Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка внесения сведений о надлежащем пользователе транспортного средства в Единый государственный реестр транспортных средств

КМ Украины
Порядок, Постановление КМ от 14.11.2018 № 1197
действует с 15.01.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2018 р. N 1197

Київ

Про затвердження Порядку внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів

Відповідно до частини четвертої статті 142 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ПОРЯДОК
внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру внесення до Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі - Реєстр) відомостей про належного користувача транспортного засобу (далі - належний користувач).

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) електронна заява - заява про внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, яка формується через веб-додаток, розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС, з використанням кваліфікованого електронного підпису за формою згідно з додатками 1, 3 - 6;

2) заява - заява про внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, оформлена в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС за формою згідно з додатками 1 - 6;

3) належний користувач - фізична особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить, а також керівник юридичної особи - лізингоодержувача (особа, яка виконує повноваження керівника такої юридичної особи - лізингоодержувача) або працівник, визначений керівником юридичної особи, яка є власником транспортного засобу або отримала в установлений законодавством спосіб право користуватися ним, які в разі внесення щодо них відомостей до Реєстру, відповідно до статті 142 Кодексу України про адміністративні правопорушення несуть відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису).

3. Підставами для внесення до Реєстру відомостей про належного користувача є:

1) визначення належного користувача безпосередньо власником транспортного засобу у зв'язку з передачею фізичній особі транспортного засобу в користування;

2) визначення керівником юридичної особи, яка є власником транспортного засобу або отримала в установлений законодавством спосіб право користуватися ним, свого працівника належним користувачем;

3) оформлення на фізичну особу нотаріально посвідченої довіреності на право користування транспортним засобом;

4) користування фізичною особою транспортним засобом на підставі договору оренди (найму, позички);

5) користування фізичною або юридичною особою транспортним засобом на підставі договору фінансового або оперативного лізингу;

6) оформлення на фізичну особу, щодо якої вносяться відомості як про належного користувача, тимчасового реєстраційного талона.

4. Обов'язковою умовою для внесення до Реєстру відомостей про належного користувача є наявність у нього національного посвідчення водія або посвідчення водія іноземної держави, що відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року, записи в якому виконані або продубльовані літерами латинського алфавіту (далі - посвідчення водія), яке підтверджує право керування транспортним засобом відповідної категорії.

Вимога щодо наявності посвідчення водія необов'язкова стосовно належного користувача - керівника юридичної особи лізингоотримувача.

5. Відомості про належного користувача до Реєстру вносяться через:

1) територіальні органи з надання сервісних послуг МВС (далі - сервісні центри МВС);

2) веб-додаток, розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС.

6. Сервісними центрами МВС відомості про належного користувача вносяться до Реєстру за принципом екстериторіальності (незалежно від місцезнаходження або реєстрації місця проживання/перебування особи, реєстрації транспортного засобу).

7. За внесення до Реєстру відомостей про належного користувача плата не справляється.

8. Внесення до Реєстру одночасно відомостей щодо декількох належних користувачів стосовно одного транспортного засобу не допускається.

Відомості про нового належного користувача можуть бути внесені до Реєстру лише після внесення запису про виключення з Реєстру відомостей про попереднього належного користувача.

9. Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача здійснюється працівником сервісного центру МВС шляхом формування заяви, яка роздруковується та підписується заявником (заявниками), за допомогою програмних засобів Реєстру на підставі інформації, що міститься у поданих документах, та за умови відсутності підстав для відмови, визначених цим Порядком.

У разі коли до сервісного центру МВС звертається належний користувач без присутності власника відповідного транспортного засобу, відомості про такого власника вносяться до заяви автоматично за допомогою програмних засобів Реєстру.

10. Перед внесенням до Реєстру відомостей про належного користувача відомості про осіб (власника, належного користувача, уповноваженого представника) і транспортний засіб, зазначені в заяві (у разі внесення відомостей через сервісні центри МВС - також у доданих до неї документах), перевіряються за відповідними реєстрами та базами даних, доступ до яких має МВС.

