Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка государственной аккредитации заведений, проводящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств, и аттестации их специалистов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 20.05.2009 № 490
редакция действует с 28.09.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 травня 2009 р. N 490

Київ

Про затвердження Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 червня 2013 року N 627
,
від 23 грудня 2015 року N 1138
,
від 22 листопада 2017 року N 893
,
від 3 квітня 2019 року N 320
,
від 22 вересня 2021 року N 1007

Відповідно до статті 15 Закону України "Про дорожній рух" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, що додається.

2. Міністерству внутрішніх справ привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 31

 

ПОРЯДОК
державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів

(У тексті Порядку слова "Мінтрансзв'язку", "Мінпраці" замінено відповідно словами "Мінінфраструктури", "Мінсоцполітики" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року N 627)

(У тексті Порядку слова "Головний сервісний центр МВС" у всіх відмінках замінено словами "регіональний сервісний центр МВС" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року N 320)

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру державної акредитації закладів незалежно від форми власності та їх філій (інших відокремлених підрозділів), що проводитимуть підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - заклад), та атестації їх спеціалістів.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627,
від 03.04.2019 р. N 320)

2. Державна акредитація закладу та атестація його спеціалістів, яка проводиться регіональним сервісним центром МВС за його місцезнаходженням, є основною формою державного контролю діяльності закладу.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138,
від 03.04.2019 р. N 320)

Атестація спеціалістів закладу проводиться не рідше ніж один раз на п'ять років.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

3. Інформація про акредитовані заклади вноситься регіональним сервісним центром МВС до Єдиного державного реєстру МВС.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138)

4. Основним завданням державної акредитації є визначення:

стану матеріально-технічної бази закладу;

рівня організації та проведення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - водії) і професійного рівня спеціалістів;

додержання закладом вимог законодавства у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

5. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв проводиться спеціалістами закладу, що пройшли атестацію у встановленому порядку.

6. Перелік вимог до закладу та кваліфікаційні вимоги до спеціалістів визначаються спільним наказом МВС, МОН, Мінінфраструктури та Мінсоцполітики.

Державна акредитація закладу

7. Державна акредитація закладу проводиться комісією, склад якої призначається регіональним сервісним центром МВС. До складу акредитаційної комісії залучаються представники місцевих органів управління освітою та територіальних органів Держпраці. Положення про акредитаційну комісію затверджує МВС.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138,
від 03.04.2019 р. N 320)

8. Для державної акредитації заклад подає до регіонального сервісного центру МВС за своїм місцезнаходженням:

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138,
від 03.04.2019 р. N 320)

1) заяву;

2) підпункт 2 пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627)

3) підпункт 3 пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

4) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право закладу на користування транспортними засобами, приміщеннями, спорудами та/або земельними ділянками для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

(підпункт 4 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

5) відомості про склад спеціалістів закладу, копії документів про їх освіту, кваліфікацію, атестацію, а також відомості про матеріально-технічну базу закладу;

6) робочі програми і плани з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

7) підпункт 7 пункту 8 виключено

(підпункт 7 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627,
від 23.12.2015 р. N 1138
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

8) висновок про матеріально-технічну базу закладу та її відповідність визначеним вимогам, затверджений керівником територіального сервісного центру МВС за місцезнаходженням закладу;

(підпункт 8 пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138,
від 03.04.2019 р. N 320)

9) копії його установчих документів, завірені в установленому порядку.

(пункт 8 доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320) 

81. Заклади, що мають відповідну ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, для державної акредитації подають до регіонального сервісного центру МВС за своїм місцезнаходженням:

1) заяву із зазначенням відомостей про матеріально-технічну базу;

2) відомості про склад спеціалістів закладу, копії документів про їх атестацію;

3) копії їх установчих документів, завірені в установленому порядку.

Під час перевірки документів, що подані для державної акредитації, працівник регіонального сервісного центру МВС перевіряє інформацію щодо наявності в закладу ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за Єдиною державною електронною базою з питань освіти, функціонування якої забезпечує МОН.

(Порядок доповнено пунктом 81 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

9. За результатами аналізу поданих відповідно до пунктів 8, 81 цього Порядку документів акредитаційна комісія приймає в місячний строк з дня їх реєстрації рішення про державну акредитацію закладу або про відмову в його акредитації. Акредитованому закладові видається сертифікат за зразком згідно з додатком 1 протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення або вмотивована відмова в акредитації у письмовій формі.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

Сертифікат про державну акредитацію видається безстроково.

