Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил бронирования жилых помещений в Украинской ССР

Совет Министров УССР
Постановление от 09.09.1985 № 342
редакция действует с 11.10.1993

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 9 вересня 1985 р. N 342

Київ

Про затвердження Правил бронювання жилих приміщень в Українській РСР

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Ради Міністрів Української РСР
від 21 грудня 1990 року N 378
,
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 11 жовтня 1993 року N 848

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Відповідно до статті 77 Житлового кодексу УРСР затвердити Правила бронювання жилих приміщень в Українській РСР, що додаються, та ввести їх у дію з 1 січня 1986 року.

2. Зобов'язати виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, міністерства і відомства УРСР, а також підприємства, установи, організації, незалежно від їх підпорядкованості, у віданні яких є жилі будинки:

суворо додержуватися Правил бронювання жилих приміщень в Українській РСР;

посилити контроль за додержанням наймачами жилих приміщень, що бронюються, чинного законодавства при здачі цих приміщень у піднайом, звернувши особливу увагу на недопущення здачі у піднайом жилої площі з метою одержання нетрудових доходів. При виявленні таких випадків винних притягати до встановленої законом відповідальності.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 35

ПРАВИЛА
бронювання жилих приміщень в Українській РСР

1. Ці Правила встановлюють єдиний порядок бронювання жилих приміщень на території Української РСР.

2. Жилі приміщення бронюються за наймачами та членами їх сімей у будинках державного і громадського житлового фонду:

при направленні на роботу за кордон - на весь час перебування за кордоном;

при виїзді на роботу в райони Крайньої Півночі і в прирівняні до них місцевості - на весь час дії трудового договору, а у випадках, передбачених законодавством Союзу РСР, - на весь час перебування в районах Крайньої Півночі і в прирівняних до них місцевостях. Перелік районів Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостей встановлюється законодавством Союзу РСР;

при виїзді на роботу в трудонедостатню сільську місцевість - на обумовлений договором строк.

(пункт 2  доповнено новим абзацом 4 згідно з постановою 
Ради Міністрів Української РСР від 21.12.90 р. N 378) 
(у зв'язку з цим абзац 4 пункту 2 вважати абзацом 5)

Законодавством Союзу РСР і Української РСР може бути передбачено й інші випадки бронювання жилих приміщень.

3. За наймачем або членом його сім'ї бронюється все жиле приміщення, яке є предметом договору найму, незалежно від того, чи залишаються там проживати члени сім'ї чи виїжджають разом. В останньому випадку жиле приміщення бронюється й за членами сім'ї, що виїжджають.

Особи, які перестали бути членами сім'ї наймача, але продовжують проживати в займаному жилому приміщенні, мають таке ж право на бронювання цього приміщення, як наймач та члени його сім'ї.

4. У разі бронювання жилого приміщення виконавчий комітет районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів за місцем знаходження приміщення, що бронюється, видає наймачеві або членові його сім'ї охоронне свідоцтво (броню) за формою, що додається.

5. Для одержання охоронного свідоцтва (броні) наймачем (членом його сім'ї) подається заява.

До заяви додаються:

копія трудового договору (при виїзді на роботу за трудовим договором), а в інших випадках - клопотання відповідного підприємства, установи, організації;

довідка з місця проживання про склад сім'ї та прописку за формою, встановленою для квартирного обліку.

Членом сім'ї, який виїжджає до місця роботи особи, що забронювала жиле приміщення, подається лише заява з зазначенням номера і дати охоронного свідоцтва (броні), раніше виданого на це приміщення.

У разі виїзду члена сім'ї до місця роботи особи, що має право на бронювання жилого приміщення, з якою він раніше разом не проживав, крім заява та довідки з місця проживання, ним подаються:

документ, що стверджує сімейні відносини з особою, до якої він виїжджає;

один з документів, названих в абзаці третьому цього пункту, про право особи, до якої він виїжджає, на бронювання жилого приміщення.

б. Охоронне свідоцтво (броня) видається громадянину в двох примірниках, з яких перший він здає житлово-експлуатаційній організації під розписку на другому примірнику, що залишається у нього.

Охоронне свідоцтво (броня) зберігається в житлово-експлуатаційній організації як документ суворої звітності.

7. Охоронне свідоцтво (броня) видається на строки, передбачені пунктом 2 цих Правил.

При наявності підстав охоронне свідоцтво (броня) видається на новий строк за умови подання заяви з доданням до неї документів, передбачених пунктом 5 цих Правил.

8. Бронювання жилого приміщення не допускається, якщо до наймача пред'явлено позов про розірвання чи зміну договору найму цього приміщення або про визнання ордера недійсним, а також в інших випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Службові жилі приміщення та жила площа в гуртожитках бронюванню не підлягають.

9. У разі виникнення спору, зв'язаного з видачею охоронного свідоцтва (броні), питання вирішується в судовому порядку.

10. Охоронне свідоцтво (броня) втрачає чинність по закінченні строку, на який його було видано, при вибутті громадянина на постійне проживання до іншого населеного пункту або в інше жиле приміщення в тому ж населеному пункті, а також у випадках, коли воно судом анульоване достроково чи визнане недійсним.

