Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 1997 год

ВР Украины
Закон от 27.06.1997 № 404/97-ВР
редакция действует с 18.12.1997

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 1997 рік

Закон набирає чинності з 1 січня 1997 року
 у частині статей, що відповідають
Закону України
 "Про порядок фінансування видатків з Державного бюджету України у 1997 році
до прийняття Закону України "Про Державний бюджет України на 1997 рік"
,
 а решта - з 1 липня 1997 року
(згідно із Законом України
 від 15 серпня 1997 року N 503/97-ВР)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 15 серпня 1997 року N 504/97-ВР
,
від 18 грудня 1997 року N 751/97-ВР

Верховна Рада України постановляє:

Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1997 рік по доходах у сумі 21.660.253,5 тис.гривень і по видатках - 27.411.474,5 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 1997 рік у сумі 5.751.221 тис. гривень, або 5,7 відсотка валового внутрішнього продукту і 21 відсоток видатків Державного бюджету України на 1997 рік.

Спрямувати на покриття дефіциту Державного бюджету України на 1997 рік надходження із:

джерел внутрішнього фінансування у сумі 3.351.221 тис. гривень на беземісійній основі, включаючи доходи від емісії державних цінних паперів;

джерел зовнішнього запозичення у сумі 2.400.000 тис. гривень.

Стаття 2. Затвердити в Державному бюджеті України розмір оборотної касової готівки на кінець року в сумі 500.000 тис. гривень.

Стаття 3. Установити доходи Державного бюджету України на 1997 рік по основних видах надходжень у таких сумах:

 

(тис. гривень)

Податок на додану вартість

8.455.982

Акцизний збір

672.983,5

Мито

676.137

Державне мито

114.593

Рентні платежі за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні, та різниця в цінах на природний газ

1.561.135

Збори за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

337.000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів - разом

345.033

                     у тому числі:

 

         лісових ресурсів

31.496

         водних ресурсів

287.537

         надр при видобуванні корисних копалин

26.000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища (Фонд охорони навколишнього природного середовища)

16.000

Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

2.513.000

Збір до Державного інноваційного фонду та його регіональних відділень

228.000

Надходження коштів від Державного комітету України по матеріальних резервах

2.750.000

Надходження відрахувань від перевищення поточних доходів над видатками Національного банку України

200.036

Надходження від реалізації дорогоцінних металів з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

2.200

Збори та інші неподаткові доходи

907.940

Збір до Державного фонду сприяння зайнятості населення

406.600

Надходження до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу

243.080

Надходження збору до Фонду соціального захисту інвалідів

35.000

Відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування

1.064.000

Інші надходження

70.000

Кошти, що підлягають передачі до Державного бюджету України з бюджетів областей та м. Києва

1.061.534

Стаття 4. Затвердити видатки Державного бюджету України на 1997 рік у таких сумах:

Соціальний захист населення - разом

2.198.060

                         у тому числі:

 

        утримання регіональних пунктів тимчасового розміщення біженців

600

        виплата заборгованості з регресних позовів шахтарям

93.000

        соціальне забезпечення

1.766.120

                         у тому числі:

 

        - пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового
        складу органів внутрішніх справ

900.000

        - перерахування до Пенсійного фонду України на виплату пенсій
        військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу
        строкової служби та їх сім'ям

700.000

        - кошти бюджету, що передаються до Фонду соціального захисту
        інвалідів

120.000

        - кошти на утримання будинків-інтернатів та інших установ соціального
        забезпечення

46.120

фінансування заходів, пов'язаних із здійсненням державного регулювання цін, - разом

338.340

                         у тому числі на:

 

        - газ природний, що споживається населенням

310.000

        - погашення відсотків за довгостроковими пільговими кредитами на
        будівництво житла для молодих сімей та інших соціально незахищених
        категорій громадян

20.000

        - житлово-комунальне господарство (на воду, міський
        електротранспорт, водовідведення, теплопостачання, житлове
        господарство)

8.340

Фінансування соціально-культурних закладів, установ та заходів - разом

2.635.550

                         у тому числі:

 

        - освіти

1.449.760

                         з них:

 

