Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке осуществления банками Украины вкладных (депозитных) операций

Национальный банк
Положение, Постановление от 03.12.2003 № 516
редакция действует с 04.09.2020

Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій

(заголовок із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

Постанова Правління Національного банку України
від 3 грудня 2003 року N 516

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2003 р. за N 1256/8577

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 15 вересня 2004 року N 437
,
 від 23 березня 2009 року N 159
,
 від 8 жовтня 2010 року N 457
,
 від 9 листопада 2011 року N 389
,
 від 6 червня 2013 року N 212
,
 від 9 квітня 2015 року N 221
,
 від 12 серпня 2015 року N 520
,
 від 22 листопада 2016 року N 403
,
від 25 жовтня 2017 року N 106
,
від 28 січня 2019 року N 23
,
від 3 вересня 2020 року N 129

У зв'язку з потребою приведення правил здійснення вкладних операцій банків України у відповідність до вимог Цивільного кодексу України, Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" і з метою розширення сфери банківських послуг та використання банками різних фінансових інструментів щодо залучення грошових коштів від фізичних та юридичних осіб Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 09.11.2011 р. N 389)

1. Затвердити Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій (далі - Положення), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

2. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 07.07.97 N 216 "Про затвердження Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів і Правил випуску та обігу валютних деривативів", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.09.97 за N 393/2197, у частині затвердження Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів;

постанову Правління Національного банку України від 30.06.98 N 250 "Про затвердження нової редакції Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 07.07.97 N 216", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 445/2885;

постанову Правління Національного банку України від 10.01.99 N 5 "Про продовження строку застосування бланків ощадного (депозитного) сертифіката старого зразка", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13.01.99 за N 14/3307;

постанову Правління Національного банку України від 31.10.2000 N 427 "Про внесення змін до Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14.11.2000 за N 816/5037.

3. Банкам України внести відповідні зміни до своїх внутрішніх положень, які регулюють операції із залучення грошових коштів на депозити (вклади) та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.

4. Департаменту монетарної політики (Н. І. Гребеник) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

5. Постанова набирає чинності з 1 лютого 2004 року.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови А. П. Яценюка.

 

В. о. Голови 

А. П. Яценюк 

 

Положення
про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій

(заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

(У тексті Положення слова "договір банківського вкладу (депозиту)" у всіх відмінках та числах замінено словами "договір банківського вкладу" у відповідних відмінках та числах згідно з постановою Правління Національного банку України від 25 жовтня 2017 року N 106)

Це Положення розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про депозитарну систему України", нормативно-правових актів Національного банку України та з метою розширення сфери банківських послуг і використання банками різних фінансових інструментів щодо залучення грошових коштів.

(абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 08.10.2010 р. N 457,
 від 09.11.2011 р. N 389
,
від 03.09.2020 р. N 129)

Цим Положенням регулюється загальний порядок залучення банками України та філіями іноземних банків в Україні (далі - банк) грошових коштів (як у національній, так і в іноземній валюті) або банківських металів від вкладників на їх поточні, вкладні (депозитні) рахунки та розміщення банками України ощадних (депозитних) сертифікатів.

(абзац другий преамбули із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437,
 від 09.11.2011 р. N 389
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

Вимоги цього Положення щодо порядку залучення банками України вкладів (депозитів) за договорами банківського рахунку застосовуються до кореспондентських рахунків, якщо інше не встановлено законом.

(преамбулу доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

Глава 1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

абзац другий пункту 1.1 глави 1 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 12.08.2015 р. N 520
,
 у зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий
 уважати відповідно абзацами другим - десятим
)

вклад (депозит) - це грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, або банківські метали, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання чи без зазначення такого строку (під процент або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору;

вклади (депозити) на вимогу - це грошові кошти або банківські метали, що розміщені вкладниками в банках на умовах видачі вкладу (депозиту) на першу вимогу вкладника або здійснення платежів за розпорядженням власника рахунку;

(абзац третій пункту 1.1 глави 1 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

вклади (депозити) строкові - це грошові кошти або банківські метали, розміщені вкладниками в банку на визначений договором строк;

