Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения мониторинга контролируемых операций и Порядка опроса уполномоченных, должностных лиц и/или работников плательщика налогов по вопросам трансфертного ценообразования

Минфин
Порядок, Приказ от 14.08.2015 № 706
редакция действует с 16.06.2017

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.08.2015

м. Київ

N 706

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2015 р. за N 1055/27500

Про затвердження Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 28 квітня 2017 року N 470

Відповідно до абзацу третього підпункту 39.5.1.1 підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення моніторингу контрольованих операцій;

Порядок опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л.

 

В. о. Міністра

І. Уманський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Державна фіскальна служба
України

Р. М. Насіров

 

Порядок
проведення моніторингу контрольованих операцій

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає напрями та особливості здійснення контролюючими органами моніторингу контрольованих операцій (далі - Моніторинг), який проводиться відповідно до підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Цілями Моніторингу як складової частини податкового контролю за трансфертним ціноутворенням є:

встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки";

виявлення потенційних ризиків трансфертного ціноутворення;

проведення аналізу ризиків заниження платником податків податкових зобов'язань;

забезпечення контролю за своєчасністю та повнотою подання звітів про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення.

3. Моніторинг здійснюється шляхом:

абзац другий пункту 3 розділу І виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 28.04.2017 р. N 470
,
 у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий
 вважати абзацами другим, третім
)

аналізу звітів про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення, поданої платником податків відповідно до пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу;

(абзац другий пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

аналізу інформаційних джерел, що містять інформацію та відомості про господарську діяльність платників податків та/або необхідні для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки";

аналізу податкової інформації, отриманої відповідно до статті 73 Кодексу.

(пункт 3 розділу І доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

4. Під час здійснення Моніторингу контролюючі органи використовують:

джерела інформації відповідно до підпункту 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 розділу I Кодексу;

програмні продукти та інформаційні масиви центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику;

інформацію про здійснені контрольовані операції, звіти про контрольовані операції та документацію з трансфертного ціноутворення, які надаються платниками податків відповідно до пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу;

інформацію (матеріали і відомості) контролюючих органів;

інформацію (матеріали і відомості) органів державної влади України, державних (уповноважених) органів інших країн;

будь-яку публічну інформацію про можливі ризики заниження платниками податків податкових зобов'язань під час здійснення контрольованих операцій.

5. З метою встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" посадові особи контролюючого органу під час проведення аналізу звітів про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення мають право проводити опитування уповноважених осіб та/або працівників платника податків відповідно до Порядку опитування уповноважених осіб та/або працівників платника податків.

(пункт 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

6. Моніторинг контрольованих операцій, здійснених у звітних періодах 2013 та 2014 років, проводиться відповідно до цього Порядку з урахуванням особливостей норм статті 39 Кодексу у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року.

(розділ І доповнено пунктом 6 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

II. Первинний аналіз інформації про здійснені контрольовані операції

1. Первинний аналіз інформації про здійснені контрольовані операції проводиться контролюючим органом шляхом зіставлення показників податкової, фінансової звітності платника податку, даних митних декларацій, а також порівняння рівня цін та умов, що застосовуються платниками податків у контрольованій операції, із рівнем цін та умов у неконтрольованій(их) операції(ях) з метою встановлення відповідності умов контрольованих операцій платника податку принципу "витягнутої руки" та/або виявлення фактів заниження платником податків податкових зобов'язань.

2. З метою проведення первинного аналізу контролюючі органи можуть збирати та накопичувати інформацію, що є загальнодоступною, про ринкові ціни на товари (роботи, послуги) та створювати інформаційні продукти та бази даних для зберігання та узагальнення такої інформації.

3. Під час первинного аналізу враховується інформація щодо самостійного коригування ціни контрольованої(их) операції(й) відповідно до наданих платником податків податкових декларацій з податку на прибуток.

4. Первинний аналіз здійснюється незалежно від факту подання платником податку Звіту про контрольовані операції за відповідний звітний період.

