Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведомственной регистрации и ведения учета крупнотоннажных и других технологических транспортных средств

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 06.01.2010 № 8
редакция действует с 23.07.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 січня 2010 р. N 8

Київ

Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 серпня 2011 року N 849
,
 від 19 вересня 2012 року N 868
,
 від 8 квітня 2013 року N 233
,
 від 11 лютого 2016 року N 76
,
від 22 березня 2017 року N 161
,
від 27 березня 2019 року N 367
,
від 8 липня 2020 року N 617

Відповідно до статті 34 Закону України "Про дорожній рух" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів" (ЗП України, 1992 р., N 3, ст. 57; Офіційний вісник України, 2004 р., N 49, ст. 3212) зміни, що додаються.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

3. Державному комітетові з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, іншим центральним органам виконавчої влади привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з Порядком, затвердженим цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 33

 

ПОРЯДОК
відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

(У тексті Порядку слово "Держгірпромнагляд" в усіх відмінках замінено словом "Держпраці" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року N 76)

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру відомчої реєстрації (далі - реєстрація) та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб (далі - технологічний транспортний засіб) - великотоннажний автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів, транспортування розкривних порід і корисних копалин на відкритих гірничих розробках чи ґрунту на будівництві, а також інший механічний транспортний засіб, у тому числі обладнаний спеціальними пристроями чи механізмами, або транспортний засіб, призначений для руху тільки у поєднанні з іншим транспортним засобом, який керується машиністом (оператором, водієм) і використовується власником для забезпечення виробничих процесів під час провадження ним господарської діяльності (виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг), а також для переміщення сировини (матеріалів), що обробляється, і відходів виробництва;

2) дослідження ідентифікаційних номерів - проведення експертного обстеження з використанням фізичних методів контролю з метою встановлення ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів, якщо неможливо встановити їх під час візуального огляду;

3) матеріально-технічне забезпечення реєстраційних дій, взяття на облік технологічних транспортних засобів (далі - матеріально-технічне забезпечення реєстрації) - виготовлення документів, що використовуються під час реєстрації;

(підпункт 3 пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

4) перереєстрація технологічного транспортного засобу - проведення реєстраційних дій у разі настання обставин, у зв'язку з якими виникла потреба у внесенні змін у реєстраційні документи;

5) реєстраційні дії - дії, пов'язані з реєстрацією, перереєстрацією або тимчасовою реєстрацією технологічного транспортного засобу на певний строк;

6) реєстрація технологічного транспортного засобу - здійснення комплексу заходів, пов'язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою та за необхідності дослідженням ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів та оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних документів та присвоєнням номерних знаків;

(підпункт 6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

7) технічний огляд технологічного транспортного засобу - комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється як візуально, так і з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено нормативними документами, та з випробування технологічного транспортного засобу;

8) тимчасова реєстрація технологічного транспортного засобу - видача реєстраційних документів обмеженого строку дії на технологічний транспортний засіб у разі його тимчасового ввезення на територію України під зобов'язання про зворотне вивезення або довгострокової передачі транспортного засобу в оренду (лізинг).

3. Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація, взяття на облік та зняття з нього технологічного транспортного засобу здійснюється територіальними органами Держпраці через центри надання адміністративних послуг.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

4. Матеріально-технічне забезпечення реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації, взяття на облік технологічних транспортних засобів здійснюються територіальними органами Держпраці.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

5. Територіальні органи Держпраці на підставі письмового запиту судів, органів прокуратури, СБУ, МВС, державної податкової служби, державної виконавчої служби, митних органів, Національної поліції, інших територіальних органів Держпраці видають довідки про проведені реєстраційні дії щодо зареєстрованих технологічних транспортних засобів і їх власників.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 р. N 161,
від 08.07.2020 р. N 617)

Реєстрація технологічних транспортних засобів

6. Юридичні і фізичні особи, іноземні фізичні і юридичні особи, особи без громадянства (що перебувають в Україні на законних підставах), які є власниками технологічних транспортних засобів чи використовують їх на законних підставах, або уповноважені ними особи (далі - власники) зобов'язані зареєструвати зазначені транспортні засоби протягом 10 днів після придбання або виникнення інших законних прав на їх використання, у тому числі у разі тимчасового ввезення на територію України.

У такий же строк власники зобов'язані перереєструвати технологічні транспортні засоби у разі настання обставин, у зв'язку з якими виникла потреба у внесенні змін у реєстраційні документи.

7. Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація, взяття на облік та зняття з обліку технологічного транспортного засобу здійснюється після перевірки територіальними органами Держпраці наявності обтяжень машини за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація та взяття на облік технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, заставі, під арештом або є предметом іншого обтяження, здійснюється виключно за умови надання письмової згоди всіх виявлених обтяжувачів.

(пункт 7 доповнено новим абзацом першим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367,
у зв'язку з цим абзаци перший і другий
 вважати відповідно абзацами другим і третім)

Технологічний транспортний засіб, що належить юридичній особі, реєструється за місцезнаходженням органу управління юридичної особи, а той, що належить фізичній особі, - за місцем проживання або перебування фізичної особи.

Допускається реєстрація технологічного транспортного засобу за місцем його експлуатації, у тому числі того, що перебуває у постійному користуванні або оренді юридичної чи фізичної особи.

8. Експлуатація незареєстрованих технологічних транспортних засобів забороняється.

9. Перед реєстрацією кожного технологічного транспортного засобу проводиться його державний технічний огляд (далі - технічний огляд), про що складається акт технічного огляду і видається талон, зразок якого затверджується Держпраці.

Технічний огляд технологічних транспортних засобів проводиться експертними організаціями, які мають підтверджену компетенцію для провадження інспекційної діяльності як третя сторона відповідно до законодавства (далі - експертні організації).

(абзац другий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

На технічно несправні технологічні транспортні засоби талони про проходження технічного огляду не видаються. Видача талона про проходження технічного огляду може бути здійснена тільки після усунення несправностей і повторного проведення технічного огляду.

10. Реєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється на підставі письмової заяви власника за зразком згідно з додатками 1 і 2, до якої додаються:

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження технологічним транспортним засобом;

декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, - для технологічних транспортних засобів, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. N 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 9, ст. 344), та які реєструються вперше.

До заяви додається також акт технічного огляду.

У разі коли оригінал декларації про відповідність складений іноземною мовою, виробник або його уповноважений представник чи постачальник технологічного транспортного засобу в Україну повинні надати її переклад на українську мову. На перекладеній декларації зазначається: "Переклад декларації з її оригіналу".

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 849
,
 від 08.04.2013 р. N 233,
від 11.02.2016 р. N 76,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

11. Право володіння, користування і розпорядження технологічним транспортним засобом, вузлами і агрегатами, які мають ідентифікаційні номери, може бути підтверджено будь-якими з наведених документів:

(абзац перший пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

абзац другий пункту 11 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

абзац третій пункту 11 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

договором купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржовою угодою, договором про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності;

документами, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні;

договором оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між сторонами щодо реєстрації технологічного транспортного засобу за орендарем та доручення на право керування і використання цього транспортного засобу;

митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії або електронною митною декларацією (на технологічний транспортний засіб, реалізований на митній території України одним суб'єктом господарювання іншому суб'єкту господарювання; митна декларація для взяття на облік не надається);

(абзац сьомий пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

рішенням уповноваженого органу про відчуження технологічного транспортного засобу;

виконавчим написом нотаріуса про витребування від боржника майна;

рішенням суду про визначення права власності на технологічний транспортний засіб;

договором про спільне володіння, користування у разі отримання технологічних транспортних засобів кількома громадянами в рахунок майнових паїв у зв'язку з виходом або виключенням їх із кооперативу, рішенням органу управління господарського товариства, засвідченим в установленому порядку, про повернення засновникові (учасникові) товариства у зв'язку з його виходом або виключенням з товариства технологічного транспортного засобу, переданого ним у власність або для користування;

іншими документами, що встановлюють право власності або користування технологічним транспортним засобом.

Відповідальність за достовірність поданих на реєстрацію документів або їх копій несе власник технологічного транспортного засобу згідно із законодавством.

12. Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що тривалий час (більше п'яти років) експлуатується суб'єктом господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та про попередню його реєстрацію, надається копія інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості, у яких зазначається дата введення в експлуатацію технологічного транспортного засобу, скріплені підписом посадової особи суб'єкта господарювання та печаткою.

13. Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що раніше експлуатувався і перебував на обліку, подається разом з документами, зазначеними у пункті 10 цього Порядку, свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу (далі - свідоцтво про реєстрацію) з позначкою про зняття з обліку, а у разі його відсутності - довідка з попереднього місця реєстрації технологічного транспортного засобу.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

14. Технологічний транспортний засіб, який належить кільком юридичним або фізичним особам на праві спільної власності, що підтверджується одним із документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, за письмовою згодою співвласників реєструється за одним із них. У графі "Особливі примітки" свідоцтва про реєстрацію щодо іншого співвласника робиться запис:

"________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

є співвласником".

