Идет загрузка документа (115 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О пестицидах и агрохимикатах

ВР Украины
Закон от 02.03.1995 № 86/95-ВР
редакция действует с 01.08.2021

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про пестициди і агрохімікати

Закон введено в дію з дня опублікування - 4 квітня 1995 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 2 березня 1995 року N 87/95-ВР)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
 від 18 березня 2004 року N 1628-IV
,
 від 15 листопада 2005 року N 3078-IV
,
 від 14 вересня 2006 року N 141-V
,
 від 14 листопада 2006 року N 335-V
,
від 13 травня 2010 року N 2189-VI
,
 від 19 жовтня 2010 року N 2608-VI
,
 від 17 травня 2012 року N 4769-VI
,
 від 16 жовтня 2012 року N 5456-VI
(зміни, передбачені пунктом 7 розділу І Закону України
 від 16 жовтня 2012 року N 5456-VI, в частині  положень, які стосуються
 передачі повноважень від територіальних органів центрального органу
 виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику
 у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласним,
 Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям,
 органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим,
 набирають чинності з 
19 травня 2013 року),
 від 9 квітня 2014 року N 1193-VII
,
від 15 січня 2015 року N 124-VIII
,
від 12 лютого 2015 року N 191-VIII
,
від 2 березня 2015 року N 222-VIII
,
 від 8 грудня 2015 року N 867-VIII
,
від 23 травня 2017 року N 2059-VIII
(зміни, внесені Законом України від 23 травня 2017 року N 2059-VIII,
 вводяться в дію з
18 грудня 2017 року),
від 6 вересня 2018 року N 2530-VIII
,
від 6 червня 2019 року N 2740-VIII
,
від 20 вересня 2019 року N 124-IX,
від 14 січня 2020 року N 440-IX,
від 30 червня 2021 року N 1586-IX

(У тексті Закону слова "Укрдержхімкомісія" та "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" в усіх відмінках замінено словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 18 березня 2004 року N 1628-IV)

(У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" в усіх відмінках замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5456-VI)

Цей Закон регулює правові відносини, пов'язані з державною реєстрацією, виробництвом, закупівлею, транспортуванням, зберіганням, торгівлею та безпечним для здоров'я людини і навколишнього природного середовища застосуванням пестицидів і агрохімікатів, визначає права і обов'язки підприємств, установ, організацій та громадян, а також повноваження органів виконавчої влади і посадових осіб у цій сфері.

(преамбула із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 18.03.2004 р. N 1628-IV,
 від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

пестициди - токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкоди матеріальним цінностям, а також гризунів, бур'янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб;

агрохімікати - органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості грунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції;

технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів - спеціальні машини, механізми та пристрої для обробки об'єктів пестицидами та внесення органічних і мінеральних добрив;

залишкові кількості - вміст діючої речовини пестицидів і агрохімікатів, їх похідні і продукти перетворення в живих системах (метаболіти) і у навколишньому природному середовищі;

регламенти застосування - сукупність вимог щодо застосування пестицидів і агрохімікатів;

паспортизація об'єкта - документальне засвідчення наявності належних умов для роботи з пестицидами і агрохімікатами;

агрохімічний паспорт земельної ділянки (поля) - документ, що містить дані щодо агрохімічної характеристики грунтів і стану їх забруднення токсичними речовинами та радіонуклідами;

агрохімічне обстеження - обов'язкове суцільне обстеження сільськогосподарських угідь з метою державного контролю за зміною показників родючості і забрудненням грунтів;

захист рослин - комплекс заходів щодо попередження, зменшення втрат врожаю сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур'янів;

спеціальні сировинні зони - регіони або окремі господарства, що відповідають умовам виробництва продукції рослинництва і тваринництва, придатної для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування;

регулятори росту рослин - хімічні речовини, які впливають на процеси росту і розвитку рослин;

(статтю 1 доповнено абзацом дванадцятим згідно із
 Законом України від 18.03.2004 р. N 1628-IV)

фальсифіковані пестициди і агрохімікати - продукція, яка не відповідає встановленим вимогам, що висуваються до пестицидів і агрохімікатів, у тому числі вимогам щодо маркування та пакування, розміщення інформації про товар на його упаковці тощо, та/або продукція, на упаковці якої зареєстрований знак для товарів та послуг використано з порушенням прав власника.

