Идет загрузка документа (235 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 1996 год

ВР Украины
Закон от 22.03.1996 № 96/96-ВР
Утратил силу

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 1996 рік

Закон введено в дію з 1 січня 1996 року,
 а статті 22, 24, 35 цього Закону - з дня опублікування,
 частину 2 статті 19 - у місячний термін з дня опублікування,
 статтю 31 - з 1 липня 1996 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 22 березня 1996 року N 97/96-ВР)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Постановами Верховної Ради України
 від 22 березня 1996 року N 97/96-ВР
,
 від 22 листопада 1996 року N 541/96-ВР
,
Законом України
від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР

(Положення цього Закону є чинними до прийняття Закону України "Про Державний бюджет України на 1997 рік" у частині, що не суперечить чинному законодавству згідно із Законом України від 11 грудня 1996 року N 580/96-ВР)

Закон втратив чинність
(у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про Державний бюджет України на 1997 рік"
від 27 червня 1997 року N 404/97-ВР
)

Верховна Рада України постановляє:

Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1996 рік по доходах у сумі 2390864,7 млрд. карбованців, по видатках - 2852610,1 млрд. крб., граничний розмір дефіциту - 461745,4 млрд. карбованців. 

Джерелами фінансування дефіциту Державного бюджету України визначити внутрішні державні позики - 150000 млрд. крб., кредити Національного банку України - 107195,4 млрд. крб., зовнішні джерела фінансування - 204550 млрд. крб., у тому числі за рахунок позики Світового банку - 112500 млрд. крб., позики Європейського співтовариства - 58500 млрд. крб., кредиту Ексімбанку Японії - 33550 млрд. карбованців. 

Стаття 2. Затвердити у Державному бюджеті України розмір оборотної касової готівки на кінець року в сумі 50000 млрд. карбованців. Установити, що додаткові доходи Державного бюджету України, одержувані понад суми, затверджені статтею 1 цього Закону, спрямовуються на формування оборотної касової готівки до визначеного розміру. 

Стаття 3. Установити доходи Державного бюджету України на 1996 рік по основних видах надходжень у таких сумах:

 

млрд. крб.

Податок на добавлену вартість

303862,6

Податок на прибуток підприємств

172121,9

Акцизний збір

57233,9

Прибутковий податок з громадян

114787,2

30 відсотків надходжень коштів плати за землю

29298,4

Плата за спеціальне використання лісових ресурсів

1698

Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів

7178,2

Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин

2459,3

Рентна плата за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні, та різниця в цінах на природний газ

264218,9

Державне мито

6296,5

Надходження від зовнішньоекономічної діяльності (імпортне мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності)

36480

Відрахування на геологорозвідувальні роботи

35900

Надходження коштів від Державного комітету України по матеріальних резервах

144700

Внески підприємств та господарських організацій до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

179455,9

Надходження відрахувань від перевищення поточних доходів над видатками Національного банку України

12900

Надходження від реалізації дорогоцінних металів з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

700

Збори та інші неподаткові доходи

66975,1

Надходження до:

 

       Пенсійного фонду України

730090

       Державного інноваційного фонду

20800

       Державного фонду сприяння зайнятості населення

38775,6

       Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу

108000

Інші надходження

9598,2

Кошти, що підлягають передачі з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей та міста Києва до Державного бюджету України

47335

Стаття 4. Установити у Державному бюджеті України на 1996 рік асигнування на здійснення таких заходів:

 

млрд. крб.

Соціальний захист населення - разом

133654,7

у тому числі:

 

утримання регіональних пунктів тимчасового розміщення біженців

445

виплата компенсацій відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні"

200

відшкодування банкам різниці процентних ставок по пільгових кредитах на індивідуальне будівництво на селі

0,6

компенсація додаткових витрат на будівництво житла за рахунок коштів населення

1030

соціальне забезпечення

129549,5

                                             з них:

 

- пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ

72981

- перерахування до Пенсійного фонду України на виплати пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу строкової служби та їх сім'ям

31000

- кошти бюджету, що передаються до Фонду соціального захисту інвалідів

19000

- кошти на утримання будинків-інтернатів та інших установ соціального забезпечення

6568,5

фінансування заходів, пов'язаних із здійсненням державного регулювання цін

2429,6

                                             у тому числі на:

 

        - тверде паливо

70,4

        - здешевлення вартості будівництва житла молодіжними житловими
        комплексами

1650

        - житлово-комунальне господарство (централізовані видатки)

709,2

Фінансування соціально-культурних закладів, установ та заходів - разом

251618,3

                                             у тому числі:

 

        - освіти

131826,1

        - культури

29740

        - охорони здоров'я

56207,2

                                             з них:

 

        заходів щодо імунопрофілактики та боротьбі з епідеміями та
        централізованих заходів щодо профілактики та лікування туберкульозу

2000

        - фізичної культури та молодіжних заходів

6495

        - витрат на забезпечення підготовки та участі спортсменів України в
        XXVI Олімпійських іграх і III Параолімпійських іграх 1996 року

2350

        - видатків на утримання об'єктів соціально-культурної сфери, які
        передаються підприємствами загальнодержавної власності до
        комунальної власності

25000

Фінансування науки - разом

72240,8

                                             з них:

 

        - Національна академія наук України

15578,1

        - Українська академія аграрних наук

6366,6

        - Академія медичних наук України

972,5

        - видатки Державного інноваційного фонду

20800

                                             з них:

 

                                             на фінансування національних, міжгалузевих,
                                             галузевих, регіональних програм

10000

                                             у тому числі:

 

        Національна академія наук України

8100

        Українська академія аграрних наук

1000

        Академія медичних наук України

400

        Академія педагогічних наук України

400

        Академія правових наук України

100

Державні капітальні вкладення

90892

                                             з них:

 

        агропромисловий комплекс

42000

        бюджетні позички

10000

Кошти на придбання рухомого складу залізничного транспорту для пасажирських перевезень

1500

Видатки на реструктуризацію вугільної промисловості

27000

Фінансування будівництва житла для військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

15000

                                             з них:

 

        - на будівництво житла військовослужбовцям, звільненим у запас або
        у відставку, які перебувають на квартирному обліку місцевих
        державних адміністрацій

2000

Народне господарство - разом

355041,4

                                             у тому числі на фінансування:

 

- бюджетних позичок:

 

        на створення зимових експлуатаційних запасів палива для
        підприємств системи Міністерства енергетики та електрифікації
        України

8000

        на підтримку державних підприємств

10000

- геологорозвідувальних робіт з пошуку твердих корисних копалин та глибокого розвідувального буріння на нафту і газ

35900

- геологорозвідувальних робіт з пошуку золота

2790

- заходів з конверсії підприємств оборонного комплексу і створення нових видів цивільної продукції

16900

                                             з них:

 

        для сільськогосподарського машинобудування

5200

- Національної космічної програми

6500

- Національної програми досліджень і використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану

2500

- заходів з переробки брухту і відходів дорогоцінних металів

1732,2

- протиепізоотичних заходів, бюджетних установ агропромислового комплексу та інших його витрат

7587,9

- заходів з водного господарства

8226

- охорони, селекції та відтворення рибних запасів

1900

- земельної реформи та землевпорядкування

700

- державної програми створення золотодобувної промисловості

2841

- державної програми підтримки селекції у рослинництві

8184

- державної програми підтримки селекції у тваринництві

9356,6

- докорінного поліпшення земель

1053,1

- лісового господарства, охорони і захисту лісів

10842

- витрат на закладення і догляд за молодими садами, виноградниками

3500

- витрат, пов'язаних із поданням допомоги і частковою сплатою процентів по виданих кредитах:

 

        підприємцям

500

        селянським (фермерським) господарствам

950

        колективним сільськогосподарським підприємствам

250,3

- заготівлі сільськогосподарської продукції за державним контрактом (бюджетна позичка)

