Идет загрузка документа (740 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов по подготовке специалистов в высших учебных заведениях

Министерство образования и науки Украины (2)
Протокол, Справка, Приказ, Заявление от 02.07.2015 № 705
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.07.2015

м. Київ

N 705

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 липня 2015 р. за N 874/27319

Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 5 липня 2016 року N 782)

Відповідно до статті 13 Закону України "Про вищу освіту", пунктів 4, 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630, та з метою поліпшення організації підготовки кадрів з вищою освітою і вдосконалення документообігу у вищих навчальних закладах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму N Н-1.01.1;

2) форму N Н-1.01.2;

3) форму N Н-1.01.3;

4) форму N Н-1.02;

5) форму N Н-1.03.1;

6) форму N Н-1.03.2;

7) форму N Н-1.04;

8) форму N Н-1.05;

9) форму N Н-1.06;

10) форму N Н-1.07;

11) форму N Н-1.08, частина 1;

12) форму N Н-1.08, частина 2;

13) форму N Н-1.09;

14) форму N Н-1.10;

15) форму N Н-1.11.1;

16) форму N Н-1.11.2;

17) форму N Н-2.01;

18) форму N Н-2.02.1;

19) форму N Н-2.02.2;

20) форму N Н-2.03;

21) форму N Н-2.04;

22) форму N Н-3.01;

23) форму N Н-4.01;

24) форму N Н-4.02;

25) форму N Н-4.03;

26) форму N Н-5.01;

27) форму N Н-5.02.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2014 року N 711 "Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 липня 2014 року за N 728/25505.

3. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю. А.) у встановленому порядку зробити відповідну відмітку у справах архіву.

4. Керівникам вищих навчальних закладів запровадити з 2015/2016 навчального року форми документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах відповідно до форм, затверджених пунктом 1 цього наказу.

5. Департаменту вищої освіти (Бондаренко С. І.):

надавати вищим навчальним закладам методичну допомогу щодо використання нових форм документів;

подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І. Р.

 

Міністр

С. М. Квіт

 

Форма N Н-1.01.1

Керівнику ____________________________________________________________________________
                                                                                   (найменування вищого навчального закладу)
вступника ____________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на _____________________________ форму
                                                                                                                                          (денна, заочна (дистанційна), вечірня)
навчання факультету/інституту/відділення ________________________________________________
                                                                                                                                      (найменування факультету/
_______________________________________________________________ за програмою підготовки
                                                                             інституту/відділення)
молодшого спеціаліста/бакалавра/спеціаліста/магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань:

 
                                                                                                (шифр та назва напряму підготовки/спеціальності)
_____________________________________________________________________________________
на основі повної загальної середньої освіти.

Пріоритет заяви  

Про себе повідомляю

Закінчив(ла) __________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування навчального закладу, рік закінчення)
_____________________________________________________________________________________
__________________________ Відзнака за навчання: є -  (золота/срібна медаль)

Середній бал атестата або диплома: ______________

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року:

1-й (українська мова та література) -    ___________________________________________________;
                                                                                                                          (рівень, результат)

2-й (___________________________) - ___________________________________________________;
                             (предмет)                                                                             (рівень, результат)

3-й (___________________________) - ___________________________________________________
                             (предмет)                                                                             (рівень, результат)

Підстава для позаконкурсного зарахування: є -  (_________________________________________)
                                                                                                                      (документ, що надає право на позаконкурсне зарахування)

Підстава для першочергового зарахування: є -   (________________________________________)
                                                                                                                      (документ, що надає право на позачергове зарахування)

Додаткові бали: є -  (кількість: 1 - _______; 2 - _______; 3 - _______)

Вища освіта (бакалавр/спеціаліст/магістр): немає -   ; отримую -  ; є -  

Форма навчання ______________________; фінансування _________________________;

Іноземна мова, яку вивчав(ла) ________________________

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую -  

Громадянство України: є -  ; немає -  Країна ____________ Стать: чоловіча -  ; жіноча -  

Дата і місце народження ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце проживання: індекс __________, область __________________, район ___________________,
місто/смт/село _____________________, вулиця ___________________________________________,
будинок _____________, квартира __________, домашній, мобільний телефони _________________

____________
1 - всеукраїнські учнівські олімпіади; 2 - всеукраїнські конкурси-захисти учнівських науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України; 3 - підготовчі курси.

Додаткова інформація
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Повідомлений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про особливі умови зарахування, здобуту раніше освіту, проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування мене з числа студентів.

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію обраного напряму підготовки ознайомлений(а).

"___" ____________ 20__ р.

_______________________________
(підпис)

Примітки:

1. Зазначена форма використовується для допуску до участі в конкурсі щодо вступу до вищого навчального закладу для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти. Заповнюється вступником і особисто подається в приймальну комісію вищого навчального закладу.

2. У поле "Додаткова інформація" можуть вноситися додаткові дані про вступника.

3. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-1.01.2

Керівнику ____________________________________________________________________________
                                                                                   (найменування вищого навчального закладу)
вступника ____________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на ______________________________ форму
                                                                                                                                        (денна, заочна (дистанційна), вечірня)
навчання факультету/інституту/відділення _________________________________________________
                                                                                                                                                        (найменування факультету/
_______________________________________________________________ за програмою підготовки 
                                                   інституту/відділення)
молодшого спеціаліста/бакалавра або спеціаліста/магістра медичного, фармацевтичного або
ветеринарного спрямувань:  
                                                                                                                                                    (шифр та назва спеціальності)
_____________________________________________________________________________________
на основі здобутого рівня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) _______________________
_____________________________________________________________________________________

Про себе повідомляю

Закінчив(ла) __________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування навчального закладу, рік закінчення)
 _____________________________________________________________________________________

Відзнака за навчання: є -   (свідоцтво/диплом з відзнакою)

Середній бал свідоцтва/диплома _______________

Підстава для позаконкурсного зарахування: є -   (________________________________________)
                                                                                                                   (документ, що надає право на позаконкурсне зарахування)

Підстава для першочергового зарахування: є -   (________________________________________)
                                                                                                                     (документ, що надає право на першочергове зарахування)

Вища освіта (молодший спеціаліст): немає -  ; отримую -  ; є -  

Форма навчання ______________________; фінансування _________________________

Іноземна мова, яку вивчав(ла) _______________________

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую -  

Громадянство України: є -  ; немає -  Країна ___________ Стать: чоловіча -  ; жіноча -  

Дата і місце народження _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце проживання: індекс __________, область __________________, район ___________________,
місто/смт/село _____________________, вулиця ___________________________________________,
будинок _____________, квартира __________, домашній, мобільний телефони _________________

Додаткова інформація
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Повідомлений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про особливі умови зарахування, здобуту раніше освіту, проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування мене з числа студентів.

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію обраної спеціальності (напряму) ознайомлений(а).

"___" ____________ 20__ р.

_______________________________
(підпис)

Примітки:

1. Зазначена форма використовується для допуску до участі в конкурсі щодо вступу до вищого навчального закладу для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти або освіти кваліфікованого робітника; ступеня бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Заповнюється вступником і особисто подається в приймальну комісію вищого навчального закладу.

2. У поле "Додаткова інформація" можуть вноситися додаткові дані про вступника.

3. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-1.01.3

Керівнику ____________________________________________________________________________
                                                                                   (найменування вищого навчального закладу)
вступника ____________________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на _____________________________ форму
                                                                                                                                        (денна, заочна (дистанційна), вечірня)
навчання факультету/інституту __________________________________________________________
                                                                                                                                  (найменування факультету/
_______________________________________________________________ за програмою підготовки
                                                                                            інституту)
спеціаліста/магістра  
                                                                                                                                              (шифр та назва спеціальності)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
на основі здобутого ступеня/освітньо-кваліфікаційного рівня _________________________________

Про себе повідомляю

Закінчив(ла) __________________________________________________________________________
                                                                      (найменування навчального закладу, рік закінчення)
_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ Відзнака за навчання: є - (диплом з відзнакою)

Підстава для позаконкурсного зарахування: є -  (__________________________________________)
                                                                                                                     (документ, що надає право на позаконкурсне зарахування)

Підстава для першочергового зарахування: є -  (__________________________________________)
                                                                                                                       (документ, що надає право на першочергове зарахування)

Вища освіта (спеціаліст/магістр): немає -  ; отримую -  ; є -  

Іноземна мова, яку вивчав(ла) _________________________

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую -

Громадянство України: є -  ; немає -  Країна ___________ Стать: чоловіча -  ; жіноча -  

Дата і місце народження ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце проживання: індекс __________, область __________________, район ___________________,
місто/смт/село _____________________, вулиця ___________________________________________,
будинок _____________, квартира __________, домашній, мобільний телефони _________________

Додаткова інформація

Повідомлений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про особливі умови зарахування, здобуту раніше освіту є підставою для відрахування мене з числа студентів.

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію обраної спеціальності ознайомлений(а).

"___" ____________ 20__ р.

_______________________________
(підпис)

Примітки:

1. Зазначена форма використовується для допуску до участі в конкурсі щодо вступу до вищого навчального закладу для здобуття вищої освіти за ступенем магістра та за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Заповнюється вступником і особисто подається в приймальну комісію вищого навчального закладу.

2. У поле "Додаткова інформація" можуть вноситися додаткові дані про вступника.

3. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-1.02

___________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

Форма навчання
___________________________________________________________________________________________________________________________
(денна, вечірня, заочна (дистанційна))

ЖУРНАЛ
реєстрації вступників у 20__ р.

Інститут, факультет, відділення _________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                  (найменування інституту, факультету, відділення)

Напрям підготовки ___________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                        (шифр і назва)

Спеціальність _______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                   (шифр)                                                                 (назва)

Рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень _______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                           (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

N з/п

Номер особової справи

Дата прийому документів

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце проживання/
місце перебування

Стать (чол./жін.) / дата народження

Наймену-
вання навчального закладу, що видав документ про здобутий ступінь / освітньо-
кваліфіка-
ційний рівень

Номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь / освітньо-
кваліфіка-
ційний рівень, середній бал документа про освіту

Номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів з конкурсних предметів

Пріоритет заяви

Інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування

Причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання

Підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Зазначена форма використовується для реєстрації основних відомостей про вступників у послідовності подачі документів. Аркуші журналу нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою вищого навчального закладу і підписуються головою та відповідальним секретарем приймальної (відбіркової) комісії. Для кожного напряму підготовки (спеціальності) рівнів вищої освіти / освітньо-кваліфікаційних рівнів денної, вечірньої, заочної (дистанційної) форм навчання ведеться окремий журнал.

2. Номер особової справи зазначається відповідно до прийнятої у вищому навчальному закладі системи єдиної нумерації особових справ вступників.

3. Не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі їх наявності зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем приймальної комісії та скріплюється печаткою приймальної комісії / вищого навчального закладу.

4. Журнал реєстрації може містити поля, що відображають додаткові дані про вступника.

5. Формат бланка - А3 (297 х 420 мм) або А4 (210 х 297 мм), в альбомному виконанні.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-1.03.1

ОПИС ОСОБОВОЇ СПРАВИ N ______________________________________________________
                                                                                                                           (за журналом реєстрації вступників)

 

Прізвище ___________________________ Ім'я _________________________________________

По батькові ______________________________________________________________________

Інститут/факультет/відділення _______________________________________________________

Рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень ____________________________________

Напрям підготовки/спеціальність ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Пред'явлений документ, що посвідчує особу: __________________________________________,
                                                                                                                                    (паспорт/свідоцтво про народження)

серія _____, N _____________, ______________________________________________________
                                                                                                                      (ким та коли виданий)

______________________________________________________ "___" ____________ ____ року

N з/п

Назва документів

Кількість аркушів

Дата вилучення і місцезна-
ходження документа

Дата повернення документа в особову справу

1

Заява

 

 

 

2

Атестат, диплом, свідоцтво серії _______,
N _____________
від "___" ____________ 20__ року

 

 

 

3

Сертифікат N __ від ____________ 20__ року

 

 

 

4

Медична довідка за формою N 086-о

 

 

 

5

Інші документи

 

 

 

6

 

 

 

 

Категорія при зарахуванні (вказати необхідне):

  - на загальних підставах;   - поза конкурсом;   - цільове направлення;
  - _________________________

Джерело фінансування (вказати необхідне):   - держзамовлення;   - кошти фізичних/юридичних осіб.

Відповідальний секретар приймальної
(відбіркової) комісії                                          ___________________
                                                                                                                       (підпис)

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-1.03.2

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

РОЗПИСКА
в отриманні документів

N _________________

Отримано від _________________________________________________________________________
                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

такі документи:

1. Заява.

2. Документ про освіту: атестат, диплом (оригінал/копія),
серія ____, N ____________, від ___ ____________ 20__ року,
виданий _____________________________________________________________________________

3. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання:

   N _______________________           _____________________ (оригінал/копія);

   N _______________________           _____________________ (оригінал/копія);

   N _______________________           _____________________ (оригінал/копія).

4. Фотокартки __________ шт.

5. Інші документи: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Копії замінено на оригінали "___" ____________ 20__ р. _____________________________________
                                                                                                                                                     (підпис відповідального секретаря)

Документи прийняли:
                                                ___________________           ____________________
                                                                                (підпис)                                           (прізвище, ініціали)

Відповідальний секретар
приймальної (відбіркової) комісії ___________________________ _____________
                                                                                        (назва факультету/інституту)               (підпис)
                                                              М. П.

Примітки:

1. У разі втрати цієї розписки вступник повинен негайно повідомити приймальну комісію.

2. Копії документів та фотокартки зберігаються протягом одного навчального року, після чого знищуються за актом.

"___" ____________ 20__ р.

____________________
(підпис вступника)

Примітки:

1. Зазначена форма використовується для обліку поданих вступником документів і має обліковий номер, який збігається з номером особової справи, внесеним у журнал реєстрації заяв вступників. Розписка про прийом документів видається вступнику при особистому поданні документів.

2. Формат бланка - А5 (148 х 210 мм), 1 сторінка. У разі необхідності дозволяється застосовувати формат А4.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Розклад вступних випробувань

N
з/п

Назва вступного випробування

Дата

Час початку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ПРИМІТКИ:

1. Аркуш результатів вступних випробувань є перепусткою на випробування.

2. Після закінчення кожного вступного випробування аркуш результатів вступних випробувань повинен бути повернений у приймальну комісію.

3. При отриманні незадовільної оцінки аркуш результатів вступних випробувань залишається в екзаменатора.

 

Форма N Н-1.04

 
___________________________________________________________
                                            (найменування вищого навчального закладу)

Форма навчання: ____________________________________________
                                                         (денна, вечірня, заочна, дистанційна)

АРКУШ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

N _______

Прізвище __________________________________________________

Ім'я _______________________________________________________

По батькові ________________________________________________

Інститут, факультет, відділення ________________________________

Рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень ______________
___________________________________________________________
                               (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

 

 

Фотокартка

3 х 4 см

 

 


 

Відповідальний секретар приймальної (відбіркової) комісії

_________________________________
                                   (підпис)

М. П.


АРКУШ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

N _______

1. Результати оцінювання якості освіти та вступних екзаменів (творчих конкурсів)

N з/п

Конкурсні предмети (творчі конкурси)

Сертифікат (номер), атестат/диплом (серія, номер) або вид вступного випробування
(усний, письмовий тощо)

Дата видачі документа або дата вступного випробування
(число, місяць)

Кількість балів

Прізвище, ініціали та підписи екзаменаторів (відповідальної особи)

цифрами

словами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Конкурсний бал (сума балів) __________________________________

           М. П.                 Відповідальний секретар приймальної (відбіркової) комісії ____________ ___________________________________________
                                                                                                                                                                                                 (підпис)                                             (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Номер аркуша результатів вступних випробувань має відповідати номеру особової справи абітурієнта, зазначеному в журналі реєстрації осіб, які вступають до вищого навчального закладу у 20__ році (форма N Н-1.02).