(статтю 1 доповнено абзацом тринадцятим згідно із
 Законом України від 14.09.2006 р. N 141-V)

Стаття 2. Законодавство України про пестициди і агрохімікати

Законодавство України про пестициди і агрохімікати складається з цього Закону та інших актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.

Стаття 3. Основні принципи державної політики у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами

Основними принципами державної політики у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, є:

пріоритетність збереження здоров'я людини і охорони навколишнього природного середовища по відношенню до економічного ефекту від застосування пестицидів і агрохімікатів;

державна підконтрольність їх ввезення на митну територію України, реєстрації, виробництва, зберігання, транспортування, торгівлі і застосування;

(абзац третій статті 3 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.03.2004 р. N 1628-IV)

обгрунтованість їх застосування;

мінімалізація використання пестицидів за рахунок впровадження біологічного землеробства та інших екологічно безпечних, нехімічних методів захисту рослин;

безпечність для здоров'я людини та навколишнього природного середовища під час їх виробництва, транспортування, зберігання, випробування і застосування за умови дотримання вимог, встановлених санітарними нормами та іншими нормативно-правовими актами;

(абзац шостий статті 3 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 13.05.2010 р. N 2189-VI,
від 20.09.2019 р. N 124-IX)

єдність державної політики щодо діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами.

РОЗДІЛ ІІ
 ДЕРЖАВНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПЕСТИЦИДІВ, АГРОХІМІКАТІВ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Стаття 4. Вимоги до пестицидів і агрохімікатів

Пестициди і агрохімікати вітчизняного, а також іноземного виробництва, що завозяться для використання на територію України, повинні відповідати таким вимогам:

висока біологічна ефективність щодо цільового призначення;

безпечність для здоров'я людини та навколишнього природного середовища за умови дотримання регламентів їх застосування;

відповідність санітарним нормам та іншим нормативно-правовим актам.

(абзац четвертий частини першої статті 4 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Забороняються ввезення на митну територію України, виробництво, торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації, крім випадків, встановлених цим Законом. Вимоги щодо проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів не поширюються на дослідні партії, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень; виробництво для експорту та виробництво дослідних партій, що використовуються для державних випробувань, науково-технологічних досліджень та випробувань, а також на агрохімікати за переліком згідно з додатком до цього Закону.

(частина друга статті 4 у редакції
 Закону України від 08.12.2015 р. N 867-VIII
,
із змінами, внесеними згідно із Законом
 України від 30.06.2021 р. N 1586-IX)

Ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, у науково обґрунтованих обсягах здійснюється відповідно до планів державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу - за дозволом, що видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

(частина третя статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 09.04.2014 р. N 1193-VII)

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом, видані дозволи або інформацію про державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів в день видачі таких дозволів або реєстрації пестицидів і агрохімікатів.

(статтю 4 доповнено новою частиною четвертою
 згідно із Законом України від 06.09.2018 р. N 2530-VIII)

Митні органи здійснюють відповідні митні формальності, необхідні для випуску у вільний обіг на митній території України пестицидів і агрохімікатів, на підставі Переліку агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації згідно з додатком до цього Закону, а також відповідних дозволів або інформації про державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України.

(статтю 4 доповнено новою частиною п'ятою
 згідно із Законом України від 06.09.2018 р. N 2530-VIII,
у зв'язку з цим частину четверту вважати частиною шостою
,
частина п'ята статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

Використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, проводиться протягом двох років.

(частина шоста статті 4 у редакції
 Закону України від 09.04.2014 р. N 1193-VII)

(частини другу і третю статті 4 замінено частинами 
другою - четвертою згідно із Законом України від 18.03.2004 р. N 1628-IV)

Частину п'яту статті 4 виключено

(згідно із Законом України
  від 08.12.2015 р. N 867-VIII)

Стаття 5. Організація державних випробувань пестицидів і агрохімікатів

Державні випробування пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва проводяться з метою біологічної, токсиколого-гігієнічної та екологічної оцінки і розроблення регламентів їх застосування.

Державні випробування пестицидів і агрохімікатів проводяться на підприємствах, в установах і організаціях за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів

Державні випробування пестицидів і агрохімікатів проводяться у два етапи: польові і виробничі.

