Идет загрузка документа (179 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка обеспечения прозрачности в добывающих отраслях

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 02.12.2015 № 1039
редакция действует с 24.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 грудня 2015 р. N 1039

Київ

Про затвердження Порядку забезпечення прозорості у видобувних галузях

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 грудня 2019 року N 1065

Відповідно до пункту 152 статті 8, пункту 41 частини другої статті 24 Кодексу України про надра та абзацу шостого частини другої статті 20 Закону України "Про нафту і газ" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок забезпечення прозорості у видобувних галузях, що додається.

2. Визначити Міністерство енергетики та вугільної промисловості відповідальним за підготовку звіту відповідно до вимог Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 37

 

ПОРЯДОК
забезпечення прозорості у видобувних галузях

(У тексті Порядку слово "Міненерговугілля" в усіх відмінках замінено словом "Мінекоенерго" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року N 1065)

1. Цей Порядок визначає механізм збору та поширення інформації про загальнодержавні та місцеві податки і збори та інші платежі, а також контекстної інформації (загального огляду) за видобувними галузями, у тому числі інформації про виробничу (господарську) діяльність, необхідної для забезпечення прозорості у видобувних галузях та підготовки звіту відповідно до вимог Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (далі - Ініціатива).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

багатостороння група з питання імплементації в Україні Ініціативи (далі - багатостороння група) - група, що утворюється за участю представників центральних органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання, громадських організацій, склад якої затверджується наказом Мінекоенерго, для здійснення контролю за процесом звітності відповідно до вимог Ініціативи, затвердження технічного завдання для незалежного Адміністратора, схвалення його призначення;

звіт - форма звіту, що готується незалежним Адміністратором за результатом проведення аналізу та звірки наданих даних видобувними компаніями, з одного боку, та органами виконавчої влади, з іншого боку, на трьох мовах (українською, російською та англійською) та узгоджується з багатосторонньою групою на всіх етапах його підготовки відповідно до технічного завдання;

звітний період - календарний рік, за який готується звіт;

Ініціатива щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях - незалежний і добровільно підтримуваний Україною на міжнародному рівні стандарт забезпечення прозорості, який впроваджується у 49 країнах світу;

незалежний Адміністратор - суб'єкт господарювання, який обирається Мінекоенерго на конкурсній основі, схвалюється багатосторонньою групою та уповноважений підготувати звіт;

поріг суттєвості - граничне значення платежів, яке встановлює багатостороння група і відповідно до якого визначається перелік суб'єктів господарювання, що надають інформацію до звіту;

технічне завдання для незалежного Адміністратора - завдання щодо підготовки звіту, зокрема визначення обсягу інформації, етапів підготовки звіту, узгодження проміжних результатів та обов'язків незалежного Адміністратора на кожному етапі, яке є невід'ємною частиною договору з підготовки звіту.

3. Підготовка звіту відповідно до вимог Ініціативи запроваджується з 2015 року та охоплює інформацію про нафтогазову галузь (видобуток і транспортування нафти та газу) за 2013 рік.

Звіт має бути опублікований у грудні 2015 року.

За 2014 рік звіт готується у 2016 році та охоплює нафтогазову, вугільну, залізорудну та інші галузі.

У подальшому звіт готується щороку.

4. До звіту вноситься інформація за всіма фактично сплаченими в грошовій та/або негрошовій/натуральній формі платежами за звітний період, сума за якими перевищує поріг суттєвості. Розмір платежів в негрошовій/натуральній формі обчислюється відповідно до правил бухгалтерського обліку.

5. Мінекоенерго щороку починаючи з 2015 року:

разом з багатосторонньою групою до 1 березня визначає видобувні галузі та перелік їх суб'єктів господарювання, що мають подавати інформацію для підготовки звіту;

до 1 травня на конкурсній основі обирає незалежного Адміністратора та укладає з ним договір про надання послуг з підготовки чергового звіту.

6. Суб'єкти господарювання видобувних галузей подають Мінекоенерго до 1 липня (у 2015 році - до 10 грудня) опитувальний лист за формою згідно з додатком 1, річний звіт за формою згідно з додатком 2.

Інформація суб'єктів господарювання видобувних галузей, що подається для підготовки звіту, підтверджується підписом керівника суб'єкта господарювання та завіряється печаткою організації (за наявності).

7. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, державні установи і державні підприємства у сфері геологічного вивчення надр подають Мінекоенерго щороку до 1 липня (у 2015 році - до 10 грудня) анкету інформації до звіту згідно з додатком 3.

8. ДФС щороку до 1 липня (у 2015 році - до 10 грудня) подає Мінекоенерго інформацію згідно з переліком суб'єктів господарювання видобувних галузей, який визначає Мінекоенерго разом з багатосторонньою групою, окремо за кожним суб'єктом господарювання видобувних галузей щодо фактичних надходжень за кожним з платежів, що визначені у річному звіті про сплату податків та інших платежів для суб'єктів господарювання видобувних галузей.