2. У поле "Примітки" може вноситися додаткова інформація для вступника, яка підписується відповідальною особою - відповідальним секретарем приймальної (відбіркової) комісії.

3. Друга сторінка аркуша результатів вступних випробувань використовується для запису результатів усіх конкурсних складових, з яких складається конкурсний (рейтинговий) бал вступника на відповідний рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень, напрям підготовки, спеціальність та форму навчання.

4. Формат бланка - А5 (148 х 210 мм) в альбомному виконанні, 2 сторінки. Папір - щільний.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-1.05

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановний(а) ________________________________________________________________________
                                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові)

Рішенням приймальної комісії Ви допущені до участі у вступних випробуваннях щодо конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня/освітньо-кваліфікаційного рівня
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (молодший спеціаліст/бакалавр/спеціаліст/магістр)
за ___________________________________________________________________ формою навчання
                                                              (денна/заочна/вечірня/дистанційна)
_____________________________________________________________________________________
                                                              (найменування факультету/інституту/відділення)

Вступні випробування проводяться з "___" ____________ 20__ р. по "___" ____________ 20__ р.

Вам необхідно прибути до вищого навчального закладу "___" ____________ 20__ р. і отримати аркуш результатів вступних випробувань.

Примітки:

1. У разі неприбуття у визначений строк Ви не будете допущені до вступних випробувань.

2. Іногороднім на період складання вступних випробувань надається/не надається гуртожиток.

3. При прибутті до вищого навчального закладу необхідно мати при собі це повідомлення, паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці).

                         Відповідальний секретар

 

М. П.

______________
(підпис)

_____________________
          (прізвище та ініціали)


"___" ____________ 20__ р.

Примітки:

1. Це повідомлення є підставою для прибуття вступника на вступні випробування; видається на руки чи надсилається поштою відразу після прийняття рішення приймальної комісії про допуск до вступних випробувань.

2. До цього повідомлення в разі необхідності можуть вноситися додаткові дані (уточнене місце явки та час, нагадування про строки вступної кампанії, конкурсні показники тощо).

3. Формат бланка - А6 (105 х 148 мм) в альбомному виконанні, папір - щільний.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-1.06

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна)
(підкреслити)

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ N ________

Рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________________
                                                                                                                              (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)
_____________________________________ з ______________________________________________
                (форма вступного випробування)                                                     (назва навчального предмета)

Напрям (спеціальність) _____________________________, група ______________________________

Дата проведення вступного випробування "___" ____________ 20__ року.

Початок вступного випробування ________________________________________________________

Закінчення вступного випробування ______________________________________________________

Прізвища та ініціали екзаменаторів ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

N з/п

Шифр

Прізвище, ім'я та по батькові вступника

Кількість балів

Підписи екзаменаторів

цифрами

словами

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар
приймальної (відбіркової) комісії
________ _____________________
   (підпис)            (прізвище та ініціали)

Кількість вступників, які проходили випробування __________________

Екзаменатори:
____________________________
                                (підписи)
____________________________
Голова предметної (фахової) комісії
_________ ___________________
    (підпис)         (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20__ року

Примітки:

1. Ця форма є первинним обліковим документом результатів вступних випробувань. На першому етапі оформляється відповідальним секретарем приймальної (відбіркової) комісії. Для усного вступного випробування у відомість вносяться прізвища та ініціали вступників, які допускаються до вступного випробування; для письмового - тільки відповідні їх шифри. Складається на кожну групу вступників для кожного предмета. Результати вступних випробувань підписуються екзаменаторами та головою предметної екзаменаційної комісії. Після закінчення вступного випробування повертається відповідальному секретарю приймальної (відбіркової) комісії.

2. Дозволяється змінювати висоту рядків та ширину стовпців, а також кількість врахованих на одній сторінці вступників без зміни структури бланка.

3. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-1.07

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

______________________________________
(штамп вищого навчального закладу / його підрозділу)

Аркуш

усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні з __________________________________
                                                                                                                                                                             (назва(и)
_____________________________________________________________________________________
                                                                               навчального(их) предмета(ів))

Вступник ____________________________________________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

Рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________________
                                                                                                                            (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Інститут, факультет (відділення) _________________________________________________________
                                                                                                                                                       (найменування)

Напрям підготовки (спеціальність) _______________________________________________________
                                                                                                                                                    (шифр і назва)
_____________________________________________________________________________________

Час початку відповіді __________________________________________________________________

Час закінчення відповіді ________________________________________________________________

Номер екзаменаційного білета ________ Дата випробування "___" ____________ 20__ р.

Зміст відповіді:

 

 

Додаткові запитання:

 

 

Підпис вступника __________________

Кількість балів ____________________________

Екзаменатори:

 

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Форма використовується при підготовці вступника до усної відповіді і документуванні її змісту (у тому числі при проведенні співбесіди). Заповнюється особисто вступником.

2. Враховуючи специфіку вступних випробувань, вкладка може набувати особливого оформлення (у лінійку, у клітинку, містити таблиці для внесення відповідей на тестові запитання, передбачені випробуванням, тощо).

3. У разі використання декількох систем оцінювання необхідно передбачити це у формі бланка.

4. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), двосторонній.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-1.08, частина 1

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

__________________________
(штамп вищого навчального закладу/
                його підрозділу)

 

               _______________
                     (шифр)

_____________________________________________________________________________________

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА
ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ

з____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (назва випробування)

Вступник____________________________________________________________________________
                                                                                                     (прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       ім'я, по батькові)

Рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень_____________________________________
                                                                                                                                      (молодший спеціаліст/бакалавр/спеціаліст/магістр)

Інститут/факультет/відділення ________________________________________________________
                                                                                                                                          (повне найменування
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      інституту/факультету/відділення)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                        (код, найменування
_____________________________________________________________________________________
                                                                               напряму підготовки або спеціальності)

Дата проведення випробування "___" ____________ 20__ року.

Номер білета вступного випробування, варіант завдання, тема _________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис вступника ___________________

Примітки:

1. Форма використовується для шифрування прізвища вступника перед перевіркою письмової роботи. Заповнюється особисто вступником, крім графи "Шифр", яку заповнює відповідальний секретар приймальної (відбіркової) комісії або його заступник безпосередньо перед перевіркою.

2. Формат бланка - А3 (420 х 297 мм), 1 сторінка (зміст титульної сторінки займає її половину). У разі неможливості роздрукування титульної сторінки у форматі А3 дозволяється використовувати формат А4 (альбомне виконання) з відповідним масштабуванням.

3. Додаткові записи на титульній сторінці не дозволяються.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-1.08, частина 2

ВКЛАДКА

______________________________
    (штамп вищого навчального закладу/
                        його підрозділу)

ШИФР __________________

Примітка.

Підписувати, робити будь-які помітки, що розшифровують роботу, забороняється.

 

 

 

______________________________
    (штамп вищого навчального закладу/
           його підрозділу)

ШИФР __________________

 

 

 

Кількість балів ________________________________________________________________________
                                                                                         (цифрами та словами)

Екзаменатори

_______________________
                  (підпис)

_____________________________
               (прізвище та ініціали)

_______________________
                  (підпис)

_____________________________
               (прізвище та ініціали)

_______________________
                  (підпис)

_____________________________
               (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Використовується для письмової відповіді вступника на відповідному випробуванні та знеособленої перевірки письмової роботи. Графу "Шифр" заповнює відповідальний секретар приймальної (відбіркової) комісії або його заступник безпосередньо перед перевіркою разом з графою "Шифр" на титульній сторінці, які повинні бути ідентичними.

