Идет загрузка документа (242 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине

ВР Украины
Закон от 30.10.1996 № 448/96-ВР

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні

Закон введено в дію з дня опублікування - 26 листопада 1996 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 30 жовтня 1996 року N 475/96-ВР)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 18 листопада 1997 року N 642/97-ВР
,
від 14 липня 1999 року N 938-XIV,
від 15 березня 2001 року N 2299-III
,
 від 10 січня 2002 року N 2921-III,
 від 10 січня 2002 року N 2922-III,
 від 7 лютого 2002 року N 3047-III
,
 від 20 листопада 2003 року N 1294-IV
,
від 6 вересня 2005 року N 2800-IV,
 від 6 вересня 2005 року N 2802-IV,
 від 6 вересня 2005 року N 2804-IV
,
 від 15 грудня 2005 року N 3201-IV
,
 від 22 грудня 2005 року N 3273-IV
,
від 23 лютого 2006 року N 3480-IV,
 від 15 березня 2006 року N 3541-IV,
від 17 вересня 2008 року N 514-VI,
від 25 грудня 2008 року N 801-VI,
від 17 листопада 2009 року N 1720-VI
,
 від 18 травня 2010 року N 2258-VI,
 від 1 липня 2010 року N 2388-VI,
 від 7 жовтня 2010 року N 2592-VI
(зміни, внесені Законом України від 7 жовтня 2010 року N 2592-VI, втратили чинність
 у зв'язку з втратою чинності
Законом України від 7 жовтня 2010 року N 2592-VI
 згідно із Законом України від 23 лютого 2014 року N 763-VII),
 від 22 грудня 2010 року N 2850-VI,
 від 13 січня 2011 року N 2927-VI,
 від 21 квітня 2011 року N 3265-VІ,
 від 21 квітня 2011 року N 3267-VI,
 від 22 квітня 2011 року N 3306-VI
,
 від 2 червня 2011 року N 3461-VI,
 від 2 червня 2011 року N 3462-VI,
 від 7 липня 2011 року N 3610-VI,
 від 4 липня 2012 року N 5042-VI,
 від 6 липня 2012 року N 5178-VI
(зміни, внесені абзацами другим - дев'ятим підпункту 9 пункту 4 розділу VI
 Закону України від 6 липня 2012 року N 5178-VI, в частині утворення
 Центрального депозитарію, Розрахункового центру та депозитарних установ,
 набирають чинності з 
11 жовтня 2012 року;
зміни, внесені 
абзацами десятим - шістдесятим підпункту 9 пункту 4
 розділу VI
Закону України від 6 липня 2012 року N 5178-VI,
 набирають чинності з
12 жовтня 2013 року),
 від 6 вересня 2012 року N 5212-VI,
 від 6 грудня 2012 року N 5518-VI
,
 від 4 липня 2013 року N 406-VII
,
від 27 березня 2014 року N 1170-VII
,
від 14 жовтня 2014 року N 1697-VII
,
від 7 квітня 2015 року N 289-VIII,
від 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
 від 23 березня 2017 року N 1983-VIII
,
від 16 листопада 2017 року N 2210-VIII
,
від 21 грудня 2017 року N 2258-VIII
(зміни, внесені Законом України від 21 грудня 2017 року N 2258-VIII,
 вводяться в дію з
1 жовтня 2018 року),
від 15 травня 2018 року N 2418-VIII
,
від 12 вересня 2019 року N 79-IX
(який вводиться в дію з
1 липня 2020 року),
від 20 вересня 2019 року N 122-IX
(який вводиться в дію з
19 січня 2020 року),
від 2 жовтня 2019 року N 139-IX,
від 14 січня 2020 року N 440-IX
,
від 17 червня 2020 року N 720-IX

Окремі положення цього Закону визнано
 такими, що не відповідають
Конституції України (є неконституційними)
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 1 квітня 2008 року N 3-рп/2008)

(У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 7 липня 2011 року N 3610-VI)

(У тексті Закону слова "Міністерством фінансів України", "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" замінено словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику" згідно із Законом України від 14 січня 2020 року N 440-IX)

Цей Закон визначає правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні. 

Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

державне регулювання ринку цінних паперів - здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері;

абзац третій статті 1 виключено

(згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3480-IV)

абзац четвертий статті 1 виключено

(згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3480-IV)

похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом терміну, визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів;

абзац шостий статті 1 виключено

(абзац шостий статті 1 у редакції
 Закону України від 06.09.2005 р. N 2804-IV
,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 22.12.2005 р. N 3273-IV
,
 виключено згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3480-IV)

абзац сьомий статті 1 виключено

(згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3480-IV)

абзац восьмий статті 1 виключено

(абзац восьмий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV
,
 виключено згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3480-IV)

професійні учасники ринку цінних паперів - особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

(статтю 1 доповнено абзацом дев'ятим згідно із
 Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV)

визначення кредитного рейтингу (рейтингування) - це діяльність з надання професійних послуг на ринку цінних паперів, спрямована на визначення кредитоспроможності об'єкта рейтингування, яка може бути проведена рейтинговим агентством;

(статтю 1 доповнено абзацом десятим згідно із
 Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможності об'єкта рейтингування в цілому та/або його окремого боргового зобов'язання за національною шкалою кредитних рейтингів;

(статтю 1 доповнено абзацом одинадцятим
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

Національна рейтингова шкала (далі - Національна шкала) - шкала, яка поділена на визначені групи рівнів та рівні, кожен з яких характеризує здатність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за своїми борговими зобов'язаннями, а також його платоспроможність. Національна шкала використовується для оцінки кредитного ризику позичальника - органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання та окремих боргових інструментів - облігацій, іпотечних цінних паперів, позик;

(статтю 1 доповнено абзацом дванадцятим
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

рейтингова оцінка емітента - характеризує рівень спроможності емітента цінних паперів своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями відносно боргових зобов'язань інших позичальників;

(статтю 1 доповнено абзацом тринадцятим
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

рейтингова оцінка цінних паперів емітента - характеризує рівень спроможності позичальника (емітента) своєчасно та у повному обсязі обслуговувати зобов'язання за цінними паперами;

(статтю 1 доповнено абзацом чотирнадцятим
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

корпоративне управління - система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління товариством;

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 25.12.2008 р. N 801-VI)

абзац шістнадцятий статті 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 25.12.2008 р. N 801-VI
,
 абзац шістнадцятий статті 1 виключено
 згідно із Законом України від 21.04.2011 р. N 3267-VI)

система депозитарного обліку цінних паперів - сукупність записів про цінні папери (вид, номінальна вартість і кількість, характер зареєстрованих обмежень в обігу або реалізації прав за цінними паперами), їх емітентів, власників іменних цінних паперів, уповноважених ними осіб, управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів, що містять інформацію, яка дає можливість ідентифікувати названих осіб, а також іншу передбачену законодавством інформацію;

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 25.12.2008 р. N 801-VI)

система реєстру власників іменних цінних паперів (система реєстру) - сукупність даних, що забезпечує ідентифікацію зареєстрованих у цій системі власників, номінальних утримувачів та емітента, а також іменних цінних паперів, зареєстрованих на їх ім'я, облік усіх змін інформації щодо вищевказаних осіб та цінних паперів, одержання та надання інформації цим особам і складання реєстру власників іменних цінних паперів.

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 25.12.2008 р. N 801-VI)

Терміни "особа, яка здійснює управлінські функції", "оферент цінних паперів" та "проспект цінних паперів" вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок".

(статтю 1 доповнено частиною другою згідно із
 Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

Термін "номінальний утримувач" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про депозитарну систему України".

(частину другу статті 1 доповнено абзацом другим
 згідно із Законом України від 15.05.2018 р. N 2418-VIII)

Термін "споживач фінансових послуг" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

(частину другу статті 1 доповнено абзацом третім
 згідно із Законом України від 20.09.2019 р. N 122-IX,
який вводиться в дію з
19.01.2020 р.)

Терміни "суб'єкти системи накопичувального пенсійного забезпечення", "вкладники", "учасники" вживаються у значенні, наведеному у статті 3 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

(статтю 1 доповнено частиною третьої
 згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

Стаття 2. Мета державного регулювання ринку цінних паперів

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється з метою:

реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних;

створення умов для ефективної мобілізації та розміщення учасниками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства;

одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови випуску та обігу цінних паперів, результати фінансово-господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод з цінними паперами та іншої інформації, що впливає на формування цін на ринку цінних паперів;

забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів, інвесторів і посередників на ринок цінних паперів;

гарантування прав власності на цінні папери;

захисту прав учасників фондового ринку (у тому числі споживачів фінансових послуг) щодо фінансових послуг, які надаються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів

(абзац сьомий частини першої статті 2 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 20.09.2019 р. N 122-IX,
який вводиться в дію з
19.01.2020 р.)

