Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка обеспечения субъектов хозяйствования бланками свидетельства о регистрации транспортного средства и номерными знаками

МВД
Порядок, Приказ от 19.04.2021 № 297
действует с 25.05.2021

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.04.2021

м. Київ

N 297

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 травня 2021 р. за N 616/36238

Про затвердження Порядку забезпечення суб'єктів господарювання бланками свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та номерними знаками

Відповідно до пункту 3 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року N 1388 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року N 1371), з метою встановлення процедури забезпечення суб'єктів господарювання, які беруть участь у державній реєстрації нових транспортних засобів, бланками свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та номерними знаками

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок забезпечення суб'єктів господарювання бланками свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та номерними знаками, що додається.

2. Головному сервісному центру МВС (Князюк О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр

Арсен АВАКОВ

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної поліції України

Ігор КЛИМЕНКО

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Голова Державної
регуляторної служби України

Олексій КУЧЕР

 

ПОРЯДОК
забезпечення суб'єктів господарювання бланками свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та номерними знаками

1. Цей Порядок визначає процедуру забезпечення суб'єктів господарювання, які здійснюють продаж нових транспортних засобів (автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів усіх типів, марок і моделей, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів) (далі - суб'єкти господарювання) та уклали з Головним сервісним центром МВС договір про участь у державній реєстрації нових транспортних засобів, бланками свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (далі - бланки свідоцтва) та номерними знаками.

2. Суб'єкти господарювання, які беруть участь у державній реєстрації нових транспортних засобів, відповідно до абзацу п'ятнадцятого пункту 3 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року N 1388 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року N 1371), забезпечуються бланками свідоцтва та номерними знаками.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

бланкова продукція - бланки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та спеціальна захисна плівка, яка є невід'ємною складовою частиною бланків свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що застосовується для їх персоналізації, та не може бути використана окремо;

відповідальна особа суб'єкта господарювання - особа, на яку керівником суб'єкта господарювання покладено обов'язок щодо отримання, повернення бланкової продукції та номерних знаків, повноваження якої підтверджуються відповідними документами, а саме: для фізичних осіб - нотаріально посвідченою довіреністю, для юридичних осіб - організаційно-розпорядчим документом про проведення таких дій та виданою юридичною особою довіреністю);

зіпсований бланк свідоцтва - бланк свідоцтва, який не може бути використаний за призначенням у результаті неякісного друку або нанесення відомостей пристроєм ретрансферного друку, а також бланк свідоцтва, який не може бути персоналізований.

4. Організацію забезпечення суб'єктів господарювання бланковою продукцією та номерними знаками здійснює Головний сервісний центр МВС (далі - ГСЦ МВС).

5. Для своєчасного забезпечення бланковою продукцією та номерними знаками, суб'єкти господарювання до 10 числа останнього місяця кварталу надсилають на адресу електронної пошти територіального сервісного центру МВС (далі - ТСЦ МВС), зазначеного в договорі про участь у державній реєстрації нових транспортних засобів (далі - договір), інформацію в довільній формі про орієнтовну кількість бланкової продукції та номерних знаків на наступний квартал.

6. Для отримання бланкової продукції та номерних знаків суб'єкт господарювання подає особисто або через уповноваженого представника чи надсилає поштою до ТСЦ МВС, зазначеного в договорі, заявку на отримання бланкової продукції та номерних знаків за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, із зазначенням необхідної кількості бланкової продукції та номерних знаків.

7. ТСЦ МВС за результатами розгляду заявки на отримання бланкової продукції та номерних знаків передає суб'єкту господарювання або відповідальній особі бланкову продукцію та номерні знаки за актом приймання-передачі бланкової продукції та номерних знаків (далі - акт приймання-передачі) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, за наявності документа, що підтверджує оплату вартості бланкової продукції та номерних знаків, зазначеної в акті приймання-передачі.

Суб'єкту господарювання або відповідальній особі номерні знаки передаються в порядку зростання цифрових позначень.

Бланкова продукція та номерні знаки передаються суб'єктові господарювання лише за наявності документа, що посвідчує особу.