(абзац другий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

10. У сертифікаті про державну акредитацію зазначаються крім інших відомостей дані про максимальну кількість одночасної підготовки водіїв за категоріями транспортних засобів. Така кількість визначається з урахуванням можливостей матеріально-технічної бази закладу та чисельності його атестованих спеціалістів.

11. Інформація про видані сертифікати вноситься до Єдиного державного реєстру МВС та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138,
від 03.04.2019 р. N 320)

У разі втрати або пошкодження сертифіката за заявою закладу видається його дублікат, відомості про видачу якого вносяться до Єдиного державного реєстру МВС.

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

Дублікат оформлюється шляхом заповнення бланка сертифіката даними, аналогічними даним виданого вперше сертифіката, та проставлення на ньому відмітки "Дублікат". Під час видачі дубліката сертифіката плата стягується лише в розмірі вартості бланка сертифіката.

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

12. Бланки сертифіката виготовляються на замовлення Головного сервісного центру МВС, який у встановленому порядку забезпечує ними регіональні сервісні центри МВС.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

13. Рішення про відмову в державній акредитації закладу приймається у разі, коли:

стан його матеріально-технічної бази та чисельність спеціалістів не дають змогу виконати робочі програми і плани з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

для державної акредитації подано неповний перелік документів, передбачених пунктами 8, 81 цього Порядку, або в них виявлено недостовірні відомості;

у ході розгляду поданих для державної акредитації документів установлено факт одночасного використання матеріально-технічної бази (її частини) або одночасної роботи спеціаліста в кількох закладах в обсягах, що унеможливлюють виконання робочих програм і планів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

(абзац третій пункту 13 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

Рішення про відмову в державній акредитації закладу, тимчасове припинення дії сертифіката про державну акредитацію закладу, анулювання такого сертифіката може бути оскаржено до Головного сервісного центру МВС протягом місяця з дня його прийняття.

(абзац п'ятий пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

14. Регіональний сервісний центр МВС реєструє акредитований заклад у територіальному сервісному центрі МВС за місцезнаходженням закладу протягом п'яти робочих днів після видачі сертифіката.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627
,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138
,
від 03.04.2019 р. N 320)

15. Дія сертифіката про державну акредитацію тимчасово припиняється згідно з рішенням акредитаційної комісії в разі:

установлення документально підтвердженого факту порушення закладом вимог законодавства у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;

виявлення факту акредитації закладу з порушенням вимог цього Порядку;

зміни матеріально-технічної бази або чисельності спеціалістів, що унеможливлює виконання робочих програм і планів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

Порядок, підстави та строки припинення дії сертифіката про державну акредитацію встановлюються МВС.

(пункт 15 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

16. За проведення державної акредитації закладу справляється плата в розмірі, встановленому МВС за погодженням з Мінфіном.

17. Порядок оформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про державну акредитацію закладу затверджує МВС.

Атестація спеціалістів

18. Атестація спеціалістів проводиться комісією, що утворюється керівником регіонального сервісного центру МВС, за участю представників регіональних органів охорони здоров'я та місцевих органів управління освітою з метою визначення відповідності спеціалістів кваліфікаційним вимогам за напрямом підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

(абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138,
від 03.04.2019 р. N 320)

Атестаційна комісія діє на підставі положення, що затверджує МВС.

19. Для атестації особа подає до регіонального сервісного центру МВС:

(абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138,
від 03.04.2019 р. N 320)

1) заяву;

2) засвідчені в установленому порядку копії документів про освіту;

(підпункт 2 пункту 19 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

3) посвідчення водія (крім спеціалістів з проведення занять з надання домедичної допомоги);

(підпункт 3 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

4) підпункт 4 пункту 19 виключено

(підпункт 4 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627
,
від 03.04.2019 р. N 320,
від 22.11.2017 р. N 893,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.09.2021 р. N 1007)

5) особову медичну книжку;

6) дійсну на дату подання документів медичну довідку встановленого зразка, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій (для спеціалістів з проведення занять з навчання керуванню транспортними засобами);

(пункт 19 доповнено підпунктом 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627
,
підпункт 6 пункту 19 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

7) копію одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта);

(пункт 19 доповнено підпунктом 7 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627
,
підпункт 7 пункту 19 у редакції
постанов
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320,
від 22.09.2021 р. N 1007)

8) копію паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус.

(пункт 19 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627)

20. До атестації допускаються особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам.

Для спеціалістів з підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, обов'язковою умовою є трирічний досвід роботи у сфері перевезення таких вантажів.