5. Якщо під час первинного аналізу контролюючим органом виявлено ризики невідповідності умов контрольованих операцій платника податку принципу "витягнутої руки" та/або заниження податкових зобов'язань, контролюючий орган має право письмово звернутися до платника податку із запитом про надання інформації відповідно до підпункту 73.3 статті 73 розділу II Кодексу.

6. Запит про надання інформації вважається належним чином врученим, якщо його надіслано у порядку, визначеному статтею 42 розділу II цього Кодексу.

7. Платники податків зобов'язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

8. У разі виявлення під час первинного аналізу факту застосування платником податку під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу "витягнутої руки", платник податку має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції та сум податкових зобов'язань відповідно до підпункту 39.5.4.1 підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 розділу I Кодексу.

9. Результати первинного аналізу враховуються контролюючим органом при прийнятті рішення про направлення платнику податку запиту про надання документації згідно з підпунктом 39.4.4 пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу.

10. Якщо первинний аналіз контрольованих операцій свідчить про можливе заниження платником податків податкових зобов'язань у зовнішньоекономічних контрольованих операціях та інформація, яка може це підтвердити, може бути надана компетентними органами іноземної країни, контролюючий орган ініціює направлення письмового запиту до компетентних органів іноземної країни.

11. Результати первинного аналізу інформації про здійснені контрольовані операції використовуються для подальшого аналізу звітів про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення, поданих платником податків відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу, та вирішення питання призначення перевірки платника податків з питань дотримання принципу "витягнутої руки".

(розділ ІІ у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

III. Аналіз звітів про контрольовані операції

1. Контроль за наданням звітів про контрольовані операції (далі - Звіти) та повнотою відображення контрольованих операцій в поданих Звітах здійснюється контролюючим органом, до повноважень якого віднесено такі функції.

(пункт 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

2. Контроль за наданням Звітів:

1) контролюючий орган з використанням інформаційних ресурсів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, з урахуванням критеріїв визначення господарських операцій контрольованими, встановлених підпунктом 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Кодексу, до 01 жовтня року, що настає за звітним, формує переліки платників податків, господарські операції яких підпадають під критерії контрольованих;

(підпункт 1 пункту 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

2) за результатами співставлення переліків, сформованих відповідно до підпункту 1 пункту 2 цього розділу, та реєстру поданих платниками податків Звітів визначаються платники податків, щодо яких існує ризик ненадання Звіту або невключення до наданого Звіту усіх контрольованих операцій, проведених платником податків протягом звітного року;

3) з метою з'ясування обставин та встановлення факту неподання платником податків Звіту або невключення до поданого Звіту усіх контрольованих операцій, контролюючий орган, в якому такий платник перебуває на обліку, направляє письмовий запит платнику податків про подання інформації відповідно до пункту 73.3 статті 73 глави 7 розділу II Кодексу;

4) за наявності підстав, визначених підпунктами 78.1.1 та 78.1.2, 78.1.15 пункту 78.1 статті 78 глави 8 розділу II Кодексу, контролюючий орган проводить документальну позапланову перевірку з метою фіксації порушення платником податків вимог підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу;

(підпункт 4 пункту 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

5) у разі встановлення контролюючим органом при виконанні функцій податкового контролю фактів проведення платником податків контрольованих операцій, звіт про які не подано або які не включено до поданого Звіту, він надсилає повідомлення про виявлені контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. Повідомлення надсилається засобами електронного зв'язку не пізніше 5 робочих днів з дня виявлення таких операцій.