Метою польових випробувань є встановлення або підтвердження біологічної ефективності нових пестицидів і агрохімікатів порівняно з тими, що застосовуються, розроблення тимчасових регламентів їх застосування та поглиблене вивчення препаративних форм.

(частина друга статті 6 у редакції Закону
України від 18.03.2004 р. N 1628-IV)

Сільськогосподарська продукція, отримана в результаті проведення польових випробувань пестицидів і агрохімікатів з новою діючою речовиною, підлягає знищенню з додержанням вимог санітарних правил щодо безпеки для здоров'я людини та охорони навколишнього природного середовища.

(частина третя статті 6 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 18.03.2004 р. N 1628-IV)

Виробничі випробування проводяться з метою підтвердження біологічної ефективності пестицидів і агрохімікатів у різних зонах України, уточнення та обґрунтування регламентів і способів їх застосування, санітарно-гігієнічних і екологічних нормативів, розроблення та модифікації методик визначення залишкових кількостей цих пестицидів і агрохімікатів та їх небезпечних метаболітів.

(частина четверта статті 6 у редакції Закону
 України від 18.03.2004 р. N 1628-IV)

Стаття 7. Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів

Державній реєстрації підлягають препаративні форми пестицидів і агрохімікатів.

Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на платній основі в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, на підставі позитивних результатів випробувань та матеріалів досліджень.

(частина друга статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4769-VI)

Обов'язковою умовою державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів є наявність відповідної документації щодо їх безпечного застосування, включаючи позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та позитивну еколого-експертну оцінку матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів та агрохімікатів, методик визначення залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів у сільськогосподарській продукції, кормах, харчових продуктах, грунті, воді, повітрі.

(частина третя статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 18.03.2004 р. N 1628-IV,
від 23.05.2017 р. N 2059-VIII,
який вводиться в дію з 
18.12.2017 р.)

У разі державної реєстрації пестицидів чи агрохімікатів в Україні забороняється протягом десяти років з дати такої реєстрації використовувати інформацію, що міститься в документації (досьє) щодо безпечного застосування цих пестицидів, агрохімікатів, без дозволу суб'єкта господарювання, за зверненням якого здійснено реєстрацію.

(статтю 7 доповнено новою частиною четвертою
 згідно із Законом України від 14.11.2006 р. N 335-V,
 у зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати
 відповідно частинами п'ятою - дев'ятою)

Після державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів органи, що здійснюють державний контроль за їх застосуванням, забезпечуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, стандартними зразками пестицидів і агрохімікатів, методиками визначення їх залишкових кількостей.

Пестициди і агрохімікати реєструються терміном до десяти років. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, може встановити повну або тимчасову заборону на застосування пестицидів і агрохімікатів в разі надходження нових, раніше невідомих, даних про їх небезпеку. В окремих випадках, у зв'язку з санітарно-епідемічною та природоохоронною ситуацією в країні (регіоні), центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, вправі обмежити аж до припинення у встановленому порядку всі види діяльності з пестицидами і агрохімікатами.

(частина шоста статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.03.2004 р. N 1628-IV)

Після закінчення терміну реєстрації пестицидів і агрохімікатів проводиться їх перереєстрація на платній основі в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

(частина сьома статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4769-VI)

Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання, регламенти їх застосування та щорічні доповнення до нього ведуться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів є підставою для здійснення державного контролю шляхом запровадження санітарних заходів (процедур експертизи, інспектування та ухвалення) щодо наявності в харчових продуктах дозволеної центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, кількості залишків пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах, що реалізуються на ринку України.

(статтю 7 доповнено частиною дев'ятою згідно із
 Законом України від 14.09.2006 р. N 141-V
,
частина дев'ята статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 16.10.2012 р. N 5456-VI,
від 12.02.2015 р. N 191-VIII)

Стаття 8. Державні випробування та державна реєстрація технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів

Серійне виробництво, закупівля та експлуатація технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів дозволяється лише після їх державної реєстрації.

Допускається державна реєстрація технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів, які забезпечують належну якість технологічних операцій, запобігають заподіянню шкоди здоров'ю осіб, які безпосередньо працюють з ними, та населення, а також забрудненню навколишнього природного середовища.

