Идет загрузка документа (581 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 1998 год

ВР Украины
Закон от 30.12.1997 № 796/97-ВР
редакция действует с 04.03.1998

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 1998 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законом України
від 4 березня 1998 року N 170/98-ВР

I. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 1998 РІК

Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1998 рік по доходах у сумі 21.101.050,9 тис. гривень і по видатках у сумі 24.481.773,9 тис. гривень з урахуванням повного погашення боргів по заробітній платі.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 1998 рік у сумі 3.380.723 тис. гривень, що розрахунково становить 3,3 відсотка валового внутрішнього продукту і 13,8 відсотка видатків Державного бюджету України на 1998 рік.

Спрямувати на покриття дефіциту Державного бюджету України на 1998 рік надходження із джерел внутрішнього фінансування в сумі 1.130.723 тис. гривень та із джерел зовнішнього фінансування - 2.250.000 тис. гривень.

Стаття 2. Установити граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1 січня 1999 року в сумі 16.961.069,9 тис. гривень.

Стаття 3. Установити розмір державних зовнішніх запозичень України в 1998 році для погашення державного боргу та фінансування дефіциту Державного бюджету України в сумі 3.079.100 тис. доларів США, або 5.850.300 тис. гривень (за курсом 1,9 гривні за 1 долар США).

Стаття 4. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу установлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державних зовнішніх запозичень України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) розміру державних зовнішніх запозичень України.

Стаття 5. Установити, що до доходів Державного бюджету України на 1998 рік зараховуються:

1) в повному обсязі:

податок на додану вартість;

акцизний збір;

збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

ввізне мито;

надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України;

дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

рентна плата;

плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;

консульські збори, що справляються на території України в іноземній валюті;

кошти від реалізації конфіскованого за рішенням суду майна, включаючи предмети, що були безпосередніми об'єктами порушення митних правил, та предмети контрабанди, а також кошти від реалізації предметів, які зберігалися під митним контролем і за якими власник не звернувся до кінця строку їх зберігання, майна, визнаного в установленому порядку безхазяйним, майна, що за правом спадкування перейшло у власність держави, та скарбів, за винятком витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, реалізацією, а також конфісковані валютні цінності;

надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна, передачі в оренду основних фондів Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за виконані ними роботи та надані послуги;

відрахування від плати за транзит природного газу через територію України;

збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

збір до Державного інноваційного фонду;

надходження до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу;

платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;

2) 80 відсотків коштів, одержаних бюджетними установами і організаціями за здані дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, що містяться у брухті та відходах;

3) 80 відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного Державного фонду приватизації від приватизації державного майна;

4) інші доходи, що зараховуються до Державного бюджету України у розмірах, визначених законодавством.

Стаття 6. Установити доходи Державного бюджету України на 1998 рік по основних джерелах у таких сумах:

 

(тис. гривень)

Податкові надходження - всього

11.510.269

                у тому числі:

 

Платежі за використання природних ресурсів - всього

560.910

                з них:

 

     плата за використання лісових ресурсів

30.830

     плата за спеціальне користування водними ресурсами

147.000

     платежі за користування надрами

26.080

     збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного
     бюджету

357.000

Внутрішні податки на товари та послуги - всього

10.180.466

                з них:

 

     податок на додану вартість

8.756.400

     акцизний збір з вітчизняних товарів

1.029.963

     акцизний збір з імпортних товарів

300.000

     ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність

94.103

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції - всього

757.280

                з них:

 

     ввізне мито

725.280

Інші податки

11.613

Неподаткові надходження - всього

3.137.444

                у тому числі:

 

Доходи від власності та підприємницької діяльності - всього

1.470.862

                з них:

 

     надходження від перевищення валових доходів над видатками
     Національного банку України

200.000

     рентна плата

200.560

     надходження коштів від приватизації державного майна

1.040.000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу - всього

175.938

                з них:

 

     державне мито

146.210

Надходження від штрафів та фінансових санкцій

64.612

Інші неподаткові надходження - всього

1.426.032

                з них:

 

     надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової
     та спеціальної техніки, іншого майна, передачі в оренду основних
     фондів Збройних Сил України та інших військових формувань, а також
     за виконані ними роботи та надані послуги

242.800

     відрахування від плати за транзит природного газу через територію
     України

927.730

Доходи від операцій з капіталом - всього

1.141.560

                у тому числі:

 

Надходження від продажу основного капіталу

14.960

Надходження від продажу державних запасів товарів - всього

1.126.600

                з них:

 

     відшкодування витрат Державного бюджету України за відпущені і
     неоплачені в минулих роках матеріальні цінності з державного
     матеріального резерву

896.600

     реалізація розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного
     резерву на конкурсних торгах

230.000

Офіційні трансферти - всього

610.662,9

                у тому числі:

 

Від органів державного управління інших рівнів - всього

590.082,9

                з них:

 

     кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджетів
     областей та міста Києва

590.082,9

Із-за кордону

20.580

Державні цільові фонди - всього

4.701.115

                у тому числі:

 

Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

2.596.000

Збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до Державного фонду сприяння зайнятості населення

634.000

Збір до Державного інноваційного фонду

923.935

Надходження до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу

254.780

Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів

50.000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

4.300

Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування

238.100

Стаття 7. Затвердити видатки Державного бюджету України на 1998 рік по розділах функціональної класифікації у таких сумах:

 

(тис. гривень)

1. Державне управління - всього

1.075.314,9

                у тому числі:

 

Функціонування законодавчої влади - всього

65.174,3

                з них:

 

     Верховна Рада України

52.751,6

     апарат Рахункової палати

12.422,7

Функціонування виконавчої влади - всього

395.315,8

                з них:

 

     апарат Кабінету Міністрів України

23.288

     апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх
     місцевих органів

184.517,3

     місцеві державні адміністрації

187.510,5

Утримання Президента України та його апарату

23.288

Утримання фінансових і фіскальних органів - всього

540.437,6

                з них:

 

     місцеві державні податкові органи

394.866,3

Загальне планування і статистичні служби

30.248

Інші видатки на загальнодержавне управління

20.851,2

2. Судова влада - всього

112.995

                у тому числі:

 

Конституційний Суд України

20.429

                з них:

 

на завершення будівництва приміщення Конституційного Суду України

17.000

Верховний Суд України

9.000

Вищий арбітражний суд України

1.766

Арбітражні суди

7.019

Військові суди

1.900

Обласні суди

12.898

Районні (міські) суди

59.983

3. Міжнародна діяльність - всього

350.304

                у тому числі:

 

Міжнародне співробітництво - всього

303.984

                з них:

 

     внески до бюджету ООН та органів і спеціальних установ системи ООН

152.494

     утримання дипломатичних представництв України за кордоном

112.870

     придбання за кордоном у державну власність приміщень для
     розміщення дипломатичних представництв України

28.776

     витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів
     державної влади

9.704

Реалізація міжнародних угод - всього

46.320

                з них:

 

     внески до міжнародних фінансових організацій

33.520

     внески до установ і організацій СНД

6.400

4. Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу - всього

541.058

                у тому числі:

 

Фундаментальні дослідження

270.394

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

270.664

5. Національна оборона - всього

1.678.269

                у тому числі:

 

Утримання Збройних Сил України

1.130.910

Закупівля озброєння та військової техніки

171.405

Капітальне будівництво

37.000

Науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

27.144

Мобілізаційна підготовка галузей народного господарства

18.360

Інші видатки в галузі оборони

293.450

                з них:

 

     забезпечення оборонних витрат в межах надходження коштів від
     реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки,
     іншого майна, передачі в оренду основних фондів Збройних Сил
     України та інших військових формувань, а також за виконані ними
     роботи та надані послуги

242.800

6. Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави - всього

1.652.090

                у тому числі:

 

Органи внутрішніх справ

572.430

Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України

78.280

Прокуратура

80.480

Кримінально-виправна система

227.550

Прикордонні війська України

164.750

Служба безпеки України

227.350

Пожежна охорона

88.330

Національна гвардія України

65.040

Головне управління урядового зв'язку

69.880

Інші правоохоронні органи

78.000

7. Освіта - всього

1.566.425

                у тому числі:

 

Дошкільна освіта

69.043

Загальна середня освіта

1.194,2

Заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації

9.704,5

Позашкільна освіта

34.922

Професійно-технічна освіта

326.880,3

Вища освіта

967.581,7

Післядипломна освіта

50.492,3

Інші заклади та заходи в галузі освіти

106.607

8. Охорона здоров'я - всього

704.000

                у тому числі:

 

Лікарні широкого профілю

258.867,5

Спеціалізовані медичні заклади

235.562,4

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

26.673,3

Спеціалізовані поліклініки

8.399,8

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

6.395,9

Фельдшерсько-акушерські пункти

1.017,4

Санітарно-епідеміологічна служба

36.050,3

Інші заклади в галузі охорони здоров'я

131.033,4

9. Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

1.985.020

                у тому числі:

 

Виплата пенсій та допомоги - всього

700.000

                з них:

 

     кошти бюджету, що передаються до Пенсійного фонду України на
     виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та
     старшинського складу строкової служби та їх сім'ям

700.000

Інші види соціальної допомоги - всього

121.755

                з них:

 

     кошти на погашення заборгованості з регресних позовів та одноразової
     допомоги по втраті професійної працездатності шахтарям та гірникам
     підприємств з підземного видобутку вугілля та залізної руди

100.000

Пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ

1.000.000

Кошти з бюджету, що передаються до Фонду України соціального захисту інвалідів

110.000

Молодіжні програми

14.860

Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики

38.405

10. Житлово-комунальне господарство - всього

37.193

                у тому числі:

 

Житлове господарство - всього

36.933

                з них:

 

     видатки на утримання об'єктів соціальної сфери непрацюючих
     вугледобувних підприємств, що передаються до комунальної власності

20.000

Комунальне господарство

260

11. Культура і мистецтво - всього

159.067

                у тому числі:

 

Мистецтво

113.907

Культура

33.010

Кінематографія

5.610

Архівна справа

3.080

Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури

3.460

                з них:

 

     видатки на організацію проведення заходів по вивченню питань,
     пов'язаних з діяльністю ОУН-УПА

200

     видатки, пов'язані з увічненням пам'яті жертв політичних репресій

30

12. Засоби масової інформації - всього

182.140

                у тому числі:

 

Телебачення і радіомовлення - всього

160.000

                з них:

 

     телебачення

79.200

     радіомовлення

80.800

Преса

8.610

Книговидання

5.700

Інші засоби масової інформації

7.830

13. Фізична культура і спорт - всього

67.490

                у тому числі:

 

Здійснення заходів з фізичної культури і спорту

50.175

Державна підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

17.315

14. Промисловість та енергетика - всього

1.909.600

                у тому числі:

 

Паливно-енергетичний комплекс - всього

1.409.000

                з них:

 

     видатки, пов'язані з реструктуризацією вугільної промисловості

300.000

     державна підтримка вугледобувних підприємств

1.000.000

Конверсія та розвиток підприємств оборонного та машинобудівного комплексів

74.000

                з них:

 

     кошти на розвиток вітчизняного сільськогосподарського
     машинобудування

36.000

Відтворення мінерально-сировинної бази - всього

362.800

                з них:

 

     геологорозвідувальні роботи, що фінансуються за рахунок відрахувань
     видобувних підприємств

357.000

Інші галузі промисловості

63.800

                з них:

 

     видатки на реструктуризацію залізорудних підприємств з підземного
     видобутку руди

50.000

видатки на приріст обігових коштів підприємств - всього

10.000

                з них:

 

     льонопереробних підприємств

5.000

15. Будівництво - всього

406.990

                у тому числі:

 

Будівництво - всього

399.700

                з них:

 

     капітальні вкладення - всього

344.500

                       з них:

 

          вугільна промисловість

100.000

          агропромисловий комплекс

100.000

          будівництво Криворізького гірничо-збагачувального комбінату
          окислених руд

97.000

          реконструкція Одеського театру опери та балету і Львівського
          академічного театру імені Марії Заньковецької

10.000

          реконструкція спорткомплексу "Олімпійський"

12.000

          будівництво та придбання житла для військовослужбовців (крім
          військовослужбовців Збройних Сил), осіб рядового і начальницького
          складу органів внутрішніх справ, ветеранів війни і воєнних
          конфліктів в іноземних державах та військовослужбовців, звільнених
          у запас або відставку, які перебувають на квартирному обліку в
          місцевих державних адміністраціях та виконавчих органах рад, а
          також суддів

20.000

          будівництво та придбання житла для відселення
          військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, з закритих
          військових містечок

5.200

          відшкодування вартості будівництва об'єктів соціально-культурного
          призначення на селі, що здійснюються за власні кошти суб'єктів
          господарювання

30.000

Архітектура

7.290

16. Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство - всього

447.262,4

                у тому числі:

 

Земельні ресурси

14.250

Водне господарство

139.090

Сільськогосподарське виробництво

171.796

Лісове господарство і мисливство

70.000

Риболовецьке господарство

18.390

Дослідження і практичні розробки в галузі сільського господарства

2.000

Діяльність і послуги в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства і мисливства, не віднесені до інших категорій

2.400

Фінансування бюджетних установ агропромислового комплексу

29.336,4

     Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю
     сільськогосподарської продукції за державними контрактами

-590.000

     Видатки за рахунок повернення бюджетних позичок, наданих на
     закупівлю сільськогосподарської продукції за державними контрактами

590.000

                       з них:

 

          на створення частини лізингового фонду для забезпечення
          сільського господарства сільськогосподарською технікою
          вітчизняного виробництва

290.000

          на оплату витрат по догляду за молодими садами, виноградниками і
          ягідниками

4.000

17. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика - всього

328.930

                у тому числі:

 

