Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Украины об административных правонарушениях

ВР Украины
Закон от 01.03.1995 № 79/95-ВР

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення

З метою посилення відповідальності за порушення законодавства в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації Верховна Рада України постановляє: 

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни і доповнення:

1. Доповнити Кодекс статтями 172-1, 244-7 такого змісту:

"Стаття 172-1. Порушення встановленого порядку
видачі сертифіката відповідності

Порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності -

тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від десяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати";

"Стаття 244-7. Органи Державного комітету
України по стандартизації,
метрології та сертифікації

Органи Держстандарту України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації (стаття 167 - за винятком правопорушень під час реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам; статті 169, 170 - за винятком правопорушень під час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам; стаття 170-1 - за винятком правопорушень під час випуску, реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг громадянам-споживачам, статті 171, 172, 172-1).

Від імені органів Держстандарту України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

Голова Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації і його заступники;

директори центрів стандартизації, метрології та сертифікації Автономної Республіки Крим, області, міста та їх заступники".

2. Назву глави 13 викласти в такій редакції:

"Глава 13
Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, 
якості продукції, метрології та сертифікації
". 

3. Статті 167, 169, 170-1, 171 викласти в такій редакції:

"Стаття 167. Випуск і реалізація продукції,
яка не відповідає вимогам стандартів

Випуск (у тому числі з ремонту) або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків (еталонів) щодо якості, комплектності та упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством України), -

тягне за собою накладення штрафу на службових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб від двадцяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати";

"Стаття 169. Передача замовнику або у
виробництво документації, яка
не відповідає вимогам стандартів

Передача замовнику або у виробництво конструкторської, технологічної та проектної документації, яка не відповідає вимогам стандартів, норм і правил щодо якості продукції та її безпеки, -

тягне за собою накладення штрафу на службових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб від десяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати";

"Стаття 170-1. Випуск, реалізація продукції
(товарів) без сертифіката відповідності

Випуск продукції (товарів), реалізація (обмін) продукції (у тому числі імпортної) виготівником або продавцем, виконання робіт, надання послуг підприємствам або громадянам-споживачам без сертифіката відповідності, якщо його наявність передбачена чинним законодавством, -

тягне за собою накладення штрафу на службових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від двадцяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати.

Стаття 171. Порушення правил випуску в обіг,
виготовлення, ремонту, повірки,
калібрування, продажу і прокату
засобів вимірювань

Випуск в обіг і продаж засобів вимірювань, що не пройшли державних випробувань або метрологічної атестації, а також неповірених, або виробництво, продаж, прокат, ремонт, калібрування засобів вимірювань підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, чи громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, за відсутності на це відповідного дозволу, а так само використання результатів вимірювань у сферах, що підлягають державному метрологічному нагляду, з відхиленнями від гранично допустимих значень, -

тягне за собою накладення штрафу на службових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від двадцяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати".

4. Абзац другий статті 170 викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від десяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати".

5. Абзац другий статті 172 викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу на службових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати".

6. У частині першій статті 218 цифри "166-172" замінити цифрами "166".

7. У частині першій статті 244-4 слово і цифри "статті 170-1" замінити словами і цифрами "стаття 170-1 - щодо правопорушень під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, стаття". 

8. У статті 255:

у частині першій:

абзац двадцять перший пункту 1 викласти у такій редакції:

"органів Державного комітету України у справах захисту прав споживачів (статті 42-2, 155, 156, 156-1)";

абзац двадцять третій пункту 1 виключити;

у частині другій цифри "244-2 - 244-6" замінити цифрами "244-2 - 244-7".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА 

м. Київ
1 березня 1995 року 
N 79/95-ВР

 
 

Опрос