Идет загрузка документа (197 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Порядка применения Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений

Главное управление Государственного казначейства Украины
Порядок, Приказ от 10.12.1999 № 114
Утратил силу

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

Наказ Головного управління Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 10 грудня 1999 року N 114

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 1999 р. за N 890/4183

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного казначейства України
 від 27 липня 2000 року N 67
,
 від 27 грудня 2000 року N 140
,
 від 19 липня 2001 року N 122
,
 від 26 березня 2002 року N 54
,
 від 27 травня 2002 року N 91
,
 від 23 грудня 2002 року N 237
,
 від 15 вересня 2003 року N 180
,
 від 26 березня 2004 року N 56
,
 від 21 січня 2005 року N 11
,
 від 8 серпня 2005 року N 138

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 26 червня 2013 року N 611)

На виконання завдань, покладених на Головне управління Державного казначейства України Указом Президента України від 27.04.95 N 335/95 "Про Державне казначейство України" та Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590, і вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.98 N 1706 "Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів" Головне управління Державного казначейства України розробило План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. У зв'язку з цим НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і запровадити їх в дію з 1 січня 2000 року (додаються).

2. Вимоги Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ є обов'язковими для всіх установ та організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади за погодженням з Головним управлінням Державного казначейства України, у разі потреби, мають право давати вказівки про порядок застосування положень з бухгалтерського обліку в установах своєї системи з урахуванням специфіки їх діяльності.

3. Перший рік запровадження нового Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ визнати перехідним, оскільки він вимагає освоєння фахівцями нових навиків і принципів бухгалтерського обліку, створення нового програмного забезпечення.

У зв'язку з цим на протязі 2000 року до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ можуть уноситися доповнення.

4. Міністерству оборони України, Держкомкордону України, Головному управлінню внутрішніх військ МВС України, Національній гвардії України та Держкомрезерву України впровадити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ поетапно, до кінця 2000 року, використавши перехідний період для підготовки і навчання кадрів для запровадження бухгалтерського обліку згідно з вимогами Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

5. "Инструкция по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете СССР", затверджена наказом Міністерства фінансів СРСР від 10.03.87 N 61, Інструкція про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 11.08.98 N 63 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11.09.98 за N 561/3001, та Інструкція з обліку основних засобів бюджетних установ, затверджена спільним наказом Головного управління Державного казначейства України, Міністерства економіки України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 N 124/136/71 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19.12.97 за N 609/2413, зберігають свою чинність у частині, що не суперечить вимогам Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого цим наказом.

6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади вжити заходів щодо організації впровадження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

 

Заступник Міністра фінансів -
начальник Головного управління
Державного казначейства України
 

 
 
П. Г. Петрашко 

 

ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

Розділ I. Балансові рахунки

Клас 1. Необоротні активи

Клас 2. Запаси

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

Клас 4. Власний капітал

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

Клас 6. Поточні зобов'язання

Клас 7. Доходи

Клас 8. Витрати

Розділ II. Позабалансові рахунки

Клас 0. Позабалансові рахунки

ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

РОЗДІЛ I. Балансові рахунки

Синтетичні рахунки 

Субрахунки 1-го рівня 

Код 

Назва 

Код 

Назва 

Клас 1. Необоротні активи 

10 

Основні засоби 

101 

Земельні ділянки 

102 

Капітальні витрати на поліпшення земель 

103 

Будинки та споруди 

104 

Машини та обладнання 

105 

Транспортні засоби 

106 

Інструменти, прилади та інвентар 

107 

Робочі і продуктивні тварини 

108 

Багаторічні насадження 

109 

Інші основні засоби 

11 
 

Інші необоротні матеріальні активи 
 

111 

Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок 

112 

Бібліотечні фонди 

113 

Малоцінні необоротні матеріальні активи 

114 

Білизна, постільні речі, одяг та взуття 

115 

Тимчасові нетитульні споруди 

116 

Природні ресурси 

117 

Інвентарна тара 

118 

Матеріали довготривалого використання для наукових цілей 

119

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

12 

Нематеріальні активи 

121 

Авторські та суміжні з ними права 

122 

Інші нематеріальні активи 

13 

Знос необоротних активів 

131 

Знос основних засобів 

132 

Знос інших необоротних матеріальних активів 

133 

Знос нематеріальних активів 

14 

Незавершене капітальне будівництво 

141 

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами

142 

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами

143 

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами

Клас 2. Запаси 

20 

Виробничі запаси 

201 

Сировина і матеріали 

202 

Обладнання, конструкції і деталі до установки 

203 

Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами 

204 

Будівельні матеріали 

205 

Інші виробничі запаси 

21 

Тварини на вирощуванні і відгодівлі 

211 

Молодняк тварин на вирощуванні 

212 

Тварини на відгодівлі 

213 

Птиця 

214 

Звірі 

215 

Кролі 

216 

Сім'ї бджіл 

217 

Доросла худоба, вибракувана з основного стада 

218 

Худоба, прийнята від населення для реалізації 

22 
 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 
 

221 

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації 

222

Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення

23 

Матеріали і продукти харчування 

231 

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей 

232 

Продукти харчування 

233 

Медикаменти і перев'язувальні засоби 

234 

Господарські матеріали і канцелярське приладдя 

235 

Паливо, горючі і мастильні матеріали 

236 

Тара 

237 

Матеріали в дорозі 

238 

Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання

239 

Інші матеріали 

24 

Готова продукція 

241 

Вироби виробничих (навчальних) майстерень 

25 

Продукція сільськогосподарського виробництва 

251 

Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств 

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи 

30 

Каса 

301 

Каса в національній валюті 

302 

Каса в іноземній валюті 

31

Рахунки в банках

310

Субрахунок вилучено 

311 

Поточні рахунки на видатки установи 

312 

Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам 

313 

Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

314 

Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

315 

Поточні рахунки для обліку депозитних сум 

316 

Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

317

Субрахунок вилучено 

318 

Поточні рахунки в іноземній валюті 

319 

Інші поточні рахунки 

32
 
 
 

Рахунки в казначействі
 
 
 

320

Субрахунок вилучено 

321 

Реєстраційні рахунки  

322 

Особові рахунки 

323 

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

324 

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

325 

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум 

326 

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

327

Субрахунок вилучено 

328

Субрахунок вилучено 

328

Інші рахунки в казначействі

329

Субрахунок вилучено

33 

Інші кошти 

331 

Грошові документи в національній валюті 

332 

Грошові документи в іноземній валюті 

333 

Грошові кошти в дорозі в національній валюті 

334 

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті 

34 

Короткострокові векселі одержані 

341 

Векселі, одержані в національній валюті 

342 

Векселі, одержані в іноземній валюті 

35 

Розрахунки з покупцями та замовниками 

351 

Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи 

36 

Розрахунки з різними дебіторами 

361 

Розрахунки в порядку планових платежів 

362 

Розрахунки з підзвітними особами 

363 

Розрахунки з відшкодування завданих збитків 

364 

Розрахунки з іншими дебіторами 

Клас 4. Власний капітал 

40 
 

Фонд у необоротних активах 
 

401 

Фонд у необоротних активах за їх видами 

402

Фонд у незавершеному капітальному будівництві

41 

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах 

411 

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами 

42 

Рахунок вилучено 

421 

Субрахунок вилучено 

422

Субрахунок вилучено 

43 

Результати виконання кошторисів 

431 

Результат виконання кошторису за загальним фондом 

432 

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом 

44 

Результати переоцінок 

441 

Переоцінка матеріальних активів 

442 

Інша переоцінка 

Клас 5. Довгострокові зобов'язання 

50 

Довгострокові позики 

501 

Довгострокові кредити банків  

502 

Відстрочені довгострокові кредити банків 

503 

Інші довгострокові позики 

51 

Довгострокові векселі видані 

511 

Видані довгострокові векселі  

52 

Інші довгострокові зобов'язання 

521 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 

Клас 6. Поточні зобов'язання 

60 

Короткострокові позики 

601 

Короткострокові кредити банків  

602 

Відстрочені короткострокові кредити банків 

603 

Інші короткострокові позики 

604 

Прострочені позики 

605 

Короткострокові позики з бюджету 

61 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 

611 

Поточна заборгованість за довгостроковими позиками 

612 

Поточна заборгованість за довгостроковими векселями 

613 

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями 

62 

Короткострокові векселі видані 

621 

Видані короткострокові векселі  

63 

Розрахунки за виконані роботи 

631 

Розрахунки з постачальниками та підрядниками 

632 

Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів 

633 

Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень 

634 

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті 

635 

Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами 

64 

Розрахунки із податків та платежів 

641 

Розрахунки за платежами і податками в бюджет 

642 

Інші розрахунки з бюджетом 

65 

Розрахунки із страхування 

651 

Розрахунки з пенсійного забезпечення 

652 

Розрахунки із соціального страхування 

653 

Розрахунки із страхування на випадок безробіття 

654 

Розрахунки з інших видів страхування 

66 

Розрахунки з оплати праці 

661 

Розрахунки із заробітної платі 

662 

Розрахунки зі стипендіатами 

663 

Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит 

664 

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках 

665 

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування 

666 

Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків 

667 

Розрахунки з працівниками за позиками банків 

668 

Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання 

669 

Інші розрахунки за виконані роботи 

67 

Розрахунки за іншими операціями і кредиторами 

671 

Розрахунки з депонентами 

672 

Розрахунки за депозитними сумами 

673 

Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень

674 

Розрахунки за спеціальними видами платежів 

675 

Розрахунки з іншими кредиторами 

68 
 
 

Внутрішні розрахунки 
 
 