Водний транспорт

14.000

Залізничний транспорт

30.000

Повітряний транспорт

6.000

Дорожнє господарство - всього

238.100

                з них:

 

     видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом,
     реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг
     загального користування

238.100

Зв'язок

6.830

Інформатика (Національна програма інформатизації)

15.000

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій

19.000

18. Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю - всього

169.792

                у тому числі:

 

Проекти багатоцільового розвитку - всього

124.942

                з них:

 

     фінансування Загальнодержавної (Національної) космічної програми
     України

55.000

     фінансування Національної програми досліджень і використання
     ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового
     океану

5.000

Діяльність, пов'язана з формуванням загальної економічної політики, управлінням у галузі стандартизації, гідрометеорології, геодезії та контролем за виробництвом

44.850

                з них:

 

     створення Національної депозитарної системи та системи моніторингу
     фондового ринку

4.000

19. Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення - всього

2.606.000

                у тому числі:

 

Витрати на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1.953.500

Державні капітальні вкладення

301.380

Самостійне переселення громадян з радіоактивно забруднених територій і будівництво житла для громадян, віднесених до категорії 1 постраждалих

97.840

Витрати на забезпечення робіт у зоні відчуження

137.460

                з них:

 

     на об'єкті "Укриття"

32.000

Інші цільові програми

115.820

                з них:

 

     комплексне медико-санітарне забезпечення постраждалого населення

52.201

     екологічне оздоровлення та радіаційний захист території, що зазнала
     радіоактивного забруднення

35.237

     наукове забезпечення робіт та інформаційні системи

26.600

     контрактна система оплати праці

350

     непередбачені витрати (резерв)

1.432

20. Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека - всього

69.927,6

                у тому числі:

 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

26.220

Охорона і раціональне використання земель

4.100

Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг

7.800

Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів

6.000

Утримання місцевих природоохоронних органів

10.500

Збереження природно-заповідного фонду

7.777,6

Інші природоохоронні заходи

1.730

Утримання організацій з ядерної безпеки та інші заходи, спрямовані на забезпечення державного регулювання ядерної безпеки

5.800

                з них:

 

     покриття планових збитків, формування фондів заохочення і розвитку
     виробництва по Українському державному об'єднанню "Радон"

5.000

21. Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха - всього

78.790

                у тому числі:

 

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій

24.190

Війська Цивільної оборони України

54.600

22. Поповнення державних запасів і резервів - всього

126.455

                у тому числі:

 

Державні запаси дорогоцінних металів і каміння

1.800

Державний матеріальний резерв

124.655

23. Обслуговування державного боргу

2.885.220

24. Державні цільові фонди (за винятком Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення) - всього

1.092.235

                у тому числі:

 

Державний фонд сприяння зайнятості населення

634.000

Державний інноваційний фонд

403.935

                з них:

 

     створення та освоєння потужностей по виробництву нових видів
     прокату для автомобілебудування

50.000

     розвиток літакобудування

30.000

Фонд охорони навколишнього природного середовища

4.300

Фонд України соціального захисту інвалідів

50.000

25. Видатки, не віднесені до основних груп - всього

4.249.206

                у тому числі:

 

Резервний фонд Кабінету Міністрів України

300.000

Бюджетні позички

-87.965,2

Проведення виборів

255.000

Дотації республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, міському (міста Севастополя) бюджетам

2.502.213

Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах

909.958,2

Видатки на погашення заборгованості по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку та викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року

370.000

Стаття 8. Установити розподіл видатків Державного бюджету України на 1998 рік в розрізі головних розпорядників коштів згідно з додатком.

Стаття 9. Установити, що до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у 1998 році зараховуються:

місцеві податки і збори;

прибутковий податок з громадян;

податок на прибуток підприємств;

плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

плата за землю;

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

податок на промисел;

надходження коштів від приватизації підприємств комунальної власності (80 відсотків);

інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, визначених законодавством;

надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища в частині, що належить місцевим бюджетам;

надходження відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування в частині, що належить місцевим бюджетам.

Формування бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя здійснюється відповідно до Конституції України і законів про місцеве самоврядування, податкову та бюджетну системи.

Стаття 10. Затвердити у складі видатків Державного бюджету України на 1998 рік дотації республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та міському (міста Севастополя) бюджетам у сумі 2.502.213 тис. гривень на фінансування видатків, що не покриваються власними та закріпленими доходами, у тому числі:

 

(тис. гривень)

Автономна Республіка Крим

105.064,8

        області:

 

Вінницька

175.147,6

Волинська

133.183,8

Житомирська

233.737,8

Закарпатська

162.691,5

Запорізька

2.062,8

Івано-Франківська

118.389,2

Київська

132.937,7

Кіровоградська

124.001,7

Луганська

106.438,2

Львівська

178.073,6

Миколаївська

76.993,4

Одеська

22.423,5

Рівненська

106.471,3

Сумська

80.664,7

Тернопільська

133.455

Херсонська

115.433,3

Хмельницька

147.877,8

Черкаська

148.841,6

Чернівецька

85.386,9

Чернігівська

112.213

місто Севастополь

723,8

Стаття 11. Затвердити кошти, що передаються до Державного бюджету України на 1998 рік з бюджетів областей та міста Києва, у сумі 590.082,9 тис. гривень, у тому числі:

 

(тис. гривень)

       області:

 

Дніпропетровська

88.190,6

Донецька

13.731,1

Полтавська

8.735,4

Харківська

26.505,8

місто Київ

452.920

Стаття 12. Надати право Головному управлінню Державного казначейства України, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам в разі несвоєчасного погашення заборгованості за взаємними міжбюджетними розрахунками застосовувати примусове її стягнення.

Стаття 13. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України рентну плату за природний газ у розмірі, еквівалентному 4,27 долара США за 1000 куб. метрів.

Стаття 14. Установити, що акціонерне товариство "Укргазпром" вносить до Державного бюджету України відрахування від плати за транзит природного газу трубопровідним транспортом через територію України в розмірі, еквівалентному 0,20 долара США за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані.

Внесення зазначених платежів здійснюється щодекади виходячи з обсягу газу, транспортованого через територію України.

Стаття 15. Врахувати у складі Державного бюджету України на 1998 рік кошти Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу.

Встановити, що до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу зараховуються встановлені законодавством України надходження до Державного бюджету України від акцизного збору та ввізного мита на бензин моторний і важкі дистиляти (дизельне паливо).

Стаття 16. Установити, що у 1998 році до завершення проведення Кабінетом Міністрів України грошової оцінки земель застосовуються ставки земельного податку, які були встановлені Законом України "Про Державний бюджет України на 1997 рік".

Платниками (крім виробників сільськогосподарської і рибної продукції та громадян) земельний податок сплачується щомісячно до 15 числа наступного місяця за звітним.

Звільнити від сплати земельного податку військові частини, установи, військові навчальні заклади, науково-дослідні, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі установи, які утримуються за рахунок бюджету та підпорядковані Міністерству оборони України, військовим формуванням, що утворені відповідно до законодавства, а також підприємства Міністерства оборони України та військово-промислового комплексу. Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 17. Установити, що надходження плати за землю та податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів використовуються у порядку, визначеному при затвердженні республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих бюджетів.

Стаття 18. Установити, що Національний банк України протягом 1998 року до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, здійснює авансові платежі перевищення поточних доходів над видатками Національного банку України до Державного бюджету України відповідно до розпису доходів і видатків Державного бюджету на 1998 рік.

За підсумками фінансового року здійснюється перерахунок зазначених платежів виходячи з фактичного розміру перевищення поточних доходів над видатками Національного банку України з урахуванням внесених авансових платежів.

Стаття 19. Затвердити такий перелік захищених статей видатків Державного бюджету України на 1998 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

виплата процентів за державним боргом;

трансферти органам державного управління інших рівнів;

трансферти населенню (пенсії, допомоги, стипендії, повернення заощаджень громадян).

Установити, що фінансування витрат по захищених статтях Державного бюджету України проводиться в першочерговому порядку.

Стаття 20. Установити, що консульські збори, які справляються на території України в іноземній валюті, спрямовуються на розвиток дипломатичних представництв України за кордоном та на технічне оснащення пунктів оформлення віз у межах сум, передбачених у Державному бюджеті України на ці видатки.

Дозволити Міністерству закордонних справ України у 1998 році використовувати за цільовим призначенням до 15 відсотків коштів в іноземній валюті, фактично отриманих від вчинення консульських дій за межами України, на непередбачені витрати, пов'язані з поданням матеріальної допомоги потерпілим за кордоном громадянам України; оформленням та оплатою послуг іноземних ритуальних служб у випадку смерті громадян України, що настала під час їх перебування за кордоном; оплатою праці тимчасово прийнятих на місці (за трудовою угодою) працівників для виконання термінових робіт в консульських відділах посольств України за кордоном; придбанням обладнання для консульських відділів дипломатичних представництв України за кордоном.

Решта суми коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, зараховується до складу доходів Державного бюджету України і використовується на поточне утримання дипломатичних представництв України за кордоном та придбання і будівництво приміщень для їх розміщення в межах сум, передбачених в Державному бюджеті України на ці цілі.

Стаття 21. Фінансування витрат, пов'язаних з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадиться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 22. Установити, що кошти, які надходять від повернення бюджетних позичок, наданих колишнім Міністерству сільського господарства і продовольства України, Державному комітету України по харчовій промисловості, а також заготівельним та іншим підприємствам, товаровиробникам через фінансові органи і управління Державного казначейства України, у сумі 590.000 тис. гривень, зараховуються на окремий субрахунок єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України і спрямовуються на погашення заборгованості за сільськогосподарську продукцію, закуплену за державними контрактами минулих років, створення частини лізингового фонду для забезпечення сільського господарства сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва у сумі 290.000 тис. гривень, оплату витрат по догляду за молодими садами, виноградниками і ягідниками у сумі 4.000 тис. гривень, інтервенційного фонду для регулювання ринку зерна та оплати векселів, виданих за поставлені сільськогосподарським товаровиробникам мінеральні добрива, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а також на надання позичок сільськогосподарським товаровиробникам.

Надати право органам системи Міністерства фінансів України та державної податкової служби за наслідками документальних перевірок стягувати у безспірному порядку з підприємств і організацій прострочену заборгованість з наданих позичок, у тому числі і у вигляді товарного кредиту, під державне замовлення сільськогосподарської продукції, та інших позичок, а також у разі нецільового їх використання з нарахуванням пені в розмірі 0,2 відсотка непогашеної заборгованості (суми нецільового використання) за кожний день до повного їх повернення.

Стаття 23. Установити, що:

фінансування витрат поточного року, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, здійснюється за рахунок і в межах надходжень до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

90 відсотків коштів, які надійдуть від приватизації (продажу) об'єктів незавершеного будівництва відповідно до Чорнобильської будівельної програми, спрямовуються на окремий рахунок Головного управління Державного казначейства України як внески до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. Зазначені кошти спрямовуються виключно на фінансування капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми.

Стаття 24. Зупинити на 1998 рік дію пункту 2 статті 21 в частині виплати громадянам, віднесеним до категорії 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні; пунктів 2 і 13 статті 22 та пункту 2 статті 23 в частині безплатного надання або забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою чи путівкою на відпочинок громадян, віднесених відповідно до категорії 3 і 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім осіб, що мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та супроводжують потерпілих дітей віком до 10 років на санаторно-курортне лікування), або виплати за їх бажанням грошової компенсації у розмірах, передбачених у зазначених пунктах статей Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (у редакції Закону України від 19 грудня 1991 року із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 1 липня 1992 року та від 6 червня 1996 року).

Стаття 25. Установити, що в 1998 році повернення наданих підприємствам і організаціям позичок з Державного бюджету України та плата за користування цими позичками прирівнюються до платежів у Державний бюджет України із застосуванням санкцій, передбачених законодавством щодо не внесених у строк податків і неподаткових платежів.

Стаття 26. Витрати Державного бюджету України на виконання кредитних та гарантійних зобов'язань України, які виникли у 1998 році внаслідок невиконання юридичними особами-позичальниками своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, підлягають у 1998 році відшкодуванню цими особами в місячний термін з дня виникнення таких витрат.

Державним податковим органам у разі невідшкодування юридичними особами-позичальниками у місячний термін зазначених витрат Державного бюджету України забезпечити за поданням органів Державного казначейства України за місцезнаходженням позичальника стягнення з нього у безспірному порядку повної суми не здійснених у строк платежів з урахуванням пені із розрахунку 120 відсотків річних від облікової ставки Національного банку України від невідшкодованої суми, розрахованої за кожний день прострочення платежу.

У разі неможливості відшкодувати витрати Державного бюджету України грошовими коштами протягом трьох місяців державні податкові органи забезпечують звернення стягнення на майно боржників у судовому порядку.

Стаття 27. Установити, що в 1998 році відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування провадяться відповідно до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" та включаються до Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджету міста Севастополя і обліковуються на окремих рахунках.

Стаття 28. З метою захисту вітчизняного товаровиробника підприємствам, установам і організаціям, які фінансуються з бюджету незалежно від форм власності, заборонити використовувати бюджетні кошти на придбання обладнання, техніки, промислових та продовольчих товарів імпортного виробництва, а також на користування послугами іноземних підприємств, установ і організацій, якщо такі ж товари виробляються або послуги надаються підприємствами України.

Стаття 29. Установити, що до законодавчого врегулювання питань сплати збору до Державного інноваційного фонду суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності сплачують до Державного інноваційного фонду збір в розмірі 1 відсотка від обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) або валового доходу у торговельній, посередницькій, постачальницько-збутовій, банківській та страховій сферах діяльності, зменшеного на суму податку на додану вартість та акцизного збору.

II. ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 1998 РІК"

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1998 року.