Перевірку на достовірність інформації про керівника юридичної особи або особу, яка виконує його обов'язки, працівник сервісного центру МВС здійснює за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

11. Підставами для відмови у внесенні до Реєстру відомостей про належного користувача є:

1) неподання або подання не в повному обсязі документів, передбачених цим Порядком;

2) подання документів, що містять недостовірні відомості або явні ознаки підробки;

3) неправильне заповнення заяви (електронної заяви) або внесення до неї відомостей не у повному обсязі;

4) розбіжність відомостей, внесених до заяви (електронної заяви) з відомостями, що містяться у відповідних реєстрах та базах даних, доступ до яких має МВС;

5) виявлення під час проведення перевірки за відповідними реєстрами та базами даних, доступ до яких має МВС, факту:

перебування власника (уповноваженої ним особи) або належного користувача у розшуку;

позбавлення належного користувача права керування транспортними засобами або встановлення щодо такої особи тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами;

відсутності у належного користувача права керувати транспортними засобами відповідної категорії, до якої належить транспортний засіб, зазначений у заяві;

6) виявлення під час проведення перевірки за відповідними реєстрами та базами даних, доступ до яких має МВС, або за Державним реєстром обтяжень рухомого майна факту перебування всього майна боржника - власника транспортного засобу або зазначеного в заяві транспортного засобу в розшуку, під арештом або забороною на відчуження;

7) відсутність у поданих документах або Єдиному державному демографічному реєстрі відомостей щодо реєстрації місця проживання/перебування на території України належного користувача;

8) виявлення на дату звернення щодо зазначеного в заяві транспортного засобу факту внесення до Реєстру відомостей про належного користувача (крім випадків визначення керівником юридичної особи - лізингоодержувача свого працівника належним користувачем);

9) виявлення під час проведення перевірки за відповідними реєстрами та базами даних, доступ до яких має МВС, факту відсутності інформації про національне посвідчення водія, зазначене в електронній заяві;

10) виявлення факту відсутності в Реєстрі інформації про транспортний засіб, зазначений в електронній заяві.

12. У разі коли відомості про зазначене в заяві національне посвідчення водія відсутні у відповідних реєстрах та базах даних, доступ до яких має МВС, працівник сервісного центру МВС звертається до архівних записів щодо виданих національних посвідчень водія або надсилає запит до сервісного центру МВС за місцем його видачі.

На підставі отриманих з архіву відомостей працівник сервісного центру МВС вносить відомості про національне посвідчення водія до відповідної бази даних. У разі надсилання запиту за місцем видачі національного посвідчення водія працівник сервісного центру МВС, до якого було надіслано запит, вносить в день його отримання відомості про національне посвідчення водія до відповідної бази даних.

До внесення відомостей про національне посвідчення водія до відповідної бази даних розгляд заяви у сервісному центрі МВС припиняється.

Якщо факт відсутності відомостей про національне посвідчення водія виявлено під час автоматичної перевірки відомостей, зазначених в електронній заяві, у внесенні відомостей відмовляється з наданням роз'яснення про необхідність звернення до сервісного центру МВС для внесення таких відомостей про національне посвідчення водія до відповідної бази даних у порядку, визначеному цим пунктом.

13. У разі коли в Реєстрі відсутні відомості про транспортний засіб, працівник сервісного центру МВС проводить його перевірку за відповідними реєстрами та базами даних, доступ до яких має МВС або надсилає запит до сервісного центру МВС за місцем його реєстрації.

На підставі отриманих відомостей з відповідних реєстрів та баз даних, доступ до яких має МВС, працівник сервісного центру МВС вносить до Реєстру відомості про транспортний засіб. У разі надсилання запиту за місцем реєстрації транспортного засобу відомості про транспортний засіб до Реєстру вносить працівник сервісного центру МВС, до якого було надіслано запит (відомості вносяться в день отримання запиту).

До внесення до Реєстру відомостей про транспортний засіб розгляд заяви у сервісному центрі МВС припиняється.

Якщо відсутність відомостей про транспортний засіб у Реєстрі установлено під час автоматичної перевірки відомостей, зазначених в електронній заяві, у внесенні відомостей відмовляється з наданням роз'яснення про необхідність звернення до сервісного центру МВС для внесення відомостей про транспортний засіб до Реєстру в порядку, визначеному цим пунктом.