11. У період дії охоронного свідоцтва (броні) тимчасово відсутній наймач та члени його сім'ї зберігають права і несуть обов'язки за договором найму жилого приміщення.

12. Наймач вправі здати в установленому порядку заброньоване жиле приміщення в піднайом або поселити в нього тимчасових жильців у межах строку дії охоронного свідоцтва (броні).

Договір піднайму укладається в письмовій формі з наступною реєстрацією у житлово-експлуатаційній організації.

Розмір плати за користування жилим приміщенням і за комунальні послуги за договором піднайму встановлюється угодою сторін, але не може перевищувати розміру квартирної плати, що сплачується наймачем за надаване приміщення (частину приміщення), і відповідної частини його витрат по оплаті комунальних послуг.

13. Якщо наймач та члени його сім'ї не повернулись у заброньоване жиле приміщення протягом шести місяців після закінчення строку дії броні, договір найму жилого приміщення відповідно до статті 76 Житлового кодексу УРСР за позовом наймодавця може бути розірвано в судовому порядку.

14. У передбаченому цими Правилами порядку жилі приміщення бронюються також за членами сім'ї члена житлово-будівельного кооперативу (крім членів сім'ї, яким належить право на частину паєнагромадження, у зв'язку з чим за ними при тимчасовій відсутності зберігається жиле приміщення), а при наявності згоди власника - й за членами сім'ї громадянина, якому належить будинок (частина будинку), квартира на праві приватної власності.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.10.93 р. N 848)

 

Виконавчий комітет ______________________________ 

Ради народних депутатів __________________________

"___"_______________ 19___ р.

КОРІНЕЦЬ ОХОРОННОГО СВІДОЦТВА (БРОНІ) N __

Видане гр. ______________________________________
                                            (прізвище, ім'я та по батькові) 

в тому, що займане ним (нею) жиле приміщення розміром ________ кв. метрів, яке складається з _______ кімнат в ________________________________________
                                                  (окремій, комунальній) 

квартирі за адресою ______________________________
                                                             (населений пункт, вулиця) 

_________________________________________________

будинок N _______, корп. N ________, кв. N _________,

у зв'язку з виїздом ________________________________ 
                                                                            (куди) 

_________________________________________________

заброньоване за ним та членами його сім'ї, які виїжджають разом з ним:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

на строк ________________________________________ 

Підстава видачі охоронного свідоцтва (броні):
________________________________________________

________________________________________________

Голова виконкому _______________________________

Ради народних депутатів __________________________ 
                                                                                    (підпис) 

               Перший і другий примірники 
               охоронного свідоцтва (броні)
               одержав
                              "___"_______________ 19___ р. 

                               ________________
                                         (підпис) 

Виконавчий комітет _________________________

Ради народних депутатів _____________________

"___"_______________ 19___ р.

ОХОРОННЕ СВІДОЦТВО (БРОНЯ) N ___
               (другий примірник) 

Видане гр. __________________________________
                                            (прізвище, ім'я та по батькові) 

в тому, що займане ним (нею) жиле приміщення розміром _______ кв. метрів, яке складається з __________ кімнат в _________________________ 
                                                            (окремій, комунальній) 

квартирі за адресою __________________________
                                                       (населений пункт, вулиця) 

___________________________________________

будинок N _____, корп. N ______, кв. N ________,

у зв'язку з виїздом ___________________________
                                                                    (куди) 

____________________________________________

заброньоване за ним та членами його сім'ї, які виїжджають разом з ним:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

на строк ___________________________________ 

Підстава видачі охоронного свідоцтва (броні):
___________________________________________

___________________________________________

Голова виконкому ___________________________

Ради народних депутатів _____________________
                                                                            (підпис)
Печатка  

               Перший примірник охоронного 
               свідоцтва (броні) одержаний
               житлово-експлуатаційною організацією
                              "___"_______________ 19___ р. 

                          ________________
                                 (підпис) 

   З   
б
е
р
і
г
а
є
т
ь
с
я
 
я
к
 
д
о
к
у
м
е
н
т
 
с
у
в
о
р
о
ї
 
з
в
і
т
н
о
с
т
і

Виконавчий комітет _________________________

Ради народних депутатів _____________________

"___"_______________ 19___ р.

ОХОРОННЕ СВІДОЦТВО (БРОНЯ) N ___
                (перший примірник) 

Видане гр. __________________________________
                                            (прізвище, ім'я та по батькові) 

в тому, що займане ним (нею) жиле приміщення розміром ________ кв. метрів, яке складається з _________ кімнат в _________________________
                                         (окремій, комунальній) 

квартирі за адресою __________________________
                                                      (населений пункт, вулиця) 

___________________________________________

будинок N _____, корп. N ______, кв. N ________,

у зв'язку з виїздом ___________________________
                                                                    (куди) 

___________________________________________

заброньоване за ним та членами його сім'ї, які виїжджають разом з ним:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

на строк ___________________________________

Підстава видачі охоронного свідоцтва (броні):
____________________________________________ 

____________________________________________ 

Голова виконкому ___________________________ 

Ради народних депутатів ______________________
                                                                             (підпис)
Печатка 

____________

Опрос