Идет загрузка документа (616 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке ведения государственного лесного кадастра и первичного учета лесов

Госкомлесхоз
Приказ, Инструкция от 01.10.2010 № 298
действует с 04.01.2011

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2010 

м. Київ 

N 298 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2010 р. за N 1267/18562

Про затвердження Інструкції про порядок ведення державного лісового кадастру і первинного обліку лісів

Відповідно до пункту 3 Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 N 848,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок ведення державного лісового кадастру і первинного обліку лісів, що додається.

2. Управлінню лісового господарства (Романовський В. Ф.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства лісового господарства України від 15.11.95 N 134 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення державного лісового кадастру і первинного обліку лісів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.11.95 за N 422/958.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Ведмідя М. М.

 

Голова 

М. Х. Шершун 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр охорони
навколишнього природного
середовища України
 

 
 
М. В. Злочевський
 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
Г. М. Яцишина
 

Голова Державного комітету
України із земельних ресурсів
 

 
І. Ю. Лисенко
 

 

Інструкція
про порядок ведення державного лісового кадастру і первинного обліку лісів

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає склад документації державного лісового кадастру і первинного обліку лісів, порядок та єдині вимоги до постійних лісокористувачів та власників лісів (підприємств, організацій і окремих громадян) з її ведення.

1.2. Вимоги Держкомлісгоспу з питань ведення документації державного лісового кадастру є обов'язковими для всіх постійних лісокористувачів та власників лісів.

II. Склад документації державного лісового кадастру

2.1. Документація державного лісового кадастру ведеться на основі даних державного земельного кадастру, які є обов'язковою основою для використання (врахування), за такими формами:

N 1 "Розподіл лісових ділянок за категоріями в межах категорій лісів" (додаток 1);

N 2 "Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними породами та групами віку" (додаток 2);

N 3 "Загальні дані про лісовий фонд у розрізі адміністративно-територіальних одиниць" (додаток 3);

N 4 "Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за повнотами та класами бонітетів" (додаток 4);

N 5 "Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за 10-річними віковими періодами" (додаток 5).

2.2. Внесення змін і доповнень до складу документації державного лісового кадастру проводиться Держкомлісгоспом за погодженням з Держкомземом.

2.3. Основним джерелом інформації, що використовується при складанні документації державного лісового кадастру, крім даних державного земельного кадастру та документів первинного обліку лісів, який ведеться за формами державного лісового кадастру N 1 (без заповнення графи 13) і N 2 (без заповнення граф 16 - 17), є документація державного лісового кадастру, складена при проведенні попереднього державного обліку лісів, таблиці класів віку, а також інформація щодо характеристики кожної лісової ділянки із таксаційної бази даних, створеної державною лісовпорядною організацією і постійно підтримуваної в актуалізованому стані.

III. Організаційно-технічні заходи щодо проведення чергового державного обліку лісів

3.1. Після визначення строку проведення чергового державного обліку лісів Держкомлісгосп забезпечує доведення цього рішення до всіх постійних лісокористувачів і власників лісів.

3.2. У рік, що передує року проведення державного обліку лісів, постійні лісокористувачі та власники лісів, за якими відсутня база даних з актуальною інформацією щодо характеристики кожної лісової ділянки, виконують комплекс підготовчих робіт, а саме:

вносять за потреби пропозиції щодо уточнення поділу лісів за категоріями;

оглядають у натурі і оформляють відповідними актами зміни в структурі лісового фонду, що сталися в поточному і попередніх роках;

здійснюють перевірку достовірності і повноти внесених змін до характеристики лісового фонду і запасів деревостанів.

3.3. Орган виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальні органи Держкомлісгоспу (далі - органи Держкомлісгоспу) разом з державними лісовпорядними організаціями в період проведення підготовчих робіт для постійних лісокористувачів та власників лісів, за якими відсутня база даних з актуальною інформацією щодо характеристики кожної лісової ділянки, зобов'язані:

забезпечити бланками, нормативно-правовими актами, а також необхідною інформацією щодо складання документації державного лісового кадастру;

провести заняття щодо вимог, порядку і термінів складання документації державного лісового кадастру;

забезпечити збір інформації та перевірку даних державного лісового кадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3.4. Отримання даних державного лісового кадастру для постійних лісокористувачів та власників лісів, для яких є актуальною інформація щодо характеристики кожної лісової ділянки, зведення даних державного лісового кадастру в розрізі адміністративно-територіальних одиниць і в цілому для країни здійснює державна лісовпорядна організація.