681

Субрахунок вилучено 

682

Субрахунок вилучено 

683

Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання за загальним фондом

684

Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання за спеціальним фондом

69 

Рахунок вилучено 

691 

Субрахунок вилучено 

Клас 7. Доходи 

70 

Доходи загального фонду 

701 

Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи 

702 

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи 

71 

Доходи спеціального фонду 

711 

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

712 

Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

713 

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

714 

Кошти батьків за надані послуги 

715 

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду 

716 

Доходи за витратами майбутніх періодів 

72 

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт 

721 

Реалізація виробів виробничих (навчальних) Майстерень 

722 

Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств 

723 

Реалізація науково-дослідних робіт за договорами 

73 
 

Рахунок вилучено  
 

731 

Субрахунок вилучено 

732

Субрахунок вилучено 

74

Інші доходи

741

Інші доходи бюджетних установ 

Клас 8. Витрати 

80 

Видатки із загального фонду 

801 

Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи 

802 

Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи 

803 

Субрахунок вилучено 

81 
 

Видатки спеціального фонду 
 

811 

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

812 

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

813 

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

814 

Субрахунок вилучено 

82 
 

Виробничі витрати 
 

821 

Витрати виробничих (навчальних) майстерень 

822 

Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств 

823 

Витрати на науково-дослідні роботи за договорами 

824 

Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв 

825 

Витрати на заготівлю і переробку матеріалів 

826

Видатки до розподілу 

(розділ І Плану із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України від 27.07.2000 р. N 67,
 від 26.03.2002 р. N 54
,
 від 27.05.2002 р. N 91
,
 від 23.12.2002 р. N 237
,
 від 15.09.2003 р. N 180
,
 від 26.03.2004 р. N 56
,
 від 21.01.2005 р. N 11)

РОЗДІЛ II. Позабалансові рахунки

Клас 0. Позабалансові рахунки

01 

Орендовані необоротні активи 

  

  

02 

Активи на відповідальному зберіганні 

03

Рахунок вилучено

04 

Непередбачені активи і зобов'язання 

05 

Гарантії та забезпечення 

06

Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого постачання

07 

Списані активи та зобов'язання 

08 

Бланки суворого обліку 

09 

Призначення та зобов'язання 

(розділ ІI Плану із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України від 27.05.2002 р. N 91,
 від 23.12.2002 р. N 237
,
 від 26.03.2004 р. N 56)
 

ПОРЯДОК
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

Цей План рахунків, розроблений на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, призначений для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій установ та організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів (надалі - установи), та операцій з виконання сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.

РОЗДІЛ I. БАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Клас 1. Необоротні активи

Клас 1 "Необоротні активи" об'єднує рахунки, які призначені для обліку матеріальних та нематеріальних активів, що отримані для тривалого використання і не призначені для реалізації або витрачання протягом одного року.

10 "Основні засоби"

Для обліку власних та отриманих на умовах фінансового лізингу основних засобів передбачено рахунок 10 "Основні засоби", який розподіляється на субрахунки:

101 "Земельні ділянки";

102 "Капітальні витрати на поліпшення земель";

103 "Будинки та споруди";

104 "Машини та обладнання";

105 "Транспортні засоби";

106 "Інструменти, прилади та інвентар";

107 "Робочі і продуктивні тварини";

108 "Багаторічні насадження";

109 "Інші основні засоби".

На субрахунку 101 "Земельні ділянки" обліковується земля, яка згідно з чинним законодавством придбана та/або надана для користування установі, у тому числі здана в оренду.

На субрахунку 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель" обліковуються капітальні витрати на покращання земель. До них відносяться витрати неінвентарного характеру (не пов'язані з будівництвом споруд) на культурно-технічні заходи з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання, які проводяться за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення чагарників, очищення водойм та інше).

На субрахунку 103 "Будинки та споруди" обліковуються із виділенням в окремі підгрупи:

1) будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними (будівлі учбових закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків інтернатів для престарілих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науково-дослідних інститутів, лабораторій та ін.) та іншими установами;

2) будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання;

3) водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів та інше.

На субрахунку 104 "Машини та обладнання" обліковуються силові машини та устаткування, робочі машини та обладнання, вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання з виділенням в окремі підгрупи:

1) силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію та ін.) в механічну, тобто в енергію руху;

2) робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;

3) вимірювальні прилади - дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати та ін.;

4) регулюючі прилади та пристрої - киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю та ін.;

5) лабораторне обладнання - пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визначення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність, прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи та ін.;

6) обчислювальна техніка - електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої (клавішні обчислювальні та підсумовуючі машини та ін.);

7) медичне обладнання - медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка з спеціальним обладнанням та ін.), спеціальне дезинфекційне та дезинсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові та ін.;

8) комп'ютерна техніка і її комплектуючі - комп'ютери, монітори, периферійне і сітьове обладнання комп'ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект відноситься до основних засобів;

9) інші машини та обладнання - машини, апарати та інше обладнання, не назване у вищеперерахованих підгрупах. До інших машин та обладнання відносяться: обладнання стадіонів, спортмайданчиків та спортивних приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів та майстерень в учбових закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науково-дослідних та інших установ, які займаються науковою працею, обладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні машини на автомобільному та кінному ходу, пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодильники, пилососи та ін.

На субрахунку 105 "Транспортні засоби" з виділенням на окремі підгрупи обліковуються усі види засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів незалежно від вартості:

1) рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту (електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрезини, вагони, платформи, цистерни, теплоходи, пароплави, дизель-електроходи, буксири, баржі та барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, парусні судна, автомобілі вантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, автоцистерни, автобуси, трактори-тягачі та ін.);

2) рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти);

3) гужовий транспорт (вози, сани та ін.);

4) виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди, візки та ін.);

5) усі види спортивного транспорту.

6) пункт вилучено 

(згідно з наказом Державного
 казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

На субрахунку 106 "Інструменти, прилади та інвентар" обліковуються:

1) лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача;

2) інструменти - механічні та немеханічні знаряддя праці загального значення, а також прикріплені до машин предмети, які слугують для обробки матеріалів. До них відносяться: різальні, ударні, натискувальні та ущільнюючі знаряддя ручної праці, включаючи ручні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії, енергії стисненого повітря та ін. (електродрелі, фарбопульти, електровібратори, гайковерти та ін.), а також різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт та ін. (лещата, патрони, ділильні головки, пристрої для встановлення двигунів та для прокручування карданного валу на автомобілях та ін.);

3) виробничий інвентар та приладдя - предмети виробничого значення, які слугують для полегшення виробничих операцій під час роботи: робочі столи, верстаки, кафедри, парти та ін.; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (наприклад, світлокопіювальні рами та ін.);

4) господарський інвентар - предмети конторського та господарського облаштування, конторська обстановка, переносні бар'єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, переносні юрти, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок із спеціальним обладнанням), килими, портьєри та інший господарський інвентар, а також предмети протипожежного значення - гідропульти, стендери, драбини ручні, та ін. (крім насосів пожежних на автомобільному чи кінному ходу та механічних пожежних драбин, врахованих на субрахунку 104 "Машини та обладнання").

На субрахунку 107 "Робочі і продуктивні тварини" обліковуються із виділенням на окремі підгрупи:

1) робоча худоба - коні, воли, осли та інші робочі тварини (включаючи транспортних і спортивних коней та інших транспортних тварин);

2) продуктивна та племінна худоба - корови, бики-плідники, бугаї, буйволи та яки (крім робочих), жеребці-плідники та племінні кобили (неробочі), кобили, переведені на табунне утримання, верблюди-плідники і матки (неробочі), олені-матки і самці (рогачі), кнурі та свиноматки, вівцематки, кози, барани та інше;

3) службові собаки;

4) декоративні тварини;

5) піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки та інші).

На субрахунку 108 "Багаторічні насадження" обліковуються багаторічні насадження. До них відносяться штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку; плодово-ягідні насадження всіх видів (дерева та кущі), озеленювальні та декоративні насадження на вулицях, площах, в парках, садах, скверах, на території установ, у дворах житлових будинків, живі огорожі, снігозахисні та полезахисні смуги, насадження для укріплення пісків і берегів річок, яро-балочні насадження та ін.; штучні насадження ботанічних садів та інших науково-дослідних установ та учбових закладів для наукових цілей та інші штучні багаторічні насадження. Багаторічні насадження збільшуються на суму капітальних вкладень. Молоді насадження усіх видів враховуються окремо від насаджень, що досягли повного розвитку, тобто віку початку плодоношення, зімкнення крон та ін.

На субрахунку 109 "Інші основні засоби" обліковуються з виділенням на окремі групи:

1) сценічно-постановочні засоби вартістю понад 10 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки);

2) документація з типового проектування незалежно від вартості;

3) навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети.

За дебетом субрахунків рахунку 10 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" або 6 "Поточні зобов'язання" відображається вартість придбаних основних засобів. Одночасно робиться запис у дебет відповідного субрахунку класу 8 "Витрати" і кредит субрахунку 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами".

За кредитом субрахунків рахунку 10 і дебетом субрахунків 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами", 131 "Знос основних засобів" здійснюється запис сум вибуття основних засобів.

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

Для інших необоротних матеріальних активів, що не ввійшли до рахунку 10 і за якими застосовується спрощений або інший специфічний порядок обліку, призначений рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи", що поділяється на субрахунки:

111 "Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок";

112 "Бібліотечні фонди";

113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи";

114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття";

115 "Тимчасові нетитульні споруди";

116 "Природні ресурси";

117 "Інвентарна тара";

118 "Матеріали довготривалого використання для наукових цілей";

119 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення". 

(рахунок 11 доповнено субрахунком 119 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 27.07.2000 р. N 67)

На субрахунку 111 "Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок" обліковуються:

1) музейні цінності (незалежно від вартості), крім предметів мистецтва та природознавства, старовини і народного побуту та експонатів наукового, історичного і технічного значення, які обліковуються у порядку, встановленому для обліку цих цінностей у державних музеях;

2) експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах незалежно від їх вартості.

На субрахунку 112 "Бібліотечні фонди" обліковуються бібліотечні фонди, незалежно від вартості окремих примірників книг. До бібліотечного фонду належать: наукова, художня і навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання.

На субрахунку 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" обліковуються малоцінні та необоротні предмети, термін експлуатації яких перевищує один рік.

На субрахунку 114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття" в закладах охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти та інших установах обліковуються з виділенням в окремі групи:

1) білизна (сорочки, халати);

2) постільні речі (матраци, подушки, ковдри, простирадла, підодіяльники, наволочки, покривала, мішки спальні і т. ін.);

3) одяг і обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальта, плащі, кожухи, плаття, кофти, спідниці, куртки, штани і т. ін.);

4) взуття, включаючи спеціальне (черевики, чоботи, сандалі, валянки і т. ін.);

5) спортивний одяг і взуття (костюми, черевики і т. ін.).

На субрахунку 115 "Тимчасові нетитульні споруди" обліковуються тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої.