14. Рішення про внесення до Реєстру відомостей про належного користувача приймається протягом одного робочого дня працівником сервісного центру МВС, до якого із заявою звернулася особа. У випадках припинення розгляду заяви, визначених пунктами 12 та 13, таке рішення приймається протягом двох робочих днів.

15. Факт внесення сервісним центром МВС відомостей про належного користувача до Реєстру засвідчується кваліфікованим електронним підписом працівника сервісного центру МВС.

16. У разі наявності визначених цим Порядком підстав для відмови у внесенні до Реєстру відомостей про належного користувача працівник сервісного центру МВС вносить до заяви запис про причини відмови і надає копію заяви особі, яка її подала.

У разі відмови у внесенні до Реєстру відомостей про належного користувача з підстав надання документів, що містять явні ознаки підроблення, працівник сервісного центру МВС невідкладно передає такі документи відповідному органові досудового розслідування.

17. Заява разом з документами, на підставі яких до Реєстру внесено відомості про належного користувача, формується в окрему справу, прошивається і зберігається у сервісному центрі МВС три роки.

Із посвідчень водія іноземної держави, нотаріально посвідчених довіреностей, договорів оренди (найму, позички), на підставі яких відомості про належного користувача внесено до Реєстру, працівник сервісного центру МВС виготовляє копії, які в установленому порядку засвідчує та долучає до справ, що прошиваються і зберігаються у сервісному центрі МВС.

18. Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача через веб-додаток, розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС, здійснюється автоматично після заповнення та підписання із застосуванням кваліфікованого електронного підпису відповідної електронної заяви, проведення автоматичної перевірки зазначених у ній відомостей за відповідними реєстрами та базами даних, доступ до яких має МВС, та за умови відсутності визначених цим Порядком підстав для відмови у внесенні відомостей.

19. Якщо власником транспортного засобу є фізична особа, то внесення до Реєстру відомостей про належного користувача через веб-додаток, розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС, здійснюється нею особисто.

Під час звернення до сервісних центрів МВС особи, уповноваженої в установленому порядку власником транспортного засобу - фізичною особою вносити до Реєстру відомості про належного користувача, обов'язково подається нотаріально посвідчена довіреність.

20. Інформація про адресу електронної пошти власника транспортного засобу та належного користувача зазначається в заяві. Заборонено зазначати адресу електронної пошти інтернет-ресурсів (сервісів), доступ до яких заборонено у зв'язку із застосуванням санкцій відповідно до Закону України "Про санкції".

Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, якого визначив безпосередньо власник транспортного засобу

21. Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, якого визначив безпосередньо власник транспортного засобу, здійснюється у сервісному центрі МВС у присутності власника транспортного засобу (його представника за довіреністю) та належного користувача.

22. До сервісного центру МВС подаються:

1) заява за формою згідно з додатком 1;

2) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

3) власником транспортного засобу та належним користувачем:

документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи;

довідка про реєстрацію місця проживання - у разі відсутності в документі, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи, відомостей про зареєстроване місце проживання на території України;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

довідка про звернення за захистом в Україні (для осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту);

відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

документи, що підтверджують повноваження представника - у разі подачі документів уповноваженим представником;

4) посвідчення водія належного користувача, яке підтверджує право керування транспортним засобом відповідної категорії, що зазначений у заяві, - якщо право керування підтверджується посвідченням водія іноземної держави.

23. Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, якого визначив безпосередньо власник транспортного засобу, здійснюється також через веб-додаток, розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС, шляхом заповнення електронної заяви за формою згідно з додатком 1 із застосуванням кваліфікованого електронного підпису власника транспортного засобу та належного користувача.

Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача - працівника, визначеного керівником юридичної особи, яка є власником транспортного засобу або отримала в установлений законодавством спосіб право користуватися ним

24. Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача - працівника, визначеного керівником юридичної особи, яка є власником транспортного засобу або отримала в установлений законодавством спосіб право користуватися ним, здійснюється у сервісному центрі МВС у присутності уповноваженого в установленому порядку представника юридичної особи та працівника, щодо якого вносяться відомості до Реєстру.