2. Вкладка може набувати особливого оформлення (у лінійку, у клітинку, містити таблиці для внесення відповідей на тестові запитання, передбачені випробуванням, тощо).

3. Кількість вкладок - довільна. У разі використання декількох вкладок вони повинні мати послідовну нумерацію і кожна містити шифр, ідентичний шифру на титульній сторінці, та штамп вищого навчального закладу або його підрозділу.

4. Формат бланка - А3 (420 х 297 мм), 1 сторінка. Дозволяється використовувати формат А4 (двостороннє виконання).

5. В окремих випадках при проведенні творчих випробувань (малюнок, живопис, креслення тощо) дозволяється використання інших форм та форматів вкладок, але за умови обов'язкового передбачення знеособленої перевірки.

6. У разі використання декількох систем оцінювання необхідно передбачити це у формі бланка.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-1.09

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

ПРОТОКОЛ СПІВБЕСІДИ N ___

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові вступника)

пройшов (пройшла) співбесіду "___" ____________ 20__ року

у відбірковій комісії _________________________________ інституту, факультету, відділення.

За підсумками співбесіди комісія вирішила _____________________________ до зарахування
                                                                                                       (рекомендувати, не рекомендувати) 

студентом (студенткою) _________ курсу

рівня вищої освіти/освітньо-кваліфікаційного рівня _________________________________________
                                                                                                                             (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

за напрямом підготовки ________________________________________________________________
                                                                                                                      (шифр і назва напряму підготовки)

за спеціальністю ______________________________________________________________________
                                                                                                        (шифр і назва спеціальності)

Мотивований висновок:

 

 

 

Голова комісії

_______________________
                  (підпис)

_____________________________
               (прізвище та ініціали)

Члени комісії:

_______________________
                  (підпис)

_____________________________
               (прізвище та ініціали)

_______________________
                  (підпис)

_____________________________
               (прізвище та ініціали)

_______________________
                  (підпис)

_____________________________
               (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Ця форма є основним документом, який використовується приймальною комісією для проведення співбесіди.

2. Записується рішення комісії щодо рекомендації до зарахування вступника студентом відповідного рівня вищої освіти/освітньо-кваліфікаційного рівня та напряму підготовки (спеціальності). Подається мотивований висновок за результатами співбесіди. Протокол заповнюється головою комісії, підписується ним та членами комісії.

3. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-1.10

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановний(а) ________________________________________________________________________
                                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)

Приймальна комісія повідомляє, що наказом від "___" ____________ 20__ р. N __________________ Ви зараховані студентом(кою) ________ курсу _____________________________________________
                                                                                                                                  (найменування факультету/інституту/відділення)
для здобуття ступеня/освітньо-кваліфікаційного рівня ________________________________________
                                                                                                                                 (молодший спеціаліст/бакалавр/спеціаліст/магістр)
за ____________________________________ формою навчання.
                     (денна/заочна/вечірня/дистанційна)

Напрям підготовки (спеціальність) _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вам необхідно прибути до ____________________________________ "___" ____________ 20__ р.
                                                       (найменування факультету/інституту/відділення)

Примітка.

Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та військовозобов'язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату про зняття з обліку.

Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу.

Відповідальний секретар ______________ ________________________________
                                                                       (підпис)                                     (прізвище та ініціали)

                                                                        М. П.                                          "___" ____________ 20__ р.

 

Примітки:

1. Ця форма є підставою для прибуття студента на навчання до вищого навчального закладу, видається на руки (висилається) відразу після оголошення наказу про зарахування до вищого навчального закладу.

2. У разі необхідності до цього повідомлення можуть вноситися додаткові дані (уточнене місце явки та час, нагадування про необхідність оформлення звільнення з роботи, інформація про поселення в гуртожиток тощо).

3. Формат бланка - А6 (105 х 148 мм) в альбомному виконанні, папір - щільний.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-1.11.1

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

НАКАЗ

від "___" ____________ 20__ року

N ______

Про зарахування на навчання

На підставі Правил прийому до __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (найменування вищого навчального закладу)
_____________________________________________________________________________________
у 20__ році та рішення приймальної комісії від "___" ____________ 20__ року, протокол N _________,

наказую:

зарахувати з "___" ____________ 20__ року студентами (курсантами) першого курсу денної (вечірньої, заочної, дистанційної) форми навчання за напрямами (спеціальностями) за державним замовленням (за кошти фізичних або юридичних осіб) згідно з додатком.

Додаток: на ____ арк.

Ректор (директор)

___________________
(підпис)

М. П.

__________________________
              (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Використовується для контролю за правильністю зарахування до вищих навчальних закладів і поширюється на всі вищі навчальні заклади України незалежно від підпорядкування та форми власності. Додаток до наказу про зарахування вступників до вищого навчального закладу заповнюється у форматі Microsoft Excel.

2. Додатки до наказів про зарахування вступників на денну, вечірню, заочну та дистанційну форму навчання заповнюються окремо.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-1.11.2

Підпорядкування

Найменування навчального закладу

Додаток до наказу від ___ ____________ N ________

Форма власності
(державна, комунальна, приватна)

Рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень
(молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Форма навчання (денна, вечірня, заочна, екстернат)

Фінансування (за державним замовленням, за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб)

N з/п

код та назва напряму (спеціаль-
ності)

прізвище

ім'я

по батькові

серія документа про освітній (освітньо-кваліфікацій-
ний) рівень/
ступінь, на основі якого відбувається вступ

номер документа про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ

номер сертифіката ЗНО

перший предмет

другий предмет

третій предмет

сума балів творчих конкурсів

ваговий коефіцієнт бала за творчий конкурс

сума додаткових балів

середній бал документа про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень

ваговий коефіцієнт середнього бала

загальна сума балів

коди особливих умов вступу

спеціальне (військове) звання, група, факультет

рівень*

кількість балів

ваговий коефіцієнт

рівень**

кількість балів

ваговий коефіцієнт

кількість балів

ваговий коефіцієнт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Зазначається для результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови

** Зазначається відповідно до правил прийому.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-2.01

__________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

Інститут, факультет, відділення __________________________________________________________
                                                                                                   (найменування інституту, факультету, відділення)

Напрям підготовки ____________________________________________________________________
                                                                                                                                      (шифр і назва)

Спеціальність _________________________________________________________________________
                                                                                                                               (шифр і назва)

Рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень _________________________________________
                                                                                                                                 (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Форма навчання _______________________________________________________________________
                                                                                                            (денна, вечірня, заочна, дистанційна)

ОСОБОВА СПРАВА СТУДЕНТА

Прізвище ____________________________________________________________________________

Ім'я _________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

Рік вступу до вищого навчального закладу ____________

Розпочато

"___" ____________ 20__ року

Закінчено

"___" ____________ 20__ року

Передано в архів

"___" ____________ 20__ року

за описом N _______                                 від

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

ДОДАТКОВІ ЗАПИСИ

 

 

 

Усього в цій справі пронумеровано і прошито _____________ аркушів.

Відповідальна особа ________________                            __________________________
                                                              (підпис)                                                                    (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Форма ведеться відділом кадрів вищого навчального закладу. Вона містить документи, що стосуються навчання студента. Після закінчення чи у разі вибуття студента з вищого навчального закладу до неї вносяться також: індивідуальний навчальний план студента, заліково-екзаменаційна книжка, студентський квиток і навчальна картка. Номер особової справи зазначається відповідно до прийнятої у вищому навчальному закладі системи єдиної нумерації особових справ студентів.
2. Формат бланка - А3 (297 х 420 мм), тонкий картон, 2 сторінки.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-2.02.1

ЗАЛІКОВА КНИЖКА
СТУДЕНТА

_______________________________________________________________________________________________________________________
     (найменування центрального органу виконавчої влади, іншого центрального органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, у підпорядкуванні якого
                                                                                                                     перебуває вищий навчальний заклад, власника)
_______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                     (найменування вищого навчального закладу)

 

 
Фотокартка
3 х 4 см
 

 


 

                  М. П.