На субрахунку 116 "Природні ресурси" обліковуються мінеральні копалини, нафтові свердловини, родовища корисних копалин внутрішніх вод, смуги будівельного лісу, що згідно з чинним законодавством належать бюджетній установі.

На субрахунку 117 "Інвентарна тара" обліковуються інвентарна тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховища для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки та ін.); шафи торговельні та стелажі; інша інвентарна тара.

На субрахунку 118 "Матеріали довготривалого використання для наукових цілей" обліковуються матеріали, одержані зі складу в лабораторію або інші структурні підрозділи науково-дослідних інститутів, вузів для науково-дослідних робіт, які використовуються неодноразово або тривалий час, а також матеріали, що є об'єктами наукових досліджень.

На цьому субрахунку в установах культури обліковуються дорогі матеріали, одержані зі складу для реставрації і ремонту видань мистецтва, музейних цінностей та пам'яток архітектури.

На субрахунку 119 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення" обліковуються необоротні матеріальні активи, що мають специфічне призначення і обмежене застосування в окремих галузях.

(рахунок 11 доповнено текстом згідно з наказом
 Державного казначейства України від 27.07.2000 р. N 67)

За дебетом субрахунків рахунку 11 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" або 6 "Поточні зобов'язання" відображається вартість придбаних інших необоротних матеріальних активів. Одночасно робиться запис у дебет відповідного субрахунку класу 8 "Витрати" і кредит субрахунку 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами".

За кредитом субрахунків рахунку 11 і дебетом субрахунків 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами", 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" здійснюється запис сум вибуття інших необоротних матеріальних активів.

12 "Нематеріальні активи"

Активи, що не мають фізичної та/або матеріальної форми, використовуються установою в процесі її господарської діяльності більше року, обліковуються на рахунку 12 "Нематеріальні активи" з розподілом на субрахунки:

121 "Авторські та суміжні з ними права";

122 "Інші нематеріальні активи".

На субрахунку 121 "Авторські та суміжні з ними права" обліковуються авторське право та суміжні з ним права установи (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо).

(абзац четвертий пояснення до рахунку 12 в редакції
 наказу Державного казначейства України від 08.08.2005 р. N 138)

На субрахунку 122 "Інші нематеріальні активи" обліковуються інші нематеріальні активи з розподілом за такими групами:

1) права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

2) права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

3) права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

4) права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

5) пункт вилучено 

(згідно з наказом Державного
 казначейства України від 21.01.2005 р. N 11,
 у зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 5)

5) інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

За дебетом субрахунків рахунку 12 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" або 6 "Поточні зобов'язання" відображається вартість придбаних нематеріальних активів. Одночасно робиться запис у дебет відповідних субрахунків класу 8 "Витрати" і кредит субрахунку 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами".

За кредитом субрахунків рахунку 12 і дебетом субрахунків 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами", 133 "Знос нематеріальних активів" записуються суми вибуття нематеріальних активів.

13 "Знос необоротних активів"

Знос основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку 13 "Знос необоротних активів" з розподілом на субрахунки:

131 "Знос основних засобів";

132 "Знос інших необоротних матеріальних активів";

133 "Знос нематеріальних активів".

На субрахунку 131 "Знос основних засобів" обліковується знос будівель і споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, робочої худоби, транспортних засобів, виробничого (включаючи пристрої) та господарського інвентарю, багаторічних насаджень, які досягли експлуатаційного віку.

Знос не нараховується на наступні основні засоби: на земельні ділянки, будинки і споруди, які є унікальними пам'ятками архітектури та мистецтва; обладнання, експонати, зразки, діючі і недіючі моделі, макети та інші наочні посібники, що знаходяться в кабінетах та лабораторіях і використовуються для учбових та наукових цілей; продуктивну худобу, буйволів, волів, оленів, багаторічні насадження, що не досягли експлуатаційного віку, фільмофонди, сценічно-постановочні засоби.

На субрахунку 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" обліковується знос інших матеріальних необоротних активів. Знос не нараховується на експонати тваринного світу (в зоопарках та інших аналогічних установах), музейні і художні цінності, бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, білизну, постільні речі, одяг та взуття, природні ресурси.

На субрахунку 133 "Знос нематеріальних активів" обліковується знос нематеріальних активів.

Знос не визначається за необоротними активами установ, які знаходяться за кордоном.

За кредитом субрахунків рахунку 13 і дебетом субрахунку 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами" нараховується знос на необоротні активи.

14 "Незавершене капітальне будівництво"

Облік незавершеного капітального будівництва (виготовлення, створення), поліпшення об'єктів необоротних активів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення в експлуатацію здійснюється на рахунку 14 "Незавершене капітальне будівництво" з розподілом на субрахунки:

141 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами";

142 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами";

143 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами".

На субрахунку 141 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами" обліковуються витрати за незакінченими і закінченими об'єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації основних засобів, але не зданими в експлуатацію.

На субрахунку 142 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами" обліковуються витрати за незакінченими і закінченими об'єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації інших необоротних матеріальних активів, але не зданими в експлуатацію.

На субрахунку 143 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами" обліковуються витрати за незакінченими і закінченими об'єктами з виготовлення (створення), модернізації нематеріальних активів, але не зданими в експлуатацію.

(клас 1 доповнено рахунком 14 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2004 р. N 56)

Клас 2. Запаси

На рахунках даного класу обліковуються оборотні матеріальні активи, що належить установі, реалізацію та витрачання яких планується здійснити протягом року.

20 "Виробничі запаси"

На рахунку 20 "Виробничі запаси" обліковується обладнання, яке підлягає встановленню на об'єктах, що будуються або реконструюються, будівельні матеріали, конструкції, деталі та інші матеріальні цінності, придбані за рахунок коштів, виділених на капітальне будівництво, матеріали для науково-дослідних робіт, а також спеціальне обладнання, придбане для виконання науково-дослідних робіт за господарськими договорами. Він розподіляється на субрахунки:

201 "Сировина і матеріали";

202 "Обладнання, конструкції і деталі до установки";

203 "Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами";

204 "Будівельні матеріали";

205 "Інші виробничі запаси".

(субрахунок 205 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 27.07.2000 р. N 67)

На субрахунку 201 "Сировина і матеріали" обліковуються сировина та матеріали короткотермінового використання для науково-дослідних робіт та капітального будівництва.

На субрахунку 202 "Обладнання, конструкції і деталі до установки" обліковуються будівельні конструкції і деталі, зокрема: металеві, залізобетонні і дерев'яні конструкції, блоки і збірні частини будівель і споруд; збірні елементи; обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної системи (опалювальні котли, радіатори і т. ін.). На цьому субрахунку також обліковуються вітчизняне та імпортне обладнання, що потребує монтажу і призначене для встановлення, та інші матеріальні цінності, необхідні для будівництва. До обладнання, яке потребує монтажу, належить таке, що може бути введено в дію тільки після зібрання його частин і прикріплення до фундаменту або опор будівель і споруд, а також комплекти запасних частин такого обладнання. До складу обладнання включається і контрольно-вимірювальна апаратура або інші прилади, призначені для монтажу в складі встановленого обладнання.

На субрахунку 203 "Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами" у науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах обліковується спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних робіт за господарським договорами за конкретною темою замовника з метою подальшої передачі його до наукового підрозділу.

На субрахунку 204 "Будівельні матеріали" обліковуються будівельні матеріали, що придбані за рахунок коштів, призначених на капітальне будівництво, і використовуються в процесі будівельних та монтажних робіт.

До будівельних матеріалів належать:

1) силікатні матеріали (цемент, пісок, гравій, вапно, камінь, цегла, черепиця); лісові матеріали (ліс круглий, пиломатеріали, фанера і т. ін.); будівельний метал (залізо, жесть, сталь, цинк листовий і т. ін.); металовироби (цвяхи, гайки, болти, залізні вироби і т. ін.);

2) санітарно-технічні матеріали (крани, муфти, трійники і т. ін.); електротехнічні матеріали (кабель, лампи, патрони, ролики, шнур, провід, запобіжники, ізолятори тощо); хімічно-москательні (фарба, оліфа, толь і т. ін.) та інші аналогічні матеріали.

На цьому субрахунку в підсобних сільських господарствах обліковується посадковий матеріал, придбаний за рахунок капітальних вкладень для закладення садів, ягідників, виноградників тощо.

На субрахунку 205 "Інші матеріали" обліковуються усі інші запаси, які використовуються для науково-дослідних робіт за господарськими договорами та капітального будівництва і не ввійшли в субрахунки 201 - 204.

На суму придбаних запасів дебетується субрахунок рахунку 20 і кредитується відповідний субрахунок класів 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" або 6 "Поточні зобов'язання".

За використаними запасами кредитується субрахунок рахунку 20 і дебетується субрахунок класу 8 "Витрати".

21 "Тварини на вирощуванні і відгодівлі"

На рахунку 21 "Тварини на вирощуванні і відгодівлі" обліковуються усі види тварин і тварини на відгодівлі, птахи, кролі, хутрові звірі, сім'ї бджіл незалежно від їх вартості з розподілом на субрахунки:

211 "Молодняк тварин на вирощуванні";

212 "Тварини на відгодівлі";

213 "Птиця";

214 "Звірі";

215 "Кролі";

216 "Сім'ї бджіл";

217 "Доросла худоба, вибракувана з основного стада";

218 "Худоба, прийнята від населення для реалізації".

На субрахунку 211 "Молодняк тварин на вирощуванні" ведеться облік наявності, надходження і вибуття молодняка великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз та коней за групами:

1) велика рогата худоба, телички (за роками народження); бички (за роками народження); нетелі, корови первістки для реалізації;

2) свині: поросята до двох місяців (до відлучки від матки); поросята від двох до чотирьох місяців; ремонтні свинки; ремонтні кабанчики; свиноматки, що перевіряються; молодняк свиней на відгодівлі;

3) вівці і молодняк народження поточного року; молодняк народження минулих років і ярки (до переведення в основне стадо). Облік за кожною групою ведеться окремо за рунами: тонкорунні, напівтонкорунні, напівгрубововняні, грубововняні;

4) кози: молодняк народження поточного року; молодняк народження минулого року;

5) коні: молодняк робочих коней (за роками народження і статтю); молодняк племінних коней (за роками народження і статтю).

Молодняк племінних тварин усіх видів обліковується також за породами.

