Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 1995 год

ВР Украины
Закон от 06.04.1995 № 126/95-ВР
редакция действует с 01.01.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 1995 рік

Закон введено в дію з 1 січня 1995 року,
 а статті 11, 18, 21, 22, 37, 39 з дня опублікування - 18 квітня 1995 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 7 квітня 1995 року N 130/95-ВР)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України 
від 13 липня 1995 року N 301/95-ВР
,
від 15 грудня 1995 року N 476/95-ВР
,
від 22 березня 1996 року N 96/96-ВР
,
від 11 липня 1996 року N 314/96-ВР
,
 Податковим кодексом України
 від 2 грудня 2010 року N 2755-VI

(Стаття 37 цього Закону в частині формування Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу за рахунок відрахувань у розмірі 15 відсотків від вартості обсягу реалізації бензину та дизельного палива в роздрібній торговельній мережі діє з 14 травня 1996 року згідно з Постановою Верховної Ради України від 16 жовтня 1996 року N 420/96-ВР) 

Верховна Рада України постановляє:

Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1995 рік з урахуванням підсумків його виконання за 9 місяців 1995 року по доходах у сумі 1 441 126 618,5 млн. карбованців, по видатках 1 772 693 593,4 млн. карбованців, граничний розмір дефіциту 331 566 974,9 млн. карбованців.

Джерелами покриття дефіциту Державного бюджету України визначити кредити Національного банку України - 244 000 000 млн. карбованців, зовнішні джерела фінансування - 87 566 974,9 млн. карбованців.

(стаття 1 у редакції Законів
 України від 13.07.95 р. N 301/95-ВР,
 від 15.12.95 р. N 476/95-ВР) 

Стаття 2. Установити доходи Державного бюджету України на 1995 рік з основних видів надходжень у таких сумах:

 

млн. крб.

Податок на добавлену вартість

188042684,6

Податок на прибуток підприємств

66018810

Акцизний збір

33702004,8

30 відсотків надходжень коштів плати за землю

19447301

Прибутковий податок з громадян

52030904

Державне мито

4494260

Надходження від зовнішньоекономічної діяльності - разом

55205750

           у тому числі:

 

      доходи від реалізації валютних коштів по експортних операціях, що
      здійснювалися за державним контрактом у 1994 році

12056700

      мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності

43149050

Відрахування на геологорозвідувальні роботи

20395300

Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів

1243678

Внески підприємств та господарських організацій до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

83831920,7

Надходження відрахувань від перевищення поточних доходів над видатками Національного банку

60802500

Надходження коштів від Державного комітету по матеріальних резервах

82600000

Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин

498975

Рентна плата за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні, та різниця в цінах на природний газ

197148000

Надходження від реалізації дорогоцінних металів з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

700000

Надходження карбованцевого покриття за кошти, виділені з централізованих валютних фондів

5627522,9

Збори та інші неподаткові доходи

43863266

Надходження до Пенсійного фонду

368930000

Надходження до Державного інноваційного фонду

3100000

Кошти, що підлягають передачі до Державного бюджету України з бюджетів Автономної Республіки Крим та м. Києва

26956940,5

Надходження доходів Державного бюджету України на 1995 рік збільшено на 214 359 186 млн. карбованців, у тому числі: 

Податок на прибуток підприємств

33046790

Прибутковий податок з громадян

11245396

Внески підприємств та господарських організацій до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

33650000

Надходження до стабілізаційного фонду паливно-енергетичного комплексу

50000000

Надходження до Пенсійного фонду

65417000

Надходження вільних залишків позабюджетних фондів

10000000

Внески до бюджету сум від перевищення фонду споживання

7500000

Плата за сертифікати на право здійснення торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

3500000

Надходження доходів Державного бюджету України на 1995 рік зменшено на 26 300 000 млн. карбованців, у тому числі: 

Надходження коштів від Державного комітету по матеріальних резервах

26300000

Надходження доходів Державного бюджету України на 1995 рік збільшено на 63 427 615 млн. карбованців, у тому числі: 

Податок на прибуток підприємств

32920400

Прибутковий податок з громадян

10068400

Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин

294715

Надходження коштів від реалізації військового майна

2500000

Надходження до Державного інноваційного фонду

944100

Надходження до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу

16700000

Надходження доходів Державного бюджету України на 1995 рік зменшено на 125 000 000 млн. карбованців, у тому числі: 

Рентна плата за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні, та різниця в цінах на природний газ

75000000

Надходження до стабілізаційного фонду паливно-енергетичного комплексу

50000000

(стаття 2 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 13.07.95 р. N 301/95-ВР,
від 15.12.95 р. N 476/95-ВР)

Стаття 3. Установити видатки Державного бюджету України на 1995 рік на здійснення таких заходів:

 

млн. крб.