(абзац четвертий пункту 1.1 глави 1 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

вкладна (депозитна) операція - операція банку із залучення грошових коштів або банківських металів від вкладників на їх рахунки в банку на договірних засадах або депонування грошових коштів вкладниками з оформленням їх ощадними (депозитними) сертифікатами. Операції банків з банківськими металами здійснюються або з фізичною поставкою банківських металів, або без фізичної поставки банківських металів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення операцій з валютними цінностями;

(абзац п'ятий пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437,
від 03.09.2020 р. N 129)

абзац сьомий пункту 1.1 глави 1 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437,
у зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий
 уважати відповідно абзацами сьомим та восьмим)

вкладник - суб'єкт господарювання, юридична особа - нерезидент, представництво юридичної особи-нерезидента в Україні, інвестор (представництво іноземного інвестора на території України) за угодою про розподіл продукції (далі - інвестор) та фізична особа, які здійснили розміщення готівкових (безготівкових) грошових коштів або банківських металів на рахунок у банку чи придбали ощадний (депозитний) сертифікат банку України на договірних умовах;

(абзац шостий пункту 1.1 глави 1 в редакції постанов
 Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437,
від 03.09.2020 р. N 129)

абзац сьомий пункту 1.1 глави 1 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 12.08.2015 р. N 520
,
 у зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий
 уважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим
)

абзац десятий пункту 1.1 глави 1 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437,
у зв'язку з цим абзац одинадцятий уважати абзацом дев'ятим)

ощадний (депозитний) сертифікат - цінний папір, який підтверджує суму вкладу, унесеного в банк України, і права вкладника (власника сертифіката) на одержання зі спливом установленого строку суми вкладу та процентів, установлених сертифікатом, у банку України, який його видав;

(абзац сьомий пункту 1.1 глави 1 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 12.08.2015 р. N 520
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

абзац дванадцятий пункту 1.1 глави 1 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437,
у зв'язку з цим абзац тринадцятий уважати абзацом десятим)

абзац восьмий пункту 1.1 глави 1 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 12.08.2015 р. N 520
,
 у зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом восьмим
)

абзац чотирнадцятий пункту 1.1 глави 1 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437,
у зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий уважати абзацом одинадцятим)

суб'єкти вкладних (депозитних) операцій - банки і власники грошових коштів або банківських металів.

абзац шістнадцятий пункту 1.1 глави 1 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

1.2. Договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу (депозиту) на першу вимогу [вклад (депозит) на вимогу] або на умовах повернення вкладу (депозиту) зі спливом встановленого договором строку [строковий вклад (депозит)].

Договором банківського вкладу може бути передбачено внесення грошових коштів або банківських металів на інших умовах їх повернення. Умови цього договору не можуть суперечити законодавству України.

(пункт 1.2 глави 1 в редакції постанов Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437
,
 від 23.03.2009 р. N 159)

1.3. Сума, строки та умови залучення вкладів (депозитів) визначаються між банком та вкладником на договірних засадах.

(пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

1.4. Залучення банком вкладів (депозитів) від вкладників підтверджується:

(абзац перший пункту 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

договором банківського рахунку;

договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки;

договором банківського вкладу з видачею ощадного (депозитного) сертифіката;

договором банківського вкладу з видачею іншого документа, що підтверджує внесення грошової суми або банківських металів і відповідає вимогам, установленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.

(пункт 1.4 глави 1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

1.5. Процентні ставки за вкладними (депозитними) операціями встановлюються банками самостійно. Національний банк України встановлює індикативні розміри процентних ставок для банків з урахуванням ситуації на грошово-кредитному ринку.

(пункт 1.5 глави 1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

1.6. Банк сплачує вкладнику суму вкладу (депозиту) і нараховані за ним проценти:

у національній валюті, якщо грошові кошти надійшли на вкладний (депозитний) рахунок у національній валюті;

у валюті вкладу (депозиту), якщо грошові кошти надійшли на вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті, або на умовах та в порядку, передбачених договором, відповідно до заяви вкладника - в іншій іноземній чи в національній валюті;

у банківських металах, якщо вкладний (депозитний) рахунок відкритий у банківських металах, або на умовах та в порядку, передбачених договором, відповідно до заяви вкладника - у національній валюті.

