Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об общественных инспекторах по охране окружающей среды

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (1)
Положение, Приказ от 27.02.2002 № 88
редакция действует с 06.07.2012

Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
від 27 лютого 2002 року N 88

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 березня 2002 р. за N 276/6564

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 4 липня 2006 року N 315
,
 від 16 листопада 2007 року N 577
,
 наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 28 травня 2012 року N 272

Відповідно до статей 21 та 36 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", статей 38 та 39 Закону України "Про мисливське господарство та полювання", статті 36 Закону України "Про рослинний світ", статей 13 та 63 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", статей 58 та 60 Закону України "Про тваринний світ", Указу Президента України від 13.04.2011 N 454 "Про Положення про Державну екологічну інспекцію України", статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою вдосконалення організації і координації роботи громадських інспекторів з охорони довкілля НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 28.05.2012 р. N 272)

1. Затвердити Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля (додається).

2. Державній екологічній інспекції (П. Свирид) забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції у встановленому порядку.

3. Державній екологічній інспекції, Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, Державним екологічним інспекціям в областях, містах Києві та Севастополі, Державній екологічній інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державній Азово-Чорноморській екологічній інспекції, Державній екологічній інспекції Азовського моря організовувати та координувати роботу громадських інспекторів з охорони довкілля відповідно до вимог цього Положення.

(пункт 3 у редакції наказу Міністерства охорони навколишнього
 природного середовища України від 16.11.2007 р. N 577)

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекобезпеки України від 05.07.99 N 150 "Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища", який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.09.99 за N 602/3895.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Державної екологічної інспекції - Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища П. Свирида.

 

Міністр 

С. Курикін 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про громадських інспекторів з охорони довкілля

(У тексті Положення слова "Міністерство екології та природних ресурсів" та "Мінекоресурсів" замінено словами "Міністерство охорони навколишнього природного середовища" та "Мінприроди" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 4 липня 2006 року N 315) 

(У тексті Положення та додатку слова "Мінприроди України" та слово "Мінекоресурсів" замінено словом "Мінприроди" згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 16 листопада 2007 року N 577)

(У тексті Положення та додатках до нього слова "органи Мінприроди" в усіх відмінках замінено словами "органи Держекоінспекції" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2012 року N 272)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене відповідно до статей 21 та 36 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", статей 38 та 39 Закону України "Про мисливське господарство та полювання", статті 37 Закону України "Про рослинний світ", статей 13 та 63 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", статей 58 та 60 Закону України "Про тваринний світ", Указу Президента України від 13 квітня 2011 року N 454 "Про Положення про Державну екологічну інспекцію України", статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

(пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 04.07.2006 р. N 315
,
 наказом Міністерства екології та природних
 ресурсів України від 28.05.2012 р. N 272)

1.2. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюють громадські інспектори з охорони довкілля (далі - громадські інспектори).

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

2.1. Роботу громадських інспекторів організовують Держекоінспекція України та її територіальні органи (Державна екологічна інспекція в Автономній Республіці Крим, державні екологічні інспекції в областях, містах Києві та Севастополі, Державна Азовська морська екологічна інспекція, Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція, Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря) (далі - органи Держекоінспекції).

(пункт 2.1 розділу 2 у редакції наказу Міністерства
 охорони навколишнього природного середовища України
 від 04.07.2006 р. N 315
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони
 навколишнього природного середовища України від 16.11.2007 р. N 577
,
 у редакції наказу Міністерства екології та
природних ресурсів України від 28.05.2012 р. N 272)

2.2. Громадські інспектори у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, у тому числі наказами Мінприроди, а також наказами організаційно-розпорядчого характеру органів Держекоінспекції та цим Положенням.

(пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 04.07.2006 р. N 315
,
 у редакції наказу Міністерства екології та 
природних ресурсів України від 28.05.2012 р. N 272)

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

3.1. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, що досягли 18 років, мають досвід природоохоронної роботи та пройшли співбесіду в органах Держекоінспекції.