Соціальний захист населення - разом

64965534

                       з них:

 

           додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати
           житлово-комунальних послуг

1000000

           компенсація реабілітованим громадянам

633000

           пільгові кредити членам житлово-будівельних кооперативів,
           індивідуальним забудовникам (на завершення раніше розпочатого
           будівництва)

702100

           компенсація додаткових витрат, пов'язаних із лібералізацією цін на
           будівництво житла, здійснюваного підрядними організаціями для
           житлово-будівельних кооперативів та індивідуальних забудовників,
           а також вартості будівельних матеріалів для сільських забудовників

295800

соціальне забезпечення

61098936

                       у тому числі:

 

           - пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового
           складу органів внутрішніх справ

35000000

           - перерахування до Пенсійного фонду на виплати пенсій
           військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського
           складу строкової служби та їх сім'ям

8300000

           - перерахування до Фонду соціального захисту інвалідів

13045878

           - утримання будинків-інтернатів та інших установ соціального
           забезпечення

4753058

фінансування заходів, пов'язаних із здійсненням державного регулювання цін

1235698

                       у тому числі на:

 

           - тверде паливо

22700

           - здешевлення вартості будівництва житла молодіжними житловими
           комплексами

1000000

           - житлово-комунальне господарство (централізовані видатки,
           республіканське господарство)

212998

Фінансування соціально-культурних закладів і установ - разом

144281283,3

                       у тому числі:

 

           - освіти

87250000

           - культури

17362794

           - охорони здоров'я

30202700

           - фізичної культури та молодіжних заходів

4536800

           - видатки на здійснення заходів щодо відзначення 50-річчя Перемоги
           у Великій Вітчизняній війні

4928989,3

Фінансування науки

31776000

- з них: утримання Національної академії наук України

9363300

           - з них видатки Державного інноваційного фонду

3100000

Державні капітальні вкладення

28000000

Фінансування будівництва житла для військовослужбовців і членів їх сімей

13000000

Витрати, пов'язані з реструктуризацією вугільної промисловості

6000000

Народне господарство - разом

213736166

                       у тому числі:

 

           - бюджетні позички

7000000

                       з них на капітальні вкладення

7000000

           - фінансування геологорозвідувальних робіт з пошуку твердих
           корисних копалин та глибокого розвідувального буріння на нафту і газ

20395300

           - фінансування геологорозвідувальних робіт з пошуку золота

1000000

           - фінансування заходів щодо конверсії державних підприємств
           оборонного комплексу і створення нових видів цивільної продукції

10000000

           - фінансування Національної космічної програми

4000000

           - фінансування Національної програми досліджень і використання
           ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового
           океану

1500000

           - створення потужностей для переробки брухту і відходів
           дорогоцінних металів

2000000

           - протиепізоотичні заходи, фінансування бюджетних установ та інших
           витрат агропромислового комплексу

5064133

           - проведення заходів з водного господарства

5075384

           - охорона та відтворення рибних запасів

480157

           - проведення земельної реформи та землевпорядкування

335912

           - часткове відшкодування вартості племінної худоби

5074858

           - відшкодування витрат з оплати сортових надбавок на елітне насіння

4800000

           - докорінне поліпшення земель

575985

           - ведення лісового господарства, охорона і захист лісів

6720000

           - фінансова допомога і часткова сплата відсотків по виданих кредитах:

 

                 підприємцям

400000

                 селянським (фермерським) господарствам

576000

                 колективним сільськогосподарським підприємствам

96000

           - позички для заготівлі сільськогосподарської продукції за державним
           контрактом 1995 року

34300000

           - забезпечення державних резервів

85000000

           - експлуатаційні витрати на утримання Чорнобильської АЕС

1100000

           - інші видатки по народному господарству

18242437

Фінансування житлово-комунального та шляхового господарства - разом

3438838

                       у тому числі:

 