інтеграція в європейський та світовий фондові ринки;

дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства;

запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів;

контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів.

Стаття 3. Форми державного регулювання ринку цінних паперів

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється у таких формах:

прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників ринку цінних паперів;

регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та обов'язків учасників ринку цінних паперів;

видача ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та забезпечення контролю за такою діяльністю; 

(абзац четвертий статті 3 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV)

заборона та зупинення на певний термін (до одного року) професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності ліцензії на цю діяльність та притягнення до відповідальності за здійснення такої діяльності згідно з чинним законодавством;

(абзац п'ятий статті 3 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV)

реєстрація випусків цінних паперів, звітів про результати розміщення цінних паперів та затвердження проспектів цінних паперів;

(абзац шостий статті 3 у редакції
 Закону України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів, звіту про результати розміщення цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів;

(абзац сьомий статті 3 у редакції
 Закону України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, контролюючим органам; 

встановлення правил і стандартів здійснення операцій на ринку цінних паперів та контролю за їх дотриманням;

пруденційний нагляд за професійними учасниками фондового ринку в межах діяльності, яка провадиться таким учасником на підставі виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії;

(статтю 3 доповнено новим абзацом одинадцятим
 згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5042-VI
,
 у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим
)

абзац дванадцятий статті 3 виключено

(згідно із Законом
України від 20.11.2003 р. N 1294-IV)

контроль за системами ціноутворення на ринку цінних паперів; 

контроль за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг цінних паперів; 

проведення інших заходів щодо державного регулювання і контролю за випуском та обігом цінних паперів.

Принцип мовчазної згоди не застосовується при здійсненні державного регулювання ринку цінних паперів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку лише у встановлених законом випадках.

(статтю 3 доповнено частиною другою згідно із
 Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

Стаття 4. Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення:

1) брокерська діяльність;

2) дилерська діяльність;

3) андеррайтинг;

4) діяльність з управління цінними паперами;

5) діяльність з управління активами;

6) діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;

7) діяльність з управління іпотечним покриттям;

8) депозитарна діяльність депозитарної установи;

9) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

10) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;

11) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;

12) клірингова діяльність;

13) діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

14) діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законів України, що регулюють професійну діяльність на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами.

У процесі здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення особи, які здійснюють таку діяльність, зобов'язані додержуватися встановлених відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України обов'язкових нормативів достатності власних коштів, інших пруденційних нормативів та інших показників та вимог, що обмежують ризики по операціях на ринку цінних паперів та/або у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

У разі анулювання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування недержавний пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення може подати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку не раніше ніж через три роки з дати анулювання такої ліцензії нову заяву про її видачу. Разом із заявою про видачу нової ліцензії на надання послуг має бути подано документи, які підтверджують усунення причин анулювання попередньої ліцензії.

Вимоги до форми подання документів (паперової або електронної) для отримання ліцензії встановлюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

(стаття 4 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 14.07.99 р. N 938-XIV,
від 15.03.2001 р. N 2299-III,
від 06.09.2005 р. N 2800-IV,
від 06.09.2005 р. N 2804-IV,
від 22.12.2005 р. N 3273-IV,
від 23.02.2006 р. N 3480-IV,
від 13.01.2011 р. N 2927-VI,
від 21.04.2011 р. N 3265-VI,
від 04.07.2012 р. N 5042-VI,
від 06.07.2012 р. N 5178-VI,
від 02.10.2019 р. N 139-IX,
у редакції Закону України
 від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

Стаття 41. Рейтингові агентства та рейтингова оцінка

Рейтингові оцінки, отримання яких відповідно до закону є обов'язковим, мають право визначати виключно уповноважені рейтингові агентства та/або міжнародні рейтингові агентства (разом - Рейтингові агентства). Міжнародні рейтингові агентства обов'язково повинні бути визнані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особа набуває право визначати рейтингові оцінки з дати видачі їй Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств.

Особа включається до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств за результатами конкурсного відбору (далі - конкурс).

Переможцем конкурсу може бути декілька осіб.

Міжнародне рейтингове агентство набуває право визначати рейтингові оцінки з дати включення його до переліку визнаних Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

При визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом, уповноважене рейтингове агентство зобов'язане використовувати Національну шкалу.

Національна шкала поділяється на дві групи рівнів - інвестиційний та спекулятивний.

Національна шкала, а також поділ кожної групи рівнів на відповідні рівні затверджується Кабінетом Міністрів України.

Визначення рейтингової оцінки міжнародним рейтинговим агентством здійснюється за шкалою, яка прийнята таким агентством.

Випадки обов'язкового визначення рейтингової оцінки емітентів та цінних паперів визначаються законом.

Визначення рейтингової оцінки потребують такі емітенти:

1) підприємства, у статутних капіталах яких є державна частка;

(пункт 1 частини одинадцятої статті 41 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 22.12.2010 р. N 2850-VI)

2) підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

3) підприємства, які займають монопольне (домінуюче) становище.

Обов'язковість визначення рейтингової оцінки не залежить від форми власності, підпорядкування чи інших ознак емітента.

Визначення рейтингової оцінки, якщо інше не встановлено законом, потребують усі види боргових та іпотечних емісійних цінних паперів, які не розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і можуть розповсюджуватися шляхом публічного розміщення, купуватися та продаватися на фондовій біржі, крім державних цінних паперів та цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою.

(частина тринадцята статті 41 у редакції
 Закону України від 04.07.2012 р. N 5042-VI)

Обов'язковість визначення рейтингової оцінки цінних паперів не залежить від емітента, способу їхньої емісії, порядку розміщення чи інших ознак.

(Закон доповнено статтею 41 згідно із
 Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

Стаття 5. Органи, що здійснюють державне регулювання ринку цінних паперів

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством.

З метою координації діяльності державних органів з питань функціонування ринку цінних паперів створюється Координаційна рада.

До складу Координаційної ради входять керівники державних органів, що у межах своєї компетенції здійснюють контроль або інші функції управління щодо фондового ринку та інвестиційної діяльності в Україні. Очолює Координаційну раду Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Склад та Положення про Координаційну раду затверджує Президент України за поданням Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

(частина третя статті 5 у редакції Закону України
 від 07.10.2010 р. N 2592-VI
,
дію попередньої редакції частини третьої статті 5 відновлено у зв'язку з
 втратою чинності 
Законом України від 07.10.2010 р. N 2592-VI
 згідно із Законом України від 23.02.2014 р. N 763-VII)

Стаття 6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку складається з Комісії як колегіального органу та центрального апарату.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може утворювати територіальні органи у випадках, передбачених у положенні про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює повноваження через центральний апарат і свої територіальні органи.

Голова, члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, керівні працівники та спеціалісти центрального апарату і відповідних територіальних органів є державними службовцями.

Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку затверджується Президентом України.

Гранична чисельність працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затверджується Президентом України.

Штатний розпис Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затверджується Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Структура Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затверджується Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку як колегіальний орган утворюється у складі Голови Комісії та шести членів Комісії.

Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України шляхом видання відповідного указу.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є правомочною з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.

Основною формою роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як колегіального органу є засідання.

Засідання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її загального кількісного складу.

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу. Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають по одному голосу кожен.

Головою та членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку можуть бути громадяни України, які мають повну вищу (профільну, економічну або юридичну) освіту, досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років упродовж останніх десяти років.

Голова та член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не можуть бути власниками корпоративних прав професійних учасників фондового ринку.

Строк повноважень Голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку становить шість років. Одна й та ж особа не може бути Головою та/або членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку більше двох строків підряд.

Голова та член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку можуть бути звільнені з посади у разі подання заяви про відставку, неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я, припинення громадянства України, грубого порушення службових обов'язків, набрання законної сили обвинувальним вироком суду у вчиненні кримінального правопорушення, наявності інших підстав, передбачених законами.

(частина вісімнадцята статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 17.06.2020 р. N 720-IX)

Повноваження члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку припиняються у разі його смерті, визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим.

Не може бути підставою для звільнення члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку набуття повноважень новообраним Президентом України.

Після закінчення строку повноважень Голова або член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку продовжує виконувати свої обов'язки до призначення відповідно нового Голови або члена Комісії.