IV. Вимоги до ведення документації державного лісового кадастру

4.1. Щороку станом на 1 січня в матеріали первинного обліку лісів постійними лісокористувачами і власниками лісів, в об'єктах яких (або для частини яких) відсутня база даних з актуальною інформацією щодо характеристики кожної лісової ділянки, вносяться зміни, що відбулись у структурі лісового фонду.

4.2. Державний лісовий кадастр ведеться в розрізі категорій лісів з виділенням лісових ділянок, можливих для експлуатації.

4.3. Дані про лісові ділянки, вкриті лісовою рослинністю, можливі для експлуатації, визначаються шляхом віднімання від загальної площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок площі, яку займають вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, на яких згідно з чинним законодавством не допускається проведення рубок головного користування.

4.4. При складанні форм державного лісового кадастру для постійних лісокористувачів і власників лісів, а також зведених форм для адміністративно-територіальних одиниць площа показується з точністю до 1 га, запас деревостанів - у тисячах кубічних метрів (з двома знаками після коми). У зведеній документації державного лісового кадастру по країні дані, що характеризують площу, приводяться в тисячах гектарів (з одним знаком після коми), а запаси деревостанів - у мільйонах кубічних метрів (з двома знаками після коми).

4.5. Усі постійні лісокористувачі і власники лісів складають документацію державного лісового кадастру за формами N 1, N 2 і N 5 у рік проведення чергового державного обліку лісів.

4.6. Органи Держкомлісгоспу після отримання форм N 1, N 2 і N 5 від постійних лісокористувачів і власників лісів, що мають у постійному користуванні лісові ділянки загальною площею менше 1 га, об'єднують їх у цілому по адміністративно-територіальній одиниці.

4.7. Постійні лісокористувачі і власники лісів, лісовий фонд яких розташований на території двох областей, складають документацію державного лісового кадастру окремо для лісів, розташованих у межах областей, і загальну для постійного лісокористувача чи власника лісів.

4.8. Дані форми N 1 державного лісового кадастру погоджуються з управліннями (відділами) Держкомзему в районах, не повинні суперечити даним державного земельного кадастру, який є основою для ведення державного лісового кадастру:

для користувачів, що належать до сфери управління Держкомлісгоспу, і користувачів інших органів виконавчої влади, для яких створена база даних з актуальною інформацією щодо характеристики кожної лісової ділянки, - за участю представників лісогосподарського підприємства і державної лісовпорядної організації;

для користувачів і власників лісів, де відсутня база даних з актуальною інформацією щодо характеристики кожної лісової ділянки, - за участю представника користувача (власника лісів) та представника державного лісогосподарського підприємства, в зоні діяльності якого вони знаходяться.

4.9. Зведена документація державного лісового кадастру для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і країни в цілому супроводжується пояснювальною запискою, яка складається державною лісовпорядною організацією. Пояснювальна записка складається з таблиць (додатки 6 - 12), які заповнюються на основі даних форм N 1, N 2 і N 3 державного лісового кадастру, матеріалів лісовпорядкування та інших облікових і звітних документів. У пояснювальній записці приводяться та аналізуються зміни в лісовому фонді, що відбулись за період після попереднього обліку. За наявності істотних кількісних і якісних змін (більше 10 %) у лісовому фонді, що відбулись з року попереднього державного обліку лісів, вказуються основні причини цих змін. Строк подання пояснювальної записки встановлюється Держкомлісгоспом.

