Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственном регулировании импорта сельскохозяйственной продукции

ВР Украины
Закон от 17.07.1997 № 468/97-ВР
редакция действует с 20.09.2018

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 19 листопада 1997 року N 644/97-ВР
,
від 30 грудня 1997 року N 794/97-ВР
,
від 16 січня 1998 року N 32/98-ВР
,
від 5 березня 1998 року N 198/98-ВР
,
 від 18 лютого 1999 року N 439-XIV
,
від 18 березня 1999 року N 518-XI
V,
від 9 квітня 1999 року N 597-XIV
,
від 18 червня 1999 року N 771-XIV
,
 від 4 листопада 1999 року N 1214-XIV
,
 від 21 грудня 1999 року N 1327-XIV
,
 від 22 лютого 2000 року N 1476-III
,
 від 2 березня 2000 року N 1528-III
,
 від 5 квітня 2001 року N 2371-III
,
 від 13 вересня 2001 року N 2681-III
,
 від 15 листопада 2001 року N 2775-III
,
від 9 липня 2003 року N 1046-IV
,
 від 23 жовтня 2003 року N 1240-IV
(зміни, внесені Законом України від 23 жовтня 2003 року N 1240-IV,
діяли до 1 липня 2004 року)
,
 від 18 листопада 2004 року N 2189-IV
,
 від 8 вересня 2005 року N 2863-IV
,
 від 25 червня 1992 року N 2498-XII
(враховуючи зміни, внесені
Законом України
 від 16 листопада 2006 року N 361-V
),
 від 13 березня 2012 року N 4496-VI
,
від 22 липня 2014 року N 1602-VII
,
від 4 вересня 2018 року N 2518-VIII

(Стаття 3 цього Закону втратила чинність з 1 січня 2003 року
 у зв'язку із закінченням строку її дії)

(У тексті Закону слово "екю" замінено словом "євро" 
згідно із Законом України від 04.11.99 р. N 1214-XIV)

(У тексті Закону слова "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності" у всіх відмінках замінено словами "Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД)" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 18 листопада 2004 року N 2189-IV)

Цей Закон встановлює порядок тарифного і нетарифного регулювання імпорту сільськогосподарської сировини та продуктів її переробки (далі - сільськогосподарська продукція) для створення рівних умов конкуренції між продукцією вітчизняного виробництва та продукцією нерезидентів, а також деякі методи цінової підтримки сільськогосподарських товаровиробників України.

Стаття 1. Тарифне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції

Ввізні (імпортні) мита на товари, визначені у статті 6 цього Закону, встановлюються та змінюються Верховною Радою України.

Повні ставки ввізного (імпортного) мита на товари першої та другої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) (крім підакцизних) встановлюються у подвійному розмірі до розміру пільгових ставок ввізного (імпортного) мита, визначених у статті 6 цього Закону.

(частина друга статті 1 у редакції
Закону України від 16.01.98 р. N 32/98-ВР)

Повні ставки ввізного (імпортного) мита на товари третьої - двадцять четвертої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), а також на підакцизні товари встановлюються на рівні пільгових ставок.

(частина третя статті 1 у редакції
Закону України від 16.01.98 р. N 32/98-ВР)

При ввезенні товарів, зазначених у статті 6 цього Закону, не дозволяються:

відстрочення сплати мита та податку на додану вартість;

звільнення від сплати ввізного (імпортного) мита фізичних або юридичних осіб, які мають пільги зі сплати ввізного мита згідно з іншими законодавчими актами України. 

Стаття 2. Сезонні мита на ввезення сільськогосподарської продукції

Сезонні ввізні (імпортні) мита запроваджуються щорічно у подвійному розмірі до розміру пільгових ставок ввізного (імпортного) мита на сільськогосподарську продукцію груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), визначених у частині п'ятій цієї статті, протягом строку збирання і закладення на зберігання аналогічної продукції українського виробництва.