ЗАЛІКОВА КНИЖКА СТУДЕНТА N

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________________________

Напрям/спеціальність ___________________________________________________________________________________

Відділення ____________________________________________________________________________________________

Рівень вищої освіти / освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________________________________ 

Зарахований(а)   на _____ курс,   наказ від "___" ____________ 20__ року N ____________________

Поновлений(а), (переведений(а)) на ____ курс, наказ від "___" ____________ 20__ року N ________

Заступник директора з навчальної роботи ______________ ____________________________
                                                                                                                 (підпис)                               (прізвище та ініціали)

Завідувач відділення          _________________________________________________________
                                                                                              (підпис)                                  (прізвище та ініціали)

___________________        _______________________________________
(особистий підпис студента)                               (дата видачі залікової книжки)

 
1-й семестр 20__/20__ навчального року

___________________________________________________________
                                                ЕКЗАМЕНИ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

   ___________________________________________________________
                                                      ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни
(предмета)

Кількість

Прізвище та ініціали екзаме-
натора

Екзаменаційна оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаме-
натора

годин

кредитів

кількість балів

за націо-
нальною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва навчальної дисципліни
(предмета) 

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітка про залік
(поточний контроль)

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Завідувач відділення ____________________

 
2-й семестр 20__/20__ навчального року

___________________________________________________________
                                               ЕКЗАМЕНИ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

   ___________________________________________________________
                                                      ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни
(предмета)

Кількість

Прізвище та ініціали екзаме-
натора

Екзаменаційна оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаме-
натора

годин

кредитів

кількість балів

за націо-
нальною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва навчальної дисципліни
(предмета)
 

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітка про залік
(поточний контроль)

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                               Переведений на ______ курс.             Завідувач відділення ____________________

 
3-й семестр 20__/20__ навчального року

___________________________________________________________
                                               ЕКЗАМЕНИ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

   ___________________________________________________________
                                                      ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни
(предмета)

Кількість

Прізвище та ініціали екзаме-
натора

Екзаменаційна оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаме-
натора

годин

кредитів

кількість балів

за націо-
нальною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва навчальної дисципліни
(предмета)
 

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітка про залік
(поточний контроль)

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Завідувач відділення ____________________

 
4-й семестр 20__/20__ навчального року

___________________________________________________________
                                               ЕКЗАМЕНИ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

   ___________________________________________________________
                                                      ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни
(предмета)

Кількість

Прізвище та ініціали екзаме-
натора

Екзаменаційна оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаме-
натора

годин

кредитів

кількість балів

за націо-
нальною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва навчальної дисципліни
(предмета)
 

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітка про залік
(поточний контроль)

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                               Переведений на ______ курс.             Завідувач відділення ____________________

 
5-й семестр 20__/20__ навчального року

___________________________________________________________
                                               ЕКЗАМЕНИ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

   ___________________________________________________________
                                                      ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаме-
натора

Екзаменаційна оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаме-
натора

годин

кредитів

кількість балів

за націо-
нальною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва навчальної дисципліни
 

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітка про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Завідувач відділення ____________________

 
6-й семестр 20__/20__ навчального року

___________________________________________________________
                                               ЕКЗАМЕНИ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

   ___________________________________________________________
                                                      ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаме-
натора

Екзаменаційна оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаме-
натора

годин

кредитів

кількість балів

за націо-
нальною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва навчальної дисципліни
 

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітка про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                               Переведений на ______ курс.             Завідувач відділення ____________________

 
7-й семестр 20__/20__ навчального року

___________________________________________________________
                                               ЕКЗАМЕНИ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

   ___________________________________________________________
                                                      ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаме-
натора

Екзаменаційна оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаме-
натора

годин

кредитів

кількість балів

за націо-
нальною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва навчальної дисципліни
 

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітка про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Завідувач відділення ____________________

 
8-й семестр 20__/20__ навчального року

___________________________________________________________
                                               ЕКЗАМЕНИ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

   ___________________________________________________________
                                                      ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаме-
натора

Екзаменаційна оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаме-
натора

годин

кредитів

кількість балів

за націо-
нальною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва навчальної дисципліни
 

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітка про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                               Переведений на ______ курс.             Завідувач відділення ____________________

 
9-й семестр 20__/20__ навчального року

___________________________________________________________
                                               ЕКЗАМЕНИ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

   ___________________________________________________________
                                                      ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаме-
натора

Екзаменаційна оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаме-
натора

годин

кредитів

кількість балів

за націо-
нальною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва навчальної дисципліни
 

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітка про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Завідувач відділення ____________________

 
10-й семестр 20__/20__ навчального року

___________________________________________________________
                                               ЕКЗАМЕНИ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

   ___________________________________________________________
                                                      ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаме-
натора

Екзаменаційна оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаме-
натора

годин

кредитів

кількість балів

за націо-
нальною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва навчальної дисципліни
 

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітка про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                               Завідувач відділення ____________________

 

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Навчальна практика

N
з/п

Вид практики

Курс, семестр

Місце
проходження практики

Керівник практики
(П. І. Б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кількість годин
(тижнів)

Дата складання заліку

Відмітка про залік

Присвоєна кваліфікація та розряд

Підпис керівника практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

Виробнича практика

N
з/п

Вид практики

Курс, семестр

Місце
проходження практики

Керівник практики
(П. І. Б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кількість годин
(кредитів)

Дата захисту

Оцінка

Присвоєна кваліфікація та розряд

Підпис керівника практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                  Рішенням екзаменаційної комісії
студенту _________________________________________________
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
присвоєна кваліфікація ____________________, розряд __________

Голова екзаменаційної комісії ______________________
Члени екзаменаційної комісії _______________________

 

КУРСОВІ ПРОЕКТИ (РОБОТИ)

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

Державна підсумкова атестація з предметів загальноосвітньої підготовки

N
з/п

 
Назва навчальної дисципліни
 

Кількість годин/кредитів

Оцінка

Дата

Підпис викладача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва предмета

Оцінка
(за 12-бальною шкалою)

Дата складання екзамену

Голова екзаме-
наційної комісії
(П. І. Б.)

Підпис

Члени екзаме-
наційної комісії
(П. І. Б.)

Підпис

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Завідувач відділення ____________________

АТЕСТАЦІЯ

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

 

N
з/п

Назва екзамену (дисципліни)

Оцінка

Дата складання екзамену

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Голова екзаменаційної комісії
(П. І. Б.)

Підпис

Члени екзаменаційної комісії
(П. І. Б.)

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


______________Рішення екзаменаційної комісії________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Голова екзаменаційної комісії
                              ________________________ _____________
                                               (прізвище, ім'я, по батькові)                  (підпис)

Члени екзаменаційної комісії:
                        ________________________ _________
                        ________________________ _________
                        ________________________ _________
                        ________________________ _________
                                       (прізвища, імена, по батькові)      (підписи)

Дата "___" ____________ 20__ року.

 

__________________________________________ видано диплом
                   (прізвище, ім'я, по батькові студента)

_____________________________________
                             (з відзнакою, без відзнаки)

N _______ від "___" ____________ 20__ року.

                    Підпис особи, яка видала диплом _______________

 

                                                           ______________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

                               ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА)

Тема дипломного проекту (роботи) ____________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Керівник дипломного проекту (роботи) ________________________
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата захисту проекту (роботи) ______________ Протокол N ________

Оцінка екзаменаційної комісії
за національною шкалою ____________________________________

Кількість балів _____________________________________________

 

 
Підписи членів екзаменаційної комісії
                                                          _____________________________
                                                          _____________________________

________________Рішення екзаменаційної комісії_______________

Студенту __________________________________________________
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові студента)
присвоїти кваліфікацію ______________________________________
__________________________________________________________
та видати диплом __________________________________________
__________________________________________________________
                                                             (з відзнакою, без відзнаки)
N ___________ від "___" ____________ 20__ року.

