Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления ответственности в сфере охраны культурного наследия

Заключение к проекту закона Украины от 03.09.2019 № 2037
Дата рассмотрения: 09.12.2019 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відповідальності у сфері охорони культурної спадщини"

Метою прийняття законопроекту, як це зазначено у пояснювальній записці до нього, є "вжиття ефективних національних заходів задля охорони, збереження, популяризації й передачі майбутнім поколінням культурної спадщини та запобігання порушенням у сфері охорони культурної спадщини". Для досягнення вказаної мети у законопроекті пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) та Закону України "Про охорону культурної спадщини" (далі - Закон), якими: 1) викласти в новій редакції статтю 92 КУпАП "Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини"; 2) передати повноваження розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92 та 188-33 КУпАП, від адміністративних комісій та районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів (суддів) (зміни до статей 218, 221 КУпАП) - до органів охорони культурної спадщини (стаття 244-22 КУпАП в редакції проекту); 3) привести у відповідність з Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" термінологію Закону в частині застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини (зміни до статті 45 Закону).

Проаналізувавши законопроект, Головне науково-експертне управління вважає за доцільне висловити до нього такі зауваження та пропозиції.

1. У законопроекті пропонується віднести до переліку порушень вимог законодавства про охорону культурної спадщини неподання звіту про проведене археологічне дослідження. Аргументи пояснювальної записки до законопроекту, які б свідчили про необхідність пропонованих змін, в даному випадку обмежуються вказівкою на обов'язковість його подання відповідно до частини 2 статті 35 Закону.

Однак, на нашу думку, встановлення адміністративної відповідальності за порушення окремого (лише одного з багатьох) зобов'язання, передбаченого законодавством про охорону культурної спадщини, має бути належним чином обрунтованим (наприклад, наведені дані, що свідчили б про значну поширеність таких діянь серед виконавців археологічних розвідок або проаналізований негативний вплив зазначених порушень на стан об'єктів культурної спадщини тощо). В іншому випадку залишається незрозумілим, чому неподання зазначеного звіту тягне за собою відповідальність за КУпАП, а аналогічні за правовою природою зобов'язання виконавців археологічних розвідок (забезпечення належної консервації об'єктів культурної спадщини, що мають культурну цінність, упорядкування території після завершення робіт (абзац шостий частини другої статті 35 Закону) або обов'язок передати польову документацію до архівного підрозділу державної наукової установи у порядку, визначеному законодавством (абзац п'ятий частини другої статті 35 Закону)), залишаються поза увагою законодавця.

2. Слід відзначити, що у частині другій статті 35 Закону, на яку суб'єкт права законодавчої ініціативи посилається як на підставу для запровадження пропонованої у законопроекті адміністративної відповідальності, йдеться не про "звіт про проведене археологічне дослідження", а просто про "звіт про дослідження". При цьому визначення поняття "археологічне дослідження" у законодавстві відсутнє. Відтак в разі прийняття проекту у запропонованому вигляді виникнуть труднощі із застосуванням запропонованих у законопроекті доповнень до статті 92 КУпАП, оскільки буде не зовсім зрозуміло, за подання якого саме звіту має наставати адміністративна відповідальність.

3. Викликає сумніви доцільність підвищення санкцій у статті 188-33 КУпАП "Невиконання законних вимог посадових осіб органів охорони культурної спадщини". У пояснювальній записці стверджується, що встановлений чинною нормою розмір санкцій (від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 850 до 1700 грн., у ч. 1 та від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1700 до 2550 грн. у ч. 2) "є мізерним по відношенню до розмірів за інші правопорушення, наприклад, порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". З огляду на це пропонується внести зміни до статті 188-3 КУпАП та підвищити відповідні штрафні санкції до розміру від трьохсот до чотирьохсот (від 5100 до 6800 грн.), а за правопорушення, вчинене повторно - від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6800 до 8500 грн.).

Опрос