(пункт 1.6 глави 1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

1.7. Проценти на вклад (депозит), залучений відповідно до договору банківського вкладу, нараховуються від дня, наступного за днем надходження до банку грошових коштів або банківських металів, до дня, який передує поверненню грошових коштів або банківських металів вкладнику або списанню з вкладного (депозитного) рахунку вкладника з інших підстав.

(абзац перший пункту 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 06.06.2013 р. N 212)

За вкладами (депозитами) овернайт, розміщеними банком в іншому банку, проценти нараховуються відповідно до умов договору.

(пункт 1.7 глави 1 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 06.06.2013 р. N 212,
у зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім)

Виплата процентів за вкладом (депозитом) здійснюється у строки, що обумовлені в договорі.

(пункт 1.7 глави 1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

1.8. Особливості залучення грошових коштів або банківських металів на вклади (депозити) регулюються внутрішніми положеннями банків, розробленими відповідно до законодавства України.

1.9. Банки мають встановлювати основні умови залучення банківського вкладу (депозиту) відповідного виду. Зазначені умови мають бути оприлюднені банком шляхом розміщення відповідної інформації в установі банку в загальнодоступному для вкладників місці та на офіційному сайті банку в мережі Інтернет. Ця інформація може додатково розміщуватися банком у засобах масової інформації.

(пункт 1.9 глави 1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

1.10. Вкладники банків здійснюють валютні операції за поточними та вкладними (депозитними) рахунками відповідно до валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку з питань здійснення операцій з валютними цінностями.

(главу 1 доповнено пунктом 1.10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.11.2016 р. N 403
,
пункт 1.10 глави 1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

Глава 2. Договірне регулювання вкладних (депозитних) операцій

2.1. Відкриття і закриття поточних та вкладних (депозитних) рахунків вкладникам у національній та іноземній валюті або банківських металах здійснюються в порядку, установленому нормативно-правовим актом Національного банку з питань відкриття і закриття рахунків клієнтів банків.

(пункт 2.1 глави 2 в редакції постанов Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437
,
від 03.09.2020 р. N 129)

2.2. Додержання письмової форми договору (паперова або електронна) є обов'язковою умовою взаємовідносин між банком і вкладником. Вимоги щодо створення, зберігання електронних документів та використання цифрового власноручного підпису фізичної особи, електронних підписів під час залучення банками вкладів (депозитів) регулюються Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та нормативно-правовими актами Національного банку з питань застосування цифрового власноручного підпису, електронного підпису в банківській системі України.

(пункт 2.2 глави 2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 25.10.2017 р. N 106
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 28.01.2019 р. N 23,
від 03.09.2020 р. N 129)

2.3. Договори банківського рахунку та банківського вкладу визначають права, зобов'язання суб'єктів вкладних (депозитних) операцій та інші умови, визначені Цивільним кодексом України, і мають бути підписані сторонами договору (уповноваженими ними особами).

Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу укладаються між банком та вкладником з урахуванням вимог, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Договір, який укладається банком із вкладником - фізичною особою, може бути підписаний фізичною особою цифровим власноручним підписом.

(пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437
,
від 23.03.2009 р. N 159,
від 09.04.2015 р. N 221,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 25.10.2017 р. N 106
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.01.2019 р. N 23
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

2.4. За договором банківського вкладу одна сторона (банк), що прийняла від іншої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові цю суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, установлених договором.

(пункт 2.4 глави 2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

2.5. За договором банківського рахунку, укладеним із вкладником, банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок грошові кошти або банківські метали, що йому надходять, виконувати розпорядження власника рахунку про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та проведення інших операцій за рахунком.

(абзац перший пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

За користування грошовими коштами, що обліковуються на рахунку вкладника, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на рахунок, якщо інше не встановлено договором банківського рахунку або законом.

