Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Министерстве чрезвычайных ситуаций Украины

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 06.04.2011 № 402/2011
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 16 січня 2013 року N 20/2013)

1. Затвердити Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 10 жовтня 2005 року N 1430 "Про Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".

3. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
6 квітня 2011 року
N 402/2011
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство надзвичайних ситуацій України

1. Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МНС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та гасіння пожеж, державного нагляду у сфері техногенної, пожежної, промислової безпеки та гірничого нагляду, поводження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

2. МНС України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

3. Основними завданнями МНС України є формування та реалізація державної політики у визначених Президентом України сферах цивільного захисту, запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру в мирний час та особливий період (далі - надзвичайні ситуації), рятувальної справи та гасіння пожеж, державного нагляду у сфері техногенної, пожежної, промислової безпеки та гірничого нагляду, поводження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

4. МНС України відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі - єдина система цивільного захисту);

2) формує проекти планів у сфері цивільного захисту державного рівня на мирний час та особливий період, які подає на розгляд Кабінету Міністрів України, організовує планування заходів цивільного захисту центральними та місцевими органами виконавчої влади;

3) проводить підготовку органів управління функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту та їх ланок;

4) формує та реалізовує заходи державної політики щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), ведення їх обліку;

5) формує та реалізовує заходи державної політики щодо впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони), забезпечує нормативно-правове регулювання у цій сфері, здійснює роботу щодо віднесення населених пунктів та об'єктів національної економіки до груп (категорій) з цивільного захисту (цивільної оборони), надає на запити замовників вихідні дані та вимоги, необхідні для розроблення та проектування цих заходів;

6) приймає рішення щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації у сфері цивільного захисту, визначає їх повноваження та порядок діяльності;

7) формує і реалізує заходи державної політики у сфері радіаційного і хімічного захисту, координує та контролює здійснення заходів щодо захисту населення і територій при виникненні радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій, пов'язаних із виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин;

8) затверджує методики прогнозування наслідків радіаційного і хімічного забруднення, встановлює вимоги до планів реагування на радіаційні аварії територіальних підсистем місцевого та регіонального рівнів єдиної системи цивільного захисту;

9) встановлює вимоги для засобів радіаційного і хімічного захисту населення та аварійно-рятувальних формувань;

10) здійснює прогнозування разом із центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами (установами, організаціями) імовірності виникнення надзвичайних ситуацій, визначає показники ризику та здійснює районування території України щодо ризику виникнення на них надзвичайних ситуацій;

11) затверджує Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій, веде облік надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

12) здійснює інформаційне та методичне забезпечення роботи Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, організацію взаємодії з регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

13) видає експертні висновки про рівні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, веде їх облік;

14) здійснює реалізацію державної політики стосовно заходів з евакуації населення, координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, об'єктів з цих питань;

15) забезпечує виконання заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних із технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних операцій, а також проводить просвітницькі та практично-навчальні заходи з метою підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту;

16) здійснює залучення та координацію діяльності підрозділів пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності під час ліквідації надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівнів, здійснення пошуково-рятувальних робіт, а також контроль за їх проведенням;

17) виконує через підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту піротехнічні роботи, пов'язані зі знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після воєн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), за винятком територій, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, затверджує Порядок організації цих робіт та взаємодії під час їх виконання;

18) затверджує статут дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

19) затверджує порядок організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах та підрозділах МНС України;

20) затверджує види і зразки оперативно-технічної і звітної документації про роботу аварійно-рятувальних служб, пов'язану з ліквідацією надзвичайних ситуацій;

21) затверджує перелік міст і селищ міського типу, де створюються підрозділи державної пожежної охорони;

22) затверджує перелік об'єктів і окремих територій, що підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами;

23) затверджує інструкцію з обслуговування аварійно-рятувальними службами масових вибухів на гірничорудних підприємствах;

24) здійснює атестацію та сертифікацію аварійно-рятувальних служб і рятувальників;

25) забезпечує через територіальні органи гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха;

26) організовує та забезпечує через територіальні органи охорону від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об'єктів на підставі договорів;

27) затверджує форму та порядок ведення журналу обліку місць масового відпочинку населення на водних об'єктах;

28) затверджує інструкцію про облік і звітність щодо використання коштів і матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

29) координує проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт авіаційними силами і засобами МНС України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

30) здійснює управління діяльністю координаційних центрів з пошуку і рятування;

31) здійснює організацію авіаційного пошуку і рятування повітряних суден, що зазнають або зазнали лиха;

32) здійснює контроль за готовністю авіаційних сил та засобів пошуку і рятування до проведення пошуку і рятування, за організацією пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден авіації центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