           - капітальний ремонт житлового фонду

287760

           - благоустрій міст і селищ міського типу

10230

           - ремонт та утримання шляхів

3140848

Реставрація пам'яток архітектури

380700

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

6066144

Фінансування заходів, пов'язаних з поверненням кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України

1000000

Фінансування оборони - разом

106200000

                       у тому числі:

 

           - Міністерство оборони

93000000

           - Національна гвардія

2800000

           - Прикордонні війська

9500000

           - штаби і війська цивільної оборони

900000

Фінансування заходів щодо ліквідації стратегічних озброєнь

1800000

Правоохоронні, митні органи, податкова служба - разом

92123800

                       у тому числі:

 

           - Служба безпеки України

11500000

           - органи Міністерства внутрішніх справ

48800000

           - установи і підприємства Міністерства внутрішніх справ по
           виконанню покарань

13500000

           - Головне управління урядового зв'язку

4512000

           - Управління державної охорони

600700

           - митні органи

4571100

           - місцеві державні податкові інспекції

8640000

Утримання органів законодавчої, виконавчої та судової влади - разом

17415800

                       у тому числі:

 

           - законодавчої влади

2800000

           - виконавчої влади

10566800

                       з них:

 

                 Кабінет Міністрів України

820900

                 Адміністрація Президента України

808100

           - судової влади

4049000

Прокуратура

3360000

Фінансування заходів, визначених Національною програмою поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища

70000

Відшкодування сільськогосподарським та переробним підприємствам власних коштів, витрачених на будівництво об'єктів соціально-культурного призначення на селі

14000000

Зовнішньополітична діяльність - разом

37263200

                       у тому числі:

 

           - внески до міжнародних організацій, членом яких є Україна

24100000

           - утримання дипломатичних представництв України за кордоном

10963200

           - видатки на короткотермінові відрядження за кордон відповідальних
           працівників органів державної виконавчої влади та інші неторговельні
           витрати

2200000

Інші видатки бюджету

3688267

           з них на проведення виборів

228900

Резервний фонд Кабінету Міністрів України

10000000

Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, - разом

83831920,7

                       у тому числі:

 

           - видатки на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
           Чорнобильської катастрофи

54723920,7

           - державні капітальні вкладення

16000000

           - самостійне переселення громадян з радіоактивно забруднених
           територій і будівництво житла для громадян, віднесених до категорії 1

2768000

           - видатки по забезпеченню робіт у зоні відчуження

3850000

           - інші цільові Чорнобильські програми

6490000

Видатки з обслуговування зовнішнього боргу

273183257,5

Видатки Пенсійного фонду

368930000

Видатки на викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року

16878000

Видатки на індексацію вкладів громадян в установах Ощадного банку

5056000

Видатки з обслуговування державного внутрішнього боргу

69447021,8

Кошти, що спрямовуються на стабілізацію економіки м. Севастополя

1344000

Кошти, що підлягають передачі до бюджетів окремих областей і м. Севастополя

48484690,1

                       у тому числі:

 

кошти, що підлягають вилученню у зв'язку із скороченням окремих видатків

19661535

Видатки Державного бюджету України на 1995 рік збільшено на 240 620 006 млн. карбованців, у тому числі: 

Соціальний захист населення

13513006

                       з них:

 

за рахунок стабілізаційного фонду паливно-енергетичного комплексу

5000000

Фінансування науки

2000000

Державні капітальні вкладення

54000000

                       з них:

 

на розвиток транспортних систем та придбання засобів транспорту

2000000

Витрати, пов'язані з реструктуризацією та іншими витратами на розвиток вугільної промисловості

14000000

Народне господарство - разом

10040000

                       у тому числі:

 

- бюджетні позички

8000000

з них на капітальні вкладення

8000000

- протиепізоотичні заходи, фінансування бюджетних установ та інших втрат агропромислового комплексу

440000

- часткове відшкодування вартості племінної худоби

700000

- відшкодування витрат з оплати сортових надбавок на елітне насіння

200000

- компенсація різниці в цінах на вугілля за 1994 рік

700000

Видатки, здійснювані за рахунок стабілізаційного фонду паливно-енергетичного комплексу

45000000

Резервний фонд Кабінету Міністрів України

3000000

                       з них:

 

витрати, пов'язані з придбанням за кордоном літератури для бібліотек, з перекладами зарубіжного законодавства, розробкою програми законопроектних робіт Президента України та Уряду України, розробкою проектів законів

