Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте

ВР Украины
Закон от 23.09.1994 № 185/94-ВР
Утратил силу

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

Закон введено в дію з дня опублікування - 4 жовтня 1994 року,
крім статті 4, яка вводиться в дію з 1 січня 1995 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 23 вересня 1994 року N 187/94-ВР)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 7 травня 1996 року N 184/96-ВР
,
 від 10 вересня 1999 року N 1034-XIV
,
 від 16 березня 2000 року N 1559-III
,
від 15 травня 2003 року N 762-IV
,
 від 5 лютого 2004 року N 1454-IV
,
 від 15 червня 2004 року N 1766-IV
,
 від 31 травня 2007 року N 1108-V
,
від 23 червня 2009 року N 1533-VI
,
від 20 січня 2010 року N 1814-VI
(зміни, внесені Законом України від 20 січня 2010 року N 1814-VI,
 застосовуються
починаючи з податкового періоду, на який припадає день
 опублікування Закону України від 20 січня 2010 року N 1814-VI
),
 від 13 березня 2012 року N 4496-VI
,
 від 2 жовтня 2012 року N 5406-VI
,
 від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
 від 6 листопада 2012 року N 5480-VI,
 від 4 липня 2013 року N 406-VII
,
від 2 вересня 2014 року N 1669-VII
,
від 3 листопада 2016 року N 1724-VIII
(зміни, внесені Законом України від 3 листопада 2016 року N 1724-VIII,
 вводяться в дію з
3 січня 2017 року),
від 20 грудня 2016 року N 1792-VIII

Закон втратив чинність з 7 лютого 2019 року
(згідно із Законом України
 від 21 червня 2018 року N 2473-VIII)

(Установлено, що у 2009 році при застосуванні за зовнішньоекономічними угодами (договорами) резидентів операцій факторингу, що здійснюються державними банками України, у тому числі в рамках їх діяльності в міжнародних факторингових об'єднаннях (асоціаціях), виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на валютні рахунки резидентів в уповноважених банках або рахунки банків, що здійснюють відповідні операції факторингу, у терміни, передбачені статтею 1 цього Закону продовжено на 90 календарних днів; виручкою резидентів вважаються також платежі, що надходять від нерезидентів на рахунки банків за операціями факторингу згідно із Законом України від 26 грудня 2008 року N 835-VI)

(У тексті Закону слова "індивідуальної ліцензії Національного банку України" замінено словами "висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики; слово "термін" в усіх відмінках і числах замінено словом "строк" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 31 травня 2007 року N 1108-V)

(У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI)

Стаття 1. Виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку. Виручка резидента за експортним зовнішньоекономічним договором (контрактом) вважається перерахованою на його банківський рахунок за заявою резидента, якщо належна сума врегульована Експортно-кредитним агентством.

(частина перша статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 31.05.2007 р. N 1108-V,
від 23.06.2009 р. N 1533-VI
,
від 20.01.2010 р. N 1814-VI,
зміни, внесені Законом України від 20.01.2010 р. N 1814-VI, застосовуються
 
починаючи з податкового періоду, на який припадає день опублікування
 Закону України від 20 січня 2010 року N 1814-VI
,
від 03.11.2016 р. N 1724-VIII,
 який вводиться дію з
03.01.2017 р.,
від 20.12.2016 р. N 1792-VIII)

Вимоги частини першої цієї статті не поширюються на експорт послуг (крім транспортних і страхових), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав.

(статтю 1 доповнено новою частиною другою
 згідно із Законом України від 03.11.2016 р. N 1724-VIII,
 який вводиться дію з
03.01.2017 р.)

Банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову складених іноземною мовою документів, у тому числі рахунка (інвойсу), крім викладених англійською мовою, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням українською (англійською) мовою.

(статтю 1 доповнено новою частиною третьою
згідно із Законом України від 03.11.2016 р. N 1724-VIII,
 який вводиться дію з
03.01.2017 р.,
у зв'язку з цим частини другу - четверту вважати
 відповідно частинами четвертою - шостою)

Частину четверту статті 1 виключено

(статтю 1 доповнено частиною четвертою згідно із
 Законом України від 10.09.99 р. N 1034-XIV
,
частина
четверта статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 15.06.2004 р. N 1766-IV
,
 виключено згідно із Законом
 України від 31.05.2007 р. N 1108-V)

При поміщенні товарів у митний режим переробки за межами митної території строк повернення цих товарів або продуктів їх переробки на митну територію України у митному режимі імпорту визначається відповідно до Митного кодексу України.

