Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Украины

ВР Украины
Закон от 02.02.1996 № 27/96-ВР
Утратил силу

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального кодексу України

Закон втратив чинність
 (у зв'язку з втратою чинності
Цивільним процесуальним
 кодексом України від 18 липня 1963 року
згідно з
 Цивільним процесуальним кодексом України
 від 18 березня 2004 року N 1618-IV)

Верховна Рада України постановляє

Внести до Цивільного процесуального кодексу України такі зміни і доповнення:

1. Статті 15, 30, 63 і 317 викласти у такій редакції:

"Стаття 15. З'ясування судом обставин справи на засадах
змагальності

Розгляд і вирішення цивільних справ у судах проводяться на засадах змагальності.

Суд зобов'язаний вживати передбачених законом заходів до всебічного, повного та об'єктивного з'ясування обставин справи, роз'ясняти особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки і сприяти у здійсненні їх прав";

"Стаття 30. Обов'язки доказування і подання доказів

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. У випадках, коли щодо витребування доказів для сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є труднощі, суд за їх клопотаннями сприяє у витребуванні таких доказів";

"Стаття 63. Види судових витрат та розмір державного мита

Судові витрати складаються з державного мита і витрат, пов'язаних з розглядом справи.

До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать:

1) суми, що підлягають виплаті свідкам, експертам;

2) витрати, пов'язані з проведенням огляду на місці;

3) витрати на розшук відповідача;

4) витрати, пов'язані з виконанням рішення відповідно до статті 372 цього Кодексу.

Розмір державного мита та звільнення від його сплати встановлюються законодавством України про державне мито.

Суд або суддя виходячи з майнового стану громадянина вправі звільнити його від сплати судових витрат у доход держави";

"Стаття 317. Ухвала касаційної інстанції і порядок її
постановлення

По справі, розглянутій в касаційному порядку, суд постановляє ухвалу в нарадчій кімнаті, в якій ніхто не має права бути присутнім, крім складу суду в даній справі.

Судді не мають права розголошувати міркувань, що були висловлені в нарадчій кімнаті.

Ухвала постановляється більшістю голосів, викладається в письмовій формі і підписується всім складом суду.

У нарадчій кімнаті може бути викладено і підписано складом суду резолютивну частину ухвали, а виготовлення її повного тексту (стаття 318 цього Кодексу) відкладено на строк до 7 днів.

Ухвала касаційної інстанції оголошується з додержанням правил, викладених у статті 212 цього Кодексу".

2. У частині першій статті 44, частині першій статті 48, частині другій статті 95, статті 153, частині четвертій статті 172, частині першій статті 173, статті 174, статті 358, частині п'ятій статті 386, статті 407 слова "до тридцяти карбованців" замінити словами "до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

3. Пункт 9 статті 65 викласти у такій редакції:

"9) у позовах про право власності на будинки, що належать громадянам на праві приватної власності, - дійсною вартістю будинку, а для будинків, що належать державним, кооперативним та іншим громадським організаціям, - не нижче їх балансової вартості".

4. Із частини першої статті 124-1 слова "позбавлення батьківських прав", "про поновлення на роботі", "визнання страйку незаконним" виключити.

5. Частину шосту статті 203 викласти у такій редакції:

"У резолютивній частині рішення по справі про розірвання шлюбу суд, крім того, повинен: визначити, при кому з подружжя, що розлучається, і хто з дітей залишається, а також з кого з батьків і в якому розмірі стягуються кошти на утримання дітей; встановити порядок поділу майна в натурі або в частковому відношенні між подружжям, що розлучається; визначити суму в передбачених законодавством про державне мито розмірах, яка підлягає сплаті подружжям (одним з подружжя або обома) при реєстрації розірвання шлюбу".

6. У статті 417:

у частині четвертій слова "до двохсот карбованців" замінити словами "до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"При повторному і наступних порушеннях боржником встановлених строків для виконання рішення розмір штрафу, передбачений частиною четвертою цієї статті, може бути збільшено втричі. Сплата штрафів не звільняє боржника від обов'язку виконати передбачені рішенням суду дії".

7. Статті 64 і 70 виключити.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
2 лютого 1996 року
N 27/96-ВР

 
 

Опрос