ДФС щороку до 1 липня публікує на своєму офіційному веб-сайті інформацію щодо сплати кожного податку суб'єктами господарювання видобувної галузі за звітний період.

9. Мінекоенерго надає незалежному Адміністратору отриману інформацію для виконання договірних зобов'язань.

10. Незалежний Адміністратор на базі отриманої від Мінекоенерго інформації проводить аналіз і звіряння інформації, отриманої з різних джерел, для підготовки звіту, формує та надає Мінекоенерго звіт у форматі та строки, що визначені технічним завданням.

11. У разі розбіжностей сум платежів, отриманих від центральних органів виконавчої влади та суб'єктів господарювання видобувних галузей незалежний Адміністратор має право звернутися за поясненнями та уточненням інформації до суб'єкта господарювання видобувних галузей, в тому числі щодо надання копій первинних документів на підтвердження суми платежів.

Суб'єкт господарювання видобувних галузей зобов'язаний надати незалежному Адміністратору копії первинних документів (наприклад, платіжних доручень, затверджених банком), що підтверджують платежі та/або здійснення погашення зобов'язання в негрошовій/натуральній формі у десятиденний строк з моменту отримання запиту від незалежного Адміністратора.

12. Мінекоенерго, отримавши від незалежного Адміністратора звіт, щороку до кінця жовтня (у 2015 році - до 11 грудня) узгоджує його з багатосторонньою групою і публікує звіт на своєму офіційному веб-сайті та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Мінекоенерго разом з багатосторонньою групою організовує роботу з презентації і обговорення звіту на державному та регіональному рівні.

13. Мінекоенерго щороку до 10 жовтня (у 2015 році - до 20 грудня) інформує Кабінет Міністрів України про стан виконання вимог цього Порядку.

 

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
ДЛЯ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ НАФТОГАЗОВОГО СЕКТОРУ

1. Загальна інформація станом на _____ рік

Повне найменування суб'єкта господарювання:
  

 

Контакти відповідальної особи, яка заповнювала опитувальний лист (прізвище та ім'я по батькові, посада, контактний телефон, електронна пошта):

 

Місцезнаходження:
  

 

Місця провадження діяльності (назва регіону та родовища корисних копалин)

 

Види діяльності згідно з КВЕД:
(викреслити зайві та/або додати інші види діяльності):

06.10 - Добування сирої нафти
06.20 - Добування природного газу
19.20 - Виробництво продуктів нафтоперероблення
35.23 - Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи
46.12 - Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
49.50 - Трубопровідний транспорт
Інше - зазначити

2. Загальні обсяги видобутку корисних копалин на території України за звітний період та два попередні роки

Назва території

Нафта сира, тис. тонн

Газовий конденсат, тис. тонн

Бітум нафтовий, тис. тонн

Газ природний, млн. куб. метрів

___ рік

___ рік

___ рік

___ рік

___ рік

___ рік

___ рік

___ рік

___ рік

___ рік

___ рік

___ рік

Автономна Республіка Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі на території, яка нині є тимчасово окупованою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі на території, яка нині є тимчасово окупованою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва території

Газ, розчинений у нафті (попутний), млн. куб. метрів

Газ сланцевих товщ, млн. куб. метрів

Газ центрально-басейнового типу, млн. куб. метрів

Газ природний вугільних шахт, млн. куб. метрів

___ рік

___ рік

___ рік

___ рік

___ рік

___ рік

___ рік

___ рік

___ рік

___ рік

___ рік

___ рік

Автономна Республіка Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі на території, яка нині є тимчасово окупованою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі на території, яка нині є тимчасово окупованою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Загальні обсяги нафтогазової продукції, яку видобуто на території України та експортовано за звітний період та два попередні роки

Найменування показника

Значення за фінансовий рік

_____ рік

_____ рік

_____ рік

Експорт нафти сирої, тис. тонн

 

 

 

Експорт газового конденсату, тис. тонн

 

 

 

Експорт бітуму нафтового, тис. тонн

 

 

 

Експорт газу природного (бутан, етан, пропан), млн. куб. метрів

 

 

 

Експорт газу, розчиненого у нафті (попутного), млн. куб. метрів

 

 

 

Експорт газу сланцевих товщ, млн. куб. метрів

 

 

 

Експорт газу центрально-басейнового типу, млн. куб. метрів

 

 

 

Експорт газу природного вугільних шахт, млн. куб. метрів

 

 

 

Примітка. Зазначаються загальні обсяги нафтогазової продукції суб'єкта господарювання (копалин), які було видобуто на території України та експортовано.