30000

- витрат на забезпечення державних матеріальних резервів

148425

        з них на закупівлю зерна

50000

- інших видатків на народне господарство

36403,3

Видатки на технічне переозброєння підприємств паливно-енергетичного комплексу (фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу)

108000

                                             з них:

 

        вугільної промисловості

100000

Фінансування житлово-комунального та шляхового господарства - разом

7000,2

                                             у тому числі:

 

        - капітальний ремонт житлового фонду

972

        - благоустрій міст і селищ міського типу

28,2

        - ремонт та утримання доріг загального користування державного
        значення

6000

Реставрація пам'яток архітектури

628

Охорона навколишнього природного середовища

9566

Фінансування заходів, пов'язаних з поверненням кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України

100

Національна оборона - разом

137962

                                             у тому числі:

 

        - утримання Збройних Сил України

116962

        - закупівля озброєнь і військової техніки

18000

        - науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

3000

Штаби і війська цивільної оборони

1800

Фінансування заходів щодо ліквідації стратегічних озброєнь

1500

Правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави - разом

138250

                                             у тому числі:

 

        - Служба безпеки України

17800

        - органи внутрішніх справ та війська внутрішньої і конвойної охорони

71400

        - кримінально-виправна система

22000

        - Прикордонні війська України

15000

        - Національна гвардія України

4200

        - Головне управління урядового зв'язку

6950

        - Управління державної охорони України

900

Місцеві державні податкові інспекції

12300

Додаткові асигнування на фінансування матеріально-технічного забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю

1100

Утримання органів законодавчої, виконавчої та судової влади - разом

41630

                                             у тому числі:

 

        - законодавчої влади

6100

        - виконавчої влади

27000

                                             з них:

 

        Кабінет Міністрів України

1737

        фінансове забезпечення функцій Президента України - глави держави

1881

        - судової влади

8530

                                             з них:

 

        Верховний Суд України

800

        Прокуратура України

8000

Фінансування заходів, визначених Національною програмою поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища

70

Зовнішньополітична діяльність - разом

46985

                                             у тому числі:

 

        - внески до міжнародних організацій, членом яких є Україна, - разом

30525

                                             з них до:

 

        - бюджету ООН та органів і спеціальних установ системи ООН

25632

        - міжнародних фінансових організацій

4368

        - міждержавних установ СНД

525

        - утримання дипломатичних представництв України за кордоном

10653,7

        - придбання за кордоном у власність України приміщень для
        розміщення дипломатичних представництв

4546,3

        - видатки на короткотермінові відрядження за кордон відповідальних
        працівників органів державної виконавчої влади

1226,3

        - інші неторговельні витрати

33,7

Інші видатки бюджету

9420,4

Резервний фонд Кабінету Міністрів України

25000

Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, - разом

179455,9

                                             у тому числі:

 

        - витрати на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
        Чорнобильської катастрофи

115077,5

        - державні капітальні вкладення

32470,7

        - самостійне переселення громадян з радіоактивно забруднених
        територій і будівництво житла для громадян, віднесених до категорії 1

8562,1

        - витрати на забезпечення робіт у зоні відчуження

9526,8

        - інші цільові Чорнобильські програми

13818,8

Видатки Пенсійного фонду України

730090

        - з них видатки для запровадження доплат окремим групам
        пенсіонерів до межі малозабезпеченості

120000

Видатки Державного фонду сприяння зайнятості населення

28775,6

Видатки по обслуговуванню державного зовнішнього боргу

275872,5

Видатки по обслуговуванню державного внутрішнього боргу

36049,8

Компенсація вартості будівництва об'єктів соціально-культурного призначення на селі

25000

Кошти, що підлягають передачі до бюджетів областей та міста Севастополя з Державного бюджету України

81107,5

Стаття 5. Установити розподіл видатків Державного бюджету України в розрізі міністерств і відомств, а також граничні асигнування на оплату праці згідно з додатком N 1.

Стаття 6. Затвердити на 1996 рік нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у таких розмірах (відсотках від загальної суми):

 

Акцизний збір

Податок на добавлену вартість

Прибутковий податок з громадян

Автономна Республіка Крим

100

100

100

     Області:

 

 

 

Вінницька

20

100

50

Волинська

20

100

50

Дніпропетровська

20

24,2

50

Донецька

20

23,4

50

Житомирська

20

100

50

Закарпатська

20

100

50

Запорізька

20

20

50

Івано-Франківська

20

89

50

Київська

20

91,6

50

Кіровоградська

20

100

50

Луганська

20

72,8

50

Львівська

20

59,6

50

Миколаївська

20

100

50

Одеська

20

45,3

50

Полтавська

20

20

50

Рівненська

20

100

50

Сумська

20

53,1

50

Тернопільська

20

100

50

Харківська

20

44,7

50

Херсонська

20

100

50

Хмельницька

20

100

50

Черкаська

20

78,8

50

Чернівецька

20

100

50

Чернігівська

20

86,3

50

м. Київ

20

20

50

м. Севастополь

100

100

100

Установити, що зарахування податку на прибуток підприємств до відповідних бюджетів здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про бюджетну систему України"

При зміні протягом 1996 року форм власності та підпорядкування платників податку на прибуток порядок його зарахування до відповідних бюджетів залишається незмінним до кінця року.

Стаття 7. Затвердити у складі видатків Державного бюджету України дотації бюджетам окремих областей та міста Севастополя у сумі 81107,5 млрд. карбованців на фінансування видатків місцевих бюджетів, що не покриваються доходами, у тому числі: 

 

млрд. крб.

Вінницька

8195,5

Волинська

7473,8

Житомирська

12318,4

Закарпатська

12623

Кіровоградська

7143,6

Миколаївська

1311,2

Рівненська

2014,8

Тернопільська

6504

Херсонська

9264,5

Хмельницька

7082,8

Чернівецька

5625,1

м. Севастополь

1550,8

Стаття 8. Затвердити суму коштів у розмірі 47335 млрд. карбованців, які передаються з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей та міста Києва до Державного бюджету України, в тому числі: 

 

млрд. крб.

Автономна Республіка Крим

13086,0

     Області:

 

Запорізька

1553,5

Полтавська

1445,8

м. Київ

31249,7

Перерахування зазначених коштів до Державного бюджету України здійснюється у розмірах, визначених розписом доходів і видатків Державного бюджету України на 1996 рік.

У разі несвоєчасного надходження цих коштів до Державного бюджету України надати право Міністерству фінансів України встановлювати стовідсоткове зарахування до Державного бюджету України сум загальнодержавних податків і зборів, що сплачуються на відповідній території, до повного погашення заборгованості.

Стаття 9. Установити, що акцизний збір із ввезених на територію України підакцизних товарів зараховується до Державного бюджету України. 

Стаття 10. Повернуті в 1996 році бюджетні позички, що були надані Міністерству сільського господарства і продовольства України, Державному комітету України по харчовій промисловості, заготівельним організаціям та товаровиробникам через фінансові органи, обліковуються в окремому розділі доходів Державного бюджету України та використовуються в міру надходження для фінансування закупівлі сільськогосподарської продукції за державними контрактами 1995 - 1996 років на зворотній основі. Надати право органам системи Міністерства фінансів України за наслідками документальних перевірок стягувати у безспірному порядку з підприємств і організацій прострочену заборгованість по наданих їм у 1994 - 1996 роках позичках, у тому числі і у вигляді товарного кредиту (на умовах поточного року, оренди, лізингу) під державний контракт сільськогосподарської продукції та інших позичках, а також нецільового їх використання з нарахуванням пені в розмірі 0,5 відсотка непогашеної заборгованості (сум нецільового використання) за кожний день до повного їх повернення. 