2. У разі прийняття Верховною Радою України законів, що збільшують доходну частину бюджету, Кабінет Міністрів України у місячний термін вносить до Верховної Ради України проект змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 1998 рік" щодо відповідного збільшення доходів та видатків, в першу чергу, на соціальний захист та соціальне забезпечення, освіту, охорону здоров'я, агропромисловий та паливно-енергетичний комплекси, капітальні вкладення та розвиток фондового ринку.

Комітетам Верховної Ради України прискорити підготовку висновків щодо проектів законів, поданих Кабінетом Міністрів України, для розгляду Верховною Радою України.

3. Враховуючи обмеженість видатків на національну оборону в 1997 - 1998 роках, здійснити погашення заборгованості Міністерства оборони України за отримані у 1997 році продовольче, речове майно, озброєння, військову техніку, енергоносії, а також за виконані роботи та надані послуги для Міністерства оборони України шляхом її заліку в рахунок заборгованості (недоїмки) по податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України станом на 1 січня 1998 року, за наслідками чого внести відповідні зміни до показників доходів і видатків Державного бюджету України на 1997 рік.

4. Здійснити погашення заборгованості підприємствам і організаціям системи агропромислового комплексу по компенсації вартості побудованих об'єктів соціально-культурного призначення на селі, що склалася за станом на 1 січня 1998 року, шляхом її заліку в рахунок заборгованості (недоїмки) по податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України за станом на 1 січня 1998 року, за наслідками чого внести відповідні зміни до показників Державного бюджету України на 1998 рік.

(пункт 4 розділу II у редакції 
Закону України від 04.03.98 р. N 170/98-ВР) 

5. Установити мораторій на прийняття Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України протягом бюджетного року змін до законодавчих та нормативно-правових актів, які призводять до зменшення доходів або збільшення видатків місцевих бюджетів, без визначення джерел покриття такого зменшення доходів або збільшення видатків цих бюджетів.

6. Установити, що 50 відсотків перевищення надходжень акцизного збору з вітчизняних товарів, що мобілізуються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі понад заплановані обсяги, залишаються у розпорядженні відповідних місцевих рад. Кабінету Міністрів України затвердити порядок реалізації вказаного положення.

7. Установити, що існуюча мережа закладів охорони здоров'я не може бути скорочена.

8. Витрати на утримання пологових будинків передбачаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами окремим рядком у відповідних бюджетах та забезпечуються необхідними асигнуваннями.

9. Кабінету Міністрів України в місячний термін після набрання чинності цим Законом:

за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету та іншими профільними комітетами Верховної Ради України здійснити розподіл асигнувань на капітальні вкладення в розрізі об'єктів та асигнувань на будівництво та придбання житла для військовослужбовців (крім військовослужбовців Збройних Сил України), осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, ветеранів війни і воєнних конфліктів в іноземних державах та військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, які перебувають на квартирному обліку в місцевих державних адміністраціях та виконавчих органах рад, а також суддів між розпорядниками цих коштів;

затвердити порядок розподілу асигнувань, які передбачені в Державному бюджеті України на погашення заборгованості з регресних позовів та одноразових допомог по втраті професійної працездатності шахтарям та гірникам підприємств з підземного видобутку вугілля та залізної руди, передбачивши в ньому на виплату регресних позовів не менше 50 відсотків від загальної суми асигнувань;

подати до Верховної Ради України програму державних зовнішніх запозичень з конкретними напрямами використання іноземних кредитів, що залучаються;

розробити механізм надання дотацій з Державного бюджету України з урахуванням виконання доходної частини державного і місцевих бюджетів та дотримання принципу пропорційності, рівномірності при перерахуванні цих коштів до місцевих бюджетів.

10. Кабінету Міністрів України:

до 20 січня 1998 року затвердити заходи щодо збільшення надходжень до зведеного бюджету України і Державного бюджету України та направити додатково отримані кошти від їх реалізації на погашення заборгованості по заробітній платі, грошовому забезпеченню, пенсіях, стипендіях та інших соціальних виплатах;

у першому кварталі 1998 року розробити механізм закупівлі продовольчих товарів бюджетними установами, що відпускаються з державного матеріального резерву, та розрахунків за них;

виходячи із звітних даних про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів за 1997 рік здійснити передачу з Державного бюджету України частини коштів на погашення заборгованості, що утворилася в минулі роки із заробітної плати, грошового забезпечення та соціальних виплат, до місцевих бюджетів за взаємними розрахунками, а також провести розподіл коштів, що передбачені на зазначену мету, між міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;

до 1 травня 1998 року уточнити розрахунки надходжень податку на прибуток підприємств на 1998 рік та внести до Верховної Ради України пропозиції щодо уточнення обсягів дотацій республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та міському (міста Севастополя) бюджетам та коштів, що передаються до Державного бюджету України з бюджетів областей та міста Києва;

забезпечити повернення у 1998 році до державного матеріального резерву коштів за відпущені у попередні роки матеріальні цінності. Отримані понад враховані у доходах Державного бюджету України кошти спрямувати в обсязі до 1.000 млн. гривень на закупівлю вугілля на осінньо-зимовий період з наступною його реалізацією підприємствам енергетики;

передати до місцевих бюджетів 11.800 тис. гривень, передбачених по розділу "Освіта", на харчування та інші заходи в закладах, в яких утримуються діти-сироти;

спрямувати за рахунок коштів Державного інноваційного фонду 50.000 тис. гривень на створення та освоєння потужностей по виробництву нових видів прокату для автомобілебудування та 30.000 тис. гривень на розвиток літакобудування;

спрямувати суму перевищення видатків Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення над доходами цього Фонду у розмірі 10.000 тис. гривень, яке передбачено як часткове повернення боргу Фонду, на обладнання центру пересадки кісткового мозку Наукового центру радіаційної медицини Академії медичних наук України;

вжити заходів щодо відшкодування Державному бюджету України витрачених коштів на погашення іноземних кредитів, отриманих суб'єктами підприємницької діяльності під гарантії Кабінету Міністрів України;

провести переговори з країнами-кредиторами щодо можливості реструктуризації зовнішнього державного боргу України. При позитивному вирішенні цього питання кошти, що вивільняються у 1998 році, спрямувати на погашення заборгованості по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку України;

забезпечити щоквартальне надання Верховній Раді України інформації щодо одержаних надходжень від акцизного збору та ввізного мита (по товарних групах), а також податку на додану вартість, у порівнянні з 1997 роком;

щоквартально під час проведення "Дня Уряду" інформувати Верховну Раду України про хід виконання доходної частини зведеного бюджету України і Державного бюджету України та реалізацію заходів щодо збільшення надходжень до цих бюджетів;

після введення в дію  відповідних законів Кабінету Міністрів України передбачити асигнування на фінансування діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та внесків до Фонду соціального розвитку Ради Європи та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 1998 рік".

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
30 грудня 1997 року
N 796/97-ВР

 

 

 

 

 

 

Додаток
до Закону України "Про Державний бюджет України на 1998 рік"

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 1998 рік
по головних розпорядниках коштів

Код

Видатки за функціональною класифікацією

ВСЬОГО

Поточні видатки

З них

Капітальні видатки

Оплата праці

Нарахування

11

Управління справами Верховної Ради України

010000

Державне управління

52751,6

42230,1

14719,1

5479,5

10521,5

010100

Функціонування законодавчої влади

52751,6

42230,1

14719,1

5479,5

10521,5

030000

Міжнародна діяльність

300

300

 

 

 

030100

Міжнародне співробітництво

300

300

 

 

 

070000

Освіта

453

413,9

118

44,5

39,1

070100

Дошкільна освіта

453

413,9

118

44,5

39,1

080000

Охорона здоров'я

12530

4554,5

1579,3

592

7975,5

081000

Інші заклади в галузі охорони здоров'я

12530

4554,5

1579,3

592

7975,5

100000

Житлово-комунальне господарство

3413

1413

 

 

2000

100100

Житлове господарство

3413

1413

 

 

2000

120000

Засоби масової інформації

6405

6405

 

 

 

120100

Телебачення і радіомовлення

6100

6100

 

 

 

120200

Преса

305

305

 

 

 

160000

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

346

346

 

 

 

160300

Сільськогосподарське виробництво

346

346

 

 

 

 

ВСЬОГО:

76198,6

55662,5

16416,4

6116

20536,1

30

Адміністрація Президента України

010000

Державне управління

23288

16144

3575,6

1341,3

7144

010300

Утримання Президента України та його апарату

23288

16144

3575,6

1341,3

7144

030000

Міжнародна діяльність

2250

2250

 

 

 

030100

Міжнародне співробітництво

2250

2250

 

 

 

080000

Охорона здоров'я

1045

1045

687

258

 

081000

Інші заклади в галузі охорони здоров'я

1045

1045

687

258

 

 

ВСЬОГО:

26583

19439

4262,6

1599,3

7144

40

Кабінет Міністрів України

030000

Міжнародна діяльність

2850

2850

 

 

 

030100

Міжнародне співробітництво

2850

2850

 

 

 

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

300000

 

 

 

 

250100

Резервні фонди

300000

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

302850

2850

 

 

 

41

Господарське управління Кабінету Міністрів України

010000

Державне управління

23288

17674,4

4798,1

1799,5

5613,6

010200

Функціонування виконавчої влади

23288

17674,4

4798,1

1799,5

5613,6

070000

Освіта

1490

1434

396

149

56

070100

Дошкільна освіта

1094

1043

311

117

51

070400

Позашкільна освіта

396

391

85

32

5

080000

Охорона здоров'я

4200

4100

1108

416

100

081000

Інші заклади в галузі охорони здоров'я

4200

4100

1108

416

100

100000

Житлово-комунальне господарство

5570

3010

 

 

2560

100100

Житлове господарство

5570

3010

 

 

2560

 

ВСЬОГО:

34548

26218,4

6302,1

2364,5

8329,6

60

Верховний Суд України

020000

Судова влада

9000

6004

2315

868

2996

020000

Судова влада

9000

6004

2315

868

2996

070000

Освіта

100

100

 

 

 

070700

Післядипломна освіта

100

100

 

 

 

 

ВСЬОГО:

9100

6104

2315

868

2996

70

Вищий арбітражний суд України

020000

Судова влада

8785

8585

4910

1842

200

020000

Судова влада

8785

8585

4910

1842

200

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

62

62

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

62

62

 

 

 

 

ВСЬОГО:

8847

8647

4910

1842

200

80

Конституційний Суд України

020000

Судова влада

20429

3179

1462

548

17250

020000

Судова влада

20429

3179

1462

548

17250

 

ВСЬОГО:

20429

3179

1462

548

17250

90

Генеральна прокуратура України

060000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

80480

75290

45600

17100,1

5190

060300

Прокуратура

80480

75290

45600

17100,1

5190

070000

Освіта

440

390

210,9

79,1

50

070700

Післядипломна освіта

440

390

210,9

79,1

50

 

ВСЬОГО:

80920

75680

45810,9

17179,2

5240

100

Міністерство внутрішніх справ України

010000

Державне управління

14232,2

10000

 

 

4232,2

010600

Інші видатки на загальнодержавне управління

14232,2

10000

 

 

4232,2

060000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

572430

572366

458053

11946

64

060100

Органи внутрішніх справ

572430

572366

458053

11946

64

 

ВСЬОГО:

586662,2

582366

458053

11946

4296,2

110

Міністерство вугільної промисловості України

010000

Державне управління

808,9

808,9

440,3

165,1

 

010200

Функціонування виконавчої влади

808,9

808,9

440,3

165,1

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

4240

4240

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

4240

4240

 

 

 

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

100000

100000

 

 

 

090400

Інші види соціальної допомоги

100000

100000

 

 

 

140000

Промисловість та енергетика

1361000

1345600

 

 

15400

140100

Паливно-енергетичний комплекс

1345000

1329600

 

 

15400

140300

Відтворення мінерально-сировинної бази

16000

16000

 

 

 

150000

Будівництво

100000

 

 

 

100000

150100

Будівництво

100000

 

 

 

100000

 

ВСЬОГО:

1566048,9

1450648,9

440,3

165,1

115400

120

Міністерство економіки України

010000

Державне управління

10254,8

10254,8

5454,5

2045,5

 

010200

Функціонування виконавчої влади

10254,8

10254,8

5454,5

2045,5

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

8883

8883

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

8883

8883

 

 

 

070000

Освіта

510

480

246

91,9

30

070400

Позашкільна освіта

330

300

186

69,5

30

070700

Післядипломна освіта

180

180

60

22,4

 

100000

Житлово-комунальне господарство

1243

283

 

 

960

100100

Житлове господарство

1243

283

 

 

960

120000

Засоби масової інформації

65

65

 

 

 

120200

Преса

65

65

 

 

 

150000

Будівництво

25500

 

 

 

25500

150100

Будівництво

25500

 

 

 

25500

 

ВСЬОГО:

46455,8

19965,8

5700,5

2137,4

26490

130

Міністерство енергетики України

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

850

850

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

850

850

 

 

 

080000

Охорона здоров'я

24500

23920

10807

4053

580

080200

Спеціалізовані медичні заклади

23303

22723

10151

3807

580

080700

Санітарно-епідеміологічна служба

1197

1197

656

246

 

140000

Промисловість та енергетика

66000

66000

 

 

 

140100

Паливно-енергетичний комплекс

64000

64000

 

 

 

140300

Відтворення мінерально-сировинної бази

1500

1500

 

 

 

140400

Інші галузі промисловості

500

500

 

 

 

 

ВСЬОГО:

91350

90770

10807

4053

580

140

Міністерство закордонних справ України

010000

Державне управління

4214,2

4214,2

1197,3

449

 

010200

Функціонування виконавчої влади

4214,2

4214,2

1197,3

449

 