У разі отримання бланкової продукції та номерних знаків відповідальною особою, окрім документа, що посвідчує особу, пред'являються документи, які підтверджують її повноваження.

8. Під час отримання бланкової продукції та номерних знаків у ТСЦ МВС суб'єкт господарювання або відповідальна особа обов'язково перевіряє кількість, комплектність, відповідність серій і нумерації отриманих бланків свідоцтв та номерних знаків серіям і нумерації, зазначеним в акті приймання-передачі, а також наявність візуальних недоліків бланків свідоцтв та номерних знаків.

У разі виявлення суб'єктом господарювання або відповідальною особою під час отримання бланків свідоцтв та номерних знаків їх кількісних розбіжностей та/або якісних невідповідностей передача бланкової продукції та номерних знаків призупиняється до усунення таких розбіжностей та/або невідповідностей.

9. Суб'єкти господарювання забезпечують зберігання бланкової продукції та номерних знаків у металевих шафах (сейфах) у приміщеннях з обмеженим доступом, які забезпечені охоронними та протипожежними засобами, що унеможливлює доступ сторонніх осіб.

10. Суб'єкт господарювання веде у відповідній функціональній підсистемі єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ облік отриманих та використаних бланків свідоцтв та номерних знаків.

11. Суб'єкт господарювання разом із документами, на підставі яких проведено державну реєстрацію транспортних засобів, двічі протягом поточного місяця, не пізніше 05 та 20 числа, подає до ТСЦ МВС акт використання бланків свідоцтв та номерних знаків за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

12. Передача суб'єктом господарювання іншим особам або суб'єктам господарювання, використання не за призначенням отриманої бланкової продукції та номерних знаків забороняється.

13. У разі виявлення факту нестачі, втрати, знищення, пошкодження, у тому числі в результаті небезпечної події, бланків свідоцтв та/або номерних знаків суб'єкт господарювання або відповідальна особа невідкладно повідомляє про це ТСЦ МВС засобами телефонного зв'язку або на адресу електронної пошти з наступним письмовим повідомленням обставин такої нестачі, втрати, знищення, пошкодження, а також кількості, серій номерів бланків свідоцтв та номерних знаків.

14. У разі викрадення бланків свідоцтв та/або номерних знаків суб'єкт господарювання невідкладно повідомляє про це орган (підрозділ) Національної поліції України та ТСЦ МВС у порядку, передбаченому пунктом 13 цього Порядку.

15. У разі настання обставин, передбачених пунктами 13 та 14 цього Порядку, суб'єкт господарювання обов'язково проводить інвентаризацію залишків бланків свідоцтв та номерних знаків на день встановлення таких обставин, результати якої оформляються відповідно до вимог законодавства.

Оформлені належним чином результати інвентаризації залишків бланків свідоцтв та номерних знаків надаються суб'єктом господарювання до ТСЦ МВС не пізніше трьох робочих днів з дня їх оформлення.

16. У разі якщо особа, яка здійснила реєстрацію нового транспортного засобу за участю суб'єкта господарювання, відмовилася від отримання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та номерних знаків або не отримала їх протягом місяця з дня оформлення, таке свідоцтво та номерні знаки передаються суб'єктом господарювання до ТСЦ МВС по акту приймання-передачі невитребуваних свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та номерних знаків згідно з додатком 4 до цього Порядку разом з документами, на підставі яких проведено державну реєстрацію такого транспортного засобу.

17. У разі зіпсування суб'єктом господарювання бланків свідоцтв та/або пошкодження номерних знаків такі бланки та номерні знаки не пізніше 20 числа поточного місяця передаються суб'єктом господарювання або відповідальною особою до ТСЦ МВС по акту приймання-передачі зіпсованих бланків свідоцтв та пошкоджених номерних знаків згідно з додатком 5 до цього Порядку (далі - акт зіпсованих бланків) з урахуванням умов, визначених у договорі.

18. У разі припинення строку дії або дострокового розірвання договору суб'єкт господарювання протягом трьох робочих днів із дня такого припинення або розірвання передає до ТСЦ МВС:

1) невикористану бланкову продукцію та номерні знаки по акту приймання-передачі;

2) акт використання бланків свідоцтв та номерних знаків разом із документами, що стали підставою для реєстрації транспортних засобів;

3) зіпсовані бланки свідоцтв по акту приймання-передачі зіпсованих бланків свідоцтв.