V. Вимоги до складання форм державного лісового кадастру

5.1. У заголовку бланків форм N 1 (додаток 1) і N 2 (додаток 2) у рядку "Рельєф" вписують текст "Усього (рівнинний і гірський)". Якщо інформація характеризує тільки гірські ліси, в рядку "Рельєф" вписують "Гірський", якщо лише рівнинний, вписується "Рівнинний".

5.2. Форма N 1 "Розподіл лісових ділянок за категоріями в межах категорій лісів" (додаток 1)

У нижчезазначені графи заносяться:

у графу 1 - загальна площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок;

у графу 2 - площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок штучного походження. Сюди належать ділянки лісових культур (географічних, ландшафтних, плантаційних тощо) площею від 0,1 гектара і більше;

у графу 3 - площа ділянок лісових культур, які станом на рік обліку не переведені у вкриті лісовою рослинністю;

у графу 4 - площа лісових розсадників, плантацій та шкілок усіх видів, дендрологічних садів, а також теплиць і оранжерей, призначених для вирощування садивного матеріалу;

у графу 5 - площа рідколісь;

у графу 6 - площа згарищ та деревостанів, що загинули внаслідок пошкоджень шкідниками, хворобами та стихійних природних явищ і техногенних впливів;

у графу 7 - площа зрубів;

у графу 8 - площа лісових галявин, пустирів, рекультивованих лісових ділянок, призначених для відтворення лісів;

у графу 9 - площа біогалявин, ремізів, майданчиків для підгодівлі, декоративних галявин, місць масового відпочинку, не призначених для відтворення лісів;

у графу 10 - площа лісових шляхів (лісових залізниць, лісових автомобільних шляхів, лісових ґрунтових доріг) та просік, лісових протипожежних розривів, лісових осушувальних канав і дренажних систем, стежок, технологічних коридорів, волоків, візирів, окружних меж;

у графу 11 - сума значень показників граф 3 - 10;

у графу 12 - сума значень показників граф 1 і 11;

у графу 13 - нормативна грошова оцінка, яка розраховується в необхідних випадках для практичних цілей за методиками, затвердженими:

постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.97 N 525 "Про Методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)";

постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.95 N 213 "Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів".

5.3. Форма N 2 "Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними породами та групами віку" (додаток 2)

Форма N 2 складається для категорій лісів, позначених у формі N 1 кодами 01, 02, 07, 08, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

Дані графи 1 рядка "Усього за розділами 1+2+3" форми N 2 певної категорії лісів повинні відповідати даним графи 1 форми N 1.

У нижчезазначені графи заносяться:

у графи 1 і 9 - загальні показники площі і запасу деревостанів;

у графи 2 - 8, 10 - 15 - розподіл площі і запасу деревостанів за групами віку;

у графу 16 - величина загальної середньої зміни запасу. Величина показника приймається за даними лісовпорядкування або визначається за таблицями класів віку як підсумок загальної середньої зміни запасу за класами віку.

Загальну середню зміну запасу певного класу віку отримують за даними таблиць класів віку (вікових періодів) як частку від ділення запасу певного класу віку на його серединне значення віку.

Винятком є визначення цієї величини для деревостанів першого класу віку. Приймається, що середня зміна запасу на 1 га першого класу віку становить 40 % від величини середньої зміни запасу на 1 га другого класу з перевагою хвойних порід і 60 % - листяних порід.

Попередньо до таблиці класів віку вносяться всі зміни, що відбулися в лісовому фонді за період після попереднього лісовпорядкування;

у графу 17 - середній вік деревостанів. За відсутності таксаційної бази даних його визначають на підставі таблиць класів віку за формулою

 

 

a1 х s1 + a2 х s2 + ... an х sn 

________________________, 

 

 

де: A - середній вік деревостанів;

a1, a2, an - серединне значення віку наявних класів віку;

s1, s2, sn - площа деревостанів наявних класів віку;

S - площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок.

5.4. Форма N 3 "Загальні дані про лісовий фонд у розрізі адміністративно-територіальних одиниць" (додаток 3)

Форма складається для міст Києва та Севастополя, районів, міст республіканського та обласного значення для лісів державної власності в розрізі міністерств та інших органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні підприємства, установи, організації, які є постійними лісокористувачами, та в цілому окремими рядками для лісів комунальної та приватної власності.

