Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О борьбе с коррупцией"

ВР Украины
Закон от 05.10.1995 № 358/95-ВР
редакция действует с 20.11.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з корупцією"

Закон введено в дію з дня опублікування - 16 листопада 1995 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 5 жовтня 1995 року N 359/95-ВР)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Кримінальним процесуальним кодексом України
 від 13 квітня 2012 року N 4651-VI

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з корупцією" Верховна Рада України постановляє

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

І. Розділ І втратив чинність

II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122): 

1. У статті 15:

доповнити частину першу після слів "митних правил" словами "вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, неправомірне використання державного майна, невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді, щодо подання органу дізнання, слідчого або протесту, припису чи подання прокурора, ухилення від виконання законних вимог прокурора";

виключити з останнього речення частини першої слово "штраф".

2. Доповнити главу 15 Кодексу статтею 184-1 такого змісту:

"Стаття 184-1. Неправомірне використання державного майна

Використання посадовою особою в особистих чи інших неслужбових цілях державних коштів, наданих їй у службове користування приміщень, засобів транспорту чи зв'язку, техніки або іншого державного майна, якщо це завдало державі шкоди на суму, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -

тягне за собою накладення штрафу від двох з половиною до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

3. Статтю 185-6 викласти в такій редакції:

"Стаття 185-6. Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду
чи окремої постанови судді, подання органу
дізнання, слідчого або протесту, припису чи
подання прокурора

Залишення посадовою особою без розгляду окремої ухвали суду чи окремої постанови судді або невжиття заходів до усунення зазначених в них порушень закону, а так само несвоєчасна відповідь на окрему ухвалу суду чи окрему постанову судді -

тягнуть за собою накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Залишення посадовою особою без розгляду подання органу дізнання чи слідчого про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину, або протесту, припису чи подання прокурора, а так само несвоєчасна відповідь на подання, протест чи припис -

тягне за собою накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

4. Статтю 221 після слова і цифр "статті 181" доповнити словом і цифрами "статтею 184-1". 

III. Частину десяту статті 50-1 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474) доповнити реченням такого змісту: "Права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею, позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння". 

IV. Частину другу статті 5 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399) викласти в такій редакції: 

"На підставах, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення", призначаються також пенсії військовослужбовцям і особам начальницького складу органів внутрішніх справ, позбавленим військових або спеціальних звань, а також звільненим із служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння, та членам їх сімей".

V. Частину шістнадцяту статті 32 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 3, ст. 17; 1994 р., N 34, ст. 315) замінити частинами шістнадцятою та сімнадцятою, виклавши їх в такій редакції: 

"При досягненні пенсійного віку колишньому депутату призначається пенсія, яка становить 80 процентів місячного окладу, встановленого на той час для працюючого народного депутата України. Це положення не поширюється на депутата, повноваження якого було достроково припинено у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння.

За колишнім депутатом зберігаються медичне обслуговування, забезпечення путівками для лікування, встановлені на той час для народних депутатів України".

У зв'язку з цим частину сімнадцяту вважати частиною вісімнадцятою.

VI. Пункт 4 статті 43 Закону України "Про статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 56; 1994 р., N 26, ст. 203) доповнити абзацом третім такого змісту: 

"Судді, звільненому з посади у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння, пенсія призначається на загальних підставах".

У зв'язку з цим абзац третій цього пункту вважати абзацом четвертим.

VII. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490): 

1. Частину другу статті 5 виключити.

2. Частину першу статті 16 викласти в такій редакції:

"Державний службовець не має права вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією".

3. Статтю 37 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Державний службовець, звільнений з державної служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння, позбавляється права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею. В таких випадках пенсія державному службовцю призначається на загальних підставах". 

У зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою.

  

Президент України

Л. КУЧМА 

м. Київ
 5 жовтня 1995 року 
N 358/95-ВР

 
 

Опрос