Голова екзаменаційної комісії
                                                 ____________________ ___________
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)         (підпис)

Члени екзаменаційної комісії:
                                                     __________________ ____________
                                                     __________________ ____________
                                                     __________________ ____________
                                                     __________________ ____________
                                                                     (прізвища, імена, по батькові)     (підписи)
Дата "___" ____________ 20__ року.

Студенту _________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
видано диплом ____________________________________________
                                                                  (з відзнакою, без відзнаки)
N _______ від ____ __________ 20__ року.

Підпис особи, яка видала диплом ___________________

Примітки:

1. Зазначена форма призначена для запису результатів семестрового контролю знань студента та державної атестації у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

2. Залікова книжка видається студентам, зарахованим на перший курс, протягом першого семестру, але не пізніше ніж за місяць до початку зимової екзаменаційної сесії. Записи у заліковій книжці здійснюються з використанням чорнила або пасти чорного, синього або фіолетового кольору. Виправлення, які не завірено в установленому порядку, не допускаються.

3. У заліковій книжці викладачем виставляються оцінки (у балах та за національною шкалою), одержані студентом за результатами семестрового контролю та державної атестації (з усіх навчальних дисциплін, видів практики, курсових проектів (робіт), видів державної атестації).

4. У випадку відрахування студента з вищого навчального закладу до закінчення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою залікова книжка передається до навчального підрозділу вищого навчального закладу (відділу), який видає студенту академічну довідку.

5. Дублікат залікової книжки видається лише на підставі наказу керівника вищого навчального закладу. На третю сторінку дубліката залікової книжки вноситься запис "Дублікат". Усі дані щодо успішності студента за весь період навчання до дати видачі дубліката вносяться до дубліката залікової книжки на підставі відомостей обліку успішності за попередні семестри.

6. Залікова книжка після завершення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою підлягає поверненню для обміну на диплом про вищу освіту.

7. Формат бланка - А5 (105 х 148 мм).

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-2.02.2

ЗАЛІКОВА КНИЖКА
СТУДЕНТА

_____________________________________________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади, іншого центрального органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад, власника)

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

 

 

 

Фотокартка
3 х 4 см
 


М. П.

ЗАЛІКОВА КНИЖКА СТУДЕНТА N

Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________
____________________________________________________________________

Факультет ___________________________________________________________
Напрям підготовки ___________________________________________________
Спеціальність ________________________________________________________
Рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень _______________________
Форма навчання _____________________________________________________
Вступив(ла)           на ____   курс з "___" ____________ 20__ р.
Проректор з навчальної роботи _____________ ________________________
                                                                                       (підпис)                     (прізвище та ініціали)

Декан факультету               _________________ ________________________
                                                                               (підпис)                       (прізвище та ініціали)

_______________             ________________________
   (особистий підпис)                    (дата видачі залікової книжки)

1-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету ____________________

2-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаменатора

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено на ______ курс.

Декан факультету ____________________

3-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаменатора

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету ____________________

4-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаменатора

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено на ______ курс.

Декан факультету ____________________

5-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаменатора

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету ____________________

6-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаменатора

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено на ______ курс.

Декан факультету ____________________

7-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаменатора

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету ____________________

8-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаменатора

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено на ______ курс.

Декан факультету ____________________

9-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
                                                                         ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаменатора

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету ____________________

10-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаменатора

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено на ______ курс.

Декан факультету ____________________

__-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаменатора

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету ____________________

__-й семестр 20__/20__ навчального року

____________________________________________________________________________________
ЕКЗАМЕНИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Підсумкова оцінка

Дата складання екзамену

Підпис екзаменатора

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

____________________________________________________________________________________
ЗАЛІКИ

N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

креди-
тів

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено на ______ курс.

Декан факультету ____________________

N
з/п

Назва практики

Курс

Місце
проходження практики

Ким працював

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

ПРАКТИКА

 

Тривалість практики

Прізвище та ініціали викладача, керівника практики

Відмітки про залік

Дата складання заліку

Підпис викладача, який прийняв залік

від
(дата)

до
(дата)

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АТЕСТАЦІЯ

N
з/п

Назва екзамену

Дата складання екзамену

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

Екзаменаційні оцінки

Підписи членів екзаменаційної комісії

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету ____________________

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

Тема проекту (роботи) _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Прізвище керівника __________________________________________________________________
Дата подання проекту (роботи) у деканат (відділення) _____________________________________
Дата захисту роботи _________________________________________________________________
Оцінка екзаменаційної комісії:
                            кількість балів _______
                            за національною шкалою _____________________

Підписи членів екзаменаційної комісії: ________________________
                                                                                    _____________________
                                                                                    _____________________
                                                                                    _____________________

                                                    Рішення екзаменаційної комісії
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

                                                                    Голова __________________________ ________________
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)                         (підпис)

                                                                    Члени:  ___________________________ _______________
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)                         (підпис)
                                                                                  __________________________ ______________
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)                         (підпис)
                                                                                  _________________________ ________________
                                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)                         (підпис)

Дата "___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________ видано диплом
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

_______________________________________ N ____________ від "___" ____________ 20__ року
                                    (з відзнакою, без відзнаки)

                                                                      Підпис особи, яка видала диплом ___________________

Декан факультету ______________________________ ___________________________________
                                                                              (підпис)                                                                (прізвище та ініціали)

N
з/п

Назва практики

Курс

Місце
проходження практики

Ким працював

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

ПРАКТИКА

 

Тривалість практики

Прізвище та ініціали викладача, керівника практики

Відмітки про залік

Дата складання заліку

Підпис викладача, який прийняв залік

від
(дата)

до
(дата)

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АТЕСТАЦІЯ

N
з/п

Назва екзамену

Дата складання екзамену

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

Екзаменаційні оцінки

Підписи членів екзаменаційної комісії

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету ____________________

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА)

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

Тема проекту (роботи) _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Прізвище керівника ____________________________________________________________________
Дата подання проекту (роботи) у деканат (відділення) _______________________________________
Дата захисту роботи ___________________________________________________________________
Оцінка екзаменаційної комісії:
                             кількість балів _______
                             за національною шкалою _____________________

Підписи членів екзаменаційної комісії: _________________________
                                                                                    _____________________
                                                                                    _____________________
                                                                                    _____________________

                                              Рішення екзаменаційної комісії
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

                                                                    Голова ___________________________ ________________
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)                         (підпис)

                                                                                 ____________________________________________
                                                                     Члени: ___________________________ ________________
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)                         (підпис)
                                                                                  ___________________________ ________________
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)                         (підпис)
                                                                                  ___________________________ ________________
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)                         (підпис)

Дата "___" ______________ 20__ року

_____________________________________________________________________ видано диплом
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові студента)

_______________________________________ N _____________ від "___" _________ 20__ року
                            (з відзнакою, без відзнаки)

                                                       Підпис особи, яка видала диплом __________________________

Декан факультету ______________________________ ___________________________________
                                                                                (підпис)                                                              (прізвище та ініціали)

____________
Залікова книжка після завершення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою підлягає поверненню для обміну на диплом про вищу освіту.

Примітки:

1. Зазначена форма використовується для запису результатів семестрового контролю знань студента та державної атестації у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахівців за рівнем вищої освіти бакалавр, магістр та за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст.

2. Залікова книжка видається студентам, зарахованим на перший курс, протягом першого семестру, але не пізніше ніж за місяць до початку зимової екзаменаційної сесії. Записи у заліковій книжці здійснюються з використанням чорнила або пасти чорного, синього або фіолетового кольору. Виправлення, які не завірено в установленому порядку, не допускаються.

3. У заліковій книжці викладачем виставляються оцінки (за національною шкалою), а також кількість балів, одержаних студентом за результатами семестрового контролю та державної атестації (з усіх навчальних дисциплін, видів практики, курсових проектів (робіт), видів державної атестації). Оцінки з навчальних дисциплін виставляються викладачем на сторінці залікової книжки, що відповідає семестру, у якому вивчається ця дисципліна.