3. Аналіз поданих Звітів:

1) аналіз Звітів проводиться контролюючим органом з використанням інформаційних джерел, визначених пунктом 4 розділу I цього Порядку, та результатів первинного аналізу інформації про здійснені контрольовані операції, проведеного відповідно до розділу II цього Порядку;

(підпункт 1 пункту 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

2) під час проведення аналізу Звітів враховуються результати фінансово-господарської діяльності платника податків, зокрема, але не виключно: збитковість протягом декількох звітних (податкових) періодів; невідповідність фінансових результатів (показників рентабельності) платника податків середнім показникам по галузі, значний обсяг операцій з надання/отримання внутрішньогрупових послуг, сплачених роялті та/або відсотків за фінансовими запозиченнями, проведення господарських операцій, нетипових для поточної діяльності платника, тощо;

(підпункт 2 пункту 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

3) якщо аналіз Звітів свідчить про невідповідність умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки", визначеному пунктом 39.1 статті 39 розділу I Кодексу, контролюючий орган ініціює перед центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, направлення запиту до платників податків щодо подання документації з трансфертного ціноутворення (далі - Документація) відповідно до підпункту 39.4.4 пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу;

4) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, за результатами розгляду звернення контролюючого органу приймає рішення про направлення запиту платнику податків щодо подання Документації або недоцільності його направлення, про що інформує ініціатора запиту;

5) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, за результатами аналізу Звітів з урахуванням результатів первинного аналізу інформації про здійснені контрольовані операції, може самостійно прийняти рішення про направлення запиту платнику податків про надання Документації, про що інформує контролюючий орган, в якому платник перебуває на обліку.

(підпункт 5 пункту 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

IV. Аналіз документації з трансфертного ціноутворення, поданої платником податків

1. Контролюючий орган після отримання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, повідомлення щодо направлення запиту платнику податків про подання Документації здійснює контроль за дотриманням платником податків строків, встановлених підпунктом 39.4.4 пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу.

2. Контролюючий орган, який зазначено у запиті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, після отримання Документації проводить її аналіз, під час якого, зокрема, перевіряє:

(пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

повноту розкриття інформації, наведеної платником податків у Документації, та її відповідність вимогам підпункту 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу;

достатність та повноту обґрунтувань, наведених платником податків у Документації, що дає змогу дослідити відповідність умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки".

3. Результати аналізу разом із Документацією протягом 15 робочих днів з дати її отримання направляються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Результати аналізу Документації повинні містити інформацію про:

(пункт 3 розділу IV доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

повноту відображення платником податків у Документації обсягу інформації, визначеного підпунктом 39.4.6 пункту 39.4 статі 39 розділу I Кодексу, та наведення платником обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки",

(пункт 3 розділу IV доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

встановлені контролюючим органом факти невідповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки",

(пункт 3 розділу IV доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

наявність ризиків трансфертного ціноутворення з висновками про доцільність або недоцільність прийняття рішення про проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки",

(пункт 3 розділу IV доповнено абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

ініціювання (у разі необхідності) направлення платнику податків запиту про надання інформації згідно з підпунктом 39.4.8 пункту 39.4 статі 39 розділу I Кодексу з обґрунтованими пропозиціями стосовно питань до платника та/або переліком документів, що запитуються.

(пункт 3 розділу IV доповнено абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

4. У разі коли подана платником податків Документація не містить інформації в обсязі, передбаченому підпунктом 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу, або належного обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, надсилає такому платнику податків запит з вимогою додатково надати протягом 30 календарних днів з моменту його отримання інформацію та/або обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки".

Контролюючий орган після отримання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, повідомлення щодо направлення запиту з вимогою додаткового подання інформації здійснює контроль за дотриманням платником податків строків, встановлених підпунктом 39.4.8 пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу.

(пункт 4 розділу IV доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

Аналіз додаткової інформації та інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, здійснюються контролюючим органом у порядку, встановленому пунктами 2 та 3 цього розділу.

(пункт 4 розділу IV доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

5. Результати аналізу Документації, що свідчать про невідповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", використовуються під час прийняття рішення про проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" та відповідно до підпункту 78.1.14 пункту 78.1 статті 78 глави 8 розділу II Кодексу є підставою для проведення документальної позапланової перевірки.

(пункт 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

6. У разі неподання (несвоєчасного подання) документації з трансфертного ціноутворення контролюючий орган проводить документальну позапланову перевірку з метою фіксації порушення платником податків вимог пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу.

(розділ IV доповнено пунктом 6 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

 

В. о. директора Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

Опрос