У відповідні графи розділу заносяться:

у графу 1 - коди адміністративного району або іншої адміністративно-територіальної одиниці в рядку "Разом по району";

у графу 3 - розмір території адміністративно-територіальної одиниці в квадратних кілометрах з одним знаком після коми;

у графу 4 - загальна площа лісових ділянок;

у графи 5 - 8 - площа лісових ділянок певних категорій лісів, які повинні відповідати даним графи 1 форми N 1;

у графи 9 - 11 - показники, що відповідно характеризують площу вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, площу, зайняту стиглими і перестійними деревостанами, і площу стиглих і перестійних деревостанів з перевагою хвойних порід;

у графу 12 - значення показника з одним знаком після коми визначають за рядком "Разом по району" як відсоток даних графи 6 від даних графи 3, переведених з квадратних кілометрів у гектари;

у графи 13 - 15 - показники, що відповідно характеризують величину загального запасу деревостанів, запасу стиглих і перестійних деревостанів і запасів деревостанів з перевагою хвойних порід.

За графами 4 - 11, 13 - 15 підсумовуються дані і їх сума заноситься в рядок "Разом по району".

Дані зводяться для Автономної Республіки Крим, областей у розрізі районів, міст Києва і Севастополя та інших адміністративно-територіальних одиниць.

У зведеній формі за графами 4 - 11, 13 - 15 підсумовуються дані за рядками "Разом по району" і їх сума заноситься в рядок "Усього".

5.5. Форма N 4 "Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за повнотами та класами бонітетів" (додаток 4)

Форма складається у вигляді таблиці, в якій по горизонталі наводяться дані, що характеризують розподіл площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок основних лісотвірних порід за господарствами і групами класів бонітету, а по вертикалі - за групами віку і групами повнот.

Форма складається за спеціальною комп'ютерною програмою тільки для об'єктів, на всю площу яких є база даних з актуальною інформацією щодо характеристики кожної лісової ділянки.

5.6. Форма N 5 "Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за 10-річними віковими періодами" (додаток 5)

Форма N 5 складається в розрізі категорій лісів для основних лісотвірних порід у межах 10-річних вікових періодів. Підсумкові дані граф за категоріями лісів, господарствами та панівними деревними породами повинні відповідати даним відповідних граф форми N 2. У чисельнику наводиться площа в га, у знаменнику - запас деревостанів у тис. м3.

 

Начальник управління
лісового господарства
 

 
В. Ф. Романовський
 

 

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 20___ року

РОЗПОДІЛ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА КАТЕГОРІЯМИ В МЕЖАХ КАТЕГОРІЙ ЛІСІВ

Форма N 1 

Республіка, область ____________________
 
Район __________________________ 

Міністерство (інший орган виконавчої влади) _________________
Лісокористувач, власник лісів _______________
Рельєф ___________________ 

площа, га (тис. га)

Категорії лісів 

Код 

Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 

Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 

Загальна площа лісових ділянок 

Нормативна грошова оцінка, грн. (тис. грн.) 

незім-
кнуті лісові куль-
тури 

лісові роз-
садни-
ки, план-
тації 

рідко-
лісся 

згари-
ща, насад-
ження, які заги-
нули 

зруби 

галя-
вини 

біо-
галя-
вини 

лісові шляхи, просіки, протипо-
жежні розриви, лісові осушу-
вальні канави 

усього не вкритих лісовою рослин-
ністю лісових ділянок 

усього 

у т. ч. лісові культури 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

Усього лісів 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     із них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розташовані в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із них можливі для експлуатації 

04 

 

 

 

розташовані в межах історико-культурних територій та об'єктів, їх охоронних зон 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наукового призначення, включаючи генетичні резервати 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, можливих для експлуатації 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у межах міст та інших населених пунктів 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у межах округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій і курортів 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із них можливі для експлуатації 

11 

 

 

 

у межах поясів зон санітарної охорони водних об'єктів 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у лісах зелених зон навколо населених пунктів 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із них можливі для експлуатації 