4. У випадку відрахування студента з вищого навчального закладу до закінчення курсу навчання за певним рівнем вищої освіти/освітньо-кваліфікаційним рівнем залікова книжка передається до навчального підрозділу вищого навчального закладу (управління, відділу), який видає студенту академічну довідку.

5. Дублікат залікової книжки видається лише на підставі наказу керівника вищого навчального закладу. На третю сторінку дубліката залікової книжки вноситься запис "Дублікат". Усі дані щодо успішності студента за весь період навчання до дати видачі дубліката вносяться в дублікат залікової книжки на підставі відомостей обліку успішності за попередні семестри.

6. Залікова книжка після завершення навчання за відповідною освітньо-професійною/науковою програмою підлягає поверненню для обміну на диплом про вищу освіту.

7. Формат бланка - 105 х 148 мм.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-2.03

____________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Інститут, факультет, відділення _______________________________________________________

Рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень __________________
                                                                          (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Напрям підготовки ________________________________________________
                                                                                         (шифр і назва)

Спеціальність ____________________________________________________
                                                                                        (шифр і назва)

Спеціалізація ____________________________________________________
                                                                                         (назва)

 

 
Фотокартка
3 х 4 см
 

 


НАВЧАЛЬНА КАРТКА СТУДЕНТА

1. Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________________

2. Дата народження ___________________________________________________________________

3. Місце народження __________________________________________________________________

4. Громадянство __________________________ 5. Закінчив(ла) _____________________________
______________________________________________________________ в ________________ році.
                                              (найменування навчального закладу)

6. Сімейний стан _____________________________________________________________________

7. Місце проживання/місце реєстрації __________________________________________________
                                                                                                           (поштовий індекс, область, район, назва населеного пункту,
_____________________________________________________________________________________
                                                               вулиця, номери будинку, квартири, телефону)

8. Наявність пільг при вступі __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Зарахований(а) наказом від "___" ____________ 20__ року N ________________

1) за конкурсом: зі стажем, без стажу (підкреслити)

2) у порядку переведення з ____________________________________________________________
                                                                                                                 (найменування навчального закладу)

3) за направленням ___________________________________________________________________
                                                                                            (найменування підприємства, установи)

4) за особливими умовами участі у конкурсі _____________________________________________

5) поза конкурсом ____________________________________________________________________

6) на умовах повного відшкодування: державний кредит, фізична, юридична особа (підкреслити).

10. Трудова книжка ___________________________________________________________________
                                                                                                          (номер, коли і ким видана)

11. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ________________________________________

12. Переведення з курсу на курс, перерва в академічному навчанні, заохочення, стягнення

Курс

Номер і дата наказу

Зміст наказу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Виконання навчального плану

Курс

Семестр

Назва навчальної дисципліни, навчальної практики

Загальний обсяг

Семестровий контроль, оцінка

Дата складання семестрового контролю й номер відомості

годин

кредитів ЄКТС*

кількість балів

за національною шкалою

ПЕРШИЙ 20__ - 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПЕРШИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено на другий курс. Наказ від "___" ____________ 20__ року N ___

____________
* Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система.

Курс

Семестр

Назва навчальної дисципліни, навчальної практики

Загальний обсяг

Семестровий контроль, оцінка

Дата складання семестрового контролю й номер відомості

годин

кредитів ЄКТС

кількість балів

за національною шкалою

ДРУГИЙ 20__ - 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТРЕТІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено на третій курс. Наказ від "___" ____________ 20__ року N ___

Курс

Семестр

Назва навчальної дисципліни, навчальної практики

Загальний обсяг

Семестровий контроль, оцінка

Дата складання семестрового контролю й номер відомості

годин

кредитів ЄКТС

кількість балів

за національною шкалою

ТРЕТІЙ 20__ - 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

П'ЯТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШОСТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено на четвертий курс. Наказ від "___" ____________ 20__ року N ___

Курс

Семестр

Назва навчальної дисципліни, навчальної практики

Загальний обсяг

Семестровий контроль, оцінка

Дата складання семестрового контролю й номер відомості

годин

кредитів ЄКТС

кількість балів

за національною шкалою

ЧЕТВЕРТИЙ 20__ - 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

СЬОМИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОСЬМИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено на п'ятий курс. Наказ від "___" ____________ 20__ року N ___

Курс

Семестр

Назва навчальної дисципліни, навчальної практики

Загальний обсяг

Семестровий контроль, оцінка

Дата складання семестрового контролю й номер відомості

годин

кредитів ЄКТС

кількість балів

за національною шкалою

П'ЯТИЙ 20__ - 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДЕВ'ЯТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕСЯТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено на шостий курс. Наказ "___" ____________ 20__ року N ___

Курс

Семестр

Назва навчальної дисципліни, навчальної практики

Загальний обсяг

Семестровий контроль, оцінка

Дата складання семестрового контролю й номер відомості

годин

кредитів ЄКТС

кількість балів

за національною шкалою

ШОСТИЙ 20__ - 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ОДИНАДЦЯТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДВАНАДЦЯТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Виробнича практика

N з/п

Назва практики

Місце практики

Посада

Оцінка

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Здобуто спеціальності кваліфікованого робітника

Шифр

Назва спеціальності

Розряд

Дата складання кваліфікаційного екзамену

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Атестація

N з/п

Назва навчальної дисципліни

Дата і номер протоколу екзаменаційної комісії

Оцінка

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Отримано за весь термін навчання у вищому навчальному закладі підсумкових оцінок:
                          усього ___________________, з них (за національною шкалою):

                                                                                                   "відмінно" __________
                                                                                                   "добре" _____________
                                                                                                   "задовільно" ________

Декан факультету

______________
(підпис)

_____________________________
               (прізвище та ініціали)

18. Дипломна робота (проект) виконана на тему _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

і захищена з оцінкою (за національною шкалою): ___________

19. Рішенням екзаменаційної комісії (протокол від "___" ____________ 20__ року N ___) присвоєна кваліфікація _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Декан факультету

______________
(підпис)

_____________________________
               (прізвище та ініціали)

20. Виробнича практика

N з/п

Назва практики

Місце практики

Посада

Оцінка

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Здобуто спеціальності кваліфікованого робітника

Шифр

Назва спеціальності

Розряд

Дата складання кваліфікаційного екзамену

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Атестація

N з/п

Назва навчальної дисципліни

Дата і номер протоколу екзаменаційної комісії

Оцінка

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Отримано за весь термін навчання у вищому навчальному закладі підсумкових оцінок:
                          усього ___________________, з них (за національною шкалою):

                                                                                                   "відмінно" __________
                                                                                                   "добре" _____________
                                                                                                   "задовільно" ________

Декан факультету

______________
(підпис)

_____________________________
               (прізвище та ініціали)

24. Дипломна робота (проект) виконана на тему ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

і захищена з оцінкою (за національною шкалою): ___________

25. Рішенням екзаменаційної комісії (протокол від "___" ____________ 20__ року N ___) присвоєна кваліфікація _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Декан факультету

______________
(підпис)

_____________________________
               (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Зазначена форма використовується для запису персональних даних про студента за період його навчання у вищому навчальному закладі. Ведеться і зберігається в деканаті (інституті, відділенні). Після закінчення вищого навчального закладу або у разі вибуття з вищого навчального закладу включається до особової справи студента. Виправлення в навчальній картці студента повинні бути обумовлені і підписані деканом факультету (директором інституту, завідувачем відділення).