(статтю 1 доповнено частиною згідно із
 Законом України від 13.03.2012 р. N 4496-VI)

Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені частиною першою цієї статті.

(статтю 1 доповнено частиною згідно із
Законом України від 06.11.2012 р. N 5480-VI)

Стаття 2. Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

(частина перша статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 31.05.2007 р. N 1108-V,
від 23.06.2009 р. N 1533-VI
,
від 20.01.2010 р. N 1814-VI,
зміни, внесені Законом України від 20.01.2010 р. N 1814-VI, застосовуються
 
починаючи з податкового періоду, на який припадає день опублікування
 Закону України від 20 січня 2010 року N 1814-VI
)

При застосуванні розрахунків щодо імпортних операцій резидентів у формі документарного акредитиву строк, передбачений частиною першою цієї статті, діє з моменту здійснення уповноваженим банком платежу на користь нерезидента. 

(статтю 2 доповнено частиною другою згідно із
 Законом України від 07.05.96 р. N 184/96-ВР)

Строк та умови завершення імпортної операції без увезення товару на територію України визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України.

(статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із
 Законом України від 31.05.2007 р. N 1108-V)

Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені частиною першою цієї статті.

(статтю 2 доповнено частиною четвертою згідно із 
Законом України від 06.11.2012 р. N 5480-VI)

Стаття 3. Національний банк України має право встановлювати строк, протягом якого куплена резидентом на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта для забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентом має бути використана за призначенням, і порядок її продажу в разі недотримання резидентом цього строку.

(стаття 3 у редакції Закону
 України від 31.05.2007 р. N 1108-V)

Стаття 4. Порушення резидентами, крім суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону або встановлених Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).

(частина перша статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 31.05.2007 р. N 1108-V,
 від 06.11.2012 р. N 5480-VI
,
у редакції Закону України від 02.09.2014 р. N 1669-VII)

У разі якщо резидент звертається до Експортно-кредитного агентства із заявою про невиконання або неналежне виконання нерезидентом його грошових зобов'язань за експортним зовнішньоекономічним договором (контрактом), що стало причиною порушення резидентом строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, зазначені строки призупиняються та пеня в період такого призупинення не стягується. У разі якщо невиконання грошового зобов'язання нерезидентом не підлягає врегулюванню Експортно-кредитним агентством відповідно до законодавства, перебіг зазначених строків поновлюється і пеня нараховується на загальних підставах (у тому числі пеня за період призупинення).

(статтю 4 доповнено новою частиною другою
 згідно із Законом України від 20.12.2016 р. N 1792-VIII,
у зв'язку з цим частини другу - п'яту
 вважати відповідно частинами третьою - шостою)

У разі прийняття до розгляду судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом строків, передбачених експортно-імпортними контрактами, строки, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону або встановлені Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується.

(частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 15.05.2003 р. N 762-IV,
 від 31.05.2007 р. N 1108-V
,
 від 06.11.2012 р. N 5480-VI)

У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або частково або припинення (закриття) провадження у справі чи залишення позову без розгляду строки, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону або встановлені Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, поновлюються і пеня за їх порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи період, на який ці строки було зупинено.

(частина четверта статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 15.05.2003 р. N 762-IV,
 від 06.11.2012 р. N 5480-VI)

У разі прийняття судом рішення про задоволення позову пеня за порушення строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону або встановлених Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, не сплачується з дати прийняття позову до розгляду судом.

(частина п'ята статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 15.05.2003 р. N 762-IV,
 від 06.11.2012 р. N 5480-VI)

Органи доходів і зборів вправі за наслідками документальних перевірок безпосередньо стягувати з резидентів пеню, передбачену цією статтею.

(частина шоста статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 04.07.2013 р. N 406-VII)

(стаття 4 у редакції Закону України
 від 07.05.96 р. N 184/96-ВР)

Стаття 5. У разі порушення резидентами строків, установлених Національним банком України відповідно до статті 3 цього Закону, придбана валюта продається уповноваженими банками протягом 5 робочих днів на міжбанківському валютному ринку України. При цьому позитивна курсова різниця, що може виникнути за такою операцією, щоквартально направляється до Державного бюджету України, а негативна курсова різниця відноситься на результати господарської діяльності резидента.