Стаття 11. Установити, що у 1996 році до складу доходів Державного бюджету України зараховуються:

а) виручка від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих митними, правоохоронними та іншими уповноваженими на це органами, а також суми, одержані від реалізації товарів та інших предметів, що зберігалися під митним контролем, власник яких не знайшовся у встановлений нормативними актами термін, за винятком витрат, пов'язаних із зберіганням, пересиланням, перевезенням і реалізацією зазначених товарів, а також конфіскована іноземна валюта та сума відшкодованих державі збитків, заподіяних державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, внаслідок корупційних діянь та протиправного використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, з наступним спрямуванням 20 відсотків одержаних коштів на розвиток матеріально-технічної бази митних, правоохоронних та інших уповноважених на це органів понад асигнування, передбачені на утримання зазначених органів у Державному бюджеті України;

б) доходи, одержані Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від аукціонного продажу квот на експорт товарів, після покриття витрат, пов'язаних з проведенням аукціону;

в) кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та у валюті України за видачу експортних та імпортних ліцензій; 

г) консульські збори, що справляються на території України в іноземній валюті, з наступним спрямуванням їх на розвиток дипломатичних представництв України за кордоном та на технічне оснащення пунктів оформлення віз у межах сум, передбачених у Державному бюджеті України на ці видатки.

Дозволити Міністерству закордонних справ України використовувати до 15 відсотків консульських зборів, фактично отриманих за межами України, на витрати, пов'язані з наданням матеріальної допомоги потерпілим за кордоном громадянам України; оформленням та оплатою послуг іноземних ритуальних служб у разі смерті українських громадян, що настала під час їх перебування за кордоном; оплатою праці тимчасово прийнятих на місці (за трудовою угодою) працівників для виконання термінових робіт у консульських відділах посольств України за кордоном; 

д) кошти, в тому числі в іноземній валюті, від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, майна, передачі в оренду основних фондів Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за виконані ними роботи та надані послуги спрямовуються цільовим призначенням на фінансування матеріально-технічного та наукового забезпечення, будівництва житла та вирішення інших соціальних питань військовослужбовців та членів їх сімей понад асигнування, передбачені на утримання зазначених органів у Державному бюджеті України;

е) збори за виконання робіт по наданню послуг при здійсненні екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, розмір і порядок використання яких встановлюються Кабінетом Міністрів України. Дозволити 20 відсотків зазначених коштів за пропозицією Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України спрямовувати для цільового використання на розвиток матеріально-технічної бази таких пунктів пропуску через державний кордон; 

є) різниця в цінах на імпортований газ між ціною реалізації газу споживачам України і ціною закупівлі газу по імпорту з урахуванням витрат на транспортування його через територію України та націнки за послуги по його закупівлі та реалізації, погоджених з Міністерством економіки України.

Стаття 12. Установити, що позабюджетні фонди місцевих Рад, за винятком тих, відрахування до яких не є обов'язковими згідно з законодавством України, у 1996 році включаються до відповідних місцевих бюджетів без зміни їх цільового призначення. 

Стаття 13. Таємно.

Стаття 14. Таємно.

Стаття 15. Збільшити у 1,45 раза ставки земельного податку, встановлені Законом України "Про плату за землю", з урахуванням їх підвищення у 1994 - 1995 роках. 

Стаття 16. Звільнити у 1996 році від сплати земельного податку військові частини, установи, військові навчальні заклади, науково-дослідні, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі установи, підприємства та організації (що утримуються за рахунок бюджету) Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, прикордонних військ, військ цивільної оборони за умови цільового використання цих земель.

Вітчизняні підприємства авіаційної, ракетно-космічної, суднобудівної промисловості, а також підприємства, які виробляють військову техніку та боєприпаси, звільняються від сплати земельного податку по земельних ділянках, на яких знаходяться аеродроми, полігони, дослідно-випробувальні станції, добудовчі набережні, цехи небезпечних виробництв, а також гірничо-металургійні підприємства -  по земельних ділянках, на яких знаходяться відвали і хвостосховища, та земельні ділянки, на яких розміщені склади державного та мобілізаційного резервів. 

Перелік зазначених підприємств та розміри земельних ділянок, що підлягають звільненню від сплати земельного податку, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням відповідних міністерств та відомств, погоджених з органами Державного комітету України по земельних ресурсах. 

Стаття 17. Включити до складу Державного бюджету України на 1996 рік бюджет Пенсійного фонду України по доходах і видатках у сумі 730090 млрд. крб. та бюджет Фонду сприяння зайнятості населення по доходах у сумі 38775,6 млрд. крб. і видатках - 28775,6 млрд. карбованців. Спрямувати надходження до Фонду сприяння зайнятості населення в сумі 10000 млрд. крб. на фінансування заходів по соціальному захисту населення. 

Стаття 18. Включити до складу доходів і видатків Державного бюджету України на 1996 рік кошти Державного інноваційного фонду і його регіональних відділень по внесках підприємств і господарських організацій з одночасним збереженням їх цільового призначення.

Стаття 19. Установити загальний обсяг внутрішніх державних позик на 1996 рік у сумі 332,9 трлн. крб., у тому числі із спрямуванням на погашення позик 1995 - 1996 років і виплату доходу по них суми у розмірі 128,4 трлн. карбованців. 

Випуск внутрішніх державних позик у 1996 році здійснювати на безвідсотковій (дисконтній) основі.

Стаття 20. Витрати Державного бюджету України з обслуговування іноземних кредитів, наданих юридичним особам України на умовах валютної самоокупності під гарантії Кабінету Міністрів України, підлягають відшкодуванню цими особами в місячний термін.

Головній державній податковій інспекції України, державним податковим інспекціям по Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах у разі невідшкодування у місячний термін позичальником іноземного кредиту, одержаного під гарантії Уряду України, витрат Державного бюджету України, що виникли у зв'язку з покриттям гарантом заборгованості за цей кредит, забезпечити за поданням фінансових органів за місцезнаходженням позичальника стягнення з нього у безспірному порядку повної суми не здійснених у строк платежів з урахуванням пені.

Стаття 21. Внески підприємств і господарських організацій до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення провадяться у порядку і розмірах, установлених на 1995 рік.

Стаття 22. Установити, що в 1996 році податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується у розмірах, передбачених Декретом Кабінету Міністрів України від 9 квітня 1993 року N 34-93 "Про ставки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" з урахуванням статті 18 Закону України "Про Державний бюджет України на 1995 рік", збільшених у 1,5 раза. 

Стаття 23. Установити, що перерахунки посадових окладів і розмірів заробітної плати педагогічним, медичним, науково-технічним працівникам, працівникам культури та викладачам вищої школи здійснюються в межах затвердженого фонду оплати праці, розрахованого відповідно до статті 52 Закону Української РСР "Про освіту", статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, статті 18 Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності", статті 28 Основ законодавства України про культуру, а навчально-допоміжному та обслуговуючому персоналу і спеціалістам - відповідно до схеми посадових окладів (ставок заробітної плати), що визначені Кабінетом Міністрів України.

Перегляд рівня посадових окладів (ставок заробітної плати) зазначеної категорії працівників провадиться двічі на рік із щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 24. Установити, що ставки державного мита за нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад відповідно до пунктів 3 та 4 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", поширюються на нотаріальні дії, вчинювані приватними нотаріусами.

Стаття 25. Установити що кошти, які надходять від обов'язкових відрахувань до Фонду сприяння зайнятості населення, можуть спрямовуватися на фінансування підготовки спеціалістів, яку забезпечує Міністерство освіти України та інші міністерства і відомства, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади.

Стаття 26. Установити, що до Державного бюджету України зараховуються дивіденди, одержані від акцій, що належать державі в акціонерних товариствах, створених у процесі приватизації та корпоратизації підприємств загальнодержавної власності.

Дозволити спрямовувати вказані кошти на покриття витрат, пов'язаних із здійсненням уповноваженими особами функцій з управління акціями, паями, частками майна господарських товариств, які перебувають у загальнодержавній власності згідно з нормами витрат, визначеними Кабінетом Міністрів України.

Стаття 27. Установити, що акціонерне товариство "Укргазпром" вносить до Державного бюджету України відрахування від плати за транзит природного газу трубопровідним транспортом через територію України в розмірі, еквівалентному 0,37 долара США за 1000 куб. метрів природного газу на кожні 100 кілометрів відстані.

