Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 20.05.2009 № 487

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 травня 2009 р. N 487

Київ

Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 23 грудня 2009 року N 1371
,
 від 12 червня 2013 року N 627
,
від 23 грудня 2015 року N 1138
,
від 11 лютого 2016 року N 88
,
від 22 березня 2017 року N 161
,
від 3 квітня 2019 року N 320

Додатково див. оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 36, 21 травня 2012 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 24 липня 2012 року
,
 ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 6 лютого 2014 року

Відповідно до статті 15 Закону України "Про дорожній рух" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести в тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 31

 

ПОРЯДОК
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

(У тексті Порядку слова "Мінтрансзв'язку" і "Мінпраці" замінено відповідно словами "Мінінфраструктури" і "Мінсоцполітики", а слова "реєстраційно-екзаменаційний підрозділ Державтоінспекції" в усіх відмінках і формах числа - словами "центр Державтоінспекції" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року N 627)

(У тексті Порядку після слова "філія" в усіх відмінках доповнено словами "чи інший відокремлений підрозділ" у відповідному відмінку, а слово "інвалідів" замінено словами "осіб з інвалідністю" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року N 320)

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

абзац другий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627)

перепідготовка водіїв - забезпечення закладами, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - заклад), одержання громадянами, що мають посвідчення водія, додаткових знань і навичок для допуску їх до керування транспортними засобами інших категорій;

підвищення кваліфікації водіїв - забезпечення закладами одержання громадянами, що мають посвідчення водія, додаткових знань з удосконалення майстерності керування транспортними засобами, зокрема в ускладнених умовах, транспортними засобами спеціального або спеціалізованого призначення, а також тими, що використовуються для перевезення небезпечних, великовагових і великогабаритних вантажів;

підготовка водіїв - забезпечення закладами одержання громадянами знань з Правил дорожнього руху, будови та експлуатації транспортних засобів, основ безпеки руху та надання домедичної допомоги, вмінь і навичок керування транспортним засобом.

(абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 р. N 161)

3. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що експлуатуються на вулично-дорожній мережі загального користування, проводяться акредитованим у визначеному законодавством порядку закладом, що зареєстрований в територіальному сервісному центрі МВС за його місцезнаходженням. У разі коли зазначена діяльність провадиться філією (іншим відокремленим підрозділом), така філія (інший відокремлений підрозділ) обліковується в територіальному сервісному центрі МВС за її (його) місцезнаходженням.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627,
від 23.12.2015 р. N 1138
,
від 03.04.2019 р. N 320)

Підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів такими засобами здійснюється у визначеному Мінінфраструктури порядку.

4. Заклади розробляють на основі типових навчальних програм, затверджених Кабінетом Міністрів України, робочі програми і плани з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що погоджуються з регіональними сервісними центрами МВС за місцезнаходженням закладів.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138,
від 03.04.2019 р. N 320)

Заклади, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, розробляють та затверджують свої робочі плани і освітні програми на підставі державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти в порядку, затвердженому МОН.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

5. Для забезпечення високоякісної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв заклад або його філія чи інший відокремлений підрозділ повинні мати спеціалістів, атестованих в установленому порядку, кабінети (класи), обладнані відповідними технічними засобами, навчальні посібники і наочне приладдя, майданчики для навчання з початкового керування та транспортні засоби, що відповідають вимогам, визначеним спільним наказом МВС, МОН, Мінінфраструктури і Мінсоцполітики.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627,
від 03.04.2019 р. N 320)

Кабінети (класи) обладнуються з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних та державних будівельних норм.

У разі проведення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з ручним керуванням з числа осіб з інвалідністю або маломобільних груп населення кабінети (класи) обладнуються з урахуванням їх потреб.

6. Для вступу до закладу або до його філії чи іншого відокремленого підрозділу особа подає:

заяву на ім'я керівника такого закладу або філії чи іншого відокремленого підрозділу із зазначенням місця проживання та категорії транспортного засобу, право на керування яким особа бажає отримати;

копію паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі відсутності у відповідних базах даних МВС) або інформацію про серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

(пункт 6 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим)

дійсну на дату подання документів медичну довідку встановленого зразка, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій;

(абзац п'ятий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

одну кольорову фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см.