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

1) очолює систему Комісії та керує її діяльністю;

2) затверджує Регламент Комісії;

3) координує роботу членів Комісії, розподіляє обов'язки між членами Комісії за відповідними напрямами щодо виконання покладених на Комісію завдань;

4) скликає і проводить засідання Комісії, вносить питання до розгляду на її засіданнях, підписує протоколи засідань та рішення Комісії, затверджує порядок денний засідання Комісії;

5) призначає на посади та звільняє з посад згідно із законодавством керівника та працівників центрального апарату Комісії;

6) здійснює керівництво діяльністю територіальних органів Комісії, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку керівників цих органів;

7) здійснює в установленому порядку представницькі функції щодо діяльності Комісії;

8) має право без спеціальних дозволів представляти Комісію у суді;

9) представляє інтереси Комісії у Кабінеті Міністрів України, має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;

10) подає Президенту України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад членів Комісії;

11) дає у передбачених законом випадках письмові доручення уповноваженим особам Комісії провадити розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів;

12) видає накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до його компетенції;

13) у встановленому законодавством порядку присвоює працівникам Комісії ранги державних службовців, вживає заходів заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

14) затверджує кадровий резерв центрального апарату та керівників територіальних органів Комісії;

15) затверджує структуру центрального апарату та територіальних органів Комісії;

16) затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Комісії;

17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

У разі відсутності Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов'язки виконує один із членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за окремим наказом Голови.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробляє програми розвитку фондового ринку, які затверджуються Президентом України.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробляє і затверджує нормативно-правові акти з питань, що належать до її компетенції, обов'язкові до виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, учасниками ринку цінних паперів, їх об'єднаннями, контролює їх виконання.

Проекти актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що мають ознаки регуляторного акта, але на які не поширюється дія Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", оприлюднюються з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань у порядку та спосіб, що передбачені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та не може становити менше ніж десять робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення проекту акта. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту акта, одержані протягом установленого строку, підлягають обов'язковому розгляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. За результатами такого розгляду Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Інформація про результати розгляду зауважень та пропозицій підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем такого розгляду.

(статтю 6 доповнено новою частиною двадцять шостою
 згідно із Законом України від 06.09.2012 р. N 5212-VI)

Нормативно-правові акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України.

(статтю 6 доповнено новою частиною двадцять сьомою
 згідно із Законом України від 06.09.2012 р. N 5212-VI
,
 у зв'язку з цим частини двадцять шосту - двадцять дев'яту
 вважати відповідно частинами двадцять восьмою - тридцять першою
)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звертається до суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням законодавства України про цінні папери.

При Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку створюються Консультаційно-експертна рада, інші органи та установи.

Консультаційно-експертна рада розробляє рекомендації щодо політики на ринку цінних паперів та бере участь у підготовці й обговоренні проектів нормативно-правових актів, які розробляються і розглядаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Склад Консультаційно-експертної ради та положення про неї затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

(стаття 6 з роз'ясненнями Рішення Конституційного
 Суду України від 01.04.2008 р. N 3-рп/2008,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 06.09.2005 р. N 2802-IV,
 від 06.09.2005 р. N 2804-IV,
 від 01.07.2010 р. N 2388-VI,
 у редакції Законів України
 від 07.10.2010 р. N 2592-VI
,
 від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

Стаття 7. Завдання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Основними завданнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є:

1) формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних в Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів;

2) координація діяльності державних органів з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних;

3) здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, а також у сфері спільного інвестування;

(пункт 3 частини першої статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV)

31) здійснення державного регулювання та контролю у системі накопичувального пенсійного забезпечення;

(частину першу статті 7 доповнено пунктом 31
 згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

4) захист прав інвесторів (у тому числі споживачів фінансових послуг) щодо фінансових послуг, які надаються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;

(пункт 4 частини першої статті 7 у редакції
 Закону України від 20.09.2019 р. N 122-IX,
який вводиться в дію з
19.01.2020 р.)

5) сприяння розвитку ринку цінних паперів;

6) узагальнення практики застосування законодавства України з питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань:

1) встановлює вимоги щодо випуску (емісії) і обігу цінних паперів та їх похідних, інформації про випуск та розміщення цінних паперів, в тому числі іноземних емітентів (з урахуванням вимог валютного законодавства України), які здійснюють випуск і розміщення цінних паперів на території України, а також встановлює порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів;

2) встановлює за погодженням з Національним банком України додаткові вимоги щодо випуску цінних паперів комерційними банками;

3) встановлює порядок реєстрації випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів;

(пункт 3 частини другої статті 7 у редакції
 Закону України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

4) пункт 4 частини другої статті 7 виключено

(згідно із Законом України
 від 15.05.2018 р. N 2418-VIII)

5) здійснює реєстрацію випусків цінних паперів, затверджує проспекти цінних паперів та скасовує реєстрацію випусків цінних паперів;

(пункт 5 частини другої статті 7 у редакції
 Закону України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

51) встановлює порядок затвердження проспекту цінних паперів у процесі допуску таких цінних паперів до торгів на фондовій біржі;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 51
 згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

52) встановлює максимальну сумарну номінальну вартість цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, яка не вимагає оформлення проспекту цінних паперів, та встановлює порядок та вимоги до документів, що складаються при здійсненні публічної пропозиції;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 52
 згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

6) встановлює вимоги та здійснює допуск цінних паперів іноземних емітентів та обігу їх на території України;

(пункт 6 частини другої статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

61) визначає особливості розміщення, публічної пропозиції та обігу на території України цінних паперів іноземних емітентів;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 61
 згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

7) встановлює вимоги до правил фондової біржі та реєструє її правила (зміни до них);

(пункт 7 частини другої статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV
,
 у редакції Закону України
 від 04.07.2012 р. N 5042-VI)

71) встановлює порядок допуску цінних паперів до торгів на фондовій біржі, а також порядок укладання та виконання правочинів щодо таких цінних паперів;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 71
 згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

8) пункт 8 частини другої статті 7 виключено

(згідно із Законом України
 від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

9) встановлює порядок та видає ліцензії, передбачені статтею 4 цього Закону, а також анулює зазначені ліцензії в разі порушення вимог законодавства;

(пункт 9 частини другої статті 7 у редакції
 
Законів України від 06.09.2005 р. N 2804-IV,
 від 13.01.2011 р. N 2927-VI
,
 від 06.07.2012 р. N 5178-VI,
 зміни, внесені абзацом дев'ятим підпункту 9 пункту 4
 розділу VI
Закону України від 06.07.2012 р. N 5178-VI,
 в частині утворення Центрального депозитарію, Розрахункового центру
 та депозитарних установ, набирають чинності з 
11.10.2012 р.,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 02.10.2019 р. N 139-IX
,
у редакції Закону України
 від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

10) встановлює порядок складання адміністративних даних учасників ринку цінних паперів відповідно до чинного законодавства України;

(пункт 10 частини другої статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3047-III)

101) публікує на своєму офіційному веб-сайті календар торговельних днів фондових бірж на території України;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 101
 згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

102) здійснює контроль за розміщенням регульованої інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 102
 згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

103) здійснює контроль за достовірністю, зрозумілістю, узгодженістю та повнотою фінансової звітності учасників фондового ринку, її відповідності, у тому числі за міжнародними стандартами фінансової звітності;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 103
 згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

11) встановлює за погодженням з Національним банком України особливості видачі банкам ліцензій на провадження діяльності на ринку цінних паперів, а також особливості діяльності Національного банку України на ринку цінних паперів;

(пункт 11 частини другої статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV
,
 у редакції Закону України
 від 06.07.2012 р. N 5178-VI)

12) визначає за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, а щодо діяльності банків на ринку цінних паперів - також з Національним банком України особливості ведення обліку операцій з цінними паперами;

13) здійснює контроль за дотриманням законодавства і призначає державних представників на фондових біржах та у депозитаріях;

(пункт 13 частини другої статті 7 у редакції
 Закону України від 23.02.2006 р. N 3480-IV
,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 04.07.2012 р. N 5042-VI)

14) встановлює порядок і реєструє саморегулівні організації, що створюються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

141) встановлює зразок та видає свідоцтво про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку як саморегулівної організації;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 141
згідно із Законом України від 23.02.2006 р. N 3480-IV)

142) встановлює порядок розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та у системі накопичувального пенсійного забезпечення;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 142
згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5042-VI
,
пункт 142 частини другої статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

15) встановлює вимоги, порядок та стандарти щодо обов'язкового розкриття інформації емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, забезпечує створення інформаційної бази даних про ринок цінних паперів відповідно до чинного законодавства;

(пункт 15 частини другої статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 25.12.2008 р. N 801-VI,
від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