На субрахунку 212 "Тварини на відгодівлі" ведеться облік наявності, надходження і вибуття дорослої худоби, переведеної з основного стада на відгодівлю і нагул за видами худоби: велика рогата худоба на відгодівлі і нагулі; свині на відгодівлі; вівці на нагулі та відгодівлі; кози на нагулі та відгодівлі.

На субрахунку 213 "Птиця" ведеться облік наявності, надходження і вибуття всієї птиці, як молодняка, так і дорослої, за такими обліковими групами:

1) кури яєчного напрямку: молодняк; маточне стадо несучок; промислове стадо несучок; ремонтний молодняк;

2) кури м'ясного напрямку: молодняк; м'ясні курчата (бройлери); маточне стадо;

3) качки: молодняк; доросле стадо;

4) гуси: молодняк; доросле стадо;

5) індики: молодняк; доросле стадо;

6) цесарки: молодняк; доросле стадо;

7) перепілки: молодняк; доросле стадо.

На субрахунку 214 "Звірі" ведеться облік наявності, надходження і вибуття хутрових звірів за видами, окремо молодняка і основного стада.

На субрахунку 215 "Кролі" ведеться облік наявності, надходження та вибуття кролів за породами, окремо молодняка і основного стада.

На субрахунку 216 "Сім'ї бджіл" ведеться облік наявності, надходження і вибуття бджолиних сімей за кількістю сімей, їх вартістю в цілому на пасіці.

На субрахунку 217 "Доросла худоба, вибракувана з основного стада" ведеться облік поголів'я і балансової вартості вибракуваних і реалізованих або забитих на м'ясо в господарстві без відгодівлі продуктивних тварин і робочої худоби за видами.

На субрахунку 218 "Худоба, прийнята від населення для реалізації" ведеться облік руху тварин за видами, прийнятих від населення для реалізації.

Закуплені молодняк худоби і доросла худоба для відгодівлі оприбутковуються за вартістю придбання на дебет рахунку 21 з кредиту відповідного субрахунку класу 6 "Поточні зобов'язання".

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" розподіляється на субрахунки:

221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на складі і в експлуатації";

(клас 22 доповнено субрахунком 221 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

222 "Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення".

(назва субрахунку 222 в редакції наказу
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

На субрахунку 222 "Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення" ведеться облік малоцінних та швидкозношуваних предметів спеціального призначення, що мають специфічне призначення і обмежене короткотермінове застосування в окремих галузях. 

(рахунок 22 доповнено субрахунком 222 та текстом згідно з
 наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 р. N 67)

Наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких не перевищує один рік, відображається на субрахунку 221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на складі і в експлуатації".

Придбання малоцінних і швидкозношуваних предметів відображається за дебетом субрахунку 221 і кредитом відповідного субрахунку класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи", 6 "Поточні зобов'язання". Одночасно робиться другий запис за дебетом відповідного субрахунку класу 8 "Витрати" і кредитом субрахунку 411 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами".

Вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів відображається за кредитом субрахунку 221 і дебетом субрахунку 411 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами".

23 "Матеріали і продукти харчування"

Матеріали і продукти харчування, що знаходяться в установах за їх предметною характеристикою незалежно від коду економічної класифікації видатків, за рахунок якої вони були придбані, обліковуються на рахунку 23 "Матеріали і продукти харчування", який поділяється на субрахунки:

231 "Матеріали для учбових, наукових та інших цілей";

232 "Продукти харчування";

233 "Медикаменти і перев'язувальні засоби";

234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя";

235 "Паливо, горючі і мастильні матеріали";

236 "Тара";

237 "Матеріали в дорозі";

238 "Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання";

(субрахунок 238 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

239 "Інші матеріали".

На субрахунку 231 "Матеріали для учбових, наукових та інших цілей" обліковуються реактиви і хімікати, скло і хімпосуд, метали, електроматеріали і радіоматеріали, радіолампи, фотоприладдя, папір призначений на видання навчальних програм, посібників та наукових робіт, піддослідні тварини та інші матеріали для навчальної мети і науково-дослідних робіт, а також дорогоцінні та інші метали для протезування.

Облік дорогоцінних металів для протезування ведеться у відповідності з Положенням про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженим спільним наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України з матеріальних ресурсів, Національного банку України, Державного комітету України по рідкісних, дорогоцінних металах та дорогоцінному камінню від 23.06.94 N 54/11/161/91/15 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.94 за N 158/367.

На субрахунку 232 "Продукти харчування" обліковуються продукти харчування в установах, у кошторисах яких передбачені асигнування за кодом економічної класифікації видатків 1133 "Продукти харчування".

На субрахунку 233 "Медикаменти і перев'язувальні засоби" обліковуються медикаменти, компоненти, бактерицидні препарати, сироватки, вакцини, кров та перев'язувальні засоби в лікарнях, лікувально-профілактичних, лікувально-ветеринарних та інших закладах, у кошторисах яких передбачені асигнування за кодом 1132 економічної класифікації видатків "Медикаменти та перев'язувальні матеріали".

На цьому субрахунку також обліковуються допоміжні та аптекарські матеріали в лікувальних закладах, які мають свої аптеки.

На субрахунку 234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя" обліковуються господарські матеріали, що використовуються для поточних потреб установ (електричні лампи, мило, щітки та ін.), будівельні матеріали для поточного ремонту. Тут обліковуються медикаменти і перев'язувальні засоби установ, у кошторисах яких асигнування на цю мету передбачаються за кодом 1131 економічної класифікації видатків "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар".

На субрахунку 235 "Паливо, горючі і мастильні матеріали" обліковуються всі види палива, пального і мастильних матеріалів, що знаходяться на складах або в коморах (дрова, вугілля, торф, бензин, гас, мазут, автол і т. ін.), а також безпосередньо у матеріально відповідальних осіб.

На субрахунку 236 "Тара" обліковується поворотна тара, обмінна тара (бочки, бідони, ящики, банки скляні, пляшки і т. ін.), як порожня, так і та, що вміщує матеріальні цінності.

На субрахунку 237 "Матеріали в дорозі" обліковуються матеріали, оплачені установами за поставками, які не надійшли до кінця місяця на склад і за якими надійшли транспортні документи, а також матеріали, одержані на склади груп централізованого постачання і не розподілені за установами. При надходженні матеріалів вони розписуються за субрахунками.

На субрахунку 238 "Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання" обліковуються запасні частини, призначені для ремонту та заміни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних та ін.), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів (мотори, автомобільні шини, включаючи покришки, камери й обідні стрічки тощо), незалежно від їх вартості.

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

На субрахунку 239 "Інші матеріали" обліковується сіно, овес, інші види кормів та фуражу для худоби та інших тварин, а також насіння, добрива та інші матеріали.

За дебетом субрахунків рахунку 23 обліковуються матеріали і продукти харчування, що придбані установою. При цьому кредитується відповідний субрахунок рахунку класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи", 6 "Поточні зобов'язання".

За кредитом субрахунку рахунку 23 здійснюється списання матеріалів і продуктів харчування. При цьому кредитується відповідний субрахунок класу 8 "Витрати".

24 "Готова продукція"

Облік готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, а також готової друкованої продукції ведеться на субрахунку 241 "Вироби виробничих (навчальних) майстерень".

Оприбуткування готової продукції супроводжується записом за дебетом субрахунку 241 і кредитом субрахунку 821 "Витрати виробничих (навчальних) майстерень".

На суму реалізованої готової продукції кредитується субрахунок 241 і дебетується субрахунок 721 "Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень".

25 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

Облік протягом року продукції підсобних сільських і навчально-дослідних господарств ведеться на субрахунку 251 "Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств".

Оприбуткування готової продукції супроводжується записом за дебетом субрахунку 251 і кредитом субрахунку 822 "Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств".

На суму реалізованої готової продукції кредитується субрахунок 251 і дебетується субрахунок 722 "Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств".

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

До класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" належать рахунки, що застосовуються для відображення поточних фінансових активів: коштів у касі, на рахунках в установах банків або в органах Державного казначейства України, у розрахунках з дебіторами.

30 "Каса"

Облік руху та наявності грошей у касі установи або централізованої бухгалтерії ведеться на рахунку 30 "Каса" з розподілом на субрахунки:

301 "Каса в національній валюті";

302 "Каса в іноземній валюті".

На субрахунку 301 "Каса в національній валюті" ведеться облік готівки в національній валюті.

На субрахунку 302 "Каса в іноземній валюті" обліковується рух та наявність готівки в іноземній валюті за кожним видом валюти окремо.

За дебетом субрахунків рахунку 30 записуються надходження в касу, а за кредитом - видані кошти.

31 "Рахунки в банках"

Облік руху коштів на поточних рахунках в установах банків ведеться на рахунку 31 "Рахунки в банках" з розподілом на субрахунки:

310 Субрахунок вилучено

(рахунок 31 доповнено субрахунком 310 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 15.09.2003 р. N 180
,
 субрахунок 310 вилучено згідно з наказом
 Державного казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

311 "Поточні рахунки на видатки установи";

312 "Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам";

313 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги";

(субрахунок 313 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

314 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень";

(субрахунок 314 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

315 "Поточні рахунки для обліку депозитних сум";

316 "Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду";

(субрахунок 316 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України від 27.07.2000 р. N 67,
 від 26.03.2002 р. N 54)

317 Субрахунок вилучено

(субрахунок 317 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 15.09.2003 р. N 180
,
 вилучено згідно з наказом
 Державного казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

318 "Поточні рахунки в іноземній валюті";

319 "Інші поточні рахунки".

Текст вилучено 

(рахунок 31 доповнено текстом згідно з наказом
 Державного казначейства України від 15.09.2003 р. N 180
,
 текст вилучено згідно з наказом
 Державного казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

На субрахунку 311 "Поточні рахунки на видатки установи" обліковуються кошти бюджету, що надійшли в розпорядження головного або нижчестоящих розпорядників коштів на утримання установи або на централізовані заходи на видатки, що передбачені в розділі "Загальний фонд" кошторису установи.

На субрахунку 312 "Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам" головними розпорядниками коштів та розпорядниками коштів другого ступеня обліковуються кошти, призначені для переказів підвідомчим установам.

На субрахунку 313 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги" обліковуються кошти, що надійшли на ім'я установи як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна.

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

На субрахунку 314 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" обліковуються кошти, які надійшли на ім'я установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством отримують бюджетні установи.