                  видання учбової літератури

97.000

        - культури

399.606

        - охорони здоров'я

656.984

                         з них:

 

                  Національна програма імунопрофілактики та заходи по
                  профілактиці та лікуванню туберкульозу

5.000

                  Академія медичних наук

103.890

        - фізичної культури, спорту та молодіжних заходів

79.200

                         з них:

 

                  на реконструкцію Національного спортивного комплексу
                  "Олімпійський"

6.000

                  Український національний комітет молодіжних організацій
                  України

2.500

        - видатків на утримання об'єктів соціальної сфери, які передаються до
        комунальної власності у зв'язку з закриттям відповідних підприємств

50.000

Фінансування науки - разом

736.978

                  з них Державний інноваційний фонд та його регіональні
                  відділення (без зміни цільового призначення) - разом

228.000

                         з них:

 

                  забезпечення виробництва зернозбиральних комбайнів

20.000

                  виробництво антибіотиків

6.000

Фінансування будівництва житла для військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, ветеранів війни та воєнних конфліктів в іноземних державах та офіцерів, звільнених у запас, які перебувають на квартирному обліку в місцевих державних адміністраціях, суддів та прокурорів - разом

46.000

                         з них:

 

        - офіцерам, звільненим у запас, які перебувають на квартирному обліку в
        місцевих державних адміністраціях

6.000

        - ветеранам війни та воєнних конфліктів в іноземних державах

2.000

Народне господарство - разом

5.516.187

        у тому числі на фінансування:

 

        - видатків на реструктуризацію вугільної промисловості

280.944

        - державної підтримки вугледобувних підприємств

1.000.136

                         з них:

 

                  видатки на відновлення очисних та підготовчих вибоїв

200.000

                  видатки на капітальне будівництво

100.000

        - видатків на реструктуризацію гірничорудних підприємств з підземного
        видобутку залізної руди

50.000

        - видатків на супутній видобуток золота

1.550

        - геологорозвідувальних робіт з пошуку твердих корисних копалин,
        родовищ золота та глибокого розвідувального буріння на нафту і газ за
        рахунок відрахувань видобувних підприємств за видобуті корисні
        копалини

337.000

        - заходів з конверсії підприємств оборонного комплексу і створення
        нових видів цивільної продукції

80.000

                       з них на розвиток вітчизняного сільськогосподарського
                       машинобудування

30.000

        - Державної космічної програми та Національного центру управління і
        випробувань космічних засобів

127.783

        - Національної програми досліджень і використання ресурсів
        Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану

8.000

        - заходів з переробки брухту і відходів дорогоцінних металів

2.000

        - протиепізоотичних заходів, бюджетних установ агропромислового
        комплексу та інших його витрат

54.644

        - заходів з водного господарства

150.090

        - охорони, селекції та відтворення рибних запасів

20.000

        - інвентаризації земель та землевпорядкування

10.000

        - державної програми підтримки селекції у рослинництві

35.000

        - державної програми підтримки селекції у тваринництві

100.000

        - докорінного поліпшення земель

5.000

        - лісового господарства, охорони і захисту лісів

75.000

        - витрат на закладення і догляд за молодими садами, виноградниками

30.000

        - витрат, пов'язаних із частковою сплатою відсотків за раніше надані
        кредити в минулих бюджетних роках:

 

                             підприємцям

3.000

                             селянським (фермерським) господарствам

6.000

        - заготівлі сільськогосподарської продукції за державним контрактом
        (бюджетна позичка)

100.000

        - витрат на забезпечення державних матеріальних резервів

2.550.000

                       з них на закупівлю зерна та іншої вітчизняної сільгосппродукції

1.525.000

        - суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського
        призначення

1.000

        - підтримки виробництва продукції тваринництва в розрахунку на
        одиницю проданої продукції (молока і м'яса)

50.000

        - інших видатків на народне господарство

239.040

Фінансування житлово-комунального господарства - разом

10.060

        у тому числі:

 

        - капітального ремонту державного житлового фонду

9.800

        - науково-дослідних та конструкторських робіт, пов'язаних із
        здійсненням заходів щодо реалізації державної політики по благоустрою
        міст і селищ міського типу