33) вносить до відповідних органів пропозиції щодо припинення польотів у разі порушення вимог нормативних документів з питань пошуково-рятувального забезпечення до усунення недоліків;

34) бере участь у роботі комісій з розслідування авіаційних подій;

35) затверджує порядок організації використання авіаційних сил і засобів для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території України;

36) здійснює оповіщення та інформування центральних та місцевих органів виконавчої влади про загрозу виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій, здійснює методичне керівництво щодо створення і належного функціонування систем оповіщення цивільного захисту різних рівнів;

37) здійснює впровадження та функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;

38) координує роботу інших органів влади, підприємств, суб'єктів господарювання у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, промислової безпеки;

39) затверджує порядок облаштування та експлуатації стаціонарних і пересувних пунктів з виробництва і знищення вибухових матеріалів промислового призначення; комплекс вимог технічної безпеки місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення; перелік вибухових матеріалів, допущених до постійного виробництва, застосування, та порядок їх обліку на всіх стадіях поводження з ними; порядок затвердження проектно-технічної документації для проведення вибухових робіт; порядок погодження питань ліквідації та консервації гірничодобувних об'єктів або їх ділянок;

40) затверджує порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд і/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки; вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами; перелік робіт підвищеної небезпеки, відповідно до якого працівники, зайняті на зазначених роботах, проходять спеціальне навчання та перевірку знань нормативно-правових актів з охорони праці; порядок проведення навчання і перевірки знань посадових осіб та інших працівників з питань охорони праці; положення про трудове й професійне навчання неповнолітніх професій, пов'язаних з важкими роботами і роботами зі шкідливими або небезпечними умовами праці;

41) затверджує положення про державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці; правила, норми, інструкції, положення, порядки та інші нормативно-правові акти з промислової безпеки, охорони праці, охорони надр; порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт; порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, обладнання, устаткування підвищеної небезпеки;

42) затверджує загальнодержавні правила пожежної та техногенної безпеки, а також вимоги, інструкції і методики, інші нормативно-правові акти у сфері пожежної та техногенної безпеки, які обов'язкові для всіх підприємств, установ, організацій;

43) здійснює регулювання у сфері пожежної та техногенної безпеки щодо затвердження нормативно-правових актів з питань ідентифікації, паспортизації, моніторингу потенційно небезпечних об'єктів, а також перевірки і оцінки стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки;

44) здійснює нормативно-правове регулювання щодо порядку організації та здійснення державного нагляду у сферах пожежної та техногенної безпеки, дозвільно-реєстраційної діяльності, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, порядку та умов застосування запобіжних заходів;

45) здійснює координацію діяльності інших державних органів у сфері гідрометеорологічної діяльності та контроль застосування засобів вимірювальної техніки і методик виконання гідрометеорологічних спостережень, обробки даних спостережень та їх зберігання;

46) веде державний водний кадастр за розділом "поверхневі води" та державний облік поверхневих вод;

47) веде державний облік, реєструє та зберігає матеріали гідрометеорологічних спостережень, веде інформаційну базу гідрометеорологічних даних та даних про стан навколишнього природного середовища, затверджує положення про відповідний галузевий державний архів;

48) здійснює моніторинг забруднення навколишнього природного середовища на пунктах державної системи гідрометеорологічних спостережень: атмосферного повітря в населених пунктах та опадів (вміст забруднюючих речовин, у тому числі радіонуклідів, транскордонне перенесення забруднюючих речовин); снігового покриву; річкових, озерних (гідрохімічні та гідробіологічні показники, у тому числі радіонукліди) та морських вод (гідрохімічні показники); грунтів різного призначення (вміст залишкової кількості пестицидів та важких металів); радіаційної обстановки (визначення експозиційної дози гамма-випромінювання); повеней, паводків, селів;

49) забезпечує проведення гідрометеорологічних, геліофізичних спостережень, фонових радіаційних та базових спостережень за станом забруднення навколишнього природного середовища;

50) надає органам державної влади, органам місцевого самоврядування та населенню безоплатну інформацію загального користування про фактичні та очікувані зміни гідрометеорологічних умов і стану навколишнього природного середовища, попередження про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища;

51) здійснює прогнозування погоди, гідрологічного режиму водних об'єктів, небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, урожайності сільськогосподарських культур;

52) взаємодіє з міжнародними організаціями і національними гідрометеорологічними службами інших держав, представляє Україну у Всесвітній метеорологічній організації, бере участь у межах компетенції в реалізації Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

53) здійснює нормативно-правове регулювання у сфері гідрометеорологічної діяльності з урахуванням вимог Всесвітньої метеорологічної організації;

54) затверджує перелік критеріїв, за яким проводиться розмежування категорій зон радіоактивно забруднених територій;

55) затверджує відомчі норми і правила з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

