Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины

ВР Украины
Закон от 11.07.1995 № 297/95-ВР
редакция действует с 12.08.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
Постановою Верховної Ради України 
від 5 травня 1996 року N 164/96-ВР
,
 Законом України
 від 18 лютого 1997 року N 75/97-ВР
,
 Податковим кодексом України
 від 2 грудня 2010 року N 2755-VI
,
 Законом України
 від 5 липня 2012 року N 5083-VI

Верховна Рада України постановляє

I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

1. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113, N 26, ст. 281, N 49, ст. 459; 1994 р., N 28, ст. 237, ст. 241; 1995 р., N 13, ст. 85): 

1) статтю 3 викласти в такій редакції: 

"Стаття 3. Розміри ставок державного мита

Ставки державного мита встановлюються в таких розмірах:

Найменування документів і дій, за які справляється мито

Розміри ставок

1. Із заяв і скарг, що подаються до суду, та за видачу судом копій документів:

 

а) із позовних заяв

5 відсотків ціни позову

б) із скарг на неправомірні дії органів державного управління і службових осіб, що ущемлюють права громадян

0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

в) із позовних заяв про розірвання шлюбу

0,15 - " -

із позовних заяв про розірвання повторного шлюбу

0,25 - " -

у разі поділу майна при розірванні шлюбу

мито визначається відповідно до ціни позову згідно з підпунктом "а" цього пункту

г) із позовних заяв про розірвання шлюбу з особами, визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими до позбавлення волі на строк не менше трьох років

0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

д) із позовних заяв про зміну або розірвання договору найму жилих приміщень, про продовження строку прийняття спадщини, про скасування арешту на майно та з інших позовних заяв немайнового характеру (або таких, що не підлягають оцінці)

0,05 - " -

е) із заяв (скарг) у справах окремого провадження

0,05 - " -

є) із позовних заяв з переддоговірних спорів

0,15 - " -

ж) із позовних заяв про розгляд питань захисту честі та гідності

1,0 - " -

з) із касаційних скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили

50 відсотків ставки, що підлягає сплаті у разі подання позовної заяви, іншої заяви та скарги, а з майнових спорів-ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми

и) за повторну видачу копії судового рішення, вироку, ухвали та іншої постанови суду

0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну копію

2. Із заяв, що подаються до арбітражних судів:

а) із позовних заяв майнового характеру

5 відсотків ціни позову, але не менше 0,25 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

б) із позовних заяв немайнового характеру, в тому числі із заяв про визнання недійсними повністю або частково актів ненормативного характеру; із заяв кредиторів про порушення справ про банкрутство, а також із заяв кредиторів, які звертаються з майновими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

в) із позовних заяв із спорів, що виникають під час укладання, зміни або розірвання господарських договорів, які підлягають розгляду:

 

у Вищому арбітражному суді України

6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

в інших арбітражних судах

5,0 - " -

г) із заяв про перевірку рішень, ухвал, постанов у порядку нагляду, а також про їх перегляд за нововиявленими обставинами

50 відсотків ставки, що підлягає сплаті у разі подання заяви для розгляду спору в першій інстанції, а із спорів майнового характеру - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми

3. За нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів:

а) за посвідчення договорів відчуження жилих будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, а також іншого нерухомого майна:

 

дітям, одному з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, але не менше 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

іншим особам

5 відсотків суми договору, але не менше 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

б) за посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, що перебувають у власності громадян

5 відсотків суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

в) за посвідчення договорів купівлі-продажу майна державних підприємств, а також за посвідчення договорів застави

0,1 відсотка вартості майна, що викуповується або предмета застави

г) за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

дітям, одному з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму

іншим особам

5 - " -

д) за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

5 відсотків суми договору, але не менше 0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

е) за посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

є) за посвідчення заповітів

0,05 - " -

ж) за видачу свідоцтва про право на спадщину:

 

одному з подружжя, батькам, повнолітнім дітям

0,5 відсотка суми спадщини

онукам, правнукам, братам, сестрам, діду, бабі

- " - - " -

іншим спадкоємцям

- " - - " -

з) за видачу подружжю свідоцтва про право власності на частку в спільному майні, нажитому за час шлюбу