25. До сервісного центру МВС подаються:

1) заява за формою згідно з додатком 2;

2) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

3) від юридичної особи:

належним чином засвідчені копії установчих документів або копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, з кодом доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації - у разі розміщення установчих документів на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи представника;

документи, що підтверджують повноваження представника;

належним чином засвідчені копії наказів про призначення працівника на посаду та про закріплення за ним транспортного засобу;

якщо транспортний засіб не є власністю юридичної особи, - нотаріально засвідчена копія договору, на підставі якого юридичною особою набуто право користування ним;

4) від працівника, щодо якого вносяться відомості до Реєстру:

документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи;

довідка про реєстрацію місця проживання - у разі відсутності в документі, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи, відомостей про зареєстроване місце проживання на території України;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

довідка про звернення за захистом в Україні (для осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту);

відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

посвідчення водія, яке підтверджує право керування транспортним засобом відповідної категорії, який зазначено в заяві - якщо право керування підтверджується посвідченням водія іноземної держави;

належним чином засвідчені копії сторінок трудової книжки із записом про призначення на посаду.

26. Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача - працівника, визначеного керівником юридичної особи, яка є власником транспортного засобу або отримала в установлений законодавством спосіб право користування ним, через веб-додаток, розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС, не здійснюється.

Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, на якого власник оформив нотаріально посвідчену довіреність на право користування транспортним засобом

27. Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, на якого власник оформив нотаріально посвідчену довіреність на право користування транспортним засобом, здійснюється у сервісному центрі МВС за заявою належного користувача.

28. До сервісного центру МВС подаються:

1) заява за формою згідно з додатком 3;

2) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

3) документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи;

4) довідка про реєстрацію місця проживання - у разі відсутності в документі, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи, відомостей про зареєстроване місце проживання на території України;

5) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

6) довідка про звернення за захистом в Україні (для осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту);

7) відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

8) посвідчення водія, яке підтверджує право керування транспортним засобом відповідної категорії, який зазначено у заяві, - якщо право керування підтверджується посвідченням водія іноземної держави;

9) нотаріально посвідчена довіреність на право користування транспортним засобом.

29. Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, на якого власник оформив нотаріально посвідчену довіреність на право користування транспортним засобом, здійснюється також через веб-додаток, розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС, шляхом заповнення електронної заяви за формою згідно з додатком 3 із застосуванням кваліфікованого електронного підпису належного користувача та прикріпленням до такої заяви відсканованої нотаріально посвідченої довіреності.

Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, який користується транспортним засобом на підставі договору оренди (найму, позички)

30. Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, який користується транспортним засобом на підставі договору оренди (найму, позички), здійснюється в сервісному центрі МВС за заявою належного користувача.

31. До сервісного центру МВС подаються:

1) заява за формою згідно з додатком 4;

2) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

3) нотаріально посвідчений договір оренди (найму, позички) транспортного засобу;

4) документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи;

5) довідка про реєстрацію місця проживання - у разі відсутності в документі, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи, відомостей про зареєстроване місце проживання на території України;

6) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

7) довідка про звернення за захистом в Україні (для осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту);

8) відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

9) посвідчення водія, яке підтверджує право керування транспортним засобом відповідної категорії, який зазначено у заяві, - якщо право керування підтверджується посвідченням водія іноземної держави.

32. Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача - фізичну особу, яка користується транспортним засобом на підставі договору оренди (найму, позички), здійснюється також через веб-додаток, розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС, шляхом заповнення електронної заяви за формою згідно з додатком 4 із застосуванням кваліфікованого електронного підпису належного користувача.

Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, який користується транспортним засобом на підставі договору фінансового або оперативного лізингу

33. Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, який користується транспортним засобом на підставі договору фінансового або оперативного лізингу (лізингоодержувача), здійснюється у сервісному центрі МВС за заявою власника транспортного засобу (лізингодавця) (його уповноваженого представника) або належного користувача.