3.2. Громадянин, який бажає бути громадським інспектором, подає до відповідного органу Держекоінспекції письмову заяву та подання організації, що його рекомендує, або письмове клопотання державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища.

3.3. Громадські інспектори призначаються Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища та головними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій після проходження співбесіди відповідно з керівниками структурних підрозділів органу Держекоінспекції та виявлення претендентом знань з основ природоохоронного законодавства.

Результати співбесіди фіксуються у картці погодження на виконання обов'язків громадського інспектора згідно з додатком 1.

(пункт 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 04.07.2006 р. N 315
,
 у редакції наказу Міністерства охорони навколишнього
 природного середовища України від 16.11.2007 р. N 577)

3.4. Громадські інспектори отримують посвідчення встановленого Мінприроди зразка, що підтверджують їх повноваження (додаток).

(пункт 3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.05.2012 р. N 272)

3.5. Посвідчення громадського інспектора з охорони довкілля видають терміном на один рік із щорічним продовженням за результатами оцінки щоквартальних та щорічного звітів громадського інспектора про виконану роботу.

(пункт 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 04.07.2006 р. N 315)

3.6. У посвідченні громадського інспектора визначається територія, у межах якої може здійснювати повноваження громадський інспектор.

3.7. Громадські інспектори виконують роботу на громадських засадах, без увільнення від основної роботи і без додаткової оплати праці.

3.8. Громадський інспектор повинен пройти навчання в органі Держекоінспекції, який видав посвідчення, з питань здійснення інспекційних перевірок, складання за їх результатами матеріалів (актів та протоколів про адміністративні правопорушення) та інструктаж з техніки безпеки.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.8 згідно з наказом Міністерства охорони
 навколишнього природного середовища України від 04.07.2006 р. N 315)

4. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

4.1. Громадські інспектори працюють у тісній взаємодії з органами Держекоінспекції, які призначили їх і видали посвідчення громадського інспектора з охорони довкілля, іншими державними органами, які здійснюють контроль за охороною, раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими екологічними (природоохоронними) організаціями.

(пункт 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 04.07.2006 р. N 315)

4.2. Кожний громадський інспектор закріплюється за відповідним підрозділом органу Держекоінспекції (відділом, сектором тощо) або за державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища, сфера діяльності яких збігається з напрямком природоохоронної діяльності громадського інспектора (охорона біоресурсів, поводження з відходами, охорона земельних ресурсів та ін.).

4.3. Керівник підрозділу (державний інспектор), за яким закріплений громадський інспектор:

надає йому практичну і методичну допомогу з питань здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання та відтворення природних ресурсів;

(абзац другий пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 04.07.2006 р. N 315)

координує його діяльність;

проводить з ним навчання, ознайомлює його з новими законодавчими та нормативними документами, які регулюють здійснення громадського контролю;

залучає його до участі в перевірках, які збігаються з напрямком природоохоронної діяльності громадського інспектора;

оформляє за підписом керівника відповідного органу Держекоінспекції чи його заступника направлення для громадського інспектора на проведення рейдів та перевірок;

приймає та аналізує щоквартальні та щорічні звіти громадських інспекторів з охорони довкілля;

(пункт 4.3 розділу 4 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 04.07.2006 р. N 315)

уносить подання про продовження терміну виконання роботи громадського інспектора з охорони довкілля.

(пункт 4.3 розділу 4 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 04.07.2006 р. N 315)

4.4. З метою координації роботи громадських інспекторів та підтримання контактів з екологічними (природоохоронними) організаціями, залучення громадськості до розробки та виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища при органах Держекоінспекції та при екологічних (природоохоронних) організаціях можуть створюватись на громадських засадах штаби громадських інспекторів. Діяльність штабу громадських інспекторів регулюється Положенням про штаб громадських інспекторів з охорони довкілля, що затверджується Головним державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища відповідної території.