Внесення зазначених платежів здійснюється щодекади виходячи з обсягу газу, транспортованого через територію України. 

Стаття 28. Надати підприємствам промисловості, транспорту, агропромислового та будівельного комплексів відстрочку до 1 грудня 1996 року по сплаті податків і платежів до бюджету та державних позабюджетних фондів, що не сплачені платниками станом на 1 січня 1996 року та сум пені, штрафних та фінансових санкцій, що були нараховані підприємствам і організаціям за станом на 1 січня 1996 року. Рішення про відстрочку платежів приймається по сумах заборгованості, яка не сплачена на дату винесення рішення, без нарахування пені і відсотків за користування податковим кредитом, починаючи з 1 січня 1996 року.

Зупинити до 1 січня 1997 року дію пункту 3 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" та пункту 5 статті 11 Закону України "Про систему оподаткування" в частині строків сплати донарахованих у 1996 році сум пені, штрафних та фінансових санкцій.

Установити, що суми пені, фінансові та штрафні санкції, нараховані за наслідками перевірок контролюючих органів у поточному році, сплачуються підприємствами та організаціями до бюджетів і фондів протягом 1996 року щомісячно рівними частинами. 

Міністерству фінансів України затвердити порядок оформлення відстрочок по платежах до бюджету, державних позабюджетних фондів та термін сплати відстрочених сум платежів, пені, фінансових і штрафних санкцій з урахуванням фінансового стану підприємств.

Зупинити дію статті 22 Закону України "Про Державний бюджет України на 1995 рік" та статті 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" щодо надання відстрочки і розстрочки податків і неподаткових платежів до бюджетів усіх рівнів по недоїмці, яка створилась після 1 січня 1996 року.

Стаття 29. Установити на 1996 рік видатки на утримання митних органів в сумі 6300 млрд. крб., в тому числі на заробітну плату 3175 млрд. карбованців. Зазначені видатки провадяться Державним митним комітетом України згідно з поквартальним їх розподілом, погодженим з Міністерством фінансів України за рахунок надходжень на рахунки митних органів від штрафів або вартості предметів, вилучених для забезпечення стягнення штрафу при порушенні митних правил, сум пені та інших санкцій, передбачених митним законодавством, мита. 

Сума перевищення надходжень по зазначених доходах над фактичними витратами на утримання митних органів згідно з поквартальним розподілом цих видатків щоквартально до 15 числа першого місяця наступного за звітним кварталу перераховується Державним митним комітетом України в доход Державного бюджету України.

Установити, що кошти, які надходять від справляння мита на товари, що ввозяться (вивозяться) громадянами через митний кордон, зараховуються до Державного бюджету України. 

Стаття 30. Надати право Державному комітету України по матеріальних резервах стягувати у безспірному порядку з юридичних осіб, на відповідальному зберіганні яких знаходяться матеріальні цінності державного резерву, за самовільне відчуження (використання, реалізацію) матеріальних ресурсів штраф у розмірі 100 відсотків вартості матеріальних ресурсів у цінах на час виявлення факту відчуження, а також пені у розмірі 0,5 відсотка вартості відсутнього обсягу за кожний день до повного їх повернення. Зазначені кошти зараховуються до Державного бюджету України і спрямовуються на фінансування державного резерву. 

Стаття 31. Установити, що у 1996 році справляння, контроль за правильністю обчислення та своєчасністю сплати податку на добавлену вартість та акцизного збору з товарів, що імпортуються в Україну, здійснюються Державним митним комітетом України за діючими ставками при митному оформленні таких товарів одночасно зі справлянням мита та митних зборів. Об'єктом обкладення податком на добавлену вартість товарів, що ввозяться (імпортуються) на територію України, є їх митна вартість з урахуванням мита та митних зборів (а по підакцизних товарах - і сум акцизного збору), а об'єктом обкладення акцизним збором є кількісні показники або митна вартість таких товарів з урахуванням мита та митних зборів згідно з чинним законодавством. 

Стаття 32. Продовжити на 1996 рік термін дії статей 12, 16, 24, 25, 39 Закону України "Про Державний бюджет України на 1995 рік"

Стаття 33. Втратила чинність

Стаття 34. Частину восьму статті 33 Закону України "Про державну службу" викласти у такій редакції: 

"Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є Державний бюджет України та інші джерела, визначені для цієї мети положеннями про органи державної виконавчої влади, затвердженими указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України".

Стаття 35. Зупинити дію статті 48 Закону Української РСР "Про освіту" в частині оплати в повному обсязі виконаної роботи учнями професійно-технічних училищ під час виробничого навчання і практики. Установити, що порядок оплати за виконану роботу визначається Кабінетом Міністрів України.

 

Президент України

Л. КУЧМА 

м. Київ
22 березня 1996 року
N 96/96-ВР

 

 

 

 

Додаток N 1
до Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рік" 

Видатки Державного Бюджету України по міністерствах і відомствах та граничні асигнування на оплату праці

(млрд. крб.)

Видатки

Всього витрат

в т. ч. заробітна плата

Соціальний захист населення - разом

133654,7

75,4

         з них:

 

 

- утримання регіональних пунктів тимчасового розміщення біженців

445

23

         у тому числі:

 

 

Міністерство України у справах національностей, міграції та культів

445

23

- виплата компенсацій відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні"

200

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство фінансів України

200

 

- відшкодування банкам різниці процентних ставок по пільгових кредитах на індивідуальне будівництво на селі

0,6

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, облфінуправління, Київське та Севастопольське міськфінуправління

0,6

 

- компенсація додаткових витрат на будівництво житла за рахунок коштів населення

1030

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, облфінуправління, Київське та Севастопольське міськфінуправління

1030

 

соціальне забезпечення

129549,5

52,4

         з них:

 

 

- пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ

72981

 

         у тому числі:

 

 

Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України

72981

 

- перерахування до Пенсійного фонду на виплати пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу строкової служби та їх сім'ям

31000

 

         у тому числі:

 

 

Пенсійний фонд України

31000

 

- кошти бюджету, що передаються до Фонду соціального захисту інвалідів

19000

 

    з них Національна програма "Діти України"

80

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство соціального захисту населення України

19000

 

- кошти на утримання будинків-інтернатів та інших установ соціального забезпечення

6568,5

52,4

         у тому числі:

 

 

Міністерство соціального захисту населення України

2168,9

32,4

Міністерство сільського господарства та продовольства України

235

20

         інші громадські організації інвалідів і ветеранів війни і праці

4164,6

 

- фінансування заходів, пов'язаних із здійсненням державного регулювання цін

2429,6

 

         з них:

 

 

- тверде паливо

70,4

 

         у тому числі:

 

 

Український концерн торф'яної промисловості "Укрторф"

70,4

 

- здешевлення вартості будівництва житла молодіжними житловими комплексами

1650

 

         у тому числі:

 

 

Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву

1650

 

- житлово-комунальне господарство (централізовані видатки)

709,2

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство сільського господарства та продовольства України

115

 

Національна академія наук України

31,2

 

Українська академія аграрних наук

25

 

Відомчий житловий фонд

538

 

Фінансування соціально-культурних закладів, установ та заходів - разом

251618,3

73285,9

         у тому числі:

 

 

освіти

131826,1

48749,0

         у тому числі:

 

 

Міністерство освіти України

87972,1

31052

    з них на Національну програму "Діти України"

7927,8

 

Міністерство сільського господарства та продовольства України

11876

5338

Міністерство охорони здоров'я України

6786

4053

Міністерство економіки України

43

17

Міністерство енергетики і електрифікації України

355

163

Міністерство зв'язку України

437

239

Міністерство культури і мистецтв України

2220

1081

Міністерство лісового господарства України

421

143

Міністерство України у справах молоді і спорту

1770

365

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

17

7

Міністерство рибного господарства України

223

40

Міністерство промисловості України

2445

899

Міністерство соціального захисту населення України

267

48

Міністерство статистики України

11

 