1000000

Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, - разом

33650000

                       у тому числі:

 

- видатки на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

22437300

- державні капітальні вкладення

5600000

- самостійне переселення громадян з радіоактивно забруднених територій і будівництво житла для громадян, віднесених до категорії 1

1907000

- видатки по забезпеченню робіт у зоні відчуження

2676700

- інші цільові чорнобильські програми

1029000

Видатки Пенсійного фонду

65417000

Видатки Державного бюджету України на 1995 рік зменшено на 26 300 000 млн. карбованців, з них: 

Народне господарство - разом 26300000

 у тому числі:

- забезпечення державних резервів 26300000

Видатки Державного бюджету України на 1995 рік збільшено на 27 594 500 млн. карбованців, у тому числі: 

Соціальний захист населення

1500000

          з них за рахунок Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу

1500000

Фінансування науки

944100

          з них видатки Державного інноваційного фонду

944100

Народне господарство - разом

3950400

          з них:

 

          - проведення заходів з водного господарства

3000000

          - охорона та відтворення рибних запасів

100000

          - проведення земельної реформи та землевпорядкування

50000

          - фінансова допомога і часткова сплата процентів по виданих кредитах
          селянським (фермерським) господарствам

600000

          - інші видатки по народному господарству

200400

Інші видатки Державного бюджету України

6000000

          у тому числі погашення заборгованості 1994 року щодо різниці в цінах
          на газ, реалізований населенню

6000000

Видатки, здійснювані за рахунок Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу

15200000

Видатки Державного бюджету України на 1995 рік зменшено на 115 280 000 млн. карбованців, у тому числі: 

Соціальний захист населення

5000000

          з них за рахунок стабілізаційного фонду паливно-енергетичного
          комплексу

5000000

Фінансування соціально-культурних закладів і установ

24650000

          з них:

 

          освіти

12000000

          культури

3500000

          охорони здоров'я

8000000

          фізичної культури та молодіжних заходів

1000000

          видатків на здійснення заходів щодо відзначення 50-річчя Перемоги у
          Великій Вітчизняній війні

150000

Державні капітальні вкладення

20000000

Народне господарство - разом

930000

          з них:

 

          часткове відшкодування вартості племінної худоби

630000

          відшкодування витрат з оплати сортових надбавок на елітне насіння

300000

Видатки, здійснювані за рахунок стабілізаційного фонду паливно-енергетичного комплексу

45000000

Охорона навколишнього природного середовища

2000000

Правоохоронні, митні органи, податкова служба

2000000

          з них:

 

          митні органи

1000000

          місцеві державні податкові інспекції

1000000

Утримання органів законодавчої, виконавчої та судової влади

500000

          з них судової влади

500000

Зовнішньополітична діяльність

15200000

          з них:

 

          внески до міжнародних організацій, членом яких є Україна

10000000

          утримання дипломатичних представництв України за кордоном

5000000

          видатки на короткотермінові відрядження за кордон відповідальних
          працівників органів державної виконавчої влади та інші неторговельні
          витрати

200000

Передбачено видатки Пенсійного фонду України у сумі 434 347 000 млн. карбованців, з них 10 000 000 млн. карбованців для запровадження доплат окремим групам пенсіонерів до межі малозабезпеченості. 

Залучено до Державного бюджету України 100 відсотків залишків нерозподілених коштів в іноземній валюті Позабюджетного державного фонду приватизації за станом на 1 листопада 1995 року.

(стаття 3 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 13.07.95 р. N 301/95-ВР,
від 15.12.95 р. N 476/95-ВР)

Стаття 4. Затвердити на 1995 рік нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до бюджетів областей, міст Києва і Севастополя у таких розмірах (відсотках від загальної суми):

Області

Податок на добавлену вартість

Акцизний збір

Податок на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності і підпорядкування
(включаючи надходження податку на доходи за розрахунками за 1994 рік)