(абзац другий пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

Проценти сплачуються банком у розмірі, який установлюється в договорі банківського рахунку. Якщо договором не встановлений розмір процентів, то банк зобов'язаний виплатити їх у розмірі, що звичайно сплачується банком за вкладом на вимогу.

(пункт 2.5 глави 2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

2.6. Для вкладників - фізичних осіб банк зобов'язаний установлювати однакові типові умови договору банківського вкладу відповідного виду, крім випадків, передбачених законодавством України.

Договір банківського рахунку укладається для відкриття вкладнику чи визначеній ним особі поточного рахунку в банку на умовах, погоджених сторонами.

Банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунку з вкладником, який звернувся з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком умовах, що відповідають закону та банківським правилам.

(абзац третій пункту 2.6 глави 2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

(пункт 2.6 глави 2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

2.7. Банки можуть укладати з фізичними та юридичними особами договори банківського вкладу на користь третьої особи відповідно до законодавства України. Ця особа набуває права вкладника з моменту пред'явлення нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами.

(пункт 2.7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

2.8. Пункт 2.8 глави 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437,
у зв'язку з цим пункти 2.9 - 2.11 уважати відповідно пунктами 2.8 - 2.10)

2.8. У разі неможливості одержання вкладу (депозиту) особою, на користь якої внесені грошові кошти або банківські метали, до досягнення нею повнолітнього віку, за умови виникнення форс-мажорних обставин, за яких грошові кошти відшкодовуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, вклади (депозити) повертаються особі, що здійснила цей внесок.

2.9. Укладення договору банківського рахунку та договору банківського вкладу може здійснюватися відокремленим підрозділом банку - юридичної особи за наявності належним чином оформленої уповноваженим особам довіреності на підписання документів.

(пункт 2.9 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437,
 від 23.03.2009 р. N 159)

2.10. Банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених договорів банківського рахунку та договорів банківського вкладу, зокрема, зменшувати розмір процентної ставки за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, установлених законом.

(пункт 2.10 глави 2 в редакції постанов Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437
,
 від 23.03.2009 р. N 159)

Глава 3. Порядок повернення банками грошових коштів і банківських металів та сплата процентів за договорами банківського вкладу

3.1. Грошові кошти або банківські метали на вкладний (депозитний) рахунок суб'єкта господарювання, юридичної особи - нерезидента, представництва юридичної особи - нерезидента в Україні, інвестора перераховуються з його/її поточного рахунку і після настання обставин їх повернення, визначених договором банківського вкладу, повертаються на поточний рахунок цього вкладника, крім випадків, передбачених законодавством України.

Банки мають право перераховувати грошові кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб'єкта господарювання, юридичної особи - нерезидента, представництва юридичної особи - нерезидента в Україні, інвестора з його/її іншого вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в цьому банку, лише в разі зміни банком порядку бухгалтерського обліку рахунку цього вкладника, пов'язаної із:

1) запровадженням банком процедури зміни рахунків клієнтів не за їх ініціативою, у випадках та в порядку, визначених нормативно-правовими актами Національного банку;

2) зміною умов договору банківського вкладу.

3.2. За вкладним (депозитним) рахунком суб'єкта господарювання можуть проводитись операції, пов'язані із:

1) відступленням власником такого рахунку на користь іншої(их) особи (осіб) - резидента(ів) права вимоги за договором банківського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) у національній валюті та процентів на неї. У такому разі кошти з вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на поточний рахунок у національній валюті особи (осіб) - резидента(ів), якій(им) були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу;

2) реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави.

3.3. За вкладним (депозитним) рахунком юридичної особи - нерезидента можуть проводитися операції, пов'язані із:

1) відступленням власником такого рахунку на користь іншої(их) особи (осіб) - нерезидента(ів) права вимоги за договором банківського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) у національній або іноземній валюті та процентів на неї. У такому разі кошти з вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на поточний рахунок у національній або іноземній валюті особи (осіб) - нерезидента(ів), якій(им) були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу;

2) реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави.