(частина перша статті 2 у редакції
Закону України від 16.01.98 р. N 32/98-ВР)

Сезонні мита вважаються винятком з преференційних або пільгових режимів, у тому числі з угод про вільну торгівлю, митні союзи, виробничу кооперацію та інших подібних міжнародних угод, якщо це передбачено такими угодами. Сезонні мита протягом часу їх дії заміщують ввізні (імпортні) мита, встановлені статтею 6 цього Закону.

Кабінет Міністрів України встановлює терміни дії сезонних мит на сільськогосподарську продукцію та оприлюднює своє рішення за 45 днів до дня їх запровадження.

Сезонні мита встановлюються на строк, що не може бути меншим 60 та більшим 120 послідовних календарних днів.

Сезонні мита встановлюються стосовно товарів, які підпадають під визначення таких кодів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД): 07.01 - 07.08, 08.06.10, 08.07.10, 08.08.10, 08.08.20, 08.09.10000, 08.09.20, 10.01 - 10.05, 10.08, 12.06 - 12.08, 12.10, 12.12.91, 12.12.92, 12.13, 12.14 та при цьому оподатковуються за пільговою ставкою, яка дорівнює або перевищує 30 відсотків згідно з статтею 6 цього Закону.

(частина п'ята статті 2 у редакції
Закону України від 16.01.98 р. N 32/98-ВР)

Стаття 3. Втратила чинність

(стаття 3 втратила чинність з 1 січня 2003 року
 у зв'язку із закінченням строку її дії)

Стаття 4. Контроль за ввезенням імпортної сільськогосподарської продукції

Сільськогосподарська продукція, яка ввозиться (пересилається) на митну територію України, підлягає радіологічному, а в разі ввезення об'єктів державного контролю - товарів першої - п'ятої, сьомої, десятої, дванадцятої, чотирнадцятої - шістнадцятої, дев'ятнадцятої, двадцять першої, двадцять третьої груп згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) - державному контролю, що здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини. Ввезення в Україну харчових продуктів та супутніх матеріалів здійснюється в порядку, визначеному законом.

(стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законами України
 від 25.06.92 р. N 2498-XII, враховуючи зміни,
 внесені
Законом України від 16.11.2006 р. N 361-V,
від 19.11.97 р. N 644/97-ВР,
від 16.01.98 р. N 32/98-ВР,
від 09.04.99 р. N 597-XIV,
від 13.09.2001 р. N 2681-III,
від 15.11.2001 р. N 2775-III,
від 18.11.2004 р. N 2189-IV
,
 від 08.09.2005 р. N 2863-IV
,
від 13.03.2012 р. N 4496-VI,
у редакції Закону України
 від 22.07.2014 р. N 1602-VII)

Стаття 5. Захист прав власності на сільськогосподарську продукцію, прав на вільний вибір переробників та покупців сільськогосподарської продукції

З метою запобігання створенню штучного дефіциту сільськогосподарської продукції в Україні та спекулятивного збільшення цін на продукти першої необхідності забороняється введення обмежень на вільне переміщення сільськогосподарської продукції вітчизняного виробництва на всій території України, визначення сільськогосподарському товаровиробнику конкретних переробників або споживачів, а також встановлення обов'язкових мінімальних цін їх реалізації (продажу).

(частина перша статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 21.12.99 р. N 1327-XIV,
від 04.09.2018 р. N 2518-VIII)

Рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, прийняті всупереч положенням цієї статті, не підлягають виконанню. Посадові особи зазначених органів за видання (підписання) рішень, що суперечать положенням цієї статті, несуть відповідальність згідно із законами України.

Стаття 6. Розмір ввізного мита на сільськогосподарську продукцію

Ставки ввізного мита на товари першої - двадцять четвертої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності визначаються Митним тарифом України.

(стаття 6 із змінами, внесеними
Законами України
від 16.01.98 р. N 32/98-ВР,
 від 18.02.99 р. N 439-XIV,
від 18.03.99 р. N 518-XIV,
 від 04.11.99 р. N 1214-XIV,
 від 02.03.2000 р. N 1528-III,
в редакції Закону України
 від 05.04.2001 р. N 2371-III)

Стаття 7. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім статті 6, яка набирає чинності через 45 днів після дня опублікування цього Закону.