030000

Міжнародна діяльність

296840

250921

30800

2788

45919

030100

Міжнародне співробітництво

296840

250921

30800

2788

45919

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

200

200

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

200

200

 

 

 

070000

Освіта

1409

1197

294

109

212

070700

Післядипломна освіта

1409

1197

294

109

212

120000

Засоби масової інформації

200

200

 

 

 

120200

Преса

200

200

 

 

 

 

ВСЬОГО:

302863,2

256732,2

32291,3

3346

46131

150

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України

010000

Державне управління

2987,3

2787,3

1087,1

407,7

200

010200

Функціонування виконавчої влади

2987,3

2787,3

1087,1

407,7

200

030000

Міжнародна діяльність

24

24

 

 

 

030100

Міжнародне співробітництво

24

24

 

 

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

160

160

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

160

160

 

 

 

070000

Освіта

1300

1199

300

111

101

070700

Післядипломна освіта

1300

1199

300

111

101

 

ВСЬОГО:

4471,3

4170,3

1387,1

518,7

301

170

Міністерство інформації України

010000

Державне управління

798,5

748,5

373,2

140

50

010200

Функціонування виконавчої влади

798,5

748,5

373,2

140

50

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

390

390

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

390

390

 

 

 

070000

Освіта

250

230

96

36

20

070700

Післядипломна освіта

250

230

96

36

20

120000

Засоби масової інформації

165870

152870

25792

9672

13000

120100

Телебачення і радіомовлення

153900

140900

25792

9672

13000

120200

Преса

2470

2470

 

 

 

120300

Книговидання

5700

5700

 

 

 

120400

Інші засоби масової інформації

3800

3800

 

 

 

 

ВСЬОГО:

167308,5

154238,5

26261,2

9848

13070

180

Міністерство культури і мистецтв України

010000

Державне управління

524,2

509,2

279,4

104,8

15

010200

Функціонування виконавчої влади

524,2

509,2

279,4

104,8

15

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

620

620

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

620

620

 

 

 

070000

Освіта

37460

27880

14512,7

5442,3

9580

070100

Дошкільна освіта

173,7

173,7

37,2

14

 

070200

Загальна середня освіта

1004,2

754,2

321,6

120,6

250

070300

Заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації

3352,5

3002,5

1643,1

616,1

350

070600

Вища освіта

31910,8

23230,8

12131,1

4549,3

8680

070700

Післядипломна освіта

841,8

541,8

349,5

131

300

070800

Інші заклади та заходи в галузі освіти

177

177

30,2

11,3

 

110000

Культура і мистецтво

139487

110085

4919,1

1844,7

29402

110100

Мистецтво

107569

80825

 

 

26744

110200

Культура

25251

23451

4655,8

1746

1800

110300

Кінематографія

4995

4995

 

 

 

110400

Архівна справа

1157

349

88

33

808

110500

Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури

515

465

175,3

65,7

50

120000

Засоби масової інформації

650

650

 

 

 

120200

Преса

650

650

 

 

 

150000

Будівництво

10000

 

 

 

10000

150100

Будівництво

10000

 

 

 

10000

 

ВСЬОГО:

188741,2

139744,2

19711,2

7391,8

48997

190

Державний комітет лісового господарства України

010000

Державне управління

645,7

645,7

312,3

117,1

 

010200

Функціонування виконавчої влади

645,7

645,7

312,3

117,1

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

1000

1000

 

 

 

040100

Фундаментальні дослідження

100

100

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

900

900

 

 

 

070000

Освіта

4800

4800

2073

777

 

070100

Дошкільна освіта

442

442

184

69

 

070600

Вища освіта

4358

4358

1889

708

 

160000

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

64700

64700

40691

15259

 

160600

Лісове господарство і мисливство

64700

64700

40691

15259

 

200000

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

10590

10590

6152

2307

 

200300

Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг

7800

7800

4514

1693

 

200600

Збереження природно-заповідного фонду

2790

2790

1638

614

 

 

ВСЬОГО:

81735,7

81735,7

49228,3

18460,1

 

210

Міністерство оборони України

030000

Міжнародна діяльність

220

220

36,14

9,6

 

030100

Міжнародне співробітництво

220

220

36,14

9,6

 

050000

Національна оборона

1638839

1524719

851160

61030

114120

050100

Утримання Збройних Сил України

1130910

1130910

835000

61030

 

050200

Закупівля озброєння та військової техніки

171405

171405

 

 

 

050300

Капітальне будівництво

37000

20000

 

 

17000

050400

Науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

27144

27144

 

 

 

050500

Інші видатки в галузі оборони

272380

175260

16160

 

97120

 

ВСЬОГО:

1639059

1524939

851196,1

61039,6

114120

220

Міністерство освіти України

010000

Державне управління

651,8

651,8

411

154,1

 

010200

Функціонування виконавчої влади

651,8

651,8

411

154,1

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

50587

50587

 

 

 

040100

Фундаментальні дослідження

36040

36040

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

14547

14547

 

 

 

070000

Освіта

1073496,2

1045612,4

441312

165490,4

27883,8

070100

Дошкільна освіта

500

500

220

82,5

 

070300

Заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації

6352

6074

2134

800

278

070400

Позашкільна освіта

3298

3120

1301

488

178

070500

Професійно-технічна освіта

326880,3

321144,3

133648

50118

5736

070600

Вища освіта

632808,9

611282,1

299570

112338

21526,8

070700

Післядипломна освіта

2255

2195

1368

513

60

070800

Інші заклади та заходи в галузі освіти

101402

101297

3071

1151,9

105

080000

Охорона здоров'я

870

870

556,5

207,5

 

080100

Лікарні широкого профілю

377,4

377,4

236

89

 

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

492,6

492,6

3205

118,5

 

 

ВСЬОГО:

1125605

1097721,2

442279,5

165852

27883,8

230

Міністерство охорони здоров'я України

010000

Державне управління

787,2

787,2

379,1

142,2

 

010200

Функціонування виконавчої влади

787,2

787,2

379,1

142,2

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

30150

30150

 

 

 

040100

Фундаментальні дослідження

8130

8130

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

22020

22020

 

 

 

070000

Освіта

89515,7

87515,7

45682

17131,9

2000

070100

Дошкільна освіта

72

72

20

8

 

070600

Вища освіта

74117,7

72117,7

39014

14630,4

2000

070700

Післядипломна освіта

12411

12411

6600

2475

 

070800

Інші заклади та заходи в галузі освіти

2915

2915

48

18,5

 

080000

Охорона здоров'я

293020

270688

73414

27530

22332

080100

Лікарні широкого профілю

106970,9

100819,7

33051

12393,7

6151,2

080200

Спеціалізовані медичні заклади

95468,9

89829,5

28408

10653,1

5639,4

080400

Спеціалізовані поліклініки (в тому числі диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

8304,8

7846

2702

1013,4

458,8

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

4035,8

3858,1

1642

616

177,7

080700

Санітарно-епідеміологічна служба

34193,3

33045,8

7066

2649,6

1147,5

081000

Інші заклади в галузі охорони здоров'я

44046,3

35288,9

545

204,2

8757,4

110000

Культура і мистецтво

1211

1198

465

174,4

13

110200

Культура

1211

1198

465

174,4

13

 

ВСЬОГО:

414683,9

390338,9

119940,1

44978,5

24345

240

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

010000

Державне управління

912,4

912,4

503,3

188,7

 

010200

Функціонування виконавчої влади

912,4

912,4

503,3

188,7

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

3649

3649

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

3649

3649

 

 

 

070000

Освіта

200

200

96

36

 

070700

Післядипломна освіта

200

200

96

36

 

200000

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

16870

16870

10229,9

3832,7

 

200500

Утримання місцевих природоохоронних органів

10500

10500

7275

2725

 

200600

Збереження природно-заповідного фонду

3840

3840

2435,4

912,9

 

200700

Інші природоохоронні заходи

1730

1730

 

 

 

200800

Утримання організацій з ядерної безпеки та інші заходи, спрямовані на забезпечення державного регулювання ядерної безпеки

800

800

519,5

194,8

 

240000

Державні цільові фонди (за винятком Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення)

4300

4300

 

 

 

240600

Фонд охорони навколишнього природного середовища

4300

4300

 

 

 

 

ВСЬОГО:

25931,4

25931,4

10829,2

4057,4

 

250

Міністерство праці та соціальної політики України

010000

Державне управління

1500,8

1500,8

853,4

320

 

010200

Функціонування виконавчої влади

1500,8

1500,8

853,4

320

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

1440

1440

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

1440

1440

 

 

 

070000

Освіта

2590

2572

689,7

258,5

18

070100

Дошкільна освіта

140

140

33

12,7

 

070600

Вища освіта

2310

2292

612

229

18

070700

Післядипломна освіта

140

140

44,7

16,8

 

080000

Охорона здоров'я

20500

19970,5

3325,9

1247,2

529,5

080200

Спеціалізовані медичні заклади

1946,7

1868,2

465,7

174,6

78,5

081000

Інші заклади в галузі охорони здоров'я

18553,3

18102,3

2860,2

1072,6

451

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

131755

123584

390

146

8171

090400

Інші види соціальної допомоги

21755

13584

390

146

8171

091000

Кошти з бюджету, що передаються до Фонду України соціального захисту інвалідів

110000

110000

 

 

 

240000

Державні цільові фонди (за винятком Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення)

50000

50000

 

 

 

240700

Фонд України соціального захисту інвалідів

50000

50000

 

 

 

 

ВСЬОГО:

207785,8

199067,3

5259

1971,7

8718,5

260

Міністерство промислової політики України

010000

Державне управління

2896

2773,5

1425,9

534,7

122,5

010200

Функціонування виконавчої влади

2896

2773,5

1425,9

534,7

122,5

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

10788

10788

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

10788

10788

 

 

 

070000

Освіта

120

120

54

20

 

070800

Інші заклади та заходи в галузі освіти

120

120

54

20

 

080000

Охорона здоров'я

4500

500

 

 

4000

080200

Спеціалізовані медичні заклади

4500

500

 

 

4000

110000

Культура і мистецтво

258

258

71

26,7

 

110200

Культура

258

258

71

26,7

 

140000

Промисловість та енергетика

132300

132300

 

 

 

140200

Конверсія та розвиток підприємств оборонного та машинобудівного комплексів

74000

74000

 

 

 

140300

Відтворення мінерально-сировинної бази

4500

4500

 

 

 

140400

Інші галузі промисловості

53800

53800

 

 

 

150000

Будівництво

97000

 

 

 

97000

150100

Будівництво

97000

 

 

 

97000

210000

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

10000

10000

 

 

 

210100

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій

10000

10000

 

 

 

 

ВСЬОГО:

257862

156739,5

1550,9

581,4

101122,5

280

Міністерство агропромислового комплексу України

010000

Державне управління

2763,3

2763,3

1363

511,1

 

010200

Функціонування виконавчої влади

2763,3

2763,3

1363

511,1

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

7221

7221

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

7221

7221

 

 

 

070000

Освіта

137310,2

134384

63249,8

23727

2926,2

070100

Дошкільна освіта

19557

19557

7000

2625

 

070400

Позашкільна освіта

4230

4230

2000

750

 

070600

Вища освіта

104589,2

101663

53169,8

19947,2

2926,2

070700

Післядипломна освіта

7590

7590

230

86

 

070800

Інші заклади та заходи в галузі освіти

1344

1344

850

318,8

 

080000

Охорона здоров'я

10500

10500

5000

1875

 

081000

Інші заклади в галузі охорони здоров'я

10500

10500

5000

1875

 

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

565

565

216

81

 

091200

Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики

565

565

216

81

 

100000

Житлово-комунальне господарство

1083

1083

 

 

 

100100

Житлове господарство

1083

1083

 

 

 

110000

Культура і мистецтво

1245

1245

836

313,5

 

110200

Культура

1245

1245

836

313,5

 

140000

Промисловість та енергетика

8000

8000

 

 

 

140400

Інші галузі промисловості

8000

8000

 

 

 

150000

Будівництво

130230

230

 

 

130000

150100

Будівництво

130000

 

 

 

130000

150200

Архітектура

230

230

 

 

 

160000

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

182598,6

181602,6

29959

11225

996

160100

Земельні ресурси

5282,9

5282,9

 

 

 

160300

Сільськогосподарське виробництво

139325,4

139325,4

12404

4652

 

160600

Лісове господарство і мисливство

5240

5240

3418

1272

 

160800

Дослідження і практичні розробки в галузі сільського господарства

2000

2000

 

 

 

160900

Діяльність і послуги в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства і мисливства, не віднесені до інших категорій

2000

2000

 

 

 

161000

Фінансування бюджетних установ агропромислового комплексу

28750,3

27754,3

14137

5301

996

 

ВСЬОГО:

481516,1

347593,9

100623,8

37732,6

133922,2

300

Державний комітет статистики України

010000

Державне управління

60568,8

60303,8

29635,4

11334,5

265

010200

Функціонування виконавчої влади

30320,3

30055,8

18352,3

6882,1

265

010500

Загальне планування і статистичні служби

30248

30248

11283,1

4452,4

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

1630

1630

 

 

 

040100

Фундаментальні дослідження

571

571

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

1059

1059

 

 

 

070000

Освіта

110

110

 

 

 

070700

Післядипломна освіта

110

110

 

 

 

 

ВСЬОГО:

62308,8

62043,8

29635,4

11334,5

265

310

Міністерство транспорту України

010000

Державне управління

1575,4

1575,4

786,1

294,9

 

010200

Функціонування виконавчої влади

1575,4

1575,4

786,1

294,9

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

2141

2141

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

2141

2141

 

 

 

070000

Освіта

9880

9743

4419

1657,5

137

070600

Вища освіта

9880

9743

4419

1657,5

137

140000

Промисловість та енергетика

300

300

 