(абзац шостий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. N 88)

Для перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв подається, крім зазначених документів, засвідчена в установленому порядку копія посвідчення водія та у разі потреби документ, що підтверджує навички керування транспортним засобом відповідної категорії.

(абзац сьомий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627)

7. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв може проводитися за денною або вечірньою (змінною) формою, з відривом і без відриву від виробництва.

8. Перепідготовка водіїв і підвищення їх кваліфікації проводиться у порядку, встановленому для підготовки водіїв.

9. Підготовка водіїв проводиться:

для керування транспортними засобами категорій A1, A - із числа осіб, що на момент закінчення підготовки досягнуть 16-річного віку;

для керування транспортними засобами категорій B1, B, C1, C - із числа осіб, що на момент закінчення підготовки досягнуть 18-річного віку;

для керування транспортними засобами категорії T (трамваї та тролейбуси) - із числа осіб, що на момент закінчення підготовки досягнуть 21-річного віку.

10. Вищі, професійно-технічні навчальні заклади та заклади загальної середньої освіти протягом не менш як одного навчального року можуть навчати студентів та учнів, які на момент закінчення закладу досягнуть 17-річного віку, керування транспортними засобами категорій A1, A, B1, B, C1 та C за умови, що це передбачено відповідними програмами підготовки студентів та учнів.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1371)

11. Підготовка водіїв транспортних засобів з ручним керуванням з числа осіб з інвалідністю або маломобільних груп населення проводиться закладом за спеціальними навчальними планами і програмами, що розробляються на основі типових навчальних програм, відповідно до Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. N 999 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2130).

12. Перепідготовка водіїв проводиться з числа осіб, що мають посвідчення водія і на момент закінчення підготовки досягнуть:

18-річного віку - для відкриття категорії C1 або C з категорії B;

19-річного віку - для відкриття категорії BE, C1E, CE або кількох з них. Особа повинна мати навички керування транспортними засобами категорії B, C1, C більше одного року протягом останнього часу;

21-річного віку - для відкриття категорії D1, D або кількох з них. Особа повинна мати навички керування транспортними засобами категорії B, C1, C більше трьох років протягом останнього часу;

21-річного віку - для відкриття категорії D1E або DE або кількох з них. Особа повинна мати навички керування транспортними засобами категорії D1, D більше одного року протягом останнього часу.

До періоду часу, зазначеного в абзацах третьому - п'ятому цього пункту, не зараховується час, протягом якого особа позбавлена права на керування транспортними засобами.

(пункт 12 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320,
у зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий
 вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим)

Для відкриття нижчих категорій водій повинен закінчити 20-годинний курс навчання з практичного керування відповідним транспортним засобом.

До нижчих категорій належать D1 - стосовно категорії D; C - стосовно категорій D1, D; C1 - стосовно категорій C, D1, D; B - стосовно категорій C1, C, D1, D; B1 - стосовно категорій B, C1, C, D1, D; A - стосовно категорій B1, B, C1, C, D1, D; A1 - стосовно категорій A, B1, B, C1, C, D1, D.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627)

13. Вивчення Правил дорожнього руху, будови та експлуатації транспортних засобів, основ безпеки руху та надання домедичної допомоги проводиться в кабінетах (класах) з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних та державних будівельних норм.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 р. N 161)

14. Підготовка водіїв проводиться на майданчику для навчання з початкового керування, а також на маршрутах за місцезнаходженням закладу або його філії чи іншого відокремленого підрозділу.

(пункт 14 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138)

15. Для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв комплектуються окремі групи слухачів чисельністю не більше 30 осіб. Допускається проходження підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв у закладі в індивідуальному порядку за умови виконання відповідних робочих програм і планів.

Заклад (його філія чи інший відокремлений підрозділ) зобов'язаний зареєструвати до початку занять списки груп або особу, яка проходить в індивідуальному порядку підготовку або перепідготовку, в територіальному сервісному центрі МВС за місцезнаходженням закладу (його філії чи іншого відокремленого підрозділу). Реєстрація проводиться шляхом внесення закладом в електронній формі відповідних відомостей про осіб, які проходитимуть підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації водіїв, до Єдиного державного реєстру МВС.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627,
від 23.12.2015 р. N 1138,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

151. Відомості, що вносяться закладом до Єдиного державного реєстру МВС, вважаються внесеними з моменту їх підписання за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Порядок внесення закладом відомостей до Єдиного державного реєстру МВС установлюється МВС.