14 

 

 

 

поза межами лісів зелених зон 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього рекреаційно-оздоровчих лісів, можливих для експлуатації 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захисні ліси 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лісові насадження лінійного типу 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лісові ділянки, розташовані у смугах відведення каналів, залізниць та автомобільних доріг 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протиерозійні ліси 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лісові ділянки, що прилягають до смуг відведення залізниць та автомобільних доріг державного значення 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із них можливі для експлуатації 

22 

 

 

 

лісові ділянки уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із них можливі для експлуатації 

24 

 

 

 

байрачні ліси та інші захисні лісові ділянки 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із них можливі для експлуатації 

26 

 

 

 

Усього захисних лісів, можливих для експлуатації 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом лісів з особливим режимом користування 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із них можливі для експлуатації 

29 

 

 

 

Експлуатаційні ліси 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із них можливі для експлуатації 

31 

 

 

 

Усього лісів, можливих для експлуатації 

32 

 

 

 

____________
* Не заповнюються. 

 

 

 

Погоджено: 

 

 

 

Керівник (власник) 

____________
(підпис) 

____________
(П. І. Б.) 

Керівник управління (відділу) Держкомзему в 

____________
(найменування) 

районі 

________
(підпис) 

_____________
(П. І. Б.) 

 

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 20___ року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма N 2 

Республіка, область ____________________
 
Район __________________________
Рельєф _________________ 

           Міністерство (інший орган виконавчої влади)
           Лісокористувач, власник лісів _______________
 
Категорія лісів _____________________ 

Панівні породи, господарства 

Код 

Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га (тис. га) 

Загальний запас деревостанів, тис. (млн.) куб. м 

Загальна середня зміна запасу, тис. (млн.) куб. м 

Се-
ред-
ній вік, ро-
ків 

усього 

молодняки 

середньовікові 

при-
сти-
глі 

стиглі і перестійні 

усього 

молодняки 

серед-
ньові-
кові 

при-
стиглі 

стиглі і перестійні 

I вікової групи 

II вікової групи 

усього 

у т. ч. вклю-
чені в розра-
хунок 

усього 

у т. ч. пере-
стійні 

I вікової групи 

II вікової групи 

усього 

у т. ч пере-
стійні 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1. Основні лісотвірні деревні породи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвойні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосна 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялина 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялиця 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модрина 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом хвойних 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твердолистяні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуб високостовбурний 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуб низькостовбурний 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бук 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граб 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ясен 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клен 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В'яз 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акація 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гледичія 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом твердолистяних 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М'яколистяні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Береза 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осика 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вільха 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липа 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тополя 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верби деревовидні 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом м'яколистяних 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за 1 розділом 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Інші деревні породи 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Чагарники 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділами 1+2+3 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші деревні породи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абрикос 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айлант 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бархат 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вишня 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гіркокаштан 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горіх 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горобина 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Груша 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каркас 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каштан їстівний 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псевдотсуга 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слива 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосна кедрова 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Софора 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тис 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черемха 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шовковиця 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яблуня 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялівці деревовидні 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решта інших деревних порід 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чагарники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айва 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бруслина 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бузина 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верби чагарникові 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глід 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дерен 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жимолость 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірга 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карагана 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліщина 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маслинка 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обліпиха 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидина 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скумпія 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смородина 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосна гірська 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамарикс 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шипшина 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялівці чагарникові 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші чагарники 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (власник) 

____________
(підпис) 

____________________________
(П. І. Б.) 

 

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 20__ року

Форма N 3 

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПРО ЛІСОВИЙ ФОНД У РОЗРІЗІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

Республіка, область _________________________ 

Район _______________________ 

Код 

Одиниця адміністративного поділу (код) 

Міністерство, відомство (код) 

Територія одиниці адміністративного поділу, кв. км 

Лісові ділянки, га (тис. га) 

Процент лісистості 

Запас деревостанів, тис. (млн.) куб. м 

усього 

у т. ч. 