 

 

140300

Відтворення мінерально-сировинної бази

300

300

 

 

 

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

268100

238100

 

 

30000

170300

Залізничний транспорт

30000

 

 

 

30000

170700

Дорожнє господарство

238100

238100

 

 

 

 

ВСЬОГО:

281996,4

251859,4

5205,1

1952,4

30137

320

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

90

90

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

90

90

 

 

 

190000

Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення

2606000

2206780

 

 

399220

190100

Витрати на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1953500

1953500

 

 

 

190200

Державні капітальні вкладення

301380

 

 

 

301380

190300

Самостійне переселення громадян з радіоактивно забруднених територій і будівництво житла для громадян, віднесених до категорії I постраждалих

97840

 

 

 

97840

190400

Витрати на забезпечення робіт у зоні відчуження

137460

137460

 

 

 

190500

Інші цільові програми

115820

115820

 

 

 

200000

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

5000

5000

 

 

 

200800

Утримання організацій з ядерної безпеки та інші заходи, спрямовані на забезпечення державного регулювання ядерної безпеки

5000

5000

 

 

 

210000

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

68790

61090

22645

1725,4

7700

210100

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій

14190

11190

1183,1

441,6

3000

210200

Війська цивільної оборони України

54600

49900

21461,9

1283,8

4700

 

ВСЬОГО:

2679880

2272960

22645

1725,4

406920

330

Міністерство України у справах науки і технологій

010000

Державне управління

4011,9

811,9

322,4

120,9

3200

010200

Функціонування виконавчої влади

4011,9

811,9

322,4

120,9

3200

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

97398

97398

 

 

 

040100

Фундаментальні дослідження

19008

19008

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

78390

78390

 

 

 

070000

Освіта

41,5

41,5

12

4,5

 

070100

Дошкільна освіта

41,5

41,5

12

4,5

 

080000

Охорона здоров'я

47

45

23,7

8,9

2

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

47

45

23,7

8,9

2

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

19000

14000

3520

1320

5000

171000

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій

19000

14000

3520

1320

5000

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

15142

15142

 

 

 

180100

Проекти багатоцільового розвитку

15142

15142

 

 

 

 

ВСЬОГО:

135640,4

127438,4

3878,1

1454,3

8202

340

Міністерство України у справах сім'ї та молоді

010000

Державне управління

419,8

419,8

230,7

86,5

 

010200

Функціонування виконавчої влади

419,8

419,8

230,7

86,5

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

140

140

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

140

140

 

 

 

070000

Освіта

23335

13335

781

289

10000

070400

Позашкільна освіта

23220

13220

781

289

10000

070700

Післядипломна освіта

115

115

 

 

 

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

7860

7839,6

77,3

29

20,4

091100

Молодіжні програми

7860

7839,6

77,3

29

20,4

 

ВСЬОГО:

31754,8

21734,4

1089

404,5

10020,4

350

Міністерство фінансів України

010000

Державне управління

53189,5

49503,3

28158,1

10559,3

3686,2

010200

Функціонування виконавчої влади

44603

43643

28158,1

10559,3

960

010400

Утримання фінансових і фіскальних органів

2726,2

 

 

 

2726,2

010600

Інші видатки на загальнодержавне управління

5860,3

5860,3

 

 

 

030000

Міжнародна діяльність

42250

42250

 

 

 

030200

Реалізація міжнародних угод

42250

42250

 

 

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

2520

2520

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

2520

2520

 

 

 

050000

Національна оборона

18360

18360

 

 

 

050600

Мобілізаційна підготовка галузей народного господарства

18360

18360

 

 

 

070000

Освіта

5874

4998

1513,7

567,7

876

070600

Вища освіта

5052,6

4182,6

1484,4

556,7

870

070700

Післядипломна освіта

750

750

 

 

 

070800

Інші заклади та заходи в галузі освіти

71,4

65,4

29,3

11

6

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

1000000

1000000

 

 

 

090500

Пенсії військовослужбовцям та особам начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ

1000000

1000000

 

 

 

110000

Культура і мистецтво

1150

893,3

98

36,8

256,7

110200

Культура

1150

893,3

98

36,8

256,7

120000

Засоби масової інформації

190

190

 

 

 

120200

Преса

190

190

 

 

 

140000

Промисловість та енергетика

1500

 

 

 

1500

140400

Інші галузі промисловості

1500

 

 

 

1500

150000

Будівництво

20000

 

 

 

20000

150100

Будівництво

20000

 

 

 

20000

220000

Поповнення державних запасів і резервів

1800

 

 

 

1800

220100

Державні запаси дорогоцінних металів і каміння

1800

 

 

 

1800

230000

Обслуговування державного боргу

2885220

2885220

 

 

 

230100

Обслуговування внутрішнього державного боргу

2066820

2066820

 

 

 

230200

Обслуговування зовнішнього державного боргу

818400

818400

 

 

 

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

1279958,2

1279958,2

 

 

 

250400

Різні виплати

1279958,2

1279958,2

 

 

 

 

ВСЬОГО:

5312011,7

5283892,8

29769,8

11163,8

28118,9

360

Міністерство юстиції України

010000

Державне управління

11437,5

11360,6

6520,9

2445,3

76,9

010200

Функціонування виконавчої влади

10843,3

10843,3

6471,2

2426,7

 

010600

Інші видатки на загальнодержавне управління

594,2

517,3

49,7

18,6

76,9

020000

Судова влада

74781

73681

46071

16330

1100

020000

Судова влада

74781

73681

46071

16330

1100

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

800

800

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

800

800

 

 

 

070000

Освіта

240

240

139

52,1

 

070700

Післядипломна освіта

240

240

139

52,1

 

110000

Культура і мистецтво

200

200

 

 

 

110500

Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури

200

200

 

 

 

120000

Засоби масової інформації

60

60

 

 

 

120200

Преса

60

60

 

 

 

 

ВСЬОГО:

87518,5

86341,6

52730,9

18827,4

1176,9

490

Централізовані видатки на непередбачені витрати та проведення адміністративної реформи

010000

Державне управління

443,8

443,8

352,8

91

 

010200

Функціонування виконавчої влади

443,8

443,8

352,8

91

 

 

ВСЬОГО:

443,8

443,8

352,8

91

 

500

Державний комітет України по водному господарству

010000

Державне управління

458,5

458,5

240,7

90,3

 

010200

Функціонування виконавчої влади

458,5

458,5

240,7

90,3

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

673

673

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

673

673

 

 

 

070000

Освіта

410

410

225

84,5

 

070100

Дошкільна освіта

150

150

54

20,5

 

070700

Післядипломна освіта

260

260

171

64

 

150000

Будівництво

55

55

 

 

 

150200

Архітектура

55

55

 

 

 

160000

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

139090

121790

11040

4140

17300

160200

Водне господарство

139090

121790

11040

4140

17300

200000

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

23960

22760

 

 

1200

200100

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

23960

22760

 

 

1200

 

ВСЬОГО:

164646,5

146146,5

11505,7

4314,8

18500

502

Державний комітет України по геології і використанню надр

010000

Державне управління

356,6

356,6

169,1

63,4

 

010200

Функціонування виконавчої влади

356,6

356,6

169,1

63,4

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

20

20

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

20

20

 

 

 

140000

Промисловість та енергетика

256300

256300

 

 

 

140300

Відтворення мінерально-сировинної бази

256300

256300

 

 

 

200000

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

6000

6000

 

 

 

200400

Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів

6000

6000

 

 

 

 

ВСЬОГО:

262676,6

262676,6

169,1

63,4

 

504

Державний комітет України по гідрометеорології

010000

Державне управління

201,3

201,3

103,4

38,8

 

010200

Функціонування виконавчої влади

201,3

201,3

103,4

38,8

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

2170

2170

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

2170

2170

 

 

 

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

19500

18644,8

8960

3360

855,2

180200

Діяльність, пов'язана з формуванням загальної економічної політики, управлінням у галузі стандартизації, гідрометеорології, геодезії та контролем за виробництвом

19500

18644,8

8960

3360

855,2

200000

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

2260

1730

 

 

530

200100

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

2260

1730

 

 

530

 

ВСЬОГО:

24131,3

22746,1

9063,4

3398,8

1385,2

506

Державний комітет України з енергозбереження

010000

Державне управління

253

253

143,1

53,6

 

010200

Функціонування виконавчої влади

253

253

143,1

53,6

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

1182

1182

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

1182

1182

 

 

 

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

1800

1800

 

 

 

180100

Проекти багатоцільового розвитку

1800

1800

 

 

 

 

ВСЬОГО:

3235

3235

143,1

53,6

 

510

Державний комітет України по земельних ресурсах

010000

Державне управління

23722,6

23722,6

16423,3

6158,8

 

010200

Функціонування виконавчої влади

23722,6

23722,6

16423,3

6158,8

 

070000

Освіта

100

100

 

 

 

070700

Післядипломна освіта

100

100

 

 

 

160000

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

8750

8750

 

 

 

160100

Земельні ресурси

8750

8750

 

 

 

200000

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

4100

4100

 

 

 

200200

Охорона і раціональне використання земель

4100

4100

 

 

 

 

ВСЬОГО:

36672,6

36672,6

16423,3

6158,8

 

512

Державний комітет України по матеріальних резервах

010000

Державне управління

452,9

452,9

283,1

106,2

 

010200

Функціонування виконавчої влади

452,9

452,9

283,1

106,2

 

070000

Освіта

153

153

53

20

 

070100

Дошкільна освіта

153

153

53

20

 

220000

Поповнення державних запасів і резервів

124655

24155

3454

1295

100500

220200

Державний матеріальний резерв

124655

24155

3454

1295

100500

 

ВСЬОГО:

125260,9

24760,9

3790,1

1421,2

100500

514

Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості

010000

Державне управління

249,3

249,3

140,9

52,9

 

010200

Функціонування виконавчої влади

249,3

249,3

140,9

52,9

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

1815

1815

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

1815

1815

 

 

 

 

ВСЬОГО:

2064,3

2064,3

140,9

52,9

 

516

Державна митна служба

010000

Державне управління

72191,8

72191,8

45194

16948

 

010400

Утримання фінансових і фіскальних органів

72191,8

72191,8

45194

16948

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

947

947

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

947

947

 

 

 

070000

Освіта

1716,5

1656,5

500

187,5

60

070700

Післядипломна освіта

1716,5

1656,5

500

187,5

60

 

ВСЬОГО:

74855,3

74795,3

45694

17135,5

60

518

Комітет України по нагляду за охороною праці

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

565

565

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

565

565

 

 

 

070000

Освіта

410

410

128

47,9

 

070700

Післядипломна освіта

410

410

128

47,9

 

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

8000

8000

4919,4

1844,8

 

180200

Діяльність, пов'язана з формуванням загальної економічної політики, управлінням у галузі стандартизації, гідрометеорології, геодезії та контролем за виробництвом

8000

8000

4919,4

1844,8

 

 

ВСЬОГО:

8975

8975

5047,4

1892,7

 

520

Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

140000

Промисловість та енергетика

80800

80800

 

 

 

140300

Відтворення мінерально-сировинної бази

80800

80800

 

 

 

 

ВСЬОГО:

80800

80800

 

 

 

522

Державний комітет України з питань державних секретів та технічного захисту інформації

010000

Державне управління

1326,6

1026,6

585,3

219,5

300

010200

Функціонування виконавчої влади

1326,6

1026,6

585,3

219,5

300

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

488

488

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

488

488

 

 

 

070000

Освіта

50

50

 

 

 

070700

Післядипломна освіта

50

50

 

 

 

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

650

650

 

 

 

180200

Діяльність, пов'язана з формуванням загальної економічної політики, управлінням у галузі стандартизації, гідрометеорології, геодезії та контролем за виробництвом

650

650

 

 

 

 

ВСЬОГО:

2514,6

2214,6

585,3

219,5

300

524

Комітет з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості України

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

90

90

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

90

90

 

 

 

070000

Освіта

4432

4432

2238

839,1

 

070100

Дошкільна освіта

4308

4308

2190

821

 

070400

Позашкільна освіта

84

84

19

7,1

 

070700

Післядипломна освіта

40

40

29

11

 

110000

Культура і мистецтво

445

445

244

109

 

110200

Культура

445

445

244

109

 

160000

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

27443,9

27443,9

107,3

46,4

 

160100

Земельні ресурси

203,3

203,3

 

 

 

160300

Сільськогосподарське виробництво

27013,2

27013,2

 

 

 

160600

Лісове господарство і мисливство

60

60

25,1

9,4

 

161000

Фінансування бюджетних установ агропромислового комплексу

167,4

167,4

82,2

37

 

 

ВСЬОГО:

32410,9

32410,9

2589,3

994,5

 

526

Державний комітет України у справах релігій

010000

Державне управління

187,4

187,4

110,1

41,3

 

010200

Функціонування виконавчої влади

187,4

187,4

110,1

41,3

 

110000

Культура і мистецтво

150

150

 

 

 

110500

Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури

150

150

 

 

 

 

ВСЬОГО:

337,4

337,4

110,1

41,3

 

528

Державний комітет України у справах захисту прав споживачів

010000

Державне управління

1716

1716

806,2

302,4

 

010200

Функціонування виконавчої влади

1716

1716

806,2

302,4

 

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

2700

1868

374

139

832

180200

Діяльність, пов'язана з формуванням загальної економічної політики, управлінням у галузі стандартизації, гідрометеорології, геодезії та контролем за виробництвом

2700

1868

374

139

832

 

ВСЬОГО:

4416

3584

1180,2

441,4

832

530

Державний комітет України у справах будівництва, архітектури та житлової політики