2. Сезонні мита, передбачені статтею 2, застосовуються починаючи з врожаю 1997 року.

Стаття 3 діє до 1 січня 2003 року.

3. З дня набрання чинності цим Законом до 1 січня 1999 року норми Закону України "Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах" стосовно готової продукції товарних груп 1-24 Гармонізованої системи опису і кодування товарів, що вироблена з давальницької сировини резидента і ввозиться на митну територію України, в частині звільнення від сплати податку на додану вартість поширюються тільки на готову продукцію, що ввозиться за договорами, по яких давальницька сировина була повністю або частково вивезена за межі митної території України до 1 жовтня 1997 року, а в частині звільнення від обкладення ввізним митом та непідпадання під режим ліцензування і квотування - тільки на готову продукцію, що ввозиться за договорами, по яких давальницька сировина була повністю або частково вивезена за межі митної території України до набрання чинності цим Законом.

(статтю 7 доповнено новим пунктом 3 згідно із
Законом України від 19.11.97 р. N 644/97-ВР,
у зв'язку з цим пункти 3 - 6 вважати
відповідно пунктами 4 - 7
,
пункт 3 статті 7 у редакції
Закону України від 30.12.97 р. N 794/97-ВР)

4. Квоти на ввезення продукції тваринництва запроваджуються з дня набрання чинності цим Законом і діють до дня проведення аукціонів з продажу квот на 1998 рік.

5. Доходи Державного бюджету України, отримані внаслідок запровадження цього Закону, спрямовуються на фінансування програм з цінової підтримки сільськогосподарської продукції вітчизняного виробництва.

6. Норми інших законодавчих актів України діють у частині, що не суперечать цьому Закону.

7. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня опублікування цього Закону подати на розгляд Верховної Ради України проекти законодавчих актів, які потребують змін і доповнень у зв'язку із введенням у дію цього Закону.

8. Тимчасово до 1 серпня 1998 року встановити на томатну пасту з вмістом сухих речовин більш як 30 відсотків по масі (тільки в тарі для промислової переробки) ввізне мито за нульовою ставкою - код товарної групи 20.02.90.900.

(статтю 7 доповнено пунктом 8 згідно із
Законом України від 16.01.98 р.  N 32/98-ВР)

9. Тимчасово до 1 липня 1998 року дозволити фізичним особам отримувати міжнародні поштові відправлення з харчовими продуктами (крім підакцизних) вагою до 5 кілограмів без сертифіката відповідності.

(статтю 7 доповнено пунктом 9 згідно із
Законом України від 16.01.98 р. N 32/98-ВР)

10. За товари, що імпортуються в Україну в рамках інвестиційних проектів за рахунок кредитів, наданих під гарантії Кабінету Міністрів України до 7 жовтня 1997 року, сплачується ввізне (імпортне) мито відповідно до законодавства, яке діяло до набрання чинності Законом України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції".

(статтю 7 доповнено пунктом 10 згідно із
Законом України від 05.03.98 р. N 198/98-ВР)

11. Тимчасово до 1 вересня 2000 року встановити на зерно кукурудзи (тільки для промислової переробки на підприємствах харчової промисловості) ввізне мито за нульовою ставкою - код товарної групи 1005.

(статтю 7 доповнено пунктом 11 згідно із
 Законом України від 18.06.99 р. N 771-XIV
,
пункт 11 статті 7 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 22.02.2000 р. N 1476-III)

12. Протягом строку дії Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування щодо зернових культур", прийнятого Верховною Радою України 23 жовтня 2003 року, встановити для товарів, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00, нульову ставку ввізного (імпортного) мита.

(статтю 7 доповнено пунктом 12 згідно із
 Законом України від 09.07.2003 р. N 1046-IV
,
 пункт 12 статті 7 у редакції Закону
України від 23.10.2003 р. N 1240-IV)

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
17 липня 1997 року
N 468/97-ВР

 

Опрос