3.4. За вкладним (депозитним) рахунком представництва юридичної особи - нерезидента в Україні, інвестора можуть проводитися операції, пов'язані з реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави.

3.5. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) суб'єкта господарювання, юридичної особи-нерезидента, представництва юридичної особи - нерезидента в Україні, інвестора відповідно до умов договору банківського вкладу банки можуть перераховувати на поточний рахунок цього вкладника або зараховувати на поповнення вкладу (депозиту).

3.6. Грошові кошти на вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть бути внесені готівкою, перераховані з іншого власного вкладного (депозитного) або поточного рахунку і повертаються банками готівкою або в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок вкладника для повернення коштів чи за заявою вкладника на інший його рахунок після закінчення строку, визначеного в договорі банківського вкладу, або настання інших обставин, визначених законодавством України чи договором банківського вкладу.

На вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть зараховуватися кошти, які надійшли на ім'я власника рахунку від іншої особи, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше. Надання власником даних про свій вкладний (депозитний) рахунок іншій особі вважається наданням згоди власником рахунку на одержання грошових коштів від іншої особи.

Банківські метали на вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи перераховуються з її поточного рахунку і після настання обставин їх повернення, визначених договором банківського вкладу, повертаються на поточний рахунок цього вкладника.

3.7. За вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи можуть проводитися операції, пов'язані із:

1) відступленням власником такого рахунку на користь іншої(их) особи (осіб) - резидента(ів) права вимоги за договором банківського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) у національній валюті та процентів на неї. У такому разі кошти з вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на поточний рахунок у національній валюті особи (осіб) - резидента(ів), якій(им) були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу;

2) реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави.

3.8. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) фізичної особи відповідно до умов договору банківського вкладу банки мають право перераховувати на її поточний рахунок або зараховувати на поповнення вкладу (депозиту), або виплачувати вкладнику готівкою.

3.9. Банк зобов'язаний за договором банківського вкладу на вимогу видати вклад або його частину та нараховані проценти на першу вимогу вкладника.

Банк зобов'язаний за договором банківського строкового вкладу видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом зі спливом строку, визначеного в договорі банківського вкладу.

Повернення вкладнику банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, передбачених умовами договору банківського строкового вкладу.

3.10. Банк зобов'язаний в разі невиконання (неналежного виконання) вимоги вкладника про повернення вкладу (депозиту) або його частини (документ на переказ / заява про повернення коштів тощо) (далі - вимога):

1) прийняти вимогу шляхом проставлення на ній дати отримання, підпису уповноваженої особи та видачі вкладнику письмового повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням причини, дати взяття вимоги на облік, дати видачі повідомлення, прізвища, ім'я та по батькові уповноважених осіб банку;

2) взяти вимогу на облік за відповідним позабалансовим рахунком.

Банк зобов'язаний виконати вимогу відповідно до умов договору банківського вкладу. Після виконання вимоги банк списує вимогу з відповідного позабалансового рахунку.

3.11. Банк виплачує вкладнику проценти на суму вкладу (депозиту) у розмірі, який встановлюється в договорі банківського вкладу. Якщо договором не встановлений розмір процентів, то банк зобов'язаний їх виплатити в розмірі облікової ставки Національного банку.

Банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на суму вкладу (депозиту) на вимогу, якщо інше не встановлено договором. У разі зменшення банком розміру процентів на суму вкладу (депозиту) на вимогу новий розмір процентів застосовується до вкладу (депозиту), унесеного до повідомлення вкладника про зменшення процентів, через один місяць із дня надсилання відповідного повідомлення, якщо інше не встановлено договором.

3.12. Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу (депозиту) із закінченням строку, установленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу (депозиту), унесеного на інших умовах повернення, то після настання визначених договором обставин договір уважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором.

3.13. Оподаткування доходів від вкладних (депозитних) операцій вкладників здійснюється відповідно до законодавства України.