4. Запаси та ресурси вуглеводнів (в цілому за суб'єктом господарювання на території України) станом на 1 січня звітного періоду та 1 січня двох попередніх років

Найменування показника

Значення запасів

станом на _____ рік

станом на _____ рік

станом на _____ рік

Нафта сира, тис. тонн, у тому числі:

 

 

 

запаси за кодами класу, тис. тонн

 

 

 

Видобуто від початку розробки родовищ, тис. тонн

 

 

 

перспективні ресурси, тис. тонн

 

 

 

прогнозні ресурси, тис. тонн

 

 

 

газовий конденсат, тис. тонн, у тому числі:

 

 

 

запаси за кодами класу, тис. тонн

 

 

 

видобуто від початку розробки родовищ, тис. тонн

 

 

 

перспективні ресурси, тис. тонн

 

 

 

прогнозні ресурси, тис. тонн

 

 

 

бітум нафтовий, тис. тонн, у тому числі:

 

 

 

балансові (видобувні) запаси, тис. тонн

 

 

 

видобуто від початку розробки родовищ, тис. тонн

 

 

 

перспективні ресурси, тис. тонн

 

 

 

прогнозні ресурси, тис. тонн

 

 

 

газ природний (бутан, етан, пропан), млн. куб. метрів, у тому числі:

 

 

 

запаси за кодами класу, млн. куб. метрів

 

 

 

видобуто від початку розробки, млн. куб. метрів

 

 

 

перспективні ресурси, млн. куб. метрів

 

 

 

прогнозні ресурси, млн. куб. метрів

 

 

 

газ, розчинений у нафті (попутний), млн. куб. метрів, у тому числі:

 

 

 

запаси за кодами класу, млн. куб. метрів

 

 

 

видобуто від початку розробки родовищ, млн. куб. метрів

 

 

 

перспективні ресурси, млн. куб. метрів

 

 

 

прогнозні ресурси, млн. куб. метрів

 

 

 

газ сланцевих товщ, млн. куб. метрів, у тому числі:

 

 

 

запаси за кодами класу, млн. куб. метрів

 

 

 

видобуто від початку розробки родовищ, млн. куб. метрів

 

 

 

перспективні ресурси, млн. куб. метрів

 

 

 

прогнозні ресурси, млн. куб. метрів

 

 

 

газ центрально-басейнового типу, млн. куб. метрів, у тому числі:

 

 

 

запаси за кодами класу, млн. куб. метрів

 

 

 

видобуто від початку розробки родовищ, млн. куб. метрів

 

 

 

перспективні ресурси, млн. куб. метрів

 

 

 

прогнозні ресурси, млн. куб. метрів

 

 

 

газ природний вугільних шахт, млн. куб. метрів, у тому числі:

 

 

 

запаси за кодами класу, млн. куб. метрів

 

 

 

видобуто від початку розробки родовищ, млн. куб. метрів

 

 

 

перспективні ресурси, млн. куб. метрів

 

 

 

прогнозні ресурси, млн. куб. метрів

 

 

 

5. Спеціальні дозволи (отримані для ділянок, які розташовані на території України)

Найменування показника

Значення

Кількість дійсних спеціальних дозволів станом на 1 січня звітного періоду, штук

 

Кількість дійсних спеціальних дозволів станом на 31 грудня звітного періоду, штук

 

Кількість спеціальних дозволів, виданих протягом звітного періоду, штук

 

Кількість спеціальних дозволів, строк дії яких був закінчений у звітному періоді і які не були продовжені, штук

 

Кількість спеціальних дозволів, анульованих протягом звітного періоду, штук

 

6. Транспортування видобутих продуктів

Найменування показника

Значення

Назва продукту (товару) транспортування

 

Фізичний валовий об'єм транспортування у звітному періоді

 

Назва суб'єкта господарювання, що здійснював транспортування видобутої продукції

 

Дані щодо основних маршрутів транспортування видобутої продукції

 

Тарифи на транспортування видобутої продукції, за якими здійснюється розрахунок (в тому числі тарифи на закачування, зберігання і викачування із сховищ)

 

Будь-які інші платежі компанії, пов'язані з транспортуванням видобутої продукції

 

7. Зайнятість за звітний період та два попередні роки

Найменування показника

Чисельність, осіб

____ рік

____ рік

____ рік

Облікова кількість штатних працівників на кінець року

 

 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників

 

 

 

8. Фінансові показники за звітний період та два попередні роки

Найменування показника

Значення за фінансовий рік

____ рік

____ рік

____ рік

Чистий фінансовий результат (прибуток, або збиток) компанії, пов'язаний з нафто- та газовидобувною діяльністю, млн. гривень

 

 

 

у тому числі фінансовий результат (прибуток або збиток) до оподаткування, пов'язаний з нафто- та газовидобувною діяльністю, млн. гривень

 

 

 

Витрати на розвідку, дослідження та розробку нафто- та газовидобувних свердловин, які стосуються поточного року та були капіталізовані чи визнані у звіті про фінансові результати протягом поточного року (матеріальні та нематеріальні активи, пов'язані з придбанням прав на розвідку запасів, здійсненням топографічних, проектних, геологорозвідувальних робіт, геохімічних та геодезичних досліджень, спорудженням розвідувальних свердловин та інші), млн. гривень

 

 

 

Загальна виручка від реалізації нафти і газу, млн. гривень, у тому числі:

