Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о государственной лесной охране

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 16.09.2009 № 976
редакция действует с 10.09.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 вересня 2009 р. N 976

Київ

Про затвердження Положення про державну лісову охорону

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 грудня 2011 року N 1364
,
 від 7 серпня 2013 року N 748
,
від 31 серпня 2016 року N 583

Відповідно до статті 89 Лісового кодексу України, статей 39 і 40 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

Затвердити Положення про державну лісову охорону, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 22

 

ПОЛОЖЕННЯ
про державну лісову охорону

(У тексті Положення слово "Держкомлісгосп" у всіх відмінках замінено словом "Держлісагентство" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1364)

1. Державна лісова охорона (далі - держлісоохорона) діє у складі Держлісагентства, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарства, обласних управлінь лісового та мисливського господарства і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства.

Держлісоохорона має статус правоохоронного органу.

2. Метою діяльності держлісоохорони є здійснення правових, лісоохоронних та інших заходів, спрямованих на збереження, розширене відтворення, невиснажливе використання лісових ресурсів та об'єктів тваринного світу.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

3. У своїй діяльності держлісоохорона керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основними завданнями держлісоохорони є:

здійснення державного контролю за додержанням вимог лісового та мисливського законодавства;

(абзац другий пункту 4 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364,
 від 07.08.2013 р. N 748)

забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу;

запобігання злочинам і адміністративним правопорушенням у сфері лісового та мисливського господарства, а також використання лісових ресурсів і мисливських тварин;

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

організація та координація заходів з охорони державного мисливського фонду.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

5. До посадових осіб держлісоохорони належать посадові особи Держлісагентства, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарства, обласних управлінь лісового та мисливського господарства і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства, згідно з додатком.

6. Держлісоохорона під час організації заходів, спрямованих на усунення порушень лісового законодавства та законодавства у галузі мисливського господарства та полювання, взаємодіє з правоохоронними органами, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та їх об'єднаннями.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

7. Посадові особи держлісоохорони відповідно до покладених на неї завдань мають право:

безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку ліси, що перебувають у власності чи користуванні громадян і юридичних осіб;

перевіряти в установленому порядку в громадян і юридичних осіб наявність дозволів та інших документів на використання лісових ресурсів і користування лісами та на право полювання і використання ресурсів державного мисливського фонду;

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

проводити перевірки додержання лісокористувачами, власниками лісів та користувачами мисливських угідь вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з питань ведення лісового господарства та у галузі мисливського господарства та полювання;

(абзац четвертий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

складати протоколи та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, правопорушення у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, а також у галузі мисливського господарства та полювання;

(абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

зупиняти на території лісового фонду транспортні засоби та проводити огляд транспортних засобів, знарядь, добутих деревини та інших продуктів лісу, а також зупиняти на території мисливських угідь транспортні (плавучі) засоби та проводити їх огляд та огляд знарядь полювання, добутої продукції;

(абзац шостий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю в порядку, встановленому законодавством, і використовувати спеціальні транспортні засоби з кольорографічним забарвленням, написом та емблемою;

доставляти особу, яка порушила лісове законодавство або законодавство у галузі мисливського господарства та полювання, до органів Національної поліції або в органи місцевого самоврядування у разі неможливості встановлення його особи на місці вчинення правопорушення для складення протоколу про адміністративне правопорушення;

(абзац восьмий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364,
від 31.08.2016 р. N 583)

вилучати в установленому законом порядку у громадян і юридичних осіб, які порушили лісове законодавство або законодавство у галузі мисливського господарства та полювання, документи на право використання лісових ресурсів та на право полювання, добуті деревину та інші продукти лісу, незаконно добуті мисливські тварини і продукцію, що з них вироблена, та знаряддя правопорушень;

(абзац дев'ятий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

надсилати у відповідні державні органи матеріали про притягнення осіб, які порушили лісове законодавство або законодавство у галузі мисливського господарства та полювання, до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності;

(абзац десятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, а також у галузі мисливського господарства та полювання;

(абзац одинадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними лісового законодавства або законодавства у галузі мисливського господарства та полювання;

(абзац дванадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

безперешкодно відвідувати територію і приміщення юридичних осіб, які провадять діяльність, пов'язану з добуванням, зберіганням або переробленням деревини та інших продуктів лісу, з метою здійснення нагляду за законністю їх використання;

визначати за затвердженими таксами і методиками розмір збитків, завданих лісовому або мисливському господарству, та шкоди, заподіяної лісу внаслідок порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання;