0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

и) за посвідчення доручень на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

 

дітям, одному з подружжя, батькам

0,03 - " -

іншим громадянам

0,1 - " -

і) за посвідчення доручень на право користування і розпорядження транспортними засобами:

 

дітям, одному з подружжя, батькам

0,1 - " -

іншим громадянам

0,3 - " -

ї) за посвідчення загальних доручень на право користування майном, включаючи транспортні засоби

мито визначається за ставками, передбаченими відповідно підпунктами "и" або "і" цього пункту

й) за посвідчення інших доручень

0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

к) за вжиття заходів до охорони спадкового майна

2 - " -

л) за вчинення морського протесту

0,3 - " -

м) за вчинення протестів векселів, пред'явлення чеків до платежу і посвідчення неоплати чеків

0,3 - " -

н) за засвідчення вірності перекладу документа з однієї мови на іншу (за сторінку)

0,3 - " -

о) за вчинення виконавчих написів

2 відсотки суми, що стягується, але не менше 0,01 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

п) за засвідчення вірності копій документів та витягів з них (за сторінку)

0,01 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

р) за засвідчення справжності кожного підпису на документах, у тому числі справжності підпису перекладача (за кожний документ)

0,02 - " -

с) за передачу заяв громадян, державних установ, підприємств та організацій, селянських (фермерських) господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, кооперативних об'єднань, об'єднань громадян іншим громадянам, державним установам, підприємствам і організаціям, селянським (фермерським) господарствам, колективним сільськогосподарським підприємствам, іншим кооперативним об'єднанням та об'єднанням громадян і вчинення інших нотаріальних дій, крім зазначених у підпунктах "а" - "с" цього пункту

0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

т) за видачу дублікатів нотаріально посвідчених документів

0,03 -" -

4. За нотаріальні та інші дії, вчинювані за межами нотаріальної контори, виконавчого комітету сільської, селищної, міської Рад народних депутатів за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються фактичні витрати, пов'язані з виїздом для вчинення дій)

5. За вчинення актів громадянського стану:

а) за реєстрацію шлюбу

0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

б) за реєстрацію розірвання шлюбу:

 

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

0,5 - " -

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

від 0,5 до 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян - з одного або обох із подружжя

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

від 1 до 1,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян - з одного або обох із подружжя

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

в) за реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу)

0,3 - " -

г) за реєстрацію повторної зміни прізвища, імені та по батькові, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу

3 - " -

д) за видачу свідоцтва у зв'язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням записів про реєстрацію громадянського стану

0,02 - " -

е) за видачу повторних свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану

0,03 - " -

6. За вчинення інших дій:

а) за видачу паспорта громадянина України:

 

вперше неповнолітнім громадянам

0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

у разі обміну нині чинного паспорта

0,2 - " -

в інших випадках

1 - " -

б) за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта:

 

на території України

5 - " -

за межами України

за тарифом консульського збору України

в) за перереєстрацію загальногромадянського закордонного паспорта

2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян

г) за видачу посвідчення особі без громадянства для виїзду за кордон або продовження строку дії посвідчення

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

д) за оформлення іноземним громадянам та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну, виїзду з України та транзитного проїзду через територію України

у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України

е) за внесення будь-яких змін до виданих раніше документів, зазначених у підпунктах "б" і "г" цього пункту (крім продовження строку їх дії)

0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

є) за видачу документів громадянам України, іноземним громадянам і особам без громадянства про запрошення в Україну

0,3 - " -

ж) за видачу або продовження строку дії посвідки на проживання в Україні іноземним громадянам та особам без громадянства:

 

на постійне проживання

0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

на тимчасове проживання

0,2 - " -

з) за реєстрацію національних паспортів іноземних громадян або документів, що їх замінюють

0,05 - " -

и) за видачу документів громадянам України, які проживають у прикордонних районах, на право перетинання державного кордону України у спрощеному порядку

0,5 - " -

і) за видачу іноземним громадянам і особам без громадянства посвідки на проживання замість загубленої