15. Технологічні транспортні засоби, отримані власником у разі злиття, приєднання, поділу, перетворення суб'єкта господарювання, реєструються за новим суб'єктом господарювання на підставі запису в статуті про правонаступництво та передавального акта (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу).

16. Технологічний транспортний засіб, який належить малолітній або неповнолітній особі, реєструється за нею за заявою одного з батьків (усиновлювачів) або опікуна чи піклувальника.

У реєстраційному документі такого технологічного транспортного засобу зазначаються прізвище, ім'я та по батькові батьків (усиновлювачів) малолітньої чи неповнолітньої особи або її опікуна чи піклувальника і робиться відмітка про заборону зняття з обліку технологічного транспортного засобу без їх згоди, погодженої з органами опіки і піклування. У графі "Особливі примітки" свідоцтва про реєстрацію робиться запис "Без права відчуження та керування без згоди батьків (усиновлювачів), опікуна чи піклувальника до досягнення повноліття".

Після досягнення зазначеною особою 18-річного віку здійснюється перереєстрація технологічного транспортного засобу на підставі її заяви та надання відповідного свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу.

17. Реєстрація самостійно переобладнаних або зібраних технологічних транспортних засобів здійснюється за умови проведення технічного огляду, наявності ідентифікаційних номерів основних складових частин (вузлів і агрегатів) та надання власником документів, що підтверджують факт їх придбання.

(пункт 17 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

18. На зареєстрований (перереєстрований) технологічний транспортний засіб територіальний орган Держпраці через центр надання адміністративних послуг видає свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка та присвоює номерний знак.

Свідоцтво про реєстрацію має необмежений строк дії.

Купівля присвоєних під час реєстрації (перереєстрації) номерних знаків на технологічні транспортні засоби здійснюється їх власниками у суб'єктів господарювання, які їх виготовляють.

(пункт 18 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

19. Після реєстрації технологічних транспортних засобів заява про реєстрацію технологічного транспортного засобу (з відмітками на ній про видане свідоцтво про реєстрацію і присвоєний номерний знак) і додані до заяви документи зберігаються територіальним органом Держпраці протягом п'яти років.  

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

20. Експлуатація технологічних транспортних засобів у разі втрати свідоцтва про реєстрацію, номерного знака, талона про проходження технічного огляду забороняється.

21. Технологічні транспортні засоби без ідентифікаційних номерів або з підробленими ідентифікаційними номерами вузлів і агрегатів не підлягають реєстрації, перереєстрації чи зняттю з обліку. В разі встановлення факту підробки документів, які посвідчують особу власника чи підтверджують право володіння технологічним транспортним засобом або право на користування та розпорядження ним, а також у разі підроблення декларації про відповідність, ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів транспортного засобу реєстрація підлягає скасуванню територіальним органом Держпраці.

Реєстрація технологічного транспортного засобу може також скасовуватися в інших випадках, передбачених законом, зокрема за рішенням суду.

Скасування реєстрації технологічного транспортного засобу оформляється наказом керівника територіального органу Держпраці.

(пункт 21 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

22. Подання заяви про проведення реєстраційних дій, отримання свідоцтва про реєстрацію і присвоєння номерного знака може здійснювати уповноважена власником технологічного транспортного засобу особа за його дорученням, посвідченим у встановленому порядку.

(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

23. Номерний знак закріплюється на технологічному транспортному засобі у встановленому для цього місці.

Якщо для закріплення номерного знака на технологічному транспортному засобі місце не передбачено, такий знак встановлюється:

на технологічному транспортному засобі, що має жорстку кабіну, - на верхньому лівому боці задньої стінки кабіни (у межах верхнього габариту);

на технологічному транспортному засобі з м'якою (знімною) кабіною або без неї - на задній частині крила лівого заднього колеса;

на причепі, напівпричепі - на кронштейні, розміщеному під лівим боком заднього борту.

В усіх випадках номерний знак повинен бути добре укріплений та освітлений таким чином, що дає змогу визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів.

Перереєстрація технологічних транспортних засобів

24. Перереєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється у разі зміни найменування чи імені власника, форми власності, місця знаходження органу управління юридичної особи чи місця проживання або перебування фізичної особи - власника технологічного транспортного засобу; втрати або непридатності до подальшого використання свідоцтва про реєстрацію; зміни вузлів та агрегатів, що мають ідентифікаційні номери; у разі переобладнання технологічного транспортного засобу за умови проведення фахівцями експертної організації технічного огляду та в інших випадках, передбачених цим Порядком.