56) здійснює виконання актів Верховної Ради України, Президента України про надання Україною гуманітарної допомоги іншим державам, у тому числі організовує закупівлю заходів із завантаження, вивезення та складування вантажів, здійснює їх подальше супроводження до місця призначення та передачу отримувачам;

57) здійснює реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті МНС України, територіальних органах, спеціальних формуваннях і підрозділах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

58) здійснює функціонування системи мобілізаційної готовності територіальних органів управління, спеціальних формувань і підрозділів;

59) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики з питань медичного та біологічного захисту населення при надзвичайних ситуаціях;

60) здійснює ліквідацію медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій; надання екстреної медичної допомоги у зоні надзвичайної ситуації (осередку ураження) постраждалим та рятувальникам, проведення заходів з медичного забезпечення (лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні, медичне постачання та санаторно-курортне лікування) осіб рядового і начальницького складу, ветеранів служби цивільного захисту (війни) та членів їх сімей;

61) затверджує перелік центрів медико-психологічної реабілітації, порядок проходження медико-психологічної реабілітації, положення про медико-психологічну реабілітацію та відповідність санаторно-курортних установ вимогам медико-психологічної реабілітації;

62) формує державну політику у сфері створення та функціонування системи профілактики травматизму невиробничого характеру, здійснює моніторинг стану травматизму невиробничого характеру, його причин та наслідків;

63) затверджує положення про мобільний госпіталь, який належить до сфери управління МНС України;

64) затверджує зразки службових посвідчень, які видаються особовому складу та працівникам органів і підрозділів цивільного захисту, і порядок їх видачі;

65) визначає основні напрями розвитку відомчої науки, виступає замовником наукових робіт, бере участь у проведенні прикладних науково-дослідних робіт щодо всебічного розвитку напрямів відповідальності МНС України, розробляє та затверджує галузеві стандарти з питань цивільного захисту, рятувальної справи та гідрометеорологічної діяльності;

66) встановлює порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

67) здійснює функції з організації та навчально-методичного забезпечення функціонального навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівних кадрів і фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту;

68) затверджує навчальні плани і програми післядипломної професійної освіти, одержуваної на базі Інституту державного управління в сфері цивільного захисту;

69) затверджує навчальні програми перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів сфери цивільного захисту;

70) затверджує типове положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

71) затверджує освітньо-професійні програми підготовки магістрів для професійної діяльності на державній службі в системі МНС України у межах напряму підготовки "Державне управління";

72) погоджує освітньо-професійні програми підготовки офіцерських кадрів цивільної оборони за спеціальностями (спеціалізаціями) напряму підготовки "Військові науки";

73) затверджує інструкцію про порядок проведення атестування осіб рядового і начальницького складу, а також Номенклатуру посад в органах і підрозділах цивільного захисту;

74) затверджує типову форму контракту про проходження служби цивільного захисту;

75) здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на нього Президентом України завдань.

5. МНС України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті МНС України, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат МНС України та на керівні посади в його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату МНС України, а також осіб, включених до кадрового резерву;

3) контролює діяльність територіальних органів МНС України;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті МНС України, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

5) здійснює у межах повноважень разом із відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

6) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті МНС України, а також мобілізаційну підготовку, мобілізацію та контроль за здійсненням цих заходів;

7) організовує в апараті МНС України роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. МНС України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції МНС України;

2) залучати до заходів з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій аварійно-рятувальні служби і підрозділи центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

3) одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань, функцій та повноважень інформацію, документи і матеріали, зокрема, від органів статистики - статистичні дані;

4) заслуховувати інформацію керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань виконання завдань і заходів, передбачених законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій від їх впливу, організації рятувальної справи та профілактики травматизму невиробничого характеру;

5) залучати до проведення навчань з питань цивільного захисту за погодженням із керівниками центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій їх відповідні органи управління, сили і засоби, інші підрозділи;

6) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

7) користуватися позачергово телевізійними і радіомовними каналами незалежно від форм власності у разі виникнення надзвичайних ситуацій з метою оперативного інформування населення;

8) організовувати професійну підготовку та підвищення кваліфікації фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань цивільного захисту;

9) здійснювати комплексне управління охороною праці в системі МНС України, а також безпечним веденням робіт особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

10) представляти в установленому порядку Кабінет Міністрів України у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів;

11) утворювати постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (комісії, ради тощо) для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності МНС України;

12) скликати наради, створювати комісії та робочі групи.

7. МНС України здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення, та міжрегіональні (повноваження яких поширюються на кілька адміністративно-територіальних одиниць) територіальні органи (у разі їх утворення).

8. МНС України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами, організаціями.