Відповідальний працівник ТСЦ МВС під час отримання бланкової продукції та номерних знаків від суб'єкта господарювання або відповідальної особи обов'язково перевіряє кількість, відповідність серій і нумерації бланків свідоцтв та номерних знаків серіям і нумерації, зазначеним в акті приймання-передачі, наявність пошкоджених номерних знаків та зіпсованих бланків свідоцтв.

У разі виявлення відповідальним працівником ТСЦ МВС зіпсованих бланків свідоцтв та/або пошкоджених номерних знаків, не зазначених в акті зіпсованих бланків, приймання-передача призупиняється, а суб'єкт господарювання протягом двох робочих днів забезпечує передачу таких бланків відповідно до умов договору.

19. ТСЦ МВС здійснює моніторинг використання суб'єктами господарювання бланків свідоцтв та номерних знаків і щокварталу інформує про це ГСЦ МВС.

20. Моніторинг проводиться шляхом звірки відомостей та даних, наданих суб'єктами господарювання про невитребувані, втрачені, знищені, викрадені бланки свідоцтв та номерні знаки, зіпсовані бланки свідоцтв, використані бланки свідоцтв та номерні знаки.

У разі виявлення за результатами моніторингу розбіжностей ТСЦ МВС ініціює проведення звірки із суб'єктом господарювання і припиняє забезпечення такого суб'єкта господарювання бланковою продукцією та номерними знаками до встановлення причин виникнення розбіжностей та їх усунення.

21. У разі надходження до ГСЦ МВС від органу (підрозділу) Національної поліції України або інших правоохоронних органів України інформації щодо встановленого факту неправомірного використання суб'єктом господарювання бланків свідоцтв та/або номерних знаків забезпечення такого суб'єкта господарювання бланковою продукцією та номерними знаками припиняється.

ГСЦ МВС не пізніше наступного робочого дня з дня надходження такої інформації надсилає суб'єкту господарювання електронною поштою з наступним документальним підтвердженням лист про необхідність передачі протягом двох робочих днів до ТСЦ МВС невикористаної бланкової продукції та номерних знаків, акта використання бланків свідоцтв та номерних знаків разом із документами, що стали підставою для реєстрації транспортних засобів, зіпсованих бланків свідоцтв та/або пошкоджених номерних знаків.

Така передача здійснюється в порядку, установленому пунктом 18 цього Порядку.

 

Директор Департаменту юридичного
забезпечення Міністерства внутрішніх
справ України

Денис ГОРБАСЬ

 

 

Начальникові ______________________
        (територіального сервісного центру МВС)
___________________________________
                          (прізвище, ініціали)
___________________________________
        (найменування суб'єкта господарювання)
___________________________________
                          (код за ЄДРПОУ)
___________________________________
  (місцезнаходження суб'єкта господарювання)
___________________________________
                   (контактний номер телефону)

ЗАЯВКА
на отримання бланкової продукції та номерних знаків

З метою належного виконання умов Договору про участь у державній реєстрації нових транспортних засобів від ______ N ___________ прошу забезпечити:

1. Номерними знаками типу 1:

підтипу 1-1-1 (авто) - _____ комплектів;

підтипу 1-1-2 (авто) - _____ комплектів;

підтип 1-1-3 (причіп) - _____ шт.

2. Номерними знаками типу 3:

підтипу 3-1 (мопед) - _____ шт.;

підтипу 3-2 (мопед) - _____ шт.

3. Номерними знаками типу 5:

підтипу 5-1 - _____ шт.;

підтипу 5-2 - _____ шт.

4. Бланками свідоцтва про реєстрацію - _____ шт.

Відповідальний за отримання ___________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності))

Наказ про призначення відповідальної особи від ___ ____________ _____ року N _______________________________.

Довіреність від _____ __________ __________ року N ___________________.