 

 

 

нафта сира, млн. гривень

 

 

 

газовий конденсат, млн. гривень

 

 

 

бітум нафтовий, млн. гривень

 

 

 

газ природний (бутан, етан, пропан), млн. гривень

 

 

 

газ, розчинений у нафті (попутний), млн. гривень

 

 

 

газ сланцевих товщ, млн. гривень

 

 

 

газ центрально-басейнового типу, млн. гривень

 

 

 

газ природний вугільних шахт (млн. гривень)

 

 

 

загальна виручка від експорту нафти і газу, млн. гривень, у тому числі:

 

 

 

нафта сира, млн. гривень

 

 

 

газовий конденсат, млн. гривень

 

 

 

бітум нафтовий, млн. гривень

 

 

 

газ природний (бутан, етан, пропан), млн. гривень

 

 

 

газ, розчинений у нафті (попутний), млн. гривень

 

 

 

газ сланцевих товщ, млн. гривень

 

 

 

газ центрально-басейнового типу, млн. гривень

 

 

 

газ природний вугільних шахт, млн. гривень

 

 

 

Примітка. Якщо частина видобутої продукції (копалин) реалізується всередині групи (наприклад, постачається на газопереробний завод), в загальну структуру показника виручки включаються внутрішня собівартість всього обсягу продукції, реалізованої всередині групи.

9. Інформація відповідно до статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" за звітний період

Повне найменування юридичної особи

 

Організаційно-правова форма

 

Місцезнаходження юридичної особи

 

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

 

Кінцевий бенефіціарний власник (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевий бенефіціарний власник (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа, із зазначенням частки (долі) бенефіціарного власника в капіталі юридичної особи

 

Структура власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб

 

Доля держави (у тому числі через державні підприємства) в статутному капіталі компанії станом на 31 грудня

 

Назва юридичної особи або державного органу, через який держава володіє часткою у статутному капіталі

 

Зміни, що відбулися у розмірі долі держави (у тому числі через державні підприємства) в статутному капіталі суб'єкта господарювання. Зазначити дату та характер таких змін

 

Кредити/гарантії за кредитами, які надавала держава і/або державні підприємства суб'єкту господарювання. Зазначити обсяг таких кредитів/гарантій, строки та умови їх повернення

 

10. Неподаткові платежі у звітному періоді

Найменування

Інформація

Будь-які додаткові витрати (соціальні витрати, допомога місцевим громадам, витрати на державну інфраструктуру тощо), які не пов'язані безпосередньо з веденням господарської діяльності суб'єкта господарювання. Зазначити обсяги і цільове спрямування таких витрат

 

Додаткові витрати щодо фінансування субсидій/різниці в тарифах на енергоресурси та обслуговування державного боргу. Обсяги і цільове спрямування таких витрат

 

Обсяг фактично сплачених у звітному періоді будь-яких платежів державі (державним підприємствам, фондам тощо), які призначені для фінансування цільової програми або окремого географічного регіону

 

Частка виробленої продукції (її грошовий еквівалент), яка передана (розподілена) відповідно до угоди про розподіл продукції/договору про спільну діяльність на користь підприємств державної форми власності

 

Частка виробленої продукції (її грошовий еквівалент), яка отримана відповідно до угоди про розподіл продукції/договору про спільну діяльність (лише для підприємств державної форми власності)

 

Доходи від продажу видобутої продукції, що належить державі (державним органам і/або державним підприємствам)

 

Будь-які бартерні угоди з державою (державним органом або підприємством), крім угод про спільну діяльність, згідно з якими компанія передавала (або отримувала від держави чи державних підприємств) товари і послуги, позики, проводила інфраструктурні роботи та інше в обмін на можливість (право) проводити розвідку та/або добувати нафту і газ, або в обмін на фізичні обсяги нафти і газу. За кожною з таких угод зазначається:
- дата укладення;
- строк дії угоди;
- повне найменування юридичної
особи - контрагента за даною угодою;
- вартість усієї угоди;
- вартість витрат (вигод), понесених (для державних підприємств зазначити понесені та отримані вигоди, якщо такі були) за даною угодою;
- характер бартерних витрат/вигод (перелік товарів, послуг, робіт тощо), понесених (для державних підприємств зазначаються понесені та отримані вигоди, якщо такі були) за даною угодою

 

Соціальні витрати (в грошовій та натуральній формі), які вимагаються від суб'єкта господарювання згідно із законодавством, угодами про розподіл продукції, інвестиційними зобов'язаннями чи будь-якими іншими зобов'язаннями перед державою, центральним та місцевими органами влади (якщо витрати понесені в натуральній формі, зазначається характер і передбачувана вартість цих витрат в натуральній формі. Якщо одержувачем соціальних витрат є третя сторона (наприклад, неурядова організація), зазначається ім'я і функція одержувача)

 

Будь-які інші доходи, отримані від суб'єкта господарювання, що займається видобуванням нафти і газу. Зазначається обсяг та характер таких доходів