16) бере участь у розробці та вносить на розгляд у встановленому порядку проекти актів законодавства, що регулюють питання розвитку фондового ринку України та системи накопичувального пенсійного забезпечення, а також бере участь у підготовці відповідних проектів міжнародних договорів України, здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з питань, віднесених до їх компетенції;

(пункт 16 частини другої статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

17) встановлює порядок підготовки фахівців з питань фондового ринку та накопичувального пенсійного забезпечення, встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійснюють дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринку цінних паперів чи діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, та у порядку, встановленому Комісією, проводить сертифікацію таких фахівців шляхом видачі сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринку цінних паперів чи діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, їх дублікатів, а також анулювання таких сертифікатів;

(пункт 17 частини другої статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 801-VI
,
у редакції Закону України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

18) розробляє і організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України;

(пункт 18 частини другої статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

19) організовує проведення наукових досліджень з питань функціонування фондового ринку в Україні;

20) інформує громадськість про свою діяльність та стан розвитку ринку цінних паперів, оприлюднює та надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

(пункт 20 частини другої статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 27.03.2014 р. N 1170-VII)

21) встановлює порядок здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів іноземними юридичними особами та підприємствами з іноземними інвестиціями;

22) видає дозволи, визначає стандарти і правила діяльності, реєструє випуск та інформацію про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній;

23) роз'яснює порядок застосування чинного законодавства про цінні папери та акціонерні товариства;

(пункт 23 частини другої статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 17.09.2008 р. N 514-VI)

24) пункт 24 частини другої статті 7 виключено

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 24
 згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV
,
 пункт 24 частини другої статті 7 у редакції
 Закону України від 04.07.2012 р. N 5042-VI
,
виключено згідно із Законом
 України від 21.12.2017 р. N 2258-VIII,
який вводиться в дію з
01.10.2018 р.)

241) встановлює вимоги, визначає порядок ведення та веде реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 241
 згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

25) визначає порядок ведення та веде реєстр професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів та саморегулівних організацій;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 25
 згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV
,
пункт 25 частини другої статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

251) визначає порядок ведення та веде реєстр осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 251
 згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

26) встановлює відповідно до закону особливості порядку реорганізації і ліквідації професійних учасників ринку цінних паперів (за винятком банків);

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 26
 згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV)

27) встановлює критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 27
 згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV)

28) визначає професійні вимоги до керівників, головних бухгалтерів та керівників структурних підрозділів професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів і саморегулівних організацій;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 28
 згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV
,
пункт 28 частини другої статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

29) здійснює методологічне забезпечення запровадження та розвитку принципів корпоративного управління відповідно до законодавства;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 29
 згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV)

30) у межах, визначених Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", встановлює вимоги щодо здійснення діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 30
 згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV)

301) у межах, визначених Законом України "Про іпотечні облігації", встановлює вимоги щодо здійснення діяльності з управління іпотечним покриттям;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 301
 згідно із Законом України від 22.12.2005 р. N 3273-IV)

31) видає уповноваженим рейтинговим агентствам Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 31
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

32) визначає перелік міжнародних рейтингових агентств, які мають право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 32
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

33) встановлює порядок ведення та веде Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 33
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

34) встановлює правила визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною шкалою;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 34
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

35) встановлює порядок подання Рейтинговим агентством інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 35
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

36) встановлює відповідність рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародних рейтингових агентств рівням за Національною шкалою;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 36
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

37) узагальнює досвід та практику діяльності Рейтингових агентств і забезпечує публічність визначених рейтингових оцінок;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 37
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

371) встановлює наявність ознак маніпулювання на фондовому ринку;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 371
 згідно із Законом України від 21.04.2011 р. N 3267-VI)

372) встановлює критерії суттєвого відхилення ціни від поточної ціни фінансового інструменту на фондовій біржі залежно від виду, ліквідності та/або ринкової вартості такого інструменту;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 372
 згідно із Законом України від 21.04.2011 р. N 3267-VI)

373) погоджує відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" в установленому нею порядку набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку) або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 373
 згідно із Законом України від 02.06.2011 р. N 3462-VI
,
 пункт 373 частини другої статті 7 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5042-VI)

374) встановлює вимоги та розробляє і затверджує стандарти корпоративного управління в професійних учасниках фондового ринку, а також здійснює контроль за їх дотриманням;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 374
 згідно із Законом України від 02.06.2011 р. N 3462-VI)

375) встановлює пруденційні нормативи щодо професійних учасників фондового ринку та суб'єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників);

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 375
 згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5042-VI
,
пункт 375 частини другої статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

376) погоджує кандидатури на посади керівників фондових бірж та депозитаріїв;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 376
 згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5042-VI)

377) погоджує статут та правила (зміни до них) фондової біржі або депозитарію;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 377
 згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5042-VI)

378) установлює вимоги до реклами на ринку цінних паперів;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 378
 згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5042-VI)

379) інформує державних реєстраторів, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у разі невиявлення емітента цінних паперів та/або професійного учасника фондового ринку за місцезнаходженням, вказаним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 379
 згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5042-VI)

3710) встановлює за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, ознаки фіктивності емітента цінних паперів;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 3710
 згідно із Законом України від 06.12.2012 р. N 5518-VI
,
 пункт 3710 частини другої статті 7 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 04.07.2013 р. N 406-VII)

3711) приймає рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, у порядку, встановленому Комісією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 3711
 згідно із Законом України від 06.12.2012 р. N 5518-VI)

3712) здійснює авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 3712
 згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

3713) встановлює вимоги до іноземних фінансових установ, які можуть відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача в депозитарній установі;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 3713
згідно із Законом України від 15.05.2018 р. N 2418-VIII)

3714) щокварталу розраховує середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів та оприлюднює таку інформацію в установленому нею порядку;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 3714
 згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

3715) оприлюднює в установленому нею порядку перелік недержавних пенсійних фондів - суб'єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення, яким видана ліцензія на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 3715
 згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

3716) порушує перед радою недержавного пенсійного фонду питання щодо заміни особи, яка здійснює управління пенсійними активами такого фонду, у разі якщо в результаті діяльності такої особи зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів такого фонду зменшилася протягом останнього року більш як на 10 відсотків;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 3716
 згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

3717) встановлює форму та вимоги до інформації про накопичувальну систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яка підлягає оприлюдненню, та визначає порядок її оприлюднення;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 3717
 згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

3718) оприлюднює інформацію про страхові організації, які здійснюють страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, у тому числі показники, що застосовуються ними для розрахунку довічних пенсій;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 3718
 згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

3719) погоджує статути недержавних пенсійних фондів та зміни до них у встановленому нею порядку;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 3719
 згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

3720) реєструє інвестиційні декларації недержавних пенсійних фондів та зміни до них у встановленому нею порядку;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 3720
 згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

3721) погоджує у встановленому нею порядку кандидатури осіб, делегованих до рад недержавних пенсійних фондів;

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 3721
 згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

38) виконує інші завдання відповідно до закону.

(частину другу статті 7 доповнено пунктом 38
 згідно із Законом України від 18.05.2010 р. N 2258-VI)

Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади і відповідними органами самоврядування.

Стаття 8. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:

1) давати висновки про віднесення цінних паперів до того чи іншого виду, визначеного чинним законодавством;

2) встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних коштів, інші пруденційні нормативи та інші показники і вимоги, що обмежують ризики по операціях на ринку цінних паперів та у системі накопичувального пенсійного забезпечення;

(пункт 2 статті 8 у редакції Законів
 України від 06.09.2005 р. N 2804-IV,
від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

3) встановлювати розмір плати за реєстраційні дії щодо учасників ринку цінних паперів та системи накопичувального пенсійного забезпечення, а також за видачу ліцензій та сертифікатів, що видаються Комісією, виходячи з принципу відшкодування витрат, пов'язаних з наданням таких послуг;

(пункт 3 статті 8 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV
,
 у редакції Закону України
 від 13.01.2011 р. N 2927-VI
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 02.10.2019 р. N 139-IX
,
у редакції Закону України
 від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

4) встановлювати обмеження щодо суміщення видів професійної діяльності на ринку цінних паперів;

5) у разі порушення законодавства про цінні папери та/або про систему накопичувального пенсійного забезпечення виносити попередження, зупиняти на строк до одного року обіг цінних паперів, зупиняти або анулювати дію ліцензій, передбачених статтею 4 цього Закону;

(пункт 5 статті 8 із змінами, внесеними згідно
 із
Законами України від 06.09.2005 р. N 2804-IV,
від 16.11.2017 р. N 2210-VIII
,
у редакції Закону України
 від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

