Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения государственного Реестра аттестованных судебных экспертов

Минюст
Порядок, Приказ от 29.03.2012 № 492/5
редакция действует с 14.02.2020

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2012

м. Київ

N 492/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 березня 2012 р. за N 484/20797

Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України
 від 25 червня 2015 року N 1059/5
,
від 15 лютого 2018 року N 374/5
,
від 27 січня 2020 року N 283/5

Відповідно до статті 9 Закону України "Про судову експертизу", підпункту 55 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395, та з метою вдосконалення організації ведення державного Реєстру атестованих судових експертів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення державного Реєстру атестованих судових експертів (додається).

2. Управлінню експертного забезпечення правосуддя (Головченко Л. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 15 квітня 1997 року N 149/7 "Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 травня 1997 року за N 166/1970 (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ворону Д. М.

 

Міністр

О. Лавринович

 

Порядок
ведення державного Реєстру атестованих судових експертів

1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення державного Реєстру атестованих судових експертів (далі - Реєстр).

2. Реєстр - це офіційна електронна база даних, що ведеться з метою створення інформаційного фонду про осіб, які отримали в порядку, передбаченому Законом України "Про судову експертизу", кваліфікацію судового експерта.

Реєстр складається з відомостей про атестованих судових експертів Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України та судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.02.2018 р. N 374/5)

3. Держателем Реєстру є Міністерство юстиції України, що здійснює його ведення.

Функції держателя Реєстру покладаються на структурний підрозділ Міністерства юстиції України, на який покладено організаційно-управлінське забезпечення судово-експертної діяльності (далі - Держатель Реєстру).

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.02.2018 р. N 374/5)

4. Адміністратором Реєстру (далі - Адміністратор) є державне підприємство "Національні інформаційні системи", що забезпечує технічне та технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, надання доступу до відомостей Реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що містяться у Реєстрі.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.06.2015 р. N 1059/5)

5. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою.

6. Судові експерти державних спеціалізованих установ включаються до Реєстру за поданням керівників цих установ або голів експертно-кваліфікаційних комісій, якими присвоєно кваліфікацію судового експерта, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 27.01.2020 р. N 283/5)

Подання складається на кожного судового експерта окремо.

7. Судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, включаються до Реєстру на підставі заяви судового експерта, форма якої наведена у додатку 2 до цього Порядку.

8. Достовірність відомостей, що надаються держателю Реєстру, забезпечують особи, які подають цю інформацію.

9. До Реєстру вносяться такі відомості:

прізвище, ім'я, по батькові судового експерта;

найменування Експертно-кваліфікаційної комісії (далі - ЕКК), дата і номер її рішення;

(абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.02.2018 р. N 374/5)

(абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 27.01.2020 р. N 283/5)

номер та строк дії свідоцтва або документа, що підтверджує наявність кваліфікації судового експерта (якщо видачу свідоцтва не передбачено, вноситься відповідний запис);

вид експертизи, експертна спеціальність;

місце роботи, місцезнаходження, адреса електронної пошти (для судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ) та телефон судового експерта.

(абзац шостий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 27.01.2020 р. N 283/5)

10. Зміни до запису в Реєстрі щодо судових експертів вносяться за повідомленням осіб, вказаних у пунктах 6, 7 цього Порядку, у разі:

присвоєння експерту кваліфікації судового експерта з іншого виду судової експертизи або з іншої експертної спеціальності;

підтвердження кваліфікації судового експерта;

притягнення експерта до відповідальності відповідно до чинного законодавства України;

зміни місця роботи або місцезнаходження судового експерта;

(абзац п'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.02.2018 р. N 374/5)

зміни прізвища, імені, по батькові судового експерта;

(пункт 10 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.02.2018 р. N 374/5,
у зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами сьомим - десятим)

припинення або поновлення діяльності судового експерта (зазначається підстава припинення або поновлення діяльності).

(абзац сьомий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.02.2018 р. N 374/5)

Відомості щодо присвоєння експерту кваліфікації судового експерта з іншого виду судової експертизи або з іншої експертної спеціальності та підтвердження кваліфікації судового експерта подаються в обсязі, передбаченому пунктами 6, 7 цього Порядку.

У разі притягнення до дисциплінарної відповідальності судового експерта, який не є працівником державної спеціалізованої установи, або анулювання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта такому експерту зміни до Реєстру вносяться Адміністратором за відповідним поданням Держателя Реєстру.

(абзац дев'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.02.2018 р. N 374/5)

Відмітка "Свідоцтво не дійсне" та/або "Свідоцтво анульовано" щодо працівників державних спеціалізованих установ зазначається у поданні (додаток 1) та вноситься до Реєстру.

(абзац десятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.02.2018 р. N 374/5)

11. Держатель Реєстру перевіряє правильність оформлення документів (подання, заяви) та передає Адміністратору для внесення до електронної бази Реєстру, а у разі її неналежного оформлення повертає на доопрацювання.

12. Інформація, яка міститься у Реєстрі, є відкритою для запитів заінтересованих осіб.

За запитами фізичних і юридичних осіб Міністерство юстиції України надає інформацію з Реєстру у формі витягу, що містить інформацію, зазначену у пункті 9 цього Порядку, з урахуванням положень законодавства про звернення громадян та доступ до публічної інформації.

13. Відомості про атестованих судових експертів, що містяться в Реєстрі, розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

Ведення веб-сайту Міністерства юстиції України, через який подається доступ до відомостей Реєстру, здійснюється Адміністратором.

14. Пошук інформації, передбаченої пунктом 13 цього Порядку, здійснюється за прізвищем, ім'ям, по батькові судового експерта, експертною спеціальністю, регіоном, державним органом (рішенням ЕКК якого присвоєно кваліфікацію судового експерта), типом експерта (фахівці державних спеціалізованих установ / не є фахівцями державних спеціалізованих установ).

(абзац перший пункту 14 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 15.02.2018 р. N 374/5)

Пошук здійснюється шляхом введення вищевказаних відомостей за допомогою літер та символів української мови.

15. Періодичність оновлення інформації щодо атестованих судових експертів на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України здійснюється протягом одного місяця з дня її надходження.

16. Доступ фізичних та юридичних осіб до інформації про атестованих судових експертів у порядку, передбаченому пунктами 12, 13 цього Порядку, є безоплатним.

 

Начальник Управління
експертного забезпечення правосуддя

Л. М. Головченко

 

ПОДАННЯ
про ________________________________________
(включення/унесення змін (зазначити потрібне))
до державного Реєстру атестованих судових експертів

____________________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 15.02.2018 р. N 374/5)

 

ЗАЯВА
про ____________________________________
(зазначити необхідне: включення, внесення змін)
до державного Реєстру атестованих судових експертів

Прошу включити до державного Реєстру атестованих судових експертів таку інформацію:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові судового експерта)

2. ___________________________________________________________________________________
                                      (дата і номер рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Мін'юсті)

3. ___________________________________________________________________________________
                                                             (номер та строк дії свідоцтва або строк дії змін до свідоцтва)

4. ___________________________________________________________________________________
                                                                                 (вид експертизи, експертна спеціальність)

5. ___________________________________________________________________________________
                                          (місце роботи, місцезнаходження, телефон та адреса електронної пошти судового експерта)

Про зміну місця роботи зобов'язуюсь повідомити Міністерство юстиції України з метою внесення відповідних змін до Реєстру.

_______________
(підпис)

 

_______________
(дата)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.02.2018 р. N 374/5)

____________

Опрос