Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся охраны интеллектуальной собственности

ВР Украины
Закон от 28.02.1995 № 75/95-ВР
редакция действует с 26.11.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності

Закон введено в дію з дня опублікування - 28 березня 1995 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 28 лютого 1995 року N 76/95-ВР)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Законами України
 від 19 березня 1996 року N 93/96-ВР
,
 від 11 січня 2001 року N 2210-III
,
 Кримінальним кодексом України
від 5 квітня 2001 року N 2341-III
,
 Митним кодексом України
від 11 липня 2002 року N 92-IV
,
Цивільним кодексом України
від 16 січня 2003 року N 435-IV
,
Господарським кодексом України
 від 16 січня 2003 року N 436-IV
,
 Цивільним процесуальним кодексом України
 від 18 березня 2004 року N 1618-IV
,
 
Законами України
 від 27 квітня 2007 року N 997-V
,
 від 3 липня 2012 року N 5029-VI
,
від 26 листопада 2015 року N 848-VIII

У зв'язку з прийняттям законів України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" Верховна Рада України постановляє:

Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і доповнення: 

1. Пункт 1 втратив чинність

2. Пункт 2 втратив чинність з 1 вересня 2005 року

3. Пункт 3 втратив чинність 

4. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122): 

1) абзац перший частини першої статті 164-3 викласти у такій редакції:

"Неправомірне використання фірмового найменування, знака для товарів і послуг або будь-якого маркірування товару, неправомірне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені";

2) у пункті 1 частини першої статті 255:

абзац тридцять шостий статті 255 виключити;

абзац тридцять сьомий викласти у такій редакції:

"органів Антимонопольного комітету України (стаття 164-3)".

5. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1983 р., N 6, ст. 87; 1989 р., N 22, ст. 235; 1991 р., N 23, ст. 267; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 51, ст.  478): 

1) пункт 6 частини другої статті 42 викласти у такій редакції:

"6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій"; 

2) статтю 91 викласти у такій редакції:

"Стаття 91. Збереження попередніх розцінок при впровадженні
винаходу, корисної моделі, промислового зразка
чи раціоналізаторської пропозиції

За працівником, який створив винахід, корисну модель, промисловий зразок або вніс раціоналізаторську пропозицію, що зумовили зміну технічних норм і розцінок, зберігаються попередні розцінки протягом шести місяців від дати початку їх впровадження. Попередні розцінки зберігаються і в тих випадках, коли автор зазначених об'єктів інтелектуальної власності раніше не виконував роботи, норми і розцінки на яку змінено у зв'язку з їх впровадженням, і був переведений на цю роботу після їх впровадження.

За іншими працівниками, які допомогли авторові у впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції, попередні розцінки зберігаються протягом трьох місяців";

3) статтю 126 викласти у такій редакції:

"Стаття 126. Гарантії для працівників - авторів винаходів,
корисних моделей, промислових зразків і
раціоналізаторських пропозицій

За працівниками - авторами винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій зберігається середній заробіток при звільненні від основної роботи для участі у впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції на тому ж підприємстві, в установі, організації.

При впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка або раціоналізаторської пропозиції на іншому підприємстві, в установі, організації за працівниками зберігається посада за місцем постійної роботи, а робота по впровадженню винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції оплачується за погодженням сторін у розмірі не нижче середнього заробітку за місцем постійної роботи".

6. Пункт 6 втратив чинність

7. Пункт 7 втратив чинність

8. Пункт 8 втратив чинність

9. Пункт 9 втратив чинність

10. У Законі Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377): 

1) в абзаці п'ятому частини першої статті 17 слова "промислової та" виключити;

2) абзац третій частини першої статті 31 викласти у такій редакції:

"незаконне використання або підробка фірмових назв, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг".

11. Пункт 11 втратив чинність

12. Пункт 12 втратив чинність

(згідно із Законом України
 від 11.01.2001 р. N 2210-III)

13. Статтю 29 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 50, ст. 678) викласти у такій редакції:

"Стаття 29. Додержання вимог щодо охорони атмосферного
повітря при використанні відкриттів, винаходів,
корисних моделей, промислових зразків,
раціоналізаторських пропозицій, застосуванні
нової техніки, імпортних устаткування,
технологій і систем

Забороняється використання відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, застосування нової техніки, імпортних устаткування, технологій і систем, якщо вони не відповідають встановленим в Україні вимогам щодо охорони атмосферного повітря. У разі порушення встановлених вимог така діяльність припиняється уповноваженими на те державними органами, а винні особи притягаються до відповідальності".

14. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113, N 26, ст. 281, N 49, ст. 459; 1994 р., N 28, ст. ст. 237, 241, 242, N 29, ст. 257, N 33, ст. 300): 

1) пункт 12 статті 2 викласти у такій редакції:

"12) за дії, пов'язані з одержанням патентів на сорти рослин і підтриманням їх чинності";

2) підпункт "у" пункту 6 статті 3 викласти у такій редакції:

"у) за дії, пов'язані з одержанням патентів на сорти рослин і підтриманням їх чинності:

за подання заявки на видачу патенту України на сорт рослини

0,5 мінімальної заробітної плати (без індексації)

за видачу або переоформлення на прохання заявника патенту на сорт рослини

1,0 - " -

за подачу клопотання про продовження строку дії патенту

1,0 - " -

за підтримання чинності патенту щорічно починаючи з дати надходження заявки про його видачу

у таких розмірах мінімальної заробітної плати (без індексації)

за перший рік

0,1 - " -

за другий рік

0,15 - " -

за третій рік

0,2 - " -

за четвертий рік

0,25 - " -

за п'ятий рік

0,3 - " -

за шостий рік

0,4 - " -

за сьомий рік

0,5 - " -

за восьмий рік

0,6 - " -

за дев'ятий рік

0,8 - " -

за десятий - двадцятий роки

1,0 - " -

за кожний рік продовженого строку дії патенту (двадцять перший - тридцятий роки)

1,0 - " -

за сплату річного мита протягом шести місяців після закінчення встановленого строку його сплати

розмір мита збільшується на 50 процентів

за підтримання чинності патенту, за яким опубліковано заяву його власника про надання будь-кому відкритої ліцензії

розмір річного мита зменшується на 50 процентів";

3) абзаци перший і третій пункту 32 статті 4 виключити;

4) у частині першій статті 6 слова "охоронних документів на об'єкти промислової власності" замінити словами "патентів на сорти рослин", а слова "та передачею прав їх власниками" виключити.

15. Пункт 15 втратив чинність 

16. Частину п'яту статті 30 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43) доповнити словами "а також знаки для товарів і послуг".

17. Пункт 2 статті 7 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 13, ст. 64) викласти у такій редакції:

"2. За цим Законом охорона не поширюється на будь-які ідею, процедуру, метод, процес, концепцію, відкриття, винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг, раціоналізаторську пропозицію, звичайні дані, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі тощо".

 

 

Президент України

Л. КУЧМА 

м. Київ
 28 лютого 1995 року
N 75/95-ВР

 
 

Опрос