51) зупиняти обіг цінних паперів емітента, зокрема у зв'язку з включенням його до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, а також відновлювати їх обіг;

(статтю 8 доповнено пунктом 51 згідно із
 Законом України від 06.12.2012 р. N 5518-VI
,
 пункт 51 статті 8 у редакції Закону
 України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

52) подавати позов до суду про припинення юридичної особи - емітента у зв'язку з включенням його до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності;

(статтю 8 доповнено пунктом 52 згідно із
 Законом України від 06.12.2012 р. N 5518-VI)

53) пункт 53 статті 8 виключено

(статтю 8 доповнено пунктом 53 згідно із
 Законом України від 06.12.2012 р. N 5518-VI
,
 пункт 53 статті 8 виключено згідно із
 Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

54) встановлювати за погодженням з Антимонопольним комітетом України максимальні розміри тарифів на оплату послуг фондової біржі;

(статтю 8 доповнено пунктом 54 згідно із
 Законом України від 06.12.2012 р. N 5518-VI)

55) у разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації у випадках, встановлених законом, заборонити або обмежити на строк до усунення зазначеного порушення проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, щодо якого не було розкрито зазначену інформацію;

(статтю 8 доповнено пунктом 55 згідно із
 Законом України від 15.05.2018 р. N 2418-VIII)

56) розглядати справи про порушення прав споживачів фінансових послуг та накладати адміністративні стягнення, фінансові санкції та застосовувати заходи впливу, передбачені законодавством;

(статтю 8 доповнено пунктом 56 згідно із
 Законом України від 20.09.2019 р. N 122-IX,
який вводиться в дію з
19.01.2020 р.)

6) пункт 6 статті 8 виключено 

(пункт 6 статті 8 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 10.01.2002 р. N 2922-III,
 від 06.09.2005 р. N 2804-IV
,
 виключено згідно із Законом України
 від 15.03.2006 р. N 3541-IV)

7) у разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі зупиняти торгівлю на фондовій біржі до усунення таких порушень;

8) здійснювати контроль за достовірністю і розкриттям інформації, що здійснюється емітентами, суб'єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників) та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, і саморегулівними організаціями, та її відповідністю встановленим вимогам;

(пункт 8 статті 8 у редакції Закону
 України від 06.09.2005 р. N 2804-IV
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII,
від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

81) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати від емітента (інших осіб, які оформили проспект) подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку будь-якої інформації, що може мати вплив на оцінку цінних паперів, які допущені до торгів на фондовій біржі;

(статтю 8 доповнено пунктом 81 згідно із
 Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

82) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати від емітента (інших осіб, які оформили проспект) доповнення проспекту цінних паперів, поданого на затвердження до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

(статтю 8 доповнено пунктом 82 згідно із
 Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

83) оприлюднювати інформацію про факт невиконання емітентом своїх зобов'язань, зазначених у проспекті цінних паперів;

(статтю 8 доповнено пунктом 83 згідно із
 Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

84) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати надання інформації та документів від аудиторів (аудиторських фірм), емітентів (осіб, які здійснюють управлінські функції в них);

(статтю 8 доповнено пунктом 84 згідно із
 Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

85) вимагати надання інформації та документів акціонерів або власників інших фінансових інструментів, фізичних чи юридичних осіб, які зобов'язані подавати повідомлення, передбачене статтею 641 Закону України "Про акціонерні товариства", а також осіб, яких такі особи контролюють, або осіб, під контролем яких такі особи перебувають;

(статтю 8 доповнено пунктом 85 згідно із
 Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

86) вимагати від емітента здійснити розкриття інформації, подання якої вимагається згідно з пунктом 81 цієї статті, у порядку та строки, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

(статтю 8 доповнено пунктом 86 згідно із
 Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

87) самостійно розкривати інформацію, подання якої вимагається згідно з пунктом 81 цієї статті, за своєю ініціативою у випадку, якщо емітент не виконав відповідної вимоги Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передбаченої пунктом 85 цієї статті;

(статтю 8 доповнено пунктом 87 згідно із
 Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

88) оприлюднювати інформацію про факт невиконання емітентом, акціонером або власником інших фінансових інструментів, фізичними чи юридичними особами, які зобов'язані подавати повідомлення, передбачене статтею 641 Закону України "Про акціонерні товариства", обов'язків, передбачених зазначеною статтею;

(статтю 8 доповнено пунктом 88 згідно із
 Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

9) встановлювати порядок проведення перевірок та оформлення їх результатів, відповідно до якого проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки діяльності професійних учасників ринку цінних паперів, суб'єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників) та саморегулівних організацій професійних учасників ринку цінних паперів, а також перевірки діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів;

(пункт 9 статті 8 у редакції
 Законів України від 25.12.2008 р. N 801-VI,
від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

91) проводити самостійно чи спільно з іншими відповідними органами перевірки стану дотримання юридичними особами, строк дії ліцензії яких закінчився або ліцензії яких анульовано, вимог законодавства, передбачених на випадок закінчення строку дії або анулювання ліцензії. Така перевірка може бути проведена не більше ніж протягом трьох років з дня закінчення дії (анулювання) зазначеної ліцензії;

(статтю 8 доповнено пунктом 91 згідно із
 Законом України від 04.07.2012 р. N 5042-VI
,
пункт 91 статті 8 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

92) самостійно чи спільно з іншими відповідними органами проводити перевірки осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, на предмет дотримання законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;

(статтю 8 доповнено пунктом 92 згідно із
 Законом України від 20.09.2019 р. N 122-IX,
який вводиться в дію з
19.01.2020 р.)

10) надсилати емітентам, суб'єктам системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників), особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства;  та фондовий ринок, а також законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг

(пункт 10 статті 8 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.,
від 20.09.2019 р. N 122-IX,
який вводиться в дію з
19.01.2020 р.)

101) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати надання інформації та документів від емітента (інших осіб, які оформили проспект), а також осіб, які контролюються емітентом (іншими особами, які оформили проспект) або які контролюють емітента (інших осіб, які оформили проспект);

(статтю 8 доповнено пунктом 101 згідно із
 Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

102) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати надання інформації та документів від оферента цінних паперів, аудиторів (аудиторських фірм), осіб, які здійснюють управлінські функції в емітенті, та/або особи, яка подає заявку про допуск до торгів на фондовій біржі;

(статтю 8 доповнено пунктом 102 згідно із
 Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

103) вимагати надання пояснень (у письмовій та усній формі), документів, інформації від державних органів, учасників фондового ринку або будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб, які здійснюють (виявили намір здійснювати) операції на ринку цінних паперів та/або яким можуть бути відомі обставини, пов'язані з предметом перевірки;

(статтю 8 доповнено пунктом 103 згідно із
 Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

11) надсилати матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, якщо до компетенції комісії не входить накладення адміністративних стягнень за відповідні правопорушення;

12) надсилати матеріали в органи Антимонопольного комітету України у разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

(пункт 12 статті 8 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 20.11.2003 р. N 1294-IV)

13) розробляти і затверджувати з питань, що належать до її компетенції, обов'язкові для виконання нормативні акти;

14) накладати адміністративні стягнення, штрафні та інші санкції за порушення чинного законодавства на юридичних осіб та їх співробітників, аж до анулювання ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення;

(пункт 14 статті 8 із змінами, внесеними згідно
 із
Законами України від 06.09.2005 р. N 2804-IV,
від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

15) порушувати питання про звільнення з посад керівників фондових бірж та інших установ інфраструктури фондового ринку у випадках недодержання ними чинного законодавства України, з метою захисту інтересів інвесторів та громадян;

16) призначати тимчасово (до двох місяців) керівників фондових бірж, депозитаріїв та інших установ інфраструктури фондового ринку, зупиняти або припиняти допуск цінних паперів на фондові біржі або торгівлю ними на будь-якій фондовій біржі, зупиняти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу, цінних паперів на фондових біржах на певний термін для захисту держави, інвесторів;

(пункт 16 статті 8 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 25.12.2008 р. N 801-VI)

161) призупиняти торгівлю цінними паперами (однакового типу та класу) на фондових біржах на період до 10 робочих днів у разі наявності достатніх підстав, підтверджених відповідними документами, вважати, що вимоги законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства було порушено;

(статтю 8 доповнено пунктом 161 згідно із
 Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

162) забороняти торгівлю цінними паперами (однакового типу та класу) на фондових біржах, якщо встановлено факт порушення законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства;

(статтю 8 доповнено пунктом 162 згідно із
 Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

163) відкладати або забороняти торгівлю цінними паперами, якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на основі достатніх підстав, підтверджених відповідними документами, вважає, що емітент перебуває в ситуації, коли подальший обіг цінних паперів такого емітента порушуватиме права інвесторів;

(статтю 8 доповнено пунктом 163 згідно із
 Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

164) забороняти публічну пропозицію цінних паперів або допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі, якщо встановлено факт порушення вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства;

(статтю 8 доповнено пунктом 164 згідно із
 Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

17) здійснювати разом з іншими виконавчими органами контроль за поліграфічною базою з випуску цінних паперів;

18) здійснювати моніторинг руху інвестицій в Україну та за її межі через фондовий ринок;

19) розробляти та впроваджувати моделі інфраструктури фондового ринку;

20) вести облік, встановлювати вимоги до програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, та здійснювати контроль за дотриманням зазначених вимог;

(пункт 20 статті 8 у редакції Закону
 України від 04.07.2012 р. N 5042-VI)

21) вилучати під час проведення перевірок на строк до трьох робочих днів документи, що підтверджують факти порушення актів законодавства про цінні папери та захист прав споживачів фінансових послуг;

(пункт 21 статті 8 із змінами, внесеними згідно
 із
Законами України від 06.09.2005 р. N 2804-IV,
від 20.09.2019 р. N 122-IX,
який вводиться в дію з
19.01.2020 р.)