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

На субрахунку 315 "Поточні рахунки для обліку депозитних сум" обліковуються кошти, які надходять у тимчасове розпорядження установ і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

На субрахунку 316 "Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду" обліковуються кошти установ, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

Текст вилучено 

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 15.09.2003 р. N 180
,
 вилучено згідно з наказом Державного
 казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

На субрахунку 318 "Поточні рахунки в іноземній валюті" обліковується рух коштів в іноземній валюті, що належать установі.

На субрахунку 319 "Інші поточні рахунки" обліковуються кошти, що надходять на ім'я установи і не зазначені в субрахунках 311 - 318.

За дебетом субрахунків рахунку 31 записуються надходження коштів на поточні рахунки. Списання коштів здійснюється за кредитом цих субрахунків.

Субрахунки рахунку 31 (крім 318) використовуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються в установах банків та тільки тими розпорядниками коштів державного бюджету, які не переведені на казначейське обслуговування кошторисів доходів і видатків.

32 "Рахунки в казначействі"

Рух коштів установи на реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства України ведеться на рахунку 32 "Рахунки в казначействі" з розподілом на субрахунки:

320 Субрахунок вилучено

(рахунок 32 доповнено субрахунком 320 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 15.09.2003 р. N 180
,
 субрахунок 320 вилучено згідно з наказом
 Державного казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

321 "Реєстраційні рахунки";

322 "Особові рахунки";

323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги";

(субрахунок 323 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

324 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень";

(субрахунок 324 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

325 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум";

326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду";

(субрахунок 326 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України від 27.07.2000 р. N 67,
 від 26.03.2002 р. N 54)

327 Субрахунок вилучено

(субрахунок 327 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 15.09.2003 р. N 180
,
 вилучено згідно з наказом
Державного казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

328 Субрахунок вилучено

(рахунок 32 доповнено субрахунком 328 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 27.07.2000 р. N 67
,
 субрахунок 328 вилучено згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

328 "Інші рахунки в казначействі". 

(рахунок 32 доповнено субрахунком 328 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 27.05.2002 р. N 91)

329 Субрахунок вилучено

(рахунок 32 доповнено субрахунком 329 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 27.07.2000 р. N 67
,
 субрахунок 329 вилучено згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

Текст вилучено 

(рахунок 32 доповнено текстом згідно з наказом
 Державного казначейства України від 15.09.2003 р. N 180
,
 текст вилучено згідно з наказом
 Державного казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

На субрахунку 321 "Реєстраційні рахунки" обліковуються кошти, виділені розпоряднику коштів для утримання установи та на централізовані заходи.

На субрахунку 322 "Особові рахунки" обліковуються кошти, виділені з бюджету головному розпоряднику коштів або розпоряднику коштів другого ступеня для подальшого їх розподілу та перерахування на реєстраційні рахунки.

На субрахунку 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги" обліковуються кошти, що надійшли на ім'я установи як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна.

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

На субрахунку 324 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" обліковуються кошти, які надійшли на ім'я установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством отримують бюджетні установи.

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

На субрахунку 325 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум" обліковується рух депозитних коштів установ, які надійшли в тимчасове розпорядження і з настанням відповідних умов належать поверненню або перерахуванню за призначенням.

На субрахунку 326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду" обліковуються кошти установ, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

Текст вилучено 

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 15.09.2003 р. N 180
,
 вилучено згідно з наказом Державного
 казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

Текст вилучено 

(рахунок 32 доповнено текстом згідно з наказом
 Державного казначейства України від 27.07.2000 р. N 67
,
 текст вилучено згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

На субрахунку 328 "Інші рахунки в казначействі" обліковуються кошти, що надходять на ім'я установи і не зазначені в субрахунках 321 - 327.

(рахунок 32 доповнено текстом згідно з наказом
 Державного казначейства України від 27.05.2002 р. N 91)

Текст вилучено 

(рахунок 32 доповнено текстом згідно з наказом
 Державного казначейства України від 27.07.2000 р. N 67
,
 текст вилучено згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

Зарахування коштів на реєстраційні рахунки відображається за дебетом субрахунків рахунку 32, а перерахування - за кредитом.

Аналітичний облік ведеться в розрізі реєстраційних рахунків, відкритих за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету, установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету або функціональної класифікації видатків бюджету установами, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

33 "Інші кошти"

Рух і наявність коштів, що містяться в акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин, мазут, харчування і т. ін., оплачених путівках у будинки відпочинку, санаторії, турбази, у повідомленнях на поштові перекази, у митних марках, у бланках трудових книжок і вкладишах до них та в інших грошових документах, обліковуються на рахунку 33 "Інші кошти", який розподіляється на субрахунки:

331 "Грошові документи в національній валюті";

332 "Грошові документи в іноземній валюті";

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті";

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті".

На субрахунку 331 "Грошові документи в національній валюті" обліковуються грошові документи установи в національній валюті.

На субрахунку 332 "Грошові документи в іноземній валюті" ведеться облік грошових документів в іноземній валюті, що належать установі.

На субрахунку 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" обліковуються кошти, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному місяці.

На субрахунку 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" обліковуються кошти в іноземній валюті, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, а будуть зараховані в наступному місяці.

34 "Короткострокові векселі одержані"

Короткострокові векселі, що одержані установою у випадках, дозволених нормативно-правовими актами України, обліковуються на рахунку 34 з розподілом на субрахунки:

341 "Векселі, одержані в національній валюті";

342 "Векселі, одержані в іноземній валюті".

На субрахунку 341 "Векселі, одержані в національній валюті" обліковуються короткострокові векселі, одержані в національній валюті.

На субрахунку 342 "Векселі одержані в іноземній валюті" обліковуються короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті.

Зарахування коштів на рахунки відображається за дебетом субрахунків рахунку 34, а перерахування - за кредитом.

35 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

На рахунку 35 "Розрахунки з покупцями та замовниками" обліковуються розрахунки з покупцями та замовниками за виконані роботи і надані послуги, що мають авансові платежі, умови угод яких передбачають попередню оплату.

Рахунок 35 застосовується тільки в науково-дослідних установах, навчальних закладах професійно-технічної освіти, виробничих (навчальних) майстернях та підсобних (навчальних) сільських господарствах.

На субрахунку 351 "Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи" обліковуються аванси, одержані від замовників у рахунок виконання науково-дослідних робіт за договорами.

Суми отриманих авансів записуються за кредитом субрахунку 351 і дебетом 313 "Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів" або 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів".

За дебетом субрахунку 351 і кредитом 634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті" записуються суми авансів, що зараховані при оплаті рахунків.

36 "Розрахунки з різними дебіторами"

На рахунку 36 "Розрахунки з різними дебіторами" обліковуються розрахунки бюджетної установи з різними дебіторами з розподілом на субрахунки:

361 "Розрахунки в порядку планових платежів";

362 "Розрахунки з підзвітними особами";

363 "Розрахунки з відшкодування завданих збитків";

364 "Розрахунки з іншими дебіторами".

На субрахунку 361 "Розрахунки в порядку планових платежів" обліковуються розрахунки з постачальниками в порядку планових платежів, коли умовами угоди передбачена сплата не за окремими операціями, а шляхом періодичного перерахування в певні строки і в установлених розмірах.

На субрахунку 362 "Розрахунки з підзвітними особами" обліковуються розрахунки з працівниками установи за виданий аванс на господарські видатки або видатки на відрядження.

На субрахунку 363 "Розрахунки із відшкодування завданих збитків" обліковуються суми недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, суми збитків за псування матеріальних цінностей, віднесені на рахунок винних осіб, та інші суми, що підлягають утриманню в установленому порядку.

На субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" обліковуються розрахунки з іншими дебіторами установи.

Сума авансу записується за дебетом субрахунків рахунку 36, на суму отриманих цінностей або наданих послуг проводиться запис у кредит субрахунку рахунку 36.

Клас 4. Власний капітал

Рахунки класу 4 "Власний капітал" застосовуються для обліку фондів та визначення результатів виконання кошторисів установи.

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

40 "Фонд у необоротних активах"

На субрахунку 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами" обліковуються вкладення у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів (з урахуванням зносу), що перебувають у безпосередньому розпорядженні установи.

Вартість придбаних необоротних активів супроводжується записом за дебетом субрахунку класу 1 "Необоротні активи" та кредитом субрахунків класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" та класу 6 "Поточні зобов'язання". Водночас проводиться другий запис за кредитом субрахунку 401 та дебетом відповідного субрахунку класу 8 "Витрати".

Текст вилучено

(згідно з наказом Державного
 казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

Текст вилучено

(згідно з наказом Державного
 казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

На субрахунку 402 "Фонд у незавершеному капітальному будівництві" обліковуються витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими в експлуатацію об'єктами капітального будівництва.

(клас 4 доповнено субрахунком 402 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2004 р. N 56)

41 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах"

На субрахунку 411 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами" обліковується вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що перебувають у безпосередньому розпорядженні установи і термін експлуатації яких не перевищує один рік.

Вартість придбаних малоцінних і швидкозношуваних предметів записується в кредит субрахунку 411 і в дебет відповідного субрахунку класу 8 "Витрати". На суму малоцінних і швидкозношуваних предметів, що вибули з експлуатації проводиться запис у дебет субрахунку 411 і в кредит субрахунку 221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації".

Залишок на субрахунку 411 повинен дорівнювати сумі залишків на субрахунку 221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації".

42 "Результати виконання бюджетів"

Текст вилучено

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 15.09.2003 р. N 180
,
 вилучено згідно з наказом Державного
 казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

43 "Результати виконання кошторисів"

Рахунок 43 "Результати виконання кошторисів" передбачений для визначення результату установи від надання державних послуг, реалізації продукції, надання інших послуг відповідно до кошторису установи, як за загальним, так і за спеціальним фондами, за результатами року.

Рахунок розподіляється на субрахунки:

431 "Результат виконання кошторису за загальним фондом";

432 "Результат виконання кошторису за спеціальним фондом".

44 "Результати переоцінок"

Рахунок 44 "Результати переоцінок" застосовується для відображення результатів переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів. Він розподіляється на субрахунки:

441 "Переоцінка матеріальних активів";

442 "Інша переоцінка".

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

Клас 5 призначений для обліку зобов'язань установи, які не виникають у процесі звичайної діяльності, не є характерними для установи і погашення яких відбудеться після завершення поточного бюджетного року.