 

Фактично сплачені платежі згідно із списком, представленим нижче. За кожним платежом зазначається сума та одержувач (бюджет, державне підприємство, державний орган) з урахуванням податку на додану вартість, гривень:

 

плата за проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів

 

плата за проведення оцінки (визначення) вартості геологічної інформації

 

плата за роботи з копіювання геологічних звітів

 

плата за послуги з визначення початкової ціни продажу спецдозволів на аукціоні; з визначення вартості спецдозволів на об'єктах, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; з визначення розміру збору за проводження строку дії спецдозволів

 

плата за інші послуги, надані державними підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування у зв'язку з пошуком, розвідкою та видобутком корисних копалин

 

вартість товарів, робіт, послуг безоплатно наданих державним підприємства, установам та організаціям, органам державної влади та місцевого самоврядування у зв'язку з пошуком, розвідкою та видобутком корисних копалин

 

плата за проведення державної екологічної експертизи

 

плата за оцінку впливу на стан навколишнього природного середовища

 

плата за складення проекту дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення

 

плата за отримання дозволу на складення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки суб'єктам господарювання

 

благодійні внески та пожертви, надані державним підприємствам, установам та організаціям, органам державної влади та місцевого самоврядування у зв'язку з пошуком, розвідкою та видобутком корисних копалин

 

плата за проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання

 

плата за участь у конкурсі на укладення угоди про розподіл вуглеводнів

 

вартість пакета аукціонної документації та гарантійний внесок за участь в аукціоні з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, що були оплачені у 2013 році і не були повернуті

 

11. Інформація щодо діяльності, пов'язаної з транспортуванням нафти та газу* у звітному періоді

Найменування показника

Значення

Доходи, отримані від транспортування газу (в тому числі на закачування, зберігання і викачування з підземних та наземних резервуарів/сховищ), видобутого на території України (у тому числі в розрізі за кожним суб'єктом господарювання (юридичною особою), які надали газ для транспортування)

 

Дані щодо фізичного об'єму і маршрутів транспортування газу, видобутого на території України (у тому числі в розрізі за кожним суб'єктом господарювання (юридичною особою), які надали газ для транспортування

 

Тарифи на транспортування газу, видобутого на території України (у тому числі на закачування, зберігання і викачування з підземних та наземних резервуарів/сховищ), а також посилання на постанови регулятора, якими затверджено їх розрахунок

 

Доходи, отримані від транспортування нафти (в тому числі, на закачування, зберігання і викачування з підземних та наземних резервуарів/сховищ), видобутої на території України (у тому числі за кожним суб'єктом господарювання (юридичною особою), які надали нафту для транспортування)

 

Дані щодо фізичного об'єму і маршрутів транспортування нафти, видобутої на території України, за кожним суб'єктом господарювання (юридичною особою), що надали нафту для транспортування

 

Тарифи на транспортування нафти, видобутої на території України (в тому числі на закачування, зберігання і викачування з підземних та наземних резервуарів/сховищ), а також посилання на методологію їх розрахунку

 

____________
* Заповнюється компаніями, які провадять відповідну діяльність.

 

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО СПЛАТУ ПОДАТКІВ ТА ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ
за ____ рік

Подають:

Строк подання (пункт 6 Порядку):

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності

у ______ році не пізніше __ _____


 

Респондент:

Найменування:                                                                     ________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ                            ________________________________________________________________________

Місцезнаходження (юридична адреса)                              ________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                 (поштовий індекс, область, район, населений
                                                                                                                                                                                                                пункт, вулиця/провулок, площа

                                                                                                ________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                    номер будинку/корпусу, квартири/офісу)

Місцезнаходження виробничих потужностей, щодо яких
подається форма звітності (фактична адреса)                     ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
                                                  (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа, номер будинку/корпусу, квартири/офісу)

Бюджет

Код класифікації доходів
бюджету

Назва платежу

Інформація про нарахування за звітний рік, тис. гривень

Сплата у звітному році, тис. гривень

база оподаткування

ставка податку

нараховано за звітний рік

за звітний рік

в тому числі за попередні роки

 

 

Податки

 

 

 

 

 

Державний

11020000

Податок на прибуток

 

 

 

 

 

Державний

11020100 - 11024600

Податок на прибуток підприємства, видобувна діяльність

 

 

 

 

 

Державний

11020100 - 11024600

Податок на прибуток підприємства, інші види діяльності

 

 

 

 

 

 

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

 

 

 

 

 

Державний

11010100 - 11010700

Податок на доходи фізичних осіб, видобувна діяльність

 

 

 

 

 

Державний

11010100 - 11010700

Податок на доходи фізичних осіб, інші види діяльності

 

 

 

 

 

Державний/
місцевий

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 

 

 

 

 

Місцевий

12020100 - 12031200

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу, видобувна діяльність

 

 

 

 

 

Місцевий

12020100 - 12031200

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу, інші види діяльності

 

 

 

 

 

 