(стаття 5 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 31.05.2007 р. N 1108-V)

Стаття 6. Строки, зазначені у статтях 1 і 2 цього Закону або встановлені Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, можуть бути продовжені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, у разі виконання резидентами операцій за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення.

(частина перша статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 07.05.96 р. N 184/96-ВР
,
 у редакції Закону
 України від 31.05.2007 р. N 1108-V
,
 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 06.11.2012 р. N 5480-VI)

Порядок віднесення операцій резидентів до зазначених у частині першій цієї статті та умови видачі висновків на перевищення строків, зазначених у статтях 1 і 2 цього Закону або встановлених Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

(частина друга статті 6 у редакції
 Закону України від 31.05.2007 р. N 1108-V
,
 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 06.11.2012 р. N 5480-VI)

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, протягом п'яти робочих днів з дати видачі висновку, зазначеного у частині другій цієї статті, інформує Національний банк України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, про видачу такого висновку.

(статтю 6 доповнено новою частиною третьою
 згідно із Законом України від 31.05.2007 р. N 1108-V,
 у зв'язку з цим частини третю - п'яту
 вважати відповідно частинами четвертою - шостою
,
частина третя статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
 від 04.07.2013 р. N 406-VII)

Розрахунки за експортно-імпортними операціями суб'єктів космічної діяльності, визначених відповідно до статті 1 Закону України "Про космічну діяльність", а також суб'єктів літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", після перерахування авансових платежів за виконання робіт з виготовлення (розробки) агрегатів, систем космічних ракетних комплексів (космічних ракет-носіїв), космічних апаратів, наземного сегмента космічних систем та їх агрегатів, систем і комплектуючих, а також з розробки, виробництва, переобладнання, ремонту, модифікації, технічного обслуговування авіаційної техніки та авіаційних двигунів здійснюються у строк до 500 календарних днів. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку

(статтю 6 доповнено частиною четвертою згідно із
 Законом України від 16.03.2000 р. N 1559-III
,
частина четверта статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 20.01.2010 р. N 1814-VI,
зміни, внесені Законом України від 20.01.2010 р. N 1814-VI, застосовуються
 
починаючи з податкового періоду, на який припадає день опублікування
 Закону України від 20 січня 2010 року N 1814-VI
)

Вимоги, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону або встановлені Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, не поширюються на розрахунки за експортно-імпортними операціями інвестора (представництва іноземного інвестора на території України) за угодою про розподіл продукції, які здійснюються для потреб такої угоди (у тому числі пов'язані з придбанням обладнання, матеріалів, устаткування та інших товарів, робіт і послуг, необхідних для провадження робіт чи здійснення іншої діяльності, передбаченої угодою про розподіл продукції, у тому числі розпорядження частиною виробленої продукції, належною інвестору (представництву іноземного інвестора на території України), іншому інвестору чи державі).

(статтю 6 доповнено новою частиною п'ятою
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5406-VI
,
 у зв'язку з цим частини п'яту і шосту
 вважати відповідно частинами шостою і сьомою
,
 частина п'ята статті 6 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 06.11.2012 р. N 5480-VI)

Якщо перевищення строків, зазначених у статтях 1 і 2 цього Закону, обумовлено виникненням форс-мажорних обставин, перебіг зазначених строків зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин та поновлюється з дня, наступного за днем закінчення дії таких обставин.

(статтю 6 доповнено частиною шостою згідно із
Законом України від 05.02.2004 р. N 1454-IV)

Підтвердженням форс-мажорних обставин є сертифікат Торгово-промислової палати України про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) або іншої уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони договору (контракту) або третьої країни відповідно до умов договору.

(статтю 6 доповнено частиною сьомою згідно із 
Законом України від 05.02.2004 р. N 1454-IV
,
 частина
сьома статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 31.05.2007 р. N 1108-V,
від 02.09.2014 р. N 1669-VII)

Стаття 7. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 17-93  "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст. 186, N 49, ст. 462). 

 

 

Президент України

Л. КУЧМА 

м. Київ
23 вересня 1994 року 
N 185/94-ВР

 
 

Опрос