Прибутковий податок з громадян

Вінницька

97,6

20

70

50

Волинська

100

20

70

50

Дніпропетровська

46,4

20

70

50

Донецька

30,7

20

70

50

Житомирська

100

20

70

50

Закарпатська

100

20

70

50

Запорізька

22,9

20

70

50

Івано-Франківська

100

20

70

50

Київська

100

20

70

50

Кіровоградська

100

20

70

50

Луганська

78,1

20

70

50

Львівська

93,9

20

70

50

Миколаївська

100

20

70

50

Одеська

56,5

20

70

50

Полтавська

24,7

20

70

50

Рівненська

100

20

70

50

Сумська

53,8

20

70

50

Тернопільська

100

20

70

50

Харківська

76,7

20

70

50

Херсонська

100

20

70

50

Хмельницька

100

20

70

50

Черкаська

100

20

70

50

Чернівецька

100

20

70

50

Чернігівська

86,6

20

70

50

м. Київ

20

20

70

50

м. Севастополь

100

100

100

100

Стаття 5. Формування бюджету Автономної Республіки Крим здійснюється на основі договору між урядами України і Автономної Республіки Крим про бюджетні взаємовідносини. На фінансування загальнодержавних видатків з бюджету Автономної Республіки Крим до Державного бюджету України передаються кошти в сумі 12877284,4 млн. карбованців. 

Стаття 6. Затвердити у складі видатків Державного бюджету України дотації бюджетам окремих областей, м. Севастополя у сумі 48484690,1 млн. карбованців на фінансування видатків місцевих бюджетів, що не покриваються доходами, у тому числі: 

 

млн. крб.

Волинська

5274858,5

Житомирська

10929436,1

Закарпатська

6948711,9

Івано-Франківська

1182507,1

Київська

2151047,0

Кіровоградська

3409231,7

Миколаївська

1202757,5

Рівненська

1686545,5

Тернопільська

2100332,3

Херсонська

2069612,9

Хмельницька

3369485,4

Черкаська

4095699,2

Чернівецька

2808147,5

м. Севастополь

1256317,5

Стаття 7. Затвердити суму коштів у розмірі 14079656,1 млн. карбованців, які передаються з бюджету м. Києва до Державного бюджету України. 

Стаття 8. Установити, що додаткові видатки відповідно до рішень, що приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими та місцевими Радами усіх інших рівнів, можуть здійснюватись тільки за умови вишукання ними додаткових фінансових ресурсів бюджетів відповідних рівнів.

Стаття 9. Повернуті в 1995 році бюджетні позички, надані Міністерству сільського господарства і продовольства України, Державному комітету України по харчовій промисловості за державним контрактом на 1994 рік, обліковуються на окремому бюджетному рахунку та використовуються в міру надходження для фінансування державного контракту на сільськогосподарську продукцію 1995 року на зворотній основі. Надати право фінансовим органам за підсумками документальних перевірок стягувати у безспірному порядку з підприємств і організацій прострочену заборгованість за надані їм у 1994 - 1995 роках позички під державний контракт сільськогосподарської продукції та інші позички, а також пеню в розмірі 0,5 відсотка непогашеної заборгованості за кожний день до повного їх повернення.

Стаття 10. Установити, що у 1995 році до складу доходів Державного бюджету України зараховуються:

а) виручка від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих митними, правоохоронними та іншими уповноваженими на це органами, а також суми, одержані від реалізації товарів та інших предметів, що зберігалися під митним контролем, власник яких не знайшовся у встановлений нормативними актами термін, за винятком витрат, пов'язаних із зберіганням, пересиланням, перевезенням і реалізацією зазначених товарів, а також конфіскована іноземна валюта з наступним спрямуванням 20 відсотків одержаних коштів на розвиток матеріально-технічної бази митних, правоохоронних та інших уповноважених на це органів;

(пункт "а" статті 10 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 13.07.95 р. N 301/95-ВР)

б) доходи, одержані Міністерством зовнішніх економічних зв'язків України від аукціонного продажу квот на експорт товарів, після покриття витрат, пов'язаних з проведенням аукціону;

в) кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та в валюті України - за видачу експортних та імпортних ліцензій;

г) консульські збори, що справляються на території України в іноземній валюті, з наступним спрямуванням їх на розвиток дипломатичних представництв України за кордоном та на технічне оснащення пунктів оформлення віз, у межах сум, передбачених у державному бюджеті на ці видатки. Консульські збори в іноземній валюті, отримані за межами України, використовуються на поточне утримання дипломатичних представництв України в межах сум, передбачених на ці цілі;