50 "Довгострокові позики"

На рахунку 50 "Довгострокові позики" обліковуються суми довгострокових позик, одержані установами, з розподілом на субрахунки:

501 "Довгострокові кредити банків";

502 "Відстрочені довгострокові кредити банків";

503 "Інші довгострокові позики".

На субрахунку 501 "Довгострокові кредити банків" обліковуються суми довгострокових кредитів, одержані в установах банків у національній та іноземній валюті у відповідності з чинним законодавством, термін сплати яких настане в наступні бюджетні роки.

На субрахунку 502 "Відстрочені довгострокові кредити банків" обліковуються суми відстрочених довгострокових кредитів, одержаних в установах банків.

На субрахунку 503 "Інші довгострокові позики" обліковуються суми інших довгострокових позик, одержаних установою у відповідності з чинним законодавством.

51 "Довгострокові векселі видані"

На субрахунку 511 "Видані довгострокові векселі" ведеться облік векселів, виданих установою згідно з нормативно-правовими актами України і термін сплати яких установлено в наступні роки.

52 "Інші довгострокові фінансові зобов'язання"

На субрахунку 521 "Інші довгострокові фінансові зобов'язання" ведеться облік випущених облігацій та інших позикових коштів (крім тих, що обліковуються на субрахунках рахунку 50 "Довгострокові позики"), на які нараховуються відсотки.

Клас 6. Поточні зобов'язання

Облік зобов'язань установи, що виникають протягом звичайної її діяльності, тобто при виконанні кошторису доходів та видатків, і погашення яких очікується протягом поточного бюджетного року, ведеться на субрахунках класу 6 "Поточні зобов'язання".

60 "Короткострокові позики"

На рахунку 60 "Короткострокові позики" обліковуються суми короткострокових позик, одержаних у відповідності з чинним законодавством з розподілом на субрахунки:

601 "Короткострокові кредити банків";

602 "Відстрочені короткострокові кредити банків";

603 "Інші короткострокові позики";

604 "Прострочені позики";

605 "Короткострокові позики з бюджету".

На субрахунку 601 "Короткострокові кредити банків" обліковуються суми короткострокових кредитів, одержаних установою в банках в національній та іноземній валюті у відповідності з чинним законодавством.

На субрахунку 602 "Відстрочені короткострокові кредити банків" обліковуються суми короткострокових кредитів, одержаних в установах банків у національній та іноземній валюті, які були відстрочені.

На субрахунку 603 "Інші короткострокові позики" обліковуються суми короткострокових позик, які були одержані установою з бюджету, банків чи інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті.

На субрахунку 604 "Прострочені позики" обліковуються суми прострочених позик, що були одержані з бюджету, в установах банків, в інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті у відповідності з чинним законодавством.

Субрахунок 605 "Короткострокові позики з бюджету" використовується сільськими, селищними, міськими (міст районного підпорядкування) бюджетами для обліку сум короткострокових позик, одержаних з вищестоящого бюджету (районного, міського, обласного).

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

На субрахунках рахунку 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" обліковується поточна заборгованість за зобов'язаннями, термін сплати за якими настане в наступні роки. У розрізі видів зобов'язань рахунок 61 розподіляється на субрахунки:

611 "Поточна заборгованість за довгостроковими позиками";

612 "Поточна заборгованість за довгостроковими векселями";

613 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями".

На субрахунку 611 "Поточна заборгованість за довгостроковими позиками" обліковується поточна заборгованість за довгостроковими кредитами банків та іншими довгостроковими позиками.

На субрахунку 612 "Поточна заборгованість за довгостроковими векселями" ведеться облік поточної заборгованості за довгостроковими векселями.

На субрахунку 613 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями" обліковується поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями.

62 "Короткострокові векселі видані"

На субрахунку 621 "Видані короткострокові векселі" ведеться облік векселів, виданих установою згідно з нормативно-правовими актами України і термін сплати яких встановлено протягом поточного бюджетного року.

63 "Розрахунки за виконані роботи"

Розрахунки з постачальниками, підрядниками і замовниками за виконані роботи з капітального будівництва і надання послуг у наукових бюджетних установах, виробничих (навчальних) майстернях та підсобних (навчальних) сільських господарствах обліковуються на рахунку 63 "Розрахунки за виконані роботи", який розподіляється на субрахунки:

631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

632 "Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів"; 

633 "Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень";

(субрахунок 633 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 27.07.2000 р. N 67)

634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті";

635 "Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами".

На субрахунку 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" обліковуються розрахунки з постачальниками за будівельні матеріали, конструкції та деталі, обладнання для устаткувань тощо, та розрахунки з підрядниками за конструкції і деталі, передані їм для будівництва та монтажу, і за виконані будівельно-монтажні роботи.

За дебетом субрахунку 631 записуються суми сплачених рахунків за будівельні матеріали, конструкції та деталі, при цьому кредитуються відповідні субрахунки: 311 "Поточні рахунки на видатки установи", 321 "Реєстраційні рахунки" або 313 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги", 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги". На вартість цінностей, отриманих від постачальників на склад, дебетується субрахунок 202 "Обладнання, конструкції і деталі до установки", 204 "Будівельні матеріали" або 631, якщо цінності передані підрядчику поза складом, і кредитується субрахунок 631.

(текст із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

За розрахунками з підрядниками в дебет субрахунку 631 записуються суми, перераховані за виконані будівельно-монтажні роботи і передані підряднику конструкції та деталі, будівельні матеріали для будівельно-монтажних робіт, при цьому кредитуються субрахунки 201 "Сировина і матеріали", 204 "Будівельні матеріали", 311 "Поточні рахунки на видатки установи", 322 "Особові рахунки", 313 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги", 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги". На суми виконаних підрядником будівельно-монтажних робіт проводяться записи в дебет субрахунку 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи" або 811 "Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги" і в кредит субрахунку 631.

(текст із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

На субрахунку 632 "Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів" обліковуються розрахунки з підприємствами та організаціями з виконання ними замовлень на дослідно-конструкторські розробки для науково-дослідних установ.

За дебетом субрахунку 632 записуються перераховані суми авансу та розрахунки за виконану роботу. При цьому кредитуються субрахунки:

311 "Поточні рахунки на видатки установи", 312 "Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам" - якщо установа не переведена на казначейське обслуговування;

321 "Реєстраційні рахунки", 322 "Особові рахунки" - при казначейському обслуговуванні кошторисів установи.

За кредитом субрахунку 632 і дебетом субрахунків класів 1 "Необоротні активи" і 2 "Запаси" записуються прийняті вироби.

На субрахунку 633 "Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень" у навчальних закладах професійно-технічної освіти обліковуються розрахунки із замовниками за виконані роботи або надані послуги і за реалізовані готові вироби, а також розрахунки з підприємствами і організаціями за роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання.

(текст із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

За дебетом субрахунку 633 і кредитом субрахунків 669 "Інші розрахунки за виконані роботи", 721 "Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень", 711 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги" записуються вартість наданих послуг, реалізованих готових виробів, виготовлених в учбово-виробничих майстернях, а також суми винагород, які підлягають виплаті учням учбових закладів за виконані ними роботи на підприємствах і в організаціях, і суми, направлені на розширення учбової бази, поліпшення культурно-побутового обслуговування учнів і т. ін.

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

Надходження коштів записується за кредитом субрахунку 633 і дебетом субрахунку 313 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги" або 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги".

(текст із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54
,
 в редакції наказу Державного
 казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

На субрахунку 634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті" обліковуються розрахунки із замовниками за виконані згідно з договорами науково-дослідні роботи.

За дебетом субрахунку 634 записуються суми за наданими рахунками з кредитуванням субрахунку 723 "Реалізація науково-дослідних робіт за договорами". У кредит субрахунку 634 та дебет субрахунку 313 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги" або 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги" записуються суми, які надійшли до сплати за рахунком та за кредитом 351 "Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи", - суми зарахованого авансу.

(текст із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

На субрахунку 635 "Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами" обліковуються розрахунки з виконавцями, які залучені для виконання окремих науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за господарськими договорами науково-дослідної установи.

Суми, перераховані співвиконавцям за виконані роботи, записуються за дебетом субрахунку 635 і кредитом 313 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги" або 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги". Прийняті роботи відображаються записом за кредитом субрахунка 635 і дебетом 823 "Витрати на науково-дослідні роботи за договорами".

(текст із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

64 "Розрахунки із податків і платежів"

На рахунку 64 "Розрахунки із податків і платежів" обліковуються розрахунки установи з податків і зборів (обов'язкових платежів) згідно з чинним законодавством з розподілом на субрахунки:

641 "Розрахунки за платежами і податками в бюджет";

642 "Інші розрахунки з бюджетом".

На субрахунку 641 "Розрахунки за платежами і податками в бюджет" обліковуються розрахунки установи з бюджетом з податків і платежів.

Аналітичний облік субрахунку 641 ведеться з розподілом на види податків і зборів, які сплачуються установою.

На субрахунку 642 "Інші розрахунки з бюджетом" обліковуються інші розрахунки установи з бюджетом.

65 "Розрахунки із страхування"

На субрахунках рахунку 65 "Розрахунки із страхування" обліковуються розрахунки із страхування з розподілом на субрахунки:

651 "Розрахунки з пенсійного забезпечення";

652 "Розрахунки із соціального страхування";

653 "Розрахунки із страхування на випадок безробіття";

654 "Розрахунки з інших видів страхування".

На субрахунку 651 "Розрахунки з пенсійного забезпечення" обліковуються розрахунки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з Пенсійним фондом України.

За дебетом субрахунку 651 обліковуються суми перерахованих зборів, а за кредитом - суми нарахованих зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України.

На субрахунку 652 "Розрахунки із соціального страхування" обліковуються розрахунки збору на обов'язкове соціальне страхування з органами соціального страхування. Нарахування зазначених зборів проводиться у встановлених відсотках згідно з чинним законодавством.

За дебетом субрахунку 652 записуються суми нарахованої допомоги працівникам у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, інші виплати за рахунок коштів збору на обов'язкове соціальне страхування, а також суми перерахованих зборів.

За кредитом субрахунку 652 записуються суми нарахованих зборів на обов'язкове соціальне страхування та суми, що надійшли в рахунок погашення заборгованості.