34. До сервісного центру МВС подаються:

1) заява за формою згідно з додатком 5;

2) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

3) нотаріально засвідчена копія договору фінансового або оперативного лізингу;

4) від фізичної особи - лізингоодержувача:

документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи;

довідка про реєстрацію місця проживання - у разі відсутності в документі, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи, відомостей про зареєстроване місце проживання на території України;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

довідка про звернення за захистом в Україні (для осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту);

відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

документи, що підтверджують повноваження представника (у разі подачі документів уповноваженим представником);

посвідчення водія, яке підтверджує право керування транспортним засобом відповідної категорії, який зазначено в заяві, - якщо право керування підтверджується посвідченням водія іноземної держави;

5) від керівника юридичної особи - лізингоодержувача:

документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи;

відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

документи, що підтверджують повноваження представника - у разі подання документів уповноваженим представником;

6) від лізингодавця:

належним чином засвідчені копії установчих документів або копія опису документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, з кодом доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації - у разі розміщення установчих документів на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи представника;

документи, що підтверджують повноваження представника.

35. Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, який користується транспортним засобом на підставі договору фінансового або оперативного лізингу, здійснюється також через веб-додаток, розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС, шляхом заповнення електронної заяви за формою згідно з додатком 5 із застосуванням кваліфікованого електронного підпису власника транспортного засобу або належного користувача.

Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, який користується транспортним засобом на підставі тимчасового реєстраційного талона

36. Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, який користується транспортним засобом на підставі тимчасового реєстраційного талона, здійснюється у сервісному центрі МВС за заявою належного користувача.

37. До сервісного центру МВС подаються:

1) заява за формою згідно з додатком 6;

2) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

3) документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи;

4) довідка про реєстрацію місця проживання - у разі відсутності в документі, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи, відомостей про зареєстроване місце проживання на території України;

5) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

6) довідка про звернення за захистом в Україні (для осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту);

7) відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

8) посвідчення водія, яке підтверджує право керування транспортним засобом відповідної категорії, який зазначено у заяві, - якщо право керування підтверджується посвідченням водія іноземної держави.

38. Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, який користується транспортним засобом на підставі тимчасового реєстраційного талона, здійснюється також через веб-додаток, розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС, шляхом заповнення електронної заяви за формою згідно з додатком 6 із застосуванням кваліфікованого електронного підпису належного користувача.

Відомості, що вносяться до Реєстру

39. На підставі інформації, що міститься в заяві та документах, що додаються до неї, до Реєстру вносяться такі відомості:

1) дата і час внесення відомостей;

2) спосіб внесення відомостей (через веб-сайт або шляхом звернення до сервісних центрів МВС із зазначенням номера сервісного центру МВС);

3) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) належного користувача, його дата народження;

4) повне найменування та код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

5) адреса місця проживання (перебування) фізичної особи або адреса місцезнаходження юридичної особи;

6) назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи, та найменування органу, який його видав;

7) реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

8) марка, модель, номерний знак, свідоцтво про реєстрацію та ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN). У разі відсутності такого номера вноситься номер однієї із складових частин транспортного засобу (кузова, шасі, рами);

9) відомості про абонентський номер засобу рухомого (мобільного) зв'язку власника транспортного засобу та належного користувача;

10) адреси електронної пошти власника транспортного засобу та належного користувача;

11) строк, на який вносяться відомості про належного користувача до Реєстру;

12) посада працівника - у разі коли до Реєстру вносяться відомості про працівників юридичної особи.

40. Особи, які звертаються до сервісного центру МВС для внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, як підтвердження внесення таких відомостей отримують засвідчене печаткою сервісного центру МВС повідомлення з Реєстру у паперовій формі згідно із додатком 7.

Строк, на який вносяться відомості про належного користувача

41. Строк, на який вносяться відомості про належного користувача, зазначається у заяві та відповідає строку:

1) зазначеному власником транспортного засобу, - у разі визначення належного користувача безпосередньо ним;

2) зазначеному керівником юридичної особи, яка є власником транспортного засобу або отримала в установлений законодавством спосіб право користуватися ним, - у разі визначення належним користувачем свого працівника. Якщо юридична особа не є власником транспортного засобу, то такий строк не може перевищувати строк дії документа, на підставі якого юридична особа отримала право користування транспортним засобом;

3) дії нотаріально посвідченої довіреності, на підставі якої вносяться відомості про належного користувача;

4) дії договору оренди (найму, позички), на підставі якого вносяться відомості про належного користувача;

5) дії договору фінансового або оперативного лізингу, на підставі якого вносяться відомості про визначення належного користувача;

6) дії тимчасового реєстраційного талона, на підставі якого вносяться відомості про належного користувача.