13030000

Плата за користування надрами

 

 

 

 

 

Державний/
місцевий

13030100

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

 

 

 

 

 

Місцевий

13030200

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення

 

 

 

 

 

Державний

13030400

Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони

 

 

 

 

 

Місцевий

13030500

Плата/надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати за користування надрами

 

 

 

 

 

Місцевий

13030600

Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

 

 

 

 

 

Державний

13030700

Плата за користування надрами для видобування нафти

 

 

 

 

 

Державний

13030800

Плата за користування надрами для видобування природного газу

 

 

 

 

 

Державний

13030900

Плата за користування надрами для видобування газового конденсату

 

 

 

 

 

Місцевий

13050000

Плата за землю

 

 

 

 

 

Місцевий

13050100 - 13050600

Плата за землю, видобувна діяльність

 

 

 

 

 

Місцевий

13050100 - 13050600

Плата за землю, інші види діяльності

 

 

 

 

 

Державний/
місцевий

13020000

Збір за спеціальне використання води

 

 

 

 

 

Державний/
місцевий

13020000

Збір за спеціальне використання води, видобувна діяльність

 

 

 

 

 

Державний/
місцевий

13020000

Збір за спеціальне використання води, інші види діяльності

 

 

 

 

 

Місцевий

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

 

 

 

 

 

Місцевий

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів, видобувна діяльність

 

 

 

 

 

Місцевий

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів, інші види діяльності

 

 

 

 

 

Місцевий

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів

 

 

 

 

 

Місцевий

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів, видобувна діяльність

 

 

 

 

 

Місцевий

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів, інші види діяльності

 

 

 

 

 

Державний

14010000

Податок на додану вартість

 

 

 

 

 

Державний

14010100, 14010300 - 14010700

Податок на додану вартість, видобувна діяльність

 

 

 

 

 

Державний

14010100, 14010300 - 14010700

Податок на додану вартість, інші види діяльності

 

 

 

 

 

Державний

14010200

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами

 

 

 

 

 

Державний

14010900

Податкова заборгованість з податку на додану вартість підприємств, додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на додану вартість (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

Державний

14011100

Податкова заборгованість з податку на додану вартість підприємств, додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на додану вартість (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

 

 

 

 

 

 

 

Мито

 

 

 

 

 

Державний

15010000

Ввізне мито

 

 

 

 

 

Державний

15020000

Вивізне мито

 

 

 

 

 

Державний

17000000

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

 

 

 

 

 

Державний

17010000

Рентна плата

 

 

 

 

 

Державний

17010100

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 р.

 

 

 

 

 

Державний

17010200

Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 р.

 

 

 

 

 

Державний

17010300

Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 р.

 

 

 

 

 

Державний

17010400

Плата/надходження сум реструктурованої заборгованості із рентної плати за нафту, що видобувається в Україні

 

 

 

 

 

Державний

17010500

Плата/надходження сум реструктурованої заборгованості із рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні

 

 

 

 

 

Державний

17010700

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України

 

 

 

 

 

Державний

17010800

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

 

 

 

 

 

Державний

17010900

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

 

 

 

 

 

Державний

17011200

Податкова заборгованість з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з цього податку (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

Державний

17011500

Податкова заборгованість з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з цього податку (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

 

 

 

 

 

Державний

17060000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

 

 

 

 

 

Державний

19010000

Екологічний податок

 

 

 

 

 

Державний

19010100 - 19010900

Екологічний податок, видобувна діяльність

 

 

 

 

 

Державний

19010100 - 19010900

Екологічний податок, інші види діяльності

 

 

 

 

 

 

 

Неподаткові надходження/платежі

 

 

 

 

 

Державний

21000000

Дивіденди

 

 

 

 

 

Державний

21010000 - 21010900

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, видобувна діяльність

 

 

 

 

 

Державний

21010000 - 21010900

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, інші види діяльності

 

 

 

 

 

Державний

21010000 - 21010900

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, видобувна діяльність

 

 

 

 

 

Державний

21010000 - 21010900

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, інші види діяльності

 

 

 

 

 

Державний/
місцевий

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

 

 

 

 

 

Державний

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами

 

 

 

 

 

Державний

22011500

Плата за проведення авторського нагляду за реалізацією проектних технологічних документів розробки родовищ

 

 

 

 

 

Державний

22010200 - 22011400

Плата за право користування геологічною інформацією, створеною (придбаною) на кошти державного бюджету

 

 

 

 

 

Державний

22011700 - 22012000

Плата за проведення експертизи Центральною комісією Міненерговугілля з питань розробки газових, газоконденсатних, нафтових родовищ та експлуатації підземних сховищ газу

 

 

 

 

 

Місцевий

22012200 - 22012500

Плата за надання адміністративних послуг, що не стосується видобувної діяльності

 

 

 

 

 

Державний

22090000

Державне мито

 

 

 

 

 

Державний

22090100 - 22090600

Державне мито

 

 

 

 

 

 

 

Соціальні внески

 