Державні випробування і реєстрація технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів проводяться уповноваженим органом та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів, що отримали позитивну оцінку за наслідками державних випробувань, заносяться до державного реєстру технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів. Порядок ведення державного реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі зміни конструкції технічного засобу застосування пестицидів і агрохімікатів він підлягає обов'язковій перереєстрації.

Частину шосту статті 8 виключено

(частина шоста статті 8 у редакції
 Закону України від 15.01.2015 р. N 124-VIII
,
виключено згідно із Законом України
 від 12.02.2015 р. N 191-VIII)

Технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюються вимоги та процедури технічного регламенту щодо безпеки машин, не підлягають державним випробуванням, державній реєстрації та перереєстрації.

(у статтю 8 включено частину шосту згідно із
 Законом України від 06.06.2019 р. N 2740-VIII)

РОЗДІЛ ІІІ
 ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ТОРГІВЛІ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ, УТИЛІЗАЦІЇ, ЗНИЩЕННЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ

(назва розділу III із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.03.2004 р. N 1628-IV)

Стаття 9. Діяльність, пов'язана з виробництвом і торгівлею пестицидами та агрохімікатами

(назва статті 9 у редакції Законів
 України від 18.03.2004 р. N 1628-IV,
 від 19.10.2010 р. N 2608-VI)

Частину першу статті 9 виключено 

(частина перша статті 9 у редакції Законів
 України від 18.03.2004 р. N 1628-IV,
 від 19.10.2010 р. N 2608-VI
,
виключено згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

Частину другу статті 9 виключено 

(частина друга статті 9 у редакції Законів
 України від 18.03.2004 р. N 1628-IV,
 від 19.10.2010 р. N 2608-VI
,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI
,
виключено згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

Ведення балансу потреби і надходження до України пестицидів і агрохімікатів здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику. 

(частина третя статті 9 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 18.03.2004 р. N 1628-IV,
 від 09.04.2014 р. N 1193-VII)

Ввезення громадянами на митну територію України зареєстрованих пестицидів і агрохімікатів дозволяється в обсягах, необхідних для власного використання.

Екологічний ризик діяльності, пов'язаної з ввезенням на територію України пестицидів і агрохімікатів, їх транспортуванням та використанням, підлягає обов'язковому страхуванню в порядку, визначеному актами законодавства України.

Стаття 10. Вимоги до пакування та маркування

(назва статті 10 у редакції
 Закону України від 13.05.2010 р. N 2189-VI)

Пестициди і агрохімікати, що використовуються в Україні, пакуються і маркуються відповідно до чинного законодавства. 

(частина перша статті 10 у редакції
 Закону України від 13.05.2010 р. N 2189-VI)

Кожна товарна одиниця повинна супроводжуватися рекомендацією щодо її застосування із зазначенням культур та об'єктів, для оброблення яких призначено пестициди і агрохімікати, способів, норм і кратності використання, термінів вичікування (для пестицидів), заборони та обмеження на застосування, способів і засобів знешкодження пестицидів та агрохімікатів, а також заходів безпеки під час роботи, транспортування і зберігання, ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків, заходів подання першої медичної допомоги у разі отруєння.

(частина друга статті 10 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 18.03.2004 р. N 1628-IV,
від 13.05.2010 р. N 2189-VI)

Розфасування пестицидів і агрохімікатів може здійснюватися лише за наявності дозволу його виробника або власника знака для товарів і послуг.

(статтю 10 доповнено новою частиною третьою
 згідно із Законом України від 18.03.2004 р. N 1628-IV
,
 у зв'язку з цим частини третю і четверту
вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою)

Пестициди і агрохімікати і пакування іноземного виробництва, що ввозяться на територію України, повинні супроводжуватися даними про технологію їх знешкодження та утилізацію.

(частина четверта статті 10 із змінами, внесеними 
згідно із
Законами України від 18.03.2004 р. N 1628-IV,
від 13.05.2010 р. N 2189-VI)

Частину п'яту статті 10 виключено

(згідно із Законами України
 від 15.01.2015 р. N 124-VIII
,
від 12.02.2015 р. N 191-VIII)

Стаття 11. Загальні вимоги до транспортування, зберігання, застосування, утилізації, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівлі ними

Транспортування, зберігання, застосування, утилізація, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівля ними здійснюються відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством, санітарними правилами транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів та іншими нормативними актами.