(абзац другий пункту 20 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 р. N 1007)

21. Атестаційна комісія за результатами розгляду поданих відповідно до пункту 19 цього Порядку документів і складення особою іспиту з використанням комп'ютерних тестів приймає протягом одного дня рішення про атестацію або відмову в атестації.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

У спеціалістів з навчання водінню транспортними засобами приймається практичний іспит з навичок керування транспортними засобами тієї категорії/категорій, за якою/якими вони проводитимуть навчання.

(пункт 21 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

22. Особам, що успішно пройшли атестацію, видається атестат за зразком згідно з додатком 2 протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення атестаційною комісією.

Інформація про видачу атестата вноситься до Єдиного державного реєстру МВС.

(пункт 22 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Строк дії атестата становить п'ять років.

У разі втрати або пошкодження атестата за заявою особи видається його дублікат, відомості про видачу якого вносяться до Єдиного державного реєстру МВС.

(пункт 22 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

Дублікат оформлюється шляхом заповнення бланка атестата даними, аналогічними даним виданого вперше атестата, та проставлення на ньому відмітки "Дублікат". Під час видачі дубліката атестата плата стягується лише в розмірі вартості бланка атестата.

(пункт 22 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

23. Рішення про відмову в атестації особи приймається у разі, коли:

для атестації подано неповний перелік документів, передбачених пунктом 19 цього Порядку, або в них виявлено недостовірні відомості;

(абзац другий пункту 23 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

за результатами складених іспитів встановлено невідповідність особи кваліфікаційним вимогам;

особа, яка подає документи для атестації як спеціаліста з навчання керуванню транспортними засобами, позбавлена права на керування транспортними засобами.

(пункт 23 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

У разі прийняття рішення про відмову в атестації особа має право повторно звернутися не раніше ніж через місяць із заявою про проходження атестації.

(абзац п'ятий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

24. Облік виданих атестатів ведеться регіональними сервісними центрами МВС в установленому МВС порядку.

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138,
від 03.04.2019 р. N 320)

25. У разі низького рівня підготовки спеціалістом слухачів закладу за поданням керівника закладу або керівника територіального сервісного центру МВС за місцезнаходженням закладу проводиться переатестація спеціаліста.

(пункт 25 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1138
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320)

26. У разі наявності інформації про позбавлення спеціаліста з навчання керування транспортними засобами права на керування транспортними засобами виданий атестат визнається недійсним, про що керівник регіонального сервісного центру МВС, яким видавався атестат, письмово повідомляє спеціалісту та закладу, в якому працює спеціаліст.

Інформація про визнання атестата недійсним вноситься до Єдиного державного реєстру МВС з одночасним внесенням змін до відомостей про такого спеціаліста.

Порядок визнання атестата недійсним та підстави для переатестації спеціалістів установлюються МВС.

(Порядок доповнено пунктом 26 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 320) 

 

СЕРТИФІКАТ
про акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв

Серія ____________ N ________

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

СЕРТИФІКАТ
ПРО ДЕРЖАВНУ АКРЕДИТАЦІЮ

Найменування закладу ___________________________________________________________

Код згідно із ЗКПО ______________________________________________________________

Форма власності ________________________________________________________________

Юридична адреса _______________________________________________________________

Місце розташування класів ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Дата прийняття рішення про акредитацію ___________________________________________

Строк дії акредитації - до __________________________________________________________

Дата видачі сертифіката ___________________________________________________________

Підготовка водіїв транспортних засобів

  категорії ___ з максимальною кількістю - _____ осіб
  категорії ___ з максимальною кількістю - _____ осіб
  категорії ___ з максимальною кількістю - _____ осіб
  категорії ___ з максимальною кількістю - _____ осіб

Перепідготовка водіїв транспортних засобів

  категорії ___ з максимальною кількістю - _____ осіб
  категорії ___ з максимальною кількістю - _____ осіб
  категорії ___ з максимальною кількістю - _____ осіб
  категорії ___ з максимальною кількістю - _____ осіб
  категорії ___ з максимальною кількістю - _____ осіб

Підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

  вид ____________ з максимальною кількістю - _____ осіб
  вид ____________ з максимальною кількістю - _____ осіб
  вид ____________ з максимальною кількістю - _____ осіб

  

Голова акредитаційної комісії 

____________
(підпис) 

____________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

 

 

Державний Герб

УКРАЇНА

 

 

 

АТЕСТАТ 

АТЕСТАТ
спеціаліста
__ N

___________________________________
(прізвище,
__________________________________
ім'я, по батькові)

Напрям підготовки водіїв:

___________________________________
___________________________________

Голова атестаційної
комісії  
                                                                   М. П.

___ ____________ 20__ р.

  

____________

Опрос