5. ПРАВА ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

Громадські інспектори мають право:

спільно з працівниками органів Держекоінспекції, інших державних органів, які здійснюють контроль за охороною, раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування,  брати участь у проведенні перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами вимог природоохоронного законодавства, норм екологічної безпеки, охорони, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;

(абзац другий розділу 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 04.07.2006 р. N 315)

за направленням органу Держекоінспекції, який призначив громадського інспектора, проводити рейди та перевірки і складати акти перевірок;

складати протоколи про адміністративні правопорушення при виявленні порушень природоохоронного законодавства, відповідальність за які передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, і подавати їх відповідному органу Держекоінспекції для притягнення винних до відповідальності;

(абзац четвертий розділу 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 16.11.2007 р. N 577)

доставляти осіб, які вчинили порушення природоохоронного законодавства, до органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ та штабів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, якщо особу порушника не може бути встановлено на місці порушення;

перевіряти документи на право використання об'єктів тваринного світу, зупиняти транспортні (у тому числі плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числі плавучих) засобів, знарядь полювання і рибальства, добутої продукції та інших предметів;

проводити у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;

(абзац сьомий розділу 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 04.07.2006 р. N 315)

брати участь у підготовці для передачі до судових органів матеріалів про відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, та виступати в ролі свідків;

роз'яснювати громадянам вимоги природоохоронного законодавства та їх екологічні права;

брати участь у проведенні громадської екологічної експертизи відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу";

одержувати в установленому порядку інформацію про стан навколишнього природного середовища, джерела негативного впливу на нього та заходи, що вживаються для поліпшення екологічної ситуації.

6. ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

Громадські інспектори зобов'язані:

дотримуватись вимог чинного законодавства та вимог цього Положення при проведенні рейдів та перевірок;

сумлінно виконувати покладені на них завдання та інформувати відповідний орган Держекоінспекції про результати рейдів та перевірок безпосередньо після їх закінчення;

щоквартально до 5 числа наступного за звітним місяця та не пізніше 15 січня наступного за звітним року подавати до органу Держекоінспекції, яким призначено громадського інспектора з охорони довкілля, щоквартальні та щорічний звіти про проведену роботу.

(абзац четвертий розділу 6 у редакції наказу Міністерства
 охорони навколишнього природного середовища України
 від 04.07.2006 р. N 315)

7. ПОЗБАВЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА

7.1. Орган Держекоінспекції, що призначив громадського інспектора, має право за клопотанням відповідного структурного підрозділу органу Держекоінспекції позбавити його права виконувати обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення у разі:

(абзац перший пункту 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 04.07.2006 р. N 315
,
 від 16.11.2007 р. N 577)

ненадання у встановлені терміни щоквартальних та щорічного звітів або негативної їх оцінки;

(абзац другий пункту 7.1 розділу 7 у редакції наказу
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 04.07.2006 р. N 315)

неналежного виконання ним функцій громадського інспектора;

учинення громадським інспектором порушень законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища, перевищення повноважень, а також учинення інших протиправних дій при виконанні обов'язків громадського інспектора з охорони довкілля.

(абзац четвертий пункту 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 04.07.2006 р. N 315)

7.2. Рішення про позбавлення права виконувати обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення приймається Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища та головними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій.

(пункт 7.2 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 04.07.2006 р. N 315)

 

Начальник
Державної екологічної інспекції 

 
П. Свирид
 

 

КАРТКА
погодження на виконання обов'язків громадського інспектора з охорони довкілля

Прізвище, ім'я та по батькові ____________________________________________________________

Місце роботи та посада, яку займає на даний час (з якого року), 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 


Висновки за результатами співбесіди

Керівник структурного підрозділу органу Держекоінспекції, який здійснює державний контроль за охороною довкілля (відповідного напряму)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (оцінка)
_______________________   ____________________________________________________________
                        (дата)                                                                                                 (П. І. Б., посада, підпис)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (оцінка)
_______________________   ____________________________________________________________
                        (дата)                                                                                                 (П. І. Б., посада, підпис)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (оцінка)
_______________________    ____________________________________________________________
                         (дата)                                                                                                (П .І. Б., посада, підпис)