Особи, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними, повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи із зазначеними пестицидами і агрохімікатами. Порядок одержання такого допуску визначається Кабінетом Міністрів України.

(частина друга статті 11 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.03.2004 р. N 1628-IV)

Продаж населенню пестицидів і агрохімікатів здійснюється у дрібнофасованому вигляді та з обов'язковою наявністю інструкції щодо безпечного їх застосування.

(частина третя статті 11 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 18.03.2004 р. N 1628-IV)

Господарська діяльність у сфері зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів підлягає обов'язковому страхуванню, умови та порядок якого визначаються законодавством.

(статтю 11 доповнено частиною четвертою
згідно із Законом України від 18.03.2004 р. N 1628-IV)

Стаття 12. Порядок застосування пестицидів і агрохімікатів

При застосуванні пестицидів і агрохімікатів здійснюється комплекс заходів відповідно до регламентів, встановлених для певної грунтово-кліматичної зони, з урахуванням попереднього агрохімічного обстеження грунтів, даних агрохімічного паспорта земельної ділянки (поля) і стану посівів, діагностики мінерального живлення рослин, прогнозу розвитку шкідників і хвороб.

Переліки пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, у тому числі для роздрібної торгівлі та для застосування авіаційним методом, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

(частина друга статті 12 у редакції Закону
 України від 18.03.2004 р. N 1628-IV
,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 09.04.2014 р. N 1193-VII)

Стаття 13. Особливості застосування пестицидів і агрохімікатів

Застосування пестицидів і агрохімікатів на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення здійснюється відповідно до законодавства.

На території, що зазнала радіоактивного забруднення, а також у зонах надзвичайних екологічних ситуацій застосування пестицидів і агрохімікатів обмежується в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

(частина друга статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

У спеціальних сировинних зонах, призначених для вирощування продукції для дитячого і дієтичного харчування, пестициди і агрохімікати застосовуються за спеціальними технологіями, які забезпечують одержання продукції, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до дитячого та дієтичного харчування.

(стаття 13 у редакції Закону
України від 18.03.2004 р. N 1628-IV)

Стаття 14. Державний облік пестицидів та агрохімікатів

Підприємства, установи і організації зобов'язані вести облік наявності та використання пестицидів і агрохімікатів та надавати інформацію органам, що ведуть державний облік.

Порядок державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів, обсяги інформації та органи, яким така інформація подається, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Посадові особи несуть відповідальність за розголошення інформації, що стала відома їм внаслідок виконання службових обов'язків і яка охороняється відповідно до чинного законодавства.

Стаття 15. Вилучення, утилізація, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів

Непридатні або заборонені до використання пестициди і агрохімікати, пакування від них підлягають вилученню, утилізації, знищенню та знешкодженню в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

(стаття 15 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 13.05.2010 р. N 2189-VI)

РОЗДІЛ IV
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ, ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ І ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПЕСТИЦИДИ І АГРОХІМІКАТИ

Стаття 16. Органи, що реалізують державну політику у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами

Державна політика у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, реалізується Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та іншими органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

(стаття 16 у редакції Законів
 України від 18.03.2004 р. N 1628-IV,
 від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

Стаття 161. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами

(назва статті 161 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:

(абзац перший частини першої статті 161 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

абзац другий частини першої статті 161 виключено

(згідно із Законом України
 від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

абзац третій частини першої статті 161 виключено

(згідно із Законом України
 від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

абзац четвертий частини першої статті 161 виключено

(згідно із Законом України
 від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

розробка та затвердження за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, методик визначення відповідності пестицидів і агрохімікатів сертифікатам якості та методичних вказівок визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів у воді, ґрунті та сільськогосподарській продукції.

абзац шостий частини першої статті 161 виключено

(згідно із Законом України
 від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

абзац сьомий частини першої статті 161 виключено

(згідно із Законом України
 від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

абзац восьмий частини першої статті 161 виключено

(згідно із Законом України
 від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, можуть належати й інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.

(Закон доповнено статтею 161 згідно із
 Законом України від 18.03.2004 р. N 1628-IV)

Стаття 162. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:

абзац другий частини першої статті 162 виключено

(згідно із Законом України
 від 09.04.2014 р. N 1193-VII)

абзац третій частини першої статті 162 виключено

(згідно із Законом України
 від 09.04.2014 р. N 1193-VII)

здійснення державного контролю за вмістом залишкових кількостей пестицидів, агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, ґрунті на землях сільськогосподарського призначення, кормах, а також у сільськогосподарській продукції та сировині;

реєстрація технічних засобів застосування пестицидів та агрохімікатів.