260

Реставрація пам'яток архітектури

6.000

Охорона навколишнього природного середовища

73.820

Фінансування заходів, пов'язаних з поверненням кримсько-татарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України

15.000

Національна оборона - разом

1.472.240

        у тому числі:

 

        - утримання Збройних Сил України

1.225.000

        - закупівля озброєнь і військової техніки

195.000

        - науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

30.000

        - підготовка призовників для Збройних Сил України і інших військових
        формувань в навчальних організаціях Товариства сприяння обороні
        України

22.240

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - на утримання військ цивільної оборони та інші заходи, пов'язані з надзвичайними ситуаціями

55.702

Фінансування заходів щодо ліквідації стратегічних ядерних озброєнь - разом

10.000

        у тому числі:

 

        - будівництво житла для військовослужбовців

8.000

        - будівництво складів

2.000

Правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави - разом

1.700.769

        у тому числі:

 

        - Служба безпеки України

216.000

        - органи внутрішніх справ

680.660

        - внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України

75.220

        - кримінально-виправна система

240.330

        - Прикордонні війська України

169.240

                       з них на будівництво житла

10.000

        - Національна гвардія України

65.000

        - Головне управління урядового зв'язку Служби безпеки України

73.800

        - Управління державної охорони України

20.000

        - Генеральна військова інспекція при Президентові України

502

        - митна служба

75.017

        - органи прокуратури

85.000

Додаткові асигнування на фінансування матеріально-технічного забезпечення спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю

25.000

Місцеві державні податкові органи

250.000

Здійснення повноважень Президента України

25.870

Здійснення повноважень Верховної Ради України

58.600

Рахункова палата Верховної Ради України

15.000

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

8.000

Кабінет Міністрів України

25.870

Видатки на функціонування системи органів виконавчої влади

472.575

Видатки на утримання судової системи

95.200

        з них:

 

        - Конституційного Суду України

6.000

        - Верховного Суду України

9.000

        - Вищого арбітражного суду України

1.400

        - військових судів

2.100

Зовнішньополітична діяльність - разом

384.359

        у тому числі:

 

        - внески до міжнародних організацій, членом яких є Україна, - разом

218.609

        з них до:

 

        - бюджету ООН та органів і спеціальних установ системи ООН

161.538

        - міжнародних фінансових організацій

50.071

        - міждержавних установ СНД

7.000

        - утримання дипломатичних представництв України за кордоном

119.260

        - придбання за кордоном у власність України приміщень для
        розміщення дипломатичних представництв

33.722

        - видатки на короткотермінові відрядження за кордон відповідальних
        працівників органів виконавчої влади

12.635

        - інші неторговельні витрати

133

Видатки з обслуговування державного зовнішнього боргу

2.510.000

Інші видатки бюджету - разом

1.753.087

        з них:

 

        - на покриття заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат та
        заборгованості Державного бюджету України перед Пенсійним фондом
        України

1.369.381

        - на початок погашення заборгованості держави по знецінених
        грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку та
        викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року

200.000

Резервний фонд Кабінету Міністрів України

400.000

Видатки, здійснювані за рахунок коштів державних цільових фондів, - разом

2.970.600

        у тому числі:

 

Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення - разом

2.513.000

        у тому числі на:

 

        - соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
        Чорнобильської катастрофи

1.799.331

        - медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок
        Чорнобильської катастрофи

43.362

        - державні капітальні вкладення

328.297

        - самостійне переселення громадян з радіоактивно забруднених
        територій і будівництво житла для громадян, віднесених до категорії 1

146.652

        - забезпечення робіт у зоні відчуження та на об'єкті "Укриття"

132.980

        - інші цільові Чорнобильські програми

62.378

Державного фонду сприяння зайнятості населення

406.600

Фонду охорони навколишнього природного середовища

16.000

Фонду соціального захисту інвалідів

35.000

Видатки на організацію реабілітаційного центру в Автономній Республіці Крим для дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

7.000

Видатки з обслуговування державного внутрішнього боргу

950.400

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування

1.064.000

Кошти, що передаються з Державного бюджету України до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей та м. Севастополя

2.119.547,5

Установити розподіл видатків Державного бюджету України в розрізі міністерств і відомств, а також граничні асигнування на оплату праці згідно з додатком.