42. Після закінчення зазначеного в заяві строку до Реєстру автоматично вноситься запис про виключення відомостей про належного користувача.

43. Достроково відомості про належного користувача виключаються з Реєстру:

1) автоматично - у разі перереєстрації транспортного засобу у зв'язку із зміною його власника;

2) за заявою власника транспортного засобу про виключення відомостей про належного користувача;

3) за заявою власника транспортного засобу або особи, яка користується транспортним засобом, - у разі дострокового розірвання або припинення договору оренди (найму, позички), фінансового або оперативного лізингу;

4) за заявою керівника юридичної особи про виключення з Реєстру відомостей про належного користувача, що є працівником такої юридичної особи;

5) за заявою керівника юридичної особи - лізингоотримувача за формою згідно з додатком 2;

6) за заявою працівника такої юридичної особи, щодо якого внесено відомості до Реєстру за правилами, визначеними пунктами 24 - 26 цього Порядку, у зв'язку з його звільненням.

44. Для дострокового виключення з Реєстру відомостей про належного користувача (крім випадку, передбаченого підпунктом 5 пункту 43 цього Порядку) подається заява за формою згідно з додатком 8, а також документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи, та документи, що підтверджують повноваження представника.

Додатково подаються у випадках, передбачених підпунктом:

3 пункту 43 цього розділу, - нотаріально засвідчена копія договору про розірвання або припинення відповідного договору;

6 пункту 43 цього розділу, - належним чином завірені копія наказу про звільнення та копія сторінки трудової книжки з відповідним записом.

Власник транспортного засобу може подати таку заяву через веб-сайт Головного сервісного центру МВС із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.

В інших випадках така заява подається до сервісних центрів МВС.

 

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного державного реєстру транспортних засобів відомостей про належного користувача транспортного засобу, якого визначив безпосередньо власник транспортного засобу у зв'язку з передачею транспортного засобу фізичній особі в користування

  

   

 

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного державного реєстру транспортних засобів відомостей про належного користувача транспортного засобу - працівника, що визначений керівником юридичної особи, яка є власником транспортного засобу або отримала в установлений законодавством спосіб право користуватися ним

  

  

  

 

 

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного державного реєстру транспортних засобів відомостей про належного користувача транспортного засобу, на якого власник оформив нотаріальну посвідчену довіреність на право користування транспортним засобом

  

  

 

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного державного реєстру транспортних засобів відомостей про належного користувача транспортного засобу, який користується транспортним засобом на підставі договору оренди (найму, позички)

  

  

  

 

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного державного реєстру транспортних засобів відомостей про належного користувача транспортного засобу, який користується транспортним засобом на підставі договору фінансового або оперативного лізингу

  

  

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного державного реєстру транспортних засобів відомостей про належного користувача транспортного засобу, який користується транспортним засобом на підставі тимчасового реєстраційного талона

  

  

 

ПОВІДОМЛЕННЯ* N
про підтвердження внесення відомостей до Єдиного державного реєстру транспортних засобів про належного користувача

_____________________________________________________________________________________
(дата і час внесення відомостей)

Територіальним органом з надання сервісних послуг МВС _________________________ стосовно _____________________________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові належного користувача)

внесено до Єдиного державного реєстру транспортних засобів інформацію про належне користування транспортним засобом
_____________________________________________________________________________________.
                                                                  (марка, модель та номерний знак транспортного засобу)

Відомості внесено _____________________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис працівника
_____________________________________________________________________________________
                                                                   територіального органу з надання сервісних послуг МВС)

М. П.

Відомості перевірено __________________________________________________________________
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові належного користувача (власника)/керівника або
                                                                уповноваженої особи (за довіреністю чи іншим документом, що підтверджує її
                                                                                                        повноваження) юридичної особи

___ ____________ 20__ р.

_______________________
(підпис)

____________
* Формується за допомогою програмного забезпечення.

 

ЗАЯВА
про виключення відомостей про належного користувача

  

  

____________

Опрос