 

 

 

 

 

 

Єдиний соціальний внесок, нарахований роботодавцем на заробітну плату співробітників, видобувна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

Єдиний соціальний внесок, нарахований роботодавцем на заробітну плату співробітників, інші види діяльності

 

 

 

 

 

Місцевий

50000000

Цільові фонди

 

 

 

 

 

Місцевий

50070000

Внески до фонду соціального захисту інвалідів

 

 

 

 

 

Місцевий

 

Штрафи

 

 

 

 

 

Місцевий

 

Штрафи, пеня, конфіскація, видобувна діяльність

 

 

 

 

 

Місцевий

 

Штрафи, пеня, конфіскація, інші види діяльності

 

 

 

 

 

 

 

Інші

 

 

 

 

 

Державний/
місцевий

 

Частка прибуткової продукції, яка належить державі відповідно до угоди про розподіл продукції

 

 

 

 

 

Державний

 

Спеціальний платіж (бонус) за підписання угоди, спеціальний платіж (бонус) за відкриття на ділянці надр промислових запасів вуглеводневої сировини, інші подібні спеціальні платежі (бонуси), що сплачуються на користь держави, органів державної влади та місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій у зв'язку з пошуком, розвідкою та видобутком продукції

 

 

 

 

 

Місцевий

 

Інші податки та збори, що сплачуються безпосередньо в місцеві бюджети, видобувна діяльність

 

 

 

 

 

Державний

 

Інші податки та збори, що сплачуються безпосередньо в державний бюджет, видобувна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

Усього сплачено, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

у місцевий бюджет

 

 

 

 

 

________________________________________
(підпис керівника (власника)
та/або особи,
відповідальної за
достовірність наданої
інформації)

______________________________________
(прізвище та ім'я по батькові)

телефон:

____________________

 

факс:

____________________

електронна пошта:

____________________

Примітки.

1. За наявності у платника філіалів та представництв звіт подається за кожним суб'єктом господарювання.

2. Інформація щодо платежів/надходжень заповнюється платником/отримувачем згідно з кодами класифікації доходів бюджету відповідно до Єдиної бюджетної класифікації України, затвердженої наказом Мінфіну від 14 січня 2011 р. N 11 "Про бюджетну класифікацію".

3. У звіті відображаються суми фактично здійснених за звітний період платежів, враховуючи платежі, здійснені в рахунок погашення заборгованості за попередній період, в тому числі за рахунок інших надлишково сплачених платежів, зазначених у звіті. Нараховані, але не сплачені у звітному періоді суми платежів у звіт не включаються.

4. Суми платежів зазначаються платником згідно з даними бухгалтерського обліку і підтверджуються аудитором, який проводить аудит діяльності платника. У випадку відсутності аудиторського висновку або підтвердження аудитора щодо сум податків, сплачених платником, такий платник надає пояснення щодо причин відсутності такого висновку або підтвердження. Суми повернення податку на додану вартість з бюджету зазначаються із знаком "мінус".

5. Під час отримання від суб'єкта господарювання запиту з приводу помилкових або неповних даних, а також з приводу розбіжностей між даними платника та отримувача:

отримувач надає виписки з рахунка платника, за яким виявилася розбіжність, за відповідний період;

платник надає документи, що підтверджують суму здійсненого платежу, за яким виявилася різниця, такі як банківські виписки, особовий рахунок, що підтверджує виплату податків через зарахування за рахунок інших податків і платежів.

6. У разі необхідності платники/отримувачі можуть звертатися до суб'єкта господарювання за поясненнями стосовно написання звіту.

7. У разі відсутності окремих показників ставляться прочерки.

8. Звіт затверджується насамперед керівником платника/отримувача або його уповноваженим представником, який відповідає за якість та достовірність інформації.

9. Якщо сукупний дохід непрофільних сегментів підприємства (інших, ніж видобування та транспортування) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками підприємства становить менше ніж 10 відсотків загального доходу від продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками всіх сегментів певного виду (господарського або географічного відповідно), підприємство не розділяє сплату податків між видобувною галуззю та іншими видами діяльності. Вважається, що сплата податку стосується лише видобувної галузі.

10. Якщо сукупний дохід непрофільних сегментів підприємства (інших, ніж видобування та транспортування) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками підприємства становить не менше ніж 10 відсотків загального доходу від продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками всіх господарських сегментів певного виду, підприємство розділяє сплату податків між видобувною галуззю та іншими видами діяльності. Розділення відбувається пропорційно до сукупного доходу профільного та непрофільних господарських сегментів.

11. Звіт складається на паперових та електронних носіях і надсилається до Міненерговугілля.