На субрахунку 653 "Розрахунки із страхування на випадок безробіття" обліковуються розрахунки збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

За дебетом субрахунку 653 обліковуються суми перерахованого збору, а за кредитом відображається суми нарахованого збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

На субрахунку 654 "Розрахунки з інших видів страхування" обліковуються розрахунки з інших видів страхування.

За дебетом субрахунку 654 обліковуються суми перерахованих страхових внесків, а за кредитом відображаються суми нарахованих страхових внесків.

66 "Розрахунки з оплати праці"

Розрахунки з працівниками із заробітної плати, допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, зі студентами, аспірантами і учнями із стипендій та інших подібних виплат обліковуються на рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці", який розподіляється на субрахунки:

661 "Розрахунки із заробітної плати";

662 "Розрахунки зі стипендіатами";

663 "Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит";

664 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках";

665 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування";

666 "Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків";

667 "Розрахунки з працівниками за позиками банків";

668 "Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання";

669 "Інші розрахунки за виконані роботи".

На субрахунку 661 "Розрахунки із заробітної плати" обліковуються розрахунки з працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті установ за всіма видами заробітної плати, преміями, допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

На суму нарахованої заробітної плати і допомоги здійснюється запис у кредит субрахунку 661 і дебет відповідних субрахунків класу 8 "Витрати".

Виплачена заробітна плата записується в дебет субрахунку 661 і кредит субрахунку 301 "Каса в національні валюті".

На субрахунку 662 "Розрахунки зі стипендіатами" обліковуються розрахунки із стипендій з учнями, студентами й аспірантами.

На суми нарахованих стипендій проводиться запис у кредит субрахунку 662, а в дебет цього субрахунку записуються суми проведених утримань, виданих і не одержаних у строк стипендій.

На субрахунку 663 "Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит" обліковуються суми, утримані із заробітної плати за дорученнями-зобов'язаннями працівників за товари, продані в кредит торговельними організаціями.

На субрахунку 664 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках" обліковуються суми, утримані із заробітної плати працівників на підставі письмової заяви окремо кожного працівника, що виявив бажання перерахувати заробітну плату за безготівковим розрахунком на поточний рахунок в установі банку.

На субрахунку 665 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування" обліковуються суми, утримані із заробітної плати за дорученнями працівників у сплату страхових платежів за договорами добровільного страхування шляхом безготівкових розрахунків.

На субрахунку 666 "Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків" обліковуються утримані із заробітної плати за заявами працівників членські профспілкові внески при безготівковій системі розрахунків з профспілковими організаціями.

На субрахунку 667 "Розрахунки з працівниками за позиками банків" обліковуються суми, утримані із заробітної плати працівників за зобов'язаннями індивідуального позикодержателя на погашення позики, одержаної в установі банку у відповідності з чинним законодавством.

На субрахунку 668 "Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання" обліковуються суми, утримані із заробітної плати, стипендій і пенсій за виконавчими листами та іншими документами.

На субрахунку 669 "Інші розрахунки за виконані роботи" обліковуються розрахунки за сумами гонорару, що виплачуються позаштатному складу (композиторам, артистам, авторам т. ін.) за роботи і виступи за договорами і разовими замовленнями.

У кредит субрахунку 669 записуються суми нарахованих гонорарів, при цьому дебетуються відповідні субрахунки класу 8 "Витрати". Утримання сум з гонорару записується за дебетом субрахунку 669.

67 "Розрахунки за іншими операціями і кредиторами"

На рахунку 67 "Розрахунки за іншими операціями і кредиторами" обліковуються розрахунки установи за іншими операціями з розподілом на субрахунки:

671 "Розрахунки з депонентами";

672 "Розрахунки за депозитними сумами";

673 "Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень";

(назва субрахунку 673 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

674 "Розрахунки за спеціальними видами платежів";

675 "Розрахунки з іншими кредиторами".

На субрахунку 671 "Розрахунки з депонентами" обліковуються операції за розрахунками з депонентами - суми заробітної плати і стипендій, які не одержані працівниками та стипендіатами в установлений термін.

У дебет субрахунку 671 записуються також суми депонентської заборгованості, строк позовної давності яких минув і які підлягають унесенню в доходи відповідних бюджетів. При цьому кредитується субрахунок 642 "Інші розрахунки з бюджетом".

На субрахунку 672 "Розрахунки за депозитними сумами" ведеться облік депозитних сум.

У кредит субрахунку 672 записуються суми, що надійшли на ім'я установи від фізичних та/або юридичних осіб. При цьому дебетується субрахунок рахунку 30 або субрахунки 315 "Поточні рахунки для обліку депозитних сум", 325 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум". Перерахування сум за належністю здійснюється за дебетом субрахунку 672.

На субрахунку 673 "Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень" ведеться облік операцій, проведених за коштами, отриманими для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством отримують бюджетні установи як у грошовій, так і в натуральній формі.

(текст із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

За кредитом субрахунку 673 записується надходження сум, призначених на виконання окремих доручень. Виконані окремі доручення супроводжуються записом за дебетом субрахунку 673.

На субрахунку 674 "Розрахунки за спеціальними видами платежів" ведуться розрахунки: з батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах; за навчання дітей в музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; з працівниками за формений одяг; за харчування дітей в інтернатах при школах.

На суму отриманих коштів кредитується субрахунок 674, нарахування сум здійснюється за дебетом субрахунку 674.

На субрахунку 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" ведуться розрахунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком.

Суми отриманих матеріальних цінностей записуються за кредитом, а перераховані кошти за відповідні матеріальні цінності та надані послуги записуються за дебетом субрахунку 675.

68 "Внутрішні розрахунки"

Розрахунки, що виникають у процесі виконання кошторисів між вищестоящими розпорядниками коштів і підвідомчими їм установами, обліковуються на рахунку 68 "Внутрішні розрахунки", який розподіляється на субрахунки:

683 "Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання за загальним фондом";

684 "Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання за спеціальним фондом".

На субрахунку 683 обліковуються операції з централізованого постачання за рахунок коштів загального фонду кошторису.

На субрахунку 684 обліковуються операції з централізованого постачання за рахунок коштів спеціального фонду кошторису.

(рахунок 68 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 23.12.2002 р. N 237,
 в редакції наказу Державного
 казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

69 "Кошти бюджетів"

Текст вилучено

(згідно з наказом Державного
 казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

Клас 7. Доходи

Доходи установи, які вона отримує за рахунок загального і спеціального фонду бюджетів, обліковуються у класі 7 "Доходи".

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

70 "Доходи загального фонду"

Облік доходів, що у кошторисі установ відносяться до доходів загального фонду, ведеться на рахунку 70 "Доходи загального фонду", який розподіляється на субрахунки:

701 "Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи";

702 "Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи".

У кредит субрахунків 701 - 702 записуються:

суми бюджетних коштів, що надійшли на видатки, передбачені кошторисом, згідно із затвердженим бюджетом.

У дебет субрахунків 701 - 702 записуються суми доходів, що списуються в кінці року на субрахунок 431 "Результат виконання кошторису за загальним фондом".

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

71 "Доходи спеціального фонду"

На рахунку 71 "Доходи спеціального фонду" обліковуються доходи спеціального фонду установи на її утримання з розподілом на субрахунки:

(абзац перший рахунку 71 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54
,
 в редакції наказу Державного
 казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

711 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги";

(субрахунок 711 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ";

(субрахунок 712 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

713 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду";

(субрахунок 713 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

714 "Кошти батьків за надані послуги";

715 "Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду";

716 "Доходи за витратами майбутніх періодів".

На субрахунку 711 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги" обліковуються надходження, що отримані установою згідно з кошторисом як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна.

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

На субрахунку 712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" обліковуються надходження установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством отримують бюджетні установи.

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

На субрахунку 713 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду" обліковуються надходження установи, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету, для витрати згідно з кошторисом.

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

На субрахунку 714 "Кошти батьків за надані послуги" обліковуються надходження за рахунок коштів батьків на утримання дітей у дитячих закладах та за інші послуги, крім шкіл-інтернатів.

На субрахунку 715 "Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду" обліковуються кошти спеціального фонду, спрямовані на покриття дефіциту бюджету.

На субрахунку 716 "Доходи за витратами майбутніх періодів" обліковуються суми коштів за договорами з фізичними або юридичними особами за надані послуги, що надійшли у звітному році і не використані, але які будуть витрачені в наступному році на видатки, передбачені договорами.

72 "Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт"

Реалізація готових виробів і продукції виробничих (навчальних) майстерень, підсобних сільських та навчально-дослідних господарств, готової друкованої продукції, наданих послуг, а також реалізація науково-дослідних робіт за договорами обліковується на рахунку 72 "Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт", який розподіляється на субрахунки:

721 "Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень";

722 "Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств";

723 "Реалізація науково-дослідних робіт за договорами".

На субрахунку 721 "Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень" обліковується реалізація готових виробів, що випускають виробничі (навчальні) майстерні, а також готової друкованої продукції і наданих послуг.

Кредитовий залишок за субрахунком 721 відображає суму прибутку, а дебетовий - збитки від реалізації виробів, друкованої продукції і наданих послуг.

Результати реалізації після закінчення звітного року відносяться на рахунок 43 "Результати виконання кошторисів".

На субрахунку 722 "Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств" обліковується реалізація продукції, що випускається підсобними сільськими і навчально-дослідними господарствами.

Кредитовий залишок цього субрахунку відображає суму прибутку, а дебетовий - збитки від реалізації продукції.

Результати після закінчення року відносяться на рахунок 43 "Результати виконання кошторисів".

На субрахунку 723 "Реалізація науково-дослідних робіт за договорами" обліковується вартість виконаних і зданих науково-дослідних і конструкторських робіт замовникам за договорами.

Списання результатів від реалізації науково-дослідних і конструкторських робіт, виконаних за договорами, провадиться за закінченими темами, які здані за актами замовникам.

73 "Доходи бюджетів"

Текст вилучено

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 15.09.2003 р. N 180
,
 вилучено згідно з наказом Державного
 казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

74 "Інші доходи"

741 "Інші доходи бюджетних установ".

На субрахунку 741 "Інші доходи бюджетних установ" здійснюється нарахування плати за надані послуги бюджетною установою згідно з чинним законодавством, якщо нарахована плата за розрахунком не може бути в повному обсязі віднесена на певний вид доходу спеціального фонду.