(пункти 3.1 - 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437,
від 23.03.2009 р. N 159,
від 09.11.2011 р. N 389,
від 12.08.2015 р. N 520,
від 25.10.2017 р. N 106,
від 28.01.2019 р. N 23,
замінено пунктами 3.1 - 3.13 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

Глава 4. Порядок випуску та оформлення ощадних (депозитних) сертифікатів

4.1. Ощадні (депозитні) сертифікати можуть випускатися за ініціативою банку України:

(абзац перший пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

одноразово або серіями;

іменними або на пред'явника;

на строк.

(абзац четвертий пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 12.08.2015 р. N 520)

Ощадні (депозитні) сертифікати мають бути емітовані в паперовій (документарній) формі.

Абзац шостий пункту 4.1 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 12.08.2015 р. N 520
,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий
 уважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим
)

Ощадні (депозитні) сертифікати можуть бути номіновані як у національній валюті, так і в іноземній валюті або банківських металах.

(абзац шостий пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

Абзац сьомий пункту 4.1 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129,
у зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий
 уважати відповідно абзацами сьомим, восьмим)

Емітентами ощадних (депозитних) сертифікатів можуть бути лише банки України - юридичні особи.

(абзац сьомий пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

Ощадними (депозитними) сертифікатами на пред'явника, номінованими як у національній, так і в іноземній валюті або банківських металах, оформляються лише вклади (депозити) на строк більше ніж 30 днів.

(абзац восьмий пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

4.2. Пункт 4.2 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437,
у зв'язку з цим пункти 4.3 - 4.13
 уважати відповідно пунктами 4.2 - 4.12)

4.2. Розміщуючи ощадні (депозитні) сертифікати, банки України зобов'язані залучати лише ту валюту або банківські метали, у якій номіновані ощадні (депозитні) сертифікати.

(пункт 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

4.3. Строк обігу ощадних (депозитних) сертифікатів установлюється від дати видачі сертифіката безпосередньо вкладнику (власнику сертифіката) до дати, з якої власник сертифіката отримав право вимоги вкладу (депозиту).

4.4. Ощадні (депозитні) сертифікати мають містити реквізити, визначені законодавством України.

4.5. Виготовлення бланків ощадних (депозитних) сертифікатів здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

4.6. Бланк ощадного (депозитного) сертифіката заповнюється банком України за допомогою відповідних технічних засобів або від руки - чорнилом чи кульковою ручкою. Жодні виправлення під час заповнення сертифіката не допускаються. Якщо під час заповнення бланка сертифіката допущено помилки, то він уважається зіпсованим і підлягає знищенню.

(пункт 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

4.7. Сума вкладу (депозиту) на ощадному (депозитному) сертифікаті зазначається словами і пишеться з великої літери на початку рядка. Назва валюти або банківських металів, у якій номінований ощадний (депозитний) сертифікат, у відповідному відмінку пишеться після зазначеної словами суми впритул.

(пункт 4.7 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

4.8. У разі виникнення розбіжностей між сумами, зазначеними словами та цифрами, дійсною вважається та сума, яка зазначена словами.

4.9. Ощадний (депозитний) сертифікат має підписувати керівник банку України або уповноважена на це особа.

(пункт 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

4.10. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати можуть мати корінці (додаток).

4.11. За умови випуску іменного ощадного (депозитного) сертифіката банк України заповнює всі реквізити корінця сертифіката, який підписується вкладником або уповноваженою ним особою, відривається від сертифіката, обліковується і зберігається в банку України в окремій теці. Якщо до бланка сертифіката корінець не передбачений, то банк України веде реєстраційний журнал випущених іменних ощадних (депозитних) сертифікатів, до якого включаються реквізити, що відповідають тим, які передбачені для корінця. Реєстраційний журнал може вміщувати й інші потрібні банку України реквізити.

(пункт 4.11 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

4.12. Заповнення та ведення реєстраційного журналу випущених іменних ощадних (депозитних) сертифікатів може здійснюватися банками України в електронній формі, яку банк України визначив у своїх внутрішніх положеннях.

(пункт 4.12 глави 4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 25.10.2017 р. N 106
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

Глава 5. Порядок розміщення і погашення ощадних (депозитних) сертифікатів

5.1. Розміщення та погашення ощадних (депозитних) сертифікатів здійснюється лише банком України-емітентом. До погашення приймаються тільки оригінали ощадних (депозитних) сертифікатів.