Міністерство транспорту України

822

368

Міністерство фінансів України

600

161

Міністерство юстиції України

20

10

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України

50

15

Міністерство закордонних справ України

70

21

Українська академія аграрних наук

246

89

Національний аграрний університет

1042

340

Адміністрація Президента України

100

 

Українське об'єднання цивільної авіації "Аеропорти України"

56

22

Національна академія наук України

285

55

Українська академія державного управління при Президенті України

414

100

Вища атестаційна комісія України

12

6

Верховний Суд України

10

 

Генеральна прокуратура України

25

10

Господарське управління Кабінету Міністрів України

100

15

Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України

50

15

Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України

68

 

Головна державна податкова інспекція України

69

 

Лікарсько-санітарна служба Південно-Західної залізниці Міністерства транспорту України

93

39

Державний комітет України по водному господарству

37

16

Державний комітет України по житлово-комунальному господарству

211

95

Державний комітет України по геології і використанню надр

120

39

Державний комітет України по земельних ресурсах

10

 

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

11

3

Державний комітет України з питань державних секретів

3

 

Державний митний комітет України

78

42

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

37

9

Державна служба України з питань технічного захисту інформації

1

 

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації

94

32

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

22

7

Державний комітет України по харчовій промисловості

1462

506

Державний комітет України з питань науки, техніки та промислової політики

8

2

Державний комітет України по матеріальних резервах

19

6

Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості

531

175

Відділ навчальних закладів "Укрзалізниці" Міністерства транспорту України

3662

1368

Київський університет ім. Тараса Шевченка

2113

606

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

605

76

Головне контрольно-ревізійне управління України

15

 

Лікувально-оздоровче об'єднання при Кабінеті Міністрів України

23

6

Національне агентство з питань інформатизації

2

 

Видавництво "Преса України"

25

9

Координаційна Рада Спілки піонерських організацій України

300

55

Українська державна будівельна корпорація (Укрбуд)

436

181

Український союз об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення "Укрсоюзсервіс"

168

66

Український державний концерн місцевої промисловості (Укрмісцевпром)

190

58

Українське об'єднання "Укрнафтопродукт"

17

7

Товариство сприяння обороні України

2038

388

Управління справами Верховної Ради України

26

8

Центральна спілка споживчих товариств "Укоопспілка"

587

278

із загальних видатків на фінансування освіти:

 

 

         на книговидання

9288

 

культури

29740

8071,2

         у тому числі:

 

 

Міністерство культури і мистецтв України

10519,1

2437,6

Міністерство охорони здоров'я України

126,7

26,5

Державний комітет України по харчовій промисловості

53,2

33,5

Міністерство сільського господарства і продовольства України

133

84

Міністерство фінансів України

216,4

7

Міністерство промисловості України

27

7

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

187,5

26,7

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

15304,3

4870

Міністерство економіки України

7

2,9

Міністерство України у справах молоді і спорту

2,5

0,9

Академія педагогічних наук України

6

3,3

Управління справами Верховної Ради України

32

6,8

Спілка дизайнерів України

6,5

2,5

Спілка художників України

63,9

19,1

Спілка театральних діячів України

47,6

5,3

Спілка фотохудожників України

22,4

9,3

Всеукраїнська музична спілка

79,3

17,5

Спілка композиторів України

76,8

5,4

Спілка майстрів народного мистецтва України

40

10,8

Спілка кінематографістів України

44,9

10,6

Спілка письменників України

65

22

Спілка журналістів України

8,7

5,8

Спілка архітекторів України

6

2,8

Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України

19,7

2,8

Центр "Український дім" при Кабінеті Міністрів України

107

11,1

Український центр творчості дітей та юнацтва

7,3

 

Державний комітет України по туризму

140

 

Товариства зв'язків з українцями за межами України

78,8

 

Національна кінематика України

60

18

Міністерство України у справах національностей та міграції

65

 

Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім. Тараса Шевченка

23

 

Міністерство України у справах преси та інформації

770

90

Головна Рада Українського товариства охорони пам'яток історії та культури

54,1

35,6

Українське національне інформаційне агентство

374

86,2

Державне агентство з авторських і суміжних прав

2

 

Редакція газети "Робітнича газета"

50

 

Редакція газети "Урядовий кур'єр"

140

30

Рада професійної спілки залізничників і транспортних будівельників України

22

13,9

Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України

190

73,4

Комітет по Державних преміях ім. Т. Г. Шевченка при Кабінеті Міністрів України

6

 

Редакція газети "Голос України"

500

53,8

ЦК професійної спілки авіапрацівників України

7,2

4,5

Міністерство рибного господарства України

1,1

0,6

Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості

47

34

із загальних видатків на фінансування культури:

 

 

на книговидання і пресу

1042,6

 

на придбання літератури

1000

 

на фінансування Програми збереження і розвитку малочисельних корінних народів України - кримських караїмів і кримчаків

40

 

         охорони здоров'я

56207,2

15072,8

         у тому числі:

 

 

Міністерство охорони здоров'я України

23563,2

5836,5

         з них:

 

 

заходів по імунопрофілактиці та боротьбі з епідеміями та централізованих заходів по профілактиці та лікуванню туберкульозу

2000

 

Національна програма "Діти України"

100

 

Національна програма "Планування сім'ї"

170

 

Українське об'єднання цивільної авіації "Аеропорти України"

220,6

106,6

Лікувально-оздоровче об'єднання при Кабінеті Міністрів України

4977,9

945,1

Міністерство освіти України

85,4

43,7

Міністерство сільського господарства і продовольства України

937

381

Акціонерна судноплавна компанія "Укррічфлот"

502,3

53,4

Міністерство соціального захисту населення України

1635

242,1

Національна академія наук України

709,5

133,2

Академія медичних наук України

8024,8

1591,9

Державний комітет України з питань науки, техніки та промислової політики

3,7

1,4

Управління справами Верховної Ради України

1000

111,6

Лікарсько-санітарна служба Південно-Західної залізниці Міністерства транспорту України

11941,3

5234,3

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України

596,2

385,3

Орендне підприємство - фірма "Укргазбуд"

7,5

4,8

Національний комітет по боротьбі із захворюванням на СНІД при Президенті України

2000

 

Міністерство рибного господарства України

2,8

1,9

фізичної культури та молодіжних заходів

6495

1392,9

         у тому числі:

 

 

Міністерство України у справах молоді і спорту

4470

778,1

Фізкультурно-спортивне товариство "Колос"

740

322,7

Контрольно-рятувальні служби туристсько-спортивної спілки України

57

26,2

Центральний спортивний клуб "Гарт"

675

187,3

Українське молодіжне аерокосмічне об'єднання "Сузір'я"

20

 

Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо"

230

 

Спортивне товариство профспілок "Україна"

83

13,2

Товариство сприяння обороні України

220

65,4

витрат на забезпечення підготовки та участі спортсменів України в XXVI Олімпійських іграх і III Параолімпійських іграх 1996 року

2350

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство України у справах молоді і спорту

2350,0

 

видатків на утримання об'єктів соціально-культурної сфери, які передаються підприємствами загальнодержавної власності до комунальної власності

25000,0

 

Фінансування науки

72240,8

37313,4

         у тому числі:

 

 

Національна академія наук України

15578,1

10079

Українська академія аграрних наук

6366,6

3183,3

Академія медичних наук України

972,5

641,9

    з них: Національна програма "Діти України"

30

 