010000

Державне управління

962,4

862,4

377,4

141,5

100

010200

Функціонування виконавчої влади

962,4

862,4

377,4

141,5

100

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

2868

2868

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

2868

2868

 

 

 

070000

Освіта

64,5

64,5

25

9,5

 

070100

Дошкільна освіта

64,5

64,5

25

9,5

 

100000

Житлово-комунальне господарство

5610

2330

 

 

3280

100100

Житлове господарство

5350

2070

 

 

3280

100200

Комунальне господарство

260

260

 

 

 

110000

Культура і мистецтво

2050

2050

342

128

 

110200

Культура

2050

2050

342

128

 

150000

Будівництво

6940

1940

 

 

5000

150200

Архітектура

6940

1940

 

 

5000

200000

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

32,6

32,6

13

5,9

 

200600

Збереження природно-заповідного фонду

32,6

32,6

13

5,9

 

 

ВСЬОГО:

18527,5

10147,5

757,4

284,9

8380

532

Державний комітет України у справах національностей та міграції

010000

Державне управління

412,3

412,3

218,1

81,8

 

010200

Функціонування виконавчої влади

412,3

412,3

218,1

81,8

 

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

14040

12512

90

34

1528

091200

Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики

14040

12512

90

34

1528

110000

Культура і мистецтво

620

620

 

 

 

110500

Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури

620

620

 

 

 

 

ВСЬОГО:

15072,3

13544,3

308,1

115,8

1528

534

Державний комітет у справах охорони Державного кордону України

060000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

164750

152053

72311

1722

12697

060500

Прикордонні війська

164750

152053

72311

1722

12697

 

ВСЬОГО:

164750

152053

72311

1722

12697

536

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації

010000

Державне управління

376

376

202,9

76,1

 

010200

Функціонування виконавчої влади

376

376

202,9

76,1

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

6103

6103

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

6103

6103

 

 

 

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

5500

5500

1186

444

 

180100

Проекти багатоцільовою розвитку

3000

3000

 

 

 

180200

Діяльність, пов'язана з формуванням загальної економічної політики, управлінням у галузі стандартизації, гідрометеорології, геодезії та контролем за виробництвом

2500

2500

1186

444

 

 

ВСЬОГО:

11979

11979

1388,9

520,1

 

538

Державний комітет України по туризму

010000

Державне управління

248,5

248,5

140,9

52,9

 

010200

Функціонування виконавчої влади

248,5

248,5

140,9

52,9

 

110000

Культура і мистецтво

500

 

 

 

500

110500

Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури

500

 

 

 

500

 

ВСЬОГО:

748,5

248,5

140,9

52,9

500

540

Комітет харчової промисловості України

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

530

530

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

530

530

 

 

 

070000

Освіта

9027

9027

3058

1146

 

070100

Дошкільна освіта

7564

7564

2300

862

 

070400

Позашкільна освіта

433

433

188

71

 

070700

Післядипломна освіта

1030

1030

570

213

 

110000

Культура і мистецтво

505

505

328

123

 

110200

Культура

505

505

328

123

 

160000

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

209,7

209,7

78

29

 

160100

Земельні ресурси

11

11

 

 

 

161000

Фінансування бюджетних установ агропромислового комплексу

198,7

198,7

78

29

 

 

ВСЬОГО:

10271,7

10271,7

3464

1298

 

542

Державний комітет України з фізичної культури і спорту

010000

Державне управління

318,8

318,8

198,2

74,4

 

010200

Функціонування виконавчої влади

318,8

318,8

198,2

74,4

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

476

476

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

476

476

 

 

 

070000

Освіта

9616

9366

4555

1703,2

250

070600

Вища освіта

9496

9246

4526

1692,3

250

070700

Післядипломна освіта

40

40

 

 

 

070800

Інші заклади та заходи в галузі освіти

80

80

29

10,9

 

110000

Культура і мистецтво

24

24

8,7

3,3

 

110200

Культура

24

24

8,7

3,3

 

130000

Фізична культура і спорт

43595

39604

7404,8

2776,8

3991

130100

Здійснення заходів з фізичної культури і спорту

43595

39604

7404,8

2776,8

3991

150000

Будівництво

12000

 

 

 

12000

150100

Будівництво

12000

 

 

 

12000

 

ВСЬОГО:

66029,8

49788,8

12166,7

4557,7

16241

545

Державний комітет зв'язку України

030000

Міжнародна діяльність

800

800

 

 

 

030100

Міжнародне співробітництво

800

800

 

 

 

070000

Освіта

5320

5320

2591

971

 

070600

Вища освіта

5320

5320

2591

971

 

120000

Засоби масової інформації

4010

4010

 

 

 

120400

Інші засоби масової інформації

4010

4010

 

 

 

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

6830

6830

4235

512

 

170800

Зв'язок

6830

6830

4235

512

 

 

ВСЬОГО:

16960

16960

6826

1483

 

546

Державний комітет рибного господарства України

010000

Державне управління

319,2

319,2

176,1

66,1

 

010200

Функціонування виконавчої влади

319,2

319,2

176,1

66,1

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

3000

3000

 

 

 

040100

Фундаментальні дослідження

1000

1000

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

2000

2000

 

 

 

070000

Освіта

4352,6

4088,4

1659

620,6

264,2

070100

Дошкільна освіта

190

190

60

23

 

070600

Вища освіта

3794

3529,8

1549

579

264,2

070800

Інші заклади та заходи в галузі освіти

368,6

368,6

50

18,6

 

080000

Охорона здоров'я

38

38

26,3

10

 

080600

Фельдшерсько-акушерські пункти

38

38

26,3

10

 

110000

Культура і мистецтво

15

15

8

3

 

110200

Культура

15

15

8

3

 

160000

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

18390

16850

3678,9

1379,59

1540

160700

Риболовецьке господарство

18390

16850

3678,9

1379,59

1540

 

ВСЬОГО:

26114,8

24310,6

5548,3

2079,29

1804,2

547

Державний центр зайнятості населення

240000

Державні цільові фонди (за винятком Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення)

634000

613155,4

26928

10098

20844,6

240300

Фонд сприяння зайнятості населення

634000

613155,4

26928

10098

20844,6

 

ВСЬОГО:

634000

613155,4

26928

10098

20844,6

597

Комітет з питань розвідки при Президентові України

060000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

49893

49893

 

 

 

061000

Інші правоохоронні органи

49893

49893

 

 

 

 

ВСЬОГО:

49893

49893

 

 

 

600

Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій

010000

Державне управління

623,1

623,1

312,3

117,1

 

010200

Функціонування виконавчої влади

623,1

623,1

312,3

117,1

 

 

ВСЬОГО:

623,1

623,1

312,3

117,1

 

601

Антимонопольний комітет України

010000

Державне управління

5212

4859

2447

917,6

353

010200

Функціонування виконавчої влади

5212

4859

2447

917,6

353

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

70

70

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

70

70

 

 

 

 

ВСЬОГО:

5282

4929

2447

917,6

353

602

Вища атестаційна комісія України

010000

Державне управління

178,6

178,6

110,1

41,3

 

010200

Функціонування виконавчої влади

178,6

178,6

110,1

41,3

 

070000

Освіта

200

200

86,3

28,6

 

070700

Післядипломна освіта

200

200

86,3

28,6

 

 

ВСЬОГО:

378,6

378,6

196,4

69,9

 

603

Головна військова інспекція при Президентові України

050000

Національна оборона

570

570

463,5

37,6

 

050500

Інші видатки в галузі оборони

570

570

463,5

37,6

 

 

ВСЬОГО:

570

570

463,5

37,6

 

604

Головне управління Командувача Національною гвардією України

060000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

65040

65040

35000

600

 

060800

Національна гвардія України

65040

65040

35000

600

 

 

ВСЬОГО:

65040

65040

35000

600

 

605

Головне управління Державного казначейства України

010000

Державне управління

30881

27692,4

19623,6

7358,8

3188,6

010400

Утримання фінансових і фіскальних органів

30881

27692,4

19623,6

7358,8

3188,6

 

ВСЬОГО:

30881

27692,4

19623,6

7358,8

3188,6

606

Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

060000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

78280

78280

47534,4

465,6

 

060200

Внутрішні війська

78280

78280

47534,4

465,6

 

 

ВСЬОГО:

78280

78280

47534,4

465,6

 

607

Головне управління по виконанню покарань Міністерства Внутрішніх справ України

060000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

227550

225081

91188

3040

2469

060400

Кримінально-виправна система

227550

225081

91188

3040

2469

 

ВСЬОГО:

227550

225081

91188

3040

2469

608

Головне управління урядового зв'язку Служби безпеки України

060000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

69880

69334

34572,5

903,9

546

060900

Головне управління урядового зв'язку

69880

69334

34572,5

903,9

546

 

ВСЬОГО:

69880

69334

34572,5

903,9

546

609

Головне управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України

010000

Державне управління

120,7

120,7

44,4

16,6

 

010200

Функціонування виконавчої влади

120,7

120,7

44,4

16,6

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

50

50

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

50

50

 

 

 

 

ВСЬОГО:

170,7

170,7

44,4

16,6

 

610

Головне контрольно-ревізійне Управління

010000

Державне управління

30058,7

30058,7

19701,4

7388

 

010400

Утримання фінансових і фіскальних органів

30058,7

30058,7

19701,4

7388

 

070000

Освіта

150

150

 

 

 

070700

Післядипломна освіта

150

150

 

 

 

 

ВСЬОГО:

30208,7

30208,7

19701,4

7388

 

611

Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

200

200

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

200

200

 

 

 

110000

Культура і мистецтво

1923

1923

952

357

 

110400

Архівна справа

1923

1923

952

357

 

 

ВСЬОГО:

2123

2123

952

357

 

612

Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України

010000

Державне управління

768,9

668,9

165,1

61,9

100

010200

Функціонування виконавчої влади

768,9

668,9

165,1

61,9

100

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

500

500

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

500

500

 

 

 

070000

Освіта

2000

2000

 

 

 

070700

Післядипломна освіта

2000

2000

 

 

 

 

ВСЬОГО:

3268,9

3168,9

165,1

61,9

100

613

Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України

010000

Державне управління

193,4

193,4

99,2

37,2

 

010200

Функціонування виконавчої влади

193,4

193,4

99,2

37,2

 

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

7500

7500

 

 

 

180200

Діяльність, пов'язана з формуванням загальної економічної політики, управлінням у галузі стандартизації, гідрометеорології, геодезії та контролем за виробництвом

7500

7500

 

 

 

 

ВСЬОГО:

7693,4

7693,4

99,2

37,2

 

614

Державна податкова адміністрація України

010000

Державне управління

404579,9

404579,9

281529

98451,5

 

010400

Утримання фінансових і фіскальних органів

404579,9

404579,9

281529

98451,5

 

070000

Освіта

3634

3631,5

1092

407,4

2,5

070600

Вища освіта

2905

2902,5

1092

407,4

2,5

070700

Післядипломна освіта

729

729

 

 

 

080000

Охорона здоров'я

5000

 

 

 

5000

081000

Інші заклади в галузі охорони здоров'я

5000

 

 

 

5000

 

ВСЬОГО:

413213,9

408211,4

282621

98858,9

5002,5

615

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

010000

Державне управління

5211,5

4721,5

1344,4

504,1

490

010200

Функціонування виконавчої влади

5211,5

4721,5

1344,4

504,1

490

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

4000

 

 

 

4000

180200

Діяльність, пов'язана з формуванням загальної економічної політики, управлінням у галузі стандартизації, гідрометеорології, геодезії та контролем за виробництвом

4000

 

 

 

4000

 

ВСЬОГО:

9211,5

4721,5

1344,4

504,1

4490

616

Державна міжвідомча комісія України у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив

010000

Державне управління

84,3

84,3

39,4

14,8

 

010200

Функціонування виконавчої влади

84,3

84,3

39,4

14,8

 

 

ВСЬОГО:

84,3

84,3

39,4

14,8

 

617

Державна служба експортного контролю України

010000

Державне управління

821,9

621,9

213

79,9

200

010200

Функціонування виконавчої влади

821,9

621,9

213

79,9

200

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

200

200

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

200

200

 

 

 

 

ВСЬОГО:

1021,9

821,9

213

79,9

200

618

Державне агентство України з авторських і суміжних прав

120000

Засоби масової інформації

20

20

 

 

 

120400

Інші засоби масової інформації

20

20

 

 

 

 

ВСЬОГО:

20

20

 

 

 

619

Державний інноваційний фонд України

240000

Державні цільові фонди (та винятком Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення)

403935

403935

898

336,8

 

240400

Державний інноваційний фонд України

403935

403935

898

336,8

 

 

ВСЬОГО:

403935

403935

898

336,8

 

620

Державний науково-виробничий центр страхового фонду документації України

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

2580

2580

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

2580

2580

 

 

 

 

ВСЬОГО:

2580

2580

 

 

 

627

Комітет у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів в іноземних державах при Кабінеті Міністрів України

010000

Державне управління

310,4

280,4

129,9

48,8

30

010200

Функціонування виконавчої влади

310,4

280,4

129,9

48,8

30

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

1000

1000

 

 

 

091200

Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики

1000

1000

 

 

 

 

ВСЬОГО:

1310,4

1280,4

129,9

48,8

30

628

Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю

010000

Державне управління

330,1

330,1

193,9

72,7

 

010200

Функціонування виконавчої влади

330,1

330,1

193,9

72,7

 

 

ВСЬОГО:

330,1

330,1

193,9

72,7

 

629

Головне управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України

060000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

88330

88330

69510

434

 

060700

Пожежна охорона

88330

88330

69510

434

 

 

ВСЬОГО:

88330

88330

69510

434

 

630

Комітет по Державних преміях України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України

010000

Державне управління

47,4

47,4

19,7

7,4

 