2. Формат бланка - А3 (297 х 420 мм), картон - тонкий.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-2.04

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ВИДАНИХ ДИПЛОМІВ

 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)
___________________________________________________________________________________________________

Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) _______________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                      (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

  

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видано диплом

Назва напряму підготовки, спеціальності

Присвоєна кваліфікація

Дата рішення екзаменаційної комісії

Відмітка про диплом (з відзнакою, без відзнаки)

Серія і номер диплома

Серія і номер додатка до диплома

Дата видачі

Підпис особи, яка видала диплом

Підпис особи, яка отримала диплом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Використовується для обліку видачі дипломів. Ведеться відділом кадрів (навчальним відділом, управлінням) вищого навчального закладу. У журнал вноситься інформація про студентів, які закінчили вищий навчальний заклад, за роками випуску із зазначенням дати видачі диплома та додатка до нього, серій та номерів диплома і додатка до нього. У журналі мають бути особисті підписи особи, що видала диплом, та особи, яка його отримала. 

2. Аркуші журналу повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою вищого навчального закладу.

3. Формат бланка журналу - А3 (297 х 420 мм) або А4 (210 х 297 мм), брошура.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-3.01

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

ЖУРНАЛ
реєстрації видачі академічних довідок

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Серія і номер академічної довідки

Напрям підготовки (спеціальність)

Курс навчання

Дата і номер наказу про відрахування

Дата видачі

Підпис особи про отримання

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Форма призначена для ведення обліку видачі академічних довідок. Ведеться в навчальному відділі (управлінні) вищого навчального закладу.

2. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм).

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-4.01

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

ДОВІДКА-ВИКЛИК N ______ від "___" ____________ 20__ року

Керівнику ____________________________________________________________________________
                                                                 (повне найменування підприємства, організації, установи)
_____________________________________________________________________________________

На підставі статей 215 - 220 Кодексу законів про працю України та статті 15 Закону України "Про відпустки" прошу Вас надати додаткову оплачувану відпустку на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання сесії студенту вечірньої/заочної/дистанційної форми навчання ____ курсу інституту, факультету (відділення) ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування інституту, факультету, відділення)
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
на _____ днів з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року як такому, що успішно виконує навчальний план.

М. П. Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ______________________________
                                                                                                                                                              (підпис)      (прізвище та ініціали)

_____________________________________________________________________________________
ЛІНІЯ ВІДРИВУ
_____________________________________________________________________________________

Довідка про участь у сесії

Згідно з довідкою-викликом N _____ студент вечірньої/заочної/дистанційної форми навчання ______ курсу _________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування інституту, факультету, відділення)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
який працює __________________________________________________________________________,
                                                                                                (найменування підприємства, організації, установи)
в оплачувану додаткову відпустку вибув "___" ____________ 20__ року.

М. П.                         _____________________________________________________________________
                                                        (посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи підприємства, установи, організації)

Прибув до вищого навчального закладу "___" ____________ 20__ року.

Вибув з вищого навчального закладу "___" ____________ 20__ року, склавши за вказаний строк ____ екзаменів, ____ заліків із запланованих _____ екзаменів, _____ заліків.

М. П. Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ________ ___________________
                                                                                                                                                          (підпис)         (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20__ року.

Прибув на підприємство (до організації, установи) "___" ____________ 20__ року.

Примітки:

1. Форма використовується для виклику студента, який поєднує роботу з навчанням у вищому навчальному закладі, на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання сесії. Містить дані щодо прибуття студента до вищого навчального закладу і вибуття з нього та повернення до місця роботи.

2. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-4.02

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

ДОВІДКА-ВИКЛИК ДЛЯ СКЛАДАННЯ АТЕСТАЦІЇ N ____
від "___" ____________ 20__ року

Керівнику ____________________________________________________________________________
                                                                        (повне найменування підприємства, організації, установи)

______________________________________________________________________________________ 
На підставі статей 215 - 220 Кодексу законів про працю України та статті 15 Закону України "Про відпустки" прошу Вас надати додаткову оплачувану відпустку студенту заочної/вечірньої/дистанційної (потрібне підкреслити) форми навчання
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування інституту, факультету, відділення)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

для складання атестації на ____ днів з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року як такому, що виконує навчальний план.

       М. П.                                                  Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення
                                                                                                           __________ ______________________
                                                                                                                                                     (підпис)                (прізвище та ініціали)

_____________________________________________________________________________________
ЛІНІЯ ВІДРИВУ
_____________________________________________________________________________________

Підтвердження про складання атестації

Згідно з довідкою N _____ студент _______________________________ форми навчання ____ курсу
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (найменування інституту, факультету, відділення)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
який працює _________________________________________________________________________,
                                                                              (найменування підприємства, організації, установи)
в оплачувану додаткову відпустку вибув "___" ____________ 20__ року.

М. П.            ____________________________________________________________________
                                    (посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи підприємства, установи, організації)

Прибув до вищого навчального закладу "___" ____________ 20__ року.

Вибув з вищого навчального закладу "___" ____________ 20__ року, склавши (не склавши) атестацію.

М. П.               Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ______ ________________
                                                                                                                                                                        (підпис)   (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20__ року.

Прибув на підприємство, в організацію, установу "___" ____________ 20__ року.

Примітки:

1. Форма використовується для виклику студента, який поєднує роботу з навчанням у вищому навчальному закладі, для складання атестації.

2. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-4.03

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

ДОВІДКА-ВИКЛИК ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)
N _____ від "___" ____________ 20__ року

Керівникові __________________________________________________________________________
                                                                   (найменування підприємства, організації, установи)

На підставі статей 216, 217 Кодексу законів про працю України та статті 15 Закону України "Про відпустки" прошу Вас надати додаткову оплачувану відпустку для підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) студенту вечірньої/заочної/дистанційної форми навчання
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування інституту, факультету, відділення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
строком з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року як такому, що виконує навчальний план.

М. П.                          Проректор, заступник директора (директор, декан, завідувач)

                                                                                               _______________ ______________________
                                                                                                                                (підпис)                     (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Форма використовується для запрошення студента заочної (дистанційної) форми навчання до вищого навчального закладу для підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) з наданням оплачуваної відпустки.

2. Формат бланка - А6 (105 х 148 мм), 2 сторінки.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-5.01

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

НАКАЗ

від "___" ____________ 20__ року

N ______

Про завершення навчання

На підставі пункту 1 частини першої статті 46 Закону України "Про вищу освіту" та протоколів екзаменаційної комісії __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування вищого навчального закладу)
_____________________________________________________________________________________
від "___" ____________ 20__ року

наказую:

присудити ступені/освітньо-кваліфікаційні рівні за спеціальностями/напрямами, спеціалізаціями, професійні кваліфікації, видати документи про вищу освіту особам згідно з додатком та відрахувати їх з числа студентів (слухачів, курсантів) навчального закладу ___________________________________
                                                                                                                                                                      (дата відрахування)
у зв'язку із завершенням навчання за освітньо-професійними (освітньо-науковими) програмами.

Додаток: на ____ арк.

Ректор (директор) ___________________            __________________________
                                                            (підпис)                                                    (прізвище та ініціали)

М. П.

Примітка.

Використовується для контролю за правильністю відрахування з вищих навчальних закладів і поширюється на всі вищі навчальні заклади України незалежно від підпорядкування та форми власності. Наказ про завершення навчання та додаток до нього формуються уповноваженою особою навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти в установленому законодавством порядку.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-5.02

Код та назва навчального закладу в ЄДЕБО

Додаток до наказу N ______ від ________

код та назва напряму/спеціальності

форма навчання (денна, заочна, дистанційна, вечірня)

фінансування (за державним замовленням, за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, за ваучерами)

здобутий ступінь/освітньо-
кваліфікаційний рівень

факультет/ відділення тощо

N з/п

ідентифікатор навчання в ЄДЕБО

прізвище

ім'я

по батькові

серія документа про вищу освіту

номер документа про вищу освіту

номер додатка до документа про вищу освіту*

відзнака

екзаменаційна комісія

кваліфікація (професійна кваліфікація**)

дата закінчення навчання

N протоколу

Дата протоколу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Зазначається у разі формування додатка з використанням Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

** Зазначається в разі потреби.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

Опрос