Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Автономной Республике Крым

ВР Украины
Закон от 17.03.1995 № 95/95-ВР
редакция действует с 03.03.1998

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Автономну Республіку Крим

Закон введено в дію з дня опублікування - 18 березня 1995 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 17 березня 1995 року N 96/95-ВР)

Закон є чинним у тій частині, що не суперечить затвердженим статтям Конституції
 Автономної Республіки Крим, та діє нарівні з Конституцією Автономної Республіки Крим
 (згідно із Законом України
 від 4 квітня 1996 року N 117/96-ВР)

Положення пункту 3 частини першої статті 8 цього Закону визнано такими, що
 не відповідають
Конституції України (є неконституційними)
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 3 березня 1998 року N 2-рп/98) 

Стаття 1. Автономна Республіка Крим є адміністративно-територіальною автономією у складі України.

Стаття 2. Автономна Республіка Крим самостійно вирішує питання, віднесені до її відання Конституцією України, цим Законом, іншими законами України та Конституцією Автономної Республіки Крим.

Стаття 3. Конституція Автономної Республіки Крим, зміни і доповнення до неї приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим і набирають чинності після затвердження їх Верховною Радою України.

Конституція Автономної Республіки Крим є органічною частиною законодавства України і не може суперечити Конституції України.

Стаття 4. Автономна Республіка Крим з питань, віднесених до її відання, має право приймати законодавчі акти, які не повинні суперечити Конституції України, цьому Закону та іншим законам України, а також Конституції Автономної Республіки Крим.

Закони України, прийняті з питань, віднесених до відання Автономної Республіки Крим, діють на території Автономної Республіки Крим до прийняття відповідних законодавчих актів Автономної Республіки Крим.

Стаття 5. Автономна Республіка Крим діє в межах території колишньої Кримської області в складі України.

Місто Севастополь є адміністративно-територіальною одиницею загальнодержавного підпорядкування і не входить до складу Автономної Республіки Крим. Статус міста Севастополя визначається законами України.

Стаття 6. Органом законодавчої влади Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

Органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим є Уряд Автономної Республіки Крим.

Органами місцевої влади в Автономній Республіці Крим є сільські, селищні, районні, міські, районні у містах Ради та їх виконавчі органи.

Суди, органи прокуратури, підрозділи Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим утворюються і діють відповідно до Конституції і законів України.

Стаття 7. Державними символами в Автономній Республіці Крим є державні символи України.

Автономна Республіка Крим може мати власні символи: герб, прапор, гімн. Їх опис, а також порядок використання встановлюються законом Автономної Республіки Крим. Використання власних символів Автономної Республіки Крим можливе лише разом з державними символами України.

Стаття 8. Віданню Автономної Республіки Крим в особі її органів влади підлягають:

1) тлумачення законів Автономної Республіки Крим та контроль за їх додержанням;

2) вирішення питань адміністративно-територіального поділу Автономної Республіки Крим, встановлення і зміна меж районів, населених пунктів, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування міст, районів, районів у містах, селищ міського типу, сіл;

3) визначення повноважень і порядку діяльності республіканських (Автономної Республіки Крим) органів і органів місцевої влади (місцевого самоврядування) та об'єднань громадян;

4) призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і затвердження складу Центральної виборчої комісії;

5) проведення референдумів Автономної Республіки Крим з питань, що підлягають її віданню;

6) реалізація права власності на об'єкти, що належать Автономній Республіці Крим;

7) визначення структури і пріоритетних напрямів розвитку економіки Автономної Республіки Крим, забезпечення науково-технічного прогресу; створення і функціонування вільних економічних зон відповідно до законодавства України; ліцензування і квотування вивезення продукції власного виробництва на експорт;

8) розробка і затвердження програм з питань економічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього середовища Автономної Республіки Крим та їх реалізація;

9) встановлення доходів, що надходять на утворення бюджету Автономної Республіки Крим;

10) складання і затвердження бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової політики України;

11) визначення статусу місцевостей як курортів, встановлення зон санітарної охорони курортів та їх правового режиму;

12) вирішення питань екологічної безпеки, раціонального використання, охорони, відтворення природних ресурсів, оголошення карантину і зон стихійного лиха;

13) здійснення політики в галузі освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального забезпечення, а також охорони і використання пам'яток історії та культури;

14) участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної злагоди, сприяння охороні правопорядку та громадської безпеки;

15) розробка та проведення науково обгрунтованої демографічної політики, програми урбаністики і житлового господарства;

16) забезпечення функціонування і розвитку державної і національних мов та культур на території Автономної Республіки Крим;

17) участь в розробці і реалізації державних програм повернення депортованих з Криму народів;

18) встановлення почесних звань Автономної Республіки Крим.

Законами України Автономній Республіці Крим можуть бути делеговані й інші повноваження.

Стаття 9. Автономна Республіка Крим бере участь у формуванні та здійсненні внутрішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України з питань, що стосуються інтересів Автономної Республіки Крим.

Автономна Республіка Крим вступає у відносини з органами інших держав та міжнародними організаціями лише в галузях економіки, охорони навколишнього середовища і культурного співробітництва в межах повноважень, передбачених цим Законом та іншими законами України.

Стаття 10. Автономна Республіка Крим в особі Верховної Ради Автономної Республіки Крим має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.

Стаття 11. Автономна Республіка Крим в особі її органів законодавчої, виконавчої влади та органів місцевої влади забезпечує додержання на своїй території Конституції і законів України, актів Президента і Уряду України, загальнодержавних програм соціально-економічного і культурного розвитку.

Стаття 12. Верховна Рада Автономної Республіки Крим може звернутися до Конституційного Суду України з питання визнання нечинними на території Автономної Республіки Крим законодавчих актів України, указів Президента України, актів органів державної виконавчої влади України в разі порушення ними повноважень Автономної Республіки Крим.

В разі визнання Конституційним Судом України правових актів України нечинними на території Автономної Республіки Крим Верховна Рада України або відповідно Президент України зобов'язані врегулювати правові відносини, що виникли внаслідок дії цих актів.

Стаття 13. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим можуть бути достроково припинені у разі, якщо вона:

1) порушила Конституцію України і закони України та не приводить свої рішення у відповідність з ними;

2) прийняла рішення, спрямоване на порушення територіальної цілісності України, самочинну зміну її державно-територіального устрою;

3) не може протягом двох місяців з дня обрання не менш як двох третин депутатів від кількісного складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, визначеного виборчим законодавством, сформувати Уряд Автономної Республіки Крим.

Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим і призначення нових виборів цієї Ради приймає Верховна Рада України.

У разі припинення повноважень Верховної Ради Уряд Автономної Республіки Крим продовжує виконувати свої обов'язки до сформування його нового складу Верховною Радою Автономної Республіки Крим наступного скликання.

Стаття 14. Україна виступає гарантом правового статусу Автономної Республіки Крим, передбаченого Конституцією України і цим Законом.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
17 березня 1995 року
N 95/95-ВР 

 
 

Опрос