д) кошти, в тому числі валютні, від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, майна, передачі в оренду основних фондів Збройних Сил та інших військових формувань, а також за виконані ними роботи та надані послуги спрямовуються цільовим призначенням на фінансування матеріально-технічного та наукового забезпечення, будівництва житла та вирішення інших соціальних питань військовослужбовців і членів їх сімей;

(пункт "д" статті 10 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 13.07.95 р. N 301/95-ВР)

е) збори за виконання робіт по наданню послуг при здійсненні екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, розмір і порядок використання яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. Дозволити 20 відсотків зазначених коштів за пропозицією Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України спрямовувати для цільового використання на розвиток матеріально-технічної бази таких пунктів пропуску через державний кордон;

є) різниця в цінах на імпортований газ між ціною реалізації газу споживачам України і ціною закупівлі газу по імпорту з урахуванням витрат на транспортування його через територію України та націнки за послуги по його закупівлі та реалізації, погоджених з Міністерством економіки України.

Стаття 11. Бюджетні установи й організації одержані кошти за здані дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, що містяться у ломі та відходах, спрямовують:

установи і організації, що фінансуються з Державного бюджету України, 50 відсотків - на власні потреби і 50 відсотків - до Державного бюджету України;

установи і організації, що фінансуються з місцевих бюджетів, 50 відсотків - на власні потреби і 50 відсотків - до відповідного місцевого бюджету.

Стаття 12. Установити, що у 1995 році:

а) 80 відсотків коштів, які надходять до відповідних позабюджетних фондів приватизації від приватизації об'єктів малої приватизації, зараховуються до відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на підтримку програм соціального розвитку та післяприватизаційну підтримку об'єктів приватизації;

б) плата за понадлімітне використання прісних водних ресурсів зараховується до Державного бюджету України, бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на умовах, передбачених для внесення плати за використання прісних водних ресурсів у межах ліміту;

в) розподіл платежів за користування надрами, передбачений пунктами 3 і 4 статті 31 Кодексу України про надра, здійснюється відповідно до пункту 1 цієї статті Кодексу

(термін дії статті 12 продовжено на 1996 рік
 згідно із Законом України від 22.03.96 р. N 96/96-ВР)

Стаття 13. Збільшити у 20 разів ставки земельного податку, встановлені Законом України від 3 липня 1992 року "Про плату за землю", з урахуванням їх підвищення у 1994 році.

Юридичні особи-платники земельного податку подають до державних податкових інспекцій розрахунки на сплату земельного податку за 1995 рік до 1 травня 1995 року з урахуванням ставок податку, встановлених цією статтею.

Стаття 14. Звільнити у 1995 році від сплати земельного податку військові частини, установи, військові навчальні заклади, науково-дослідні, дитячі, санаторно-курортні та оздоровчі установи, підприємства та організації (що утримуються за рахунок бюджету) Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Національної гвардії, Прикордонних військ, військ цивільної оборони, підприємства авіаційної, ракетно-космічної та суднобудівної промисловості, а також підприємства, які виробляють військову техніку та боєприпаси і займають значні за площею земельні ділянки, на яких знаходяться аеродроми, полігони, дослідно-випробні станції, добудовчі набережні, цехи небезпечних виробництв. Перелік зазначених підприємств, установ та організацій затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 15. Включити до складу Державного бюджету України на 1995 рік бюджет Пенсійного фонду України по доходах і видатках у сумі 368930 млрд. карбованців. 

Стаття 16. Установити, що в 1995 році обов'язкові внески на державне соціальне страхування та обов'язкові страхові внески до Пенсійного фонду України провадяться у розмірах, передбачених пунктом 2 Постанови Верховної Ради України від 17 червня 1993 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення"

(термін дії статті 16 продовжено на 1996 рік
 згідно із Законом України від 22.03.96 р. N 96/96-ВР)

Стаття 17. Втратила чинність

Стаття 18. Установити, що в 1995 році податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів щодо легкових автомобілів сплачується в таких розмірах:

Найменування об'єктів оподаткування

Ставки податку на рік
(у частинах неоподатковуваного мінімуму доходів громадян)

Автомобілі легкові залежно від потужності двигуна:

 

до 70 к. с. з кожної кінської сили

0,01

або з кожного кіловата потужності

0,015

від 71 до 150 к. с. з кожної кінської сили

0,02

або з кожного кіловата потужності

0,03

більше 151 к. с. з кожної кінської сили

0,05

або з кожного кіловата потужності

0,075

Сплата податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у розмірах, установлених цією статтею, провадиться в порядку і строки, передбачені чинним законодавством.