вкриті лісовою рослинністю 

природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

рекреаційно-
оздоровчі 

захисні 

експлуа-
таційні 

усього 

у т. ч. стиглі і перестійні 

загальний 

у т. ч. стиглих і перестійних 

разом 

із них хвойні 

усього 

із них хвойні 

А 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по району 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 20___ року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПОВНОТАМИ ТА КЛАСАМИ БОНІТЕТІВ

Форма N 4 

Республіка, область _________________________ 

Лісокористувач, власник лісів ______________________ 

Вікові групи і повноти 

Код 

Площа деревостанів за групами порід і класами бонітету, га (тис. га) 

господарство 

хвойне 

твердолистяне 

м'яколистяне 

2 і вище 

5а і нижче 

разом 

2 і вище 

5а і нижче 

разом 

2 і вище 

5а і нижче 

разом 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Молодняки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9 - 1,0 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньовікові 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 - 0,4 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9 - 1,0 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пристиглі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 - 0,4 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9 - 1,0 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стиглі і перестійні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 - 0,4 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9 - 1,0 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 - 0,4 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9 - 1,0 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 20___ року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА 10-РІЧНИМИ ВІКОВИМИ ПЕРІОДАМИ

Форма N 5 

Республіка, область ____________________
 
Район __________________________ 

Міністерство (інший орган виконавчої влади) _________________
Лісокористувач, власник лісів _______________ 

(чисельник - площа, га; знаменник - запас, тис. м3)

Категорії лісів, господарства, панівні деревні породи 

10-річні вікові періоди 

Разом 

10 

11 

12 

13 

14 

15 і > 

 

I. Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основні лісотвірні деревні породи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвойні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом хвойних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твердолистяні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуб високостовбурний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуб низькостовбурний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ясен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В'яз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гледичія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом твердолистяних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М'яколистяні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Береза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вільха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верби деревовидні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом м'яколистяних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за 1 розділом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Інші деревні породи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Чагарники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділами 1 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Рекреаційно-оздоровчі ліси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основні лісотвірні деревні породи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвойні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом хвойних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твердолистяні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуб високостовбурний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуб низькостовбурний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ясен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В'яз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гледичія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом твердолистяних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М'яколистяні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Береза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вільха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верби деревовидні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом м'яколистяних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за 1 розділом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Інші деревні породи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Чагарники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділами 1 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Захисні ліси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основні лісотвірні деревні породи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвойні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом хвойних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твердолистяні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуб високостовбурний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуб низькостовбурний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ясен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В'яз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гледичія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом твердолистяних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М'яколистяні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Береза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вільха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верби деревовидні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом м'яколистяних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за 1 розділом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Інші деревні породи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Чагарники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділах 1+2+3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Експлуатаційні ліси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основні лісотвірні деревні породи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвойні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом хвойних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твердолистяні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуб високостовбурний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуб низькостовбурний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ясен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В'яз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гледичія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом твердолистяних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М'яколистяні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Береза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вільха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верби деревовидні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом м'яколистяних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за 1 розділом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Інші деревні породи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Чагарники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділами 1 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по об'єкту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основні лісотвірні деревні породи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвойні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом хвойних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твердолистяні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуб високостовбурний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуб низькостовбурний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ясен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В'яз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гледичія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом твердолистяних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М'яколистяні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Береза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вільха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верби деревовидні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом м'яколистяних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за 1 розділом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Інші деревні породи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Чагарники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділами 1 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (власник) 

___________
(підпис) 

_________________________________________
(П. І. Б.) 

 

Таблиця

Динаміка
розподілу загальної площі лісового фонду за постійними лісокористувачами, га (тис. га)

Назва показника 

Код 

За даними попереднього _______ року обліку 

За даними поточного _______ року обліку 

Різниця 

Загальна площа лісових ділянок 

 

 

 

 

 

 

у тому числі лісокористувачів, підпорядкованих: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іншим міністерствам, органам виконавчої влади* 

 

 

 

 

 

 

____________
* Міністерства та інші органи виконавчої влади можуть уточнюватись і доповнюватись.

 