(клас 7 доповнено рахунком 74 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 27.07.2000 р. N 67)

Клас 8. Витрати

Клас 8 "Витрати" застосований для обліку фактичних видатків і витрат бюджетних установ та касових видатків сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.

80 "Видатки із загального фонду"

Облік видатків з бюджету ведеться на рахунку 80 "Видатки із загального фонду" з розподілом на субрахунки:

801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи";

802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи";

803 Субрахунок вилучено 

(субрахунок 803 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 15.09.2003 р. N 180
,
 вилучено згідно з наказом Державного
 казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

На субрахунку 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи" обліковуються фактичні видатки за рахунок коштів державного бюджету на утримання установ та на інші заходи.

Видатки бюджетних коштів проводяться у відповідності з затвердженим кошторисом.

Абзац втратив чинність

 (згідно з наказом Державного
 казначейства України від 27.12.2000 р. N 140)

У кінці року фактичні видатки списуються з кредиту субрахунку 801 у дебет субрахунку 431 "Результат виконання кошторису за загальним фондом".

На субрахунку 802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи" обліковуються фактичні видатки, проведені установами за рахунок коштів, одержаних з місцевого бюджету на виконання заходів, передбачених кошторисом даної установи.

Абзац втратив чинність

 (згідно з наказом Державного
 казначейства України від 27.12.2000 р. N 140)

У кінці року фактичні видатки списуються з кредиту субрахунку 802 у дебет субрахунку 431 "Результат виконання кошторису за загальним фондом".

Текст вилучено 

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 15.09.2003 р. N 180
,
 вилучено згідно з наказом Державного
 казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

81 "Видатки спеціального фонду"

Облік фактичних видатків за рахунок спеціального фонду згідно з кошторисами ведеться на рахунку 81 "Видатки спеціального фонду", який розподіляється на субрахунки:

811 "Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги";

(субрахунок 811 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

812 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень";

(субрахунок 812 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

813 "Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду".

(субрахунок 813 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

814 Субрахунок вилучено 

(рахунок 81 доповнено субрахунком 814 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 15.09.2003 р. N 180
,
 вилучено згідно з наказом Державного
 казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

На субрахунку 811 "Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги" обліковуються фактичні видатки спеціального фонду, проведені за рахунок надходжень, що отримані установою згідно з кошторисом як плата за послуги. На цьому субрахунку обліковуються витрати для проведення господарської та/або виробничої діяльності. При здійсненні видатків за коштами, отриманими як плата за послуги, дотримуються такого самого порядку, який встановлено щодо бюджетних коштів.

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

На субрахунку 812 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень" обліковуються фактичні видатки спеціального фонду за кошторисами установ у частині інших джерел власних надходжень. При витрачанні коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, дотримуються такого самого порядку, що його встановлено щодо бюджетних коштів.

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

На субрахунку 813 "Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду" обліковуються фактичні видатки спеціального фонду кошторису установи в частині інших надходжень спеціального фонду. При здійсненні видатків за іншими надходженнями спеціального фонду дотримуються такого самого порядку, що його встановлено щодо бюджетних коштів.

(текст в редакції наказу Державного
 казначейства України від 26.03.2002 р. N 54)

Текст вилучено

(рахунок 81 доповнено текстом згідно з наказом
 Державного казначейства України від 15.09.2003 р. N 180
,
  текст вилучено згідно з наказом
 Державного казначейства України від 21.01.2005 р. N 11)

82 "Виробничі витрати"

Для обліку витрат на виробництво призначено рахунок 82 "Виробничі витрати", який розподіляється на субрахунки:

821 "Витрати виробничих (навчальних) майстерень";

822 "Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств";

823 "Витрати на науково-дослідні роботи за договорами";

824 "Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв";

825 "Витрати на заготівлю і переробку матеріалів";

826 "Видатки до розподілу". 

(рахунок 82 доповнено субрахунком 826 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 27.07.2000 р. N 67)

На субрахунку 821 "Витрати виробничих (навчальних) майстерень" обліковуються витрати на випуск готових виробів у виробничих (навчальних) майстернях, а також видання друкованої продукції та надання послуг.

На дебет субрахунку 821 зараховуються всі витрати на виготовлення виробів, видання друкованої продукції і на надані послуги.

Залишок субрахунку 821 відображає суму витрат незавершеного виробництва продукції (що знаходиться в процесі виробництва).

На субрахунку 822 "Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств" обліковуються витрати підсобних сільських і навчально-дослідних господарств. Облік витрат ведеться окремо за галузями господарства (тваринництвом, рослинництвом), за їх видами. Щодо рослинництва ведеться окремо облік витрат на рільництво, овочівництво, садівництво. При потребі облік може бути організовано за окремими культурами (зерном, овочами, картоплею і т. ін.). Щодо тваринництва обліковуються окремо витрати на велику рогату худобу, вівчарство, свинарство і т. ін.

Усі витрати виробництва, а також витрати, що сталися внаслідок падежу молодняка тварин, відносяться до дебету субрахунку 822.

На субрахунку 823 "Витрати на науково-дослідні роботи за договорами" обліковуються витрати на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами з підприємствами і установами. При укладенні договору у вартість робіт включаються всі видатки, пов'язані з виконанням теми (роботи), у тому числі й витрати на придбання спецобладнання, необхідного для проведення робіт. Спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за господарськими договорами, обліковується в складі витрат незавершеного виробництва (за дебетом субрахунку 823).

До дебету субрахунку 823 відносяться всі витрати на виконання науково-дослідних робіт. Залишок за субрахунком 823 на кінець року може бути за незакінченими роботами.

Фактична вартість виконаних науково-дослідних робіт і зданих замовникам списується з кредиту субрахунку 823 у дебет субрахунку 723 "Реалізація науково-дослідних робіт за договорами".

На субрахунку 824 "Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв" обліковуються витрати на виготовлення різних експериментальних пристроїв (установок, зразків машин і приладів, стендів для випробування) для проведення наукових дослідів за роботами, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету.

На субрахунку 825 "Витрати на заготівлю і переробку матеріалів" обліковуються операції із заготівлі і переробки матеріалів господарським способом (пошиття білизни, заготівля палива, переробка овочів тощо). На цьому субрахунку відображається собівартість заготовлених і перероблених матеріалів. На дебет субрахунку 825 зараховуються всі видатки, пов'язані із заготівлею і переробкою матеріалів, їх вартість, а також видатки на доставку, зберігання та ін. Після завершення заготівлі або переробки того чи іншого виду матеріалів складається акт за підписом відповідних осіб, у якому зазначаються кількість цінностей, одержаних при переробці або від заготівлі, витрати на ці роботи та їх собівартість. Акт затверджується керівником установи і є документом, що дає право на списання з цього рахунку сум витрат після оприбуткування одержаних цінностей за відповідними рахунками.

На субрахунку 826 "Видатки до розподілу" обліковуються витрати, які в момент їх виникнення не можуть бути віднесені безпосередньо на певний вид робіт (об'єкт) або на собівартість певного виду виробів чи продукції, якщо виробляється декілька їх видів.

(рахунок 82 доповнено текстом згідно з наказом
 Державного казначейства України від 27.07.2000 р. N 67)

РОЗДІЛ II. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Клас 0. Позабалансові рахунки

На позабалансових рахунках обліковуються матеріальні цінності, інші активи та зобов'язання, що належать установі або перебувають у тимчасовому розпорядженні.

Для обліку зазначених цінностей застосовуються такі забалансові рахунки:

01 "Орендовані необоротні активи". На цьому рахунку обліковуються необоротні активи, прийняті від сторонніх організацій за договором оренди, за вартістю, передбаченою договором.

02 "Активи на відповідальному зберіганні". На цьому рахунку обліковуються:

товарно-матеріальні цінності, прийняті установою на відповідальне зберігання, включаючи спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами;

товарно-матеріальні цінності, оплачені вищестоящим органом із державного та місцевих бюджетів і відвантажені установам своєї системи, які перебувають на інших бюджетах;

усі види обладнання і предмети тирів, спортивних стрільбищ, кабінетів військової дисципліни учбових закладів тощо.

03 Рахунок вилучено

(клас 0 розділу II доповнено рахунком 03 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 27.05.2002 р. N 91
,
 рахунок 03 класу 0 вилучено згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2004 р. N 56)

04 "Непередбачені активи і зобов'язання". На цьому рахунку враховуються перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців. Призи, прапори, кубки враховуються на протязі всього періоду їх знаходження в даній установі.

05 "Гарантії та забезпечення". На цьому рахунку враховується заборгованість за учнями і студентами за не повернене ними обладнання, білизну, інструменти та інші цінності.

Списання з балансу навчального закладу матеріальних цінностей, які числяться за учнями та студентами, що вибули проводиться на підставі наказу про їх відрахування. Не повернені учнями і студентами матеріальні цінності приймаються на позабалансовий облік і до них пред'являється позов у встановленому чинним законодавством порядку.

Списані з балансу матеріальні цінності бюджетних установ, за недостачами і крадіжками за якими не встановлено винних осіб, відносно яких справи знаходяться на розгляді в слідчих органах.

(рахунок 05 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Державного казначейства України від 26.03.2004 р. N 56)

06 "Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого постачання". На цьому рахунку обліковуються матеріальні цінності, придбані за централізованим постачанням.

(клас 0 розділу II доповнено рахунком 06 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 23.12.2002 р. N 237)

07 "Списані активи та зобов'язання". На цьому рахунку обліковується заборгованість протягом п'яти років з моменту списання для нагляду за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів.

(текст рахунку 07 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 19.07.2001 р. N 122)

08 "Бланки суворого обліку". На цьому рахунку обліковуються: бланки суворого обліку, що перебувають на зберіганні і видаються в підзвіт (квитанційні книжки, атестати, дипломи, бланки посвідчень тощо); бланки суворої звітності у відповідності з переліками, затвердженими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. Також на цьому рахунку обліковуються путівки, отримані безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій. Путівки повинні зберігатися в касі нарівні з грошовими документами.

09 "Призначення та зобов'язання". На цьому рахунку сільські, селищні, міські (міст районного підпорядкування) ради обліковують суми коштів загального та спеціального фондів, планові асигнування та зобов'язання установ, що утримуються із сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.

 

Начальник управління методологічної
роботи по виконанню бюджету,
обліку та звітності

 
 
О. О. Чечуліна

Опрос