(абзац чотирнадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

анульовувати дозволи або інші документи на право використання лісових ресурсів у разі порушення лісового законодавства, а також використання ресурсів державного мисливського фонду в разі порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання;

(абзац п'ятнадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

приймати рішення про обмеження або заборону господарської та іншої діяльності;

подавати позови до суду про відшкодування втрат лісогосподарського виробництва або збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання, а також повернення самовільно або тимчасово зайнятих лісових ділянок, мисливських угідь, строк користування якими закінчився;

(абзац сімнадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364,
від 31.08.2016 р. N 583)

вносити пропозиції відповідним органам виконавчої влади щодо заборони відвідування лісів населенням і в'їзду до них транспортних засобів та заборони полювання у період високої пожежної небезпеки;

(абзац вісімнадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

видавати обов'язкові для виконання приписи з питань, що належать до їх повноважень.

8. Посадовим особам держлісоохорони видається службове посвідчення, форма якого затверджується Держлісагентством.

9. Посадові особи держлісоохорони забезпечуються форменим одягом, правила носіння та норми забезпечення яким затверджуються Держлісагентством.

10. Посадові особи держлісоохорони забезпечуються засобами зв'язку та службовими житловими приміщеннями відповідно до законодавства.

11. На спеціальних автомобілях та інших транспортних засобах посадових осіб держлісохорони дозволяється встановлювати радіостанції та гучномовні пристрої за власні кошти державних підприємств, що належать до сфери управління Держлісагентства.

(Положення  доповнено пунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

 

ПОСАДОВІ ОСОБИ
державної лісової охорони

У разі коли державна лісова охорона діє у складі:

Держлісагентства

Голова, його перший заступник, заступник

Начальник управління лісового господарства, заступник начальника - начальник відділу лісового господарства, начальник відділу лісорозведення та спеціалісти управління всіх категорій

Начальник управління державної охорони лісів та внутрішнього аудиту, заступник начальника управління, начальник відділу охорони лісів від пожеж та захисту їх від інших шкідливих явищ та спеціалісти управління всіх категорій

(абзац третій розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

Абзац четвертий розділу виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

Начальник управління мисливського господарства, заступник начальника - начальник відділу мисливського господарства та полювання і спеціалісти відділу всіх категорій

(розділ у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарства

Голова Комітету, заступник Голови - головний лісничий

Начальник управління лісового господарства, заступник начальника, начальник відділу організації охорони і захисту лісу та спеціалісти управління всіх категорій

Абзац третій розділу виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

Начальник відділу мисливського господарства та спеціалісти всіх категорій

(розділ доповнено позицією згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

Обласних управлінь лісового та мисливського господарства

Начальник, заступник начальника - головний лісничий

Начальник відділу (сектору) лісового господарства, заступник начальника та спеціалісти відділу (сектору) всіх категорій

Начальник відділу (сектору) охорони і захисту лісу, заступник начальника та спеціалісти відділу (сектору) всіх категорій

Абзац четвертий розділу виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

Начальник відділу (сектору) мисливського господарства та спеціалісти відділу (сектору) всіх категорій

(розділ у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

Підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства

(назва розділу із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

Генеральний директор Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об'єднання "Укрдержліспроект", головний інженер, начальник виробничо-технологічного відділу, заступник начальника виробничо-технологічного відділу та інженери-технологи об'єднання всіх категорій, начальник, головний інженер лісовпорядної експедиції (партії), інженери-таксатори і техніки-таксатори всіх категорій

Генеральний директор та головний лісопатолог державного спеціалізованого лісозахисного об'єднання, директор, головний лісопатолог, начальник відділу нагляду, прогнозу, діагностики та фітопатології, інженери-лісопатологи і техніки-лісопатологи всіх категорій державного спеціалізованого лісозахисного підприємства

Начальник, заступник начальника Української державної бази авіаційної охорони лісів, командир авіаланки, начальник авіавідділення, старший льотчик-спостерігач, льотчик-спостерігач

Абзац четвертий розділу виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

Керівник, головний лісничий, головний мисливствознавець, начальник відділу (сектору) лісового господарства та інженери відділу (сектору) всіх категорій, начальник відділу (сектору) охорони і захисту лісу та інженери відділу (сектору) всіх категорій, начальник відділу (сектору), спеціалісти відділу (сектору) мисливського господарства всіх категорій, лісничий, державний районний мисливствознавець, мисливствознавець, помічник лісничого, старший майстер лісу, майстер лісу, начальник лісової пожежної станції, старший єгер та єгер державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства, державного мисливського господарства.

(абзац розділу у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

____________

Опрос