12. Пояснення термінів таблиці:

назва платежу - перелік податкових та неподаткових надходжень/платежів;

база оподаткування - база, з якої відбувається нарахування відповідного податку, тис. гривень;

ставка оподаткування - діюча ставка для відповідного податку;

нараховано за звітний рік - сума податку, нарахована за звітний рік;

сплачено у звітному році, всього - сума платежу/надходження, зазначеного у графі "Назва платежу", фактично сплаченого/отриманого за кодом класифікації доходів бюджету, визначеним у графі "Код класифікації доходів бюджету", тис. гривень;

в тому числі за попередні роки - сума платежу/надходження, фактично сплаченого/отриманого у звітному році, за попередні періоди, зазначеного у графі "Назва платежу", фактично сплаченого/отриманого за кодом класифікації доходів бюджету, визначеним у графі "Код класифікації доходів бюджету", тис. гривень.

 

Анкета інформації до звіту

Інформація*

Відповідальні за надання інформації

1. Пункт виключено

 

2. Список дійсних спеціальних дозволів на видобуток нафти і газу станом на початок і кінець звітного періоду. За кожним спеціальним дозволом зазначити компанію, яка ним володіла у звітному періоді
Список виданих у звітному періоді нових спеціальних дозволів, а також компаній, яким їх було видано
Список спеціальних дозволів, які були скасовані у звітному періоді і/або у них закінчився строк дії. За кожним спеціальним дозволом зазначити компанію, яка ним володіла
Якщо нові спецдозволи надавалася за результатами аукціонів, зазначити у кожному такому випадку список учасників аукціону, переможця та критерії вибору переможця
Щорічник "Підсумки геологорозвідувальних робіт на нафту та газ", в якому зазначається інформація за звітний рік
Фактичні суми отриманих платежів:
збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами
плата за право користування геологічною інформацією, створеною (придбаною) на кошти державного бюджету
плата за проведення оцінки (визначення) вартості геологічної інформації
плата за роботи з копіювання геологічних звітів
плата за послуги з визначення початкової ціни продажу спецдозволів на аукціоні
плата з визначення вартості спеціальних дозволів на об'єктах, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
плата з визначення розміру збору за продовження строку дії спеціальних дозволів
вартість пакета аукціонної документації та гарантійний внесок за участь в аукціоні з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, що не були повернуті

Держгеонадра, державне науково-виробниче підприємство "Державний інформаційний геологічний фонд України", Український державний геологорозвідувальний інститут, державне геологічне підприємство "Геолекспертиза" (Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів)

3. Державний баланс запасів нафти і газу за звітний період
Фактична сума отриманих платежів за роботу з копіювання геологічних звітів

державне науково-виробниче підприємство "Державний інформаційний геологічний фонд України"

4. Частка виробленої продукції (її грошовий еквівалент), розподілена відповідно до угоди про розподіл продукції/договору про спільну діяльність на користь підприємств державної форми власності
Доходи від продажу видобутої продукції, що належить державі (державним органам і/або державним підприємствам)

Фонд державного майна

5. Фактичні суми отриманих платежів за проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання

Держпраці

6. Фактичні суми отриманих платежів за єдиним соціальним внеском

Пенсійний фонд України

7. Фактичні суми отриманих платежів у фонд соціального захисту інвалідів

Фонд соціального захисту інвалідів

8. Інформація щодо будь-яких платежів за кожною компанією нафтогазового сектору (в грошовій або натуральній формі), фактично отриманих від компаній за надання адміністративних послуг, дозвільних документів, погодження, довідок чи надання будь-яких інших документів або послуг в рамках законодавства. У кожному такому випадку отримання платежів (доходів) зазначити:
повне найменування юридичної особи - платника
суму отриманого платежу
характер наданих послуг (призначення платежу)
цільове спрямування отриманих платежів у звітному періоді (кошти були перераховані в бюджет, витрачені на фінансування поточної діяльності тощо)

МОЗ, Фонд державного майна, Держгеонадра, Держпраці, НКРЕКП, ДСНС, Держархбудінспекція, державне підприємство "Регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації", управління державної пожежної охорони МВС, Держгеокадастр, Держсільгоспінспекція, Державна комісія України по запасам корисних копалин, обласні ради та обласні державні адміністрації, державне геофізичне підприємство "Укргеофізика", Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство, казенне підприємство "Кіровгеологія", державне підприємство "Центр еколого-експертної аналітики", державне геологічне підприємство "Геолекспертиза" (Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів), казенне підприємство "Південукргеологія", державне науково-виробниче підприємство "Державний інформаційний геологічний фонд України", Східне державне регіональне геологічне підприємство, Український державний геологорозвідувальний інститут, казенне підприємство "Південний еколого-геологічний центр", державне підприємство "Українська геологічна компанія", Український нафтогазовий інститут, державне підприємство науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості НАК "Нафтогаз України"

____________
* Інформація подається за кожним суб'єктом господарювання нафтогазового сектору згідно із списком, що затверджується Міненерговугіллям спільно з багатосторонньою групою з питання імплементації в Україні Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях. У 2015 календарному році звітним є 2013 рік і відповідно надається інформація саме за 2013 календарний рік, у наступні роки відповідно за 2014, 2015 рік і так далі.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065)

____________

Опрос