Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка возмещения ущерба, причиненного водопользователям прекращением права или изменением условий специального водопользования

КМ Украины
Постановление КМ от 14.08.1996 № 966
редакция действует с 30.10.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 14 серпня 1996 р. N 966

Київ

Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 січня 2002 року N 72
,
 від 7 серпня 2013 року N 748

Відповідно до статті 57 Водного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування (додається).

2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки за погодженням з Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Державним комітетом по водному господарству та Державним комітетом по житлово-комунальному господарству до 1 січня 1997 р. розробити і затвердити Методику розрахунку збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування.

 

 

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

Інд. 19

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 1996 р. N 966

ПОРЯДОК
відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування

1. Згідно з цим Порядком відшкодовуються збитки, завдані припиненням права або зміною умов спеціального водокористування.

Збитки відшкодовуються юридичними та фізичними особами, дії яких призвели до припинення права або погіршення умов спеціального водокористування.

2. До дій зазначених осіб, що призвели до припинення права або зміни умов спеціального водокористування, належать:

а) порушення ними правил спеціального водокористування та охорони вод, що спричиняє порушення прав, наданих іншим водокористувачам;

б) порушення правил охорони і користування водами для потреб гідроенергетики, водного та повітряного транспорту, що спричиняє порушення прав, наданих іншим водокористувачам;

в) передача водогосподарських споруд іншим водокористувачам;

г) визначення водного об'єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність;

д) дії, що спричинили погіршення умов першочергового задоволення питних та господарсько-побутових потреб населення;

е) інші дії, що спричинили припинення права або зміну умов спеціального водокористування.

3. Окремі порушення водного та природоохоронного законодавства, як і факти систематичного його недотримання, що призводять до припинення прав або змін умов спеціального водокористування, виявляються Держекоінспекцією та її територіальними органами, а також за поданням інших спеціально уповноважених органів у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, водокористувачів, окремих юридичних і фізичних осіб.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2002 р. N 72,
 від 07.08.2013 р. N 748)

4. Збитки, завдані припиненням права або зміною умов спеціального водокористування, не відшкодовуються у випадках коли таке припинення (зміна умов) було здійснено з вини самого водокористувача чи за його клопотанням.

5. Встановлення факту припинення права або зміни умов спеціального водокористування, дій осіб, що призвели до припинення такого права або зміни умов, здійснюється на підставі екологічної експертизи, яка проводиться обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 24.01.2002 р. N 72,
 від 07.08.2013 р. N 748)

Сума коштів, необхідних для проведення експертизи, визначається на договірних умовах.

6. Визначення розміру збитків, завданих водокористувачам, чиї права на спеціальне водокористування були припинені, а також збитків, завданих водокористувачам внаслідок зміни умов спеціального водокористування, здійснюється згідно з Методикою розрахунків збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування.

7. У разі підтвердження факту припинення права або зміни умов спеціального водокористування пред'явлення вимог щодо відшкодування завданих у зв'язку з цим збитків здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.

8. Спори про розміри та своєчасність відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування, розглядаються у порядку, встановленому законодавством.

9. Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням водокористувачами експертизи, здійснюється за рахунок осіб, дії яких призвели до припинення права або зміни умов спеціального водокористування.

____________ 
 

Опрос