(пункт 5.1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

5.2 Ощадний (депозитний) сертифікат, виданий на користь суб'єкта господарювання, юридичної особи - нерезидента, представництва юридичної особи - нерезидента в Україні, інвестора, отримує в банку України його/її керівник або уповноважена на це особа. Сертифікат, виданий на користь фізичної особи, отримує ця особа або інша уповноважена на це особа згідно із законодавством України.

(пункт 5.2 глави 5 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

5.3. За умови настання строку вимоги вкладу (депозиту) банк України здійснює платіж проти пред'явлення ощадного (депозитного) сертифіката.

(абзац перший пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

Погашення ощадних (депозитних) сертифікатів, які номіновані в національній валюті, та виплата процентів за ними здійснюються банками України лише в національній валюті.

(абзац другий пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

Погашення ощадних (депозитних) сертифікатів, які номіновані в іноземній валюті, та виплата процентів за ними здійснюються банками України в іноземній валюті, а за письмовою заявою вкладника або особи, уповноваженої на здійснення цієї операції, - у національній валюті за курсом Національного банку України на дату закінчення строку, що зазначений в ощадному (депозитному) сертифікаті.

(абзац третій пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 12.08.2015 р. N 520,
від 03.09.2020 р. N 129)

Погашення ощадних (депозитних) сертифікатів, які номіновані в банківських металах, та виплата процентів за ними здійснюються банками України в банківських металах, а за письмовою заявою вкладника або особи, уповноваженої на здійснення цієї операції, - у національній валюті за курсом Національного банку на дату закінчення строку, зазначеного в ощадному (депозитному) сертифікаті.

(пункт 5.3 глави 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

5.4. Пункт 5.4 глави 5 виключено

(пункт 5.4 глави 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 12.08.2015 р. N 520
,
 у зв'язку з цим пункти 5.5 - 5.9 уважати відповідно пунктами 5.4 - 5.8
)

5.4. Банк України перевіряє справжність іменного ощадного (депозитного) сертифіката і його відповідність записам на корінці або в реєстраційному журналі. Якщо дані збігаються, то в реєстраційному журналі власників іменних ощадних (депозитних) сертифікатів робиться позначка про погашення, а на сертифікаті в правому верхньому його куті зазначається слово "Погашено".

Банк перевіряє справжність ощадного (депозитного) сертифіката на пред'явника відповідно до вимог внутрішніх документів банку.

(пункт 5.4 глави 5 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

5.5. Розрахунки за придбані ощадні (депозитні) сертифікати та сплата грошових коштів за ними для суб'єкта господарювання, юридичної особи - нерезидента, представництва юридичної особи - нерезидента в Україні, інвестора здійснюються лише в безготівковій формі.

(пункт 5.5 глави 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

5.6. Розрахунки за придбані ощадні (депозитні) сертифікати та сплата грошових коштів за ними для фізичних осіб здійснюються як у готівковій, так і в безготівковій формі.

5.7. Розрахунки за придбані ощадні (депозитні) сертифікати, номіновані в банківських металах, сплата суми та нарахованих процентів за ними здійснюються для:

1) суб'єкта господарювання, юридичної особи - нерезидента, представництва юридичної особи-нерезидента в Україні, інвестора в банківських металах (без фізичної поставки) або в національній валюті за курсом Національного банку за письмовою заявою вкладника або особи, уповноваженої на здійснення цієї операції, лише в безготівковій формі;

2) фізичної особи в банківських металах (без фізичної поставки або з фізичною поставкою) або в національній валюті за курсом Національного банку за письмовою заявою вкладника або особи, уповноваженої на здійснення цієї операції, як у готівковій, так і в безготівковій формі.