Видатки на структурну перебудову галузей народного господарства за рахунок надходжень коштів, отриманих від приватизації державного майна, що не враховані в доходах бюджету

500.000

        з них фінансування капітальних вкладень

 

        - фінансування капітальних вкладень в сільському господарстві

162.000

        - компенсація за будівництво об'єктів соціально-культурного
        призначення на селі

50.000

        - фінансування заходів по державній підтримці виробництва продукції
        тваринництва

50.000

        - фінансування капітальних вкладень у промисловості

188.000

                       з них:

 

            будівництво вугільних шахт

50.000

            підготовка до пуску енергоблока N 2 Чорнобильської АЕС

20.000

            придбання рухомого складу залізничного транспорту для
            пасажирських перевезень

20.000

            будівництво каналу "Дніпро-Донбас"

6.500

            завершення будівництва водоводу "Каховка-Бердянськ"

2.000

(стаття 4 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 15.08.97 р. N 504/97-ВР,
від 18.12.97 р. N 751/97-ВР)

Стаття 5. Установити, що в 1997 році до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя зараховується 50 відсотків акцизного збору, що надходить на їх території, крім акцизного збору з ввезених на територію України підакцизних товарів, 100 відсотків прибуткового податку з громадян, 100 відсотків податку на прибуток підприємств усіх форм власності та 100 відсотків плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.

Регулювання доходів бюджетів, що входять до складу бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про бюджетну систему України".

Надходження податку на додану вартість зараховуються в повному обсязі до Державного бюджету України.

Стаття 6. Затвердити у складі видатків Державного бюджету України дотації бюджетам Автономної Республіки Крим, областей та м. Севастополя у сумі 2.119.547,5 тис. гривень на фінансування видатків, що не покриваються доходами, у тому числі:

 

(тис. гривень)

Автономна Республіка Крим

33.393

Області:

 

Вінницька

177.148

Волинська

152.403,5

Житомирська

231.234

Закарпатська

182.308

Івано-Франківська

85.445

Київська

82.201

Кіровоградська

128.910

Луганська

66.999

Львівська

98.011,5

Миколаївська

72.654

Рівненська

98.603

Сумська

27.916

Тернопільська

131.376,5

Херсонська

128.253,5

Хмельницька

139.375

Черкаська

91.939,5

Чернівецька

95.541

Чернігівська

81.798

м. Севастополь

14.038

Стаття 7. Затвердити суму коштів у розмірі 1.061.534 тис. гривень, що передаються до Державного бюджету України на 1997 рік з бюджетів областей та м. Києва:

у тому числі:

 

(тис. гривень)

Дніпропетровської

5.401

Донецької

112.780

Запорізької

78.030

Одеської

28.408

Полтавської

91.746,5

Харківської

64.049

м. Києва

681.119,5

Перерахування зазначених коштів до Державного бюджету України здійснюється в розмірах, визначених поквартальним розписом доходів і видатків Державного бюджету України на 1997 рік, пропорційно виконанню доходної частини бюджетів областей та м. Києва по закріплених загальнодержавних податках і зборах.

Стаття 8. Установити, що у разі несвоєчасного погашення заборгованості за взаємними розрахунками між державним бюджетом і місцевими бюджетами та між місцевими бюджетами застосовується примусове її стягнення до відповідного бюджету виходячи з пропорції виконання відповідних бюджетів.

Стаття 9. Установити, що починаючи з 1 липня 1997 року збори на обов'язкове соціальне страхування та обов'язкове державне пенсійне страхування і до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення провадяться в установлених розмірах від загального обсягу витрат на грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України, з віднесенням цих коштів на собівартість послуг охорони. Державній службі охорони при Міністерстві внутрішніх справ України перераховувати зазначені кошти до державного бюджету в повному обсязі.

Стаття 10. Установити, що у 1997 році:

плата за понадлімітне використання водних ресурсів зараховується до Державного бюджету України, бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на умовах, передбачених для внесення плати за використання водних ресурсів у межах ліміту;

розподіл платежів за користування надрами, передбачений пунктами 3 і 4 статті 31 Кодексу України про надра, здійснюється у співвідношенні, встановленому у пункті 1 цієї статті Кодексу.