(частину першу статті 162 доповнено абзацом п'ятим
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, можуть належати й інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.

(Закон доповнено статтею 162 згідно із
 Законом України від 18.03.2004 р. N 1628-IV)

Стаття 163. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:

абзац другий частини першої статті 163 виключено

(згідно із Законом України
 від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи планів державних випробувань пестицидів і агрохімікатів, матеріалів реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

погодження планів державних випробувань пестицидів і агрохімікатів та переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;

здійснення державного нагляду за додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах та продовольчій сировині, у тому числі імпортованих, лікарських травах, водних об'єктах, воді, що використовується для господарсько-питного постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою, лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення, у повітрі робочої зони;

наукове обґрунтування та розроблення гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів;

(абзац шостий частини першої статті 163 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

абзац сьомий частини першої статті 163 виключено

(згідно із Законом України
 від 09.04.2014 р. N 1193-VII)

визначення переліку установ, які проводять токсиколого-гігієнічні (медико-біологічні) дослідження пестицидів і агрохімікатів;

проведення арбітражних досліджень щодо токсиколого-гігієнічної оцінки пестицидів і агрохімікатів, умов їх безпечного застосування.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, можуть належати й інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.

(Закон доповнено статтею 163 згідно із
 Законом України від 18.03.2004 р. N 1628-IV)

Стаття 164. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:

організація державних випробувань пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва, формування і затвердження плану їх проведення;

проведення еколого-експертної оцінки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

(абзац третій частини першої статті 164 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 23.05.2017 р. N 2059-VIII,
який вводиться в дію з 
18.12.2017 р.)

здійснення в установленому порядку державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

затвердження переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;

видача дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (садивного) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, можуть належати також інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.

(Закон доповнено статтею 164 згідно із
 Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

Стаття 165. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:

встановлення санітарно-гігієнічних вимог до транспортування, зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;

затвердження гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, можуть належати також інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.

(Закон доповнено статтею 165 згідно із
 Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

Стаття 166. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:

затвердження програми навчання працівників, робота яких пов'язана з організацією та безпосередньо проведенням робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлі пестицидами і агрохімікатами;

затвердження порядку застосування пестицидів і агрохімікатів на території, що зазнала радіоактивного забруднення, а також у зоні надзвичайної екологічної ситуації.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, можуть належати також інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.

(Закон доповнено статтею 166 згідно із
 Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

Стаття 167. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить здійснення державного нагляду (контролю) за поводженням з пестицидами і агрохімікатами.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, можуть належати також інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, визначені законами України та покладені на нього Президентом України.

(Закон доповнено статтею 167 згідно із
 Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

Стаття 17. Права посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і державний контроль за додержанням законодавства про пестициди і агрохімікати

Посадові особи органів виконавчої влади, які здійснюють державний нагляд та державний контроль у сфері діяльності з пестицидами і агрохімікатами, в межах компетенції, передбаченої законами, мають право:

(абзац перший частини першої статті 17 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

вимагати від підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і громадян, діяльність яких пов'язана з виробництвом, транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів і торгівлею ними, додержання законодавства про пестициди і агрохімікати;

безперешкодно відвідувати підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, діяльність яких пов'язана з виробництвом, транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів і торгівлею ними, інші підконтрольні об'єкти з метою перевірки додержання законодавства про пестициди і агрохімікати і відбору зразків необхідних матеріалів для агрохімічних та інших аналізів і досліджень;

припиняти роботи із застосуванням пестицидів і агрохімікатів в порядку, передбаченому законодавством;

забороняти ввезення і торгівлю пестицидами і агрохімікатами, що не відповідають санітарним нормам та іншим нормативно-правовим актам, і використання води у разі забруднення їх залишками пестицидів і агрохімікатів у кількості, що перевищує встановлені нормативи; 

(абзац п'ятий частини першої статті 17 із змінами, внесеними
згідно із
Законами України від 18.03.2004 р. N 1628-IV,
 від 15.11.2005 р. N 3078-IV
,
від 20.09.2019 р. N 124-IX)

вимагати усунення від роботи з пестицидами і агрохімікатами осіб, які не мають відповідного посвідчення;

отримувати від центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій статистичні дані та іншу інформацію, необхідну для здійснення державного контролю у цій сфері;

(абзац сьомий частини першої статті 17 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

накладати адміністративні стягнення на осіб, винних у порушенні законодавства про пестициди і агрохімікати, в порядку, передбаченому законодавством.

