Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины (в связи с принятием Закона Украины "Об Антимонопольном комитете Украины")

ВР Украины
Закон от 02.03.1995 № 82/95-ВР
редакция действует с 13.05.2006

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Антимонопольний комітет України")

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Законами України
 від 19 березня 1996 року N 93/96-ВР
,
 від 7 грудня 2000 року N 2121-III
,
Господарським кодексом України
 від 16 січня 2003 року N 436-IV
,
 Цивільним процесуальним кодексом України
 від 18 березня 2004 року N 1618-IV
,
 Законом України
 від 23 лютого 2006 року N 3480-IV

 

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та з метою подальшого вдосконалення законодавства Верховна Рада України постановляє: 

I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і доповнення:

1. Пункт 1 розділу I втратив чинність

2. Пункт 2 розділу I втратив чинність

3. Пункт 3 розділу I втратив чинність

4. У Законі Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 276; 1993 р., N 12, ст. 109, N 17, ст. 184, N 19, ст. 209): 

а) статтю 9 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Антимонопольний комітет України:

- здійснює контроль за додержанням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності антимонопольного законодавства";

б) у статті 20:

частину першу викласти в такій редакції:

"Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється з дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог антимонопольного законодавства, за винятком випадків, передбачених цією статтею";

частини п'яту-восьму виключити;

в) частину першу статті 31 викласти в такій редакції:

"Під недобросовісною конкуренцією при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності розуміється:

- здійснення демпінгу;

- недобросовісна реклама;

- здійснення інших дій, що визнаються чинним законодавством недобросовісною конкуренцією".

5. Пункт 5 розділу I втратив чинність

6. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1992 р., N 48, ст. 662):

а) статтю 1 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Придбання господарським товариством часток (акцій), активів інших господарських товариств має здійснюватися з дотриманням вимог антимонопольного законодавства";

б) частину першу статті 4 доповнити реченням такого змісту:

"Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України";

в) у статті 19:

частину першу доповнити словами "з дотриманням вимог антимонопольного законодавства";

частину другу доповнити реченням такого змісту:

"Реорганізація товариства, що зловживає своїм монопольним становищем на ринку, може здійснюватися також шляхом його примусового поділу в порядку, передбаченому чинним законодавством".

7. Пункт 2 статті 4 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 1, ст. 1) після слів "призначених для споживачів" доповнити словами "Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення".

8. Пункт 8 розділу І втратив чинність з 1 вересня 2005 року

9. У Арбітражному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 1993 р., N 33, ст. 347):

а) частину третю статті 5 після слова "прокурора" доповнити словами "Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень";

б) частину першу статті 12 доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції".

10. Частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113, N 26, ст. 281, N 49, ст. 459; 1994 р., N 28, ст. 241, N 29, ст. 257) доповнити пунктом 36 такого змісту:

"36) органи Антимонопольного комітету України - за позовами, з якими вони звертаються до суду або арбітражного суду у зв'язку з порушенням антимонопольного законодавства".

11. Пункт 11 розділу І  втратив чинність

II. Визнати такими, що втратили чинність:

1. Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 13-93 "Про тимчасовий порядок визначення переліку підприємств, що займають монопольне становище на ринку" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 118, N 24, ст. 269).

2. Пункт "а" статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 12 травня 1993 року N 49-93 "Про внесення змін до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 291).

 

 

Президент України

Л. КУЧМА 

м. Київ
 2 березня 1995 року 
N 82/95-ВР

 
 

Опрос