(Порядок доповнено пунктом 151 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320) 

16. Заняття з теоретичної підготовки проводяться відповідно до розкладу, а з практичного керування транспортним засобом - до графіків черговості.

Інформація щодо занять з теоретичної підготовки та практичного керування транспортним засобом вноситься закладом в електронній формі до Єдиного державного реєстру МВС.

(абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. N 88
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

Зразки журналу та книжки затверджуються спільним наказом МВС, МОН, Мінінфраструктури і Мінсоцполітики.

(абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. N 88)

Абзац четвертий пункту 16 виключено

(абзац четвертий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627,
від 23.12.2015 р. N 1138
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.02.2016 р. N 88
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

17. Транспортні засоби, які використовуються в процесі підготовки водіїв, повинні бути обладнані відповідно до вимог Правил дорожнього руху та зареєстровані в уповноваженому органі МВС.

(абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138)

Транспортні засоби, з використанням яких проводиться підготовка водіїв транспортних засобів з ручним керуванням з числа осіб з інвалідністю, повинні відповідати додатковим конструкційним вимогам з безпеки дорожнього руху, що визначаються актами МВС.

18. Для вивчення Правил дорожнього руху, будови та експлуатації транспортних засобів, основ безпеки руху залучаються атестовані спеціалісти, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним спільним наказом МВС, МОН, Мінінфраструктури та Мінсоцполітики.

Особи, що залучені до підготовки водіїв, зобов'язані мати особову медичну книжку.

(абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627)

19. Для визначення рівня знань, умінь і навичок, якості підготовки слухачі складають заліки та іспити в закладі або його філії чи іншому відокремленому підрозділі.

(абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627)

Для складення іспитів у відповідному підрозділі територіального органу з надання сервісних послуг МВС заклад подає заяву.

(абзац другий пункту 19 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138)

20. Для складення заліків та іспитів наказом керівника закладу призначається комісія в складі голови і двох членів. До складу екзаменаційної комісії можуть залучатися представники підприємств, установ, організацій, державних служб зайнятості, для яких здійснюється підготовка водіїв.

21. До складення іспитів у територіальному сервісному центрі МВС допускаються слухачі, що успішно склали заліки та іспити в закладі або його філії чи іншому відокремленому підрозділі.

(абзац перший пункту 21 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138,
від 03.04.2019 р. N 320) 

Іспит з теоретичної підготовки складається за білетами, що формуються з тестових питань, затверджених Головним сервісним центром МВС.

(абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138,
від 03.04.2019 р. N 320) 

Іспит з практичного керування транспортним засобом складається двома етапами - на майданчику для навчання з початкового керування та на контрольному маршруті в умовах дорожнього руху.

(абзац третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138)

Знання, вміння і навички осіб оцінюються за п'ятибальною шкалою.

22. Екзаменаційна комісія оформляє за результатами складення іспитів протокол, на підставі якого заклад або його філія чи інший відокремлений підрозділ видає слухачам свідоцтво/диплом про його закінчення.

(абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627,
від 03.04.2019 р. N 320)

Свідоцтво невідкладно вноситься закладом (його філією чи іншим відокремленим підрозділом) в електронній формі до Єдиного державного реєстру МВС.

(пункт 22 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320,
у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами третім - п'ятим)

Свідоцтво/диплом не дає права на керування транспортним засобом.

(абзац третій пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

На підставі заяви особи заклад (його філія чи інший відокремлений підрозділ) повторно видає свідоцтво.

(абзац четвертий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

Абзац п'ятий пункту 22 виключено

(абзац п'ятий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

23. Документи, пов'язані з підготовкою водіїв, і оформлені екзаменаційною комісією протоколи зберігаються в закладі або його філії чи іншому відокремленому підрозділі протягом трьох років.

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627)

24. Видача посвідчень водія та допуск громадян до керування транспортними засобами проводиться відповідно до вимог Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. N 340 (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 211).

____________

Опрос