Таблиця

Динаміка
розподілу лісових ділянок за категоріями лісів, га (тис. га)

Категорії лісів 

Код 

За даними попереднього _______ року обліку 

За даними поточного _______ року обліку 

Різниця 

А 

Б 

Усього лісів 

 

 

 

 

 

Із них: 

 

 

 

 

 

 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

2 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

розташовані в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

03 

 

 

 

 

 

із них можливі для експлуатації 

04 

 

 

 

 

 

розташовані в межах історико-культурних територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

05 

 

 

 

 

 

наукового призначення, включаючи генетичні резервати 

06 

 

 

 

 

 

Усього лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, можливих для експлуатації 

07 

 

 

 

 

 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

08 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

у межах міст, селищ та інших населених пунктів 

09 

 

 

 

 

 

у межах округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій і курортів 

10 

 

 

 

 

 

із них можливі для експлуатації 

11 

 

 

 

 

 

у межах поясів зон санітарної охорони водних об'єктів 

12 

 

 

 

 

 

у лісах зелених зон навколо населених пунктів 

13 

 

 

 

 

 

із них можливі для експлуатації 

14 

 

 

 

 

 

поза межами лісів зелених зон 

15 

 

 

 

 

 

Усього рекреаційно-оздоровчих лісів, можливих для експлуатації 

16 

 

 

 

 

 

Захисні ліси 

17 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

лісові насадження лінійного типу 

18 

 

 

 

 

 

лісові ділянки, розташовані у смугах відведення каналів, залізниць та автомобільних доріг 

19 

 

 

 

 

 

протиерозійні ліси 

20 

 

 

 

 

 

лісові ділянки, які прилягають до смуг відведення залізниць та автомобільних доріг державного значення 

21 

 

 

 

 

 

із них можливі для експлуатації 

22 

 

 

 

 

 

лісові ділянки уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів 

23 

 

 

 

 

 

із них можливі для експлуатації 

24 

 

 

 

 

 

байрачні ліси та інші захисні лісові ділянки 

25 

 

 

 

 

 

із них можливі для експлуатації 

26 

 

 

 

 

 

Усього захисних лісів, можливих для експлуатації 

27 

 

 

 

 

 

Разом лісів з особливим режимом користування 

28 

 

 

 

 

 

із них можливі для експлуатації 

29 

 

 

 

 

 

Експлуатаційні ліси 

30 

 

 

 

 

 

із них можливі для експлуатації 

31 

 

 

 

 

 

Усього лісів, можливих для експлуатації 

32 

 

 

 

 

 

 

Таблиця

Динаміка
розподілу лісових ділянок за категоріями, га (тис. га)

Назва показника 

Код 

За даними попереднього _______ року обліку 

За даними поточного ______ року обліку 

Різниця 

Площа лісових ділянок 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

вкриті лісовою рослинністю 

 

 

 

 

 

 

із них лісові культури 

 

 

 

 

 

 

Не вкриті лісовою рослинністю 

 

 

 

 

 

 

із них: 

 

 

 

 

 

 

незімкнуті лісові культури 

 

 

 

 

 

 

лісові розсадники, плантації 

 

 

 

 

 

 

рідколісся 

 

 

 

 

 

 

згарища, насадження, які загинули 

 

 

 

 

 

 

зруби 

 

 

 

 

 

 

галявини, пустирі, біогалявини 

 

 

 

 

 

 

лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця

Динаміка
вікової структури деревостанів, га (тис. га)

Назва показника 

Код 

За даними попереднього _______ року обліку 

За даними поточного _______ року обліку 

Різниця 

1. Загальна площа деревостанів 

 

 

 

 

 

 

    у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

    хвойні 

 

 

 

 

 

 

    із них: 

 

 

 

 

 

 

молодняки 

 

 

 

 

 

 

середньовікові 

 

 

 

 

 

 

пристиглі 

 

 

 

 

 

 

стиглі і перестиглі 

 

 

 

 

 

 

    твердолистяні 

 

 

 

 

 

 

    із них: 

 