9. МНС України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує Міністр надзвичайних ситуацій України (далі - Міністр), організовує і контролює їх виконання.

Накази МНС України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Нормативно-правові акти МНС України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення МНС України, видані у межах його повноважень, є обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

10. МНС України очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України.

Міністр має першого заступника та заступника Міністра - керівника апарату.

У разі необхідності для забезпечення здійснення Міністерством окремих завдань рішенням Президента України в МНС України вводиться посада заступника Міністра.

11. Міністр:

1) очолює МНС України, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції МНС України;

3) спрямовує і координує діяльність Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державного агентства України з управління зоною відчуження та Державної інспекції техногенної безпеки України (далі - центральні органи виконавчої влади), у тому числі:

формує державну політику у відповідній сфері та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади та шляхи виконання покладених на них завдань, погоджує плани їх роботи;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині;

заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади завдань та планів їх роботи;

вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатур на посади керівників відповідних центральних органів виконавчої влади і за пропозицією їх керівників - кандидатур на посади їх заступників;

погоджує призначення на посади з посад керівників та заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

погоджує структуру апаратів центральних органів виконавчої влади;

погоджує пропозиції керівників центральних органів виконавчої влади щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання;

визначає структурний підрозділ апарату МНС України, що відповідає за взаємодію з центральним органом виконавчої влади;

визначає посадових осіб МНС України, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади;

визначає порядок обміну інформацією між МНС України та центральними органами виконавчої влади, періодичність її подання;

порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів та заступників керівників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, їх заступників, інших державних службовців і працівників апаратів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

видає обов'язкові до виконання центральними органами виконавчої влади накази та доручення з питань, що належать до сфери їх діяльності;

доручає керівникам центральних органів виконавчої влади скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремих частинах, а в разі відмови скасовує акти територіальних органів центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремих частинах;

вирішує інші питання, пов'язані зі спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади;

4) визначає стратегічні напрями роботи МНС України та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи МНС України, звіти про їх виконання;

5) організовує та контролює виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України в апараті МНС України та його територіальних органах;

6) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань;

7) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є МНС України та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним;

8) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є МНС України та центральні органи виконавчої влади, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції МНС України, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

9) веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;

10) представляє МНС України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

11) вносить Кабінету Міністрів України подання про утворення у межах граничної чисельності державних службовців та працівників МНС України і коштів, передбачених на його утримання, ліквідацію, реорганізацію територіальних органів як юридичних осіб, затверджує положення про них, їх структуру та штатний розпис;

12) призначає на посади за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів МНС України, призначає на посади та звільняє з посад заступників керівників територіальних органів МНС України;

13) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату МНС України, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників та заступників керівників, працівників патронатної служби Міністра;

14) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію спеціальних підрозділів і формувань Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підрозділів і формувань державних аварійно-рятувальних служб, системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, інших підрозділів цивільного захисту, затверджує положення (статути) про них, штатний розпис і кошторис, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку їх керівників;

15) затверджує відповідно до законодавства перелік посад, що підлягають заміщенню особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, та номенклатуру посад для їх призначення;

16) погоджує в установленому порядку кандидатури для призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

17) присвоює в установленому порядку ранги державним службовцям (крім першого заступника, заступників Міністра), формує та затверджує кадровий резерв для державної служби;

18) визначає порядок добору, вивчення та призначення осіб, які приймаються на службу на посади рядового і начальницького складу органів і підрозділів служби цивільного захисту, їх переміщення по службі та звільнення, проведення в установленому порядку їх атестації, а також порядок формування і підготовки кадрового резерву;

19) присвоює в установленому порядку спеціальні звання та класну кваліфікацію особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, заохочує, притягає їх до дисциплінарної відповідальності, вносить подання про присвоєння спеціальних звань особам вищого начальницького складу;

20) представляє в установленому порядку працівників МНС України до відзначення державними нагородами;

21) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра;

22) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників територіальних органів МНС України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

23) визначає порядок і строки підвищення кваліфікації та перепідготовки осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та працівників МНС України;

24) вирішує інші питання щодо проходження служби особами рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту;

25) дає обов'язкові до виконання державними службовцями та працівниками апарату МНС України доручення;

26) здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на МНС України Президентом України завдань.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МНС України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в МНС України утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), першого заступника та заступників Міністра за посадою.

У разі потреби до складу колегії МНС України можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату МНС України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу МНС України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у МНС України можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

13. Гранична чисельність працівників апарату МНС України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату затверджується Міністром.

Штатний розпис апарату, кошторис МНС України затверджуються заступником Міністра - керівником апарату за погодженням із Міністерством фінансів України.

МНС України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Глава Адміністрації
Президента України 

 
С. ЛЬОВОЧКІН 

Опрос