Академія педагогічних наук України

618,9

383,7

Академія правових наук України

76,7

47,8

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

24,4

15,8

Київський університет ім. Тараса Шевченка

424,1

274,8

Національний аграрний університет

64,3

38,1

Міністерство освіти України

5446,6

3638,3

Міністерство охорони здоров'я України

3933,4

2462,3

Міністерство соціального захисту населення України

88,4

49,6

Міністерство юстиції України

113,2

62,8

Міністерство економіки України

1249,9

886,2

Міністерство праці України

102,2

59,9

Міністерство зв'язку України

65

33

Міністерство вугільної промисловості України

568

327,1

Міністерство статистики України

172,3

82,7

Міністерство України у справах молоді і спорту

56,5

28,8

Міністерство лісового господарства України

129,2

63,7

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України

1394,3

693

Міністерство промисловості України

638,7

307,7

Міністерство культури і мистецтв України

88,3

43

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

443,8

241

Міністерство сільського господарства та продовольства України

913,9

457

Міністерство транспорту України

224,8

125,9

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України

24

12,2

Міністерство фінансів України

131,8

75,3

Міністерство України у справах преси та інформації

52,7

29,4

Міністерство енергетики і електрифікації України

36,5

19,4

Штаб Цивільної оборони України

18

9

Державний комітет України з питань науки, техніки та промислової політики

6261,9

4013,9

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

215,2

109,3

Державна служба України з питань спеціальної інформації та критичних технологій

20,8

12,6

Державний комітет України по гідрометеорології

138,1

87

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації

624

361,9

Державний комітет України по використанню ядерної енергії

76

30

Державний комітет України по харчовій промисловості

139,9

63,2

Державний комітет України по водному господарству

45

20,8

Міністерство рибного господарства України

256,2

115,3

Державний комітет України по житлово-комунальному господарству

189,3

75,7

Державна акціонерна компанія "Укрресурси"

43,7

27,4

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

67,1

31,5

Державний комітет України з питань державних секретів

3,2

1,4

Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості

388,6

152,7

Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

20

10

Державна служба України з питань технічного захисту інформації

69

34

Державний митний комітет України

120

64,8

Державний комітет України з енергозбереження

260

149,5

Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості

11

5,5

Київська міська державна адміністрація

6

3

Національний інститут стратегічних досліджень

70

43,5

Науково-виробничий центр страхової документації України

365,8

182,9

Консорціум "Укрфітотерапія"

10

4

Український державний концерн по виробництву цементу і азбоцементних виробів (Укрцемент)

7,3

3,7

Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт (Укрмонтажспецбуд)

22,2

11,3

Український державний концерн місцевої промисловості (Укрмісцевпром)

1

0,5

Центр розвитку і реконструкції економіки при Кабінеті Міністрів України

31,1

19,4

Українська державна корпорація промисловості будівельних матеріалів (Укрбудматеріали)

81,3

35,6

Українська державна корпорація по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг "Укравтодор"

6

3,4

Українська науково-виробнича асоціація по виробництву медичної техніки та інструменту "Укрмедприлад"

197,5

100,5

Українське товариство сліпих

16

8

Українське товариство глухих

17

10,5

Комітет по використанню повітряного простору України "Украеронавігація"

10

6,1

Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України

21

12,8

Науково-дослідний інститут проблем механіки "Ритм"

20,1

11,1

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"

611

305,5

Комітет по Державних преміях України в галузі науки та техніки при Кабінеті Міністрів України

60,1

59,3

Національне космічне агентство України

10,1

5,2

Промінвестбанк України

10

5

Державний комітет України по матеріальних резервах

40

23,8

Національне агентство інформатизації

509,5

285,3

Українська академія державного управління при Президенті України

49

30,4

Спільне з Міжнародним науковим фондом фінансування проектів українських вчених

302,7

 

Державний інноваційний фонд України

20800

6404,4

         з них:

 

 

- на фінансування національних, міжгалузевих, галузевих, регіональних програм

10000

6314,4

         у тому числі:

 

 

Національна академія наук України

8100

5240,1

Українська академія аграрних наук

1000

500

Академія медичних наук України

400

264

Академія педагогічних наук України

400

248

Академія правових наук України

100

62,3

- утримання штатних працівників фонду

105

90

- видатки на капітальний ремонт

95

 

    із загальних видатків на фінансування науки:

 

 

    на книговидання

47,7

 

    на передплату і закупівлю науково-технічної літератури

1025,9

 

Державні капітальні вкладення

90892

 

         з них:

 

 

    агропромисловий комплекс

42000

 

    бюджетні позички

10000

 

Кошти на придбання рухомого складу залізничного транспорту для пасажирських перевезень

1500

 

         у тому числі:

 

 

    Міністерство транспорту України

1500

 

Видатки на реструктуризацію вугільної промисловості України

27000

 

         у тому числі:

 

 

    Міністерство вугільної промисловості України

27000

 

Фінансування будівництва житла для військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

15000

 

         у тому числі:

 

 

    Міністерство оборони України

10500

 

         з них:

 

 

    на будівництво житла для військовослужбовців, звільнених у запас
    або у відставку, які перебувають на квартирному обліку місцевих
    державних адміністрацій

2000

 

    Міністерство внутрішніх справ України

2990

 

    Служба безпеки України

250

 

    Головне управління урядового зв'язку Служби Безпеки України

100

 

    Головне управління Командуючого Національною гвардією України

200

 

    Державний комітет у справах охорони державного кордону України

600

 

    Штаб Цивільної оборони України

60

 

    Управління Державної охорони України

300

 

Народне господарство - разом

355041,4

13404,3

         у тому числі на фінансування:

 

 

- бюджетних позичок:

18000

 

    на створення зимових експлуатаційних запасів палива для
    підприємств системи Міністерства енергетики та електрифікації
    України

8000

 

    на підтримку державних підприємств

10000

 

- геологорозвідувальних робіт з пошуку твердих корисних копалин та глибокого розвідувального буріння на нафту і газ

35900

 

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України по геології та використанню надр

28100

 

Міністерство промисловості України

340

 

Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

5700

 

Українська державна корпорація промисловості будівельних матеріалів (Укрбудматеріали)

130

 

Національна академія наук України

70

 

Міністерство транспорту України

15

 

Акціонерне товариство лікувально-оздоровчих установ профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

25

 

Державний комітет України по використанню ядерної енергії (Держкоматом)

130

 

Міністерство вугільної промисловості України

1390

 

- геологорозвідувальних робіт з пошуку золота

2790

 

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України по геології та використанню надр

2790

 

- заходів з конверсії підприємств оборонного комплексу і створення нових видів цивільної продукції

16900

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України

14900

 

         з них:

 

 

    для сільськогосподарського машинобудування

5200

 

Державний міжнародний аеропорт "Бориспіль"

2000

 

- Національної космічної програми

6500

 

         у тому числі:

 

 

Національне космічне агентство України

6500

 

- Національної програми досліджень і використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану

2500

 

         у тому числі:

 

 

Національне агентство морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України

2500

 

- заходів з переробки брухту і відходів дорогоцінних металів

1732,2

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України

365

 

Міністерство промисловості України

306

 

Державний комітет по використанню ядерної енергії (Держкоматом)

430

 

Державне підприємство "Укрбурштин"

574,4

 

Державний гемологічний центр України

26,8

 

Українська державна корпорація промисловості будівельних матеріалів

20

 

Інститут надтвердих матеріалів Національної академії наук України

10

 

- протиепізоотичних заходів, бюджетних установ агропромислового комплексу та інших його витрат

7587,9

1060,1

         у тому числі:

 

 

Українська академія аграрних наук

10,1

6,7

Державний комітет по харчовій промисловості України

8,8

4,2

Міністерство сільського господарства та продовольства України

7561,7

1045

Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості

7,3

4,2

- заходів з водного господарства

8226

1825

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України по водному господарству

8226

1825

- охорони, селекції та відтворення рибних запасів

1900

231,1

         у тому числі:

 

 

Міністерство рибного господарства України

1900

231,1

- земельної реформи та землевпорядкування

700

 

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України по земельних ресурсах

700

 

- державної програми створення золотодобувної промисловості

2841

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство промисловості України

2841

 

- державної програми підтримки селекції у тваринництві

9356,6

 

         у тому числі:

 

 