22) порушувати в суді питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду та саморегулівних організацій;

(статтю 8 доповнено пунктом 22 згідно із
 Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV)

23) приймати рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду;

(статтю 8 доповнено пунктом 23 згідно із
 Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV)

24) проводити перевірки незалежних оцінювачів майна інститутів спільного інвестування щодо додержання вимог законодавства у сфері спільного інвестування;

(статтю 8 доповнено пунктом 24 згідно із
 Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV)

25) з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на ринку цінних паперів у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань функціонування ринку цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, яка не становить державної таємниці та не призводить до розголошення професійної таємниці;

(статтю 8 доповнено пунктом 25 згідно із
 Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV)

26) з метою запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, у рамках міжнародного співробітництва надавати та одержувати від відповідних органів інших держав інформацію стосовно діяльності окремих професійних учасників ринку цінних паперів у випадках і порядку, встановлених у відповідних міжнародних договорах України;

(статтю 8 доповнено пунктом 26 згідно із
 Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV)

27) встановлювати граничні тарифи на послуги Рейтингових агентств, які оплачуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

(статтю 8 доповнено пунктом 27 згідно із
 Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

28) проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки фінансово-господарської діяльності уповноважених рейтингових агентств;

(статтю 8 доповнено пунктом 28 згідно із
 Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

29) у разі виявлення ознак порушення Рейтинговим агентством вимог законів України у сфері цінних паперів та/або нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вживати заходи впливу відповідно до законодавства, в тому числі виключати уповноважені рейтингові агентства з Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, анулювати Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, виключити міжнародні рейтингові агентства з переліку визнаних;

(статтю 8 доповнено пунктом 29 згідно із
 Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

30) для захисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери зупиняти на підставі рішення Комісії внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного емітента або певного власника на строк до усунення порушень, що стали підставою для прийняття такого рішення;

(статтю 8 доповнено пунктом 30 згідно із
 Законом України від 25.12.2008 р. N 801-VI)

31) звертатися до судів із запитами щодо надання інформації про знаходження у них на розгляді справ щодо цінних паперів та корпоративного управління у зв'язку з розглядом Комісією питань діяльності відповідних емітентів та професійних учасників ринку цінних паперів;

(статтю 8 доповнено пунктом 31 згідно із
 Законом України від 25.12.2008 р. N 801-VI)

311) звертатися до суду з позовом (заявою) про припинення акціонерного товариства внаслідок:

допущення при його створенні порушень, які неможливо усунути;

неподання акціонерним товариством протягом двох років поспіль Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, передбаченої законом;

неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства;

нескликання акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль;

(статтю 8 доповнено пунктом 311 згідно із
 Законом України від 04.07.2012 р. N 5042-VI)

відсутності в акціонерного товариства зареєстрованого в установленому порядку випуску акцій;

(пункт 311 статті 8 доповнено абзацом шостим
 згідно із Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

32) узагальнювати практику застосування законодавства з питань корпоративного управління; 

(статтю 8 доповнено пунктом 32 згідно із
 Законом України від 17.11.2009 р. N 1720-VI)

321) здійснювати контроль за виконанням учасниками ринку вимог, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", щодо:

придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій та значного контрольного пакета акцій;

обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно) - власника домінуючого контрольного пакета акцій;

обов'язкового придбання акцій особою (особами, що діють спільно) - власником домінуючого контрольного пакета акцій на вимогу акціонерів;

(статтю 8 доповнено пунктом 321 згідно із
 Законом України від 23.03.2017 р. N 1983-VIII)

322) виносити рішення про заборону недержавним пенсійним фондам укладати нові пенсійні контракти з учасниками системи накопичувального пенсійного забезпечення у разі порушення вимог, установлених законом для таких недержавних пенсійних фондів;

(статтю 8 доповнено пунктом 322 згідно із
 Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

33) здійснювати інші права, передбачені законом.

(статтю 8 доповнено пунктом 33 згідно із
 Законом України від 18.05.2010 р. N 2258-VI)

Стаття 9. Уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Уповноваженими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є:

Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

уповноважені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку посадові особи.

(абзац третій частини першої статті 9 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV
,
 у редакції Закону України
 від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

абзац четвертий частини першої статті 9 виключено

(згідно із Законом України
 від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

абзац п'ятий частини першої статті 9 виключено

(абзац п'ятий частини першої статті 9 у редакції
 Закону України від 06.09.2005 р. N 2804-IV
,
виключено згідно із Законом
 України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

Уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають право:

безперешкодно входити до підприємства, в установи, організації за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;

(абзац третій частини другої статті 9 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV)

залучати за погодженням з відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевої влади та самоврядування, підприємствами та об'єднаннями їх спеціалістів, депутатів місцевих рад (за їх згодою) для проведення перевірок та ревізій;

відповідно до розподілу обов'язків чи письмового доручення провадити в межах наданих повноважень розгляд справ про порушення чинного законодавства щодо випуску та обігу цінних паперів, у тому числі стандартів, норм і правил, визначених нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, видавати розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, звертатися до правоохоронних органів щодо проведення досудового розслідування або вжиття інших заходів відповідно до законодавства;

(абзац п'ятий частини другої статті 9 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 04.07.2012 р. N 5042-VI,
від 14.10.2014 р. N 1697-VII)

вимагати в межах своєї компетенції в посадових осіб підприємств, установ, організацій надання письмових пояснень.

(частину другу статті 9 доповнено абзацом шостим
 згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV)

Без згоди Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку уповноважені нею особи не можуть входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що формуються центральними державними та місцевими органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування.

Стаття 10. Відносини Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з правоохоронними органами та іншими державними органами

Працівники правоохоронних органів сприяють уповноваженим особам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у виконанні ними своїх службових обов'язків. На прохання уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку правоохоронні органи надають інформацію, яка є в їх розпорядженні і необхідна для забезпечення належного контролю за ринком цінних паперів.

Правоохоронні органи можуть відмовити в наданні відповідної інформації, якщо її розголошення може зашкодити інтересам розслідування кримінальних правопорушень або здійснюваним у законному порядку оперативно-розшуковим заходам.

(частина друга статті 10 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 17.06.2020 р. N 720-IX)

У разі недопуску працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до проведення перевірки відповідно до цього Закону, застосування щодо них насильства органи Національної поліції на прохання уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку зобов'язані негайно вжити заходів щодо забезпечення проведення перевірки в примусовому порядку. 

(частина третя статті 10 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 23.12.2015 р. N 901-VIII)

Органи приватизації зобов'язані надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідні документи про об'єкти державної власності, які приватизуються, якщо в процесі приватизації цих об'єктів будуть випускатися цінні папери згідно з чинним законодавством.

Органи виконавчої влади зобов'язані надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідні документи та інформацію з питань, віднесених до її компетенції, з метою дотримання вимог чинного законодавства на ринку цінних паперів.