Стаття 19. Установити, що в 1995 році розмежування частини загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів між обласними бюджетами та бюджетами міст обласного підпорядкування та районів визначається обласними Радами народних депутатів.

Стаття 20. Надати право Державному комітету України по матеріальних резервах стягувати у безспірному порядку з юридичних осіб, на відповідальному зберіганні яких знаходяться матеріальні цінності державного резерву, за самовільне відчуження (використання, реалізацію) матеріальних ресурсів їх вартість у цінах на час виявлення факту відчуження та штраф у розмірі 100 відсотків вартості відчужених матеріальних ресурсів, а також пеню у розмірі 0,5 відсотка їх вартості за кожний день до повного їх повернення. Зазначені кошти зараховуються до Державного бюджету України і спрямовуються на фінансування державного резерву.

Стаття 21. Обов'язкові внески підприємств і господарських організацій, які здійснюють виробничо-господарську або комерційну діяльність, до Державного фонду сприяння зайнятості населення провадяться у розмірі двох відсотків від фонду споживання, з віднесенням цих витрат на собівартість продукції (робіт, послуг). Визнати таким, що втратив чинність, абзац другий пункту 2 Указу Президента України від 28 грудня 1994 року N 812/94. Відрахування до цього Фонду з місцевих бюджетів здійснюються за розмірами, що визначаються самостійно відповідними Радами народних депутатів.

Стаття 22. Відстрочка і розстрочка податків і платежів до бюджету та державних позабюджетних фондів, передбачені статтею 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів", надаються платникам на термін не більше трьох місяців на умовах податкового кредиту. При цьому за період відстрочки або розстрочки стягуються відсотки за користування кредитом у розмірі 75 відсотків облікової ставки Національного банку України, що застосовується на день оформлення платникам сум кредиту, але не менше розміру пені за несвоєчасну сплату податку або іншого платежу.

Стаття 23. Внески підприємств і господарських організацій до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення провадяться у порядку та розмірах, установлених на 1994 рік.

Звільнити у 1995 році підприємства і господарські організації, незалежно від їх підпорядкованості та форм власності, від сплати до зазначеного Фонду внесків від витрат на оплату праці їх працівників, віднесених до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Стаття 24. Фінансування витрат поточного року, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, здійснюється за рахунок і в межах надходжень до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.

(термін дії статті 24 продовжено на 1996 рік
 згідно із Законом України від 22.03.96 р. N 96/96-ВР)

Стаття 25. Установити, що в 1995 році 90 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації (продажу) об'єктів незавершеного будівництва відповідно до Чорнобильської будівельної програми, спрямовуються на окремий рахунок Міністерства фінансів України як внески до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. Зазначені кошти спрямовуються виключно на фінансування капіталовкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми.

(термін дії статті 25 продовжено на 1996 рік
 згідно із Законом України від 22.03.96 р. N 96/96-ВР)

Стаття 26. Надати право податковим органам за підсумками документальних перевірок безпосередньо стягувати з резидентів, які порушують терміни, передбачені статтями 1 і 2 Закону України від 23 вересня 1994 року "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", пеню за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від суми неодержаної виручки (митної вартості недопоставленої продукції) в іноземній валюті, перерахованої за офіційним поточним валютним курсом Національного банку України на день нарахування пені. 

Стаття 27. У разі заниження платниками сум податку або іншого обов'язкового платежу до бюджету, виявлених податковими органами, установами Пенсійного фонду України та органами державної контрольно-ревізійної служби в ході перевірок, з них стягуються суми донарахованих платежів і штрафних санкцій у розмірах, передбачених чинним законодавством України, збільшених на суму виходячи з облікової ставки Національного банку України, що застосовується на день складання акта перевірки з дня наступного за первісним терміном сплати податку або іншого обов'язкового платежу і сум санкцій до бюджету.

Стаття 28. Установити, що в тих випадках, коли суб'єкти права законодавчої ініціативи та інші суб'єкти вносять до Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України пропозиції про надання пільг щодо оподаткування підприємств, організацій або виділення додаткових асигнувань з бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції і розрахунки на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків державного бюджету.