010200

Функціонування виконавчої влади

47,4

47,4

19,7

7,4

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

740

740

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

740

740

 

 

 

 

ВСЬОГО:

787,4

787,4

19,7

7,4

 

631

Комітет по Державних преміях України імені Тараса Шевченка при Кабінеті Міністрів України

010000

Державне управління

33

33

19,7

7,4

 

010200

Функціонування виконавчої влади

33

33

19,7

7,4

 

110000

Культура і мистецтво

120

120

 

 

 

110500

Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури

120

120

 

 

 

 

ВСЬОГО:

153

153

19,7

7,4

 

632

Лікувально-оздоровче об'єднання при Кабінеті Міністрів України

070000

Освіта

250

250

142

53

 

070100

Дошкільна освіта

240

240

135

50

 

070700

Післядипломна освіта

10

10

7

3

 

080000

Охорона здоров'я

59175

51085

13334

5000

8090

080100

Лікарні широкого профілю

18660

17588

4791

1797

1072

080200

Спеціалізовані медичні заклади

3848

3231

1070

401

617

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

14218

13455

2915

1093

763

080700

Санітарно-епідеміологічна служба

660

622

219

82

38

081000

Інші заклади в галузі охорони здоров'я

21789

16189

4339

1627

5600

 

ВСЬОГО:

59425

51335

13476

5053

8090

634

Національне агентство України з реконструкції і розвитку

010000

Державне управління

858,4

858,4

444,1

166,5

 

010200

Функціонування виконавчої влади

858,4

858,4

444,1

166,5

 

 

ВСЬОГО:

858,4

858,4

444,1

166,5

 

635

Національний інститут стратегічних досліджень при Раді Національної безпеки і оборони

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

2047

2047

 

 

 

040100

Фундаментальні дослідження

2047

2047

 

 

 

 

ВСЬОГО:

2047

2047

 

 

 

636

Національна комісія радіаційного захисту населення

010000

Державне управління

83,4

83,4

24,6

9,3

 

010200

Функціонування виконавчої влади

83,4

83,4

24,6

9,3

 

 

ВСЬОГО:

83,4

83,4

24,6

9,3

 

638

Національне космічне агентство України при Кабінеті Міністрів України

010000

Державне управління

620,8

620,8

257,9

96,7

 

010200

Функціонування виконавчої влади

620,8

620,8

257,9

96,7

 

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

130

130

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

130

130

 

 

 

070000

Освіта

2500

1211,7

145,2

54,5

1288,3

070400

Позашкільна освіта

2500

1211,7

145,2

54,5

1288,3

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

105000

96926,2

11648

1046

8073,8

180100

Проекти багатоцільового розвитку

105000

96926,2

11648

1046

8073,8

 

ВСЬОГО:

108250,8

98888,7

12051,1

1197,2

9362,1

640

Національний координаційний центр реалізації Комплексної програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку

050000

Національна оборона

450

450

294

100

 

050500

Інші видатки в галузі оборони

450

450

294

100

 

 

ВСЬОГО:

450

450

294

100

 

641

Національне агентство з питань інформатизації при Президентові України

010000

Державне управління

392,8

372,8

214,1

80,3

20

010200

Функціонування виконавчої влади

392,8

372,8

214,1

80,3

20

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

1680

1680

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

1680

1680

 

 

 

070000

Освіта

20

20

 

 

 

070700

Післядипломна освіта

20

20

 

 

 

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

15000

15000

 

 

 

170900

Інформатика

15000

15000

 

 

 

 

ВСЬОГО:

17092,8

17072,8

214,1

80,3

20

643

Національна Рада соціального партнерства

010000

Державне управління

117,5

95

22,2

8,3

22,5

010200

Функціонування виконавчої влади

117,5

95

22,2

8,3

22,5

 

ВСЬОГО:

117,5

95

22,2

8,3

22,5

644

Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення

010000

Державне управління

349,1

349,1

207

77,6

 

010200

Функціонування виконавчої влади

349,1

349,1

207

77,6

 

 

ВСЬОГО:

349,1

349,1

207

77,6

 

645

Національний виставковий центр при Кабінеті Міністрів України

160000

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

400

 

 

 

400

160900

Діяльність і послуги в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства і мисливства, не віднесені до інших категорій

400

 

 

 

400

 

ВСЬОГО:

400

 

 

 

400

647

Організаційний комітет Міжвідомчої Ради координації діяльності з підготовки і проведення щорічних зборів Європейського банку реконструкції і розвитку

010000

Державне управління

286,8

236,8

89,6

33,6

50

010200

Функціонування виконавчої влади

286,8

236,8

89,6

33,6

50

030000

Міжнародна діяльність

3800

3800

 

 

 

030200

Реалізація міжнародних угод

3800

3800

 

 

 

 

ВСЬОГО:

4086,8

4036,8

89,6

33,6

50

648

Пенсійний Фонд України

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

700000

700000

 

 

 

090100

Виплата пенсій та допомоги

700000

700000

 

 

 

 

ВСЬОГО:

700000

700000

 

 

 

649

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

010000

Державне управління

335,1

315,1

123,9

46,5

20

010200

Функціонування виконавчої влади

335,1

315,1

123,9

46,5

20

 

ВСЬОГО:

335,1

315,1

123,9

46,5

20

650

Рада Національної безпеки і оборони України

010000

Державне управління

2445,1

2060,1

799,4

271,7

385

010200

Функціонування виконавчої влади

2445,1

2060,1

799,4

271,7

385

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

1500

1500

 

 

 

040100

Фундаментальні дослідження

1050

1050

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

450

450

 

 

 

 

ВСЬОГО:

3945,1

3560,1

799,4

271,7

385

651

Рахункова палата Верховної Ради України

010000

Державне управління

12422,7

3404,5

1448,4

542,8

9018,2

010100

Функціонування законодавчої влади

12422,7

3404,5

1448,4

542,8

9018,2

 

ВСЬОГО:

12422,7

3404,5

1448,4

542,8

9018,2

652

Служба безпеки України

030000

Міжнародна діяльність

700

700

 

 

 

030100

Міжнародне співробітництво

700

700

 

 

 

060000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

237457

222591

106852,4

6241,5

14866

060600

Служба безпеки України

227350

212484

106852,4

6241,5

14866

061000

Інші правоохоронні органи

10107

10107

 

 

 

 

ВСЬОГО:

238157

223291

106852,4

6241,5

14866

654

Національна Академія наук України

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

182613

182613

 

 

 

040100

Фундаментальні дослідження

134393

134393

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

48220

48220

 

 

 

070000

Освіта

2900

2788

791

293

112

070100

Дошкільна освіта

1296

1223

550

203

73

070400

Позашкільна освіта

267

228

41

15

39

070600

Вища освіта

1300

1300

180

67

 

070800

Інші заклади та заходи в галузі освіти

37

37

20

8

 

080000

Охорона здоров'я

8500

7435

1600

592

1065

080100

Лікарні широкого профілю

8500

7435

1600

592

1065

100000

Житлово-комунальне господарство

151

151

 

 

 

100100

Житлове господарство

151

151

 

 

 

140000

Промисловість та енергетика

1000

1000

 

 

 

140300

Відтворення мінерально-сировинної бази

1000

1000

 

 

 

 

ВСЬОГО:

195164

193987

2391

885

1177

655

Академія педагогічних наук України

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

7290

7290

 

 

 

040100

Фундаментальні дослідження

7290

7290

 

 

 

110000

Культура і мистецтво

58

58

30,4

11,4

 

110200

Культура

58

58

30,4

11,4

 

 

ВСЬОГО:

7348

7348

30,4

11,4

 

656

Академія медичних наук України

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

11420

11420

 

 

 

040100

Фундаментальні дослідження

7460

7460

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

3960

3960

 

 

 

080000

Охорона здоров'я

103900

63900

20400

7650

40000

080200

Спеціалізовані медичні заклади

103900

63900

20400

7650

40000

 

ВСЬОГО:

115320

75320

20400

7650

40000

657

Академія мистецтв України

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

500

500

 

 

 

040100

Фундаментальні дослідження

500

500

 

 

 

 

ВСЬОГО:

500

500

 

 

 

658

Академія правових наук України

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

1340

1340

 

 

 

040100

Фундаментальні дослідження

1340

1340

 

 

 

 

ВСЬОГО:

1340

1340

 

 

 

659

Українська Академія аграрних наук

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

74501

74501

 

 

 

040100

Фундаментальні дослідження

46770

46770

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

27731

27731

 

 

 

070000

Освіта

2131,9

2131,9

870

326

 

070100

Дошкільна освіта

2131,9

2131,9

870

326

 

100000

Житлово-комунальне господарство

123

123

 

 

 

100100

Житлове господарство

123

123

 

 

 

160000

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

5334,2

5334,2

118

44

 

160100

Земельні ресурси

2,8

2,8

 

 

 

160300

Сільськогосподарське виробництво

5111,4

5111,4

 

 

 

161000

Фінансування бюджетних установ агропромислового комплексу

220

220

118

44

 

200000

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

1115

1115

505

190

 

200600

Збереження природно-заповідного фонду

1115

1115

505

190

 

 

ВСЬОГО:

83205,1

83205,1

1493

560

 

660

Управління державної охорони України

060000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

18000

17500

11135

70

500

061000

Інші правоохоронні органи

18000

17500

11135

70

500

 

ВСЬОГО:

18000

17500

11135

70

500

661

Фонд державного майна України

010000

Державне управління

10183,9

10183,9

6632,4

2487,2

 

010200

Функціонування виконавчої влади

10183,9

10183,9

6632,4

2487,2

 

 

ВСЬОГО:

10183,9

10183,9

6632,4

2487,2

 

662

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні

010000

Державне управління

164,5

164,5

49,7

18,6

 

010600

Інші видатки на загальнодержавне управління

164,5

164,5

49,7

18,6

 

 

ВСЬОГО:

164,5

164,5

49,7

18,6

 

666

Українська Академія державного управління при Президентові України

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

500

500

 

 

 

040100

Фундаментальні дослідження

275

275

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

225

225

 

 

 

070000

Освіта

15390

8243

1820

682

7147

070700

Післядипломна освіта

15390

8243

1820

682

7147

 

ВСЬОГО:

15890

8743

1820

682

7147

667

Український науково-технологічний центр

030000

Міжнародна діяльність

270

270

3,8

2,2

 

030200

Реалізація міжнародних угод

270

270

3,8

2,2

 

 

ВСЬОГО:

270

270

3,8

2,2

 

669

Управління санаторно-курортних закладів Кабінету Міністрів України в Автономній Республіці Крим

080000

Охорона здоров'я

6300

3892

1279

480

2408

081000

Інші заклади в галузі охорони здоров'я

6300

3892

1279

480

2408

 

ВСЬОГО:

6300

3892

1279

480

2408

672

Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України

110000

Культура і мистецтво

253

233

36

13,5

20

110100

Мистецтво

253

233

36

13,5

20

 

ВСЬОГО:

253

233

36

13,5

20

673

Центральна виборча комісія

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

255000

251346

605

227

3654

250200

Проведення виборів та референдумів

255000

251346

605

227

3654

 

ВСЬОГО:

255000

251346

605

227

3654

681

Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого

070000

Освіта

7322

6672

2875

1078

650

070600

Вища освіта

7322

6672

2875

1078

650

 

ВСЬОГО:

7322

6672

2875

1078

650

682

Український національний комітет молодіжних організацій

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

7000

7000

 

 

 

091100

Молодіжні програми

7000

7000

 

 

 

 

ВСЬОГО:

7000

7000

 

 

 

683

Всеукраїнське товариство в'язнів і репресованих

110000

Культура і мистецтво

30

30

 

 

 

110500

Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури

30

30

 

 

 

 

ВСЬОГО:

30

30

 

 

 

700

Акціонерна судноплавна компанія "Укррічфлот"

080000

Охорона здоров'я

6000

5750

674

252,7

250

080100

Лікарні широкого профілю

4100

4100

520

195

 

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

1900

1650

154

57,7

250

 

ВСЬОГО:

6000

5750

674

252,7

250

702

Державне авіапідприємство "Україна"

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

6000

2500

 

 

3500

170400

Повітряний транспорт

6000

2500

 

 

3500

 

ВСЬОГО:

6000

2500

 

 

3500

705

Консорціум "Укрфітотерапія"

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

105

105

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

105

105

 

 

 

 

ВСЬОГО:

105

105

 

 

 

706

Орендне підприємство - фірма "Укргазбуд"

080000

Охорона здоров'я

95

95

68

26

 

080400

Спеціалізовані поліклініки (в тому числі диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

95

95

68

26

 

 

ВСЬОГО:

95

95

68

26

 

707

Українська державна корпорація по виконанню монтажних спеціальних будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд"

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

87

87

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

87

87

 

 

 

 

ВСЬОГО:

87

87

 

 

 

708

Українська державна корпорація "Укрбудматеріали"

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

366

366

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

366

366

 

 

 

140000

Промисловість та енергетика

2000

2000

 

 

 

140300

Відтворення мінерально-сировинної бази

2000

2000

 

 

 

 

ВСЬОГО:

2366

2366

 

 

 

709

Українська державна компанія "Укрнафтопродукт"

070000

Освіта

190

185,4

82

30,9

4,6

070200

Загальна середня освіта

190

185,4

82

30,9

4,6

 

ВСЬОГО:

190

185,4

82

30,9

4,6

710

Українська Рада миру

110000

Культура і мистецтво

50

50

 

 

 

110500

Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури

50

50

 

 

 

 

ВСЬОГО:

50

50

 

 

 

711

Українська науково-виробнича асоціація по виробництву медтехніки і інструментів "Укрмедприлад"

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

890

890

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

890

890

 

 

 

 

ВСЬОГО:

890

890

 