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

25. Перереєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється на підставі письмової заяви власника за формами згідно з додатками 1 і 2, до якої додаються:

свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу;

акт технічного огляду технологічного транспортного засобу.

(пункт 25 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 849
,
 від 08.04.2013 р. N 233,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

26. До перереєстрації технологічного транспортного засобу з метою звірки відповідності ідентифікаційних номерів обліковим даним і перевірки технічного стану проводиться його технічний огляд.

27. За результатами перереєстрації видається нове свідоцтво про реєстрацію. У розділі "Особливі примітки" нового свідоцтва зазначаються серія, номер попереднього свідоцтва про реєстрацію та найменування органу реєстрації, який його видавав.

28. В усіх випадках перереєстрації технологічного транспортного засобу його облікові дані вносяться до журналу реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.

Тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів

29. Тимчасова реєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється у разі:

тимчасового ввезення на територію України під зобов'язання про зворотне вивезення;

(абзац другий пункту 29 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

передачі технологічного транспортного засобу в довгострокову оренду (лізинг) та позичку.

(абзац третій пункту 29 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

30. Після закінчення строку тимчасової реєстрації технологічний транспортний засіб вважається незареєстрованим.

Ведення обліку та зняття технологічних транспортних засобів з обліку

31. Відомості про зареєстрований або перереєстрований технологічний транспортний засіб та його власника вносяться до журналу реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів за формою згідно з додатком 3, а також до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи Держпраці.

Порядок ведення обліку технологічних транспортних засобів визначається Держпраці.

32. Зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв'язку з його відчуженням здійснюється тільки після технічного огляду транспортного засобу з метою звірки відповідності агрегатів, що мають ідентифікаційні номери, обліковим даним. У цьому разі під час зняття з обліку технологічного транспортного засобу у свідоцтві про реєстрацію ставиться штамп "Знято з обліку" та зазначається дата зняття з обліку.

33. Зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв'язку з непридатністю до подальшого використання та його вибракуванням (списанням) здійснюється без технічного огляду транспортного засобу. Вибракування (списання) технологічного транспортного засобу, що належить юридичній особі, підтверджується актом на списання (ліквідацію) основних засобів, а фізичній особі - її заявою. При цьому свідоцтво про реєстрацію таких технологічних транспортних засобів здається територіальним органам Держпраці.

(пункт 33 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. N 76)

34. Зняття технологічного транспортного засобу з обліку здійснюється на підставі письмової заяви власника, до якої додаються:

свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу;

акт технічного огляду технологічного транспортного засобу або акт на списання основних засобів, заява - для фізичних осіб;

акт ліквідації основних засобів.

У разі втрати свідоцтва про реєстрацію на технологічні транспортні засоби, які непридатні до подальшого використання та вибраковуються (списуються), власник подає до територіального органу Держпраці посвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують факт їх втрати.

(пункт 34 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 849
,
 від 08.04.2013 р. N 233,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

35. Зняття з обліку технологічного транспортного засобу, що належить кільком юридичним або фізичним особам на праві спільної власності, здійснюється лише за умови наявності їх спільного рішення.

36. Технологічні транспортні засоби, що вивозяться за межі України, знімаються з обліку у порядку, передбаченому пунктами 32 і 34 цього Порядку.

37. Зняття з обліку технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, під арештом, заставі або є предметом іншого обтяження, здійснюється виключно за умови надання письмової згоди всіх виявлених обтяжувачів.

(пункт 37 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367)

38. Пункт 38 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

39. Пункт 39 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

40. Документи, які подані для зняття технологічного транспортного засобу з обліку, зберігаються територіальним органом Держпраці протягом п'яти років, а журнал реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів - протягом 25 років з часу здійснення у ньому останнього запису.

Виготовлення та облік номерних знаків і бланків свідоцтв про реєстрацію

41. Пункт 41 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

42. Пункт 42 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

43. Пункт 43 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

44. Облік присвоєних номерних знаків і свідоцтв про реєстрацію ведеться територіальними органами Держпраці. Дані про присвоєння номерних знаків і видачу свідоцтв про реєстрацію вносяться до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи та фіксуються у відповідному журналі, який зберігається в зазначених територіальних органах.