Стаття 29. Установити, що якщо при виконанні бюджету органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції приймають рішення, які призведуть до зменшення доходів або збільшення видатків бюджетів інших рівнів, то недостача коштів компенсується цим органам за рахунок коштів відповідного бюджету.

Стаття 30. Передбачити в складі видатків Державного бюджету України на освіту фінансування з 1 березня 1995 року витрат на заробітну плату викладачам та стипендії студентам, а також на учбові витрати двох вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації та 25 вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації системи Укоопспілки. 

Стаття 31. Фінансування витрат, пов'язаних з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадити виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 32. Включити до складу доходів і видатків Державного бюджету України на 1995 рік кошти Державного інноваційного фонду (крім його регіональних відділень) по внесках підприємств і господарських організацій з одночасним збереженням їх цільового призначення, а саме:  для фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також заходів щодо освоєння нових технологій і виробництва нових видів продукції (робіт, послуг). 

Стаття 33. Національному банку України вносити до Державного бюджету України протягом бюджетного року платежі від перевищення доходів над видатками Національного банку України відповідно до угоди між Міністерством фінансів і Національним банком України.

Стаття 34. Витрати державного бюджету з обслуговування іноземних кредитів, наданих юридичним особам України на умовах валютної самоокупності під гарантії Кабінету Міністрів України, підлягають відшкодуванню цими особами в місячний термін.

В разі недотримання зазначеної вимоги відшкодування цих витрат з урахуванням пені здійснюється у порядку, встановленому відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів", незалежно від будь-яких строків давності в іноземній валюті або валюті України за курсом Національного банку України на дату їх стягнення.

Стаття 35. У частині третій статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178) слова "грошова компенсація замість продовольчого пайка" виключити. Зазначені зміни ввести при перерахунку раніше призначених пенсій згідно з установленим з 1 лютого 1995 року рівнем грошового забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року N 102 "Про підвищення заробітної плати на державних підприємствах, в установах і організаціях".

Стаття 36. Суми валютних коштів, що надходять від ООН у порядку компенсації витрат України, пов'язаних із забезпеченням діяльності українського контингенту Миротворчих Сил ООН на території колишньої Югославії (у тому числі і валютні кошти, що надходять на запасні частини і агрегати), та на виплату компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали інвалідами, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби у складі Миротворчих Сил ООН, зараховуються до державного бюджету і використовуються за цільовим призначенням.

Стаття 37. Створити Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу та включити до складу доходів і видатків Державного бюджету України кошти цього Фонду.

Встановити, що до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу зараховуються встановлені чинним законодавством України надходження до Державного бюджету України від акцизного збору та ввізного мита на бензин моторний і важкі дистиляти (дизельне паливо).

(стаття 37 у редакції Законів
 України від 15.12.95 р. N 476/95-ВР,
 від 11.07.96 р. N 314/96-ВР)

Стаття 38. Дозволити Кабінету Міністрів України зменшувати бюджетні асигнування міністерствам, відомствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади у разі надходження доходів у меншому розмірі, ніж передбачено Державним бюджетом України на поточний рік, за попередньою згодою Комісії Верховної Ради України з питань бюджету та з наступним інформуванням про такі дії Верховної Ради України.

Стаття 39. Зупинити на 1995 рік дію:

пунктів 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 і 4.6 розділу 4 Державної програми заохочення іноземних інвестицій в Україні, затвердженої Законом України від 17 грудня 1993 року (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 6, ст. 28), в частині надання пільг щодо інвестиційних проектів у пріоритетних сферах; 

пункту 2 статті 21 в частині виплати громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, компенсації середньої вартості путівки для самостійного санаторно-курортного лікування чи відпочинку, пунктів 2 та 13 статті 22, пункту 3 статті 23 в частині безплатного або пільгового забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, санаторно-курортними путівками чи путівками на відпочинок або виплати компенсації для самостійного санаторно-курортного лікування чи відпочинку, статті 26 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543; 1993 р., N 26, ст. ст. 277, 281); 

частини 4 статті 10 Закону України від 5 лютого 1993 року "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 16, ст. 167; 1994 р., N 23, ст. 160). 

(термін дії статті 39 продовжено на 1996 рік
 згідно із Законом України від 22.03.96 р. N 96/96-ВР)

 

 

Президент України

Л. КУЧМА 

м. Київ
6 квітня 1995 року 
N 126/95-ВР

 

Опрос