Українська академія аграрних наук

414

 

Міністерство сільського господарства та продовольства України

8942,6

 

- державної програми підтримки селекції у рослинництві

8184

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство сільського господарства та продовольства України

7566,3

 

Українська академія аграрних наук

432,7

 

Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості

185

 

- докорінного поліпшення земель

1053,1

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство сільського господарства та продовольства України

864,2

 

Українська академія аграрних наук

2,5

 

Державний комітет України по харчовій промисловості

9,5

 

Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості

176,9

 

- лісового господарства, охорони і захисту лісів

10842

4255,1

         у тому числі:

 

 

Міністерство лісового господарства України

10081,5

4255,1

Міністерство сільського господарства та продовольства України

751,5

 

Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості

9

 

- витрат на закладення і догляд за молодими садами, виноградниками

3500

 

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості

3500

 

- витрат, пов'язаних із наданням допомоги і часткових сплат відсотків по виданих кредитах:

 

 

    підприємцям

500

 

         у тому числі:

 

 

Український фонд підтримки підприємництва

500

 

селянським (фермерським) господарствам

950

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство сільського господарства та продовольства України

950

 

- колективним сільськогосподарським підприємствам

250,3

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство сільського господарства та продовольства України

250,3

 

- заготівлі сільськогосподарської продукції за державним контрактам (бюджетна позичка)

30000

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство сільського господарства та продовольства України

30000

 

- витрат на забезпечення державних матеріальних резервів

148425

 

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України по матеріальних резервах

148425

 

- інших видатків на народне господарство

36403,3

6033

         у тому числі:

 

 

- топографо-геодезичних робіт

1030

 

         у тому числі:

 

 

Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України

1030

 

- типового проектування

221

 

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

157,5

 

Міністерство сільського господарства та продовольства України

24,5

 

Українська державна будівельна корпорація (Укрбуд)

6

 

Державний комітет України по житлово-комунальному господарству

5

 

Державний комітет України по водному господарству

1,3

 

Міністерство економіки України

26,7

 

- операційних видатків - паспортизації пам'яток архітектури, премій архітекторам, оглядів і конкурсів

25,7

 

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

25,7

 

- спеціальних видатків Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України

4100

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України

4100

 

- утримання блоку 2 ЧАЕС

1610

590

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України по використанню ядерної енергії (Держкоматом)

1610

590

- утримання органів Державного нагляду за дотриманням вимог стандартизації і метрології

220

90

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації

220

90

- Головної воєнізованої протифонтанної частини

105,6

70,6

- невідкладних заходів по розв'язанню соціально-економічних та екологічних наслідків діяльності Яворівського ДГХП "Сірка" та Стебницького ДГХТ "Полімінерал"

800

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство промисловості України

800

 

- операційних видатків Державного комітету України по житлово-комунальному господарству

24,6

 

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України по житлово-комунальному господарству

24,6

 

- утримання фельдзв'язку та спеціалізованих об'єктів

612

140,5

         у тому числі

 

 

Міністерство зв'язку України

612

140,5

- утримання виробничого об'єднання "Укрводшлях"

 

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство транспорту України

823,4

 

- утримання місцевих органів Державного комітету України по нагляду за охороною праці

1065

696

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

1065

696

- дотації на часткову компетенцію витрат по збиткових спортивних спорудах

48,7

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство України у справах молоді і спорту

48,7

 

- програми по виробництву аналогів і субстанцій

1780

 

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості

1780

 

- консервації потужностей з виробництва важкої води (Дніпродзержинське ВО "Азот") та налагодження виробництва вуглю-вуглецю

232

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство промисловості України

232

 

- приросту нормативу оборотних коштів по легкій та харчовій галузях промисловості

300

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство промисловості України

150

 

Державний комітет України по харчовій промисловості

150

 

- створення зразку лінії переробки радіоактивних відходів АЕС

200

 

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України по використанню ядерної енергії (Держкоматом)

200

 

- покриття планових збитків, формування фондів заохочення і розвитку виробництва (Українське державне об'єднання "Радон")

287

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

287

 

- Національного виставочного центру при Кабінеті Міністрів України

40

28,3

- обласних центрів по гідрометеорології, морських гідрологічних, метеорологічних станцій і постів, лабораторій по контролю за забрудненням навколишнього природного середовища

1600

700

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України по гідрометеорології

1600

700

- робіт з хіміко-токсикологічного та фізико-хімічного контролю

302,6

 

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України у справах захисту прав споживачів

302,6

 

- Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

2474,2

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство фінансів України

2474,2

 

- спеціальних видатків, створення системи розвитку та захисту критичних технологій

2100

 

         у тому числі:

 

 

Державна служба України з питань спеціальної інформації і критичних технологій

2100

 

- пошуку, видобутку та використання метану вугільних родовищ

540

 

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України по геології та використанню надр

540

 

- утримання Державної воєнізованої гірничорятувальної служби

4183,7

2704,1

         у тому числі:

 

 

Міністерство вугільної промисловості України

4183,7

2704,1

- покриття витрат авіакомпаній (утримання спеціалізованого загону)

780

 

         у тому числі:

 

 

Державна авіакомпанія "Авіалінії України"

780

 

- утворення Державної служби єдиного часу та придбання для Національного автоматизованого інформаційного фонду стандартів нормативної інформації

450

 

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації

450

 

- робіт по стандартизації та сертифікації в галузі технічного захисту інформації

55

 

         у тому числі:

 

 

Державна служба України з питань технічного захисту інформації

55

 

- придбання обладнання для інспекції по захисту інформації

500

 

         у тому числі:

 

 

Державна служба України з питань технічного захисту інформації

500

 

- антарктичної станції "Академік Вернадський"

108

0,5

         у тому числі:

 

 

Національне агентство морських досліджень і технологій

108

0,5

- Державної програми "Гідрографія"

1833,1

 

         у тому числі:

 

 

Національне агентство морських досліджень і технологій

1833,1

 

- утримання засобів навігаційного забезпечення

3378

1013

         у тому числі:

 

 

Національне агентство морських досліджень і технологій

3378

1013

- видатків Українського науково-технологічного центру згідно зобов'язань Уряду по Угоді

26

 

- витрат на виготовлення марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби

4301,7

 

         у тому числі:

 

 

Головна державна податкова інспекція України

4301,7

 

- розробки та виготовлення відзнак та нагород України

246

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство фінансів України

246

 

Видатки на технічне переозброєння підприємств паливно-енергетичного комплексу (Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу)

108000

 

         з них:

 

 

    Міністерство вугільної промисловості України

100000

 

Фінансування житлово-комунального та шляхового господарства - разом

7000,2

 

         у тому числі:

 

 

- капітальний ремонт житлового фонду

972

 

         у тому числі:

 

 

Верховна Рада України

163

 

Кабінет Міністрів України

379,2

 

Міністерство економіки України

105

 

Державний комітет України по житлово-комунальному господарству

324,8

 

- благоустрій міст і селищ міського типу

28,2

 

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України по житлово-комунальному господарству

28,2

 

- ремонт та утримання доріг загального користування державного значення

6000

 

         у тому числі:

 

 

Українська державна корпорація по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг (Укравтодор) Міністерства транспорту України

6000

 

Реєстрація пам'яток архітектури

628

 

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

628

 

Охорона навколишнього природного середовища

9566

2608

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України по геології і використанню надр

900

319

Міністерство лісового господарства України

1647

157,5

Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України

1350

524,1

Державний комітет України по земельних ресурсах

1180

 

Державний комітет України по гідрометеорології

270

5

Українська академія аграрних наук

76

36,4

Державний комітет України по житлово-комунальному господарству

3

1

Державний комітет України по водному господарству

4140

1565

Фінансування заходів, пов'язаних з поверненням кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України

100

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство України у справах національностей та міграції

100

 

Національна оборона - разом

137962

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство оборони України

137962

 

Штаби і війська Цивільної оборони України

1800

 