Законні вимоги посадових осіб, що здійснюють державний нагляд і державний контроль, є обов'язковими для виконання.

У разі забруднення харчових продуктів залишками пестицидів і агрохімікатів у кількості, що перевищує встановлені вимоги, право забороняти їх переробку і реалізацію надається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, відповідно до їх компетенції. 

(статтю 17 доповнено частиною третьою згідно із
 Законом України від 15.11.2005 р. N 3078-IV
,
 частина третя статті 17 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

РОЗДІЛ V
ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ

(назва розділу V у редакції Закону
 України від 15.11.2005 р. N 3078-IV)

Стаття 18. Вимоги до безпечності сільськогосподарської сировини

Сільськогосподарська сировина повинна відповідати санітарним вимогам щодо максимальних меж залишків (максимально допустимий рівень залишків) пестицидів і агрохімікатів.

Рішення про порядок використання сільськогосподарської сировини, яка не відповідає цим вимогам, приймають центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, відповідно до їх компетенції.

(частина друга статті 18 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

Сільськогосподарська сировина, яка не може бути використана, підлягає вилученню, утилізації і знищенню у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

(стаття 18 у редакції Закону
 України від 15.11.2005 р. N 3078-IV)

Стаття 19. Виключена

(згідно із Законом України
 від 15.11.2005 р. N 3078-IV)

РОЗДІЛ VI
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПЕСТИЦИДИ І АГРОХІМІКАТИ

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про пестициди і агрохімікати

Порушення законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Відповідальність несуть особи, винні у:

приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити або спричинило загрозу життю та здоров'ю людини, а так само майну і навколишньому природному середовищу;

недотриманні вимог санітарних норм і правил та інших нормативно-правових актів під час виробництва, транспортування, зберігання пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх застосування (крім технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюються вимоги та процедури технічного регламенту щодо безпеки машин);

(абзац третій частини другої статті 20 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 13.05.2010 р. N 2189-VI,
від 15.01.2015 р. N 124-VIII
,
від 06.06.2019 р. N 2740-VIII
,
від 20.09.2019 р. N 124-IX)

забрудненні пестицидами і агрохімікатами понад допустимі рівні сільськогосподарської сировини, кормів, харчових продуктів, грунту, води, повітря;

порушенні регламентів та санітарних норм і правил транспортування, зберігання, торгівлі та застосування пестицидів і агрохімікатів;

(абзац п'ятий частини другої статті 20 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 18.03.2004 р. N 1628-IV)

застосуванні пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів, які не пройшли державних випробувань, реєстрації, перереєстрації;

порушенні правил утилізації, знищення сільськогосподарської сировини і продовольчих продуктів, які не відповідають встановленим вимогам щодо вмісту пестицидів і агрохімікатів;

невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і контроль;

використанні завідомо фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів.

(частину другу статті 20 доповнено абзацом дев'ятим
 згідно із Законом України від 14.09.2006 р. N 141-V)

Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушень законодавства про пестициди та агрохімікати, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші види порушень законодавства України про пестициди і агрохімікати.

РОЗДІЛ VII
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 21. Пільги і компенсації працівникам, які виконують роботи, пов'язані із застосуванням пестицидів та агрохімікатів

Держава гарантує працівникам, які безпосередньо виконують роботи, пов'язані з виробництвом, транспортуванням, торгівлею, застосуванням, утилізацією, знищенням, знешкодженням пестицидів і агрохімікатів, та здійснюють аналітичний контроль у цій сфері, соціальний захист відповідно до чинного законодавства.

(частина перша статті 21 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.03.2004 р. N 1628-IV)

Працівники, безпосередньо зайняті на роботах з пестицидами та небезпечними агрохімікатами, мають право на пільгову пенсію, додаткову відпустку та скорочений робочий день згідно з чинним законодавством.