у розмірах, передбачених за видачу відповідних первинних документів

ї) за подання заяв про прийняття у громадянство України

0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

й) за подання заяв про вихід з громадянства України

6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

к) за видачу замість загублених паспортів або документів, які їх замінюють, на право виїзду за кордон або документів про запрошення в Україну

у розмірах, передбачених за видачу відповідних первинних документів

л) за дострокове (до десяти робочих днів) оформлення документів, передбачених підпунктами "б", "в" і "є" цього пункту, за заявами громадян

ставки державного мита за вчинення відповідних дій збільшуються на 100 відсотків

м) за прописку громадян або реєстрацію місця проживання

0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

н) за видачу громадянам України паспортів для виїзду за кордон, документів, які їх замінюють, а також за продовження строку дії цих документів учасникам громадянської і Великої Вітчизняної воєн, інших бойових операцій щодо захисту СРСР і Української РСР з числа військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії, та колишнім партизанам

ставки державного мита за відповідні дії знижуються на 50 відсотків

о) за консульські дії, які провадяться за кордоном і на території України

за тарифами консульських зборів України

п) за операції з цінними паперами:

 

за реєстрацію інформації про емісію цінних паперів

0,1 відсотка номінальної вартості емісії цінних паперів

у разі укладення угоди

0,2 відсотка суми, зазначеної в угоді

за видачу приватизаційних паперів

0,3 відсотка номінального значення приватизаційних паперів

р) за операції, які здійснюються на товарних, сировинних та інших біржах, крім валютних:

 

з угоди на суму до 1 мільйона карбованців

0,5 відсотка суми, зазначеної в угоді

з угоди на суму від 1 до 10 мільйонів карбованців

0,25 - " -

з угоди на суму понад 10 мільйонів карбованців

0,1 - " -

за продаж брокерського місця

0,5 відсотка фактичної вартості укладеної угоди

с) за проведення аукціону

1 відсоток загальної вартості реалізованих на аукціоні товарів

т) за видачу дозволів на право полювання та рибальства

0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

у) за дії, пов'язані з одержанням патентів на сорти рослин і підтриманням їх чинності:

 

за подання заявки на видачу патенту України на сорт рослини

0,5 - " -

за видачу або переоформлення на прохання заявника патенту на сорт

1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян

за подання клопотання про продовження строку дії патенту

1 - " -

за підтримання чинності патенту щорічно, починаючи з дати надходження заявки про його видачу:

у таких розмірах неоподатковуваного мінімуму доходів громадян:

за перший рік

0,1

за другий рік

0,15

за третій рік

0,2

за четвертий рік

0,25

за п'ятий рік

0,3

за шостий рік

0,4

за сьомий рік

0,5

за восьмий рік

0,6

за дев'ятий рік

0,8

за десятий - двадцятий роки

1

за кожний рік продовженого строку дії патенту (двадцять перший - тридцятий роки)

1

за сплату річного мита протягом шести місяців після закінчення встановленого строку його сплати

розмір мита збільшується на 50 відсотків

за підтримання чинності патенту, за яким опубліковано заяву його власника про надання будь-кому відкритої ліцензії

розмір річного мита зменшується на 50 відсотків

2) у статті 7:

у частині другій слова "офіційно встановленої мінімальної заробітної плати" замінити словами "неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

у частині третій слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами "неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

3) у статті 9 слово "процента" замінити словом "відсотка";

4) пункт 2 статті 11 викласти в такій редакції:

"2. Державне мито, яке згідно із статтею 3 цього Декрету справляється за ставками у розмірах частин неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, вираховується виходячи з розміру зазначеного неоподатковуваного мінімуму, що діє на день сплати мита".

2. Пункт 2 розділу І втратив чинність

3. Пункт 3 розділу І втратив чинність

4. Пункт 4 розділу І втратив чинність

5. Пункт 5 розділу І втратив чинність

6. Пункт 6 втратив чинність

(згідно з Постановою Верховної Ради
 України від 05.05.96 р. N 164/96-ВР)

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

 

Президент України

Л. КУЧМА 

м. Київ
11 липня 1995 року 
N 297/95-ВР

 
 

Опрос