Стаття 101. Маніпулювання на фондовому ринку

Маніпулюванням цінами на фондовому ринку є:

1) здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, які надають або можуть надавати уявлення щодо поставки, придбання або ціни фінансового інструменту, що не відповідають дійсності, та вчиняються одноосібно або за попередньою змовою групою осіб і призводять до встановлення інших цін, ніж ті, що існували б за відсутності таких операцій або заявок;

2) здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів шляхом вчинення умисних протиправних дій, в тому числі шахрайства чи використання інсайдерської інформації;

3) поширення інформації через засоби масової інформації, у тому числі електронні засоби масової інформації, або будь-якими іншими способами, яке призводить або може призвести до введення в оману учасників ринку щодо ціни, попиту, пропозиції або обсягів торгів фінансових інструментів на фондовій біржі, що не відповідають дійсності, зокрема поширення недостовірної інформації, у разі коли особа, яка поширила таку інформацію, знала або повинна була знати, що ця інформація була недостовірною;

4) купівля або продаж фінансових інструментів перед закриттям торговельної сесії фондової біржі з метою введення в оману учасників ринку щодо цін, які склалися наприкінці торговельної сесії;

5) неодноразове протягом торговельного дня укладення двома або більше учасниками торгів угод купівлі чи продажу фінансових інструментів у власних інтересах чи за рахунок одного і того ж клієнта, за якими кожен з учасників торгів виступає як продавець та покупець одного і того ж фінансового інструменту за однаковою ціною в однаковій кількості або які не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети хоча б для одного з учасників торгів (або їх клієнтів), а також надання клієнтом кільком учасникам біржових торгів доручення на укладення в його інтересах однієї або більше угод з одним і тим самим фінансовим інструментом, під час яких покупець та продавець діють в інтересах клієнта;

6) неодноразове протягом торговельного дня здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких фінансових інструментів не змінюється;

7) неодноразове невиконання учасником біржових торгів зобов'язань за біржовими контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних інтересах або за рахунок клієнтів, якщо укладення зазначених контрактів спричинило значне збільшення або зниження ціни фінансового інструменту, за умови, що такі контракти мали суттєвий вплив на ціну такого інструменту;

8) укладення на фондовій біржі угод з фінансовим інструментом за ціною, що має суттєве відхилення від ціни відповідного фінансового інструменту, яка склалася на фондовій біржі тієї ж торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок, за умови, що угоди укладені від імені та/або за рахунок осіб, між якими (працівниками яких) існувала попередня домовленість про придбання або продаж фінансового інструменту за ціною, що має суттєве відхилення від поточної ціни.

Не є маніпулюванням цінами на фондовому ринку дії, що мають на меті:

1) підтримання цін на емісійні цінні папери у зв'язку з їх публічним розміщенням або обігом, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з емітентом таких цінних паперів;

2) підтримання цін на цінні папери відкритих або інтервальних інститутів спільного інвестування у зв'язку з їх викупом у випадках, установлених законом;

3) підтримання цін, попиту, пропозиції або обсягів торгів фінансовими інструментами, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з фондовою біржею.

Не є маніпулюванням на фондовому ринку дії, що вчиняються органами державної влади у зв'язку з реалізацією грошово-кредитної політики або політики управління державним боргом.

(Закон доповнено статтею 101 згідно із
 Законом України від 21.04.2011 р. N 3267-VI)

Стаття 11. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів та у системі накопичувального пенсійного забезпечення

(назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за:

1) розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку -

у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;

2) провадження професійної діяльності на фондовому ринку або діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, без ліцензії на провадження окремих видів такої діяльності, провадження частини відповідного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої ніж та, на яку надано ліцензію, або здійснення з порушенням умов ліцензування операції з цінними паперами, яка належить до професійної діяльності на фондовому ринку, чи операції з активами у системі накопичувального пенсійного забезпечення, -

(абзац перший пункту 2 частини першої статті 11
 у редакції Закону України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) ненадання інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовірної інформації -

у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) несвоєчасне надання інформації інвесторам в цінні папери на їх письмовий запит -

у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5) неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації -

у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

6) нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів -

у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

7) неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку -

у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

8) невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів, у системі накопичувального пенсійного забезпечення, законодавства про акціонерні товариства -

(абзац перший пункту 8 частини першої статті 11 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

9) порушення Центральним депозитарієм цінних паперів або депозитарною установою порядку провадження депозитарної діяльності, що призвело до втрати інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, а також ухилення від внесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи депозитарного обліку -

у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

(пункт 9 частини першої статті 11 у редакції
 Закону України від 06.07.2012 р. N 5178-VI)

10) пункт 10 частини першої статті 11 виключено

(згідно із Законом України
 від 06.07.2012 р. N 5178-VI)

11) умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку, визначені цим Законом -

(абзац перший пункту 11 частини першої статті 11
 у редакції Закону України від 21.04.2011 р. N 3267-VI)

у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;

12) умисне незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законом), а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, -

у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від п'ятдесяти до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків до прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;

(пункт 12 частини першої статті 11 у редакції
 Закону України від 22.04.2011 р. N 3306-VI)

13) невиконання умов проспекту цінних паперів, затвердженого у встановленому порядку, -

(абзац перший пункту 13 частини першої статті 11 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(частину першу статті 11 доповнено новими абзацами
 сороковим - сорок третім згідно із Законом України від 02.06.2011 р. N 3461-VI
,
 у зв'язку з цим абзаци сороковий - сорок другий
 вважати відповідно абзацами сорок четвертим - сорок шостим
)

14) розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку без її попереднього подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку -

у розмірі від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти відсотків вартості розміщеної реклами.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків вартості розміщеної реклами;

15) неприпинення розповсюдження реклами цінних паперів у разі визнання емісії таких цінних паперів відповідного випуску недобросовісною або недійсною, або визнання в установленому порядку випуску цінних паперів таким, що не відбувся, -

у розмірі від ста до двохсот відсотків вартості розміщеної реклами.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від двохсот до чотирьохсот відсотків вартості розміщеної реклами;

16) розповсюдження реклами після зупинення в установленому порядку такого розповсюдження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку -

у розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків вартості розміщеної реклами.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від трьохсот до шестисот відсотків вартості розміщеної реклами;

(частину першу статті 11 доповнено новими дванадцятьма абзацами
 згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5042-VI
,
 у зв'язку з цим абзаци сорок четвертий - сорок шостий
 вважати відповідно абзацами п'ятдесят шостим - п'ятдесят восьмим
)

17) неподання депозитарною установою депоненту виписки з рахунка в цінних паперах або інших документів, подання яких передбачено законодавством про депозитарну систему України, -

(частину першу статті 11 доповнено новим абзацом
 п'ятдесят шостим згідно із Законом України від 06.07.2012 р. N 5178-VI)

у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(частину першу статті 11 доповнено новим абзацом
 п'ятдесят сьомим згідно із Законом України від 06.07.2012 р. N 5178-VI)

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

(частину першу статті 11 доповнено новим абзацом
 п'ятдесят восьмим згідно із Законом України від 06.07.2012 р. N 5178-VI)

у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(частину першу статті 11 доповнено новим абзацом
 п'ятдесят дев'ятим згідно із Законом України від 06.07.2012 р. N 5178-VI
,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятдесят шостий - п'ятдесят восьмий
 вважати відповідно абзацами шістдесятим - шістдесят другим
)

Абзац шістдесятий частини першої статті 11 виключено

 (згідно із Законом України
 від 21.04.2011 р. N 3267-VI)

Крім застосування фінансових санкцій за правопорушення, зазначені у цій статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може зупиняти або анулювати ліцензію.

(абзац частини першої статті 11 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

Крім застосування фінансових санкцій за правопорушення, зазначені у цій статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може анулювати свідоцтво про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації фондового ринку, яке було видано такому об'єднанню. 

(частина перша статті 11 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV
,
у редакції Закону України від 25.12.2008 р. N 801-VI)

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу набирає чинності з робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення. У разі якщо рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу протягом місяця з дня набрання ним чинності не було виконано або не було оскаржено у судовому порядку, таке рішення набуває статусу виконавчого документа, підлягає оформленню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження" та передається до органів державної виконавчої служби для примусового виконання згідно із законодавством.

(частина друга статті 11 у редакції
 Закону України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу може бути оскаржено у судовому порядку відповідно до законодавства. У разі якщо зазначене рішення протягом місяця з дня набрання ним чинності було оскаржено у судовому порядку та адміністративним судом було відкрито провадження у справі про оскарження зазначеного рішення, таке рішення набуває статусу виконавчого документа з дня набрання законної сили відповідним судовим рішенням з урахуванням строків, передбачених Законом України "Про виконавче провадження".

(частина третя статті 11 у редакції
Законів України від 18.11.97 р. N 642/97-ВР,
 від 18.05.2010 р. N 2258-VI
,
від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

Про накладення штрафів на комерційні банки Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку інформує Національний банк України у триденний термін.