 

 

712

Українське об'єднання цивільної авіації "Аеропорти України"

070000

Освіта

590

590

310

116,6

 

070100

Дошкільна освіта

590

590

310

116,6

 

080000

Охорона здоров'я

2650

2620

1258

471,8

30

080100

Лікарні широкого профілю

1185,4

1155,4

397

148,8

30

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

1464,6

1464,6

861

323

 

 

ВСЬОГО:

3240

3210

1568

588,4

30

713

Український Державний концерн місцевої промисловості "Укрмісцевпром"

070000

Освіта

1525,5

1408,5

700

262,5

117

070600

Вища освіта

1525,5

1408,5

700

262,5

117

 

ВСЬОГО:

1525,5

1408,5

700

262,5

117

714

Український державний концерн по виробництву цементу і азбестоцементних виробів

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

50

50

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

50

50

 

 

 

 

ВСЬОГО:

50

50

 

 

 

715

Виробниче об'єднання "Укрводшлях"

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

14000

14000

 

 

 

170200

Водний транспорт

14000

14000

 

 

 

 

ВСЬОГО:

14000

14000

 

 

 

716

Український союз об'єднань обслуговування населення "Укрсоюзсервіс"

070000

Освіта

916,8

916,8

411,2

153,5

 

070600

Вища освіта

916,8

916,8

411,2

153,5

 

 

ВСЬОГО:

916,8

916,8

411,2

153,5

 

717

Українська корпорація "Укрбуд"

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

80

80

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

80

80

 

 

 

070000

Освіта

4613

4613

2300

863

 

070600

Вища освіта

4613

4613

2300

863

 

150000

Будівництво

65

65

 

 

 

150200

Архітектура

65

65

 

 

 

 

ВСЬОГО:

4758

4758

2300

863

 

718

Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка)

070000

Освіта

5610

5610

3000

1126

 

070600

Вища освіта

5610

5610

3000

1126

 

 

ВСЬОГО:

5610

5610

3000

1126

 

800

Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім. Т. Шевченка

110000

Культура і мистецтво

220

220

 

 

 

110500

Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури

220

220

 

 

 

 

ВСЬОГО:

220

220

 

 

 

801

Головна Рада українського товариства охорони пам'яток історії та культури

110000

Культура і мистецтво

943

943

315

118

 

110200

Культура

518

518

315

118

 

110500

Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури

425

425

 

 

 

 

ВСЬОГО:

943

943

315

118

 

804

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України

080000

Охорона здоров'я

6370

6370

4434

1663

 

081000

Інші заклади в галузі охорони здоров'я

6370

6370

4434

1663

 

 

ВСЬОГО:

6370

6370

4434

1663

 

805

Профспілкове спортивне товариство "Україна"

130000

Фізична культура і спорт

2840

2840

1785,4

669,5

 

130200

Державна підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

2840

2840

1785,4

669,5

 

 

ВСЬОГО:

2840

2840

1785,4

669,5

 

806

Рада профспілки залізничників та транспортних будівельників України

110000

Культура і мистецтво

210

210

152,7

57,3

 

110200

Культура

210

210

152,7

57,3

 

 

ВСЬОГО:

210

210

152,7

57,3

 

807

Всеукраїнська музична спілка

110000

Культура і мистецтво

816

816

213

102

 

110100

Мистецтво

816

816

213

102

 

 

ВСЬОГО:

816

816

213

102

 

808

Спілка архітекторів України

110000

Культура і мистецтво

60

60

32

15,2

 

110100

Мистецтво

60

60

32

15,2

 

 

ВСЬОГО:

60

60

32

15,2

 

809

Спілка композиторів України

110000

Культура і мистецтво

830

830

57

27,1

 

110100

Мистецтво

830

830

57

27,1

 

 

ВСЬОГО:

830

830

57

27,1

 

810

Спілка письменників України

110000

Культура і мистецтво

669

669

267

126,8

 

110100

Мистецтво

669

669

267

126,8

 

 

ВСЬОГО:

669

669

267

126,8

 

811

Спілка художників України

110000

Культура і мистецтво

657

657

240

114

 

110100

Мистецтво

657

657

240

114

 

 

ВСЬОГО:

657

657

240

114

 

812

Спілка фотохудожників України

110000

Культура і мистецтво

230

230

99

47

 

110100

Мистецтво

230

230

99

47

 

 

ВСЬОГО:

230

230

99

47

 

813

Спілка театральних діячів України

110000

Культура і мистецтво

600

520

78

37,1

80

110100

Мистецтво

600

520

78

37,1

80

 

ВСЬОГО:

600

520

78

37,1

80

814

Спілка майстрів народного мистецтва України

110000

Культура і мистецтво

411

299

122

58

112

110100

Мистецтво

411

299

122

58

112

 

ВСЬОГО:

411

299

122

58

112

815

Спілка дизайнерів України

110000

Культура і мистецтво

67

67

34

16,2

 

110100

Мистецтво

67

67

34

16,2

 

 

ВСЬОГО:

67

67

34

16,2

 

816

Спілка кінематографістів України

110000

Культура і мистецтво

310

310

85,1

40,4

 

110100

Мистецтво

310

310

85,1

40,4

 

 

ВСЬОГО:

310

310

85,1

40,4

 

817

Спілка журналістів України

110000

Культура і мистецтво

350

350

76

36,1

 

110100

Мистецтво

350

350

76

36,1

 

 

ВСЬОГО:

350

350

76

36,1

 

819

Туристсько-спортивна спілка України

130000

Фізична культура і спорт

515

505

259,6

97,4

10

130200

Державна підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

515

505

259,6

97,4

10

 

ВСЬОГО:

515

505

259,6

97,4

10

820

Українська спілка ветеранів Афганістану

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

1400

1400

 

 

 

091200

Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики

1400

1400

 

 

 

 

ВСЬОГО:

1400

1400

 

 

 

821

Українська спілка учасників війни

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

60

60

 

 

 

091200

Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики

60

60

 

 

 

 

ВСЬОГО:

60

60

 

 

 

822

Союз організацій інвалідів України

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

50

50

 

 

 

091200

Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики

50

50

 

 

 

 

ВСЬОГО:

50

50

 

 

 

823

Товариство сприяння обороні України

050000

Національна оборона

20050

20050

6700

2513

 

050500

Інші видатки в галузі оборони

20050

20050

6700

2513

 

130000

Фізична культура і спорт

1960

1960

1010,4

378,9

 

130200

Державна підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

1960

1960

1010,4

378,9

 

 

ВСЬОГО:

22010

22010

7710,4

2891,9

 

824

Товариство зв'язків з українцями за межами України

110000

Культура і мистецтво

560

560

 

 

 

110500

Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури

560

560

 

 

 

120000

Засоби масової інформації

70

70

 

 

 

120200

Преса

70

70

 

 

 

 

ВСЬОГО:

630

630

 

 

 

825

Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України

130000

Фізична культура і спорт

4650

4650

1257,7

471,6

 

130200

Державна підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

4650

4650

1257,7

471,6

 

 

ВСЬОГО:

4650

4650

1257,7

471,6

 

826

Фізкультурно-спортивне товариство "Колос"

130000

Фізична культура і спорт

7350

7343

4384,6

1644,3

7

130200

Державна підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

7350

7343

4384,6

1644,3

7

 

ВСЬОГО:

7350

7343

4384,6

1644,3

7

828

Українське товариство сліпих

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

113

113

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

113

113

 

 

 

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

18900

17075

 

 

1825

091200

Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики

18900

17075

 

 

1825

 

ВСЬОГО:

19013

17188

 

 

1825

829

Українське товариство глухих

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2300

2300

 

 

 

091200

Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики

2300

2300

 

 

 

 

ВСЬОГО:

2300

2300

 

 

 

830

Український центр творчості дітей та юнацтва

110000

Культура і мистецтво

70

70

 

 

 

110500

Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури

70

70

 

 

 

 

ВСЬОГО:

70

70

 

 

 

831

Українська організація інвалідів війни та збройних сил

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

30

30

 

 

 

091200

Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики

30

30

 

 

 

 

ВСЬОГО:

30

30

 

 

 

832

Українська рада ветеранів війни та праці

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

60

60

 

 

 

091200

Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики

60

60

 

 

 

 

ВСЬОГО:

60

60

 

 

 

833

Центральний спортивний клуб "Гарт"

130000

Фізична культура і спорт

6580

6535,7

2634,6

988,1

44,3

130100

Здійснення заходів з фізичної культури і спорту

6580

6535,7

2634,6

988,1

44,3

 

ВСЬОГО:

6580

6535,7

2634,6

988,1

44,3

834

Центр "Український дім" при Кабінеті Міністрів України

110000

Культура і мистецтво

1085

697

 

 

388

110100

Мистецтво

1085

697

 

 

388

 

ВСЬОГО:

1085

697

 

 

388

835

Центральний комітет профспілки авіапрацівників

110000

Культура і мистецтво

70

70

44

16,5

 

110200

Культура

70

70

44

16,5

 

 

ВСЬОГО:

70

70

44

16,5

 

850

Акціонерне товариство лікувально-оздоровчих установ профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

140000

Промисловість та енергетика

400

400

 

 

 

140300

Відтворення мінерально-сировинної бази

400

400

 

 

 

 

ВСЬОГО:

400

400

 

 

 

851

Видавництво "Преса України"

070000

Освіта

260

260

131

49

 

070100

Дошкільна освіта

260

260

131

49

 

 

ВСЬОГО:

260

260

131

49

 

852

Головна медична служба Укрзалізниці Міністерства транспорту України

070000

Освіта

1100

1078

557

209

22

070600

Вища освіта

1100

1078

557

209

22

080000

Охорона здоров'я

134260

131010

65330

24498,8

3250

080100

Лікарні широкого профілю

119073,8

116073,8

57914,1

21718,7

3000

080200

Спеціалізовані медичні заклади

2595,8

2495,8

985

369,4

100

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

10451,1

10301,1

5433

2037,4

150

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

460,1

460,1

174,9

64,7

 

080600

Фельдшерсько-акушерські пункти

979,4

979,4

573

214,9

 

081000

Інші заклади в галузі охорони здоров'я

699,8

699,8

250

93,7

 

 

ВСЬОГО:

135360

132088

65887

24707,8

3272

853

Відділ навчальних закладів Укрзалізниці

070000

Освіта

36116

35966

15500

5809,3

150

070100

Дошкільна освіта

29278

29278

12118

4544

 

070400

Позашкільна освіта

164

164

112

42,3

 

070600

Вища освіта

6567

6417

3200

1196

150

070700

Післядипломна освіта

15

15

10

4

 

070800

Інші заклади та заходи в галузі освіти

92

92

60

23

 

 

ВСЬОГО:

36116

35966

15500

5809,3

150

854

Київський університет імені Тараса Шевченка

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

4620

4620

 

 

 

040100

Фундаментальні дослідження

4160

4160

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

460

460

 

 

 

070000

Освіта

28400

27600

10211

3829

800

070100

Дошкільна освіта

130

130

40

15

 

070600

Вища освіта

28270

27470

10171

3814

800

 

ВСЬОГО:

33020

32220

10211

3829

800

861

Національний аграрний університет

040000

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

1000

1000

 

 

 

040100

Фундаментальні дослідження

260

260

 

 

 

040200

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

740

740

 

 

 

070000

Освіта

16589,6

15604,6

6567

2461,2

985

070100

Дошкільна освіта

214,4

214,4

79

29,2

 

070600

Вища освіта

16375,2

15390,2

6488

2432

985

 

ВСЬОГО:

17589,6

16604,6

6567

2461,2

985

862

Національний університет "Києво-Могилянська Академія"

070000

Освіта

7440

5653,9

2187,4

825,3

1786,1

070600

Вища освіта

7440

5653,9

2187,4

825,3

1786,1

 

ВСЬОГО:

7440

5653,9

2187,4

825,3

1786,1

863

Національна кінематека України

110000

Культура і мистецтво

615

615

 

 

 

110300

Кінематографія

615

615

 

 

 

 

ВСЬОГО:

615

615

 

 

 

865

Редакція газети "Урядовий кур'єр"

120000

Засоби масової інформації

1000

1000

 

 

 

120200

Преса

1000

1000

 

 

 

 

ВСЬОГО:

1000

1000

 

 

 

866

Редакція газети "Голос України"

120000

Засоби масової інформації

3600

3600

 

 

 

120200

Преса

3600

3600

 

 

 

 

ВСЬОГО:

3600

3600

 

 

 

868

Державний комітет України з питань розвитку підприємництва

010000

Державне управління

1384,6

1267,1

675,7

253,4

117,5

010200

Функціонування виконавчої влади

1384,6

1267,1

675,7

253,4

117,5

 

ВСЬОГО:

1384,6

1267,1

675,7

253,4

117,5

873

Місцеві державні адміністрації

010000

Державне управління

187510,5

187510,5

108091,6

40534,4

 

010200

Функціонування виконавчої влади

187510,5

187510,5

108091,6

40534,4

 

100000

Житлово-комунальне господарство

20000

20000

 

 

 

100100

Житлове господарство

20000

20000

 

 

 

150000

Будівництво

5200

 

 

 

5200

150100

Будівництво

5200

 

 

 

5200

 

ВСЬОГО:

212710,5

207510,5

108091,6

40534,4

5200

875

Повернення бюджетних позичок

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

-87965,2

 

 

 

 

250500

Бюджетні позички

-87965,2

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

-87965,2

 

 

 

 

876

Дотації місцевим бюджетам

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

2502213

2502213

 

 

 

250300

Кошти, що передаються до бюджетів інших рівнів

2502213

2502213

 

 

 

 

ВСЬОГО:

2502213

2502213

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

24481773,9

22741407

3623046

750688,8

1528332,5

____________

Опрос