Стаття 11. Установити, що:

фінансування витрат поточного року, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, здійснюється за рахунок і в межах надходжень до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

90 відсотків коштів, які надійдуть від приватизації (продажу) об'єктів незавершеного будівництва відповідно до Чорнобильської будівельної програми, спрямовується на окремий рахунок Головного управління Державного казначейства України як внески до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. Зазначені кошти спрямовуються виключно на фінансування капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми.

Стаття 12. Створити Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу та включити до складу доходів і видатків Державного бюджету України кошти цього Фонду.

Встановити, що до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу зараховуються встановлені чинним законодавством України надходження до Державного бюджету України від акцизного збору та ввізного мита на бензин моторний і важкі дистиляти (дизельне паливо).

Стаття 13. Зупинити на 1997 рік дію пункту 2 статті 21 в частині виплати громадянам, віднесеним до категорії 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні; пунктів 2 і 13 статті 22 та пункту 2 статті 23 в частині безплатного надання, або забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою, чи путівкою на відпочинок громадян, віднесених відповідно до категорії 3 і 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім осіб, що мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та супроводжують потерпілих дітей віком до 10 років на санаторно-курортне лікування), або виплати за їх бажанням грошової компенсації у розмірах, передбачених у зазначених пунктах статей Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (у редакції Закону України від 19 грудня 1991 року із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 1 липня 1992 року та від 6 червня 1996 року).

Стаття 14. Установити, що до складу доходів Державного бюджету України зараховуються:

консульські збори, що справляються на території України в іноземній валюті, з наступним спрямуванням їх на розвиток дипломатичних представництв України за кордоном та на технічне оснащення пунктів оформлення віз у межах сум, передбачених у Державному бюджеті України на ці видатки;

різниця в цінах на природний газ власного видобутку між затвердженими Міністерством економіки України граничною оптово-відпускною ціною на природний газ для споживачів України (без урахування частини витрат транспортувальних організацій і транспортних витрат видобувних підприємств) та ціною власного видобутку, з урахуванням податку на додану вартість.

Стаття 15. Установити, що ставки державного мита за нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, встановлені відповідно до пунктів 3 та 4 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", поширюються на нотаріальні дії, вчинювані приватними нотаріусами, і надходження цього мита зараховуються до відповідних бюджетів.

Державне мито, що справляється приватними нотаріусами, вноситься до місцевих бюджетів за місцем розгляду та оформлення документів.

Стаття 16. Установити, що кошти, які надходять від повернення бюджетних позичок, наданих Міністерству сільського господарства і продовольства України, Державному комітетові України по харчовій промисловості, заготівельним організаціям та товаровиробникам через фінансові органи і управління Державного казначейства України, не враховуються в доходах та видатках Державного бюджету України і обліковуються на окремому рахунку Міністерства фінансів України в уповноваженому ним банку і використовуються для фінансування закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням на зворотній основі та як депозити. Надати право органам системи Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації за наслідками документальних перевірок стягувати у безспірному порядку з підприємств і організацій прострочену заборгованість з наданих позичок, у тому числі і у вигляді товарного кредиту (на умовах поточного року, оренди, лізингу), під державне замовлення сільськогосподарської продукції, та інших позичок, а також у разі нецільового їх використання з нарахуванням пені в розмірі 0,2 відсотка непогашеної заборгованості (суми нецільового використання) за кожний день до повного їх повернення.

Стаття 17. Цілком таємно.

Стаття 18. Фінансування витрат, пов'язаних з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадиться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 19. Бюджетні установи й організації з одержаних коштів за здані дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, що містяться у брухті та відходах, спрямовують 20 відсотків на власні потреби і 80 відсотків - до Державного бюджету України.

Стаття 20. Установити на 1997 рік обсяг випуску облігацій внутрішніх державних позик за номінальною вартістю у сумі 10.434.695 тис. гривень із спрямуванням отриманих від випуску коштів на погашення та виплату доходу по облігаціях 1996 - 1997 років, по яких погашення та виплата доходу припадає на 1997 рік, у сумі 6.111.263 тис. гривень.