(главу 5 доповнено новим пунктом 5.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129,
у зв'язку з цим пункти 5.7, 5.8 уважати відповідно пунктами 5.8, 5.9)

5.8. Якщо строк одержання вкладу (депозиту) за строковим ощадним (депозитним) сертифікатом прострочено, то такий сертифікат уважається документом на вимогу, за яким на банк України покладається зобов'язання сплатити зазначену в ньому суму вкладу (депозиту) та процентів за ним у разі пред'явлення ощадного (депозитного) сертифіката.

(пункт 5.8 глави 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

5.9. Облік операцій з випуску, погашення та сплати процентів за ощадними (депозитними) сертифікатами здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань бухгалтерського обліку.

Глава 6. Порядок обліку, зберігання та знищення бланків ощадних (депозитних) сертифікатів

6.1. Бланки ощадних (депозитних) сертифікатів зберігаються в грошових сховищах або у вогнетривких шафах. Корінці сертифікатів після відображення вкладних (депозитних) операцій за балансовими рахунками вміщуються в окремі теки та зберігаються в грошових сховищах або вогнетривких шафах. Реєстраційні журнали (за умови ведення їх в документарній формі) зберігаються в грошових сховищах або вогнетривких шафах. Порядок зберігання реєстраційних журналів в електронній формі банк України визначає самостійно згідно з його внутрішніми положеннями та з урахуванням вимог законодавства України.

(пункт 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 25.10.2017 р. N 106,
від 03.09.2020 р. N 129)

6.2. Бланки ощадних (депозитних) сертифікатів обліковуються за позабалансовим рахунком N 9820 "Бланки цінних паперів".

6.3. Видані під звіт бланки сертифікатів обліковуються за позабалансовим рахунком N 9890 "Бланки цінних паперів у підзвіті", а відіслані - за позабалансовим рахунком N 9891 "Бланки цінних паперів у дорозі".

6.4. Банки України мають забезпечити ведення журналу обліку виданих бланків ощадних (депозитних) сертифікатів з такими основними реквізитами:

(абзац перший пункту 6.4 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

кількість бланків сертифікатів, що надійшли з друку;

дата видачі бланків ощадних (депозитних) сертифікатів вкладникам;

кількість ощадних (депозитних) сертифікатів, виданих вкладникам (з переліком від номера до номера включно);

дата погашення ощадних (депозитних) сертифікатів;

кількість зіпсованих бланків сертифікатів (із зазначенням номерів);

залишок бланків сертифікатів на звітну дату з обов'язковою перевіркою їх наявності в касі.

6.5. Погашені сертифікати та купони до них обліковуються за позабалансовим рахунком N 9812 "Погашені цінності". Бланки погашених ощадних (депозитних) сертифікатів зберігаються в банку України п'ять років, якщо інше не передбачено законодавством України.

(пункт 6.5 глави 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

6.6. Знищення бланків ощадних (депозитних) сертифікатів здійснюється банками України відповідно до порядку, визначеного у внутрішніх положеннях банку України з питань діловодства, з урахуванням вимог законодавства України, але не раніше ніж через п'ять років після їх погашення.

(пункт 6.6 глави 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

 

Директор Департаменту
монетарної політики
 

 
Н. І. Гребеник
 

 

Корінець сертифіката N __________________________ на суму _______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (цифрами та словами)
виданий ____________________________________________________________ ____________ року.

1. Дата повернення вкладу (депозиту)_____________________________________ __________ року.

2. Кому (для фізичної особи)_____________________________________________________________
                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання,
_____________________________________________________________________________________.
                                                      реєстраційний номер
облікової картки платника податків, інші реквізити)

3. Кому (для суб'єкта господарювання, юридичної особи - нерезидента, представництва юридичної особи-нерезидента в Україні, інвестора) __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
[найменування, місцезнаходження в Україні (за наявності), код за Єдиним державним
_____________________________________________________________________________________
реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний (обліковий) номер
_____________________________________________________________________________________
платника податків, реквізити банку України, в якому відкритий поточний рахунок та номер цього рахунку]

4. Сертифікат отримав. З умовами випуску, обігу та погашення ознайомлений _____________________________________________________________________________________.
                                                                           (підпис вкладника або уповноваженої ним особи)

(додаток у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.09.2020 р. N 129)

____________

Опрос