_________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності) керівника або
уповноваженої особи суб'єкта господарювання

 

М. П. (за наявності)

 

  

____________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

 

__________________________________
(найменування ТСЦ МВС)

____________________________________
(місцезнаходження)

 

__________________________________
(місцезнаходження)

АКТ
приймання-передачі бланкової продукції та номерних знаків

від ___ ____________ 20__ року

Ми, представники _____________________________ в особі _________________________________,
                                         (найменування суб'єкта господарювання)                                              (прізвище, ініціали)

та ______________________________________ в особі ______________________________________,
                               (найменування ТСЦ МВС)                                                                          (прізвище, ініціали)

цим актом засвідчуємо приймання-передачу бланкової продукції та номерних знаків відповідної якості та в повному обсязі, а саме:

Назва бланкової продукції та номерних знаків

Серія

Номер серії

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума

Разом

Разом

Всього

 

 

 

 

 

 

Усього передано по акту на суму ____________________________________________________ грн.
                                                                                                                                      (цифрами та словами)

Прийняв

 

Передав

____________ _________________________
(підпис) (прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності))

 

____________ ___________________________
(підпис) (прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності))

 

____________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

 

____________________________________
(найменування ТСЦ МВС)

____________________________________
(місцезнаходження)

 

____________________________________
(місцезнаходження)

АКТ
використання бланків свідоцтв та номерних знаків

від ___ ____________ 20__ року

Представник _____________________________________ в особі ______________________________,
                                         (найменування суб'єкта господарювання)                                                  (прізвище, ініціали)

цим актом засвідчує кількість використаних бланків свідоцтв та номерних знаків за період з ___ ____________ 20__ року по ___ ____________ 20__ року.

Назва бланкової продукції та номерних знаків

Серія

Номер серії

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума

Разом

Разом

 

 

 

 

 

 

Усього

Усього по акту використано на суму ________________________________________________ грн.
                                                                                                                            (цифрами та словами)

До цього Акта додаються документи, на підставі яких проведено державну реєстрацію транспортних засобів на ________ арк. в _____ прим.

Прийняв

 

Передав

____________ ___________________________
(підпис) (прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності))

 

____________ ___________________________
(підпис) (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності))

 

____________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

 

____________________________________
(найменування ТСЦ МВС)

____________________________________
(місцезнаходження)

 

____________________________________
(місцезнаходження)

АКТ
приймання-передачі невитребуваних свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та номерних знаків

від ___ ____________ 20__ року

Ми, представники ___________________________________ в особі ___________________________,
                                                    (найменування суб'єкта господарювання)                                      (прізвище, ініціали)

та _____________________________________ в особі _______________________________________,
                            (найменування ТСЦ МВС)                                                                           (прізвище, ініціали)

цим актом засвідчуємо приймання-передачу невитребуваних свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та номерних знаків, а саме:

Назва бланкової продукції та номерних знаків

Серія

Номер серії

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума

Разом

Разом

Всього

 

 

 

 

 

 

Усього передано по акту на суму ____________________________________________________ грн.
                                                                                                                                      (цифрами та словами)

Прийняв

 

Передав

____________ __________________________
(підпис) (прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності))

 

____________ ___________________________
(підпис) (прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності))

 

____________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

 

____________________________________
(найменування ТСЦ МВС)

____________________________________
(місцезнаходження)

 

____________________________________
(місцезнаходження)

АКТ
приймання-передачі зіпсованих бланків свідоцтв та пошкоджених номерних знаків

від ___ ____________ 20__ року

Ми, представники ________________________________ в особі ______________________________,
                                                 (найменування суб'єкта господарювання)                                        (прізвище, ініціали)

та _____________________________________ в особі _______________________________________,
                            (найменування ТСЦ МВС)                                                                                  (прізвище, ініціали),

цим актом засвідчуємо приймання-передачу зіпсованих бланків свідоцтв, а саме:

Серія

Номер серії

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума

Усього

 

 

 

 

 

Усього передано по акту на суму ____________________________________________________ грн.
                                                                                                                           (цифрами та словами)

Прийняв

 

Передав

____________ __________________________
(підпис) (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності))

 

____________ ___________________________
(підпис) (прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності))

____________

Опрос