Фінансування заходів щодо ліквідації стратегічних озброєнь

1500

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство оборони України

1500

 

Правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави - разом

138250

 

         у тому числі:

 

 

- Служба безпеки України

17800

 

- органи внутрішніх справ та війська внутрішньої і конвойної охорони

71400

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство внутрішніх справ України

71400

 

- кримінально-виправна система

22000

 

         у тому числі:

 

 

Головне управління по виконанню покарань Міністерства внутрішніх справ України

22000

 

- Прикордонні війська України

15000

 

         у тому числі:

 

 

Державний комітет у справах охорони державного кордону України

15000

 

- Національна гвардія України

4200

 

         у тому числі:

 

 

Головне управління Командуючого Національною гвардією України

4200

 

- Головне управління урядового зв'язку Служби безпеки України

6950

 

- Управління державної охорони України

900

 

Місцеві державні податкові інспекції

12300

9000

         у тому числі:

 

 

Головна Державна податкова інспекція України

12300

9000

Додаткові асигнування на фінансування матеріально-технічного забезпечення спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю

1100

 

         у тому числі:

 

 

- Міністерство внутрішніх справ України

1000

 

- Служба безпеки України

100

 

Утримання органів законодавчої, виконавчої та судової влади - разом

41630

19757,6

         у тому числі:

 

 

- законодавчої влади

6100

881,4

         у тому числі:

 

 

Управління справами Верховної Ради України

6100

881,4

- виконавчої влади

27000

14282,2

         у тому числі:

 

 

Адміністрація Президента України

1881

212,0

Кабінет Міністрів України

1737

286,8

Міністерство економіки України

726,3

428,5

Міністерство закордонних справ України

226,6

113,0

Міністерство зв'язку України

53,6

28,3

Міністерство культури і мистецтв України

74,8

44,3

Міністерство лісового господарства України

70,4

41,6

Міністерство охорони здоров'я України

83,9

45,0

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

92,3

56,9

Міністерство праці України

72,1

36,6

Міністерство сільського господарства і продовольства України

240,5

123,5

Міністерство соціального захисту населення України

71,6

41,3

Міністерство України у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС

66,3

35,3

Міністерство України у справах молоді і спорту

48,4

25,6

Міністерство фінансів України

4283,3

2683,6

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України

313,6

145,1

Міністерство юстиції України

1093,7

719,1

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України

165,6

94,9

Міністерство освіти України

84,3

54,5

Міністерство України у справах національностей та міграції

58,6

31,8

Міністерство промисловості України

193,4

119,7

Міністерство статистики України

3488

2245,9

Міністерство України у справах преси та інформації

48,2

27,0

Міністерство транспорту України

78,8

43,3

Міністерство вугільної промисловості України

87,9

56,2

Міністерство рибного господарства України

49,1

22,9

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

69,2

33,9

Державний комітет України по водному господарству

57,7

33,9

Державний комітет України по геології і використанню надр

44,7

26,3

Державний комітет України по гідрометеорології

19,9

11,7

Державний комітет України по житлово-комунальному господарству

45,3

23,9

Державний комітет України по земельних ресурсах

2227,9

1470,1

Державний комітет України по матеріальних резервах

52,8

34,4

Державний митний комітет України

80,8

42,3

Державний комітет України по харчовій промисловості

69

40,6

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

64,4

37,8

Державний комітет України з питань науки, техніки та промислової політики

57,1

33,5

Державний комітет України у справах релігій

28,6

12,3

Державний комітет України з питань державних секретів

52,1

30,5

Комітет з питань соціального захисту військовослужбовців при Кабінеті Міністрів України

46,6

32,6

Державна служба України з питань спеціальної інформації та критичних технологій

40,3

19,9

Державний комітет України з енергозбереження

38,3

20,1

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

39,8

20,9

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації

60

34,7

Національний комітет боротьби із захворюванням на СНІД при Президенті України

22,3

7,0

Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

54,8

29,4

Державна служба України з питань технічного захисту інформації

46,7

28,4

Державний департамент авіаційного транспорту Міністерства транспорту України

54,3

31,5

Державний департамент автомобільного транспорту Міністерства транспорту України

33,4

12,6

Державний департамент морського і річкового транспорту Міністерства транспорту України

47,5

20,2

Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості

67,3

16,3

Комітет по використанню повітряного простору України

30,2

16,5

Експертно-технічний комітет при Кабінеті Міністрів України

16,7

9,5

Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України

23,9

13,3

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

30,1

15,6

Комітет ветеранів війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших зарубіжних країнах при Президенті України

7,9

2,2

Національна комісія радіаційного захисту населення України

9

2,2

Державний комітет України у справах захисту прав споживачів

202,1

122,4

Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості

36,1

20,1

Головне управління Державного казначейства України

2077,6

872,5

Головна державна податкова інспекція України

279,4

156,2

Державний комітет України по туризму

29,9

16,3

Фонд державного майна України

1182,6

742,8

Комітет у справах неповнолітніх Кабінету Міністрів України

26,8

11,2

Антимонопольний комітет

317,3

172,7

Національна рада соціального партнерства

3,4

2,0

Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України

41,5

23,4

Державна міжвідомча комісія у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив

7,4

3,5

Агентство координації Міжнародної технічної допомоги

178,9

37,6

Комітет по державних преміях України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України

4,4

1,8

Комітет по державних преміях України ім. Т. Г. Шевченка при Кабінеті Міністрів України

2

0,9

Національне космічне агентство України

29,2

15,1

Національне агентство морських досліджень і технологій

23

13,4

Головне контрольно-ревізійне управління України

3040,7

2008,0

Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю

43,7

23,9

Головне управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України

11,4

5,8

Вища атестаційна комісія

21,9

11,4

Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення

51,6

21,0

Національне агентство з питань інформатизації при Президенті України

58,5

28,0

Ліцензійна палата при Міністерстві економіки України

17,6

7,8

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку

129,8

37,6

Централізовані видатки на придбання обладнання, капітальний ремонт приміщення та інші непередбачені витрати

255,3

 

- судової влади

8530

4594

         у тому числі:

 

 

Верховний Суд України

800

120

Вищий арбітражний суд України

134

69

Арбітражні суди Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та Севастополя

575

303

Обласні суди

1175

598

Районні (міські) суди

5846

3504

Прокуратура

8000

3768

         у тому числі:

 

 

Генеральна прокуратура України

8000

3768

Фінансування заходів, визначених Національною програмою поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища

70

 

         у тому числі:

 

 

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

70

 

Зовнішньополітична діяльність - разом

46985

 

         у тому числі:

 

 

- внески до міжнародних організацій, членом яких є Україна

30525

 

- утримання дипломатичних представництв України за кордоном

10653,7

 

- придбання за кордоном у власність України приміщень для розміщення дипломатичних представництв

4546,3

 

- видатки на короткотермінові відрядження за кордон відповідальних працівників органів державної виконавчої влади

1226,3

 

- інші неторговельні витрати

33,7

 

Інші видатки бюджету

9420,4

9,9

Резервний фонд Кабінету Міністрів України

25000

 

         у тому числі:

 

 

Кабінет Міністрів України

25000

 

Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, - разом

179455,9

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

179455,9

 

Видатки Пенсійного фонду України

730090

1909

         з них:

 

 

утримання органів

3977

1909

Видатки Державного фонду сприяння зайнятості населення

28775,6

2426

         у тому числі:

 

 

утримання органів

4485

2426

Видатки по обслуговуванню державного зовнішнього боргу

275872,5

 

         у тому числі:

 

 

Міністерство фінансів України

275872,5

 

Видатки по обслуговуванню державного внутрішнього боргу

36049,8

 

Компенсація вартості будівництва об'єктів соціально-культурного призначення на селі

25000

 

Кошти, що підлягають передачі до бюджетів областей та м. Севастополя з Державного бюджету України

81107,5

 

         Разом:

2852610,1

163557,5

____________ 

Опрос