Заступник керівника органу Держекоінспекції  _______________________________________________
                                                                                                                                                                  (оцінка)
_______________________   ____________________________________________________________
                         (дата)                                                                                               (П. І. Б., посада, підпис)

Перший заступник керівника органу Держекоінспекції _______________________________________
                                                                                                                                                                 (оцінка)
_______________________    ___________________________________________________________
                        (дата)                                                                                                  (П. І. Б., посада, підпис)

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ___________________________________________________________
________________________________________________________  

РІШЕННЯ СТОСОВНО ПРЕТЕНДЕНТА _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Керівник органу Держекоінспекції

_______________________    ___________________________________________________________
                       (дата)                                                                                                (П. І. Б., посада, підпис)

(Положення доповнено новим додатком 1 згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 16.11.2007 р. N 577,
 у зв'язку з цим додаток вважати додатком 2)

 

Зразок посвідчення
громадського інспектора з охорони довкілля

Перша сторінка обкладинки

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

 

  

 
ПОСВІДЧЕННЯ

ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА
З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ


 

Перша сторінка розвороту 

Друга сторінка розвороту 

_________________________________
(повна назва органу Держекоінспекції, який видав посвідчення)

           
 
 
 
 
 
 
 


ПОСВІДЧЕННЯ N ______

Прізвище ______________________

Ім'я ___________________________

По батькові ____________________

є громадським інспектором з охорони довкілля

М. П. 

___________________________
(територіальна межа повноважень)


ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР
(відповідної території)

"___" __________ 200_ р.

_______
(підпис)

(_____________)
(прізвище)


 
ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ 

до "___" ____________ 200_ р.

Відмітка про продовження строку дії посвідчення

 

 

 

 

Продовжено 

Продовжено 

до "___" ________ 200_ р. 

до "___" _______ 200_ р. 

 
М. П. ___________
(підпис)

 
М. П. ___________
(підпис)Перша сторінка вкладки 

Друга сторінка вкладки 

Згідно зі ст. 36 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та Положенням про громадських інспекторів з охорони довкілля, що затверджене наказом Мінприроди від 27.02.2002 N 88, громадський інспектор МАЄ ПРАВО:
___________________________________

спільно з працівниками органів Держекоінспекції, інших державних органів, які здійснюють контроль за охороною та раціональним використанням природних ресурсів, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських екологічних (природоохоронних) організацій брати участь у проведенні перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами вимог природоохоронного законодавства, норм екологічної безпеки та використання природних ресурсів;
за направленням
органу Держекоінспекції, який призначив громадського інспектора, проводити рейди та перевірки і складати акти перевірок;
складати протоколи про адміністративні правопорушення при виявленні порушень природоохоронного законодавства, відповідальність за які передбачена
Кодексом України про адміністративні правопорушення, і подавати їх відповідному органу Держекоінспекції для притягнення винних до відповідальності;
доставляти осіб, які вчинили порушення природоохоронного законодавства, до органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ та штабів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, якщо особу порушника не може бути встановлено на місці порушення; 

перевіряти документи на право використання об'єктів тваринного світу, зупиняти транспортні (у тому числі плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числі плавучих) засобів, знарядь полювання і рибальства, добутої продукції та інших предметів;
проводити у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;
брати участь у підготовці для передачі до судових органів матеріалів про відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, та виступати в ролі свідків;
роз'яснювати громадянам вимоги природоохоронного законодавства та їх екологічні права;
брати участь у проведенні громадської екологічної експертизи відповідно до
Закону України "Про екологічну експертизу";
одержувати в установленому порядку інформацію про стан навколишнього природного середовища, джерела негативного впливу на нього та заходи, що вживаються для поліпшення екологічної ситуації. 


 

Начальник
Державної екологічної інспекції 

 
П. Свирид 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони
 навколишнього природного середовища України від 16.11.2007 р. N 577
,
 наказом Міністерства екології та природних
 ресурсів України від 28.05.2012 р. N 272)

Опрос