Стаття 111. Призначення тимчасового адміністратора професійного учасника депозитарної системи України

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про призначення тимчасового адміністратора професійного учасника депозитарної системи України у разі:

1) двох або більше порушень професійним учасником депозитарної системи України законних вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

2) зменшення розміру власного капіталу професійного учасника депозитарної системи України на 30 відсотків протягом останніх шести місяців;

3) якщо професійний учасник депозитарної системи України протягом п'яти робочих днів не виконує 10 і більше відсотків зобов'язань, строк виконання яких настав;

4) арешту або набрання законної сили обвинувальним вироком щодо посадових осіб професійного учасника депозитарної системи України;

5) вчинення професійним учасником депозитарної системи України дій щодо приховування рахунків, будь-яких активів, реєстрів, звітів та інших документів;

6) необґрунтованої відмови професійного учасника депозитарної системи України у наданні документів чи інформації, передбачених законом, уповноваженим особам Комісії;

7) наявності публічного конфлікту серед посадових осіб професійного учасника депозитарної системи України;

8) подання наглядовою радою або правлінням професійного учасника депозитарної системи України клопотання про призначення тимчасової адміністрації;

9) наявності ознак фінансової нестабільності відповідно до критеріїв, визначених Комісією;

10) порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів;

11) невиконання вимог закону щодо розкриття відомостей про власників істотної участі у професійному учаснику депозитарної системи України в обсязі, визначеному Комісією.

Зазначене рішення може бути прийняте Комісією також в інших випадках, передбачених законом або нормативно-правовими актами Комісії.

2. Інформація про призначення тимчасового адміністратора розміщується у день його призначення на офіційному веб-сайті Комісії та публікується протягом трьох днів у газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України".

3. Рішення про призначення тимчасового адміністратора професійного учасника депозитарної системи України - банку приймається Національним банком України за поданням Комісії.

(Закон доповнено статтею 111 згідно із
 Законом України від 06.07.2012 р. N 5178-VI)

Стаття 112. Тимчасовий адміністратор професійного учасника депозитарної системи України

1. Тимчасовим адміністратором професійного учасника депозитарної системи України може бути:

незалежний експерт (за договором);

працівник Комісії.

Тимчасовим адміністратором може бути лише особа, яка має високі професійні та моральні якості, бездоганну ділову репутацію, повну вищу економічну чи юридичну освіту, сертифікат на право провадження професійної діяльності з цінними паперами в Україні та досвід роботи, необхідний для виконання функцій тимчасового адміністратора, відповідно до вимог, установлених Комісією.

Комісія має право у будь-який момент усунути тимчасового адміністратора від виконання обов'язків у разі невідповідності його діяльності встановленим вимогам.

У разі призначення тимчасовим адміністратором незалежного експерта між ним та Комісією укладається договір, типова форма якого затверджується Комісією.

Оплата праці тимчасового адміністратора - незалежного експерта, а також спеціалістів, залучених тимчасовим адміністратором для забезпечення здійснення своїх повноважень, проводиться згідно з укладеними з ними договорами за рахунок коштів професійного учасника фондового ринку.

2. Тимчасовим адміністратором не може бути особа, яка:

1) є кредитором, пов'язаною особою або акціонером (учасником) професійного учасника депозитарної системи України. Вимоги цього пункту в частині пов'язаної особи акціонера (учасника) професійного учасника депозитарної системи України не поширюються на працівника Комісії;

2) має судимість, не погашену і не зняту в установленому законом порядку, або є обвинуваченою по кримінальній справі.

3. Тимчасовий адміністратор не має права:

1) приймати прямо або опосередковано будь-які послуги, подарунки та інші цінності від осіб, заінтересованих у вчиненні будь-яких дій, пов'язаних з призначенням тимчасового адміністратора;

2) використовувати або дозволяти використовувати майно, яке тимчасовий адміністратор має право контролювати, у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3) розголошувати інформацію про професійну діяльність професійного учасника депозитарної системи України, якщо це не пов'язано з виконанням повноважень тимчасового адміністратора.

4. Невиконання або неналежне виконання тимчасовим адміністратором своїх повноважень, що завдало збитків професійному учаснику депозитарної системи України або іншим учасникам ринку цінних паперів, є підставою для припинення виконання ним обов'язків та відшкодування за його рахунок у повному обсязі завданих збитків.

5. З дати прийняття Комісією рішення про призначення тимчасового адміністратора повноваження органів професійного учасника депозитарної системи України переходять тимчасовому адміністратору.

З дати прийняття Комісією рішення про припинення повноважень тимчасового адміністратора професійного учасника депозитарної системи України поновлюються повноваження органів професійного учасника депозитарної системи України.

Вчинені посадовою особою професійного учасника депозитарної системи України після призначення тимчасового адміністратора правочини від імені або в інтересах цього професійного учасника депозитарної системи України є нікчемними.

6. Тимчасовий адміністратор припиняє свою діяльність з дня прийняття Комісією рішення про його усунення від виконання обов'язків.

(Закон доповнено статтею 112 згідно із
 Законом України від 06.07.2012 р. N 5178-VI)

Стаття 12. Порядок застосування санкцій до юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів, у системі накопичувального пенсійного забезпечення

(назва статті 12 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка виявила факт вчинення юридичною особою правопорушення на ринку цінних паперів, у системі накопичувального пенсійного забезпечення, складає акт, який разом з письмовими поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та пов'язаними з таким правопорушенням документами протягом п'яти робочих днів подає уповноваженій особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка має право застосовувати санкцію за правопорушення на ринку цінних паперів, у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

(частина перша статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

Санкції застосовуються Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, уповноваженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку посадовими особами після розгляду документів, що підтверджують факт правопорушення.

У разі якщо під час проведення перевірки уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проводилося вилучення документів, які підтверджують факт порушення, до акта про правопорушення додаються їх копії, а також протокол про вилучення.

Вилучення документів, що підтверджують факт правопорушення, проводиться на строк до трьох робочих днів з обов'язковим складенням протоколу, в якому зазначаються дата його складення, прізвище і посада особи, яка провела вилучення, перелік вилучених документів та день, у який вони відповідно до цього Закону мають бути повернені. Протокол складається у двох примірниках та підписується уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка провела вилучення документів. Представнику юридичної особи, документи якої вилучені, у момент вилучення документів видається один з примірників протоколу про їх вилучення.

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про застосування санкції протягом 30 робочих днів після отримання документів, що підтверджують факт правопорушення. Рішення про застосування санкції оформляється постановою, що надсилається юридичній особі, до якої застосовано санкцію.

Юридична особа може бути притягнута до відповідальності за вчинення правопорушення на ринку цінних паперів, у системі накопичувального пенсійного забезпечення не пізніше трьох років з дня його вчинення незалежно від санкції.

(частина шоста статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

Юридична особа не може бути притягнута до відповідальності за дії, що були предметом перевірки, за результатами якої не було виявлено правопорушень на ринку цінних паперів, у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

(частина сьома статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 12.09.2019 р. N 79-IX,
який вводиться в дію з
01.07.2020 р.)

(стаття 12 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 18.11.97 р. N 642/97-ВР
,
від 10.01.2002 р. N 2921-III
,
 від 06.09.2005 р. N 2804-IV
,
від 07.07.2011 р. N 3610-VI
,
 у редакції Закону України
 від 04.07.2012 р. N 5042-VI)

Стаття 13. Виключена. 

(стаття 13 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 06.09.2005 р. N 2804-IV,
 від 15.12.2005 р. N 3201-IV
,
виключено згідно із Законом України
 від 25.12.2008 р. N 801-VI)

Стаття 14. Кримінальна і майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери

Посадові особи, які порушують законодавство про цінні папери, несуть кримінальну і майнову відповідальність, установлену відповідними законодавчими актами України.

Стаття 15. Відповідальність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її посадових осіб

Посадові особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків несуть відповідальність в порядку, визначеному законодавством України.

Шкода, заподіяна учасникам ринку цінних паперів неправомірними діями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при здійсненні контрольних та розпорядчих повноважень, підлягає відшкодуванню в повному обсязі за рахунок держави відповідно до чинного законодавства.

Стаття 16. Порядок розгляду спорів

Спори, що виникають у ході застосування цього Закону, вирішуються судом у встановленому порядку.

(стаття 16 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV)

Стаття 17. Виключена 

(стаття 17 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 14.07.99 р. N 938-XIV,
від 07.02.2002 р. N 3047-III,
від 06.09.2005 р. N 2804-IV,
 виключено згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3480-IV)

Стаття 18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Фінансування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та органів, які утворюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до мети діяльності, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

(стаття 18 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

 

 

Президент України

Л. КУЧМА 

м. Київ
 30 жовтня 1996 року 
N 448/96-ВР

 
 

Опрос