Випуск облігацій внутрішніх державних позик може здійснюватися на безвідсотковій (дисконтній) основі.

Установити, що у разі ненадходження джерел зовнішнього запозичення Кабінет Міністрів України може здійснювати випуск внутрішніх державних позик додатково до обсягу, зазначеного у частині першій цієї статті, забезпечуючи покриття видатків, що виникають у зв'язку з таким випуском, доходами від випуску державних цінних паперів.

Стаття 21. Установити, що у 1997 році 80 відсотків коштів, що надійдуть до відповідних позабюджетних фондів приватизації від приватизації підприємств комунальної власності, зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

Стаття 22. Установити, що дивіденди, нараховані на частку майна у статутних фондах господарських товариств, яка належить до державної та комунальної власності, зараховуються відповідно до державного бюджету та місцевих бюджетів залежно від форми власності на цю частку майна.

Стаття 23. Установити граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1 січня 1998 року в сумі 14.150.756,9 тис. гривень.

Стаття 24. Установити, що акціонерне товариство "Укргазпром" вносить до Державного бюджету України відрахування від плати за транзит природного газу трубопровідним транспортом через територію України в розмірі, еквівалентному 0,20 долара США за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані.

Внесення зазначених платежів здійснюється щодекади, виходячи з обсягу газу, транспортованого через територію України.

Стаття 25. Установити, що у 1997 році надходження коштів від земельного податку повністю зараховуються до місцевих бюджетів установами банків, що здійснюють касове обслуговування відповідних бюджетів.

Платниками (крім виробників сільськогосподарської і рибної продукції та громадян) земельний податок сплачується щомісячно до 15 числа наступного місяця за звітним.

Збільшити в 1,81 раза ставки земельного податку, встановлені Законом України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238).

Стаття 26. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України рентну плату за природний газ у розмірі, еквівалентному 9,59 долара США за 1000 куб. метрів.

Стаття 27. Фінансування видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України, Президента України, Верховного Суду України, Конституційного Суду України та Рахункової палати Верховної Ради України здійснювати з відповідних субрахунків Державного казначейства України в Національному банку України.

Установити, що Національний банк України щодекади зараховує на зазначені субрахунки кошти з основного рахунку Державного казначейства України пропорційно виконанню доходної частини державного бюджету в межах сум, затверджених Законом України "Про Державний бюджет України на 1997 рік".

Стаття 28. З метою захисту вітчизняного товаровиробника підприємствам, установам і організаціям, які фінансуються з державного бюджету, заборонити придбання обладнання, техніки, промислових та продовольчих товарів імпортного виробництва, якщо такі ж товари виробляються промисловістю України.

Стаття 29. Установити, що затверджені суми дотацій відповідно до поквартального розподілу видатків Державного бюджету України на 1997 рік підлягають обов'язковому перерахуванню бюджетам Автономної Республіки Крим, областей та міста Севастополя в сумах, скоригованих на відсоток фактичного виконання доходів державного бюджету.

Стаття 30. Установити, що фінансування Міністерства інформації України та Державного комітету телебачення і радіомовлення України, передбачене Державним бюджетом України на 1997 рік, здійснюється з 1 липня 1997 року за умови приведення статутних документів Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України у відповідність з чинним законодавством.

Фінансування висвітлення діяльності Верховної Ради України, передбачене статтею 4 цього Закону, здійснювати з 1 липня 1997 року окремо, незалежно від виконання зазначеної у частині першій цієї статті умови.

Стаття 31. Включити до складу доходів і видатків Державного бюджету України на 1997 рік відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування в загальній сумі 1.064.000 тис. гривень.

Кабінету Міністрів України передати 85 відсотків зазначених коштів до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування.

Стаття 32. Кабінет Міністрів України не пізніше 40 днів після закінчення відповідного кварталу звітує перед Верховною Радою України про фактичне виконання Державного бюджету України.

Стаття 33. Кабінет Міністрів України щомісяця публікує в офіційній пресі дані та звіт про доходи та видатки Державного бюджету України з коментарями та поясненнями.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
 27 червня 1997 року
N 404/97-ВР

 

Опрос