Перелік категорій працівників, які мають пільги, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 22. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення державних органів, що здійснюють державний нагляд та державний контроль за дотриманням законодавства про пестициди і агрохімікати

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення державних органів, що здійснюють державний нагляд і державний контроль за дотриманням законодавства про пестициди і агрохімікати, провадиться за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів України та в порядку, передбаченому положеннями про ці органи, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Позабюджетними джерелами фінансування діяльності зазначених органів є:

надходження за виконання робіт за договорами з підприємствами, установами, організаціями і громадянами;

інші, не заборонені законодавством джерела.

Стаття 23. Державні заходи щодо застосування пестицидів і агрохімікатів, які фінансуються з державного бюджету

За рахунок коштів державного бюджету фінансуються витрати на:

державний контроль за забрудненням навколишнього природного середовища залишковими кількостями пестицидів і агрохімікатів, а також солями важких металів;

проведення культуртехнічних робіт, в тому числі вапнування і гіпсування грунтів, та комплексу заходів для боротьби з окремими шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур та бур'янами;

здійснення агрохімічних заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

державні випробування та реєстрацію пестицидів і агрохімікатів, створених вітчизняними науково-дослідними установами та підприємствами.

(абзац п'ятий статті 23 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.03.2004 р. N 1628-IV)

Стаття 24. Міжнародне співробітництво у сфері виробництва, транспортування, торгівлі, зберігання, застосування, вилучення, утилізації, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів

(назва статті 24 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.03.2004 р. N 1628-IV)

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері реєстрації, виробництва, транспортування, торгівлі, зберігання, застосування, вилучення, утилізації, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів на основі міжнародних договорів.

(частина перша статті 24 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.03.2004 р. N 1628-IV)

Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про пестициди та агрохімікати, то застосовуються правила міжнародного договору.

(частина друга статті 24 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
 2 березня 1995 року
N 86/95-ВР

 
 

 

ПЕРЕЛІК
агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації

N
з/п

Товарна підкатегорія згідно з УКТ ЗЕД

Різновид продукції

Вміст основних складників
(масова частка, %)

1

2

3

4

1

2814 10 00 00

Аміак безводний

 

2

3102 10 10 00

Сечовина (карбамід)

Азот (більше 45 %)

3

3102 10 90 00

Сечовина (карбамід)

Азот (не більше 45 %)

4

3102 21 00 00

Сульфат амонію

 

5

3102 30 90 00

Аміачна селітра (нітрат амонію)

 

6

3102 40 10 00

Суміш нітрату амонію з карбонатом кальцію

Азот (не більше 28 %)

7

3102 40 90 00

Суміш нітрату амонію з карбонатом кальцію

Азот (більше 28 %)

8

3102 80 00 00

Суміш сечовини та нітрату амонію у водному або аміачному розчині (КАС)

 

9

3103 10 90 00

Суперфосфат, концентрований суперфосфат

Вміст оксиду фосфору (P2O5) не більше 35 %

10

3103 10 10 00

Потрійний суперфосфат

Вміст оксиду фосфору (P2O5) більше 35 %

11

3103 90 00 00

Фосфоритне борошно

 

12

3104 20 50 00

Хлористий калій

Калій у перерахунку на водорозчинний K2O (більше 40 %, але не більше 62 %)

13

3104 20 00 00

Хлористий калій

Калій у перерахунку на водорозчинний K2O (більше 62 %)

14

3104 30 00 00

Сульфат калію

 

15

2833 21 00 00

Сульфат магнію

 

16

2810 00 90 00

Борна кислота

 

17

3105 20 10 00

Добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію

Вміст азоту у перерахунку на сухий безводний продукт (більше 10 %)

18

3105 20 90 00

Добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію

Вміст азоту у перерахунку на сухий безводний продукт (не більше 10 %)

19

3105 51 00 00

Добрива мінеральні або хімічні інші із вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору (із вмістом нітратів та фосфатів)

 

20

3105 59 00 00

Добрива мінеральні або хімічні інші із вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору

 

21

3105 60 00 00

Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох поживних елементів: фосфору та калію

 

22

2503 00 10 00

Сірка сира або нерафінована (крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної)

 

23

2503 00 90 00

Інша сірка

 

24

2802 00 00 00

Сірка сублімована або осаджена, колоїдна

 

(Закон доповнено додатком згідно із
 Законом України від 08.12.2015 р. N 867-VIII)

Опрос