 

 

 

 

 

молодняки 

 

 

 

 

 

 

середньовікові 

 

 

 

 

 

 

пристиглі 

 

 

 

 

 

 

стиглі і перестиглі 

 

 

 

 

 

 

    м'яколистяні 

 

 

 

 

 

 

    із них: 

 

 

 

 

 

 

молодняки 

 

 

 

 

 

 

середньовікові 

 

 

 

 

 

 

пристиглі 

 

 

 

 

 

 

стиглі і перестиглі 

 

 

 

 

 

 

2. Решта деревних порід 

 

 

 

 

 

 

3. Чагарники 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділами 1 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця

Динаміка
породного складу деревостанів, га (тис. га)

Назва показника 

Код 

За даними попереднього _______ року обліку 

За даними поточного ______ року обліку 

Різниця 

1. Основні лісотвірні деревні породи 

 

 

 

 

 

 

    хвойні - усього 

 

 

 

 

 

 

    у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

сосна 

 

 

 

 

 

 

ялина 

 

 

 

 

 

 

ялиця 

 

 

 

 

 

 

модрина 

 

 

 

 

 

 

    твердолистяні - усього 

 

 

 

 

 

 

    у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

дуб високостовбурний 

 

 

 

 

 

 

дуб низькостовбурний 

 

 

 

 

 

 

бук 

 

 

 

 

 

 

ясен 

 

 

 

 

 

 

граб 

 

 

 

 

 

 

    м'яколистяні - усього 

 

 

 

 

 

 

    у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

береза 

 

 

 

 

 

 

осика 

 

 

 

 

 

 

вільха чорна 

 

 

 

 

 

 

Разом за 1 розділом 

 

 

 

 

 

 

2. Решта деревних порід 

 

 

 

 

 

 

3. Чагарники 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділами 1 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця

Динаміка
лісосировинних ресурсів, тис. (млн.) куб. метрів

Назва показника 

Код 

За даними попереднього _______ року обліку 

За даними поточного ______ року обліку 

Різниця 

Загальний запас деревостанів - усього 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

хвойні 

 

 

 

 

 

 

твердолистяні 

 

 

 

 

 

 

м'яколистяні 

 

 

 

 

 

 

Запас стиглих і перестиглих деревостанів - усього 

 

 

 

 

 

 

із них можливі для експлуатації 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

хвойні 

 

 

 

 

 

 

із них можливі для експлуатації 

 

 

 

 

 

 

твердолистяні 

 

 

 

 

 

 

із них можливі для експлуатації 

 

 

 

 

 

 

м'яколистяні 

 

 

 

 

 

 

із них можливі для експлуатації 

 

 

 

 

 

 

Запас пристиглих деревостанів - усього 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

хвойні 

 

 

 

 

 

 

твердолистяні 

 

 

 

 

 

 

м'яколистяні 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця

Динаміка
продуктивності лісів

Назва показника 

Код 

За даними попереднього _______ року обліку 

За даними поточного ______ року обліку 

Різниця 

Хвойні 

Загальна середня зміна запасу, тис. куб. м 

 

 

 

 

 

 

Середня зміна запасу на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, куб. м 

 

 

 

 

 

 

Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, куб. м 

 

 

 

 

 

 

Середній запас на 1 га стиглих і перестиглих деревостанів, куб. м 

 

 

 

 

 

 

Твердолистяні 

Загальна середня зміна запасу, тис. куб. м 

 

 

 

 

 

 

Середня зміна запасу на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, куб. м 

 

 

 

 

 

 

Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, куб. м 

 

 

 

 

 

 

Середній запас на 1 га стиглих і перестиглих деревостанів, куб. м 

 

 

 

 

 

 

М'яколистяні 

Загальна середня зміна запасу, тис. куб. м 

 

 

 

 

 

 

Середня зміна запасу на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, куб. м 

 

 

 

 

 

 

Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, куб. м 

 

 

 

 

 

 

Середній запас на 1 га стиглих і перестійних деревостанів, куб. м 

 

 

 

 

 

 

Лісистість, % 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос