи (кодекс) корпоративного управління Банку;

протоколи засідань Загальних зборів;

матеріали, з якими акціонер має можливість ознайомитися під час підготовки до засідань Загальних зборів;

протоколи засідань правління Банку, накази і розпорядження голови правління Банку;

протоколи засідань ревізійної комісії;

висновки ревізійної комісії Банку та аудиторів (аудиторських фірм);

річну фінансову звітність;

документи бухгалтерського обліку;

документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Банку;

особливу інформацію про Банк згідно з вимогами законодавства;

перелік керівників Банку;

перелік осіб, які мають довіреності на представництво від імені Банку;

інші документи, передбачені законодавством України, актами внутрішнього регулювання Банку, рішеннями Загальних зборів, правління Банку.

20.2. Відповідальність за зберігання документів Банку покладається на голову правління Банку та на головного бухгалтера Банку щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

20.3. Документи, передбачені цією статтею, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Банку, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства України.

Банк забезпечує акціонеру доступ до документів, визначених абзацами другим - четвертим, шостим - дванадцятим, чотирнадцятим - дев'ятнадцятим пункту 20.1 цього розділу.

20.4. Протягом десяти робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар (а в разі його відсутності - правління Банку) зобов'язаний надати акціонеру засвідчені підписом уповноваженої особи Банку копії відповідних документів. За надання копій документів Банк не встановлює плату.

20.5. Будь-який акціонер за умови повідомлення правління Банку не пізніше ніж за п'ять робочих днів має право на ознайомлення з документами, передбаченими в цьому розділі, у приміщенні Банку за його місцезнаходженням у робочий час.

20.6. Акціонер може отримувати додаткову інформацію про діяльність Банку відповідно до законодавства України.

20.7. Банк зобов'язаний мати власний веб-сайт у мережі Інтернет, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України.

20.8. Банк має право на комерційну таємницю та її захист.

20.9. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Банку та афілійованих осіб Банку, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Банку, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

20.10. Акціонер і працівники Банку зобов'язані зберігати сувору конфіденційність стосовно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що становить комерційну таємницю Банку, і зобов'язані уживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.

20.11. Порядок визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю Банку, їх змісту, обсягу та захисту визначається правлінням Банку з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці, визначається законодавством України.

XXI. Праця та її оплата. Соціальні гарантії

21.1. Банк самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

21.2. Банк самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.

Банк може направляти працівників Банку в межах території України та за її межі у відрядження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, установлення ділових зв'язків.

Банк має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України. Відповідно до Статуту правління Банку самостійно розробляє та затверджує штатний розпис.

Банк установлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням законодавства України.

Банк має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові порівняно із законодавством України трудові та соціально-побутові пільги (у тому числі додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо).

21.3. Питання соціального розвитку, уключаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються правлінням Банку згідно із законодавством України.

Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на голову правління Банку.

21.4. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюються в порядку, передбаченому законодавством України.

21.5. Банк забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров'ю та працездатності під час виконання ними обов'язків.

21.6. Соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення працівників Банку здійснюються в порядку і на умовах, встановлених законодавством України. Банк сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

21.7. Банк надає послуги за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, за державними (регульованими) цінами і тарифами.

21.8. Інтереси трудового колективу представляє первинна профспілкова організація Банку.

XXII. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

22.1. Унесення змін до Статуту Банку є виключною компетенцією Загальних зборів.

22.2. Банк зобов'язаний повідомити Національний банк та державного реєстратора про зміни, які сталися в Статуті.

22.3. Зміни до Статуту Банку набирають чинності відповідно до законодавства України.

XXIII. Реорганізація та ліквідація Банку

23.1. Реорганізація Банку може здійснюватися шляхом приєднання (злиття) Банку до платоспроможного банку.

23.2. Реорганізація Банку здійснюється за рішенням Загальних зборів.

23.3. Банк уважається реорганізованим після закінчення процедур, визначених законодавством України щодо реорганізації банків.

23.4. Пропозицію щодо ліквідації Банку Фонд подає до Національного банку не пізніше дня, наступного за днем закінчення одного року з дня його утворення, якщо Банк протягом одного року з дня утворення не було продано інвестору, або двох років із дня його утворення, якщо строк діяльності Банку було продовжено на один рік відповідно до абзацу третього частини шістнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

23.5. Процедура ліквідації Банку вважається завершеною, а Банк ліквідованим з дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

 

Голова правління Банку

______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

____________

Опрос