(пункт 44 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

 

ЗАЯВА

Від ___________________________________________________________________________________
                                                                               (повне найменування юридичної особи) 

Місцезнаходження _____________________________________________________________________
                                                                                                             (юридична адреса) 

Керівник __________________________________ Телефон ___________________________________

Адреса стоянки великотоннажного та іншого технологічного транспортного засобу _______________
 _____________________________________________________________________________________

Просимо _____________________________________________________________________________
                                                                                     (викладається суть справи) 

До заяви додаються такі документи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (перелік документів) 

Дані про великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб:

Тип _________________________________________________________________________________

Марка, модель ________________________________________________________________________

Рік випуску ___________________________________________________________________________

Виробник (держава) ___________________________________________________________________

Ідентифікаційні номери (заводський, шасі/рами) ____________________________________________

Номер двигуна* _______________________________________________________________________

Оформлення доручається провести ______________________________________________________,
                                                                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
підпис якого ___________________________________________________________ підтверджується. 

Керівник 

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

___ ____________ 20__ р. 

Службові позначки 

1. Присвоєно номерний знак N ________________ серія __________

2. Видано свідоцтво про реєстрацію N _________ серія ___________

Посадова особа 

___________________
                 (підпис) 

________________________
(посада, ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20__ р. 

____________
* Також у дужках зазначається латинська літера "V", знак рівності та об'єм двигуна великотоннажного та іншого технологічного транспортного засобу. 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

 

ЗАЯВА

Від __________________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові) 

Паспорт ______________________________________________________________________________
                                                                                       (серія, номер, ким і коли виданий) 

Місце проживання _____________________________________________________________________
______________________________________ Телефон _______________________________________

Адреса стоянки великотоннажного та іншого технологічного транспортного засобу ______________
_____________________________________________________________________________________

Просимо _____________________________________________________________________________
                                                                                                 (викладається суть справи) 

До заяви додаються такі документи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (перелік документів) 

Дані про великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб:

Тип _________________________________________________________________________________

Марка, модель ________________________________________________________________________

Рік випуску ___________________________________________________________________________

Виробник (держава) ___________________________________________________________________

Ідентифікаційні номери (заводський, шасі/рами) ____________________________________________

Номер двигуна* _______________________________________________________________________ 

Підпис                       _____________

___ ____________ 20__ р.

Службові позначки 

1. Присвоєно номерний знак N ________________ серія __________

2. Видано свідоцтво про реєстрацію N _________ серія ___________

Посадова особа 

____________________
                 (підпис) 

________________________
(посада, ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20__ р. 

____________
* Також у дужках зазначається латинська літера "V", знак рівності та об'єм двигуна великотоннажного та іншого технологічного транспортного засобу. 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

Порядковий номер 

Власник 

Дані про великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб 

Дата технічного огляду 

Видано свідоцтво про реєстрацію 

Присвоєно номерний знак

Підпис про одержання 

Службові відмітки (дата зняття з обліку та свідоцтва про реєстрацію) 

тип, марка, модель 

рік випуску 

ідентифікаційний номер 

номер двигуна 

серія 

номер 

дата видачі 

серія 

номер 

дата видачі 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

  

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. N 47 та від 23 листопада 2006 р. N 1640

1. Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. N 47 доповнити зразком свідоцтва про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу: 

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ВЕЛИКОТОННАЖНОГО
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ АБО ІНШОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Лицьовий бік 

Зворотний бік 

УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ВЕЛИКОТОННАЖНОГО
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ АБО
ІНШОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Тип

Марка, модель

Рік випуску

Виробник

Ідент. N

Двигун N

 
Присвоєно державний номерний знак:

Серія і номер свідоцтва 

Серія і номер свідоцтва

ВЛАСНИК

 
 
 
 
Адреса стоянки

 
 
 
ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ

 
 
Видано (найменування
територіального органу)
Посадова особа
Держпраці

________                                ___________________
   (підпис)                                                      (ініціали та прізвище) 

М. П. "   "                   р. 

Примітки: 

1. Бланки свідоцтва виготовляються розміром 145 х 110 міліметрів із цупкого світлого паперу з кольоровою сіткою. На лицьовому та зворотному боці розміщується зображення малого Державного Герба України.

2. Серія свідоцтва складається з двох великих літер українського алфавіту, які мають відповідники у латинському алфавіті. Номер свідоцтва шестизначний.

3. Серія і номер свідоцтва наносяться тисненням. Заповнене свідоцтво ламінується. 

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

____________

Опрос